Page 1

8

2019 VEROMUUTOKSET Korkovähennys, alv, sähköinen asiointi – mikä muu muuttuu verotuksessa ?

12

TYÖTTÖMYYSTURVAA, KIITOS Ensi kesästä alkaen yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet saavat työttömyysturvaa

16

YRITTÄJIEN STRATEGIA SY:n uudessa strategiassa erityishuomio nuoriin yrittäjiin ja suuriin kaupunkeihin

28

LIIAN PITKÄT MAKSUAJAT 1/3 pienistä yrityksistä kärsii suurten firmojen jopa 60 vrk maksuajoista

06 2018 v i e r a i l e v e r ko s s a : w w w.y r i t ta j at. f i s u o m e n y r i t tä j ät j ä s e n l e h t i

f ö r e tag a r n a i f i n l a n d

Oletko valmis tulorekisteriin? Tulorekisteri astuu voimaan vuodenvaihteessa. Tilitoimistoyrittäjä Markus Seppänen ja kirjanpitäjä Annukka Miikki ovat valmistautuneet siihen keväästä lähtien – mutta monet muut yrittäjät eivät. Katso vinkit jutustamme.

4-7 Veikkaus-pomo lähti yrittäjäksi Miljardien liikevaihdosta Tamrossa ja Veikkauksessa vastannut toimitusjohtaja Juha Koponen on nykyään startup-yrittäjä. Sivut 18–20

Sairastuminen säikäytti yksinyrittäjän Tytti Laine joutui sairauslomalle ja huoli terveydestä sekä yrityksen jatkumisesta oli suuri. Sivu 10


Yhdessä parhaat ratkaisut yrittäjälle Suomen Yrittäjien jäsenenä saat kattavat jäsenedut yrityksesi ja perheesi vakuutuksiin. Työeläkevakuutuksissa kumppanimme on Elo, Suomen suosituin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Testaa sinäkin palvelumme ja ota yhteyttä Soita 010 503 8818 ma—pe klo 8—17. Tutustu myös fennia.fi/suomenyrittajat.


facebook.com/yrittäjät

@suomenyrittajat

STRATEGIA MISSIO Miksi olemme olemassa?

ARVOT Mihin toiminta perustuu?

VISIO

Mikä on tavoitteemme?

PÄ Ä K I R J O I T U S

STRATEGIA ON KARTTA, jonka avulla saavutetaan tavoitteet. Strategia ohjaa työskentelyä yritysten ja muidenkin organisaatioiden kaikilla tasoilla. Nykyisin on tyypillistä, että strategiat elävät koko ajan, ja tarjoavat lähinnä suuntaviivat. Yhä enenevässä määrin strategia elää, koska maailma ympärillämme muuttuu niin nopeasti. Näin on myös Yrittäjissä. Yrittäjien liittokokous hyväksyi suuntaviivat Yrittäjien uudelle strategialle lokakuussa Turussa. Strategian perusta on ennallaan: Yrittäjät on olemassa ajaakseen yrittäjien asiaa. Haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan maan yrittäjälle. Suomen Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät ja yrittäjyys vievät koko suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta. Uudessa strategiassa toiminnan painopisteiksi on nyt valittu nuoret yrittäjät ja suuret kaupungit. Tämä

Mikael Pentikäinen

mikael.pentikainen@yrittajat.fi Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

3

6/18

marraskuu

tä ss ä n u m e ro ss a

Tiekartta tulevaan

KOLUMNI

yrittäjät.fi

ei tarkoita koko Suomen unohtamista, vaan sen varmistamista, että Yrittäjät on vaikuttava järjestö tulevinakin vuosina. Vaikuttavuuteemme vaikuttaa paljon se, kuinka monta meitä on. Kaikkia jäseniämme hyödyttävien vaikuttamismahdollisuuksiemme näkökulmasta meidän on syytä vahvistaa otettamme isoimmista kaupungeista ja nuorista. Tavoitteemme on kasvattaa jäsenmäärää, mutta ennen kaikkea kasvattaa nuorten yrittäjien osuutta jäsenistä. Tällä hetkellä jäsenistä 8,6 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Seuraavan viiden vuoden aikana tavoite on nostaa osuus 15 prosenttiin. Tämä palvelee meidän jokaisen etua – ja koskettaa meitä jokaista. Lue strategian uusista suuntaviivoista lisää sivulta 16. Taru Jussila taru.jussila@yrittajat.fi Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja ja Yrittäjäsanomien päätoimittaja

Väki vähenee vauhdilla TUORE VÄESTÖENNUSTE sai monen pohtimaan, miten meidän käy syntyvyyden laskiessa. Tilastokeskus olettaa, että naiset synnyttävät tulevaisuudessa keskimäärin 1,45 lasta. Vielä 2015 arvio oli 1,7. Tämän vuoksi Suomen väestö kääntyy laskuun 2035. Kehityksellä on suuria vaikutuksia. Tarvitaan vähemmän kouluja, päiväkoteja sekä muita lasten ja nuorten palveluita. Se vaikuttaa yritysten sijaintipäätöksiin: kannattaako siirtyä kasvaville markkinoille? Ennen kaikkea huoltosuhde heikkenee. Yhä harvempi työtä tekevä rahoittaa muiden palvelut ja eläkkeet. Kehitykseen voi onneksi vaikuttaa. Yksi nopeasti vaikuttava teko on lisätä maahanmuuttoa. Se on tehtävä jo työvoimapulan ratkomiseksi. Maailmalla väki ei vähene. Nopea keino on helpottaa Suomen opiskelevien ulkomaalaisten työllistymistä. Suomessa tutkinnon suorittaneen on syytä saada pysyvä oleskelulupa työntekoon. Tarvitsemme myös yrittäjiä. Suomessa on 10000 ulkomaalaistaustaista yrittäjävetoista yritystä. Ne työllistivät lähes 30 000. Maahanmuuttajayrittäjyyttä voidaan auttaa mm. helpottamalla yrittäjien oleskelulupia. Tärkeää on myös toimia syntyvyyden lisäämiseksi. Se ei ole helppoa, sillä arvojen muutos, tulevan pelko ja monet muut tekijät heijastuvat ihmisten päätöksiin. Paljon on kuitenkin tehtävissä. Perhevapaauudistus pitää rakentaa ajatellen myös syntyvyyttä. Toistaiseksi fokus on ollut lähinnä työllisyydessä, mikä sekin on tärkeä. Kun on työn tuomaa turvaa, uskaltaa perustaa perheen. Perhevapaajärjestelmän pitää luoda työntekijöille ja työnantajille turvallinen ja reilu kehikko saada ja kasvattaa lapsia. Tällä hetkellä järjestelmä on raskas naisvaltaisten alojen työnantajille. Se ei huomioi myöskään riittävästi yrittäjien tarpeita. Tärkein on kuitenkin asenneilmasto. Onko meillä sellainen ilmapiiri, että jokainen lapsi on tervetullut sekä työn ja perheen voi sovittaa yhteen? Tähän voi jokainen vaikuttaa joka päivä.

tulee 4 Tulorekisteri Tulorekisteri otetaan

käyttöön vuodenvaihteessa. Monella yrittäjällä tulee kiire sen kanssa

2019 8 Veromuutokset Vuodenvaihteessa astuu

voimaan muun muassa alv:hen ja korkovähennyksiin liittyviä muutoksia

10 Yksinyrittäjäverkosto Yksinyrittäjien määrä kasvaa

ja Suomen Yrittäjät haluaa auttaa heitä verkostoitumaan

12 Työttömyysturva paranee Yrittäjien ei-

omistavat perheenjäsenet eivät ensi kesästä lähtien enää putoa tyhjän päälle työttömyysturvassa kuten aiemmin

14 Puheenaiheet Suomen Yrittäjien jäsen-

kampanja voitti hopeaa arvostetussa kansainvälisessä kilpailussa

18 Tietoturvavakuutukset Yhä useampi ottaa vakuutuk-

sen tietomurron, identiteettivarkauden tai kiristyksen varalta

yrittäjäksi 24 Veikkauksesta Juha Koponen vastasi miljardiliikevaihdoista Tamrossa ja Veikkauksessa. Nyt hän on startup-yrittäjä

maksuajat 30 Pitkät Monet pienet yritykset ovat

vaikeuksissa, kun suuret yksipuolisesti ilmoittavat, että siirtyvät jopa 60 päivän maksuaikoihin


4

Yrittäjäsanomat

Tilitoimistoyrittäjä antaa vinkit tulorekisterin tuloon: Suunnittele ja kommunikoi Tilitoimistoyrittäjä Markus Seppänen neuvoo yrittäjiä keskustelemaan sekä työntekijöidensä että palkanlaskijoiden kanssa, mitä kaikkea tulorekisteri tarkoittaa vuoden alussa. teksti Tiina Rantakoski grafiikka Maarit Kattilakoski kuva Tiina Rantakoski

P

rofitcountin tilitoimistoyrittäjä Markus Seppänen ja kirjanpitäjä Annukka Miikki ovat jo keväästä lähtien varautuneet tulorekisterin tuloon. Kun edellinen iso projekti, GDPR, saatiin valmiiksi, voitiin keskittyä tulorekisterin tuomiin muutoksiin. – Teoriassa kaikki on kunnossa ja tiedossa, mutta käytäntö varmasti näyttää miten asiat sujuvat, tiivistää Seppänen. Käytäntö tarkoittaa tilitoimiston näkökulmasta muun muassa, miten taloushallinto-ohjelmisto nivoutuu tulorekisteriin vuoden alussa. Teoriassa kyse on pelkästä napin painalluksesta, mutta taustalla on monia muuttujia. Yksi iso muutos vuodenvaihteen jälkeen on, että eri tulolajit eritellään viranomaisille eli tulorekisteriin hyvinkin tarkasti. Tulorekisteriin pitää ilmoittaa esimerkiksi palkalliset ja palkattomat poissaolot. Miikki laskee, että jatkossa tulot eritellään liki 40:een eri lajiin.

– Ja näistä pitäisi saada asiakkaalta tarvittavat tiedot jokaisen palkanmaksun yhteydessä, hän huomauttaa.

– Jos yksinyrittäjä maksaa itselleen kulukorvauksia, nekin tulee ilmoittaa tulorekisteriin, Miikki sanoo.

Keskustelut auttavat ymmärtämään hyödyt

Loma-aikana etukäteen

Markus Seppänen neuvookin yrittäjiä keskustelemaan tulorekisteristä etukäteen paitsi palkanlaskijoiden myös kaikkien työntekijöiden kanssa. – Muutokset onnistuvat paremmin, kun jokainen ymmärtää hyödyt ja miksi muutokset tehdään. Tulorekisteri on vaatinut tilitoimistoyrittäjältä tiivistä yhteydenpitoa asiakkaisiin. Profitcountista on lähtenyt jokaiselle asiakkaalle henkilökohtainen infokirje tulorekisteristä. Lisäksi asiasta on tiedotettu yhteisesti asiakaskirjeissä. Suurin osa Profitcountin asiakkaista on yksinyrittäjiä, mutta joukossa on myös kymmeniä palkkaa maksavia työnantajia, joita tulorekisteri luonnollisesti myös koskee. Joissain tapauksissa tulorekisteri koskee myös toiminimiyrittäjiä, jos heillä on työntekijöitä.

Epäselvyyttä tulorekisteri-ilmoitusten kanssa voi tulla myös loma-aikoina. – Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin myös ennen palkanmaksupäivää, aikaisintaan 45 päivää ennen, Miikki lisää. Miikki huomauttaa, että tilitoimistossa he palvelevat asiakkaitaan vuoden ympäri myös tulorekisterin kanssa. Kaiken kaikkiaan Seppänen ja Miikki pitävät tulorekisteriä hyvänä uudistuksena, joka vähentää moninkertaista ilmoittamista. – Tulevaisuudessa palkanmaksutiedot ja verotus ovat reaaliaikaisia ja virheet vähenevät. Tulorekisteristä kannattaa kuitenkin antaa järkevää palautetta, uskon että se kehittyy edelleen, Seppänen arvioi.

gallup X 3

Valmis tulorekisteriin? Terhi Holmström, tulorekisteriyksikön johtaja, Verohallinto

Palkkojen ilmoittaminen paperilla on edelleen erityisistä syistä mahdollista. Tavoitteena kuitenkin on, että ilmoittaminen olisi sähköistä ja automatisoitu. Näin viranomaisasiointi kevenee ja aikaa säästyy muuhun.

Jenni Parpala, yrittäjä, Kiffel

Olen ulkoistanut palkanlaskennan ja tulorekisterissä luotan kyllä tilitoimiston ammattitaitoon. Odotan, että he osaavat kysyä tarvittavat tiedot yrittäjältä.

Sanna Linna-Aro, veroasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät

Suuri osa yrityksistä tuntee säännöt jo hyvin, mutta miten velvoitteet saadaan toimimaan käytännössä, saattaa olla vielä epäselvää.


KUN MAKSAT PALKKAA, ILMOITA TIEDOT TULOREKISTERIIN

PALKAT 1.1.2019 Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista

ETUUDET 1.1.2020 Myös eläkeja etuustiedot ilmoitetaan

Tietojen ilmoittaminen:

Mitä hyötyä? l Tulorekisteri korvaa nykyisin mm. verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia. l Rekisteri korvaa myös työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia. l Viranomaisasiointi nopeutuu. Esimerkiksi etuuspäätökset perustuvat ajantasaisempaan tietoon. Paperiset palkkalaskelmat erilaisten hakemusten liitteenä voidaan unohtaa.

l Tekninen rajapinta. Palkkahallinnon järjestelmästä voidaan rakentaa tekninen rajapinta tulorekisteriin. Teknisen rajapinnan käyttöä varten tarvitaan varmenne, joka annetaan yritykselle tai sen puolesta asioivalle tilitoimistolle tai muulle kumppanille. l Sähköinen asiointipalvelu. Tietoja voi toimittaa kahdella tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttämällä yksittäisen ilmoituksen tiedot verkkolomakkeella. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. l Ilmoittamiseen voi käyttää myös verottajan Palkka.fi-palvelua, joka on pientyönantajille tarkoitettu maksuton palkanlaskennan ja viranomaisilmoitusten palvelu. l Paperilomakkeella vain erityisestä syystä. l Tiedot ilmoitetaan maksukohtaisesti. l Ilmoittamisaika on maksupäivä + 5 päivää.

