Page 1

Bilecik Ĺžeyh Edebali Ăœniversitesi


İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon............................................................................................................................................... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi.......................................................................................................... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi................................................................................................................................... 10 Arkeoloji Bölümü......................................................................................................................................................11 Coğrafya Bölümü......................................................................................................................................................12 Matematik Bölümü...................................................................................................................................................13 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü.................................................................................................................14 Tarih Bölümü.............................................................................................................................................................15 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü................................................................................................................................16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.......................................................................................................... 18 İktisat Bölümü...........................................................................................................................................................19 İşletme Bölümü..........................................................................................................................................................20 Kamu Yönetimi Bölümü...........................................................................................................................................21 Maliye Bölümü...........................................................................................................................................................22 Mühendislik Fakültesi.................................................................................................................................... 24 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.............................................................................................................................25 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü............................................................................................................26 İnşaat Mühendisliği Bölümü....................................................................................................................................27 Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü...................................................................................................................28 Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü................................................................................................................29 Sağlık Yüksekokulu........................................................................................................................................ 30 Bozüyük Meslek Yüksekokulu........................................................................................................................ 32 Gölpazarı Meslek Yüksekokulu...................................................................................................................... 36 Meslek Yüksekokulu...................................................................................................................................... 38 Osmaneli Meslek Yüksekokulu....................................................................................................................... 46 Pazaryeri Meslek Yüksekokulu....................................................................................................................... 50 Söğüt Meslek Yüksekokulu............................................................................................................................. 54 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu.......................................................................................................... 58 Erasmus ........................................................................................................................................................ 62 Farabi ............................................................................................................................................................ 62 Merkezi Araştırma Laboratuvarı................................................................................................................... 63 Bilimsel Faaliyetler ....................................................................................................................................... 66 Sportif ve Kültürel Faaliyetler........................................................................................................................ 72 Ulusal ve Yerel Basında Üniversite................................................................................................................ 74

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

3


Üniversiteler bilim, teknoloji ve değer üreten kuruluşlar olarak insan ve toplum hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır. Bilecik’te üniversite kurmak, bölgenin kimliğimizdeki yeri itibariyle ayrı bir önem taşımaktadır. Burada insanlık tarihinin iftihar tablolarından birisi olan bir medeniyet kuruldu. Bu medeniyetin üzerine yükseldiği üç ayağı ilim, irfan ve irade idi. İradeyi Osman Gazi, irfanı Şeyh Edebali, ilmi de Dursun Fakih temsil ediyordu. Bilecik ve çevresi, yakın tarihimizde çeşitli nedenlerle tarih ve kültürümüzdeki konumuna yakışmayan bir yalnızlık, bir terkedilmişlik yaşamış olmalarına rağmen, bu topraklarda nefes alan herkesin izzet ve itibarını bir parça borçlu olduğu, ‘’kuruluş ve kurtuluşumuz’’ ile milletimizin mukadderatının yazıldığı mümtaz mekanlardır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile burada ilim geleneğini yeniden yaşatmak üzere yeni ufuklara yeni bir yolculuk başlatıldı. 1 Ocak 2008’de göreve başladığımızdan bugüne Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ve tüm Türkiye’de bizim heyecanımızı paylaşan Bilecik dostlarıyla, öğrencisinden öğretim üyelerine kadar bütün Üniversite mensuplarıyla birlikte 4 yıl içerisinde gerçekleştirilenlerin kısa bir envanterini hazırladık. Şimdi artık ön lisanstan doktoraya kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış, rekabete hazır, bilgili, donanımlı akademik ve idari kadroları mevcut, pek çok ulusal ve uluslararası programları gerçekleştirebilen, öğrencisine sevgi ve ilgi ile kucak açan, insanı ile bütünleşebilmiş, hem kendisi gelişen hem de bölgesini geliştiren, ürettikleri ile bilime ve insanlığa katkı sağlayabilen bir üniversite mevcut. Elbette yapılacak daha çok iş var ve elbette bu, sonsuzluğa devam edecek bir yolculuk. Ancak her şeyden evvel burada hep birlikte ortak heyecanları paylaşan geniş bir aile oluşturduk ve bir kez daha gördük ki insana sevgi gösterildiği, emeğe saygı duyulduğu ve liyakata değer verildiği zaman bizim ülkemizde bizim insanımızın başaramayacağı bir şey yokmuş. Bu yolculukta bizimle beraber olan devletimizin ve milletimizin bütün temsilcilerine, bütün Bileciklilere, değerli basınımıza ve üniversitemiz öğrenci ve mensuplarına şükranlarımızı sunuyor, daha nice başarılara yürümeyi diliyoruz. Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

4

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Misyonumuz, Kaliteli öğretim ve araştırma için akademik, fiziki ve teknik yapılanmasını tamamlayarak, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten; insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek; fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz, Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar konusunda tercih edilen, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş bir üniversite olmaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

5


Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Ulaşım

2013 yılında Ankara – İstanbul Hızlı Tren projesi tamamlandığında İstanbul Ankara Eskişehir olacaktır.

1 saat 15 dakika 1 saat 45 dakika 30 dakika

Sportif Faaliyetler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde her türlü spor aktivitelerinin yapılabileceği imkânlar bulunmaktadır. Tartan Pist Stadyum, Halı Saha Kapalı Spor Salonu Squash Salonu Açık Tenis kortları Açık Voleybol ve Basketbol Sahaları Tırmanma Duvarı Fitness İmkânları

Kampüsümüz

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sizlere doğayla iç içe, ferah ve huzur verici bir kampüs ortamı sunmaktadır. Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız ve erkek öğrenci yurdu, Üniversite kampüsüne yürüme mesafesindedir.

6

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Yıldız Sarayında sergimiz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

7


Üniversitemiz

8

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Üniversitemiz

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

9


Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü Coğrafya Bölümü Matematik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tarih Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

10

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Arkeoloji Bölümü

İlk öğrencilerini 2011-2012 öğretim yılı için ek kontenjanla alan Bölümümüzde, Önasya Arkeolojisi ağırlıklı program uygulanmaktadır. Öğretim süresi 4 yıldır; mezunlara “Arkeolog” unvanı verilir. Bölümün akademik kadrosu 1 profesör ve 5 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Arkeoloji bölümlerinden mezun olanlar, almış oldukları eğitim doğrultusunda çeşitli müzeler ve alanları ile ilgili olarak belediyelerin bünyesinde görev alabilmektedirler. Arkeologlar gerekli eğitimden geçtikten sonra, turist rehberliği de yapabilmektedirler. PROJELER Üniversitemiz adına, Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Turan Efe başkanlığında Eskişehir-Seyitgazi ilçesi, Yenikent köyü yakınlarında yer alan ve esas itibariyle M.Ö. 3000’e ait yerleşim katları içeren Küllüoba Höyüğün’de kazılar yapılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri bu kazıya ekip üyesi olarak götürülmektedir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Bilecik ili sınırları içinde, arkeolojik kazıların yardımcı bilim dallarından da öğretim üyesi ve öğrencilerin katılacağı kapsamlı yüzey araştırmalarının yapılması planlanmaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

11


Coğrafya Bölümü

Bölümümüz, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında II. öğretim ve yüksek lisans eğitimleri de başlamıştır. Bugün bölümümüz 2 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bölümümüzün staj yapma ve lisans tezi hazırlama gerekliliği bulunmaktadır. Bu uygulama ile öğrenci yüksek öğrenimi ve akademik dünyayı daha iyi kavrar. CBS eğitimi ile becerileri daha da geliştirilerek kamu ve özel kuruluşlarda iş bulma imkânları artmaktadır. Coğrafya, doğal ve beşeri çevrenin birbirlerine yaptığı etkiyi belirli prensipler içinde inceleyen, analiz eden ve haritalayan bir bilim dalıdır. Coğrafyacılar, hem doğal çevrenin hem de beşeri çevrenin özelliklerini zaman ve mekân içindeki değişimini disiplinler arası yaklaşımla güncel teknolojiler kullanarak incelemektedir. Bu inceleme esnasında sorunları ortaya koyarak kendi prensipleri doğrultusunda cevaplar bulur ve çözümler üretir. Bölümümüz, yukarıdaki amaçlar çerçevesinde geniş perspektifte düşünebilen, analizler gerçekleştirebilen ve çözüm yolları üretebilen coğrafyacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

