Page 1

Yrttiaho 35 Johannes

LINJA PITÄÄ!

"


JOHANNES YRTTIAHO 35

2

Euroopan parhaat osingot Arvopaperi-lehdessä oli iso otsikko: ”Helsingin pörssin osinkotuotto on nykyään Euroopan paras”. Meillä täällä osinkojen Luvatussa maassa yritysten omistajia paapotaan syöttämällä heille pörssiyhtiöiden jättiosinkoja. Ottajat ottavat ja syövät kakun päältä kerman pois. Rahojaan he käyttävät nuukasti investointeihin, jotka palvelisivat työtä ja toimeentuloa. Tuloerot kasvavat. Kansanedustajat eivät voi vaikuttaa siihen talouspolitiikkaan, jota kutsutaan rahapolitiikaksi. Siihen on Euroopan keskuspankilla (EKP) monopoli, yksinteko-oikeus. Rahapolitiikka on täysin demokratian ulottumattomissa. Entisaikaan rahaa luotiin tyhjästä ns. setelirahoituksella: painettiin tonnikaupalla (tässä se on painomitta) vastikkeettomia ja vakuudettomia seteleitä. Setelirahoitus oli monia vuosikymmeniä taloudellista myrkkyä, jota mikään maa ei tohtinut juoda. EKP rikkoi sen konsensuksen ja rupesi jakamaan talouteen tyhjästä luotua bittirahaa. Sitä on laskettu liikkeelle runsaat 2 500 000 000 000 euroa käytettäväksi pank-

kien keinotteluun ja Emun jäsenmaiden velanhoitoon. Luku on oikein: 2,5 biljoonaa euroa. Yhdessä biljoonassa on 12 nollaa. Rahan pihtisynnytys vastoin kaikkia taloustieteen opetuksia on tehty lisäämällä sama määrä rahaa EKP:n taseen molemmille puolille. Rahan tuottaminen tyhjästä on niin helppoa, että lapsikin sítä osaisi tehdä. Suomen valtionvelasta (105 miljardia euroa) on 28 miljardia velkaa Suomen Pankille, joka on EKP:n haarakonttori ja tyhjästä luodun rahan antolainaaja. Bittirahabiljoonien tuotannon seuraus on uusi pankkikriisi, jossa kansa pannaan maksamaan jälkikäteen hinta nykyiselle politiikalle. Kuplan puhkeaminen odotuttaa kuitenkin itseään siihen asti, kun rahan tuominen markkinoille loppuu. Silloin huomataan, että pääomamarkkinoiden inflaatio (kansantaloustiede ei tunne sitäkään käsitettä) on iskenyt rahatuotteiden hintaan ja keskeyttänyt taloudellisen kasvun. Rahan kierrättämisestä markkinoilla vastaa maailman suurin rikollisjärjestö: pankit. Niiden johtavat

Esko Seppänen tukee Johanneksen valintaa eduskuntaan. banksterit ovat ahneuden mannekiineja, jotka ovat yhteiskunnallisesti vaarallisia markkinoiden helppoheikkejä. Se näkemys, että pankit ovat rikollisjärjestöjä, perustuu siihen laittomuuteen,

josta valtiot ovat määränneet maailman suurimmille pankeille kuluneiden kymmenen vuoden aikana 320 000 000 000 dollarin sakot. Viimeistään ensi vuonna sakkojen yhteismäärä ylittää 400 miljardia.

Näissä olosuhteissa Suomessa etsitään kaiken aikaa vain leikkauksia hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen tarpeisiin ikään kuin rahan vähyys parantaisi ihmisten sosiaalista vointia. Miten olisi, jos leikkausten ja veronalennusten sijasta uusi hallitusvalta pyrkisikin lisäämään valtion tuloja? Siihen tarjoaa mahdollisuuden veropolitiikka, jolla suljetaan verojänisten käyttämät porsaanreiät niin että laiska raha ei livahda verottamattomana ulkomaille. Kun Helsingin pörssin osinkotuotto on Euroopan paras, hyvä on myös pörssin ulkopuolisten listaamattomien yritysten osinko tuotto. Nämä yhtiöt maksoivat vuonna 2017 osinkoja omistajilleen 2 535 miljoonaa euroa. He saivat nämä osinkonsa suurelta osin verottomasti, kun 63 prosenttia listaamattomien yritysten osingoista oli täysin verovapaata. Myyntivoittojen tilastoissa ei näy se, että tämän alakanttiin lasketun 4 549 miljoonan euron tulopotin saajat voivat ensin vähentää 20 % tai 40 % ns. hankintameno-olettamana ja

vasta sitten alkaa verotus. Kun Suomen valtio yksityisti Paavo Lipposen hallituksen aikana suomalaista kansallisomaisuutta, osakkeiden ohella niissä kaupoissa myytiin ostajille myös yhtiöiden maksamat osingot. Euroopan parhaan osinkotuoton maasta, siis Suomesta, oli ulkomaisille sijoittajille halpaa viedä osinkotuotot maasta ulos. Kokonaan verottomia olivat Isoon-Britanniaan ja Irlantiin menneet osingot ja 15 prosentin lähdeverolla osinkonsa saivat Belgian, Espanjan, Hollannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Saksan ja Yhdysvaltojen ja monen muunkin maan kapitalistit. Sillä tavalla Suomen valtio menetti yksityistettyjen yhtiöiden osingot kahteen kertaan: ensin omia osinkotuloinaan ja sitten menetettyinä osinkoveroina. Herraa hyvä kiittäkää, jos Suomen ahneet pääsevät ilman lahjuksia näin likaisilla sieluilla privatisoimaan taivaan valtakunnan tulonjakoa. ESKO SEPPÄNEN Euroopan parlamentin jäsen 1996-2009

KANSANEDUSTAJAT SUOSITTELEVAT!

