Page 1


YASAL DAYANAKLAR

™ 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KURULUŞ

KANUNU ™ ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ (İLO) 88

ve 142 SAYILI SÖZLEŞMELERİ ™

AVRUPA SOSYAL ŞARTININ 1. ve 2. BÖLÜMLERİ


İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ † 1951 MESLEĞE YÖNELTME SERVİSİNİN KURULMASI † 1972 MESLEĞE YÖNELTME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI † 1991 5 İLDE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİNİN †

† † † †

KURULMASI 1992 5 İLDE MESLEK DANIŞMA MERKEZİNİN KURULMASI 1998 - 1999 34 İLDE DE MESLEK DANIŞMA MERKEZİNİN KURULMASI 2001 15 İLDE DE İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİNİN KURULMASI 2004 13 İLDE 15 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİ, 39 İLDE 41 MESLEK DANIŞMA MERKEZİ BULUNMAKTADIR


MESLEK NEDİR Meslek, kişilerin belli bir eğitimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünüdür.


YANLIŞ MESLEK SEÇİMİ İŞ DEĞİŞTİRME

VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ

İŞİNDEN MEMNUN OLMAMA

MESLEKİ YENİLİKLERİ TAKİP EDEMEME

MALİ ZARARA YOL AÇMA

......

........

İSTEKSİZ ÇALIŞMA

ÖZEL HAYATA YANSIMA


MESLEK SEÇİMİ KONUSUNDA GERÇEKÇİ VE DOĞRU KARARLARA NASIL ULAŞILABİLİR

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

KENDİNİ TANIMALI MESLEKLERİ TANIMALI

MESLEKİ EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMELİDİR

KENDİSİ VE MESLEKLER HAKKINDA EDİNDİĞİ BİLGİLERİ DEĞERLENDİRMELİ SEÇTİĞİ MESLEĞİ KAZANABİLECEĞİ UYGUN EĞİTİM YERİNE YÖNELMELİDİR


F İZİKSEL FİZİKSEL Ö ZELLİKLERİNİ ÖZELLİKLERİNİ

DE ĞERLERİNİ DEĞERLERİNİ BEKLENT İLERİNİ BEKLENTİLERİNİ

K İŞİSEL KİŞİSEL Ö ZELLİKLERİNİ ÖZELLİKLERİNİ

SOSYO – EKONOM İK EKONOMİK DURUMUNU

YETENEKLER İNİ YETENEKLERİNİ İİLGİLERİNİ LGİLERİNİ


İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI Kişilerin özellikleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun mesleği seçmesi, bu meslekle ilgili eğitim imkanlarından yararlanması, işe uyumunun sağlanması ve işe yerleştirilmesi ile ilgili sorunların çözümüne sistemli olarak yardım edilmesi sürecidir.


MESLEK DANIŞMA MERKEZLERİ

Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri içeren bilgi kaynaklarının bulunduğu ve bu kaynakların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu bilgi üniteleridir.


İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ İŞ HAYATI ÜNİVERSİTE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

MESLEK LİSELERİ

M. KURSLARI GENEL LİSELER

İLKÖĞRETİM OKULU


İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İLE MESLEK DANIŞMA MERKEZİ HİZMETLERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR.

İlköğretim Okulu ve Lise Öğrencileri veya Mezunları Mesleki Eğitimlerine Devam Edenler Meslek Edinmek İsteyenler Meslek Değiştirmek İsteyenler M.E.B. Yetkilileri ve Eğiticiler Dezavantajlı Gruplar Veliler İşverenler Öğretim Görevlileri


MESLEK DANIŞMA MERKEZİ KAYNAKLARI MESLEK BİLGİ DOSYALARI MESLEK BİLGİ ÖZETLERİ EĞİTİM – ÖĞRETİM DOSYALARI BÖLGESEL EĞİTİM-ÖĞRETİM DOSYALARI

TANITIM KİTAPÇIKLARI, AFİŞ ve BROŞÜRLER


İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI BULUNAN İLLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Meslek bilgi formundan yararlanılarak meslek araştırmalarının yapılması ve meslek bilgi dosyalarının hazırlanması, gerektiğinde güncelleştirme çalışmalarının yapılması

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İhtiyaç duyulan mesleklerin belirlenip il müdürlüklerine araştırılmak üzere gönderilmesi Meslek bilgi dosyalarının ve güncelleştirme çalışmalarının değerlendirilmesi Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Çalışmaları Meslek özetlerinin hazırlanması İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SERVİSİ VE MESLEK DANIŞMA MERKEZİ BULUNAN İLLERE DAĞITIM


