Page 1

Б Я Л А

Л Я С Т О В И Ц А

ПРАЗНИЧНО ИЗДАНИЕ НА СОУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ” КЪРДЖАЛИ Брой II, година X

23 декември 2009 година

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ – ТВОРЦИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Н. Кюпрюджиева, Директор на СОУ “Йордан Йовков” Кърджали

- Г- жо Директор, този брои на училищния вестник е посветен на победителите в различни конкурси, в които са участвали представители на СОУ „Йордан Йовков”. С какви думи ще се обърнете към тях в навечерието на светлите празници? Бих искала да поздравя всички участници и победители в конкурсите, затова че в рима или свободен текст те споделят своето мнение, своите емоции и гражданска позиция. Пожелавам им да продължат да развиват своите таланти, да останат все така чувствителни към важните за обществото проблеми. Поздравявам ги за спечелените призови места и им пожелавам нови успехи, без значение дали това ще е в областта на спорта, изобразителното изкуство, литературата или в друга област.

При директора на училището, г-жа Кюпрюджиева със спечелените награди.

В навечерието на празниците г-н инж. Х. Азис, кмет на Община Кърджали, награди победителите в конкурса „Приказка за Арда”. Със специални подаръци той посрещна децата от СОУ „Й. Йовков” и им пожела здраве и много успехи през Новата 2010 година.


Национални конкурси 2

Клуб “Журналист”

Н а ц и о н а л н и я

к о н к у р с

„ М и с и я

С п а с и т е л ” -

2 0 0 9

На 29.10.2009г. от 11 часа в сградата на Главна дирекция на Национална служба „Гражданска защита” - София се проведе награждаването от националния конкурс „Мисия Спасител”. От 435 рисунки на I място бе отличена рисунката на Денис Ремзи Селим, ученичка от IXа клас на СОУ „Йордан Йовков”.

Г - н А. Налбант пръв поздравява победителката

“Спасители” - рисунката, спечелила I място в “ Мисия - Спасител 09”

Денис е родена на 19.01.1995 г. в Кърджали. В момента е в девети клас с класен ръководител Кадрие Расим. За нея казват, че е отличничка, че обича музиката и особено рисуването.Това е нейната първа награда, но се надява, че ще има още много следващи.

Щастливата победителка Денис Ремзи Страницата подготвиха Ивелина и Лидия


Национални конкурси Клуб “ Журналист”

Учителка и поетеса - образ, който ни отвежда от днешния динамичен и прагматичен ден към романтиката на Възраждането. Но в СОУ „Йордан Йовков” има такава личност. Това е дългогодишната преподавателка по български език и литература Хр. Въчева, която в момента учи децата на английски език. Госпожа Хр. Въчева е родена в град Кърджали. Завършва средно образование в Икономическия техникум в града, а след това Българска филология във Великотърновския университет и английски език във филиал „Л. Каравелов” на ПУ „П. Хилендарски”. Започва да пише, когато е ученичка вVII-VIII клас. Израства с творчеството на Яворов, Ботев, Дамян Дамянов, Блага Димитрова и др. Те й разкриват нов свят и й помагат да преоткрие както себе си като творец, така и нещата, които я вълнуват и вдъхновяват. Като ученичка участва в кръжок по поетично слово. Първи изяви като поетеса прави в списание „Родна реч”. Когато е в IX клас, и в. „Нов живот”публикува нейни стихове. По-късно печата във вестник „Наука и труд” във Велико Търново и в “Студентска трибуна”. Г-жа Въчева се вдъхновява от величието на българската природа, от революционния дух на личности като Ботев и Левски, а също така от чистотата на човешките взаимоотношения. През м. май 2009 г. г-жа Хр. Въчева участва във фестивала за учители-творци „Пловдив чете”. В конкурса за поезия, под патронажа на професор Боян Биолчев, участват около 110 творби на учители-поети от цялата страна. Сред наградените е и тя. Наградата, според думите на г-жа Въчева е голямо лично удовлетворение и предизвикателство, защото представя своето училище. За нея поезията е много важна част от личното и пространство, тя е като пречистване на душата след сивото ежедневие, винаги ще я чете и ще продължава да изразява емоциите и вълненията си в стихове.

