Page 185

另據〈造像量度經引〉記載:「蓋自漢以來。凡欲造佛像者。皆取西來像為模。工行 家。祖述相傳。此所謂漢式者也(或以謂唐式)。其所謂梵式者。元世祖混一海宇之 初。儞波羅(今尼泊爾)國匠人阿尼哥。善為西域梵像。從帝師巴思八來⋯⋯因特設 梵像提舉司。專董繪畫佛像。及土木刻削之工。故其藝絕於古今。遂稱為梵像。此則 所謂梵式者也。」而明代諸帝除世宗崇奉道教外,多崇奉佛教。由於藏傳佛教在內地 的傳播和明代帝王對藏傳佛教採取的政策、態度略有不同,明代出現漢藏佛像藝術交 融、交替影響的局面。如北京故宮博物院庋藏元〈黃銅釋迦牟尼佛坐像〉 (圖一)梵式 造像的袈裟,薄衣貼體,袒露右肩,覆蓋左肩,原為古代印度表示尊敬之禮法。而本 件明〈銅釋迦牟尼佛坐像〉漢式雙肩袈裟,袒露前胸,內著僧祇支,胸襟束帶繫結, 不顯露軀體線條,且著重於刻劃衣褶的轉折起伏,恢復唐宋以來的傳統審美。 明代中原銅佛造像以佛像與佛座二部分組成,蓮花寶座為四重仰覆蓮瓣,規整圓鼓, 厚實飽滿,瓣端尖挺有力,製造考究,更加襯托出上部佛像的端莊與威嚴,亦是當時 代佛像底座特徵。今上海博物館庋藏明〈佛鎏金銅像〉 (圖四)及首都博物館庋藏明 〈釋迦、多寶二佛並坐象〉 (圖五),與本件造像同為明代所製,其形制、材質皆極為 相似,充分表現出釋迦牟尼佛悲憫眾生,博大雍容的氣度和胸襟。總觀本品,體碩高 大,形體飽滿,比例勻稱,表情深沉內省而慈祥,表現手法既寫實又超脫,慈祥威儀 中近人而不俗,觀之令人內心平和沉穩。再從頂嚴雙珠形式、漢式雙肩袈裟與佛像、 佛座二部分組成等形制可判斷,是件極稀見的明代內地造像優秀之作。 Yvonne Moreau-Gobard乃法國最著名的東洋藝術品古董商之一,其歷史悠久,囊括 以佛像為主的眾多中國藝術精品,極具權威,故每逢其收藏品的面世,必將引來藏家 競相追逐。本品作為Yvonne Moreau-Gobard的舊藏珍品,後為深諳中國佛像藝術精 髓的資深藏家識中,悉心珍存至今,依舊如此完整雍容,實屬難得。

圖四

圖五

圖六

文獻參考 圖四

明〈佛鎏金銅像〉,上海博物館庋藏,收錄於《海上佛影 - 上海博物館藏佛像藝術展》, 財團法人人間文教基金會出版,2020 年,頁 110-111

圖五

明〈釋迦、多寶二佛並坐像〉,首都博物館庋藏,收錄於《北京文物局精粹大系佛造像卷)(上)》, 北京出版社,2001 年,頁 74-75,圖版 35

拍場類似作品 圖六

明晚期〈銅釋迦牟尼佛〉,拍賣於保利廈門 2016 年 11 月 6 日,編號 939,成交價 RMB 6,325,000

183

Profile for Yu Jen International Art

重要中國瓷雜工藝精品 | 台北宇珍2021春季拍賣  

重要中國瓷雜工藝精品 | 台北宇珍2021春季拍賣  

Profile for yujenart
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded