Page 1

10

Maaseudulla e n e mm ä n k i s a a Tilitoimistojen kilpailu on kovempaa maaseudulla.

18

M i t e n k o n k u r s s i s ta s e lv i ä ä? Sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys toipumisessa.

28

J u h l a a ja a r k e a Kainuulainen yrittäjä Jukka Kärnä piti päiväkirjaa viikosta, jolloin järjestettiin Valtakunnalliset yrittäjäpäivät.

Yrittäjäsanomat v i e r a i l e v e r kos s a : w w w.y r i t ta j at. f i

s u o m e n y r i t tä j ät j ä s e n l e h t i

08 2015 yrittajat.fi

f ö r e tag a r n a i f i n l a n d meeri utti

Mieti, ideoi ja ole rohkea Osa yrityksistä on jo pitkällä sähköisten kanavien käytössä. Se on ensiaskel kohti digitalisaatiota. Minna Makkonen miettii jatkuvasti, miten löytää lisää myyntiä.

4–7

Työministeri Jari Lindströmin mukaan paikallinen sopiminen on hallituksen iso ponnistus kilpailukyvyn parantamiseksi. Sivut 8 ja 14

Iivari Mononen Oy on perheyritys, joka uskaltaa kasvaa. Joensuulaisyritys on yksi Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saajista. Sivut 24 – 26

esa siltaloppi

miska puumala

Hallitusohjelman iso kala etenee

Puuta vientiin

Yrittäjäsanomat 8/2015  

Yrittäjäsanomat 8/2015