"

Olen nähnyt ja kokenut Johannes Yrttiahon taidon ja tarmokkuuden nostaa aloitteillaan ja kannanotoillaan esille ja päätettäväksi lapsiperheille, nuorille ja ikääntyneille tärkeitä sosiaalisia tarpeita ja toiveita. Erityisesti nämä asiat ovat tulleet esille hänen työssään Turun kaupunginvaltuustossa. Tämä todistaa, että hänellä on valmiuksia vielä vaativampien tehtävien suorittamiseen. Johannes Yrttiaho on siis hyvä ehdokas kansanedustajaksi. Suosittelen lämpimästi hänen valitsemistaan ko. tehtävään.

"

Eduskunnassa avustajanani 2010-2011 toiminut Johannes Yrttiaho on työteliäs, luotettava ja asioihin hyvin perehtyvä toveri. Suosittelen hänen äänestämistä.

Ensio Laine kansanedustaja 1968-1995, valtiopäiväneuvos

Esko-Juhani Tennilä kansanedustaja 1975-2011

"

Kansanedustajan on otettava asioista selvää syvällisesti ja laaja-alaisesti. Etenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tarvitaan viisautta ja malttia, jota on valitettavan harvalla. Suomi ei ole turvassa Natossa, mutta Venäjä-suhteistaan huolehtien maa voi menestyä. Johannes ymmärtää historian ja geopolitiikan realiteetit. Suosittelen, että äänestät hänet eduskuntaan. Varmasti Nato-vastainen vaihtoehto Varsinais-Suomessa. Jaakko Laakso kansanedustaja 1991-2011

"

Johanneksella on valmiudet ja kyky perehtyä politiikan etukysymyksiin, joita pintajulkisuus karttaa ja vääristää. Käytännön työkokemusta Tennilän avustajana on antanut hänelle oikea kuvan vasemmistoedustajan eduskuntatyöstä. Pidän tärkeänä Johanneksen luontevaa yhteyttä turkulaiseen ammattiyhdistysväkeen Metalli 49:ssä. Jyrki Yrttiaho kansanedustaja 2007-2015

"

Eduskunnassa tarvitaan EU-kriittisiä kansanedustajia, jotka uskaltavat kyseenalaista rahanvallan ja asevarustelun. Johannes on sellainen.” Markus Mustajärvi kansanedustaja


JOHANNES YRTTIAHO 35

3

Johanneksen linja pitää:

Hävittäjämiljardit hyvinvointiin! Suomessa suunnitellaan kymmenien miljardien eurojen hävittäjähankintaa. Samaan aikaan vanhustenhoito, lasten varhaiskasvatus ja monet muut palvelut ovat heikentyneet ja ihmisten toimeentulovaikeudet kasvavat. Sanomalla ei hävittäjille sanomme kyllä rauhalle ja lasten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvoinnille! ARVOKAS VANHUUS KAIKILLE Vanhuksilla tehdään nyky-Suomessa mitä räikeintä bisnestä. Voitot kuljetetaan verottajan ohi kansainvälisten yhtiöiden omistajille. Hoivajätit pitää ajaa maasta ulos kieltämällä voitontavoittelu vanhuspalveluissa. Esimerkiksi perusopetuslaissa on tällainen yksinkertainen säännös: "opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi." Siitä on helppo ottaa mallia. Julkisia hoivapalveluita, palveluasumista ja vanhusten kotihoitoa, on vahvistettava. Lakiin tarvitaan sitova hoitajamitoitus, jota korotetaan hoitoisuuden mukaan ja jonka toteutumista viranomainen valvoo. Henkilökunnan palkkoja pitää nostaa, jotta raskaisiin töihin saadaan riittävästi motivoitunutta ja osaavaa väkeä.

ELÄKEKÖYHYYS POIS Suomessa eläkeikä tietää entistä useammalle köyhyyttä. Eläkeköyhyys voidaan poistaa. Kansan- ja takuueläkkeiden tasokorotusten lisäksi on korjattava ns. taitettu työeläkeindeksi vähintään puoliväli-indeksiksi, jollainen oli käytössä vuosina 1977 – 95, kun eläkerahastot olivat vain häviävän pieni murto-osa nykyisestä yli 200 miljardista eurosta. Nykyisissä rahastoista riittää kyllä rahaa eläkkeiden korotuksiin. Ylisuuria eläkkeitä tulee rajata eläkekatolla.

HYVINVOINTIA LAPSILLE JA PERHEILLE Lapsiperheiden toimeentulovaikeudet kasvavat. Perheiden palveluita ja sosiaaliturvaa on leikattu jo vuosikymmenten ajan. Lapsilisiin, äitiys- ja vanhempainrahaan ja muihin perheiden tukiin tarvitaan tasokorotus ja leikkaukset pitää perua. Pienituloisten lapsiperheiden verotusta tulee keventää lapsi- ja yksinhuoltajavähennyksillä. Alle kouluikäisten lasten oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on palautettava ja ryhmäkokoja on pienennettävä päiväkodeissa. Koulujen oppilasryhmien yläraja pitää säätää lailla. Myös varhaiskasvatuksessa yksityistäminen on mennyt liian pitkälle, kun suuret ketjut ovat vallanneet markkinoita. Uutisia yksityisten päiväkotien ongelmista ponnahtelee jatkuvasti julkisuuteen. Olisi johdonmukaista kieltää voiton tavoittelu lasten varhaiskasvatuspalveluissa, kuten se on kielletty perusopetuksessakin.