12

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Matematik Bölümü

Bölümümüzde genel olarak “bilimsel düşünme” yeteneğinin gelişmesine, özel olarak da teorik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim adamlarının yetişmesini sağlamaya yönelik eğitim yapılmakta ve bölüm öğrencilerine ileri derecede bilgisayar kullanımı öğretilmektedir. Günün gelişmelerine paralel olarak güncelleştirilen program, öğrencilerin yeni teknolojik gelişmeleri öğrenme ve bu gelişmelere adapte olabilmelerine imkân sağlamaktadır. Ayrıca seçmeli ders programı sayesinde öğrenciler, kendilerini geliştirme imkânı bularak mezuniyet sonrasında çalışacakları alanla ilgili tecrübe sahibi olmaktadırlar. İş İmkânları Mezunlarımız; Ekonomi, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme gibi alanlarda lisansüstü programlara devam edebilir veya başta çeşitli kuruluşlarda öğretmenlik olmak üzere ekonomiden bilgisayara, iklim biliminden istatistiğe, sigortacılıktan bankacılığa kadar pek çok iş olanağını değerlendirebilirler. Bu esneklik, son yıllarda bölümümüze olan ilgiyi arttırmıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

13


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler biyoloji, canlı bilimi olarak adlandırılan biyolojinin konusunu teşkil eden olayların molekül düzeyinde incelendiği ve aydınlatıldığı bir bilim dalıdır. Yaşam için gerekli tüm olayları kontrol eden ve özelliklerini kalıtımsal olarak yeni nesillere aktaran bu moleküllerin; hangi mekanizmalarla çalıştığını, bu mekanizmaların nasıl kontrol edildiğini bilmek ve öğrenmek insanlığa büyük avantajlar sağlamaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik bilimi, günümüzün ve geleceğin en önemli bilim dalı olarak görülmektedir. İnsanoğlu, teknolojiyle birlikte gelişen ve çeşitlenen hastalıkların tedavisini bulmada, insanların beslenme ve gelişimde önemli olan elementlerin verimini arttırmada, canlılığın temelini oluşturan bu molekülleri kullanarak çözümler aramaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalar; tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal, kriminoloji gibi çok geniş bir alana yayılmıştır. Mezunlarımız; tıbbi bilimler alanında, biyomedikal ve ilaç sanayinde, tarım ve gıda sektöründe, adli vakaların çözümünde, yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile laboratuvarlarda çalışabilecekleri gibi akademik kurumlarda kariyer yapma imkânına da sahip olabileceklerdir.

14

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Tarih Bölümü

Bölgenin ve Bilecik’in tarihi önemi de göz önüne alınarak öğrencilerimize tarih eğitimini en iyi şekilde vermeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda öğrencilerimizin tarih anabilim dalının ana kaynaklarını iyi derecede okuyup anlayabilmeleri için Osmanlı Türkçesi dersleri özel kurslarla da desteklenmektedir. Ayrıca zorunlu seçmeli dersler ve kurslarla öğrencilerimizin bir yabancı dil öğrenmeleri sağlanacaktır. Ayrıca ders müfredatının dışında öğrencilerimize, disiplinler arası bakış açılarını geliştirebilmeleri için sosyoloji, edebiyat tarihi, bilim tarihi ve karşılaştırmalı medeniyet tarihi gibi derslerden de yararlanma imkânı sağlanmaktadır. Böylece kültürel altyapıları ve düzeyleri yükseltilerek muhakeme güçlerinin artırılmasına çalışılacaktır. Genel olarak izah ettiğimiz hedeflere ulaştığımızda da bu başarı Bilecik Üniversitesi Tarih bölümünün farkı ve başarısı olacak, öğrencilerimiz de iyi bir eğitim almanın özgüveniyle özel ve meslekî hayatlarında başarılı olacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

15


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel amacı; Türk dili ve edebiyatının tarihî dönemlerini bilimsel yöntemler ışığında kavratıp ana dilini en iyi şekilde kullanan, dilimizin seçkin şair ve yazarlarının eserlerini tanıyan ve tanıtan, alanla ilgili gerek akademik yayınları gerekse diğer yayınları takip edebilen öğrenciler yetiştirmektir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde: İlk dört yarıyıl içinde öğrencinin Türk dili ve edebiyatının temel kavramlarını ve prensiplerini öğrenmesi hedeflenmektedir. Son dört yarıyılda ise karşılaştırmalı ve uygulamalı çalışmalar öngörülmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı veya özel okullarda öğretmen; Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler.

16

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Bilecik Ĺžeyh Edebali Ăœniversitesi

www.bilecik.edu.tr

17


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü İşletme Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Bölümü

18

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


İktisat Bölümü

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat Bölümü, öğrencilerin kamu ve özel sektörde ekonomist olarak istihdam edilmek üzere yetiştirildiği dört yıllık yoğun bir program sunmaktadır. İktisat Bölümü öğrencilerinin ilk iki yıl, zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından 3. ve 4. sınıftan itibaren mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilerek pratik becerilerini arttırmaları sağlanır. Böylece öğrenciler kuvvetli bir ekonomi bilgisi ve altyapısıyla mezun olmaktadırlar. İktisat Bölümünde, gündüz öğretim programı yanında derslerin akşam saatlerinde verildiği ikinci öğretim programı da bulunmakta, ayrıca İktisat Bölümü kapsamında tezli yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

19


İşletme Bölümü

Bölümümüz, evrensel ölçüler ışığında dinamik, yenilikçi eğitim programları verilerek ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek, sağlıklı kararlar alıp uygulayabilecek girişimci ve riskleri göze alabilen işletmeciler yetiştirmek üzere yapılandırılmıştır. İşletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. İşletme Bölümü ders programı, Bölümün anabilim dalları konularını kapsayan zorunlu derslerle, öğrencilerimizin 3.sınıftan başlayarak tercih yapabilecekleri seçmeli derslerden oluşmuştur. Derslerin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bölüm mezunları, özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte, serbest muhasebeci, mali müşavirlik mesleklerine başvurabilir hâle gelmekte, ayrıca kamu sektöründe de müfettişlikler, çeşitli uzmanlıklar ve denetmenlikler için hazır hale gelmektedirler. İşletme Bölümünde, gündüz öğretim programı yanında derslerin akşam saatlerinde verildiği ikinci öğretim programı da bulunmakta, ayrıca tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir.

20

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Kamu Yönetimi Bölümü

Kamu Yönetimi Bölümünde öğrencilerin güçlü bir lisans eğitimi almalarının yanı sıra analiz, araştırma ve sorgulama yetenekleri kazanmış, sosyal iletişimi güçlü, takım çalışmasını bilen, fikir üretme ve savunma yetisi edinmiş bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölüm, öğrencilerine hızla gelişmekte ve dönüşmekte olan Türkiye toplumunda yöneticilik rolü üstlenme becerisi kazandırmak ve kamu yönetiminin hassasiyetini içeren bilgilerle donatılmalarını sağlamak için özgün bir ders programı uygulanmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümü mezunları “Kamu Yöneticisi” ünvanını alırlar ve kaymakam, idari hakim, bağımsız idari otoritelerde (SPK, EPDK, RK, vb.) ve Merkez Bankasında uzman yardımcısı, uzman, bakanlıklarda müfettişlik ve kamu kesiminin diğer alanlarında olduğu kadar özel sektörde ve üçüncü sektör kuruluşlarında (vakıflar, dernekler, kooperatifler vb.) yönetici ve diğer statülerde çalışabilirler. Derslerin akşam saatlerinde verildiği ikinci öğretim programının da bulunduğu Kamu Yönetimi Bölümünde, tezli yüksek lisans programı da yürütülmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

21


Maliye Bölümü

Bölümümüz, gerek kamu kesiminin gerekse özel sektörün mali konularda yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Üstlenmiş olduğu çağdaş misyon ve vizyona uygun olarak, alanında yetkin bürokrat, akademisyen ve özel girişimcilerin yetişmesini sağlamayı amaçlayan Maliye Bölümü, deneyimli akademik kadrosuyla, evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik disiplin ve kalite anlayışı içinde saygın maliyeciler yetiştiren başarılı bir bölüm olma yolundadır. Öğrenciler, genel olarak, kamu kesimi alanında orta ve üst düzey yönetici ve denetmen olarak sorumluluk üstlenebilmek için gerekli bilimsel ve mesleki donanımı verilmektedir. Bunun için, kamu maliyesinin ve vergisel sorunların bütün boyutlarıyla kavranmasını sağlayacak ayrıntılı bir program uygulamaktadır. İktisat, hukuk, matematik, istatistik ve bilgisayar kullanımı gibi derslere de programda yer verilmektedir.