Tietoja käyttävät 1.1.2019: l l l l

Verohallinto Kela työttömyysvakuutusrahasto (TVR) työeläkelaitokset ja ETK

Vuonna 2020 mukaan mm. TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan.

TULOREKISTERI = SÄHKÖINEN TIETOKANTA

YRITTÄJÄ l Ilmoita itsellesi maksamat palkat, jos yrityksesi on oy, ay tai ky. l Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja eli sinulla on toiminimi, et voi nostaa palkkaa yrityksestäsi. Voit tehdä yrityksestäsi yksityisnostoja, niitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

TYÖNANTAJA l Ilmoita työntekijöiden palkat, palkkiot, luontoisedut ja kustannusten korvaukset. l Tiedot on ilmoitettava jokaisen palkanmaksun jälkeen. l Tiedot on ilmoitettava viiden kalenteripäivän kuluessa maksutapahtumasta. l Tulorekisteriin on ilmoitettava kaikki maksetut korvaukset, euromääräistä alarajaa ei ole.


6

Yrittäjäsanomat tiina rantakoski

Profitcountin tilitoimistoyrittäjä Markus Seppänen ja kirjanpitäjä Annukka Miikki ovat keväästä lähtien varautuneet tulorekisterin tuloon.

1.1.

Markus Seppäsen vinkit yrittäjälle:

1. 2.

  Tee suunnitelma palkanlaskijasi kanssa.

3.

Jos lasket palkkoja itse, harkitse palkanlaskemisen ulkoistamista. Tämä kannattaa usein. K  ommunikoi. Keskustele työntekijöiden kanssa siitä, mitä tietoja heiltä tarvitaan tulorekisteriä varten, esimerkiksi poissaolot. Välitä tiedot palkanlaskijalle ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Usein kysyttyä? Mihin valtuuksia tarvitaan? Valtuuksia tarvitaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, kun henkilö tai yritys haluaa valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan tulorekisterissä puolestaan.

Millä tulolajilla ilmoitetaan työntekijälle maksettava korvaus oman puhelimen käytöstä? Puhelimen käytöstä maksettu korvaus ilmoitetaan tulolajilla 353 (Veronalainen kustannusten korvaus).

TULOREKISTERI

tulee voimaan ja sinne ilmoitetaan palkat ja ansiotulot

Voiko palkkaennakkoa maksaa enää vuodenvaihteen jälkeen? Voi maksaa. Myös palkkaennakko on ilmoitettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen maksupäivästä. Palkkaennakko vähennetään bruttopalkasta varsinaisena palkanmaksupäivänä. Tulorekisteriin jo ilmoitettua palkkaennakkoa ei saa ilmoittaa uudelleen varsinaisena palkanmaksupäivänä.

Milloin luontoisedut pitää ilmoittaa tulorekisteriin? Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne on annettu palkansaajan käyttöön. Jos palkansaajalle ei ole samalla maksettu rahapalkkaa, luontoisedun tiedot ilmoitetaan kuukausittain. Esimerkiksi tammikuun luontoisetu on ilmoitettava viimeistään 5. helmikuuta.

Kaikki ovat kesälomalla, miten tiedot voi ilmoittaa? Tiedot voi toimittaa tulorekisteriin myös ennen suorituksen maksupäivää, esimerkiksi suoraan palkka-ajos-

ta. Tiedot voi ilmoittaa aikaisintaan 45 päivää ennen maksupäivää.

Hae varmenne 14.12. mennessä Tulorekisterin varmenne on nyt haettavissa, mutta kaikkien tulorekisterin käyttäjien ei välttämättä tarvitse hakea sitä. Varmenne on haettava vain siinä tapauksessa, jos yrityksellä on käytössään palkkahallintojärjestelmä, josta on rakennettu sähköinen yhteys eli tekninen rajapinta tulorekisteriin. Yrityksen on ensin selvitettävä palkkahallintojärjestelmän toimittajalta, miten ilmoittaminen tulorekisteriin on järjestelmästä hoidettu. Tämän jälkeen tarvittaessa haetaan varmennetta. Varmennehakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä 1.11.–14.12. arkisin klo 9–15 tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. www.vero.fi/tulorekisteri

5

PÄIVÄN

aikana palkanmaksusta on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin

2020 TAMMIKUUSSA

etuudet ja eläkkeet ilmoitetaan tulorekisteriin

0

EUROA

tulorekisterissä ei ole euromääräistä alarajaa


7

Yrittäjäsanomat

SUOMEN YRITTÄJIEN veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro arvioi tilanteen tilitoimistoyrittäjillä olevan hyvä; nämä ovat valmistautuneet tulorekisteriin ajoissa. Sen sijaan etenkin pienyrityksillä on vielä parannettavaa. – Vielä on yrittäjiä, jotka eivät ole valmistautuneet riittävästi, Linna-Aro sanoo. Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden alussa, ja se koskee kaikkia palkkaa maksavia yrityksiä, tilitoimistoja, kotitalouksia ja muita organisaatioita. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin työntekijöidensä palkkatiedot ensi vuodesta lähtien. – On tärkeää ottaa selvää, miten tulorekisteri vaikuttaa omaan palkkojen ilmoittamiseen tai jos tilitoimisto hoitaa ilmoittamisen puolesta, miten prosessit tilitoimiston kanssa muuttuvat, Linna-Aro muistuttaa. Linna-Aro arvioi, että osa yrityksistä tuntee säännöt jo hyvin, mutta miten velvoitteet saadaan toimimaan käytännössä, saattaa olla vielä epäselvää. Myös tulorekisteriyksikön joh-

taja Terhi Holmström arvioi, että edelleen on olemassa yrityksiä, jotka eivät ole riittävästi valmistautuneita vuodenvaihteeseen. Tarkkoja prosenttilukuja hän ei arvioi. – Viestimme ja ohjaamme työnantajia tulorekisterin tuomasta muutoksesta parhaillaan. Moni pieni yritys käyttää tilitoimistoja, ja nämä ovat jo hyvin perillä asiasta. Siivousalan yrittäjä Jenni Parpala Vaasasta sanoo suoraan, ettei ole perehtynyt tulorekisteriin. – Olen ulkoistanut kirjanpidon ja palkanlaskennan ja tässä luotan kyllä tilitoimiston ammattitaitoon. Odotan, että he osaavat kysyä tarvittavat tiedot yrittäjältä. Parpalan mielestä tilitoimistoilla onkin iso rooli siinä, että tulorekisteriä koskevat asiat ovat yrittäjien tiedossa vuodenvaihteessa. Ilmarinen teki elo-syyskuussa kyselyn, johon vastasi yli 600 tilitoimistoa ja 4 000 yritystä. Tulorekisteri koskee kaikkia ansiotuloa maksavia yrityksiä, mutta joka kolmas yritys ei syyskuussa vielä tuntenut tulorekisteriä ja puolet yrityk-

markus sommers

Tarkista nimenkirjoitusoikeudet, valtuutukset ja ilmoituksen laajuus

Sanna Linna-Aron vinkit yrittäjälle:

1.

sistä ei tunnistanut sen vaikutuksia toimintaan. Ilmarisen kyselyssä selvisi, että monet pienemmät yritykset eivät vielä tunnista, että tulorekisteri koskee heitäkin. Lisätietoa tulorekisteristä: www.vero.fi/tulorekisteri Tiina Rantakoski tiina.rantakoski@yrittajat.fi arkista tulorekisterin T asioiden hoitoa koskevat oikeudet. Tarkista kaupparekisteristä, että nimenkirjoitusoikeudet ovat ajan tasalla. Mikäli toinen taho hoitaa ilmoitukset puolestasi, tarkista, että valtuutukset ovat kunnossa.

2.

 S elvitä miten teet ilmoituksen tulorekisteriin. Teetkö ilmoituksen itse vai hoitaako esimerkiksi palkanlaskija sen puolestasi. Meneekö ilmoitus automaattisesti palkanmaksujärjestelmästä vai käytätkö muita sähköisiä ilmoittamisen tapoja.

3.

 äätä millä tavalla ilmoitat P tiedot, laajasti vai suppeasti. Laajemmalla ilmoittamisella varmistat, että eri viranomaiset eivät ala myöhemmin kysellä lisätietoja.


8

Uutiset

Yrittäjäsanomat

Verouudistukset tulevat – tässä tärkeimmät Vuodenvaihde on muutosten aikaa. Uusia linjauksia verotukseen on suunnitteilla, ja listasimme muutoksista oleellisimmat. Tässä vaiheessa vuotta tiedot ovat vielä ennakkotietoja, jotka varmistuvat myöhemmin. Ansiotuloverotus kevenee – maksutaakka pysyy ennallaan Ansiotuloverotusta ehdotetaan kevennettäväksi yhteensä 130 miljoonalla eurolla. Kevennys toteutetaan korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä eläketulovähennystä. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Kun otetaan lisäksi huomioon vuodelle 2019 päätetyt palkansaajamaksujen muutokset, palkkatulon verotuksen arvioidaan pysyvän suunnilleen nykyisellään.

Työasuntovähennyksen enimmäismäärää korotetaan Työasuntovähennyksessä on kyse verotuesta, jonka nojalla verovelvollisella on oikeus vähentää työasuntovähennyksenä työn vuoksi vuokraamansa toisen asunnon eli työasunnon vuokraa, vaikka asumisesta aiheutuneet kulut ovat lähtökohtaisesti verotuksessa vähennyskelvottomia elantomenoja. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 250 eurosta 450 euroon. – Tavoitteena on edistää ja helpottaa työn vastaanottamista pidempien matkojen etäisyydellä työntekijän vakituisesta asunnosta, Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro kertoo. Yritysten näkökulmasta muutoksen tavoite on helpottaa työvoiman saatavuutta niillä alueilla, joilla on tällä hetkellä pulaa työvoimasta.

Verohallinnon päätösten tiedoksianto sähköisesti laajenee Verohallinon mahdollisuutta antaa päätöksiä ja muita asiakirjoja tiedoksi sähköisesti laajennetaan. Menettely edellyttäisi, että verovelvollinen on antanut tähän suostumuksen ja ilmoittanut Verohallinnolle sähköisen osoitteen. Sähköinen tiedoksiantomenettely otettaisiin

käyttöön vaiheittain siten, että se koskisi vuoden 2019 alusta lähtien tuloverotusta sekä perintö- ja lahjaverotusta. EU:n niin sanotun veronkiertodirektiivin kansallisen voimaansaattamisen myötä uudistuksia aiheutuu muun muassa yritysten korkojen vähennysoikeutta koskevaan lainsäädäntöön sekä väliyhteisölainsäädäntöön.

Korkovähennysrajoituksia muutetaan Elinkeinoverolakiin sisältyvää korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että rajoitus koskisi myös muille kuin konserniosapuolille, esimerkiksi pankeille, suoritettuja korkomenoja. Ulkopuolisille maksettuja nettokorkomenoja voisi kuitenkin vähentää enimmäismäärä 3 000 000 euroon asti. Lisäksi rajoitusten soveltamisala laajenee koskemaan myös muun toiminnan ja maatalouden tulolähteen tuloa.

Väliyhteisölaki muuttuu Väliyhteisölaindäädäntö koskee yleensä alhaisen verotuksen tason valtiossa sijaitsevaa yhteisöä,

jonka tulo verotetaan tietyin edellytyksin omistajansa tulona tämän kotivaltiossa. Väliyhteisölakia ehdotetaan muutettavaksi sen soveltamisalan osalta. Myös nykyisessä laissa olevia toimialoja sekä taloudellisen toiminnan vaatimusta koskevia poikkeussäännöksiä muutettaisiin ja lisäksi lakiin tehtäisiin useita teknisiä muutoksia, jotka liittyvät siihen, että kansallinen sääntely saatetaan vastaamaan veronkiertodirektiivin minimisääntelyä

Arvonlisäveromuutoksia Arvoseteleiden arvonlisäverotus yhtenäistyy ja selkeytyy vuoden 2019 alusta. EU:n direktiivin voimaansaattamisen myötä arvonlisäverolakiin lisätään määritelmä arvosetelistä. Suomessa tyypillisimpiä arvonlisäsetelin määritelmään kuuluvia tuotteita ovat teleoperaattoreiden prepaid-tuotteet sekä lounas-, liikunta- ja kulttuurisetelit. Suuri osa soveltamisalaan kuuluvista tuotteista on sähköisessä muodossa olevaa arvoa. Arvosetelit jaetaan yksikäyttö- ja monikäyttöse-


9

Yrittäjäsanomat getty images

Suomen Yrittäjät kouluttaa Loppuvuoden webinaarit: 27.11. klo 9.30-10.30 Yrittäjä – varo huijauslaskuja! 30.11. klo 14.00-14.45 Tulorekisteri 4.12. klo 14.00-15.15 Tehokas ajankäyttö 5.12. klo 10.00-10.45 Tulorekisteri 11.12. klo 10.00-10.45 Tulorekisteri 12.12. klo 14.00-15.15 Yrittäjän mielenterveys menestyksen takana 14.12. klo 9.30-10.45 Suosittelu ja tarina markkinoinnissa Koulutukset löydät osoitteesta www.yrittajat.fi/koulutus

Sähköistä asiointia

Verokortit muuttuvat Vuoden 2019 verokortit muuttuvat muun muassa tulorajan osalta. Sivutuloverokortit poistuvat ja samaa korttia käytetään kaikilla työnantajilla. Elina Hakola elina.hakola@yrittajat.fi

YLPYEYDÄESTÄ

YRITTÄ TU

&

Verohallinto ottaa käyttöön suomi.fi-valtuutuksen veroasiointiin. Katso-palvelussa annetut valtuudet eivät siirry automaattisesti suomi.fivaltuuksiin, vaan uudet valtuudet vaativat toimenpiteitä. Katso-valtuutukset ovat voimassa vuoden 2019 loppuun. Marraskuussa 2018 OmaVero laajeni henkilöasiakkaiden tuloverotukseen, jonka jälkeen OmaVerossa voi tehdä muutosverokortin ja hakea ennakkoveroa tai lisäennakkoa. OmaVerossa voi myös tarkastella verotuspäätöksen tietoja, tehdä oikaisuvaatimuksia sekä vastata selvityspyyntöihin ja maksaa veroja verkkomaksuna.