EI HÄVITTÄJILLE KYLLÄ RAUHALLE! Suomi on viety osaksi USA:n sotilasblokkia. Liittosuhteen ylläpitämiseksi halutaan ensi eduskuntakaudella hankkia 64 uutta hävittäjää. Kyse on hyökkäysaseista, joita puolueeton maa ei missään oloissa tarvitsisi. Kustannukset

"

Eduskunnassa tarvitaan tulevalla vaalikaudella kunta-alan asiantuntemusta. Johanneksella sitä on. Ja Yrttiahoon olemme tottuneet luottamaan. Kari Vesasto, Raisio pääluottamusmies

Johanneksen linja pitää. Sanomalla ei hävittäjille sanomme kyllä rauhalle ja lasten, perheiden ja ikäihmisten hyvinvoinnille!

nousevat 30-40 miljardiin euroon. Raha on pois kansalaisten toimeentulosta ja hyvinvoinnista. On käsittämätöntä, että hävittäjiin riittää rahaa ja ollaan valmiita ottamaan jopa miljardeja lisää velkaa, mutta palvelut ja sosiaaliturva rapautuvat. Varustelupolitiikka tekee Suomesta maalitaulun kansainvälisissä konflikteissa. Puolueettomuuspolitiikalla, asevarustelun lopettamisella ja alueellisella maanpuolustuksella, itsenäisillä ja hyvillä Venäjä-suhteilla sekä kansainvälisellä rauhantyöllä varmistetaan Suomen turvallisuus.

"

LUOTETTU TEKIJÄ

Johannes Yrttiaho on 39-vuotias Turun kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä varakansanedustaja - poliittista kokemusta monista luottamustehtävistä 15 vuoden ajalta. Johannes asuu perheineen Turussa ja on työskennellyt 12 vuotta tiedottajana turkulaisessa ammattiyhdistysliikkeessä.

Johannes ymmärtää, että rauha ei ole itsestäänselvyys ja vastustaa jämäkästi asevarustelua ja Natoon hivuttautumista. Tulevana kuvataiteilijana minulle on tärkeää, että Johannes taistelee sen puolesta, että jokaisella olisi mahdollisuus toimeentuloon ja hyvään elämään, mutta samalla ymmärtää taiteen ja kulttuurin arvon sekä pitää huolen, ettei taiteen tekeminen ja kokeminen ole pelkästään eliitin etuoikeus. Venla Torppa, Turku kuvataiteen opiskelija

tiedottaja, FM, tohtorikoulutettava varakansanedustaja kaupunginvaltuutettu kaupunginhallituksen jäsen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston jäsen Varsinais-Suomen maakuntavaltuutettu Turku Energia Oy:n hallituksen jäsen Turun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja

"

Laaja-alaista asiaosaamista, työelämän arjen ja edunvalvontapolitiikan tuntemista sekä ihmislähtöistä arvomaailmaa arvostava saa parhaan takuun äänellensä antamalla sen Johannes Yrttiaholle. Jukka Järvenpää, Nousiainen FM, lukion lehtori, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja


JOHANNES YRTTIAHO 35

4

Leikkaukset peruttava, voiton tavoittelu kiellettävä

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus - NYKY-YHTEISKUNNASSA

varhaiskasvatuksen merkitys on aiempaa tärkeämpää. Päiväkodissa kehittyvät sosiaaliset taidot, kielitaito ja kaverisuhteet, kertoo lastentarhanopettaja Suvi Barrow. Sipilän hallitus on suurentanut päiväkotien ryhmäkokoja ja rajannut lasten oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. - Kaikkien lasten oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on tärkeä. - Perheillä on erilaisia elämäntilanteita eikä lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen pidä sitoa vanhempien työssäkäyntiin, Barrow toteaa. - Lisäresursseja tarvitaan ryhmäkokojen pienentämiseen ja lasten erityistarpeiden huomioimiseen. Isot ryhmäkoot luovat levottomuutta ja keskittymisvaikeuksia, lastenhoitaja Tarja Palmros selostaa. - Kun aikuisia on lasta kohden enemmän, eron kyllä huomaa. Silloin pystyy jakamaan lapsiryhmän pienempiin ryhmiin ja to-

Someron Heikki Lehtinen:

Johannes Lin kaveriksi eduskuntaan! Kymmenettä kautta Someron valtuustossa vaikuttava rakennusinsinööri, urakoitsija Heikki Lehtinen kehottaa varsinaissuomalaisia äänestämään Johanneksen eduskuntaan: - Olen seurannut Turun politiikkaa eikä siellä näytä kok-sdp-vihreät -yhteistyö vuosien saatossa menneen kuin huonompaan suuntaan, Lehtinen sanoo. - Johannes on toiminut erinomaisesti Turun kaupungin luottamustoimissa ja ajanut vasemmistopolitiikkaa sekä tavallisten ihmisten asiaa. - Johannes esittää asiat selkeästi ja on vasemmistolainen kaveri. Sellaisia edustajia Vasemmistoliitto tarvitsee Suomen kansan asioita ajamaan, sanoo innokkaaksi jalkapallomieheksi tunnustautuva Someron Voiman varapuheenjohtaja Lehtinen. - Olen varma, että Johanneksesta Vasemmistoliitto saa hyvän kansanedustajan Lin kaveriksi!

Lastenhoitaja Tarja Palmros ja lastentarhanopettaja Suvi Barrow vaativat kaikille lapsille oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, lisää henkilökuntaa, parempia palkkoja ja voitontavoittelun kieltoa.

teuttamaan yksilöllisempää opetusta, Barrow jatkaa. - Kuntakohtaiset erot siinä, miten helposti lapsi saa erityistukea voivat olla yllättävän suuret, Barrow kertoo. - Varhaiskasvatuksen henkilökunnan palkkataso ei vastaa työn vaativuutta. Ki-

ky-sopimuksella palkoista vielä leikattiin, kun lomarahoista vietiin kolmannes, sanoo Palmros. Ammattilaiset pitävätkin tärkeänä työntekijöiden palkankorotuksia. Työntekijöiden jaksaminen, sitoutuminen ja palveluiden laatu paranisivat.