22

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Bilecik Ĺžeyh Edebali Ăœniversitesi

www.bilecik.edu.tr

23


Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Bölümü Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

24

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar donanımı ve yazılım alanları ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bilgisayarlar ve bilgisayar temelli sistemlerin kurulması ve tasarlanması ile ilgilenir. Bilişim teknolojilerine hakim insan kaynaklarına olan gereksinim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Hedefimiz akademik/idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak mühendislik ölçütleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen; donanım ve yazılım alanlarında araştırma geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, ulusal sorunlara çözümler üretirken uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip, çağdaş ve üretken bilgisayar mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.

ÇALIŞMA ALANLARI Bu programdan mezun olan öğrenciler; • Yazılım Uzmanı • Sistem Mühendisi • Sistem Programcısı • Bilişim Tasarım Mühendisi • Veritabanı Yöneticisi • Bilişim Teknolojileri Uzmanı • İletişim Ağ Mühendisi • Gömülü Sistem Mühendisi gibi pozisyonlarda çalışabileceklerdir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

25


Elektrik-Elektronik Mühnedisliği Bölümü

Akademik/idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen; elektrik-elektronik mühendisliği alanında araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, ulusal sorunlara çözümler üretirken uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip, çağdaş ve üretken elektrik-elektronik mühendisleri yetiştiren bölüm olmak amacındadır. Elektrik-elektronik mühendisleri, elektrik-elektronik alanları ve bunların kapsadığı tüm alt bilim dallarında yeni teknolojik gelişmeleri takip eden, uygulayıp geliştiren, alanındaki sorunlara yaratıcı çözümler getiren mühendislerdir. Elektriğin ilk üretim noktasından başlayarak kullanıcılara ulaştırılması, elektronik eşyalarda kullanımı ve bu eşyaların tasarımı, bilgisayar ve elektronik parça tasarımı, fabrikalardaki tüm elektrikle çalışan aletlerin tasarımı ve gerçeklenmesi, 3G-Wifi vb. haberleşme sistemleri tasarımı ve gerçekleşmesinde başlıca rolü oynamaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI • Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği ve Devre Tasarımı • Endüstriyel Kontrol/Otomasyon • Elektrik Enerji Sistemleri • Haberleşme Sistemleri • Analog ve Sayısal Devre Tasarımı ve İmalatı • Elektronik konularında mezunlarımız devlet ve özel sektörde çalışma imkanı bulabilmektedir. • Bu alanlardaki Elektrik-Elektronik Mühendisi ihtiyacı her geçen gün artmakta, mezunlar iş bulma sıkıntısı çekmemektedir.

26

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği doğal ve ekonomik kaynakları etkin ve yeterli bir şekilde yaratıcılık ve bilimsel düşünce ile birleştirerek insanların konut, ulaşım, eğitim, sağlık, ticaret, enerji vb. temel ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yapıların planlanmasını, projelendirilmesini, yapımını ve işletilmesini içeren heyecan verici bir meslektir. İnşaat mühendisliği Bölümü eğitim ve öğretim programının vizyonu; öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, öğrenmenin sürekliliği ve bilgiyi paylaşma bilincine sahip, araştırmayı ilke edinmiş, mesleki etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektir. Eğitim-öğretim dönemi içerisinde eğitim amaçlı bölümümüz öğrenci ve akademik personeli ile birlikte teknik geziler düzenlenmektedir. Bölümümüz eğitim-öğretim çalışmaları kapsamında kullanılmak amacıyla geniş laboratuar imkanlarına sahiptir.

ÇALIŞMA ALANLARI • Ulaştırma sistemleri yapımı ve tasarımlandırılması • Altyapı, üstyapı ve su yapıları uygulamaların yapılması ve projelendirilmesi • Su temini ve dağıtımı , atık su ve yağmur suyu sistemleri, sulama suyu sistemleri, hidroelektrik santralleri yapımı ve projelendirilmesi • Yapı tasarımı ve projelendirilmesi • Yapılarda hassas analiz, onarım ve güçlendirme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

27


Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü; Türkiye’de alanında ilk kurulan bölüm olmanın sorumluluğu ile akademik personel, idari personel ve fiziki alt yapısını tamamlayarak mühendislik kriterleri çerçevesinde akredite olma yolunda ilerleyen, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile alanında bilimsel çalışmalar yürüten, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapan, ortak projeler ile sorunlarına çözüm arayan, etik değerlere sahip, takım çalışmasına uyumlu, çevresel değerlere duyarlı, iletişime ve eleştiriye açık, rekabetçi ve kendine güvenen Kimya ve Süreç Mühendisleri yetiştirmek amacıyla Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans programına öğrenci almaktadır. 2011-2012 Güz Yarıyılı itibariyle yapılan ortak protokol çerçevesinde Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri ortak tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaktadır. Kimya ve Süreç Mühendisleri kimyasal proses endüstrileri için geliştirilmiş olan bilgisayar yazılım programlarından yararlanarak bir prosesin genel tasarımını ve cihazların özel tasarımlarını yapabilecek, farklı parametrelerin bu tasarımlara etkisini inceleyebilecek, ülkemiz ekonomisine ve teknolojiye fayda sağlayabilecek bilgi ve donanıma sahip olabileceklerdir. Bölüm mezunları farklı sanayi dallarında yaptıkları çalışmalar ve işletmelerde uyguladıkları doğru maliyet analizleri ile sorun çözümünde zaman kazanmalarının yanı sıra olası kaza risklerini önlemeleri ile de endüstriye önemli bir katkı sağlayacaklardır.

ÇALIŞMA ALANLARI • • • • • • • • • • • • •

28

Boya sanayi Cam sanayi Gıda sanayi Gübre sanayi İlaç sanayi Otomotiv sanayi Petrokimya sanayi Çimento ve refrakter sanayi Lastik ve kauçuk sanayi Metal ve kaplama sanayi Özel ve kamu proje büroları Seramik sanayi Tekstil sanayi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünün hedefi Türkiye’de mühendislik alanında ilk ve tek bölüm olmanın sorumluluğu ile nitelikli akademik/idari kadrosuyla, kaliteli bilimsel araştırma ve projeler üreten üstün, donanımlı Makine ve imalat mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır. Günümüz pazarının ağır rekabet şartları pazar yaratabilecek bir ürünün yaratıcı tasarım, işlevsellik, yüksek kalite, estetik, yüksek teknoloji ve düşük maliyet gibi özellikleri üzerinde toplamasını zorunlu hale getirmiştir. Makina ve imalat mühendisliği her türlü mekanik sistemin, makinanın, makina elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden; malzeme seçimi, kalite kontrolü, fabrika planı ve üretim planlaması, nakliye, çalışanların denetimi ve ekonomik analiz gibi kavramları hesaba katarak nasıl üretileceği üzerinde çalışan mühendislik bilimidir. Makina ve imalat mühendisleri farklı sanayi dallarında yaptıkları çalışmalarla işletmelerde hız, kalite, maliyet ve çevreye uyum gibi rekabetin en önemli faktörlerini sağlayarak endüstriye ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaklardır. Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümü ders programı ve içerikleri Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Avrupa (Erasmus-Socrates) ve ABD (ABET) eğitim programı ve yetkin mühendislik ilkeleri doğrultusunda geliştirilmiştir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Makina ve imalat mühendisi, bir ürünün tasarımından başlayarak ürün ortaya çıkana kadar geçirdiği evrelerin tümünde görev alabilir. Üretim sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi yanında, ürün geliştirme, kalite kontrol, üretim üretim, montaj bölümlerinde çalışabilirler, üretim işlem ve süreçlerinin tasarımı ve yürütülmesinde görev alabilirler. Ayrıca tüm üretim bölümlerinin idaresinde de görev olabilirler. Bölüm mezunların çalışabileceği sektörlerden bazıları şunlardır: Mühendislik ofisleri, araştırma geliştirme laboratuarları, otomotiv sanayi, imalat sanayi, inşaat sektörü, kimya sanayi, enerji, tekstil sektörü ve seramik sektörü. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü lisans programında eğitim ve öğretim süresi boyunca toplam 140 kredi ve 240 AKTS ders alınmaktadır ve her biri 20 iş günü olmak üzere staj yapılmaktadır.Bölümümüzde eğitim amaçlı kullanılan üretim atölyesi, CNC atölyesi ve CAD/CAN laboratuarları, döküm atölyesi, metroloji (ölçme) laboratuarları, kaynak ve ısıl işlem atölyesi, malzeme test laboratuarları, bilgisayar laboratuarlarının yanı sıra, üniversitemizde ileri teknoloji merkezi araştırma laboratuarı da bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim programı açılmış olup eğitime devam etmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