ME TYÖTÄ M O

J

TT A

teleihin. Yksikäyttöseteliin liittyvien tavaroiden tai palvelujen myynnistä saatua vastiketta pidetään näiden hyödykkeiden myynnistä saatuna ennakkomaksuna. Monikäyttöseteliin liittyvien hyödykkeiden myynnistä arvonlisävero suoritetaan vasta setelin lunastushetkellä. Lisäksi arvoseteleiden jakeluun liittyvien erillisten palvelujen myynti on aina verollista.

LU

Koulutustarjonnastamme löydät niin yrittäjille kuin työntekijöille soveltuvia maksullisia ja maksuttomia koulutuksia!

LE V A IS U U

Ilmoittaudu mukaan! www.yrittajat.fi/koulutus 050 512 8909


10

Yrittäjäsanomat

Sairaus kirkasti yksinyrittäjä Tytti Laineen arvot – "Aloin oikeasti pelätä sitä, että tämä oli tässä"

Yksinyrittäjäverkosto Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäverkosto edistää yksinyrittäjien jäsenpalveluja, vahvistaa vertaisverkostoja ja toimii edunvalvonnan tukena yksinyrittäjiä koskevissa asioissa. Verkostoja täydennetään kolmella jäsenellä. Avoin haku verkoston johtoryhmään on käynnissä 5.–30.11.2018. Teija Uitto-Kohonen Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä johtaa verkoston johtoryhmää. Suomen Yrittäjien toimistolla yksinyrittäjäverkoston vastuuhenkilö on toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi. Yksinyrittäjät voivat olla heihin yhteydessä, jos haluavat tuoda järjestön päätöksentekoon yksinyrittäjille tärkeitä asioita.

Yksinyrittäjä Tytti Laine kertoo, että töiden järjestelyt, Kelan paperit, ja vakuutukset olivat raskaita hoitaa pyörtymisen partaalla. Huoli tulevaisuudesta herätti pelkoja.

YRITTÄJÄ Tytti Laine joutui viime kesänä erikoiseen terveysseikkailuun, kuten hän itse tilannettaan kuvailee blogissaan. Se opetti varautumaan pahan päivän varalle ja arvostamaan luottohenkilöitä. Laine auttaa työkseen itsensä työllistäviä ja tukemalla heidän yrittäjyys- ja digiosaamistaan, palveluidensa tuotteistusta ja hinnoittelua, kasvumahdollisuuksiaan sekä verkostoitumistaan. Hän on kehittänyt myös maksuttoman Enemmän Euroja! -verkkokurssin yrittäjille. Nyt sairaus pysäytti yrittäjän. Huimaus, pyörryttävä tunne ja hutera olo sai hänet hakeutumaan lääkäriin. Mystinen olotila oli hämmentävä ja pelottavakin. Useiden neurologisten testien ja mittausten jälkeen ensimmäinen neurologin arvio oli turheuttava: koska mitään neurologisia oireita ei ollut, lääkäri ei tiennyt, mikä Lainetta vaivasi. Tutkimukset jatkuivat silmäpoliklinikalla, missä vastauksia alkoi löytyä. Laine näki kaksoiskuvia,

jotka johtuivat siitä, että yksi silmän liikuttajalihas ei toiminut. – Siis mitä? Yksi silmän liikuttajalihas? Miten niin ei toimi ja miten se on yhtäkkiä lakannut toimimasta? Mistä on kyse ja voiko tästä toipua? Ja… mikä on pahin mahdollinen tulevaisuus, Laine kirjoittaa ja kuvaa tunnelmiaan. Seuraava shokki oli lääkärin määräämä kuukauden sairausloma. Töiden järjestelyt, Kelan paperit, ja vakuutukset olivat raskaita hoitaa pyörtymisen partaalla. Huoli tulevaisuudesta ja toisaalta epätietoisuus sairauden vakavuudesta herätti pelkoja. – Aloin oikeasti pelätä sitä, että tämä oli tässä. Että tässä oli kohta päätöksessä Minun Oma Elämäni. Eihän se voi olla mahdollista! En ole todellakaan valmis siihen, Laine kirjoittaa. Onneksi Laine sai rauhoittaviakin uutisia, vaikka sairausloma venyi lopulta 10 viikon pituiseksi. Laine siirsi asiakastapaamisia eteenpäin

uuden sairausloman myötä. Nyt, kun silmä on tervehtynyt ja oireet ovat poissa, Laine on miettinyt, mitä hän yrittäjänä 10 viikon sairauslomastaan oppi. 1. Digibisnes. Laine on vienyt koko yritystoimintansa verkkoon. Näin hän voi auttaa ihmisiä, eikä sairaus pysäytä yritystoimintaa eikä rahaliikennettä. 2. Vakuutukset. Laine muistuttaa vakuutusturvan tärkeydestä. – Vaikka yrittäjä on saanutkin 1.1.2018 alkaen onneksi Kelan sairauspäivärahaa heti sairastumispäivän jälkeen, vaikuttaa YEL-työtulo suoraan sairauspäivärahojen suuruuteen, hän kirjoittaa. 3. Yhteistyö ja vastuun jakaminen. Yhteistyökumppaneiden ja luottohenkilöiden arvo korostuu, kun yrittäjä sairastuu, eikä pysty hoitamaan asioita normaalisti. – Asiakkaiden palveleminen ei tyssää minun pysähtymiseeni, koska pystyn mm. ohjaamaan tiettyihin sähköpostiosoitteisiin saapuvat

viestit suoraan luottohenkilöideni käsiteltäväksi ja hoidettavaksi. Hanki siis itsellesi apua jo ennen kuin sitä tarvitset, Laine muistuttaa. 4. Automatisointi. Laine kouluttaa, ja osa työtä on sisältöjen lataaminen verkkoon. Etukäteen tehdyt postaukset ja ajastukset tehostavat ajankäyttöä, mutta ne myös edistävät jatkuvuutta, kun sisällöt tippuvat julkisiksi yrittäjän tilanteesta riippumatta. Laine kehottaa satsaamaan monenlaiseen automatisointiin. 5. Läheiset ihmiset. Sairaudet usein pakottavat seisahtumaan ja miettimään, mikä elämässä on tärkeää. Läheisten ja rakkaiden ihmisten olemassaolo on tärkeää. – Saattaa olla, että muutama yrittäjä voisi huomata sairastuttuaan, että haluaa antaa jatkossa heille entistä enemmän aikaa ja huomiota sekä osoittaa kiitollisuuttaan heille. 6. Tartu hetkeen. – Mitään itselle tärkeää (kuten oman yritystoiminnan muutosta sellaiseksi, millaiseksi sen itse todellakin haluaa!) ei todellakaan kannata siirtää loputtomiin, koska koskaan ei voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Elämme todellakin juuri nyt, joten tämä kokemus vahvisti jälleen näkemystäni siitä, kuinka tärkeää onkaan elää hetkessä, Laine muistuttaa. Lue lisää Laineen blogista: https://www.tyttilaine.fi/10-viikonsairausloma-mita-opin-yrittajanaelamani-kummallisimmasta-kesasta/

Lakiesitys tilitarkastusvelvollisuuden poistamisesta kaatui HALLITUS ON PÄÄTYNYT lausuntopalautteen vuoksi siihen, ettei se anna eduskunnalle lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä eli alle kymmenen hengen yrityksiltä kokonaan. Suomen yrittäjät on ollut vahvasti uudistuksen kannalla ja ajanut tilintarkastusvelvollisuuden poistamista mikroyrityksiltä. Aikaisemmin lakiehdotuksen läpimenoa on pidetty varmana. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt asettaa lähiaikoina työryhmän valmistelemaan varsinaista tilintarkastusta kevyemmän, lakisääteisen

tarkastuksen mahdollisuutta pienille yrityksille. – Tämä oli valitettava päätös. Suomi jatkaa Euroopan toiseksi alhaisimmalla tilintarkastusrajoilla Maltan jälkeen. Ei tarvitse ihmetellä, miksi moni pk-yrittäjä kokee nääntyvänsä hallintotaakan alle. Suomessa kasvuhakuisten yritysten määrä laskee, vaikka talous kasvaa. Olisin toivonut, että TEM:ssä ymmärrettäisiin, että tälle on syynsä, joista yksi on liika hallinnollinen taakka. Suomessa on taipumus säätää kansallisesti kireämmät säännöt kuin EU edellyttää. Annamme muille kilpailuetua. Tämä on siitä malliesimerkki.

Laskun maksaa yrittäjä ja hänen asiakkaansa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. – Hallitus sitoutui kevään puoliväliriihessä edistämään yrittäjyyttä siten, että Suomessa nostetaan lakisääteisen tilintarkastuksen rajoja. On valitettavaa, että tästä yhteisestä tahtotilasta livetään, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo. Työministeri Jari Lindström toteaa, että esitystä tilintarkastusrajojen korottamiseksi sekä kannatettiin että vastustettiin.


mainos

Mainos

Puutteet yritysten sopimusasioissa synnyttivät idean Sopimuskoneesta Sopimuskone tarjoaa vaivattoman kokonaisratkaisun yritykselle: palvelussa voi laatia, allekirjoittaa ja arkistoida sopimukset sekä tarkastaa tietopalveluilla lisätietoja sopijaosapuolesta. Voisiko yrittäjä itse laatia sopimukset ja muut yrityselämän asiakirjat pikavalinnoilla niin, että sisällöt olisivat juridisesti huippulaatuisia ja kaiken voisi allekirjoittaa sähköisesti? Idea tämän kaiken mahdollistamasta Sopimuskoneesta syntyi, kun Sopimustieto.fi -palvelun perustaja Marko Teppo teki yritystoimintaan liittyviä lakipalveluita tilitoimistossa kymmenille yrityksille. Koko toimiala tuntui elävän sopimusten ja muiden asiakirjojen osalta täysin paperisessa maailmassa ja Marko havaitsi, että yritysten sopimusasioissa oli yleisellä tasolla paljon toivomisen varaa. Yrityksen koosta riipmainos

pumatta yrittäjät hoitivat useasti tahattomasti sopimuksensa huolimattomasti, kun selkeää kokonaisratkaisua ei ollut saatavilla. Ratkaisua ongelmaan aloitettiin kehittämään vuonna 2015 Suomen Sopimustieto Oy -nimisessä yrityksessä Tepon johdolla juristien ja koodareiden kesken. Sopimuskoneen kehitystyöhön on tähän mennessä investoitu miljoonia euroja ja asiakkaat ovat kiittäneet palvelua vuolaasti. Sopimuskone mahdollistaa helpon sopimisen yritykselle sen koosta tai alasta riippumatta. Asiakasyritykset arvostavat erityisesti sähköisen sopimisen ja allekirjoittamisen tuomia kustannussääs-

töjä ja Sopimuskoneen laajaa juridisesti pätevää sisältötarjontaa. Työsopimusten ja muiden rutiininomaisten asiakirjojen laatiminen nopeutuu, ja toisaalta esimerkiksi osakassopimukset ja muut monimutkaiset, tyypillisesti juristeilta hankittavat sopimukset voi tehdä Sopimuskoneen älykkään teknologian ansiosta itse.

net saavat nyt 100 € alennuksen Sopimuskoneen vuosimaksusta ja edun voi lunastaa Yrittäjien verkkosivun kautta jäsenetu-osiosta. Lisää tietoa osoitteesta Sopimustieto.fi

Suomen Sopimustiedosta tuli Suomen Yrittäjien valtakunnallinen kumppani kesäkuussa 2018. Kumppanuus valaa entisestään uskoa siihen, että Sopimuskone voi aidosti helpottaa yrittäjien arkea ja tuoda heille lisäarvoa helpomman sopimisen avulla. Jäsenetuna Suomen Yrittäjien jäsemainos


12

Yrittäjäsanomat pauli reinikainen

Yrittäjän perheenjäsenen asema työttömänä paranee Tiina Starcke on yksi heistä, joka putosi työttömyysturvassa tyhjän päälle, koska on yrittäjän puoliso. Tilanne paranee lakimuutoksen ansiosta ensi kesänä. ERINOMAISTA, että yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva paranee. Lakimuutosta arvostetaan yrittäjäperheissä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. Hallitus antoi viikko sitten eduskunnalle lakiesityksen yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvasta.Lakiesityksessä yrittäjän työttömän perheenjäsenen asema muutetaan yrittäjästä palkansaajaksi, kun hänellä ei ole omistusta yrityksessä. – Muutos korjaa räikeän vääryyden. Se kannustaa yrittäjiä tarjoamaan töitä enemmän myös omille perheenjäsenilleen, kun heilläkin on jatkossa muutosturva, Mikael Pentikäinen sanoo. Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, yrittäjäksi katsomisen edellytyksenä on, että perheenjäsen olisi myös itse yrityksen omistaja. Muussa tapauksessa perheenjäsen on juridisesti työntekijä. Muutos on Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite. Se on johdonmukainen, sillä ei-omistavat perheenjäsenet katsotaan myös työlainsäädännössä ja eläkelainsäädännössä työntekijöiksi. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2019. Kun ei-omistava perheenjäsen on työntekijä myös työttömyysturvassa, hänelle ei aiheudu epäreiluja oikeudenmenetyksiä väärässä kassassa vakuuttamisesta eikä siitä, että työsuhde on päätetty, vaikka yritys toimii.