3

Във самодивско цвете моята душа е вплетена, от утринна роса зачева моят дъх, че моят път нагоре криволичи и птица във кръвта ми пърха… Сред думи като в пролети живея, във музика на Лист откривам своя свят, докосвам се до теб, земя, кръвта да проверя, че моя корен е във теб… … От грижата на хората съм по- добра, от ласката им – светла е душата ми… Разсипана във дъжд от думи и слънца… и всички стават ми приятели. Автор: Христина Въчева Страницата подготвиха Деси и Катя


Общински конкурс Клуб “Журналист” Васил Диков е роден на 29 май в град София. Той учи в СОУ "Й. Йовков" от I-ви клас. Участва в математически състезания и олимпиади. В състезанието "Бързи, смели, сръчни" получава грамота, а в общинския конкурс "Приказка за Арда" печели I-во място за стихотворение Арда Живеем в хубав град на язовири и реки богат, слънчев и зелен в него е прекрасен всеки ден. През града тече река, Арда се нарича тя. Създаден е канала речен и водно огледало е наречен. А вие знайте ли, деца, какво богатство е това? Пазете тази красота от днес за идни времена!

Мария Чавдарова е родена на 16 март 2000 г. в Кърджали.Тя учи в СОУ "Й. Йовков" от I-ви клас и от тогава е инициативна ученичка, участваща в много конкурси и състезания. В състезанието "Бързи, смели, сръчни" получава грамота. Също така участва в конкурса "Ако можех да съм птица", посветен на Нели Черкезова. с рисунка и заема II - ро място. В общинския конкурс "Приказка за Арда" се класира на II-то място за стихотворение.

Моята река

Залезът се спусна тихо над спокойната река отпрати нежно той деня. Над реката се поспря, птичките да види. Вятърът игриво го подкани да си иде. Махна му реката за попътен ватър. Пожела му: - Успех, приятел! Утре ще те чакам пак. Среща тук- на този бряг.

Спи реката и сънува своя дом ... изворите сини на Родопа планина, приказка безкрайна с много чудеса. Майчината ласка топли й съня, за да е игрива утре през деня. Рибките да скачат в нейните води, да се сбъднат детските мечти.

4

Зеррин Бирсен Мехмедали е родена в Кърджали на 17 март 1999 г. Тя учи в СОУ „Й.Йовков” от първи клас и през тази учебна година е четвъртокласничка .Участва в общинския конкурс „Приказка за Арда”, където печели първо място за приказка. В училищния конкурс ,,Йовковци опознаваме България” заема трето място за пътепис в групата на малките автори. Пътуване из южните Родопи Дълго очакваният 28 октомври дойде. Почти целият начален курс потеглихме с четири автобуса в посока Златоград. Това пътуване, с учебна цел, ще ни запознае с природни и културни обекти от нашия край и е посветено на патронния празник на нашето училище СОУ „Йордан Йовков”. Пътуването беше много забавно. Имахме възможност да се насладим на красивата есенна гора. Неусетно стигнахме до града. Там посетихме частния Етнографски комплекс, изслушахме беседата за идеята и създателите на комплекса. Научихме за живота на хората, за тяхното облекло, битова уредба и занаяти, как градът е изглеждал преди десетилетия. Последва нещо още по-вълнуващо – видяхме семейство щрауси и техните яйца на живо. По-голямата част от децата си подариха удоволствието да пояздят кон. Тръгнахме си весели, доволни и щастливи. За доброто ни настроение се погрижи и шофьорът. Надяваме се и следващия път да пътуваме заедно до други красиви места в България.

И ето- утрото настъпи... реката тихичко пробуди. Слънцето погали я за добър ден, пожела й то денят да е блажен. Това е моята река, Арда се нарича тя. По двата бряга на града се стича и с красива дреха го облича!

Страницата подготвиха Гери, Деси и Катя


Учи л и щ ен л и тер атур ен кон курс “Йовковц и о п оз н а вам е Б ъл г а р и я ” Клуб “Журналист”