TANIM

İÇİNDEKİLER

Meslek Bilgi dosyaları içeriği

A. GÖREVLER B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER C. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI D. MESLEK EĞİTİMİ E. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI F. EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ G. MESLEKTE İLERLEME H. EK BİLGİLER I. YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI İ. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

BU MESLEK MESLEK DANIŞMA KOMİSYONU’NUN ONAYINDAN GEÇMİŞTİR


MESLEK DANIŞMA MERKEZLERİNDE BİLGİ DOSYALARININ YERLEŞİM DÜZENİ ¾ FAKÜLTELER BÖLÜMÜ. ¾ YÜKSEK OKULLAR BÖLÜMÜ. ¾ MESLEK LİSELERİ BÖLÜMÜ. ¾ ÇIRAKLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. ¾ MESLEK KURSLARI BÖLÜMÜ.


MESLEK DANIŞMA MERKEZİ KAYNAKLARINDAN NASIL YARARLANILIR ?

Bireysel ve Grup Halinde Yararlanılabilir

Çevre İllerden Gelen Talepler Değerlendirilebilir

Meslek ve Eğitim-Öğretim Bilgi Dosyaları Yerinde İncelenebilir

Kurumumuzca Geliştirilen Kaynaklar Ticari amaçla Kullanılamaz


ANKARA MESLEK DANIŞMA MERKEZİ ADANA

BURSA

ESKİŞEHİR

AFYON

ÇORUM

GAZİANTEP

AĞRI

DENİZLİ

GÜMÜŞHANE

AYDIN

EDİRNE

İSTANBUL

BALIKESİR

ERZİNCAN

İZMİR

BURDUR

ERZURUM


KASTAMONU

MUĞLA

İÇEL

KAYSERİ

NEVŞEHİR

ORDU

KIRŞEHİR

RİZE

OSMANİYE

KOCAELİ

SAMSUN

SİNOP

KONYA

SİVAS

TOKAT

MALATYA

TRABZON

VAN

MANİSA

AMASYA

ŞANLIURFA


Ücretsizdir

Karar Danışana Aittir

Din, Dil, Irk, Cinsiyet ve Siyasi Görüş Ayrımı Yapılmaz

Gönüllülük

Gizlilik

İşbirliği


DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL NİTELİKLERİ

wª wª wª wª wª wª wª wª • •

DUYARLI OLGUN GENEL AKADEMİK YETENEĞE SAHİP BİLİMSEL KENDİNİ TANIYAN KOLAY İLİŞKİ KURAN EMPATİ YAPABİLEN SOSYAL DİSİPLİNEL EĞİTİMLİ


DANIŞMANLIK OLUŞUMUNDA DIŞ ŞARTLAR

FİZİKİ MEKAN

ODA DÜZENİ

OTURMA ŞEKLİ

ZAMAN

NOT ALMA

KIYAFET

DIŞ ETKİLER

AYDINLATMA


ÖN YARGILAR SÖZSÜZ HATALAR MERHABA HATASI MANTIK HATASI MERKEZİ EĞİLİM HATASI AŞIRI HATASI PROJEKSİYON DIŞ GÖRÜNÜŞE BAKIP KARAR VERME İKİ KİŞİNİN GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILMASI TRANSFERANS-KARŞIT TRANSFERANS İFADELERİ YANLIŞ DEĞERLENDİRME HATASI


İLGİ FAKTÖRLERİ •Eşya ve cisimlerle ilgili faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Halkla ve fikirlerin duyurulması ile ilgili faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Halkla iş teması yapmakla ilgili faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Bilimsel ve teknik faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Alışılagelmiş,her gün yapılan somut organize faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Soyut ve yaratıcı faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Sosyal refah anlamında olduğu gibi halkın yararı için çalışma veya halkla ilgilenme ve sosyal konularda konuşma bakımından bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Makineler ve teknikle ilgili olarak yapılan faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Prestij veren veya başkalarının takdir ve saygısını sağlayan faaliyetler için bir tercih önceliği kapsayan durumlara ilgi.

•Elle tutulabilen ve dokunulan, hayali olmayan ve ürün verme yönünden tatmin edici olan faaliyetler için bir tercih ve önceliği kapsayan durumlara ilgi.