Samassa jamassa tuhansia Suomen Yrittäjien selvitysten perusteella perheyrityksissä työskentelee noin 22 000 yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joilla ei ole omistusta yrityksessä. Yksi heistä on Tiina Starcke, joka menetti ansiosidonnaisen päivärahan, kun TE-toimisto

luokitteli hänet yrittäjäksi hänen työskenneltyään miehensä yrityksessä osa-aikaisesti. Starckella ei ole omistuksia eikä päätäntävaltaa miehensä yrityksessä. Suomen Yrittäjät on seurannut Starcken tapausta maaliskuusta saakka, viimeksi elokuussa. – Hienoa, että asia etenee. Olen pitänyt sille peukkuja. Toivottavasti kukaan ei enää putoa tyhjän päälle, Starcke sanoo. Starcken tultua julkisuuteen aiheesta hän on saanut lukuisia yhteydenottoja samassa tilanteessa olevilta. – Yllättäen jo täällä Kokemäellä on monia samassa jamassa olevia. Moni on sanonut, että tietää, mistä puhun. Olen saanut myös soittoja, jossa on kysytty neuvoja vastaavanlaiseen tilanteeseen. Starcke kertoo harkitsevansa oman yrityksen perustamista. Hän tekee osa-aikaisesti töitä festivaalituottajana, jota työtä olisi mahdollista tehdä yrityksen kautta. – En osaa vielä sanoa, perustanko yrityksen vai odotanko, että saisin heinäkuussa työttömyysturvaa, jos en työllisty kokoaikaisesti. Työhullu työttömänä ei kyllä ole kovin hyvä yhtälö, hän naurahtaa.

Työssäoloehto 52 viikkoa Lakiesityksen mukaan perheyrityksessä työskentelevään henkilöön tullaan työttömyyskassassa noudattamaan työntekijöitä koskevia säännöksiä. Poikkeus on työssäoloehdon pituus, joka on 26 viikon sijaan 52 viikkoa. Perheyrityksessä ja ulkopuolisella työskentely ei jatkossakaan kerrytä ansioturvaa yhtäaikaisesti. Kahdessa paikassa työskentelevän henkilön tulee työttömäksi jäädessään ja molempien työskente-

lyiden osalta työssäoloehdon täyttäessään valita, kumman työskentelyn perusteella hänelle ansiopäivärahaa maksetaan. – Tämä jossain määrin hankaloittaa järjestelmän ymmärtämistä. Perheenjäseniä ei ansioturvajärjestelmässä jatkossakaan kohdella täysin yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo. – Kokonaisuutena esityksen vaikutukset ovat toki positiiviset, hän jatkaa.

Nykylaki voi jopa pakottaa lopettamaan yrityksen Nykylaki on määritellyt ihmisen yrittäjäksi, jos hän työskentelee yrityksessä ja asuu samassa taloudessa yrittäjän kanssa. Perheenjäsenillä tarkoitetaan esimerkiksi yrittäjän avio- ja avopuolisoa sekä lapsia ja vanhempia. Jotta nykyisin perheenjäsen voitaisiin katsoa työttömäksi ja oikeutetuksi työttömyysetuuteen, hänen työskentelynsä tulisi päättyä työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien pykälien mukaisesti. – Tämä merkitsee pääsäännön mukaan sitä, että koko yritystoiminta pitäisi lopettaa. Vaatimus on ollut aivan kohtuuton. Yrittäjän kanssa elävällä työttömällä ei ole ollut myöskään oikeutta työllistämistä edistäviin palveluihin. Hienoa, että nämä vihdoin muutetaan ja perheenjäsenen asema paranee, Hellstén sanoo. Lakimuutoksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset ovat työttömyysturvan kokonaiskustannuksiin nähden erittäin pienet ja parhaimmillaan sekä työttömyysturvan että valtiontalouden näkökulmasta myönteiset. Tiina Rantakoski tiina.rantakoski@yrittajat.fi

Ei yt-lakia 10 hengen yrityksiin YT-SÄÄNNÖKSIÄ ei ole perusteltua soveltaa 10 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Päinvastoin rajaa tulisi nostaa vähintään 50 työntekijää työllistäviin yrityksiin, jotta työllistäminen helpottuu ja byrokratia vähenee, Suomen Yrittäjien työvaliokunta linjaa. Yhteistoimintalakia koskevassa selvityksessä esitettiin uutta lakia vuoropuhelun, yrityksen toiminnan kehittämisen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien osalta. Lisäksi henkilöstön vähentämistä koskevat yt-säännökset siirrettäisiin Katarina Murron ja Rauno Vanhasen selvityksessä työsopimuslakiin. Uutta lain-

säädäntöä sovellettaisiin vähintään kymmenen hengen yrityksissä. Yrittäjien mukaan positiivista selvityksessä on, että työvoiman vähentämisen yhteydessä yt-neuvottelut olisi käytävä vain, jos useita henkilöitä irtisanotaan tietyn ajanjakson sisällä. Myönteisenä voidaan nähdä myös työvoiman vähentämistä koskevan sääntelyn eriyttäminen muusta yhteystoiminnasta. – Mutta ei ole perusteltua laajentaa lakia koskemaan 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Päinvastoin soveltamisrajaa tulisi nostaa vähintään 50 työntekijää työllistäviin yrityksiin, jotta työllistäminen helpottuu ja by-

rokratia vähenee, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo. Selvityksessä on listattu lukuisia uusia tiedonantovelvoitteita, jotka lisäisivät pienten yritysten hallinnollista taakkaa merkittävästi. Kymmenen työntekijää työllistävän yrityksen pitäisi esimerkiksi antaa kuukausittain yrityksen taloustietoja henkilöstölle, raportoida työvoiman käytön periaatteista sekä käydä ennakoivasti vuoropuhelua yrityksen kehittämisestä, teknologian käyttöönotosta ja esimerkiksi investointisuunnitelmista. Lisäksi erilaisten suunnitelmien tekeminen tulisi pakolliseksi entistä pienemmis-

sä yrityksissä. – Byrokratiaa pitää keventää eikä lisätä. Se, että menettelytavoista voitaisiin työpaikalla sopia, ei poista uusien velvoitteiden tuomaa taakkaa, Mäkynen toteaa. Myös ehdotetut muutosturvavelvoitteet tarkoittaisivat merkittäviä lisäkustannuksia työllistäville pienyrityksille. Nykyistä, vähintään 30 työntekijää työllistävien yritysten velvollisuutta tarjota työllistymistä edistävää koulutusta laajennettaisiin 10 työntekijää työllistäviin yrityksiin silloin, kun irtisanomisperusteena ovat tuotannolliset tai taloudelliset perusteet.


13

Yrittäjäsanomat

Toimitusjohtajahuijaukset yleisiä varkauksia Identiteettivarkauden uhriksi joutuu kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin muun varkauden. – Toimitusjohtajahuijaukset ovat tuottoisia rikollisille, siksi niitä on paljon, sanoo Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. Toimitusjohtajahuijauksessa otetaan tyypillisesti yhteyttä yrityksen laskuja maksavaan henkilöön ja esiinnytään esimerkiksi juristina. Työntekijän tulisi kiireellisesti maksaa jokin lasku. Samaan aikaan kilahtaa sähköposti, joka näyttää tulevan yrityksen toimitusjohtajalta, joka kehottaa pikaisesti maksamaan laskun. – Sähköposti tuleekin kuitenkin rikolliselta, toimitusjohtajan nimessä on vaikkapa i-kirjain korvattu ykkösellä eikä väärää osoitetta ole helppo huomata, Toivonen kertoo. Usein identiteettivarkaus on lähtökohta johonkin isompaan rikokseen. – Varas vie yritykseltä A henkilö-

tiedot tarkoituksenaan käyttää niitä rikokseen yritystä B kohtaan. Potentiaalinen petosten uhri on usein mikroyritys, koska niitä on niin paljon ja niissä ei ole lakiosastoa apuna.

Sähköinen tunnistaminen aukko mustalle taloudelle Juha Kuusala Verohallinnan petostorjuntaosastolta kertoo, että perinteisesti petoksia on tehty esimerkiksi alv-palautusten avulla. – Kaksi vuotta sitten tehtiin vakava isku Verohallintoa kohtaan. Petoksessa rehellisten yritysten pankkitilit vaihdettiin petostoimijoiden tileiksi, kun haettiin alv-palautuksia. 70 miljoonaa saatiin torjuttua, 18 000 euroa annettiin rikollisille, Kuusala kertoo. Hän kertoo, että tämäntyyppinen identiteettivarkaus ei enää onnistu Verohallinnossa, sillä esimerkiksi

pankkitilimuutoksissa vaaditaan vahva sähköinen tunnistaminen. – Sähköisestä tunnistamisesta on valitettavasti tullut myös riski. Rehelliselle bisnekselle se on hyvä asia, mutta harmaalle ja mustalle taloudelle se on uusi aukko. Kuusala sanoo riskin liittyvän siihen, että missä tahansa Euroopan maassa tehdyllä tunnisteella voi asioida Suomessa. – Rikollinen voi saada luotua sähköisen tunnisteen väärennetyn passin turvin. Sen jälkeen hän voi asioida, perustaa esimerkiksi yrityksen ja pankkitilin. Kuusalan mukaan alv-tunnisteen varastaminen on Euroopassa suhteellisen helppoa. – Rikollinen voi ottaa alv-tunnisteen käyttöön, hakea yrityksen tiedot ytj:stä, väärentää asiakirjat ja ostaa Keski-Euroopasta vaikkapa ajoneuvon edustaen suomalaista firmaa. Hän saa autot haltuunsa joko laskutuksella tai pienellä käsirahalla. Suomalainen yritys herää asiaan, kun se alkaa saada laskuja ja maksumuistutuksia. Tämä on massarikollisuutta, jota on harmillisen vaikea torjua.

30 000 tapausta vuoden aikana

teettikaappaukset ovat hyvin yleisiä. – On kahdeksan kertaa yleisempää joutua identiteettivarkauden kohteeksi kuin tavallisen varkauden. Kuka tahansa voi valitettavasti joutua uhriksi. Nimissäsi voidaan ottaa luottoa tai sinulle jäävät laskut tuotteista, joita et saanut, Fagerlund avaa. MySafety Ruotsin viestintäjohtaja Per Anders Prabertin mukaan paras keino taistella rikollisuutta vastaan on tuoda se julki. – On tärkeää ottaa yhteyttä poliisiin ja tuoda asia esille. Tietoisuuden lisääminen asioista on paras keino suojautua. Huijaukset kehittyvät koko ajan, ja valitettavasti viranomaiset tulevat perässä, Prabert sanoo. MySafetyn tekemän tutkimuksen mukaan 4 prosenttia eli 160 000 suomalaista on joutunut identiteettivarkauden uhriksi. Tapauksia oli viimeisen vuoden aikana yli 30 000. Puolet uhreista ei tiedä, miten henkilötiedot joutuivat vääriin käsiin. Tyypillisesti varkaus on tapahtunut netissä tietomurron, tietojenkalastelun tai sosiaalisen median kautta. Myös henkilötodistuksia varastetaan ja postilaatikosta viedään kirjeitä.

MySafety Suomen toimitusjohtaja Niclas Fagerlund kertoo, että identi-

Tiina Rantakoski tiina.rantakoski@yrittajat.fi

Kun maksat palkkaa, ilmoita tiedot tulorekisteriin. Palkkatiedoilla on uusi koti 1.1.2019 alkaen. orekisteri välittää palkkatiedot eteenpäin viranomaisille! Tulorekisteri helpottaa palkkojen ilmoittamista eri viranomaisille. 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat on ilmoitettava sähköisesti yhteen paikkaan, tulorekisteriin. Työnantaja, valmistaudu muutokseen: tulorekisteri.fi/tutustu


14

Puheenaiheet

facebook.com/yrittäjät

onni kinnunen photography

YRITTÄJÄN TIE MENESTYKSEEN EI OLE KOSKAAN OLLUT HELPPO.

Yrittäjien kampanjalle hopeaa SUOMEN YRITTÄJÄT jäsenkampanja voitti hopeaa arvostetussa markkinointiviestintäkilpailussa Epicassa. Kilpailuun osallistui 4 000 työtä eri maista. Suomen Yrittäjät kisasi maailmanlaajuisessa markkinointiviestintäkilpailu Epicassa corporate image/filmi -sarjassa. Yrittäjien jäsenkampanja pääsi shortlistalle, eli joukkoon, johon on karsittu parhaat työt kisaamaan kilpailun voitosta. Suomesta mukana oli yhdeksän työtä, joiden joukossa on muun muassa Valio, S-ryhmä, Elisa, Helsingin Sanomat, Orkla Suomi ja Elokuvaosakeyhtiö Suomi. Palkintoraadissa istui markkinointiviestinnästä ja luovasta alasta kirjoittavia toimittajia eri maista.