"

Vaihtoehtoja oikeistopolitiikalle on, Johannes ei jätä sitä sanomatta. Johannes eduskuntaan! Seppo Leino, Kaarina koneistaja, eläkeläinen

"

Johannes on asioihin tarttuva ja asiantunteva. Hän perehtyy huolella käsiteltävään aiheeseen. Hän tuntee ihmisten arjen ja sen ongelmat. Johanneksella on varsin vankka kokemus yhteisten asioiden hoidosta. Pasi Kankaanpää, Rusko työsuojelutarkastaja

"

Varhaiskasvatuksen yksityistämiseen ammattilaiset suhtautuvat kriittisesti. - Päivähoitoon laitettavien rahojen tulisi mennä lasten hyväksi, ei sijoittajien taskuihin. Voitontavoittelun kieltäminen tulisi saada lakiin, Palmros sanoo.

"

Johannes on meidän eläkeläisten asialla. Hän ajaa myös parempaa työsuojelua ja työturvallisuutta. Eduskunnassa tarvitaan niin työelämässä vielä olevien kuin sen jo jättäneidenkin arjen ymmärtäjää. Äänestämme Johannesta ja luotamme häneen. Erkki Haapaniemi, Turku hitsaaja, työsuojeluvaltuutettu eläkeläinen

"

Kymmenettä kautta Someron valtuustossa vaikuttava rakennusinsinööri, urakoitsija Heikki Lehtinen haluaa äänestää Johanneksen eduskuntaan.

"

Ammattiyhdistysliikkeen iskukyky on näinä aikoina erityisen tärkeää. Heikommassa asemassa olevista on pidettävä huolta. Johannes edustaa työväenluokan arvoja. Olen seurannut läheltä hänen toimintaansa ay-liikkeessä ja kunnallispolitiikassa. Johannes on ansainnut täyden luottamukseni. Kehotan kaikkia äänestämään häntä. Ari Airo, Turku Teollisuus 49:n aulaisäntä

Johannes on luottamukseni arvoinen. Hän tuntee sekä lapsiperheiden että myös meidän eläkeläisten asiat. Raija Helin, Turku hitsaaja, eläkeläinen

"

"

Olen tuntenut Johanneksen jo opiskeluajoista ja oppinut luottamaan Johanneksen laajaan tietämykseen. Johannes on sanojensa mittainen ja luotettava niin politiikassa kuin sen ulkopuolellakin. Voi olla varma, että Johannes tekee kaikkensa vasemmistolaisten arvojen edistämiseksi kaikkialla, missä hän toimii. Tällaisen toverin vaalityötä on ollut aina ilo tehdä.

Johannes on asioihin perehtynyt ja osaava perheen isä. Hänen arvonsa ovat kohdallaan. Johanneksella on kaikki edellytykset hoitaa meidän tavallisten ihmisten asioita.

Johannes eduskuntaan! Näin voin luottaa siihen, että yhteiskuntamme epäkohtiin puututaan oikeasti ja kunnolla. Johanneksella on vankka tietämys pieni- ja keskituloisten asioista maassamme. Hänellä on näihin ongelmiin korjauskeinot, ja niihin tulee panostaa - ei hävittäjiin.

Riku Manni, Lieto lehtori, työsuojeluvaltuutettu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen

Anne Sinilaakso, Raisio yrittäjä

Eveliina Tyyskänen, Loimaa sairaanhoitaja kaupunginvaltuutettu hallituksen varapuheenjohtaja


JOHANNES YRTTIAHO 35

5

Sipilän hallituksen hyökkäykset muistettava vaaleissa

Sopimusten yleissitovuutta puolustettava - AMMATTIYHDISTYSLIIKE

ja työntekijät joutuivat Sipilän-Orpon porvarihallituksen aikana jatkuvien hyökkäysten kohteeksi. Työttömyysturvaa heikennettiin ja työehtosopimusten yleissitovuutta yritettiin murtaa monin tavoin. Nämä tosiasiat on syytä palkansaajien pitää mielessä, kun vaaliuurnille mennään, muistuttaa Uudenkaupungin teollisuustyöntekijöiden ammattiosasto 36:n sihteeri Lasse Myllynen. - Sipilän ja hallituksen ero on vaalikikkailua, jolla yritetään harhauttaa huonosti asioita seuraavia ja peittää oikeistopolitiikan ajautumista umpikujaan. Työehtosopimusten yleissitovuus on suuri asia. Ilman sitä ollaan tuuliajolla. Siihen nojaa järjestäytynyt ammattiyhdistystoimin-

ta, joka on palkkatyöläisen ainoa todellinen henkivakuutus toimittaessa työehtojen heikennyksiä, ulkomaisen työvoiman työehtojen polkemista, alipalkkausta, laittomia lopputilejä ja luottamusmiesaseman loukkauksia vastaan, Lasse korostaa. - Keskusta ja kokoomus ovat koko nelivuotiskauden toimineet EK:n ja Suomen yrittäjien ohjauksessa ja pyrkineet murtamaan kolmikantaista sopimuskäytäntöä. Tämä on syytä meidän kaikkien pitää mielessä vaalien jälkeisiä hallitusratkaisuja ja -kokoonpanoja harkittaessa, hän kiteyttää. Syntyperäisenä uusikaupunkilaisena Lasse osaa arvostaa metalliteollisuuden pitkiä perinteitä kotikaupunkinsa kehityksessä. Oman työ- ja ammattiyh-

distysuransa hän on tehnyt telakoilla komennustöissä. Ammattiyhdistysväen yhteistoiminta oli vuosikymmenet suunnitelmallista ja saumatonta kolmen telakana, Uudenkaupungin, Turun ja Rauman kesken. - Autoteollisuuden nousu on tuonut Uuteenkaupunkiin uuden työntekijäpolven, monia kansallisuuksia ja työn tekemisen tapoja ja kulttuureja. - Autotuotannon nopeat muutokset, mallien vaihtuminen ja Trumpin tullipolitiikka tuovat epävarmuutta. Nopealla kasvulla on varjopuolensa. Asuntomarkkinat ovat käyneet kuumina ja hintataso alkaa olla autotehtaan palkkoihin nähden jo kohtuuton. Monien on ollut pakko vuokrata kämppä entistä etäämmältä, Lasse sanoo.