5

По улиците на град Кърджали можело да се пътува с лодки, водата достигала половин метър. Сега градът е разположен на двата бряга, водата е хваната в специално корито, построиха и красиво Водно огледало, което се посещава от много туристи. Преди по реката имало само няколко воденички и тепавици. Сега под родопското небе се синеят язовирите „ Студен кладенец”, „Кърджали” и „Ивайловград”. Стената на язовир „Студен кладенец” е построена в теснината „Дяволски мост”. Много отдавна овчар, подгонен от своя чорбаджия, с риск за живота си, прескочил тази теснина. Изумен от смелостта му, чорбаджията възкликнал „Дяволски мост”. Арда тук е дълбока 18 метра. Легендата разказва, че на това място русокоса девойка често пасяла овцете си. Обичала тя млад овчар, който искал да се ожени за нея. Но старите му родители не искали бедна овчарка за снаха. И те победили. Девойката се хвърПриказка за река Арда - Виктория Йосифова лила в реката. Оттогава реката бушува, разгневена заАрда е най-голямата родопска река. Извира в подно- ради ранната смърт на девойката. жието на Арден връх. Била съм на това място. Това е Сега при „Дяволския мост” е тихо и спокойно. Язовиредно красиво кътче от нашата родина. Водата в извора ната стена е укротила буйната река. По широки тръби водите на Арда текат към ВЕЦ „Студен кладенец”, а когато е необходимо напояват и Хасковското поле. На запад от Кърджали е язовирната стена и електроцентралата на друг голям язовир – „Кърджали”. По такъв начин градът се озовава между две язовирни езера, създадени по волята на човека. А недалече от границата ни с Гърция, до Ивайловград плиска водите си язовир „Ивайловград”. Край неговата стена също е построена електроцентрала. Електрическата енергия оживява градове и села. Така реката е покорена и тече там, къд е т о строителите са казали. Виктория Йосифова Харбалова е родена на 14 януари 2000 г. в Пловдив, но вече три години учи в СОУ „Йордан Йовков” в класа на г-жа П. Терзиева. Вики участва в много конкурси и често печели награди. Например в конкурс на „Червен кръст”- второ място, в „Светът на играта и и г р ач к и т е ” - п ъ р во място. В общинския литературен конкурс „Приказка за Арда” заема първо място за есе.

е ледено студена. Арда събира водите си от много малки изворчета и реки и се влива в река Марица, западно от град Одрин в Турция. Тиха и кротка през лятото, в ранна пролет, когато започват да се топят снеговете, тя връхлита и помита всичко по пътя си. Тогава тя протича буйно, свлича камъни и пръст, руши и засипва всичко по пътя си. В миналото Арда често е ставала „спасител”. Женитбите по сметка пращали много от момите в ардинските води. Затова в миналото за Арда са се пеели тъжни песни. Тогава тя е позната като река на бедствията и опустошенията. Често ставали големи наводнения. Страницата подготвиха Калина и Валя


У ч и л и щ е н “ Й о в к о в ц и

л и т е р а т у р е н к о н к у р с о п о з н а в а м е Б ъ л г а р и я ” Клуб “ Журналист”

Беляна Атанасова е родена на 23.04.1997г в Кърджали. Учи в СОУ „Йордан Йовков” от първи клас при г-жа Чавдарова, а тази година е ученичка в шести клас. Освен че тренира волейбол, през свободното си време обича да излиза с приятели и да пее. Вдъхновена от красотата на Калофер, пише пътеписа си „В родната къща на Ботев”, с който за поред път печели първо място в литературен конкурс В родната къща на Ботев Есенната октомрийска сутрин, очаквана с голямо нетърпение, най-после дойде. Двата шести класа от моето училище потеглихме на учебна екскурзия. Времето беше студено, гъсти облаци се виеха по небето и едва се сдържаше да не завали. През стъклата на автобуса не се виждаше почти нищо. Мъглата беше толкова гъста, имах чувството, че се извисяваме някъде в небето, в облаците, сякаш летяхме със самолет. Още с приближаването на Средна гора и първия град от нашата екскурзия, Калофер, видях връх Ботев. Той величествено се извисяваше, целият обгърнат в мъгла. Единствено билото му се виждаше, сякаш надничаше към Тракия изпод пухкавото си наметало. Усещах себе си и целия автобус като малка мравка, която всеки момент ще потъне в гъстата мъгла, която ни обгръщаше. Фотоапаратите засвяткаха ужасяващо, като че ли светкавици пронизваха автобуса. Пристигнахме в Калофер. Беше толкова тихо и спокойно, нямаше жив човек наоколо. Минавайки по калдъръмените, лъкатушни и неравни улички, се пренесох във възрожденското време. С тъга си мислех, колко красиво и спокойно живеят хората тук.Отидохме в родната къща на великият поет, публицист и революционер Христо Ботев. Чувах само стъпките на моите съученици по мокрия калдъръм, слабия дъждец, който ръмеше и чешмата в двора, която течеше така монотонно, сякаш плачеше. Къщата е малка, тясна и много красива.Старите дъски проскърцваха глухо от нашите припрени стъпките. Представях си как великият Ботев е стъпвал точно тук, където бях аз, как е живял и творил в тази малка и тясна, но въпреки това уютна къща, където се намирах сега. Беше прекрасно и неповторимо преживяване. Разбрах, че България има една наистина очарователна и неповторима архитектура. Има с какво да се гордее! Тази екскурзия събуди у мен желание да посетя и другите прекрасни възрожденски градове на България .