Meiltä saat tukea: yrittajat.fi/tulemukaan

Lisäksi 300 muiden alojen toimittajaa osallistui arviointiin verkon kautta. Kilpailun voittajat julkistettiin marraskuun puolivälissä. – Kampanjan suunnittelu aloitettiin keväällä. Toivomme, että mahdollisimman moni yrittäjä haluaa tulla mukaan toimintaamme. Tiedämme, ettei yrittäjän tie menestykseen ei ole koskaan suora. Siksi yrittäjä tarvitsee tukea. Yrittäjiltä saa apua ja tukea, kuten ilmaisen lakineuvontapalvelun jäsenille, Suomen Yrittäjien asiakkuusjohtaja Johanna Hallikainen kertoo kampanjasta. Yrittäjien kampanjaa on ollut tekemässä Markkinointitoimisto Make it Simple, Otto Production, Onni Viljami Kinnunen Photo-

graphy ja Mediatoimisto Voitto. Kampanjassa on laajempi yhteiskunnallinen viesti. Kun yrittäjä onnistuu, koko yhteiskunta hyötyy. Mitä yritysmyönteisempi ja yrittäjähenkisempi Suomi on, sitä paremmin kansakunnallamme menee. Sen puolesta Suomen Yrittäjät tekee töitä. – Jäsenkampanjavideo on tuonut tulosta erityisesti somekanavissa. Videossa näytetään maailmanhistoriaa mullistaneita keksintöjä historiasta tähän päivään. Jokainen, joka yrittää uutta, joutuu aina ensin epäilysten kohteeksi. Kehitys on saavutettu kovalla työllä – yrittämisellä. Yrittäjät ovat luoneet kasvua ja kehitystä aina, Hallikainen kertoo.

Prinssi Harrylla suomalainen älysormus SUOMALAISEN Oura-älysormuksen näkyminen prinssi Harryn sormessa on tuonut kansainvälistä näkyvyyttä ja myyntipiikin yhtiön tuotteille. Liikevaihto noussee noin 1,5 miljoonasta eurosta 10 miljoonan luokkaan. Oululaisen Oura Healthin älysormus ja mobiilisovellus mittaavat ja analysoivat käyttäjänsä unen laatua, kehon palautumista ja päivän aikaista aktiivisuutta. Yrittäjä-lehti kertoi Ouran syntytarinan numerossa 3/18. Yritys ja sormusten myynti on kasvanut vauhdilla jo muutenkin, mutta viimeistään Britannian prinssi Harry on tehnyt Ourasta todellisen hittituotteen. Harry vieraili vaimonsa, näyttelijä Meghan Marklen kanssa Australi-

assa lokakuun puolivälissä. Maailman suuret mediat seurasivat tuoreen avioparin matkaa – ja huomio oli taattu, kun pari kertoi tuolla matkalla odottavansa perheenlisäystä. Media kiinnostui myös prinssin sormessa näkyvästä mustasta sormuksesta. Australian-vierailun jälkeen juttuja älysormuksesta on ollut muun muassa Cosmopolitanissa, Ellessä, Daily Mailissa ja The Guardianissa. Ouran perustajajäsen Petteri Lahtela kertoo, että Oura Health ei lähetä ilmaisia sormuksia VIP-henkilöille. Eli prinssi Harry on ilmeisesti itse tai joku hänen lähipiiristään on hankkinut sormuksen.

Yrittäjä pysäytti murtautujat haulikolla ILTALEHTI KERTOI, että vihtiläinen kahvilan omistaja tuomittiin vaaran aiheuttamisesta ja laittomasta uhkauksesta 1 100 euron sakkoihin. Omistaja oli ottanut murtovarkaan kiinni ja ampunut varoituslaukauksen haulikolla ilmaan. Kahvilayrittäjä sai joulun alla 2016 kännykkään hälytykseen, että kahvilaan oli murtauduttu. Omistaja otti haulikon mukaansa ja tapasi kahvilan pihassa yhden murtovarkaan sorkkarauta kädessään. Hän sai tältä tiedon kahdesta muusta murtovarkaasta sisätiloissa.

@suomenyrittajat

Kahvilayrittäjä määrättiin maksamaan yhdelle varkaista 1 000 euroa ja toiselle 700 euroa kärsimyskorvauksia. Vielä lisäksi hänet määrättiin maksamaan puolet jokaisen kolmen varkaan oikeusavustajien palkkioista. Summat olivat noin 700–1000 euroa jokaisen palkkion osalta. Murtomiehet tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin. Miehet joutuvat korvaamaan rikoksen aiheuttamasta vahingosta kahvilayritykselle yhteensä 3 584 euroa sekä vakuutusyhtiölle 3 142 euroa.

yrittäjät.fi

TUOMIO ERIKOISET TUOMIOT Sen nyt juuri ja juuri vielä ymmärtää, että murtovarkaan haulikolla pysäyttämisestä voi tulla tuomio. Mutta että siitäkin, jos kauppias julkaisee kalja- tai bensavarkaista kuvan ja saa tuhansia euroja maksettavakseen varkaan henkisestä kivusta ja särystä sekä yksityisyyden loukkaamisesta. TODELLA MAUTONTA Ayliikkeen lakkojen aikana yrittäjä-äidit ja -isät järjestivät eri puolilla maata spontaanisti talkoita, joilla järjestettiin lapsille ruokaa. Mauton oli esimerkiksi JHL:n tiedote, jossa pelkkä hygieniapassien vaatiminen ei riittänyt, vaan puhuttiin lasten kanssa tekemisissä olevien yrittäjien rikostaustojen selvittämisestä.

ERIKOINEN REDI Moni pienyrittäjä on tiukoilla toimiessaan kauppakeskuksessa. Vuokrat ovat kovia. Uudessa helsinkiläisessä kauppakeskus Redissa tilanne on vakava, koska asiakkaita näyttää olevan vain kourallinen - ja kaiken lisäksi he vielä eksyvät sokkeloisessa Redissä.

T WEETIT @OutiSaunamaki

Suomalainen vaurastuu säästämällä ja osa lottoaa ahkerasti. Onneksi Suomessa on myös niitä, jotka toimivat yrittäjinä ja tavoittelevat vaurastumista sitä kautta. #respect #yrittäjyys #startup #omayritys @tiinavainio

Jalassa verkkarit ja villasukat, telkkarissa #golffi ja @karhanen eli kotitoimistopäivä. Sellasta haipakkaa ollu viime viikot että ihana kun saa välillä ottaa vähän rennommin Ohjelmassa lempihommia: laskuttamista ja tarjouksia #yrittäjyys #kotitoimistolla @JukkaKajan

Pääsin puhumaan yrittäjyydestä ja @JoukonVoima:sta vanhan lukioni oppilaille ja opettajille. Tätä arvokkaampaa paikkaa esiintymiselle en nyt heti keksi. Vierailu tehtiin osana #Kutsuvatsitäpöhinäksi-kampanjaa. #yrittäjyys #startupfi #startup #kasvuyritys #vaasa #vaasanlyseo @karrianttoni

Tänään tuli TE-keskuksesta sen verran vihreää valoa, että kannattaa lähteä tekemään starttiraha-hakemusta! Nyt ollaan jännän äärellä. #yrittäjyys #yrittäjä


LATAA NYT Alma Talent Kirjat ja kokeile 14 PÄIVÄÄ MAKSUTTA.

A

s ia

nt

t un

ää ijan

nikirjat , e -kirjat ja p

od

ca

st

it .

Alma Talent Kirjat

Tervetuloa seuraavalle tasolle – tutustu ja luo käyttäjätili kirjat.almatalent.fi


16

Yrittäjäsanomat

Näin Yrittäjien strategia uudistuu

info

SUOMEN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Syksyn liittokokous hyväksyi Yrittäjien uuden strategian suuntalinjat. Miten strategia nyt muuttuu? Miksi sitä ylipäätään piti muuttaa? Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vastaa 10 kysymykseen.

Yrittäjyyden toimintaympäristö on muuttunut.

teksti xxxx grafiikka maarit kattilakoski

1. Eikö Yrittäjillä ollut jo strategia, miksi sitä muutettiin? Strategiaa on päivitettävä säännöllisesti, sillä maailma muuttuu koko ajan. On tyypillistä, että strategiaa päivitetään ainakin muutamien vuosien välein. Yhä enenevässä määrin strategia elää, koska maailma ympärillämme muuttuu niin nopeasti. Perusta on kuitenkin entinen: Yrittäjät on olemassa ajaakseen yrittäjien asiaa. 2. Missä mennään nyt? Suomen Yrittäjien liittokokous (Turku 19.10.2018) hyväksyi suuntaviivat Yrittäjien uudelle strategialle. Strategian pohjana ovat Yrittäjien arvot, visio ja missio. Tämän pohjalta käynnistyy strategisia hankkeita. Toiminnan painopisteiksi on valittu nuoret yrittäjät ja suuret kaupungit. Myös jäsendatan päivittäminen ja rikastaminen sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) uudistaminen ovat strategisia kärkihankkeita.

3. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Strategiatyö jatkuu Yrittäjien palvelulupauksen muodostamisella. Haluamme palvella jäseniämme jatkossa entistä paremmin ja etsimme nyt keinoja jäsendatan tehokkaampaan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Myös jäsenhankintaa on tehostettava. Uusi palvelulupaus toimii pohjana myös brändimme freesaamiselle. 4. Miksi painopisteet ovat juuri nämä? Järjestömme vaikuttavuuden kannalta on tärkeää varmistaa jäsenmäärämme myös tulevina vuosina. Meidän on oltava toimija, joka kiinnostaa myös nuoria yrittäjiä. Suurin potentiaali uusien jäsenten näkökulmasta löytyy tällä hetkellä nuorista yrittäjistä ja suurista kaupungeista. Jäsendatan ja modernin CRM:n merkitys kasvaa koko ajan digitalisaation edetessä, muun muassa yhä suurempi joukko uusista jäsenistä tavoitetaan digitaalisista kanavista.

l l l l l l l l l

Yksinyrittäjyyden kasvu Yrittäjien ikääntyminen Kaupungistumisen kiihtymine Startup–yrittäjyyden korostum Työnantajayrittäjien koon pien Nuorten yrittäjyysinnon vahva Maahanmuuttajayrittäjien mä Kansainvälistyvien pk-yrityste Yrittäjän ja palkansaajan rajan

HANKKEET

N Ä I N N U O R E T Y R I T TÄ J ÄT A R V I O I VAT S T RAT E G I A A Lasse Saarenpää, Latenkone Oy, Tuuri Olen tyytyväinen Suomen Yrittäjien viimeaikaiseen toimintaan.Tuki toimii, en piiskaisi järjestöä tekemään enempää. Työllistämisen pitäisi olla mahdollisimman helppoa. Yrittäjän pitää voida irtisanoa, jos on hiljaista ja vaikeaa. Nuorena koneliikkeen yrittäjänä jännitin eniten työllistämistä. Se tunne oli voimakkaimmillaan kolmannen ja neljännen työntekijän kohdalla. Osallistun Yrittäjien tapahtumiin mahdollisuuksieni mukaan. Olen käynyt kartingissa ja esimerkiksi hakukonekoulutuksessa. Parasta on tavata kollegoja kasvotusten.

Jenni Parpala, Kiffel Oy, Vaasa Itse löysin vertaisryhmän heti Suomen Yrittäjiin liityttyäni. Kuulun Vaasan nuoriin yrittäjiin, mutta olen kontaktissa myös konkareiden kanssa. Toisten toimialoilla ei ole niinkään merkitystä, vaan sillä, että voimme pompotella esimerkiksi johtamiseen ja jaksamiseen liittyviä asioita yhdessä. Yrittäjäverkoston kautta olen saanut asiakkuuksia ja parhaimmat ja läheisimmät ystävät. Voin kysyä ystäviltä yrittämiseen liittyviä vinkkejä vaikka päivittäin. Suomen Yrittäjien palveluneuvontaan soitan pari kertaa vuodessa, paljon harvemmin kuin alussa.

Simo Larmo, Birkkalan tila, Suomusjärvi Sain oman alani yrittäjäoppia jo Skotlannissa opintojen aikaan. Siellä bisnespuoli oli Suomen-opintoihini verrattuna ihan eri sfääreissä. Suomen Yrittäjiltä olen hankkinut apua juridisissa ja työllistämiseen liittyvissä asioissa. Järjestö on saanut hallituksenkin ajattelemaan meidän asemaamme. Kyllä se, että joku välittää, lämmittää ja rohkaisee mieltä. Toivoisin lisää nuoria tekijöitä niin omaan paikallisyhdistykseen kuin yrittäjäjärjestöön ylipäänsä. On hyvä, jos Suomen Yrittäjät laskeutuu puhumaan toiminnastaan ammattioppilaitoksiin.

l


17

Yrittäjäsanomat

MISSIO

Mitä Suomen Yrittäjien arvot tarkoittavat?

Suomen Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät ja yrittäjyys vievät koko suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta.

2023 > 115 00 JÄSENTÄ 15 % NUORIA

ARVOT LUOTETTAVUUS

en minen neneminen a kasvu äärän kasvu en määrän kasvu n hämärtyminen

Jäsenhankinta ja palvelulupaus

VISIO

Luotettavuus

Haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan maan yrittäjälle. Haluamme rakentaa Yrittäjistä Suomen vaikuttavimman elinkeinojärjestön.

l Jäsendata ja CRM-ohjelma

5. Mitä tapahtuu, kun strategia on valmis? Nykymaailmassa strategia ei koskaan ole täysin valmis, vaan se elää koko ajan. Nyt on vahvistettu uuden strategiamme suuntaviivat, mutta työ jatkuu. Palvelulupaus valmistuu ensimmäisenä, ja sen jälkeen uudistamme palvelulupaukseen pohjautuen brändiämme. Uuden suunnan tulee näkyä brändissämme. Myös strategiset kärkihankkeet ovat parhaillaan alkamassa. 6. Miten strategian toteuttamista seurataan? Mittaamme organisaatiomme onnistumista strategian toteuttamisessa tulevalla strategiakaudella kahdella päämittarilla. Ensimmäinen mittari on Suomen sijoitus Global Entrepreneur Index -listauksessa, jolla arvioidaan eri maita yrittäjyyden näkökulmasta. Tavoitteemme on, että Suomi nousee viiden vuoden aikana listauksen sijalta 12 vähintään sijalle 9. Tähän pyrimme työllämme vaikuttamaan. Kun Suomi on parempi maa yrittäjille, se on parempi myös jäsenillemme. Toinen onnistumisen mittari on yrittäjäjärjestön jäsenmäärä, etenkin nuorten jäsenten määrää pyrimme kasvattamaan. 7. Miten arvot, visio ja missio liittyvät strategiaan? Nämä kaikki toimivat strategian pohjana ja antavat strategia-

Rohkeus Parannamme yrittäjien asemaa aloitteellisesti ja rakentavasti. Emme pelkää arvostelua, joka usein kohdistuu rohkeaan uudistajaan.