KİŞİLİK YAPILARI ÜZERİNE ÖRNEK BEŞ FAKTÖR VE ÖLÇEK BOYUTLARI DIŞA DÖNÜKLÜK

UYUŞABİLME

Konuşkan / Sessiz

İyi huylu / Çabuk kızabilen

Samimi, açık / Kapalı

Kıskanç değil / Kıskanç

Maceraperest / Tedbirli

Sakin, nazik / Dik kafalı

Girişken / Çekingen

İş birliğine açık / Negativistik

SORUMLULUK

DUYGUSAL DENGELİK

Düzenli / Boşveren

Rahat / Sinirli, gergin

Sorumlu / Güvenilmez

Sakin / Kaygılı

Dikkatli, Titiz / Dağınık

Telaşsız / Telaşlı

Sebatlı / Maymun iştahlı

Hastalık hastası / Hastalık hastası olmayan olan

KÜLTÜR Sanata duyarlı / Sanata duyarsız Entellektüel / Dar görüşlü Hayal gücü olan / Basit, somut


İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMET İÇERİKLERİ

YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI SINIF GÖRÜŞMELERİ GRUP GÖRÜŞMELERİ VELİ TOPLANTILARI BİREYSEL DANIŞMANLIK GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İŞ ARAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


B İ L G Görüşme İ Amacının L Belirlenmesi E N Bilgilendirme D Yardımı İ R M E

Görüşme Amacının Belirlenmesi

K A R Bilgi A Toplanması ve R Yorum Yapılması

V Alternatif E Meslek Yollarının R M Planlanması E Gerçekleştirme Yardımı

G E R Görüşme Amacının Ç E Belirlenmesi K Bilgi L Toplanması E ve Yorum Yapılması Ş T Gerçekleştirme İ Yardımı R M E


İŞ ARAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ™KİŞİNİN KENDİSİNİ TANIMASI ™İŞVEREN İSTEK VE BEKLENTİLERİNİN TANIMLANMASI ™DEĞERLENDİRME ™SUNUŞ TEKNİKLERİ


GENEL YETENEK TEST BATARYASI


BÖLÜMLER

UYG. ŞEKLİ

BECERİ İÇERİKLERİ

ÖLÇÜLEN YETENEKLER

NO

ADI

1

İSİM KARŞILAŞTIRMA

Kağıtkalem

İsimlerin aynı yada farklı olduğunun işaretlenmesi

BÜRO ALGISI

2

HESAP

Kağıtkalem

Dört işlemle hesap yapma

SAYISAL YETENEK

3

ÜÇ BOYUTLU UZAY

Kağıtkalem

Açık olarak verilen şekillerin kapalı halinin bulunması

4

KELİME DAĞARCIĞI

Kağıtkalem

Anlam olarak aynı veya zıt kelimelerin bulunması

ZEKA VE UZAYSAL YETENEK ZEKA VE SÖZEL YETENEK

5

ALET EŞLEME

Kağıtkalem

Çizimi aynı olan aletin bulunması

ŞEKİL ALGISI

AKIL KağıtMatematik problemlerinin çözülmesi 6 ARİTMETİK kalem YÜRÜTME

ZEKA VE SAYISAL YETENEK

7

ŞEKİL EŞLEME

Kağıtkalem

İki ayrı kutucukta yer alan benzer şekillerin bulunması

ŞEKİL ALGISI

8

İŞARETLEME

Kağıtkalem

Kutucuklar içine işaretinin çizilmesi

MOTOR KOORDİNASYON

9

YERLEŞTİRME

Aletli

Çubuk tablasındaki çubukların iki el ile alt kısma taşınması

EL BECERİSİ

10

DÖNDÜRME

Aletli

Çubuk tablasındaki çubukların tek elle döndürülüp yerine konması

EL BECERİSİ


“MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ”


PROTOKOL İŞBİRLİĞİ ESASLARI

ÇALIŞMA GRUPLARI

ÇALIŞMA PROGRAMLARI ÇALIŞMA RAPORLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


Psikolog G.Deniz KARTAL deniz.kartal@iskur.gov.tr 0 (312) 434 20 36


NTERİM İŞ VE İSTİHDAM HİZMETLERİ 12.07.2004 - 651 13.07.2004 - 04 19.07.2004 19.07.2007 Arifiye Mah. Ulus Cad. No: 3-A ESKİŞEHİR TEL: 0 222 233 28 22 FAX: 0 222 220 47 52 Web: e-mail: piramit@isbulur.net

danisman  

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞKURUMU KURULUŞ KANUNU ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ (İLO) 88 ve 142 SAYILI SÖZLEŞMELERİ AVRUPA SOSYAL ŞARTININ...