Lasse Myllynen toimii Uudenkaupungin teollisuusosasto 36:n sihteerinä. - Uudenkaupungin, Turun ja Rauman laivanrakentajien ja metallityöläisten yhteistoiminnalla ovat pitkät perinteet. Järjestäytyminen on voimaa vaikuttaa, Lasse Myllynen sanoo. - Siksi yhteiselle asialle eduskuntaan - Johannes Yrttiaho.

Yliopistoleikkaukset vaarantavat vapaan tieteen KAIKKI oikeistohallitukset ovat rapauttaneet koulutusjärjestelmää ja tutkimuksen teon perustaa jo pitkään. Sipilän hallitus on vain tehnyt tätä vielä aiempaa avoimemmin ja härskimmin, toteaa FM, väitöskirjatutkija Riina Keto-Tokoi. Massiiviset leikkaukset näkyvät tutkijoiden työssä ja opetuksen laadussa. - Yliopistoissa on säästetty esimerkiksi tutkijoiden työtiloista. Surullisin esimerkki leikkausten vaikutuksista taitaa olla Helsingin yliopiston massairtisanomiset, joiden yhteydessä vähennettiin lähes 1 000 työpaikkaa. - Tällä hallituskaudella on lisätty erityisesti ulkopuolisen rahoituksen osuutta tutkimuksen rahoituksessa. Tästä kärsii tieteen autonomia ja perustutkimus, joka on kaiken tieteellisen

-

tutkimuksen pohja, kertoo VTM, väitöskirjatutkija Kia Andell. - Tutkimus on pitkäjänteistä työtä, jossa tulokset näkyvät pitkällä aikavälillä. Tätä ei saa alistaa lyhytnäköiselle taloudelliselle hyötyajattelulle, Andell selostaa. - Yhä enemmän yliopistoissa seurataan sitä miten paljon tutkintoja suoritetaan, mutta laatu kärsii, Keto-Tokoi pohtii. Koulutuksen laatua ja tasa-arvoa heikentää myös Sipilän hallituksen korkeakouluopiskelijoiden opintorahaan tekemä leikkaus, joka pienensi entuudestaan pientä opintorahaa 337 eurosta 250 euroon. - Seuraavan eduskunnan on turvattava perustutkimuksen rahoitus, peruttava koulutusleikkaukset ja nos-tettava reippaasti opintotuen tasoa, väitöskirjatutkijat summaavat.

"

Varsinais-Suomi ja Suomi tarvitsevat kansanedustajia, joilla on humanistinen akateeminen koulutuspohja. Näin saavutetaan niitä näköaloja, joilla Suomesta saadaan taas tasa-arvoinen ja inhimillinen valtio. Tämän Johannes osaa. Juha Heikkilä, Lieto lehtori, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja seudullisen joukkoliikennelautakunnan jäsen

Väitöskirjatutkijat FM Riina Keto-Tokoi ja VTM Kia Andell vaativat keväällä valittavaa eduskuntaa turvaamaan perustutkimuksen rahoituksen, perumaan koulutusleikkaukset ja nostamaan opintotuen tasoa reippaasti.

"

Sote-uudistus tulee suunnata kokonaan uusille urille. Perus- ja lähipalvelut tulee jättää kuntien ja erityispalvelut maakuntien vastuulle. Julkisten palvelujen markkinaistamisesta ja ulkoistamisesta tulee luopua, eikä tilaaja-tuottajamallia tule ottaa käyttöön. Päivi Takkinen, Turku työsuojeluvaltuutettu

"

Johannes Yrttiaho on toiminut ja toimii eläkeläisten parhaaksi. Tarvitsemme kansanedustajan joka puolustaa eläkeläisiä ja muita heikommassa asemassa olevia. Martti Katajainen, Turku Teollisuus 49:n veteraanijaoston puheenjohtaja


JOHANNES YRTTIAHO 35

6

Tarvitaan välineitä halpatyön torjuntaan

Ulkomainen työvoima polkee palkkoja ja työehtoja Varsinais-Suomen teollisuudessa työnantajat käyttävä ulkomaista halpatyövoimaa laajasti hyväkseen. Vuokratyö- ja alihankintafirmojen järjestelmä mahdollistaa sen, että ammattitöitä tekemään on tarjolla työntekijöitä jopa kolmen euron tuntipalkalla.

tajien ahnetta politiikkaa. Se tulee tarkoittamaan ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamista ja halpatyövoiman massatuontia ja ennen näkemätöntä palkkojen ja

Massiivinen halpatyövoiman tuonti on polkenut palkoja niin, että metalliteollisuuden palkkataso on kymmenessä vuodessa noussut vain prosentin. - Paperilla palkka voi olla sopimusten mukainen, mutta tosiasiassa maksetaan vähemmän. Pahimmillaan vain kolme euroa tunnissa, sanoo Mobimarin pääluottamusmies Harri Nummela. - Ylityöt ja rahakkaammat komennustyöt teetetään ulkomaalaisilla, koska he tekevät työt halvemmalla. - Tarveharkinta tiukem-

Työperäisen maahanmuuton lisääminen on ahnetta työnantajapolitiikkaa.