ROHKEUS

UUSIUTUMINEN

Suomen Yrittäjät pitää toimintansa lähtökohtana yrittäjyyden perusarvoja:

l Nuoret yrittäjät

NYT 115 00 JÄSENTÄ 8,6 % NUORIA

l Suuret kaupungit

työlle suuntaviivat. Yrittäjien arvot ovat rohkeus, luotettavuus ja uusiutuminen. Nämä ovat perinteisesti olleet Yrittäjien arvot. Ne ovat tärkeitä jokaiselle yrittäjälle, mutta myös yrittäjäjärjestölle. Niiden koettiin olevan edelleen ajankohtaiset. Visiota ja missiota sitä vastoin tarkennettiin. 8. Mikä on Yrittäjien visio? Haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan maan yrittäjälle. Haluamme rakentaa Yrittäjistä Suomen vaikuttavimman elinkeinojärjestön. 9. Mikä on Yrittäjien missio? Suomen Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät ja yrittäjyys vievät koko suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta. 10. Mihin tällä strategian päivittämisellä kaiken kaikkiaan pyritään? Strategian avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Strategia ohjaa työskentelyä organisaation kaikilla tasoilla. Strategia on tiekartta tulevaan, yhteisesti asetettuun päämäärään.

Perustamme kannanottomme tosiasioihin ja otamme huomioon yhteiskunnallisen kokonaisuuden.

Uusiutuminen Tarjoamme jäsenyrittäjille heidän tarpeidensa mukaiset palvelut. Meillä on valmius arvioida ratkaisuja uudelleen, kun toimintaympäristö muuttuu.

Nuoret arvostavat verkostoitumista Edunvalvonta on tärkeää, mutta nuoret haluavat, että Suomen Yrittäjät tarjoaa myös laajoja kontakteja. Vuoden 2018 Nuorten Yrittäjien kärkikolmikkoon valitut Lasse Saarenpää, 35, Simo Larmo, 33 ja Jenni Parpala, 26 nauttivat tilaisuuksista, joissa kohdataan kasvotusten. Kolmikko on tyytyväinen, että lokakuun liittokokouksessa toiminnan painopisteiksi nostettiin paitsi suuret kaupungit myös nuoret yrittäjät.


getty images

Yhä useammat yritykset ottavat tietoturvavakuutuksia Lisääntyneet verkkohyökkäykset ovat saaneet yritykset ottamaan tietoturvavakuutuksia yhä herkemmin. Vakuutuksella varaudutaan etenkin haittaohjelmiin, kiristykseen ja tietomurtoon. RISKIPÄÄLLIKKÖ Jani Salonen Fenniasta kertoo, että kiristyshaittaohjelmat ovat yleisimpiä tietoturvaan liittyviä riskejä yrityksissä. – Tyypillinen tilanne on, että tietojärjestelmään tulee haittaohjelma, joka lukitsee tiedostot. Yritystä kiristetään ja sen tulisi maksaa lunnaat siitä, että tietojärjestelmä saadaan toimimaan. Lunnaita ei koskaan suositella maksettavaksi, sillä se ruokkii rikollisuutta. Salonen sanoo, että jos varmuuskopiot ovat kunnossa, asiantuntijoiden avustuksella haittaohjelma saadaan yleensä poistettua ja tiedostot palautettua. Jos yritys ottaa tietoturvavakuutuksen, siitä korvataan vahinkotilanteessa esimerkiksi asiantuntija-apu ja varajärjestelyt. – Jos kyseessä on tietomurto ja henkilöiden tai muiden yritysten tietoja on vuotanut julkisuuteen, se voi aiheuttaa vahingonkorvausvaatimuksia ja mahdollisesti oikeusprosesseja. Myös nämä kuuluvat korvauksen piiriin, Salonen sanoo.

Tietoturvavakuutus voi olla tarpeen etenkin yrityksille, joiden liiketoiminta perustuu sähköisiin järjestelmiin. – Tietoturva korostuu tietenkin esimerkiksi verkkokaupoissa. Myös tilitoimistot, kauppa ja logistiikan alan yritykset ovat hyvin riippuvaisia sähköisten järjestelmien toiminnasta. Suomessa tietoturvavakuutuksen voi ottaa jo monelta vakuutusyhtiöltä. Fennialla tietoturvavakuutus on ollut tarjolla vuoden verran ja kysyntä on kasvanut koko ajan.

Valtosen mukaan tietoturvavakuutukset ovat tarpeen kaikenkokoisille yrityksille, jos niillä on arvokasta tietoa hallussaan. – Pienet yritykset arvostavat tietoturvaloukkauksen sattuessa etenkin asiantuntija-apua. Isommalle yritykselle tärkeintä voi olla turva laajojen keskeytysvahinkojen takia. If Vahinkovakuutus on listannut sivuilleen esimerkkejä tietoturvarikoksista, joissa vahinkoja on korvattu tietoturvavakuutuksesta.

Asiantuntija-apua ja korvauksia

Esimerkkitapauksessa konepajaasiakkaan tietojärjestelmiin oli asennettu haittaohjelma. Asiakkaan järjestelmistä varastettiin mm. kuvia heidän asiakkaansa uusimmasta moottorista. Vakuutusyhtiön yhteistyökumppani selvitti, millainen haittaohjelma järjestelmään oli asennettu ja poisti sen. Vakuutusyhtiö korvasi haittaohjelman selvittämisestä ja poistamisesta aiheutuneet kulut. Lisäksi se korvasi varastettujen ja tuhottujen

If Vahinkovakuutuksella on jo muutaman vuoden kokemus tietoturvavakuutuksesta. Tuotepäällikkö Tapio Valtonen kertoo, että kiinnostus vakuutusta kohtaan on kasvanut etenkin tänä vuonna. – GDPR:n tulo vaikutti osaltaan, mutta kyllä yritykset ovat heränneet muutenkin tietoturva-asioihin esimerkiksi palvelunestohyökkäyksien takia. Nyt ymmärretään, että riskit voivat koskettaa ketä tahansa.

Konepajalta varastettiin kuvia

tiedostojen uudelleen luomisesta aiheutuneet kulut. Yrityssalaisuuden paljastumisesta aiheutunutta vahinkoa korvattiin vakuutuksenottajan asiakkaalle.

Tilitoimistosta vietiin asiakastiedot Toisessa esimerkkitapauksessa pienen tilitoimiston asiakastietoihin tehtiin viikonlopun aikana tietomurto, jonka yhteydessä varastettiin merkittävä osa yrityksen asiakastiedoista. Yrittäjä havaitsi asian sunnuntai-iltana. Tietomurron syiden ja vaikutusten selvittämisessä meni asiantuntijoilta aikaa 13 tuntia, mistä työstä aiheutuneet kulut korvattiin. Vakuutusyhtiö korvasi myös tietojen palauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Tilitoimiston joutui tietomurron takia olemaan suljettuna kaksi päivää, mistä aiheutunut taloudellinen vahinko korvattiin. Tiina Rantakoski tiina.rantakoski@yrittajat.fi


19

Yrittäjäsanomat

HALLITUS ESITTÄÄ konkurssilain uudistamista siten, että konkurssimenettely on yksinkertaisempi ja nopeampi. Suomen Yrittäjät edellyttää muitakin toimia, jotta konkurssin läpikäyneellä yrittäjällä on mahdollisuus uuteen alkuun. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen konkurssilain muuttamisesta. – Suomen Yrittäjät oli mukana uudistusta valmistelevassa työryhmässä. Tavoitteenamme oli, että konkurssiin ajautuneet yrittäjät saadaan nopeasti takaisin yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi lyhentämällä konkurssien kestoa, sanoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. EU-komissio on kehottanut jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että konkurssit saadaan päätökseen vuoden kuluessa ellei samalla ole kyse rikosasiasta. – Lakiesitys on hyvä ja tulee vähentämään pitkään roikkuvia konkursseja. Pitkittyneet konkurssit voivat johtua lain sallimista pitkistä määräajoista sekä valvonnan puutteellisuudesta. Esityksellä ollaan lyhentämässä konkurssiprosessin määräaikoja sekä tehostamalla konkurssiasiamiehen välineitä valvoa pesänhoitajia, kertoo Tiina Toivonen. Lakiesityksen mukaan konkurssin velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin niin, että pesäluetteloon merkittäisiin vain suurimmat saatavat sekä arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Tällöin pääosan velkojista ei tarvitsisi ilmoittaa saataviaan

getty images

Konkurssilakia aiotaan uudistaa ennen kuin tiedetään, että onko kyseessä varojen puutteeseen raukeava konkurssi. Määräaikasääntelyä on tarkoitus tehostaa konkurssimenettelyn nopeuttamiseksi. Konkurssiasiamiehen mahdollisuuksia valvoa määräaikojen noudattamista aiotaan parantaa. Raukeamisesityksen toimittamiselle velkojille säädettäisiin nykyisestä poiketen määräaika. Jakoluetteloehdotusta koskevat määräajat puolitettaisiin nykyisestä. Konkurssimenettelyn arvioidaan nopeutuvan tapauksesta riippuen viikkoja tai jopa kuukausia.

Yrittäjän uutta alkua pitää helpottaa Nopea konkurssimenettely vähentää kokonaiskustannuksia, mikä taas pienentää konkurssin läpikäyneen yrittäjän mahdollisesti vielä maksettavaksi jääviä vastuita. Konkurssien lyhentäminen on yrittäjälle ja tämän perheenjäsenille myönteinen asia. Liiketoiminnan loppuminen on usein sekä taloudellisesti että henkisesti raskas tilanne, mikä on hyvä saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. Samalla nopeutetaan yrittäjän uutta alkua. Konkurssien lyhentäminen ei Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikön Tiina Toivosen mukaan yksin riitä, vaan tarvitaan myös muita korjaavia toimia. – Esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät nykymuo-

dossaan aiheuttavat monia esteitä ryhtyä konkurssin jälkeen uudelleen yrittäjäksi, Tiina Toivonen toteaa. Onkin tärkeää, että lähivuosina Suomessa selvitetään, miten yrittäjän uuden alun esteet voitaisiin lainsäädännöstä poistaa. Suomen Yrittäjät on todennut lausunnossaan oikeusministeriölle, että konkurssin tehnyt yrittäjä kohtaa lukuisia lainsäädännöstä, lain tulkinnasta tai erilaisista menettelyistä johtuvia esteitä silloin, kun hän arvioi mahdollisuuksiaan aloittaa uutta yritystoimintaa. Suuri velkataakka ja siitä selviäminen on yksi merkittävä tekijä. Lisäksi yritystoiminnan esteitä on esimerkiksi verotuksen, maksukyvyttömyysmenettelyjen ja luottotietolain osalta.

A K T A M Ö Y T S A R A P N E  D O VU AAN T N A R N PPEE A L 9 1 0 ÄLLÄ 2 Ä V E K N TEHDÄÄ

Tapahtumapaikkana on Holiday Club Saimaa Lappeenrannassa. Kaksipäiväisen seminaarin hinta on 330 € + alv, sisältäen seminaariohjelman, verkostoitumisillan ja tarjoilut. Yrittäjäjärjestön jäsenille hinta on 220 € + alv. PARHAAT PAIKAT MYYDÄÄN NYT! Ilmoittaudu ja varaa majoitus: www.kunnallisjohto.fi.

YT! N I S A K K PAI VARAA


20

Digi

Yrittäjäsanomat

Tussitaulun korvaaja toimistohommiin Yrittäjä Jaakko Männistö sai kokeiltavakseen Samsungin Flip-näytön.

55-TUUMAINEN FLIP korvaa perinteisen tussilla käytettävän piirtotaulun esimerkiksi neuvotteluhuoneessa. Feedbackly Oy:n perustajan Jaakko Männistön yrityksessä taululle löytyi käyttöä etenkin projektisuunnittelussa. – Teemme teknologista suunnittelutyötä joten on hyvä, että muistiinpanot saa taululta suoraan digitaaliseen muotoon. Samsungin omalla Tizen-käyttöjärjestelmällä toimivan Flipin etuna Männistö pitää sitä, että elektronisen taulun kapasiteetti ei tule vastaan. Suunnittelua voi jatkaa yhtenä kokonaisuutena vain skrollaamalla näyttöä alaspäin. Neljä henkilöä voi kirjoittaa tauluun samanaikaisesti. – Perinteistä taulua käytettäessä taulu pitää pyyhkiä välissä, ottaa valokuva muistiinpanoista tai kirjoittaa ne ylös. Flipin kanssa voi ottaa kuvakaappauksen työpöydästä ja tehdä sen jälkeen muokkauk-

sia kuvakaappaukseen, Männistö vertaa. Elektroninen taulu mahdollistaa muistiinpanojen elävöittämisen esimerkiksi värejä muuttamalla. Halutessaan taulun taustan voi vaihtaa mustaksi, jolloin taulun pidempiaikainen katsominen ei rasita yhtä paljon silmiä kuin valkoisella taustalla. – Musta osoittautui monessa mielessä toimivammaksi taustaksi etenkin iltaisin, Männistö sanoo. Flipin voi nimensä mukaisesta vaihtaa vaaka-asentoon, mikä tuo yhden uuden aspektin suunnitteluun. Videoiden esittämistä helpottavat sisäänrakennetut kaiuttimet.

