Page 1

K LOSTRE T I YSTA D


A N S VA R I G OCH U T G I VA R EMEDELTIDA YSTAD T R YC K EKlostret RI KLOSTRET DET

i Ystad – en gång franciskanernas centrum för Klostret i Ystad Tryckfolket AB möte människor. Inte bara i religiösa syften, utan också som nyhetsförmedlare av arkitekYstadsmed Kommun www.tryckfolket.se tur, konsthantverk, läkekonst, odling, mat, vetenskap – och medmänsklighet. R E DA K T Ö R

PA P P E R

Ett sådant centrum är vi på sätt och vis även idag. EttSilk levande Omslag - Multiart 200 g museum som förmedlar kunskap Håkan Nilsson Inlaga - Multiart Silk 150 g genom upplevelse. Vi knyter gärna vår historia till de stora samtidsfrågorna och ger våra besöL AYO U T & D E S I G N

Y P plats S N I T Tför kontemplation. En plats att återkomma till. kare en upplevelseAB för alla sinnen.TEn Helsinkifrostbites Frutiger Kreativ byrå www.helsinkifrostbites.com O M SL AG

ART DIRECTOR

Harri Paavolainen Py Paavolainen KO R R E K T U R

Håkan Nilsson Kristina Buhrgard Ingela Bergils FOTO

Lucas Gölén www.lucasgolen.se Fredrik Ekblad (s. 3, 17 och skyltarna s. 21)

Foto - Lucas Gölén Partiell UV-lack


I Ystads välbevarade stadskärna finns hus från medeltid, renässans och empire tillsammans med ståtlig tegelarkitektur och låg bebyggelse från gångna sekler. Det småskaliga är varsamt blandat med spännande byggnadskonst från vår egen tid. Äldst är Mariakyrkan och Franciskanerklostret från 1200-talet. Ystad är en stad som tål att tittas på och vandra i! Den franciskanska klosterrörelsen grundades 1210 av Franciskus av Assisi som helgonförklarades två år efter sin död. Som en väckelse spred sig franciskanerklostren över Europa. I Ystad donerade en Riddare Holmger och hans hustru Katarina medel till klosterbygget 1267. Bröderna verkade här fram till reformationen 1532 då klostret blev hospital. På 1700-talet blev byggnaderna bränneri och under 1800-talet sädesmagasin. Den norra och västra längan var raserade redan på 1600-talet, men det finns planer på att låta dem återuppstå igen.

Medeltida byggnation, illustration från 1475-1500


1887 beslöt Ystad att riva klostret. Det uppstod en ”Klosterstrid” där bevarandesidan vann. Klostret öppnade 1912 efter en omfattande renovering och blev därmed Ystads första kulturhus med bibliotek och utställningar. 1994 fick klostret åter en ansiktslyftning och 2011 har byggnaderna genomgått en tillgänglighetsanpassning. 2002 invigdes klostrets rosengård som sedan har utökats med flera vackra historiska trädgårdar. Klostret i Ystad utgör Sveriges äldst bevarade medeltida klosterbyggnader och är Ystads största historiska sevärdhet. Anläggningen har omkring 70 000 besökare varje år, och då är trädgårdarna inte inräknade.


Underbara fasansfulla människa 2003 producerad av Kulturen i Lund

KLOSTRETS UTSTÄLLNINGAR Klostrets arkitektur är en av de största sevärdheterna i sig själv, genom sina fasader och rum men också den stora klosterkyrkan, vars högaltare helgades åt S:t Petrus. Klosterkyrkan ägs av kommunen men används både som kyrka och museum. Dagens verksamhet i klostret hämtar sin inspiration från klostertiden och de viktiga och utvecklande värden klostret gav sin omgivning; konst, litteratur, arkitektur, vetenskap, läkekonst, trädgårdar, hantverk och jordbruk. Franciskanerna värnade också om förföljda och fattiga, djur, miljö och natur. Kan man tänka sig en bättre plats att samtala om liv och etik än i ett gammalt kloster?

Nedan: Heliga kläder 2004; nederst: Klosterköken 2010


Ovan: Från Petter katt till Påsk 2001; överst: Gudomliga skärvor 2006

Klostrets begränsade yta tillåter inga långsiktiga basutställningar. Större projekt på två eller tre år gör att man kan fördjupa sig i olika delar av Ystads och klostrets historia både i olika tid och rum. Varje år har vi tre eller fyra tillfälliga utställningar och ett fotogalleri för Fornminnesföreningens stora fotosamling. Vi måste också spegla viktiga händelser i staden och kommunen; en industri läggs ner eller en viktig samhällsfunktion eller verksamhet fyller 100 år. Våra framtidsplaner inrymmer en maritim avdelning på klostrets översta oinredda våning. ”Landet födde mannen – havet skapade staden” säger en gammal Ystadsdevis.