maksi, alipalkkauksen kriminalisointi, tilaajavastuun tiukentaminen koko alihankintaketjua koskevaksi, veronumero käyttöön, kuten rakennusalalla sekä lisää resursseja viranomaisvalvontaan, Nummela luettelee keinoja ongelmien korjaamiseksi. -Myös liittojen kanneoikeus tarvitaan, jotta rikkeet voidaan viedä oikeuteen, vaikka kaltoinkohdeltu työntekijä ei siihen rohkenisikaan, hän lisää. -Työperäisen maahanmuuton lisääminen, josta nyt puhutaan, on työnan-

-Tarveharkinnan kiristäminen, alipalkkauksen kriminalisointi, tilaajavastuun tiukentaminen koko alihankinta-ketjua koskevaksi, veronumeron käyttöönotto, kuten rakennusalalla sekä lisää resursseja viranomaisvalvontaan, Nummela luettelee

työehtojen heikentämistä. Teollisuusliiton tulisi reagoida tällaiseen palkkojen polkemiseen voimakkaasti ja ajaa muutosta vaikka työtaistelutoimin, vaatii Mobimarin pääluottamusmies Harri Nummela.

Mynämäellä kova kamppailu kyläkoulujen puolesta KAIKKI alkoi marraskuussa 2015, kun Mynämäen kunnanvaltuusto käsiteli kolmen kyläkoulun lakkauttamista. Ihalaisen, Huolin ja Tarvaisten koulujen lakkautuksia vastustettiin kunnassa voimakkaasti ja päätökseksi tuli, ettei kouluverkkoon puututa kahden seuraavan lukuvuoden aikana. Mutta kuinka ollakaan, syksyllä 2017 todettiin Ihalaisten, Huolin ja Tarvaisten vanhassa puukoulussa sisäilmaongelmia, osa opettajista ja oppilaistakin oireili. Ihalaisten ja Huolin oppilaat päätettiin siirtää väistötiloihin Käsi-ja taideteollisuusoppilaitokseen. Kunnanhallitus päätti kouluverkon uudistamisen aloittamisesta maaliskuussa 2018. Mynämäen valtuusto käsitteli kyläkoulujen kohta-

loa toukokuussa. Valtuusto äänesti ja koulujen lakkautukset torjuttiin osittain keskustan, perussuomalaisten, kahden demarin ja kahden vasemmistolaisen äänillä. Osin ikäviin päätöksiin kuitenkin jouduttiin: Ihalaisten koulu lopetetaan, Huolin koulu korjataan ja Tarvaisten kivikoulussa säilyy varhaiskasvatus ja 1-4 luokkien opetus. Ihalaisten koulun vanhempainyhdistyksen, kyläläisten ja ratkaisua kannattaneiden valtuutettujen mielissä oli kuitenkin ollut toive Ihalaisten koulun jatkosta. Koulujen oppilasmääräarvioissa vuoteen 2024 olisi pitänyt ottaa huomioon kunnassa tehty aktiivinen asukashankinta, valtion rahoittamat valtatie 8 korjaustoimenpiteet ja Turku-Uusi-

"

Tahdon eduskuntaan lisää kansanedustajia, jotka edustavat palkkatyöläisiä ja joilla on tietoa ay-liikkeestä ja työmarkkinoiden toiminnasta. Seuraavalla vaalikaudella toivon, että hallitus pysyy erossa työehtoneuvotteluista ja antaa työmarkkinajärjestöjen hoitaa hommansa. Ei enää kikyjä! Martti Juonoja, Rusko Turun putkimiesten ammattiosaston puheenjohtaja

kaupunki radan sähköistys, jotka kaikki tukevat yritys- ja asukaskehitystä. Huolin koulun remontin hankesuunnitelman ja kustannusarvio tuotiin valtuustolle joulukuussa 2018. Keväällä lakkautusten kannalla ollut koalitio esitti, ettei koulua remontoida. Kouluja puolustaneen koalition ehdotus onneksi voitti käydyssä äänestyksessä ja remontti alkaa tulevana kesänä. Oppilaat muuttavat omaan kunnostettuun kyläkouluunsa ensi vuonna. Noin puolet Suomen peruskouluista on lopetettu 1990-luvulla alkaen oppilaskehitykseen ja säästöihin vedoten, ilman että on juurikaan tietoa oppimisvaikutuksista ja todellisista säästöistä. Yläneen Kolinummen pienen kyläkoulun

kasvattina toivon, että pieniä kyläkouluja ei lakkautettaisi, koska niissä on pienen koululaisen hyvä aloittaa opintiensä. Pienessä koulussa koululainen tuntee olonsa varmasti turvallisemmaksi ja luottavaisemmaksi, kun on vähemmän oppilaita ja kaikki tuntevat toisensa paremmin. Opettaja pystyy paremmin huomioimaan kaikki oppilaat ja ehkäpä tarvittaessa antamaan yksilöllisempää opetusta. Suuressa koulussa pieni koululainen jää helpommin syrjään ja huomiotta.

Pienessä koulussa koululainen tuntee olonsa varmasti turvallisemmaksi ja luottavaisemmaksi, kun on vähemmän oppilaita ja kaikki tuntevat toisensa paremmin, Lauri Numminen muistuttaa.