29


Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik Programı

30

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Hemşirelik Programı

Bu bölüm, sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin sağlık kuruluşları bünyesinde veya dışında her türlü ihtiyaçlarını belirleyerek, bakımını planlayıp uygulayacak, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini uygulayabilecek hemşireler yetiştirip, gelişen çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı sağlık elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. İş İmkanları: Hemşireler koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve rehabilite edici sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. İsteğe bağlı lisansüstü eğitim alarak alanında uzmanlık unvanı kazanabilirler.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

31


Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Çevre Koruma ve Kontrol Programı Dış Ticaret Programı Grafik Tasarımı Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Pazarlama Programı Seramik, Cam ve Çinicilik Programı

32

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Ülkemiz bankacılık ve sigortacılık sektörünün bir çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bölümümüz bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip etmek, finans ve sigortacılık teknolojilerini kullanılabilen elemanlar ile bankacılık ve sigortacılık alanında uzmanlık eğitimi almış elemanların istihdam edilmesini sağlamak amacıyla açılmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğretim, 4 yarıyıl (toplam 2 yıl)dır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, bankalarda ve çeşitli sigorta şirketlerinde çalışabilmektedir. Mezun öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme-İşletme Enformatiği, İşletme Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararsı İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Günümüzde sanayileşme ve hızlı nüfus artışının bir sonucu olarak su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların kirlenmesi ile ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne, kontrolüne ve ayrıca doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim veren bir programdır. Programın hedefi; mezun olan öğrencilerin, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip olmasını sağlayarak meslek elemanı ihtiyacına cevap verilmesine katkıda bulunmaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

33


Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Programı

2008-2009 öğretim yılında eğitime başlayan programın amacı, ekonomide önemli yer tutan dış ticaret alanında, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış nitelikli, uzmanlaşmış, girişimci meslek elemanı yetiştirmektir. Programda sadece teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir. Bölümden mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme-Bilgi Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararsı Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Grafik Tasarımı Programı

Grafik Tasarımı Programı, grafik tasarıma ilişkin her alanda tasarımcı olarak görev yapacak, yaratıcı tasarımcıların yetişmesini amaçlar. Öğrencilerin özellikle reklâmcılık sektörünün gereksinim duyduğu görsel ve görsel-işitsel alanlarda oluşan medyalar üzerinde, etkin ve yaratıcı gücünü kullanabilecek tasarımcılar olarak eğitilmeleri sağlanır. Dergi, gazete, broşür, katalog vb. görsel medyalarla, outdoor da kullanılan; afiş, afişet, billboard, busboard, ışıklı panolar ve görsel medyalar üzerinde yaratıcı tasarım gücünü ortaya koyabilecek mesleki becerileri yüksek elemanlar olmaları hedeflenir. Bölümden mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe, tüm işletmelerin yasal ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesine katkıda bulunan, bilgi verici çeşitli tablo ve raporları üreten bir bilgi sistemidir. Muhasebe Programında öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Muhasebe Programından mezun olan öğrenciler, işletmelerin muhasebe bölümünde çalışabilmektedir. Ayrıca yasalarda belirtilen staj ve sınav koşullarını sağlarlarsa yetkili muhasebeci olarak da çalışabilmektedirler. Bölümden mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

34

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Pazarlama Programı

Bozüyük Meslek Yüksekokulundaki Pazarlama Programının temel amacı, ilgili alanlardaki yetişmiş personel talebini karşılamaktır. Bu amaca ilave olarak, pazarlama programının temel eğitim felsefesi, çağdaş iş dünyasının ihtiyaçları ile uyumlu mesleki eğitim vermektir. Pazarlama Programının eğitim süresi iki yıldır ve satış yönetimi, reklam, pazarlama iletişimi, tüketici davranışı, uluslararası pazarlama, pazarlama araştırması, müşteri ilişkileri yönetimi (MİY) vb. alanları kapsar. Bölümden mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Halkla İlişkiller, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İşletme, Pazarlama, Reklamcılık, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararsı Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Seramik, Cam ve Çinicilik Programı

Seramik, Cam ve Çinicilik Programı, Bozüyük MYO Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak açılan ve öğretime başlayan ilk programdır.Seramik Programında verilmekte olan derslerde özellikle endüstriyel üretimler üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra sanatsal tasarım ve uygulamalarla Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ile güçlü bir işbirliği içerisindedir. Uygulama ağırlıklı derslerin verildiği seramik programında teknoloji ve bilgisayar laboratuarları, kalıpçılık ve serigrafi atölyeleri, fırınlar bulunmaktadır. Serigrafi ve tasarım dersleri bilgisayar destekli, olarak yapılmaktadır. Teknik Programlar Bölümüne bağlı Seramik Programında, seramik sektöründe çalışacak teknikerler yetiştirilmektedir.Bölümden mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Seramik, Seramik Mühendisliği, Seramik Sanatları, Seramik ve Cam.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

35


Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Pazarlama Programı

36

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Kamu ve özel sektöre büro yöneticisi ve yöneticiye yardımcı eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş programdır. Bu amaç için gerekli olan büro makinelerinin kullanımı, bilgisayar kullanımı, mesleki yabancı dil eğitimi yoğun olarak verilmektedir. Okulda alınan eğitimin pekiştirilmesi ve daha da geliştirilmesi için her sınıfın sonunda 30 iş gücü mesleki staj yapılmaktadır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik programında okuyan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanarak mezun olurlar: Büro yönetimi ve sekreterlik alanını temel ilkelerini kavrayarak ara eleman olarak sorumluluğunu öğrenirler. Meslek ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrarlar. Ticaret hayatında kullanılan belgeleri öğrenirler. İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavrarlar. Büro yönetimini ve sekreterlik alanıyla ilgili araç ve gereçlerin etkin alanıyla ilgili araç ve gereçlerin etkin kullanımıyla birlikte gerekli kişisel becerileri kavranır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe, tüm işletmelerin yasal ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesine katkıda bulunan, bilgi verici çeşitli tablo ve raporları üreten bir bilgi sistemidir. Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı, Anadolu Üniversitesinin bir eğitim birimi olarak 1995 yılında açılmıştır. Muhasebe programında öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Muhasebe Programından mezun olan öğrenciler işletmelerin muhasebe bölümünde çalışabilmektedir. Ayrıca yasalarda belirtilen staj ve sınav koşullarını sağlarlarsa yetkili muhasebeci olarak da çalışabilmektedirler.

Pazarlama Programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Pazarlama Programında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli pazarlama ara elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. Ticari işletmelerin özellikle Pazarlama-Satış bölümlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir biçimde eğitim alan öğrenciler, Pazarın gerek duyduğu ölçüde kalite, teknik kabiliyet ve çözüm üretme yeteneğine sahip olarak mezun olmaktadırlar Mezun öğrenciler için iş alanları geniş olup birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir: İlaç Mümessilliği Pazarlama-Satış Elemanlığı Satış Temsilciliği Anket Elemanlığı Pazarlama-Araştırma Elemanlığı

www.bilecik.edu.tr

37


Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı Elektrik Programı Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Elektronik Teknolojisi Programı Gıda Teknolojisi Programı İnşaat Teknolojisi Programı Kimya Teknolojisi Programı Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı Makine Programı Metalurji Programı Otomotiv Teknolojisi Programı Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Üretimde Kalite Kontrol Programı

38

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

Güncel yazılımları etkin ve verimli kullanma, yazılım kurabilme ve işletme, internet ortamında girişim ve yönetime yönelik gerekli beceri ve deneyimleri kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Mezunları; bilgisayar programcısı, sistem analisti ve sistem uzmanı olarak çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği...