Makten och Heligheten 2008


BARN OCH UNGA Barn och unga utgör en viktig målgrupp i klostret. Klostret har en pedagogisk verkstad och utbildad personal som speciellt ägnar sig åt skolverksamhet. Vi samverkar också med Charlotte Berlins museum, konstmuseets och bibliotekets barnverksamheter samt med det museinätverk för pedagogik som finns i Skåne.

Den pedagogiska verksamheten utgår både från klostrets spännande historia och från museets olika utställningar med varierande teman. I verkstaden kan man få arbeta praktiskt med att tillverka eller gestalta sådant som har en anknytning till det tema man vill arbeta med. Man kan t.ex. beställa en stadsvandring eller en trädgårdsvandring.


PROGRAMVERKSAMHET Klostrets programverksamhet får en guldkant genom samarbete med föreningslivet. Främst genom Ystads Fornminnesförening som ligger inom samma verksamhetsfält som klostret men också med Sub Rosa, Ystads Trädgårdsförening. Vi har även under de senaste åren utvecklat en fin programsamverkan med Österlens museum, Kulturhuset i Tomelilla och Glimmingehus med den gemensamma plattformen www.kulturhistorien.se. Klostret och Österlens museum är dessutom medlemmar i www.matrundan.se där vi betonar matens kulturhistoriska värden.

Skånska björnens riddarsällskap utanför Klostret julen 2008

Vi kan erbjuda: Historiska föredrag, visningar av aktuella utställningar, under säsong vandringar i trädgårdarna, stadsvisningar, medeltida middagar, skånsk afton med tilltugg. Vi är öppna för att skräddarsy just era önskningar. Ta gärna kontakt med oss!

Nedan:nordiska Abbedissor och Priorinnor på besök i Klostret 2010; nederst: medeltida gästabud i Klostret med Chim con Brio


YSTADS FORNMINNESFÖRENING I över 100 år har Ystads Fornminnesförening vakat över Ystads kulturarv. Stadens goda rykte som historisk korsvirkesstad vilar till största delen på Fornminnesföreningens agerande mot rivningar av historiskt viktiga hus och miljöer. Föreningen äger Ystads kulturhistoriska samlingar som vårdas och förnyas i samarbete med kommunens museitjänstemän. Innan klosterstyrelsen uppgick i Ystads kulturnämnd skötte Ystads Fornminnesförening verksamheten på klostret. Genom alla år har man utgjort ett viktigt stöd till klostrets verksamhet inte minst när det gäller den löpande dokumentationen av Ystads historia. Det finns också en Lilla Fornminnesföreningen som drivs i samarbete med klostret pedagoger. Som medlem i Ystads Fornminnesförening får man många fördelar!


SAMLINGAR OCH DOKUMENTATION Kulturmagasinet på Regementsområdet blev en efterlängtad verklighet 1999. Då kunde man äntligen samla hela Ystads kulturbank på ett och samma ställe. Här vårdas och bevaras tre samlingar; Ystads kommuns konstsamling, Charlotte Berlins samlingar samt Ystads Fornminnesförenings samlingar. Den sista är störst och omfattar ca 40 000 föremål samt arkivalier och glasplåtar. Det går alldeles utmärkt att få ta del av samlingar, ring och boka en tid för möte. I framtiden har man möjlighet att se allt på internet.

Att dokumentera viktiga förändringar i Ystads kommun är ett viktigt uppdrag som kan ske tack vare samarbetet med Ystads Fornminnesförenings årliga utgivning av Ystadiana. Från och med 1917 har föreningen gett ut årsböcker. Sedan 1990 år har man tematiserat årsboken och med varje bok därmed fått med ännu en viktig bit av Ystads historia.


KLOSTERTRÄDGÅRDARNA Kommunens parkavdelning och klosterpersonalen har tillsammans rekonstruerat trädgårdarna runt klostret. Vi vet inte hur de såg ut men vi vet att klostret vid sidan av sin tiggarverksamhet måste ha odlat grönsaker och rotfrukter för att klara sin försörjning. Rosen har varit en viktig symbol för Jungfru Maria och medicinalväxter för tillverkning av medikament och salvor. En apelgård har troligtvis också funnits.

Det senaste tillskottet är pionträdgården. Pionen är även den en import av klosterväsendet och har genom århundraden blivit en älskad representant för den skånska trädgården. Sub Rosa heter Ystads trädgårdsförening och den bildades i samband med Rosengårdens invigning 2002. Medlemmarnas hemvist är trädgårdarna runt klostret och under säsong har de kvällsvisningar i både rosengården och pionträdgården.


