Page 24

Kirkko mukaan

urheiluakatemiatyöhön

Urheiluväki on saanut Kuortaneen liikuntapappitoiminnasta runsaasti hyviä kokemuksia. HUMU haluaakin kirkon aktiivisesti mukaan urheiluakatemiatyöhön.

Eeva-Liisa Helle toimii Kuortaneella liikuntapappina.

Liikuntapapin toimenkuva kasvoi

Teksti Juhana Unkuri Kuvat Kuortaneen Urheiluopisto

S

uomen evankelis-luterilainen kirkko on ollut pitkään mukana niin huippu-urheilutoiminnassa kuin paikallistason urheiluyhteistyössä. Kisapappitoiminta alkoi 1970-luvun alussa ja urheilu- tai liikuntapainotteisia rippikouluja on järjestetty 1990-luvulta lähtien. Seurakunnat ovat jo pitkään järjestäneet myös liikuntapainotteisia kerhoja ja leirejä, jotka ovat osaltaan tukeneet urheiluseurojen työtä. Lisäksi Kuortaneen Urheiluopistolla on työskennellyt vuodesta 2006 lähtien liikuntapappi, joka on toiminut rippikoululaisten, opiskelijoiden ja valmentajien parissa. Syksyllä 2011 Huippu urheilun muutostyöryhmä (HUMU) ehdotti Tapio Korjuksen johdolla, että kirkko voisi pohtia uudenlaisia väyliä, joilla se voisi tukea nuorta urheilijaa ja olla läsnä ur-

24

4 • 2012

moilta on kehitetty hankkeita Tampereen, Turun seudun ja Joensuun Urheiluakatemioissa. Niissä on nimetyt yhdyshenkilöt sekä seurakunnan että urheiluakatemian puolelta.

heilijan polun eri vaiheissa. Eräänä hyvänä väylänä nähtiin yhteistyö kirkon ja urheiluakatemioiden välillä. Nyt asian tiiUrheilu- ja liikuntapainotteisia rippikouluja on järjestetty jo 1990-luvulta lähtien.

Kuortaneen valmennuskeskuksen johtajalla, tällä hetkellä HUMU:ssa työskentelevällä Tapio Korjuksella on liikuntapappi-toiminnasta myönteisiä kokemuksia. – Alun perin liikuntapapin ensisijaisena tehtävänä oli urheilurippikoulujen vetäminen. Hänen roolinsa kasvoi kuitenkin nopeasti. Liikuntapapin osaamista on hyödynnetty laajasti Kuortaneen Urheiluopiston, urheilulukion ja urheiluakatemian ympäristöissä. Liikuntapappi on ollut monipuolisesti mukana nuorten urheilijoiden arjessa ja kasvun tukena. Korjus muistuttaa, että urheilijan kasvuun ja kehittymiseen liittyy paljon muutakin kuin valmennukseen ja fysiikkaan kuuluvia asioita. – Urheilijalla on monenlaisia kysymyksiä, jotka liittyvät elämäntilanteeseen, vuorovaikutukseen perheen tai ystävien kanssa tai ylipäätään sosiaalisiin kontak-

Valmentaja_4_2012  

valmentajalehti 4/2012

Valmentaja_4_2012  

valmentajalehti 4/2012

Advertisement