"

Johannes haluaa kotimaamme Suomen puolueettomaksi rauhanrakentajaksi, irti Nato-kytköksistä sekä törkykalliista sotavarustelusta. Leikkauspolitiikan on loputtava ja kaikkien työ, hyvinvointi ja hoiva turvattava. Ääni Johannekselle on ääni meille kaikille. Johanneksen linja pitää. Tuula Javanainen, Kauvatsa Metalli 49:n pitkäaikainen toimistonhoitaja

LAURI NUMMINEN, MYNÄMÄKI Kunnanvaltuutettu ja yhdistysmies, teatteriharrastaja

"

Johannes Yrttiahosta saamme oikeudenmukaisen ja luotettavan kansanedustajan. Hän on oikea henkilö puolustamaan lapsiperheitä, työntekijöiden etuja sekä eläkeläisten toimeentuloa ja vanhuspalveluja. Johannes on perehtynyt koko sosiaalipuolen ”viidakkoon”. Hän ajattelee omilla aivoillaan, eikä toimi muiden sanelukoneena. Risto Soukka, Loimaa koneistaja, eläkeläinen


JOHANNES YRTTIAHO 35

7

Naantalilaisvaikuttaja Raittola:

Palkan ja eläkkeen riitettävä toimeentuloon Soile ja Hannu Raittola tukevat Johanneksen valintaa eduskuntaan. Hannu on eläkkeellä opettajan ammatista ja Soile keittiötyöntekijän ammatista. Hannun naantalilaiset tuntevat pitkäaikaisena kunnallispoliitikkona, varsinaissuomalaiset monista eduskuntavaaleista. Soile ja Hannu lähettävät terveiset uudelle eduskunnalle: - Ei ole utopiaa, että palkka ja eläke riittää toimeentuloon. Se on kaikkien oikeus, he tähdentävät. - Katkeamaton maksuton polku niin nuorten kuin työikäistenkin koulutukseen ja siten osallisuuteen yhteiskunnassa on jokaisen oikeus.

NAANTALILAISET

Talvivaaran ympäristötuhojen kaatuminen veronmaksajien syliin ei saa toistua, painottavat luonto- ja ympäristöaktiivit Mariitta Korpi ja Reijo Salmi.

Stoppi luonnonvarojen riistolle Soile ja Hannu Raittola tukevat Johanneksen valintaa eduskuntaan.

- Lisääntyvästä tuotantoautomaatiosta voitaisiin saada verotuloja palve-

luiden järjestämiseen sen sijaan, että nyt automaatiovoitot maksetaan pos-

kettomina osinkotuloina ökyrikkaille, Soile ja Hannu evästävät.

Johannes on lapsiperheiden asialla!

Sini ja Julius antavat äänensä Johannekselle. He haluavat eduskuntaan kansanedustajan, joka tuntee lapsiperheiden arjen ja ajaa korotuksia lapsiperheiden tukiin, kuten lapsilisiin, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoihin sekä kotihoidontukeen. Vanhemmilla on oltava mahdollisuus riittävän pitkiin ja tasa-arvoa vahvistaviin vanhempainvapaisiin. Jokaisella on oikeus saada hyvät neuvola-, varhaiskasvatus- ja koulupalvelut läheltä kotia!

"

Ääni Johannekselle on ääni rauhantyölle ja solidaarisuudelle. Johannes ei arkaile puhua kipeistäkään asioista. Hän on asialleen omistautunut ja hyvin määrätietoinen! Marko Pekkarinen, Sauvon Vasemmiston puheenjohtaja

"

Johannes pitää työntekijöiden ja tavallisten ihmisten puolta. Tarvitsemme eduskuntaan ihmisiä, joilla linja pitää myös nykyisenä yritysten voitontavoittelun ja vapaakaupan kulta-aikana. Olen ympäristöihminen henkeen ja vereen, ja tiedän että Johannes ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti, ja pitää huolta ympäristöarvojen toteutumisesta päätöksenteossa. Eva-Liisa Raekallio, Turku Suomen Attacin puheenjohtaja Luonnonsuojeluliiton piirihallituksen jäsen

Luonnonvaroista puhuttaessa mieleen nousevat ensimmäisenä kaivannaiset. Kaivostoiminta oli pitkään suomalaisten omissa käsissä, mutta liittyminen Euroopan talousalueeseen vuonna 1993 toi kansainväliset suuryhtiöt maahamme hyödyntämään ikivanhaa ”löytäjä saa pitää” -periaatetta. Finnwatch on laskenut, että Suomelle vuonna 2016 aiheutui 49 miljoonan euron veronmenetykset yhtiöiden siirtäessä voittonsa alhaisemman verotuksen maihin. Parhaillaan kerätään nimiä aloitteisiin, joissa vaaditaan useita muutoksia kaivoslakiin, mm. mineraalivarojen kansallistamista. Minimivaatimuksena on kaivosvero, jonka tuottoa käytettäisiin esimerkiksi ympäristöhaittojen ehkäisyyn. Talvivaaran ympäristötuhojen kaatuminen veronmaksajien syliin ei saa toistua. Mineraalivarojen lisäksi Suomen maaperässä on suuri määrä turvetta, johon sisältyy massiivinen määrä hiiltä, 5000 miljoonaa tonnia. Tuo määrä vastaa yli 300 vuotta Suomen nykypäästöjä. Sipilän hallitus tuki määrätietoisesti turvetuotantoa; vuoden 2019 budjettiinkin on varattu tukea 189 miljoonaa euroa. Turpeenpolton hiilidioksidipäästöt ovat kivihiiltäkin suuremmat ja muitakin haittoja on valtavasti. kuten vesistöjen pilaantumista ja soiden eliöyhteisöjen tuhoutumista. Turvekaivosten lakkauttamisen lisäksi olisi ojitetuista soista 180 000 hehtaaria viisasta ennallistaa yksin ilmastosyistäkin. Metsien yksipuolinen käyttö, varsinkin usein järjettömät avohakkuut, ovat yhdessä suo-ojitusten kanssa päävastuussa yli 2000 suomalaisen eläin- ja kasvilajin uhanalaisuudesta. Eronnut hallitus ehti lisätä hakkuita lähes 25 prosenttia. Pääosin selluntuotannon lisäämisen (vessapaperiksi Kiinaan) sijasta painopistettä olisi siirrettävä pitkäikäisiin puutuotteisiin, mikä samalla kasvattaisi hiilivarastoja. Lisäksi vähintäänkin valtion metsissä tulisi avohakkuista luopua jo eliöiden sukupuuttojen välttämiseksi. MARIITTA KORPI JA REIJO SALMI Luonto- ja ympäristöaktiivit

"

Seurattuani jo pitkään Johanneksen poliittista toimintaa, olen vakuuttunut siitä, että hän on pätevä kansanedustajaksi. Hänen työelämän tuntemuksensa ja perehtyneisyytensä talouspolitiikan kiemuroihin ovat esimerkillisiä, eikä hänen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tajunsa petä koskaan. Linjakas ehdokas vasemmalta! Sitäpaitsi Johannes on muutenkin mukava mies. Jaakko Palviainen, Turku työtön


ho 35

PITÄÄ!

