Page 1

REVISTA Nยบ 23


ÍNDICE                      

SAÚDO DO DIRECTOR COUSAS DO COLEXIO. LETRAS GALEGAS 2010: “UXÍO NOVONEYRA”. POEMAS DE UXÍO. ANTONIO PALACIOS, POR QUE? CONTOS PREFERIDOS. O DÍA DE MAMÁ E O DÍA DO LIBRO. GRQANJA KIRIKO. ASÍ QUEREMOS QUE SEXA O NOVO COLEXIO. DEBUXOS DO CEIP ANTONIO PALACIOS. DE MAIOR QUERO SER... CALENDARIO 2010. ADIVIÑAS E PEMAS. DIÁLOGOS POÉTICOS. A EXCURSIÓN DE TERCEIRO. EXCURSIÓN AO GROVE. REDACCIÓN. PASATEMPOS. ADEUS ÁS BOLSAS DE PLÁSTICO. EXCURSIÓNS DE 6º. RINCÓN DA ANPA. PRINCIPAIS RELIXIÓNS DO MUNDO ORLA


AS PRINCIPAIS RELIXIONS DO MUNDO CRISTIANISMO: Símbolo:

Porcentaxe: Orixe:

33´4% da poboación mundial. Cren que Xesucristo é o Fillo de Deus. Esta relixión naceu en Jerusalén.

Deuses e crenzas: Cren en Deus, que é o Pai, Fillo e Espiritu Santo. Normas éticas: Amor a Deus e a todas as persoas sen distinción. Templos:

Igresas, catedrais, basílicas.....

Fiestas sagradas: - Nadal; celébrase o nacemento de Xesús. -Pascua; a súa morte e resurrección. -Pentecostés; a chegada do Espiritu Santo. Libros:

A Biblia: Antigo Testamento e o Novo Testamento.

Islamismo: Símbolo: Porcentaxes: Origen:

7´7% da poboación mundial. Mahoma é o seu fundador. Esta relixión naceo en Arabia Saudí.

Dioses y creencias: Cren que non hai más Deus que Alá, y Mahoma seu profeta. Normas éticas: Confesar a súa propia fe, orar 5 veces o día, dar limosna, xaxuar no Ramadán e peregrinar á Meca. Templos: As Mezquitas. Festas sagradas:

- O nacemento de Mahoma. - O final do peregrinaxe á Meca. - A festa do cordeiro. - O fin do Ramadán ou mes do xaxún.

Libros:

O Corán.

Hinduismo: Símbolo: Porcentaxes: 13´4%. da poboación mundial Orixe: Xurdiu na India. Non ten fundador. Deuses y crencias: Brahmán, Visnú, Siva, Sarasvati, Indra, Laks, Kali,kris. Cren na reencarnación. Normas éticas: A súa meta na vida é liberarse da ignorancia e do sufrimento, para acercase a o que é divino. Respetan a todos os animaiss especialmente ás vacas. Templos: Templos hindúes. Festas sagradas: - O aniversario de Krisna. - Festa dedicada á victoria da Nai divina sobre o mal. - Divali ou festa das luces. Libros:

Os Vedas. ( consisten en himnos e cánticos).


BUDISMO: Símbolo: Porcentaxe: Orixe:

5´7%. de la población mundial. Seu fundador é Siddharta Gautama, era un primcipe que abandonou seu fogar para dedicarse a meditar e ensinar. Esta religión empezóu na India.

Deuses e crencias: Cando a persoa se libera de todo desexo, chega á felicidade, á liberación ou nirvana. A plenitude espiritual lograse con boas accions e pensamentos. Normas éticas: Conocer a orixe do sufrimento e eliminalo coa meditación e levando unha vida recta. Templos: Templos e monasterios onde os monxes viven unha vida sinxela e piden esmola para comer. Festas Sagradas: - A conmemoración da iluminación e a morte de Buda. Libros: Ensinanzas de Buda, escritas polos seus discípulos.

XUDAÍSMO: Símbolo: Porcentaxe: Orixe:

0´3% de la población mundial. Fundado por Abraham e Moisés. Surdiu en Canaán.

Deuses e crencias: Cren en Yahvé, seu único Deus, e na Alianza de Deus co seu pobo Normas éticas: Cumprir o Decálogo que Deus deu a Moisés. Templos: Herodes.

Sinagogas.Destaca O Muro das lamentacións que era o antigo templo de

Festas sagradas:

- A Pascua celebra aa liberación de Exipto. - A festa dos Tabernáculos. - A festa da entrega das Tablas da ley.

Libros: A Biblia hebrea, chamada o Tenakh. ( corresponde a algúns libros do Antiguo Testamento Cristiano). A parte más importante é o Torá.( son os 5 primeiros libros da Biblia). EXISTEN OUTRAS CRENZAS: -El Sij. -A Fe Bahai. -Confucionismo. -Xainismo. -Sintoismo. -Taoísmo. -Zoroastrismo.


O FOGUETE 2010 Revista Escolar CEIP Antonio Palacios  

Revista Escolar do CEIP Antonio Palacios, O FOGUETE, nº 23, do ano 2010

Advertisement