Elektrik Programı

Elektriğin üretilmesinden, denetim altına alınmasına, nakledilmesine, dağıtılmasına; ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılmasına kadar bilgi sahibi olan, elektrik makinelerinin bakım ve kontrolünü yapabilen, özellikle, sanayide çalışabilecek donanım ve beceriye sahip teknik elemanların yetiştirildiği programdır. Programdan mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği...

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

39


Meslek Yüksekokulu

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı

Elektrik enerjisinin üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçte mesleği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip, fosil yakıtlı ve yenilenebilir enerji kaynaklı enerji tesislerinde geleceğin donanımlı ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere enerji teknikerleri yetiştirilmesini amaçlayan, belirlenen amaç ve standartlar doğrultusunda teorik bilgileri ve uygulamaları başarı ile kullanabilen teknikerler yetiştiren programdır. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Enerji Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Öğretmenliği...

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Zayıf akımla çalışan her türlü alet ve haberleşme sistemlerinin projelendirilmesi, yapılması, dağıtılması, işletilmesi ve bakımı için gereken teknik ara insan gücünün yetiştirildiği programdır. Mezunları; Türk Telekom, Türk Kablo, Aselsan, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra haberleşme sistemleri veya ilgili bakım ve onarım yapan tüm kuruluşlarda çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik, Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği...

40

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi Programı

Endüstride gerekli olan elektrik enerjisini işlemede kontrol altına alarak elektronik cihazlarda kullanılmasını ve seri üretim yapan fabrikalarda üretimin elektronik olarak kontrolünü sağlayan teknik elemanların yetiştirilmesini amaçlayan bir programdır. Mezunları; elektronik, haberleşme, güç sistemleri ve otomasyon alanlarında ve modern teknoloji ile üretim yapan tüm fabrikalarda çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği...

Gıda Teknolojisi Programı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

Gıda sektörüne, imalat işlemlerinde becerikli, makine ve ekipmanları kullanabilecek, gerekli yönetmelik ve mevzuatları bilen teknik eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bilimsel ve teknolojik bilgilerle desteklenen bir eğitim anlayışı vardır. Mezunları; gıda fabrikalarında üretim, dağıtım, satış, pazarlama, satın alma ve pazarlama departmanlarında, gıda, kimya ve biyoloji alanındaki araştırma ve gözetim firmalarında, kamu sektöründe çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Kimya, Tarımsal Biyoteknoloji.

41


Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat yönetmelik ve mevzuatını kurumsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilen, inşaat laboratuvarlarında kalite ve kontrol üzerinde çalışabilecek özellikte elemanların yetiştirildiği programdır. Mezunları, inşaat sektörünün her biriminde çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin, lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: İnşaat Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat ve Yapı Öğretmenligi...

Kimya Teknolojisi Programı

Kimyanın temel ilkelerini ve ileri teknoloji içeren özel teçhizatı çalıştırma, kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Çok yönlü bir çalışma alanına sahiptir. Mezunları; endüstrinin işletme, kalite kontrol bölümlerinde, kimya laboratuvarlarında, sağlık araştırma ve deney merkezlerinde çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Çevre Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği...

42

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Meslek Yüksekokulu

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı

Elektrik enerjisinin kontrol altına alınabilmesi için gerekli olan, teknolojideki uygulamaları yönlendirebilecek teknik elemanları yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Mezunları, endüstriyel otomasyon alanında çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Elektrik Öğretmenliği Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Makine Mühendisliği...

Makine Programı

Temel teknik eğitimin, laboratuvar ve atölye uygulamaları ile desteklendiği imalat sanayine üstün kaliteli teknik elemanların yetiştirildiği bir programdır. İleri teknoloji ile donatılmış olan CAD- CAM (Bilgisayar destekli tasarım ve üretim) laboratuvarları, torna-freze atölyeleriyle yürütülen uygulamalı eğitim verilmektedir. Mezunları; her türlü makine imalat sanayinde teknik eleman olarak çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tarım Makineleri, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Üretim Mühendisliği.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

43


Meslek Yüksekokulu

Metalürji Programı

Metalürji Programı, döküm endüstrisinin yanı sıra makine endüstrisinde ihtiyaç duyulan malzeme ve üretimi, muayene yöntemleri, toplam kalite ve süreç kontrol konularında yeterli teorik bilgi ve beceriye sahip nitelikte ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği.

Otomotiv Teknolojisi Programı

Sektörün talep ve uygulamalarına ayak uydurmaya hazır, otomotiv yönetmelik ve mevzuatını bilen, üretimde kalite ve kontrol konusunda donanımlı, kurumsal bilgiyi uygulamaya dönüştürebilecek özellikte elemanların yetiştirildiği programdır. Mezunları, otomotiv sanayinde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Uçak GövdeMotor, Uçak Gövde-Motor Bakım.

44

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Meslek Yüksekokulu

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının amacı, peyzaj alanlarının oluşturulması, bakımı ve onarımı ile bu alanlarda kullanılacak süs bitkilerini yetiştiren, çoğaltan, bakım, pazarlama ve aplikasyon işlemlerini yapabilen, kırsal, kentsel ve özel alanlar için oluşturulan peyzaj projelerinin tasarım ve çizim prensiplerini bilen, doğal ve kültürel kaynakları ölçülü kullanabilen nitelikli teknik eleman yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Bahçe Bitkileri, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı.

Üretimde Kalite Kontrol Programı

Üretim Kalite Kontrol Programı; tasarım ve planlama faaliyetlerine, malzeme seçme alt yapılarına, ölçme, kontrol ve iyileştirme süreçlerine, kalite maliyetleri ve her türlü destek süreçlerine Kalite Yönetim Sistemlerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Mezunları; Araştırma–Geliştirme, Tasarım ve Optimizasyon Fabrika Organizasyonu ve İşletmesi, Kalite Güvence, Güvenlik ve Çevre Kalitesi, Teknik Satışlar, Servis ve Pazarlama Programlarında, Uluslararası Uygunluk Belgelendirme Firmalarında ve Kamu Kurum/ Kuruluşlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Üretim Mühendisliği.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

45


Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Programı Elektrik Programı İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı Makine Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

46

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Programı

Ülkemizin gün geçtikçe uluslararası ticaret konusunda daha önemli bir konuma gelmesi, “dış ticaret” ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip insan kaynağının önemini arttırmaktadır. Bu nedenle, dış ticaret konusunda teknik bilgiye hakim, uluslararası piyasalardaki yeni trendlere çalıştığı işletmenin uyumunu sağlayabilen ve insan ilişkilerinde başarılı çalışanların dış ticaret işletmelerinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçları karşılamak için dış ticaret programı; uluslararası işletmelerin yapısını bilen, pazardaki değişimleri takip eden, ilgili, yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olan, teknolojiyi kullanabilen, ithalat ihracat konusunda yasal düzenlemelere hakim “dış ticaret uzmanları” yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme-Bilgi Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Elektrik Programı

Programda; MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme projesi tarafınca belirlenmiş olan “Fabrika Bakım ve İmalat” ihtisas alanı programı izlenmektedir. Bu programla endüstri tesislerinde ihtiyaç duyulan ara eleman profili oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan, günün en son teknolojik gelişmelerine vakıf ve iş hayatı boyunca yeni gelişmeleri izleyebilecek temel bilgilerle donatılmış, araştırmayı ve öğrenmeyi bilen bir mezun profili hedeflenmektedir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

47


Osmaneli Meslek Yüksekokulu

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

Akademik kadrosunun bilimsel çalışma, araştırma ve yayınları ile eğitim kalitesini ileri standartlara çıkararak branşlarının gereklerine yönelik bilgi ve beceri ile donatılmış, öğrenciler yetiştirmek, bölümün temel amacıdır. Bölüm mezunları, iklimlendirme ve soğutma teknikeri ünvanı alır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde tekniker, firmanın kıdemli teknik elemanı olabilir, liderlik ve yöneticilik rolü üstlenebilir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Makine Mühendisliği, Tesisat Öğretmenliği.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı

Programın amacı, endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte “ işçi sağlığı ve iş güvenliği teknikeri” yetiştirmektir. Bunun yanı sıra işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması ve bu sayede işletmenin verimliliğini artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, işyeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, iş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelendirmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, mesleğinin gerektirdiği bilgiye sahip hale gelecektir.

48

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Makine Programı

Makine Programı; sanayide faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlar ara eleman yetiştiren bir programdır. Öğrencilere makine ve alt dalı olan talaşsız şekillendirme ve kaynak teknolojileri ile bilgisayar destekli üretim(CNC) ve bilgisyar destekli çizim(CAD) ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektir . Makine Programından mezun olan örencilerin; bilgisayar kontrollü takım tezgahlarını kullanabilen, bilgisayar destekli tasarım yapabilen, endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip, endüstriyi yakından tanıya, mesleki yeterlilik standartlarına ulaşmış, endüstrinin potansiyel gücünü oşuşturması hedeflenmektedir. Tekniker unvanını alan mezun öğrencilerimiz sanayide mermercilikten makine imalatına, tekstilden madenciliğe kadar makine kullanılan her alanda faaliyet gösteren kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabildikleri gibi kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Bu program, serbest muhasebecilik mesleğini icra edebilecek veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere program öğrencilerine, “Tekdüzen Muhasebe Sistemi” ile ilgili temel bilgi ve beceriler uygulamalı olarak öğretilmektedir. İki yıllık muhasebe eğitimi süresince öğrencilere, temel muhasebe ve gerekli genel bilgi dersleri I.sınıfta, ihtisas muhasebelerini içeren mesleki dersler ağırlıklı olarak II. sınıfta okutulmaktadır. Muhasebe Programı, Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde muhasebe işlerinin daha kısa sürede hızlı olarak, güvenilir, kaliteli ve düşük maliyetli yapılabilmesi amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu yönde daha aktif kullanarak ülkemizde bu alandaki ihtiyacı karşılayabilmek için ara meslek elemanı yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Türkiye’de geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Amaç, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistemik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

49


Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bilgisayar Programcılığı Programı Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Kozmetik Teknolojisi Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Tekstil Teknolojisi Programı Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

50

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, 2012– 2013 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nda öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Bu programdan mezun olan öğrenciler bankalarda ve çeşitli si¬gorta şirketlerinde çalışabilmektedir. Öğrenciler Türkiye’de bulunan tanınmış pek çok işletmede iyi bir staj yapma şansına sahiptirler.

Bilgisayar Programcılığı Programı

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı, Dumlupınar Üniversitesi’nin bir eğitim biri¬mi olarak 1994-1995 Eğitim- Öğretim yılında açılmıştır. Öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Mezunlar bilgi işlem merkezlerinde, programlama yapan firmalarda bilgisayar programcısı ve bilgisayar sistemleriyle çalışan şirketlerde sistem uzmanı olarak çalışma imkanı bulabilirler.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

51


Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Mezunlar; makina tarafından üretilen kullanım ürünlerinin yaratılmasında yararlanılan sanatları ve bilimleri kapsayan uygulamalı bir bilim ve sanat alanıdır. Toplu iğneden otomobile, helikoptere, kaleme, fotoğraf makinesine, bir evin mutfağına, banyosuna ve mobilyalarına kadar akla gelebilecek her tür kullanım ürünü, endüstri tasarımının konusuna girer. Bu bağlamda sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Kozmetik Teknolojisi Programı

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Kozmetik Teknolojisi Programı, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Mezun Öğrenciler Biyokimya laboratuarı, Kozmetik Sanayi Kuruluşları, Kozmetik İthalat İhracat Firmaları, Kimya- Ecza sanayi, Güzellik enstitüleri gibi kuruluşlarda yetkili eleman olarak çalışmaktadırlar.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlıdır. Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı, Dumlupınar Üniversitesi’nin bir eğitim biri¬mi olarak 1994-1995 Eğitim- Öğretim yılında açılmıştır. Muhasebe Programından öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Muhasebe programından mezun olan öğrenciler işletmelerin muhasebe bölümünde ça¬lışabilmektedir. Ayrıca yasalarda belirtilen staj ve sınav koşul¬larını sağlarlarsa yetkili muhasebeci olarak da çalışabilmekte¬dirler.

52

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Tekstil Teknolojisi Programı

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı; 1994-1995 Eğitim- Öğretim yılında Tekstil Programı adı altında Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde kurularak Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2009 - 2010 Eğitim- Öğretim yılında Tekstil Teknolojisi Programı olarak ismi değişmiştir. Tekstil Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler Tekstil ve Konfeksiyon işletmelerinde Üretim planlama, model tasarımı, koleksiyon ve numune hazırlama, kesim, üretim, kalite kontrol ve bilgisayar destekli kalıp hazırlama bölümlerinde teknik personel olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca sektörde kendi olanaklarıyla, atölyeler açarak kendilerine iş imkânı yaratabilirler.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama adı altında Pazaryeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ismi değişerek Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı olmuştur. Programdan mezun olanlar öğrenciler Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, Dumlupınar Üniversitesi’nin bir eğitim biri¬mi olarak 20052006 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Öğretim 4 yarıyıl (toplam 2 yıl) dır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programından mezun olan öğrenciler, Tarım Bakanlığı, ilaç fabrikaları, eczaneler, kozmetik sanayisi v.b. gibi işletmelerde istihdam edilebilmektedirler.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

53


Söğüt Meslek Yüksekokulu

Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Geleneksel El Sanatları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği

54

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Söğüt Meslek Yüksekokulu

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

Teknoloji çağı olarak nitelendirilen XIX. yüzyılda iletişim, reklamcılık, tanıtım ve basım konularının önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Basım ve Yayın Teknolojileri Programı, basım ve yayıncılık sektörünün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayım alanlarında her türlü teknik beceriye sahip, nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı ara eleman yetiştirmek temel hedeftir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: İletişim Tasarımı, İletişim, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik Öğretmenliği, Gazetecilik, Fotoğraf ve Video, Basın ve Yayın, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Matbaa Öğretmenliği, Reklam Tasarımı ve İletişim, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.

Bilgisayar Programcılığı Programı

Bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Bu programla endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, donanım, sistem ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği konularına önem verilmiştir. Bu programdan mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz iş gücüne katkıda bulunacaklardır. İlk yılda öğrenciler; temel programlama ve kurgulama bilgisine, belirlenen güncel bir dilde masaüstü ve web programları geliştirme becerisine ulaşmaktadır. Bunların yanında web tasarım, ağ teknolojileri, açık kaynak işletim sistemleri ve bilgisayar donanımı hakkında eğitim alan öğrencilerimiz iş dünyasının güncel taleplerine cevap verecek şekilde yetiştirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

55


Söğüt Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün hedefidir. Programımız; bilgisayar ve interneti büro ortamında etkin ve verimli kullanabilme, zaman yönetimi, büro işlerinin idare edilmesi, iletişim yöntemlerinin etkin kullanımı, on parmak klavye kullanımı gibi teknik becerileri kazandırmaktadır. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri.

Geleneksel El Sanatları Programı

Geleneksel El Sanatları Programı, geleneksel ve sanatsal değeri olan el sanatı ürünlerini araştıran, saptayan, yeni tasarımlar oluşturabilen ve böylece maddi kültürümüz olan el sanatlarını ileriye götürmeyi hedefleyen, el sanatlarının geleneksel boyutuyla teknolojiyi bir arada kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde üretime yönelik faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli meslek elamanı yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır. Geleneksel El Sanatları Programından mezun olan öğrencilerimiz; desen, seramik ve el sanatları atölyelerinde, takı tasarımı üretimi yapan fabrikalarda, tekstil ve dokuma fabrikalarında, hediyelik, turistik eşya yapımı ve tasarımı gibi alanlarda çalışabilmektedirler. Geleneksel El Sanatları programından ön lisans diplomasını alan öğrenciler Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler.