JOHANNES YRTTIAHO 35

8

Nuoret rakentajat vaativat vakituisia työsuhteita putkimiesten ammattiosaston puheenjohtaja Martti Juonoja ja Rakennusliiton valtuuston jäsen Aki Haapanen vaativat määräaikaisten ja vuokratyösuhteiden vähentämistä ja irtisanomissuojan parantamista. - Työnvälityssivustoilla jo lähes puolet rakennusalan työpaikkailmoituksista on vuokratyöpaikkoja. Myös nuoret tarvitsevat vakituisia työsuhteita, elämän pienempien ja suurempien hankintojen kuten lomamatkan tai asunnon oston suunnittelu ja toteuttaminen on vaikeaa, jos työsuhteen jatkuminen on jatkuvasti epävarmaa. Vuokrafirmoissa on myös harvemmin valittu työn-

tekijöille luottamusmiestä, jolloin väärinkäytösten määrä kasvaa, toteaa Haapanen. Hallituksen kaavailemat irtisanomissuojan heikentämisaikeet herättivät paljon keskustelua viime syksynä. - Mielestäni työntekijöistä on aina päästy eroon, jos tilanne on sitä vaatinut. Hämmentävää tässä keskustelussa on se, että työntekijät nähdään vain pakollisena kulueränä eikä yrityksen tulokseen vaikuttavana voimavarana. On erikoinen ajattelutapa, että työntekijää rekrytoitaessa lähtökohtana on ajatus siitä, että työntekijästä on päästävä helposti eroon, sanoo Juonoja.

TURUN

- Työntekijät nähdään vain pakollisena kulueränä, Aki Haapanen ja Martti Juonoja hämmästelevät.

TURUN KAUPUNGINVALTUUTETUT SUOSITTELEVAT!

"

Hyvien ja perusteltujen mielipiteiden lisäksi kansanedustajalta vaaditaan kykyä tehdä politiikkaa. Turussa moni rakennushanke on ylittänyt budjettinsa. Johanneksen poliittisen toiminnan ansiosta rakennushankkeiden valvontaa on tiukennettu ja avoimuutta lisätty. Elina Sandelin kaupunginvaltuutettu kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

"

"

Johannes on puolustanut määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti sosiaali- ja terveyspalveluja, lasten varhaiskasvatusta sekä koulupalveluja. Johanneksen linjalla vasemmisto on onnistunut sekoittamaan Turun oikeistoryhmien vuosia jatkuneen koplauspelin. Vasemmistoliitto mm. vastusti Turun sosiaali- ja terveyskiinteistöjen myyntiä. Nyt soten kaaduttua nähdään, että myynti oli megaluokan virhe. Politiikassa tarvitaan päättäväistä, osaavaa ja tinkimättömän vasemmistolaista linjaa.

Johannes perehtyy hyvin asioihin ja hänellä on selkeä poliittinen linja, johon voi luottaa. Vuosien kokemus monista luottamustehtävistä on tuonut hänelle syvällistä osaamista politiikan tekemisessä. Yhteiskunta tarvitsee nyt kriittisiä ajatuksia sekä uusia näkemyksiä, jotta tasa-arvoinen ja turvallinen hyvinvointi tavoittaa jokaisen terveydenhoitoa tarvitsevan.

Alpo Lähteenmäki kaupunginvaltuutettu kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Jukka Kärkkäinen ylilääkäri, kaupunginvaltuutettu sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

"

Johanneksella on puntari, jossa asiat laitetaan oikeisiin vaakakupeihin. Voitontavoittelu ja yksityinen etu toiseen ja ihmisten ja ympäristön etu toiseen. Jälkimmäiset ohjaavat poliittista toimintaa. Suurella sydämellä ja perehtyneisyydellä Johannes tulee hoitamaan tulevaisuudessa myös kansanedustajan tehtäviä.

Wäiski Huhtala:

Li ja Johannes Varsinais-Suomesta!

Riikka Oksanen kaupunginvaltuutettu tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

Vaalijuhla lauantaina 6.4. klo 18

a, Puheit kia, k i i s u m ! buffet

Museolaiva Bore, Baltic-sali (Aurajoki, Linnankatu 72)

ko Mik ila ko Per öyliö P esa akko en Ja iain . v l Pa . ym ym

- Ei pidä antautua. Eriarvoisuutta vastaan on jaksettava kamppailla. Vasemmiston voiman vahvistuminen on pienituloisten ja syrjittyjen toivo. Yhtiövalta on suurin ympäristö- ja ilmastouhka. Uurnille vakain aatoksin! Nuori parivaljakko vaaleissa viiVapaa pääsy! sain valinta, sanoo täysin palvellut sielutieteilijä Wäiski Huhtala.

Tervetuloa!

Profile for Johannes Yrttiaho

Johannes Yrttiaho Eduskuntavaalit 2019  

Johannes Yrttiahon eduskuntavaalilehti 2019, Varsinais-Suomen vaalipiiri, Vasemmistoliitto

Johannes Yrttiaho Eduskuntavaalit 2019  

Johannes Yrttiahon eduskuntavaalilehti 2019, Varsinais-Suomen vaalipiiri, Vasemmistoliitto

Profile for yrttiaho
Advertisement