Sormi toimii pyyhekumina Flipiä käytetään mukana tulevalla puisella kynällä, joka ei vaadi lataamista. Kynän heikkous on se, ettei se tunnista kynän painallusta

eri voimakkuudella. Kynän isompaa päätä käytetään yliviivaustussina ja pyyhekumina toimii käyttäjän sormi. Flipille kirjatut muistiinpanot voi exportoida esimerkiksi tulostamalla tai lähettämällä ne sähköpostiin PDF-tiedostona. Lähetettyä muistiinpanoa ei voi enää editoida tietokoneella. – Olisi hyvä, jos editointia voisi jatkaa. Käytännössä muokkaaminen onnistuu vain lähettämällä muistiinpano toiselle Flipille. Flipin suurimpana puutteena Männistö pitää langattoman tuen puuttumista Applen laitteille. Flipin voi yhdistää langattomasti vain Windows 8.1– ja Windows 10-laitteisiin. Apple-käyttäjä saa langattomuuden käyttäessään esimerkiksi Apple TV:tä. – Ilman sitä Apple-kannettava täytyy liittää Flipiin kaapelilla. Laite ei tue myöskään Applen pilvipalvelua.

Miinuslistalle Männistö lisää myös puuttuvan nettikameran.

”En haluaisi palata entiseen” Kokonaisuutena Männistö pitää Flipiä oivana apuna päivittäisessä projektisuunnittelussa. – Tämän jälkeen ei haluaisi palata perinteiseen whiteboardiin. Flip houkuttelee suunnittelemaan asioita. Toisaalta hinta on aina asia, jota joutuu miettimään. Se voisi olla huomattavasti enemmän hintansa väärti, jos toimisin Windows-ympäristössä. Hieman erikoista on se, että Flip ei pelaa täysin yhteen Googlen palveluiden kanssa. Käyttäjän pitää luoda itse mailiserverit ja asetukset. Flipin saa omakseen noin 2000 eurolla. Pyörillä liikkuva jalusta nostaa ostoksen hintaa noin 500 eurolla. Pauli Reinikainen pauli.reinikainen@yrittajat.fi


21

Yrittäjäsanomat

Näin toimii Huawein huippupuhelimen tekoäly pauli reinikainen

HUAWEI on ottanut aimo harppauksen eteenpäin premium-puhelinten markkinoilla. Siitä osoituksena on vastikään Suomessakin myyntiin tullut Mate 20 Pro. Tekoäly on valjastettu puhelimessa aikaisempaa suurempaan rooliin. Se näkyy ennen kaikkea kameran toiminnassa. Kamerarintamalla Huawei on selvästi vakavissaan. Yhteistyö Leican kanssa on toiminut hyvin ja kiinalaisvalmistajan kamerat ovat sijoittuneet kärkeen kuvanlaatua mittaavissa testeissä. Mate 20 Prossa on peräti kolme takakameraa, joista suurin kenno on 40 megapikselin kokoinen. Tekoäly ei ole Huaweille uutta, sillä esimerkiksi kuvauskohteen tunnistamista on käytetty jo edellisissä huippumalleissa kuten P20 Prossa. Tuolloin puhelin keräsi kritiikkiä värien liiallisesta korostamisesta. Yökuvaustoiminnossa tekoäly tekee kuitenkin erinomaista työtä. Puhelin tallentaa pimeässä yksityiskohtaisen kuvan jopa kohteesta, jonka yksityiskohtia on vaikea erottaa ihmissilmällä. Ajoittain kirkkaus korostuu kuitenkin liikaa ja kuvan realistinen vaikutelma kärsii. Yksi tekoälyn mukanaan tuomista kiinnostavista ominaisuuksista on

erikoiskuvaustila, jossa tausta jää mustavalkoiseksi mutta etualalla oleva ihminen näkyy värillisenä. Tehoste toimii pääsääntöisesti hyvin, mutta kuvassa saa olla kerrallaan vain yksi ihminen. Tekoäly on aikaisemminkin osannut tunnistaa, onko kohde esimerkiksi ruokaa. Mate 20 Prossa tekoälyä käytetään myös ruoka-aineiden kalorimäärien laskemiseen. Kyseisen toiminnan ollessa päällä kalorien määrä pitäisi ilmestyä näyttöön, kun kamera on kohdistettu ruokaan. Käytännön testi osoitti, että tekoäly tunnistaa kohteet vaihtelevalla menestyksellä. Välillä kalorimäärä vaikutti varsin oikealta.

Katso lisää kokemuksia Huawein uutuuspuhelimesta DigiPaulin tubevideolta!

SEURAA DIGIPAULIA: Instagram: @digipauli Twitter: @DigiPauli Youtube: Suomen Yrittäjät

Sormenjälkitunnistus katosi Applen tableteista VAIKKA UUSIEN Android-tablettien määrä on kuihtunut, Apple jatkaa uutuustuotteiden tuomista markkinoille. Lokakuussa esiteltyjen uusien iPad Pro -mallien näyttökoot ovat 11 ja 12,9 tuumaa. Ulkoisesti käyttäjä saattaa huomata näyttöjen reunusten kaventuneen. Näin ollen näytölle on varattu suhteessa aikaisempaa enemmän tilaa. Yksi suurimmista muutoksista on sormenjälkitunnistuksen vaihtuminen Face ID -kasvontunnistusteknologiaan, joka on tuttu uusista iPhone-malleista. Myös muut valmistajat kuten Huawei ovat siirtymässä kasvontunnistukseen. Pro-mallit eroavat perus-iPadeista siinä, että ne on suunniteltu tuottavaan työskentelyyn. Tätä tukee isompi näyttökoko sekä Apple Pencil -kosketuskynä, jonka voi hankkia erikseen 135 euron hintaan. Kynää on uudistettu siten, että se latautuu langattomasti ollessaan kosketuksessa tablettiin. Kynän ohella tabletin kaveriksi voi hankkia Smart Keyboard Folio -näppäimistön, jonka hinta on 199 euroa. IPad Pron käyttäjä saa laitteeseensa vähintään 64 gigatavua tallennustilaa. Malliston lippulaivassa tallennuskapasiteettia on jopa yhden teratavun verran. Vaikka tablettia ei ole ensisijaisesti suunniteltu kameraksi, laadukkaiden valokuvien ottaminen onnistuu hyvin iPad Prolla. Laitteen takana on 12 megapikselin kamera, mutta optinen kuvanvakaaja on jätetty pois. Etupuolella on seitsemän megapikselin kennolla varustettu selfie-kamera. Uutuusmalli tuo muutoksia myös liitäntöihin. Lightning-liitäntä on korvattu uusista Android-puhelimista tutulla USB-C:llä. Käyttäjän elämä saattaa siis helpottua etenkin, jos käytössä on myös Android-käyttöjärjestelmällä toimivia mobiililaitteita. USB-C:n ansiosta iPad Prolla voi ladata muita laitteita ja liitännästä voi ajaa 4K-videokuvaa. IPad Pron hinnat alkavat 909 eurosta (11 tuuman malliversio) ja 1129 eurosta (12,9 tuuman malliversio). Kalleimmat, teratavun tallennustilalla varustetut mallit maksavat 1900 ja 2129 euroa.


22

Yrittäjäsanomat

Ergonomiaa kotikonttoriin ja matkoille Hyvä ergonomia auttaa jaksamaan ja pitää kropan kunnossa. Seisomatyö onnistuu helposti kotona ja matkoilla ilman suuria investointeja. SELKÄ- JA NIVELSAIRAUDET ovat suuri uhka tietokoneen edessä istuvan yrittäjän arjessa. Kotikonttoreissa työskentelevät ja reissutyötä tekevät yrittäjät eivät usein pääse ergonomisen työpisteen ääreen, kuten isompien yritysten työntekijät. Suuri ongelma koneen edessä istuessa on passiivisuus. Kokoon painunut asento ja lepäävät jalat tuntuvat mukavalle, mutta eivät tee hyvää ryhdille ja yleiskunnolle. Kotiin tai pienkonttoriin on usein hankalaa tai mahdotonta hankkia sähköpöytää, jolla asentoa koneen ääressä voi vaihdella päivän kuluessa. Ongelmaan sopii ratkaisuksi kotimainen GetUpDesk Light, joka mahdollistaa seisomatyön tavallisen työpöydän äärellä.

Tavallisen pöydän päälle GetUpDesk Light on kolmesta osasta koostuva, kokoon taittuva lisäpöytä, joka asetetaan tavallisen pöydän päälle. Sen korkeutta voi säätää, jotta sopiva seisoma-asento löytyy niin lyhyelle kuin pitkällekin käyttäjälle. Kannettavan saa suoraan pöydälle tai erillisen näppäimistön kanssa vielä ylemmäs rack-aputuen avulla, jolloin niskankin asennon saa suoraksi. Pelkkä seisomisasento ei kuitenkaan aktivoi kehoa. Tähän ongel-

maan ratkaisu on jalkojen alle asetettava Gymba-aktivointilauta, joka on myös kotimainen tuote. Gymban päällä seistessä selkä pysyy suorassa ja jalat saa liikkumavaraa työskentelyn ohessa. Näin seisomistyösessiot toimivat harjoitteluna tehostaen keskivartalon syviä lihaksia. Gymbaa voi käyttää kovalla lattialla, mutta mukavuus kasvaa, kun sen asettaa matolle. Laite taipuu jalkojen alla, joten jalkapohjia voi heilutella seistessä. Muovinen laite on erittäin kestävä, joten se soveltuu ongelmitta painavillekin työskentelijöille.

Ryhdikäs asento Testikäytössä Gymban ja GetUpDeskin yhteisvaikutuksen hyvinvointiin havaitsee välittömästi. Ainoa hankaluus on Gymban oikean paikan löytäminen pöydän edestä. Kun paikka on löytynyt, on ilo havaita, että paatunutkin istuintyöskentelijä löytää ryhdikkään asennon koneen edessä. Asento poistaa havaittavasti levottomuutta, jota epäergonomisesta istumisesta usein seuraa. Pakettina tuotteet saa edullisimmin kuin yksin hankittuina. Pakettiin kuuluvan kantokassin sisällä lisäpöytä ja Gymba kulkevat helposti reissuillakin auton takakontissa.

3

P OINTTIA

PÖYTÄ JA AKTIVOINTILAUTA 1. VAIHTELUA ISTUMISASENTOON

Kokoon painunut asento ja paikoillaan olo eivät tee hyvää 2. KULKEE MUKANA

Paketti painaa vain kuusi kiloa ja kulkee kassissa helposti 3. TUKIRANKA JA TASAPAINO PARANEVAT TYÖTÄ TEHDESSÄ

Aktivointilauta ja seisomatyö tehostavat keskivartalon syviä lihaksia

GetUpDesk Light Suositushinta: 159 € (alv 0 %) + 20 € rack-tuki. Takuu: 2 v Mitat: 65(k) x 55 (s) x 54 (l) cm koottuna Paino: 4,5 kg Säätökorkeus pöydän pinnasta: 28–56 cm Lisätietoja: ergofinland.fi

Gymba aktivointilauta Suositushinta: 148 € (alv 0 %) Takuu: 5 v Koko: 47 x 31 x 5,5 cm Paino: 1,5 kg Kestävyys: 300 kg Osku Kannisto toimitus@yrittajat.fi


23

Yrittäjäsanomat

MEERI UTTI

Suomen Yrittäjät tukee maahanmuuttajia yrittäjiksi Suomen Yrittäjien hallitus päätti perustaa maahanmuuttajayrittäjien verkoston. ULKOMAALAISTEN MÄÄRÄ on Suomessa kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2017 heitä asui Suomessa vähän alle 250 000 eli 4,5 prosenttia kaikista Suomessa asuvista. Määrä näyttää kasvavan. Moni heistä elättää itsensä ja perheensä pienyrittäjänä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 10000 ulkomaalaistaustaista yrittäjävetoista yritystä. Ne työllistivät lähes 30 000 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on 3,5 miljardia euroa. Siksi Yrittäjien hallitus päätti loka-marraskuun vaihteessa perustaa yrittäjäjärjestöön maahanmuuttajayrittäjien verkoston. Verkosto auttaa järjestöä tukemaan muualta Suomeen muuttaneita, jotka ovat jo tullessaan yrittäjiä tai perustavat yrityksen Suomessa. Jo ennen verkoston työn alkua luvassa oli tukea maahanmuuttajayrittäjille. Turussa ja Helsingissä nimittäin järjestettiin maahanmuuttajayrittäjille ja heidän kanssaan työskenteleville Business Unplugged -tilaisuudet. Turun Business

Rakennusalan yrittäjä Christopher Mupenda on yksi monista Suomen maahanmuuttajataustaisista yrittäjistä.

Unplugged järjestettiin Turun Messukeskuksessa 8.11. ja Helsingin tapahtuma puolestaan Helsingin Tennispalatsissa 15.11. – Kuulijoille oli tarjolla kiinnostavia maahanmuuttajayrittäjien tarinoita ja käytännönläheisiä työpajoja, Suomen Yrittäjien maahanmuuttajayrittäjyyden koordinaattori Kaisu Keisala-Kaseja kertoo.

Musliminaisen vaatebisnes Yksi Helsingin tapahtuman puhujista oli Sabah Abdulkadir, joka on perustanut oman säädyllisen muodin Queens-vaatemerkin. Musliminaisen oli vaikea löytää Zaran ja H&M:n tyyppisistä vaatekaupoista tarpeeksi pitkiä ja peittäviä vaat-

teita, joista ei näkyisi läpi ja jotka henkisivät pohjoiseurooppalaista ja skandinaavista tyyliä. – Liikeidea lähti omasta tarpeestani. Länsimaisista vaatekaupoissa usein esimerkiksi paidasta näkyy läpi tai pitkä hame olisi hyvä, jos se olisi viisi senttiä pidempi. Joudun pukemaan jotain niiden alle. Kerroksia kertyy paljon, Abdulkadir kertoo. Mayuran Kamalanathanin All Rounders Group -yhtiö on vuosien mittaan kasvanut kuljetus- ja bussien siivousyhtiöstä kuusi yhtiötä kattavaksi konserniksi. Nykyään palveluihin kuuluvat myös toimistosiivous, henkilöstövuokrausta ja tukkukauppa. Kamalanathan arvio konsernin

tämän vuoden liikevaihdoksi on 7,5 miljoonaa euroa. Se työllistää suoraan 60 työntekijää, mutta kumppanien kautta lähemmäs 200 ihmistä. Kamalanathan kertoi Business Unpluggedissa yrityksensä tarinaa ja kertasi omaa yrittäjähistoriaansa. Hän ja yhtiökumppanit ovat Sri Lankan tamileja, jotka ovat muuttaneet Suomeen lapsina. Yritys aloitti toimintansa pakettiautoilla tehtävistä kuljetuspalveluista ja laajeni pian bussien vuorokausihuoltoon. Suurin osa yhtiön työntekijöistä on maahanmuuttajia. – Yrittäminen Suomessa voisi olla helpompaa, mutta ei se mahdotonta ole, Kamalanathan sanoo.

