Page 1

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu DENETÇİLER İÇİN SEÇME SINAVI TESTİ A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI Soru No

Cevap

Soru No

Cevap

Soru No

Cevap

Soru No

Cevap

1

D

26

E

51

E

76

B

2

B

27

C

52

B

77

C

3

B

28

D

53

D

78

C

4

E

29

A

54

C

79

C

5

E

30

C

55

A

80

B

6

B

31

D

56

B

81

E

7

C

32

C

57

E

82

B

8

B

33

D

58

E

83

B

9

C

34

D

59

C

84

D

10

C

35

A

60

E

85

D

11

B

36

B

61

C

86

A

12

D

37

A

62

D

87

C

13

C

38

C

63

C

88

A

14

E

39

E

64

E

89

E

15

A

40

D

65

B

90

B

16

B

41

A

66

A

91

B

17

D

42

B

67

E

92

A

18

B

43

A

68

B

93

D

19

D

44

E

69

D

94

C

20

İptal

45

B

70

D

95

C

21

C

46

A

71

C

96

B

22

D

47

A

72

A

97

E

23

E

48

C

73

E

98

E

24

C

49

E

74

C

99

A

25

E

50

A

75

A

100

B

denet-cevap  

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu DENETÇİLER İÇİN SEÇME SINAVI TESTİ A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI Soru No