56

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Söğüt Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; muhasebecilik mesleğini icra edebilecek veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Meslek Elemanı” unvanı alırlar. “Muhasebe Meslek Elemanı”, bir işyerine bağlı veya kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden veya kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişilerdir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

Turizm Rehberliği Programı İletişim ve ulaşım araçlarındaki hızlı gelişme eski dünyanın odağında yer alan Türkiye’nin önemini daha da artırmıştır. AB sürecinde sadece sahil kesimleri değil ülkemizin bütünüyle bir turizm alanı haline dönüşmesi, alternatif turizm kaynaklarının yaygınlaşması ülkemizde turizmin de önemini giderek artırmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının amacı, gençleri uygulamalı bir eğitim ve öğretim ortamında günün koşullarına özdeş bilgilerle donatarak turizm sektörünün ihtiyacı olan donanımlı ara elemanı yetiştirmektir. Bölümden mezun olan öğrencilerin lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebileceği dikey geçiş programları: İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik’tir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

57


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

58

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk Ve Acil Yardım Programı

Bu bölüm, Ülkemizin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri alanında, ön lisans düzeyinde üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiş olup, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı sağlık elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüme, meslek liselerinden (sınavsız geçiş) ve lise programlarından YGS ile öğrenci alınmaktadır. İş imkânları: Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

59


Çift Anadal ve Yandal Eğitimi

Akademik Danışmanlık Sistemi

Öğrenci danışmanlık sistemini daha etkin kılmak amacıyla, önlisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde danışmanlık sistemi tanımlanmış ve öğrenci bilgi sistemi, öğrenci danışmanlık sistemine göre uyarlanmıştır. Danışmanlar, öğrencilerin mezuniyetlerine kadar olan tüm süreçleri sistem üzerinden takip edebilmekte ve öğrenciyi yönlendirebilmektedir.

Çift Anadal Programı bir öğrencinin iki ana dalda diploma almasını sağlayan bir sistemdir. Üniversiteye ÖSS ile giriş yapan öğrenciler kendi lisans programını başarı ile sürdürdüğü takdirde Üniversitemiz ikinci bir lisans diplomasını almak üzere öğrenim görmesine imkan sağlamaktadır. İlk iki ya da ilk dört yarıyıldaki derslerin tümünü başaran, genel not ortalaması en az 3.00 olan ve anadal lisans diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal lisans diploma programına başvurabilirler. İkinci anadal öğrenimi için öğrenciden katkı payı alınmaz ve öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciye, her iki bölümden de mezun olduğunu gösteren iki diploma verilir. Yandal Programının amacı, kendi lisans programını başarı ile sürdüren öğrencinin ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını sağlamaktır. Bu şekilde eğitim alan öğrencilere eğitim aldıkları anadal lisans diplomasının yanı sıra yandal programı sertifikası verilmektedir.

Kütüphaneler

Üniversitemizde kütüphane hizmetleri, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Merkez kütüphanemiz, Gülümbe Kampüsü içerisinde öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz bilgiye ulaşma noktasında, bilgisayarlı ve internet ağı olan ortamlardan da yararlanabilmektedir. 50.000’i tanzim edilmiş yaklaşık 70.000 cildi bulunan kütüphane hizmetleri 2013 - 2014 eğitim öğretim yılanda modern binasında 24 saat hizmet verecektir.

Burs

Maddi imkânı olmayan öğrencilerimize üniversitemiz tarafından her yıl belirlenen sayıda yemek bursu verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, kısmi zamanlı olarak Üniversitemizde çalışma imkânı da bulmaktadırlar.

Ulaşım

Bilecik’e yurdun her yerinden karayolu ile ulaşım imkanı mevcuttur. Merkez kampüs şehir merkezine on dakikalık bir mesafede, öğrencilerin kolayca ulaşabileceği bir konumda bulunmaktadır. Hızlı Tren ile Ankara 1 saat 45 dakika İstanbul 1 saat 15 dakika olacaktır.

60

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Kültür

Ünivesitemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri SağlıkKültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler, üniversitemizin sosyal alandaki tüm imkânlardan faydalanarak rahat bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirebilmektedir. Yıl içinde teknik gezilerin yanı sıra, yöredeki tarihi mekanlara kültürel geziler de düzenlenmektedir.

Beslenme

Üniversitemizin hem Merkez Kampüs alanı içinde hem de ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarımızda, talep eden tüm öğrenci ve personele öğle yemeği hizmeti verilmektedir.

Sağlık

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkânı bulunmayan öğrencilerimize, üniversitemiz tarafından sağlık karnesi verilmektedir.

Atölye ve Laboratuvarlarımız

Bilimsel araştırmaların merkezi olmayı hedefleyen üniversitemizde en son teknolojilerle donatılmış cihazlara sahip 27 laboratuvar ve 18 atölye bulunmaktadır.

Barınma

Bilecik Üniversitesi Yerleşkesi’ne yürüme mesafesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait kız ve erkek öğrenci yurdu hizmet vermektedir. Ayrıca şehir merkezinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri özel yurtlar ve öğrenci apartları da mevcuttur.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

61


ERASMUS

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus programı üniversitemizde 2009 yılından bu yana yürütülmekte ve bu kapsamda her yıl önlisans-lisans-yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz,1 veya 2 dönem için öğrenimlerini üniversitemizin anlaşmalı olduğu 38 farklı yurtdışı üniversitelerinden birinde devam ettirebilmektedir. 2012 - 2013 akademik yılında 50 öğrencimiz bu imkânlardan yararlanmıştır. Öğrenciler ayrıca bu programdan yurtdışında staj yapmak için yararlanmaktadır. 2013 yılında 15 öğrencimiz, program kapsamında stajını yurtdışı bir kurumda yapmaktadır. Ayrıca akademik ve idari personelimiz eğitim alma ya da ders verme amaçlı bu programdan yararlanmaktadır. 2012-2013 yılında 26 personelimiz bu programdan faydalanmıştır.

FARABİ

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi programı kapsamında her yıl not ortalamasına göre başvuran öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu Türkiye’deki üniversitelerde 1 yıl boyunca eğitim görebilmektedir. 2012-2013 yılında 26 öğrencimiz bu programdan yararlanmıştır.

62

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MARAL) DPT altyapı projesi ile desteklenerek Bilecik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2011 yılında kurulmuştur. MARAL’ın amaçları arasında; a)Bilecik Üniversitesi’nde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak destek sağlamak, b)Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak, c)Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak bulunmaktadır. MARAL’ın faaliyet alanları arasında; a)Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek, b) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek bulunmaktadır. MARAL’da müdür, müdür yardımcısı 1 araştırma görevlisi, 1 uzman olmak üzere 4 kişi görev yapmak-

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

tadır. MARAL bünyesinde hali hazırda bulunan cihazlar aşağıda sıralanmaktadır: -Preparatif/Analitik HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) -TGA/DTA/DSC Termal Analiz Cihazı - FTIR Spektrometresi -X-Işınları Difraktometresi (XRD) -UV-VIS Spektrometre -Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GC-MS) -Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) İhale aşamasında/ihaleye çıkılmış olan cihazlar: -Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (BET) -Civa Prozimetresi -Gaz Piknometresi -Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Projeden Alınacak Diğer Cihazlar: - WD-XRF -Gaz Kromatografisi (GC) -Elementel Analiz Cihazı -Partikül Boyutu Ölçüm Cihazı -Sıvı Kromatografi, LC-MS/MS - Baca Gazı Analizörü -Stero Mikroskop -Sertlik Ölçüm Cihazı

www.bilecik.edu.tr

63


64

Bilecik Ĺžeyh Edebali Ăœniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Bilecik Ĺžeyh Edebali Ăœniversitesi

www.bilecik.edu.tr

65


Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler

66

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

67


ÜNİVERSİTEMİZ EN ÇOK HANGİ ŞEHİRLERDEN TERCİH EDİLİYOR. GELDİKLERİ İLLERE GÖRE

68

İL ADI

SIRA

2012 - 2013

İL ADI

SIRA

2011 - 2012

İL ADI

SIRA

2010 - 2011

SIRA

2009 - 2010

SIRA

2008 - 2009

İL ADI

İL ADI

1.

İstanbul

959

27%

1.

İstanbul

897

26%

1.

İstanbul

1057

29%

1.

İstanbul

966

29%

1.

İstanbul

927

26%

2.

Bursa

456

13%

2.

Bursa

440

13%

2.

Bursa

587

16%

2.

Bursa

474

14%

2.

