Page 1

7h5.ø<(øù.85808

1LVDQ6DOÕ

MEMUR AYLIK ÜCRET BORDROSU

Bordro Tarihi

: 15.04.2012

Birim

: ø=0ø5d$/,ù0$9(øù.85808ø/0h'h5/höh

Personel Birim

: ø=0ø5d$/,ù0$9(øù.85808ø/0h'h5/höh :

16:03:40

3(5621(/%ø/*ø/(5ø $GÕ

:

YUSUF 6R\DGÕ

:

OLGUN Sicil No

:

40673 Unvan

:

øù9(0(6/(. '$1,ù0$1,

7$+$..8.%ø/*ø/(5ø (PHNOL6DQGÕ÷Õ6LFLO1R

:

$OGÕ÷ÕD\OÕ÷ÕQ'HU.DG

:

0 / 0 Ald. Ayl. Gös / Ek Gös.

:

g]HO+L]PHW2UDQÕ

:

<DQgGHPH3XDQÕ

:

7HPVLO7D]PLQDWÕ

:

0DNDP*|UHY 7D]PLQDWÕ

<DQgGHPH.DWVD\ÕVÕ

:

SSK Sicil No

0 7DEDQ$\OÕN.DWVD\ÕVÕ

+LPHW<ÕOÕ

:

0 / 0 (P(VDV$\OÕ÷ÕQ'HU.DG

:

:

:

0 / 0 E.E Ayl. Gös. / Ek Göst

:

'HQHWLP2UDQÕ

:

(NgGHPH2UDQÕ

:

:

/ 7DEDQ$\OÕN*|V

:

:

0 Özel Sigorta

:

0 0DDú.DWVD\ÕVÕ Gün

0/0

:

0

:

30

*(/ø5/(5 $\OÕN0DDú

:

2.156,28 7DEDQ$\OÕN

:

0,00 .ÕGHP$\OÕ÷Õ

:

0,00 $LOHdRFXN<DUGÕP

:

66,19

Yan Ödeme

:

0,00 Özel Hizmet

:

0,00 Yab. Dil Tazm

:

0,00 7HPVLO7D]PLQDWÕ

:

0,00

Denetim Taz

:

0,00 Makam Taz

:

0,00 /RMPDQ<DUGÕPÕ

:

0,00 Ek Tazminat

:

0,00

Ek Ödeme

:

:

0,00 6HQGLNDgGHQH÷L

:

0,00 g]HOOHúWLUPH)DUNÕ

:

0,00

.DGUR)DUNÕ

:

0,00 $VJDUL*HoLPøQGLULPL

:

86,43 (NgGHPHøN)DUNÕ

:

0,00 Ücret/Tazminat Göst.

:

0/0

(P6DQGÕ÷Õ$LGDWÕ

:

0,00 (P6RQ.XU.DUúÕOÕ÷Õ

:

:

0,00 Gelir Vergisi

:

278,16

$UWÕú)DUNÕ.HV

:

0,00 Damga Vergisi

:

øFUD

:

0,00 Lojman

:

0,00 Kamp

:

0,00 9DNÕI7HGDYL

:

0,00

Avans

:

0,00 0DDú%RUFX

:

0,00 Kömür

:

0,00 øODo.HVLQWLVL

:

0,00

Yemek

:

0,00 Spor

:

0,00 Telefon

:

0,00 $\OÕNWDQ.HVPH

:

0,00

YÖK Kredisi

:

0,00 .UHú

:

0,00 9DNÕI

:

0,00 'L÷HU

:

0,00

(PHNOL6DQGÕ÷ÕøNUD]

:

0,00 +L]PHW%RUoODQPDVÕ

:

0,00 9DNÕIøNUD]

:

0,00 'L÷HU

:

0,00

Kira

:

0,00 Reyon

:

0,00 Lokal Ücreti

:

0,00 'L÷HU

:

0,00

6HQGLND$LGDWÕ

:

0,00 0XD\HQH.DWÕOÕP3D\Õ

:

:

0,00 1HW0DDú

:

2.339,26

628,78 *|UHY7D]PLQDWÕ

.$181ø.(6ø17ø/(5 0,00 *LULú$LGDWÕ 18,38

g=(/.(6ø17ø/(5

0

GENEL TOPLAMLAR Brüt Gelirler

:

.HVLQWLOHU7RSODPÕ

:

YUSUF OLGUN

2.937,68 Kanuni Kesinti 296,54 *HOLU9HUJLVL0DWUDKÕ

: :

296,54 Özel Kesintiler 1.854,40 7RSODP*HO9HU0DWUDKÕ

:

2.508,84 1/1

rapor_28603131  

0,00 Yemek 40673 Unvan 0,00 Makam Taz 0,00 Kamp OLGUN Sicil No 0,00 Reyon Yan Ödeme 0,00 Lojman 2.937,68 Kanuni Kesinti 0,00 Damga Vergisi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you