Гергана Тодорова е родена на 25.06.1997г. в Кърджали и учи в СОУ „Йордан Йовков” от първи до четвърти клас при г-жа Хр. Андреева. Тази година е шестокласничка. През свободното си време тренира тенис и посещава различни уроци, пише стихотворения, пее и играе с приятели. Революционната дейност на Христо Ботев я вдъхновява да напише пътеписа „Калофер, родното място на Ботев”, с който печели втора награда в конкурса „Йовковци опознаваме България”.

7

До сега печели златен и бронзов медал на тенис турнир и награди от всички литературни конкурси, в които участва. Владимир Бурулянов е роден в град Кърджали на 10.07.1997 г. В нашето училище учи от първи клас при г-жа К. Чавдарова, а в момента е в VI а клас. .През свободното си време обича да излиза с приятели и да играе на компютъра. Интересът му към Любен Каравелов и посещението в Копривщица го подтикват да създаде пътеписа, с който се класира на трето място в конкурса „Йовковци опознаваме България”. През миналата година е втори за стихотворение в „Ако можех да съм птица”. Класира се на четвърто място в Исторически областен турнир Ебру Ердинч е родена на 21.07.1997 г. в с. Чилик. Учи в СОУ „Йордан Йовков”от първи клас при г-жа Андреева,а вече е в шестокласничка. Танцува турски народни танци в читалище „Ю. Лютви”. През свободното си време обича да играе на компютър, да чете и рисува. Печелила е четвърто място на Европейски конкурс за рисунка. Вдъхновена от малкото подбалканско градче Сопот, създава пътеписа си „Женският метох в Сопот”, за който получава поощрителна награда в конкурса „Йовковци опознаваме България”. Владимир Паскалев е роден в Кърджали на 14.12.1996 г.Учи тук от първи клас. През свободното си време, като всички останали, обича да играе на компютъра.Признава,че нещото, което го е накарало да пише пътепис са оценките.В пътеписа описва преживяванията си от екскурзията до Смолян. Наградите, които е печелил до сега са много и той не ги помни. Страницата подготвиха Мая и Елена Страницата подготви КЛУБ “ ЖУРНАЛИСТ”


Училищен литературен конкурс “Йовковци опознаваме България” Клуб “ Журналист”

Александър Гинчев е роден в Кърджали на 12 май 2001г. Той учи в СОУ,,Й.Йовков” от първи клас. Тази година е второкласник с класен ръководител г-жа К. Чавдарова Александър свири на пиано и обича да играе с приятелите си. Участва в конкурса ,,Йовковци опознаваме България” като печели трето място за стихотворение в своята възрастова група. Получава грамота и брой I-ви на училищния вестник „Бяла лястовица”.

6

Мелиса Мохамед е родена в гр.Кърджали на 4 април 2000 г. Тя учи в СОУ „Й. ,Йовков” от първи клас и до момента в класа на г-жа М. Илиева. Любимият й предмет е математика. Мелиса обича английски език и затова посещава допълнителни уроци. Госпожите й се гордеят с нея, защото е отлична ученичка. Участва в конкурсите ,,Йовковци опознаваме България” и ,,Приказка за Арда”.Класира се на III място в конкурса,,Йовковци опознаваме България”.