Bursa

568

16%

3.

Bilecik

287

8%

3.

Bilecik

421

12%

3.

Bilecik

432

12%

3.

Bilecik

399

12%

3.

Bilecik

365

10%

4.

Eskişehir

223

6%

4.

Eskişehir

163

5%

4.

Eskişehir

164

4%

4.

Kocaeli

165

5%

4.

Kocaeli

200

6%

5.

Kocaeli

169

5%

5.

Kocaeli

154

4%

5.

Kocaeli

153

4%

5.

Eskişehir

134

4%

5.

Eskişehir

195

5%

6.

Ankara

156

4%

6.

Ankara

143

4%

6.

Sakarya

132

4%

6.

Sakarya

106

3%

6.

Ankara

147

4%

7.

Sakarya

114

3%

7.

Sakarya

106

3%

7.

Ankara

111

3%

7.

Ankara

102

3%

7.

Sakarya

127

4%

8.

İzmir

87

2%

8.

Balıkesir

71

2%

8.

Balıkesir

61

2%

8.

İzmir

61

2%

8.

Balıkesir

75

2%

9.

Balıkesir

51

1%

9.

İzmir

71

2%

9.

İzmir

54

1%

9.

Balıkesir

58

2%

9.

İzmir

55

2%

10.

Tekirdağ

49

1%

10.

Kütahya

39

1%

10.

Kütahya

48

1%

10.

Antalya

54

2%

10.

Yalova

41

1%

Toplam Yerleşen

3541

Toplam Yerleşen

3458

Toplam Yerleşen

2799

Toplam Yerleşen

3343

Toplam Yerleşen

3555

ÖĞR. SAY.

YÜZDE

ÖĞR. SAY.

YÜZDE

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

ÖĞR. SAY.

YÜZDE

www.bilecik.edu.tr

ÖĞR. YÜZDE SAY.

ÖĞR. YÜZDE SAY.


Yandal Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları Fakülte/Yüksekokul

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

10

11

13

Mühendislik Fakültesi

Yandal Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları Fakülte/Yüksekokul

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

13

18

20

Mühendislik Fakültesi

Örgün Öğrenci Sayılarındaki Gelişmeler

Kod

Önlisans

Yüksek Lisans

Lisans

Doktora

Toplam

2007 - 2008

3959

1577

0

0

5536

2008 - 2009

4767

1977

68

0

6812

2009 - 2010

5333

2377

140

0

7850

2010 - 2011

4826

3139

232

0

8197

2011 - 2012

5194

4109

327

10

9640

2012 - 2013

5619

4923

381

11

10934

Fakülte Adı

Yüksekokul Adı

Program Adı

Süre

Öğretim Yılı

Puan Türü

Genel Kont.

Okul Bir.

101910016

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

4

TM-1

120

3

101930029

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İÖ)

4

TM-1

120

3

101910025

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

4

TM-1

120

3

101930038

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İÖ)

4

TM-1

120

3

101910034

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

4

TM-2

120

3

101930011

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi (İÖ)

4

TM-2

120

3

101910149

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

4

TM-1

65

2

101930074

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye (İÖ)

4

TM-1

65

2

101910052

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

4

MF-4

40

1

101910043

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4

MF-4

50

2

101910131

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

4

MF-4

45

2

101910061

Mühendislik Fakültesi

Kimya ve Süreç Mühendisliği

4

MF-4

40

1

101910079

Mühendislik Fakültesi

Makine ve İmalat Mühendisliği

4

MF-4

40

1

101910167

Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

4

TM-3

45

2

101910097

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

4

TS-1

45

2

101930056

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya (İÖ)

4

TS-1

45

2

101910104

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

4

MF-1

30

1

101910122

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

4

MF-3

45

2

101910113

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

4

TS-2

45

2

101930065

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih (İÖ)

4

TS-2

45

2

101910158

Fen-Edebiyat Fakültesi

10191

Sağlık Yüksekokulu

Türk Dili ve Edebiyatı

4

TS-2

45

2

Hemşirelik

4

YGS-2

50

2

1460

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

69


70

Süre

Puan Türü

Genel Kont.

2

YGS-1

40

2

YGS-1

40

Elektrik

2

YGS-1

40

Elektrik (İÖ)

2

YGS-1

40

Meslek Yüksekokulu

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

2

YGS-1

30

Meslek Yüksekokulu

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

2

YGS-1

40

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ)

2

YGS-1

40

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi

2

YGS-1

40

101970373

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi (İÖ)

2

YGS-1

40

101950078

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

2

YGS-2

40

101970064

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi (İÖ)

2

YGS-2

40

101950615

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi

2

YGS-1

40

101970434

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

2

YGS-1

40

101950518

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Kimya Teknolojisi

2

YGS-2

40

101970337

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Kimya Teknolojisi (İÖ)

2

YGS-2

40

101950554

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

2

YGS-1

40

101970382

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)

2

YGS-1

40

101950103

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Makine

2

YGS-1

40

101970082

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Makine (İÖ)

2

YGS-1

40

101950703

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Metalurji

2

YGS-1

30

101970531

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Metalurji (İÖ)

2

YGS-1

30

101950633

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi

2

YGS-1

30

101970346

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.364)

2

YGS-1

40

101950721

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Peyzaj ve Süs Bitkileri

2

YGS-6

30

101950678

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Üretimde Kalite Kontrol

2

YGS-1

30

101950121

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

2

YGS-6

30

101950748

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Çevre Koruma ve Kontrol

2

YGS-2

30

101950387

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

2

YGS-6

30

101950396

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Grafik Tasarımı

2

YGS-5

30

101950457

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

YGS-6

30

101950157

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Pazarlama

2

YGS-6

30

101950439

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Bozüyük Meslek Yüksekokulu

Seramik, Cam ve Çinicilik

2

YGS-2

30

101950687

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

YGS-4

40

101970461

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

2

YGS-4

40

101950466

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

YGS-6

50

101950193

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Gölpazarı Meslek Yüksekokulu

Pazarlama

2

YGS-6

30

101950209

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

2

YGS-6

50

101970231

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret (İÖ)

2

YGS-6

50

101950218

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Elektrik

2

YGS-1

40

101970125

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Elektrik (İÖ)

2

YGS-1

40

101950527

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

2

YGS-1

30

101950739

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

YGS-2

40

10197

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ)

2

YGS-2

30

101950236

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Makine

2

YGS-1

40

101950475

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

YGS-6

50

Kod

METEB Adı

Yüksekokul Adı

Program Adı

101950563

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

101970391

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

101950033

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

101970028

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Meslek Yüksekokulu

101950712

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

101950536

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

101970364 101950545

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Süre

Puan Türü

Genel Kont.

2

YGS-6

50

2

YGS-6

50

Bankacılık ve Sigortacılık

2

YGS-6

40

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

2

YGS-6

40

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

2

YGS-1

50

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

2

YGS-1

50

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı

2

YGS-1

30

101950369

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Kozmetik Teknolojisi

2

YGS-2

30

101950484

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

YGS-6

50

101970301

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

2

YGS-6

50

101950448

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Tekstil Teknolojisi

2

YGS-1

60

101950599

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

2

YGS-6

30

101950299

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

2

YGS-6

30

101950412

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Basım ve Yayın Teknolojileri

2

YGS-5

40

101970267

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ)

2

YGS-5

40

101950581

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

2

YGS-1

50

101970416

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

2

YGS-1

50

101950696

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

2

YGS-4

50

101970479

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

2

YGS-4

50

101950775

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Geleneksel El Sanatları

2

YGS-4

40

101950493

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

2

YGS-6

50

101950766

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Söğüt Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2

YGS-6

50

10195

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

2

YGS-2

40

Kod

METEB Adı

Yüksekokul Adı

Program Adı

101950403

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

101970549

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Osmaneli Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ)

101950757

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

10197

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu

101950572

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: BİLECİK

101970407 101950421

2700

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

71


Sportif ve Kültürel Faaliyetler

72

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Sportif ve Kültürel Faaliyetler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

73


Ulusal ve Yerel Basında Üniversite

74

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr


Ulusal ve Yerel Basında Üniversite

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

75


Ulusal ve Yerel Basında Üniversite

76

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

www.bilecik.edu.tr

Faaliyetlerimiz ve tanitim katalogu  
Advertisement