Page 1

11

12

Puolet maailman­ k au pa s ta TTIP madaltaisi yritysten kynnystä aloittaa vienti Yhdysvaltoihin.

Y r i t ys t o i m i n ta e i r i i tä Teija Laakkonen otti työttömyysturva-asioista selvää, kun työt vähenivät.

17

Pa n o s ta va lt t i ­ k o rt t i i s i Palvelukokemuksessa on yksi valttikortti ylitse muiden: työntekijä.

Yrittäjäsanomat v i e r a i l e v e r kos s a : w w w.y r i t ta j at. f i

s u o m e n y r i t tä j ät j ä s e n l e h t i

07 2016 yrittajat.fi

f ö r e tag a r n a i f i n l a n d

Riviin, järjesty! Tiina Laisi-Puheloinen sai opit johtamiseen Puolustusvoimista. Tuloshakuisen moniosaajan seuraava haaste on oman yrityksen luotsaaminen.

28–30 fakta

Lähteet: Suomen Yrittäjät Kuvat: Pixhill

TAPATURMAVAKUUTUS

YEL

PERHEVAPAA

YEL

Maksut ja siitä maksettavat etuudet määräytyvät YEL-työtulon perusteella.

YEL-työtuloa vuonna 2014?

Vakuutuksen hinta vaihtelee toimialoittain.

KYLLÄ

Ansionmenetyksen lisäksi vakuutuksesta korvataan työtapaturmasta tai ammattitaudista johtuvia hoitokuluja.

Äitiys- isyys- ja vanhempainvapaiden päivärahat ovat YEL:in mukaiset. Jos työtuloa on nostettu 20 prosenttia, päiväraha lasketaan nostoa edeltävän kuuden kuukauden työtulosta.

VAPAAEHTOISIA

Saat korvausta sairaanhoidosta, jos olet sopinut siitä työterveysaseman kanssa.

Kela maksaa päivärahan verotuksessa ilmoitettujen tulojen mukaan.

YKSINYRITTÄJÄN YEL TURVAVERKKO Sairastamisen vaara 63v.

Yli neljän päivän sairastaminen: YEL-maksu kunnossa?

KYLLÄ

Saat YEL-maksun mukaista sairauspäivärahaa. EI

EI

Saat päivärahaa verotuksessa ilmoitetun tulon mukaan vasta kymmenen sairauspäivän jälkeen.

Työttömyysturvan maksaa Kela.

Työtulo noussut

OSA-AIKAINEN ELÄKE

VANHUUSELÄKE

Yksinyrittäjän turvaverkko KELA Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63-vuotiaasta eteenpäin. on varsin tiivis. Heikko kohta Eläkettä pitää nostaa puolikas tai neljännes. Alin eläkeikä nousee asteittain. Vastaavasti vanhuuseläkkeestä on sairauspäiväkarenssi. Neljä leikataan 4,8 prosenttia vuosittain. Eläkevakuuttaminen on vapaaehtoista. JATKAA päivää merkitsee paljon rahaa. YÄ VOI KENTEL Sivut 18–19

tso lisää: WW.YRITTAJAT.FI/ YRITTAJAT/YKSINYRITTAJAT

61v.

TYÖS

YEL

KYLLÄ

Työtuloni yrittäjätoiminnasta on vähintään 12 420 euroa odessa vuonna 2016 ja eläketurvani on YEL-vakuutuksessa: saan ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

61 vuotta täyttäneitä koskee varhennettu vanhuuseläke (voimaan vuonna 2017).

Sivut 4–7

Sairastamisessa on neljän päivän karenssi.

Kuulutko yrittäjäkassaan?

Samassa taloudessa asuva ja yrityksessä työskentelevä TYEL-perheenjäsen, voi vakuuttaa itsensä yrittäjän työttömyyskassassa.

4pv. karenssi

SAIRASTAMINEN

Ikäluokittainen tavoite-eläkeikä koskee yrittäjiäkin eli täyden eläkkeen saa vasta tavoite-eläkeiässä.

Yksi kymmenistätuhansista Vuosittain kymmenettuhannet yrittäjät kilpailevat julkisista hankinnoista. Michael Lindholm on yksi heistä. Uusi laki sisältää mahdollisuuksia ja uhkan.

Osuus, jota ei korvata, on verovähennyskelpoista.

TYÖTTÖMYYS

12 420 euroa

KELA

KELASTA Saat osan terveyshuollon kuluista.

EI

KELA

TYÖTERVEYS

20%? Katso perhevapaa.

Yli vuoden työkyvyttömyys: Voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Yrittäjäsanomat 7/2016  

Yrittäjäsanomat 7/2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you