MUSEIBUTIK OCH CAFÉ Klostret har en spännande museibutik och en bokavdelning som innehåller historia, dräkt- och textilhistoria, trädgård och mathistoria och mycket annat omistligt. Vi säljer unikt konsthantverk som representerar Österlen men även kryddor, oljor tvålar och vackra textilier. Här hittar man de vackra och originella presenterna. Ett litet café har vi också där man kan vila lite i klostrets vackra och lugna miljö. På sommaren kan ni ta med er kaffet ut och njuta av de vackra trädgårdarna!


CHARLOTTE BERLINS MUSEUM ”Fröken Charlotte Berlins i Ystad stiftade museum” heter en liten pärla på Dammgatan 23 i Ystad. Den originella damen var en stor personlighet. Hon gifte sig aldrig och skapade genom en god affärsnäsa en stor förmögenhet. Hon dog 1916 och donerade nästan hela sin förmögenhet samt sitt hem till Ystad. Det är en unik miljö som visar ett typiskt senoscarianskt hem i bästa ”klunkestil”, som det heter på danska. Charlotte Josephina Euphrosyne Aurora Constantia Berlin var från början pianolärarinna. Men efterhand som hennes förmögenhet växte, vurmade hon mycket för sin samling av antikviteter. Speciellt samlade hon på klockor och ståndur samt Ystadstämplat silver, men också på textilier och sådant som vi kallar för ”Ystadiana”.

Museet är öppet juni t.o.m. augusti och man kan gå på guidad visning. Här finns en liten museibutik och under 2011 kommer det att bli ny verksamhet på andra våningen. Museet är en stiftelse där Ystads kommun är en av stiftarna.


KLOSTRET I YSTAD Öppet tis - fre 12 - 17 lör - sön 12 - 16 under sommaren utökade öppettider RECEPTION & BOKNING, MUSEIBUTIK

Postadress: Klostret i Ystad, Kultur och Utbildning Ystads kommun, 271 80 Ystad. Besöksadress: S:t Petri Kyrkoplan, Ystad. telefon 0411 - 577 286 telefax 0411 - 123 59 klostret@ystad.se www.klostret.se P E DA G O G I K

Intendent Kristina Buhrgard telefon 0411 - 577 605 mobil 0709 - 477 605 kristina.buhgard@ystad.se K U LT U R M A G A S I N E T

CHARLOTTE BERLINS MUSEUM Öppet 1/6 - 31/8 mån - fre 12 -17 lör - sön 12 - 16 Postadress: Dammgatan 23 271 42 Ystad. Telefon under öppetsäsong 0411 - 188 66. Bokningar utanför säsong ring Klostret 0411 - 577 286 YSTADS FORNMINNESFÖRENING Postadress: Hospitalsgatan 4 271 34 Ystad. Besöksadress: S:t Petri Kyrkoplan Medlem blir man genom att anmäla sig på telefon 0411 - 577 859 eller med e-post. info@ystadsfornminnesforening.se www.ystadsfornminnesforening.se SUB ROSA info@subrosa.nu www.subrosa.nu

Antikvarie Ingela Bergils telefon 0411 - 577 717 mobil 0709 - 477 717 ingela.bergils@ystad.se

ANDRA VIKTIGA SAMVERK ANSPARTNERS www.matrundan.se www.kulturhistorien.se

A N S VA R I G U T G I VA R E

T R YC K E R I

Klostret i Ystad Ystads Kommun

Tryckfolket AB www.tryckfolket.se

R E DA K T Ö R

Håkan Nilsson

PA P P E R

Omslag - Multiart Silk 200 g Inlaga - Multiart Silk 150 g

L AYO U T & D E S I G N

Helsinkifrostbites AB Kreativ byrå www.helsinkifrostbites.com ART DIRECTOR

Harri Paavolainen Py Paavolainen KO R R E K T U R

Håkan Nilsson Kristina Buhrgard Ingela Bergils FOTO

Lucas Gölén www.lucasgolen.se Fredrik Ekblad (s. 3, 17 och skyltarna s. 21)

TYPSNITT

Frutiger O M SL AG

Foto - Lucas Gölén Partiell UV-lack


En webbportal om de mångtaliga kulturarvsplatserna i Ystad-Österlen. Allt från vackra kulturgårdar och intressanta museer, till monument som kungagraven i Kivik och Ales stenar. Runt omkring finns boende, restauranger, kaféer samt evenemang och utställningar som är aktuella just nu. www.kulturhistorien.se

Klostret i Ystad / The Ystad Monastery  

A presentation of the medieval monastery of Ystad in the south of Sweden