Page 10

ASKO HÄRKÖNEN Kehityspäällikkö Suomen Olympiakomitea

Olympiatoivo ja -turisti

S

elatessani Lontoon kisojen aikaisia sanomalehtiä, sattui silmiini yllä oleva otsikko erään sanomalehden urheilusivulta. Jutussa arvioitiin kahden erilaisesta asetelmasta kisoihin lähtevän urheilijan mahdollisuuksia menestyä Lontoossa. Tuota ”turisti” -termiä on pakko hiukan pohtia ja miettiä sen mahdollisia vaikutuksia tuleviin urheilijalupauksiin. Kyseistä termiä käytettiin kisojen jälkeen aika monissa yhteyksissä, pääosin kuvaamaan huonosti sijoittunutta tai suorituksessaan epäonnistunutta urheilijaa. Tutkijoille olisi hyvä tutkimuksen aihe selvittää millaisia odotuksia suomalaisilla on olympiakisoihin osallistuville urheilijoille. Mihin odotukset perustuvat? Mikä on median rooli odotuksien ja niiden perusteiden luomisessa? Mielenkiintoista olisi selvittää, miksi epäonnistuneita suorituksia on niin vaikea sietää. Uskotaanko epäonnistuneiden urheilijoiden vaikuttavan negatiivisesti potentiaalisten menestyjäehdokkaiden onnistumismahdollisuuksiin? Olympiaurheilijoiden turistiksi leimaaminen on mielestäni urheilijan aliarvioimista, suorastaan halventavaa. Mielestäni Suomen joukkueessa ei ollut yhtään urheilijaa, joka olisi suhtautunut omaan kisaansa hälläväliä-

en arppin Lauri K Kuva: 

Olympiastadion on Olympiapuiston keskipiste. Sen käyttö jatkossa on vielä auki.

10

4 • 2012

tyyliin. Oli epäonnistumisia, huonoja valmistautumisia, mutta ei yhtään tahallisesti turistiasenteella tehtyä suoritusta. Jokainen urheilija jännitti omaa kilpailuaan ja epäonnistuneet urheilijat olivat todella pettyneitä. Heti kilpailun jälkeen medialle annetut lausunnot olivat usein täysin jäsentymättömiä ja saattoivat antaa kuulijalle vaikutelman, että urheilija ei ollut tosissaan tekemässä suoritustaan, tai että häntä ei harmittanut epäonnistuminen. Eniten turistiksi nimittäminen puhutteli, kun Lontoosta palatessani muutama lajinsa nuorten arvokisoissa jo menestynyt urheilija kysyi mielipidettäni termistä turisti. He pohdiskelivat, että kannattaako tähdätä olympialaisiin, mikäli on iso riski leimautua luuseriksi, turistiksi.

Nuoret urheilijat tarvitsevat isojen kisojen kokemusta Tuuli Petäjä oli Pekingissä 16. ja Silja Lehtinen 11. Tuskin kovin moni voi väittää tienneessä, että Tuuli oli etukäteen vahva Lontoon mitaliehdokas. Todennäköisesti molemmat hyötyivät aikaisemmasta olympiakisakokemuksestaan. Lontoosta he joka tapauksessa mitalit pokkasivat. Jotta nuoret lahjakkuudet motivoituisivat panostamaan huippu-urheilijan vaativaan uraan, pitää heillä olla innostava näkymä tulevasta uras-

Valmentaja_4_2012  

valmentajalehti 4/2012

Valmentaja_4_2012  

valmentajalehti 4/2012

Advertisement