Пламен Каракехайов е роден на 29 май 2000г. в град Кърджали.От две години Джулияна Димитрова е родена на 16.10.2001 г. в Момчилград. От 2008 г. учи в Пламен учи в СОУ „Йордан СОУ „Йордан Йовков” в Йовков” в класа на г-жа класа на г-жа Л.Чаушева. П.Терзиева. Участва реДжули обича да рисува и да довно в състезания по матечете книжки с приказки. матика, която е любимият Участва в конкурса „Йовму предмет. В конкурса, ковци опознаваме България” посветен на Деня на Къри получава поощрителна наджали „Приказка за Арда” града за пътепис в своята възрастова група. заема второ място за приказка. Даниел Кючуков е роден на 22 август 2000 г. в Кърджали. От първи клас Даниел учи в СОУ „Йордан Йовков” в класа на г-жа В. Паслиева. Той активно участва в състезания по математика и английски, където заема първи места. Любимите му предмети са Английски език, Български език и Човекът и обществото. В конкурса „Приказка за Арда” печели трето място.

Коледните празници започнаха с тържеството на петокласниците

Марина Андреева е родена в гр.Кърджали на 25.03.2000 г. Тя учи в СОУ „Й. Йовков” от І клас при г-жа М. Илиева. Участвала е в конкурсите „Йовковци опознаваме България”, „Ако можех да съм птица”, конкурс за Деня Нели и Олимпиада по математика. Класирала се е на І място в математическата олимпиада, на ІІ място в „Йовковци опознаваме България” и печели поощрителна награда в конкурса „Ако можех да съм птица”. Страницата подготви КЛУБ “ ЖУРНАЛИСТ” Страницата подготвиха Сема и Ебру


Представяме екипа на МО по икономически дисциплини Клуб “Журналист”

Представяме профилираното обучение в гимназиална степен Целта е членовете на екипа да си помагат, сътрудничат, разпределят отговорностите и задълженията, търсят и споделят информация. След завършване на XII клас, успешно справилите се с интегрираните задания, получават английски сертификат от Уиздъм колидж. Усилията на преподавател- Екипът на преподавателите иконоския екип са насочени мисти Ванчева, Попова и Узунова към придобиване на общи умения и компетенции като: самоконтрол и самоусъвършенстване; справяне със собствени роли и отговорности; разпределяне на времето за постигане на целите; персонално развитие и професионално израг - жа Н. Кюпрюджиева открива защитите на интегрираните стване; съобразяване с чужди ценности, вярвания и традизадания за 2009/2010 учебна година ции; ефективна работа в екип; решаване на проблеми; Обучението по икономика в СОУ „ Йордан Йовков” започва излизане от рискови ситуации; представяне на информация през 1990/1991 учебна година с откриването на Колеж по в различни форми.Желанието на преподавателите по иконобизнес и финанси. Установяват се договорни отношения с мика е да се помогне на завършилите училището да се спраУиздъм колидж – Северозападен Лондон и УНСС- София по вят по-добре при намиране на работа, при реализацията им програма ТЕМПУС. Колежът става член на асоциация като граждани и заниманията им с икономика, ако изберат „Хелп”. тази кариера. От 2003/2004 учебна година обучението по икономика се извършва в профил „Технологичен – стопански мениджмънт”. Учениците се сблъскват с науката икономика в IX и X клас, когато обучението има теоретична насоченост. Натрупват се фундаментални знания, които се разширяват в XI и XII клас, когато се обръща повече внимание на практиката. Изучават се дисциплини като Основи на пазарната икономика, Мениджмънт на фирмата, Счетоводство, Маркетинг и реклама,

Екип “Тренд” защитава интегрираното си задание

Екип “Идеал” защитава интегрираното си задание

Фирмено право, Финанси и др. Засилено се изучава Информатика, Информационни технологии, Компютърна графика и Интернет. В XI и XII клас се разработват интегрирани задания, свързани с регистрацията, функционирането и развитието на малки и средни фирми в различни отрасли на националната икономика. Прилага се екипният метод на работа.

От началото на месец октомври, всяка учебна година, учениците от XI и XII клас разработват първите интегрирани задания, свързани с регистрация на фирма на едноличен търговец и развитие на дейност в сферата на производството и издаване на електронен вестник. Търсейки информация, те влизат в контакт с различни организации и учреждения НАП, Агенцията по вписванията, НОИ, НСИ, финансови институции, РИОКОЗ, РСПАБ, ВиК, Vivacom, EVN и други. Изучават и спазват Търговския закон, Закона за счетоводството, Кодекса на труда и др.. Представянето на проектите се извършва на публична защита с мултимедийна презентация в началото на месец декември. Клуб “Журналист”- СОУ “Йордан Йовков” Email:journalist@yovkov-bg.net Web: http://yovkov-bg.net

Коледен брой "Бялата лястовица"  

в. Бяла Лястовица