TUKKU TUTUKSI Wihurin Metro-tukku palveluksessasi.

Tukku tutuksi -tapahtumat marraskuussa Metro-pikatukuissa. Lisätietoa aluejärjestöltäsi ja emetro.fi -sivuilta. Ilmoittaudu mukaan! Suomi Maitosuklaakonvehti 2,5 kg GTIN: 6412500041744

Suomi Mustikka-Vaniljakonvehti 2,5 kg GTIN: 6412500041751 Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

24,90 LTK sis. alv

(me 1)

Voimassa kaikissa Metro-pikatukuissa 1.11.–31.12.2018. Esitä jäsenkorttisi kassalla.

emetro.fi


24

Miljardiluokan johtaja alkoi startup-yrittäjäksi Juha Koponen johti miljardien liikevaihtoa tekevää Tamroa ja Veikkausta. Sitten hän hyppäsi startupyrittäjäksi rakennusalalle. teksti jari lammassaari kuvat sari järvinen, jari lammassaari

E

nnen yrittäjäksi ryhtymistään Juha Koponen, 52, työskenteli pitkään suurten yhtiöiden johtotehtävissä. Koponen oli lääketukkuri Tamrossa Suomen toimitusjohtajana ja kansainvälisenä konsernijohtajana 2006–2012. Yhtiön mittakaavaa voi kuvailla tuolloisia lukuja hieman pyöristäen: liikevaihto puolenkymmentä miljardia ja työntekijöitä noin 5 000. Kauppatieteiden maisteri Juha Koponen nimitettiin parin miljardin liikevaihtoa tekevän Veikkauksen toimitusjohtajaksi loppuvuodesta 2012. Hän johti silloista yhtiötä loppuun saakka, kunnes se fuusioitui uudeksi pelijätiksi Raha-automaattiyhdistyksen ja Finntoton kanssa vuoden 2017 alusta. Fuusiomyllerryksessä ja johtajapaikkojen uusjaossa Koponen teki rohkean valinnan: hän ryhtyi yrittäjäksi, eikä ollut käytettävissä muihin johtotehtäviin kuultuaan uuden yhtiön toimitusjohtajavalinnasta.

Harkittu toiveiden täyttymys Juha Koponen hyppäsi ammattijohtajan töistä suoraan startup-yrittäjäksi vuoden 2017 alussa. Hän osti eläköityneen isänsä pienen firman Build Care Oy:n, joka on perustettu vuonna 1990. – Olin miettinyt yrittäjyyttä pitkään, vuosien ajan ja valmistellut asiaa. Tämä on minulle toiveiden täyttymys, Juha Koponen kertoo. – Yrittäjänä saan tehdä vielä pidempää päivää, palkanmaksajaa ei ole jos oma työ ei tuota, Koponen naurahtaa.

Hän toteaa, että suuren yhtiön palkkajohtajalla ei ole pahemmin omaa vapautta. On rakenteiden edellyttämiä tehtäviä ja kalenteri täyttyy ”korporaatioelämän tekemisistä”. Yrittäjällä on oma vapaus ja vastuu siitä mitä kannattaa tehdä ja miten edistää asioita. – Palkkajohtajan ja yrittäjän työn ydin on kuitenkin sama: kehittää liiketoimintaa paremmaksi, Koponen toteaa. Hän uskoo suurten yritysten johtotehtävissä saamastaan kokemuksesta olevan hyötyä yrittäjänä. – Katson sekä ”isoa kuvaa” että yksityiskohtia, Koponen kuvailee.

Isä kehitti tuotteen Juha Koposen isä, kemian diplomi-insinööri Vesa Koponen oli yrittäjävuosinaan kehittänyt hyvän tuotteen tehdessään pinnoiteurakointia. Hän oli tyytymätön markkinoilla oleviin liuotinpohjaisiin tuotteisiin niiden käytettävyyden sekä ympäristöja terveyshaittojen vuoksi. Isä-Koponen kehitti eräänlaisen rakenteiden goretexin. Vesipohjainen, myrkytön ja hengittävä vesieriste käy niin ikääntyvien pelti- ja huopakattojen kuin kylpyhuoneiden suojaukseen, yleensäkin rakenteiden suojaamiseen kosteudelta, korroosiolta ja kulumiselta. – Isä käytti kehittämäänsä tuotetta työssään pinnoitusurakoinnissa, mutta ei kaupallistanut sitä. Sitä ei ollut myynnissä missään. Asiakkaat kyselivät sitä ja kävivät hakemassa isäni autotallin ovelta, Juha Koponen kertoo.

"Palkkajohtajan ja yrittäjän työn ydin on kuitenkin sama: kehittää liiketoimintaa paremmaksi"


Juha Koponen Syntynyt 27.6.1966 Turussa. Perhe: Naimisissa, 4 tytärtä Koulutus: Kauppatieteiden maisteri 1990 (Åbo Akademi). Työura: Johtotehtävissä eri yrityksissä Suomessa, Britanniassa ja Belgiassa 1990–2002 Tamron talousjohtaja 2002–06, Tamro Suomen toimitusjohtaja 2006-2009 ja konsernijohtaja 2009–2012 Veikkauksen toimitusjohtaja 2012–2016 Build Care Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja 2017– Harrastukset: Shakki, kuntoilu, lenkkeily, maratonien juokseminen

10_Laatikko2_ otsikko_10,5pt 10_Laatikko2_teksti_ei_sis 10_Laatikko2_teksti

KUVATEKSTI PÄÄKUVAAN KYPÄRÄ KÄDESSÄ: Juha Koponen on kaupallistanut isänsä kehittämän ekologisen vedeneristeen ja aikoo viedä sen kansainvälisille markkinoille. Tavoitteena on kymmenen miljoonan


26

Yrittäjäsanomat

1 2 3

Tuotteen nimen keksiminen oli yksi Juha Koposen ensimmäisiä tehtäviä hänen ryhtyessään yrittäjäksi. Joustavan ja moneen käyttötarkoitukseen sopivan vesieristeen nimeksi tuli Elaproof. No aikooko Koponen palkata tuotteen mannekiiniksi rap-artisti Elastisen (Kimmo Laiho), joka tunnetaan myös lempinimellä Ela? – Asia kävi kyllä mielessä tuotteen nimen keksimisen yhteydessä. Teimme Kimmon kanssa yhteistyötä Veikkauksen vuosina, Juha Koponen naurahtaa vastauksena toimittajan kysymykseen.

Kovaa kasvua Juha Koponen on ryhtynyt nyt hartiavoimin kaupallistamaan Elaproofia ja kasvattamaan yhtiötä. Build Carella on tällä hetkellä kymmenen työntekijää. Tiimissä on niin kemistiä kuin myyntiammattilaista. Yhtiöllä on kovat tavoitteet kasvaa ja kansainvälistyä. – Ensimmäisen tilikauden eli 2017 liikevaihtomme oli runsaat sata tonnia, tänä vuonna pääsemme lähelle puolta miljoonaa ja uskon, että ensi vuonna menee miljoonan raja rikki. Viiden vuoden päästä tavoitteena on vähintään kymmenen miljoonan liikevaihto, Juha Koponen visioi. Build Carella on jo yhteistyökumppaneina rakennusurakoitsijoita eri puolilla Suomea ja lisää urakoitsijoita ja jälleenmyyjiä haetaan aktiivisesti. Elaproofia on myynnissä nyt noin 60 paikassa, muun muassa Starkeissa ja K-raudassa sekä useissa nettikaupoissa, esimerkiksi netrauta.fi:ssä ja taloon.comissa. Niin ammattijohtaja kuin yrittäjä tarvitsee hyviä ihmisiä vierelleen ja ympärilleen. Koponen esimerkiksi sai yhtiönsä hallitukseen Aalto-yliopistosta kemiantekniikan professorin Jukka Seppälän.

– Huipputyyppi. En tuntenut häntä entuudestaan, mutta soitin hänelle ja hän tuli, Koponen kertoo.

Kansainvälisille markkinoille Juha Koponen aikoo viedä ElaProof-vedeneristeen kansainvälisille markkinoille. Kumppaneiden etsintä on käynnissä. – Olemme aloittamassa myynnin muihin Pohjoismaihin ja EU:n lähimarkkinoille, Saksaan ja Puolaan, Juha Koponen kertoo. Mikä saa Koposen uskomaan tuotteensa menestykseen ja kansainväliseen kasvuun kilpaillulla rakennusalalla? – Tämä on ekologinen tuote. Ekologisuus ei ole vielä mikään johtoajatus rakennusalalla ja rakennusmääräyksissä Suomessa, mutta esimerkiksi Saksassa ollaan pidemmällä. Tulevina vuosina EU kieltää kemikaaleja yksi kerrallaan. Ajan mittaan moni nykyisistä tuotteista tippuu markkinoilta, Juha Koponen sanoo. Koponen uskoo myös tuotteensa helppokäyttöisyyden olevan etu. Elaproofista on tulossa myös uusi tuoteversio sisäkäyttöön. Se on tarkoitettu ilmatiivistyksiin ja radonkatkoihin. Myös kuluttajista yhä suurempi osa on yhä enemmän kiinnostunut ekologisista rakennusalan tuotteista, vaikka valtavirta meneekin hinnan tai tietyn toiminnallisuuden perusteella Lopuksi konsulttien työhaastatteluissa käyttämä kysymys: Missä näet itsesi kymmenen vuoden päästä? – Ennustaminen noin kauas on vaikeaa… useita vuosia näen itseni kehittämässä tätä liiketoimintaa. Olenko 10 vuoden päästä eli 62-vuotiaana hands on tässä yrityksessä? Sitä en uskalla lähteä spekuloimaan, mutta todennäköisyys on suuri, että työskentelen aktiivisesti tämän yhtiön kanssa, Juha Koponen sanoo.

KANSAINVÄLISTYMINEN On asennekysymys. Me suomalaiset osaamme, mutta monet ovat liian introvertteja.

PALKITSEMINEN Uskon siihen, että työ pitää palkita tulosten mukaan, sitähän yrittäminen on.

EKOLOGISUUS Ei ole vielä mikään johtoajatus rakennusalalla ja rakennusmääräyksissä, mutta esimerkiksi Saksassa ollaan pidemmällä. Tulevina vuosina EU kieltää kemikaaleja yksi kerrallaan.

”Rohkaisen kasvuun” Juha Koponen rohkaisee suomalaisia pk-yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen. – Suomi tarvitsee yrittäjiä. Viemme taloutta eteenpäin ja luomme työpaikkoja. Suomi tarvitsee kasvua hakevia yrittäjiä. Rohkaisen kasvuun ja aina kun mahdollista niin kansainväliseen kasvuun, Koponen sanoo. Koposen mukaan me suomalaiset olemme osaavia, mutta aika introvertteja eli emme tarpeeksi ulospäin suuntautuneita. – Kasvun hakeminen on asennekysymys ja jätämme mahdollisuuksia käyttämättä, Juha Koponen toteaa. Oman yrityksensä kansainvälistymisen rinnalla hän miettii näitä asioita laajemminkin, sillä hän on Suomen Yrittäjien kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtaja. – Toivon, että Suomesta löytyy paljon tällaisia kansainvälistymistä ja kasvua hakevia yrityksiä, niin Suomen Yrittäjien kautta kuin muutenkin. Rakenteellinen työttömyys ja ns. kohtaanto-ongelma huolettaa Koposta. Poliittisilla päättäjillä ja muilla vaikuttajilla riittää tekemistä näiden ongelmien kanssa. Vantaalaisena tuoreehkona yrittäjänä Juha Koposelle on ollut yllätys, kuinka vaikeaa hyvien työntekijöiden saaminen on. Itse hän on onnistunut heitä saamaan omien verkostojensa ja monien eri kanavien kautta. – Suomi on elänyt viimeiset kaksi vuotta sellaista vaihetta, että hyviä työntekijöitä on vaikea löytää. Aina kun sellaisen löytää, niin tuntee onnistuneensa. Kun aloin suunnitella tätä yritystoimintaa pari–kolme vuotta sitten oli tilanne toinen, Koponen kertoo.


Varaa nyt yrittäjäloma 27 vuodelle 2019

Yrittäjäsanomat

Bisnesenkelit koolle Helsinkiin HELSINGISSÄ kesäkuussa 2019 järjestetään European Business Angels Networkin (EBAN) konferenssi, joka on Euroopan suurin tapahtuma bisnesenkeleille. Se pidetään vuosittain eri maissa. Helsinki on tullut tutuksi synkimmän vuodenajan startup-näyttämönä, kun Slush-tapahtuma kerää maailman startup-vaikuttajia yhteen. Ensi kesäkuussa Helsingissä järjestetään startup-tapahtuma myös mahdollisesti paremman sään aikaan, kun kolme suurta sijoittaja- ja startup-tapahtumaa järjestetään Helsingissä ensi kesäkuussa. Tapahtumiin odotetaan tuhansia startup-kentän toimijoita ja yli 600:aa kansainvälistä sijoittajaa. Tapahtumien järjestäjinä toimivat NewCo Helsinki, Finnish Business Angels Network (FiBAN) ja startup-businesskonferenssi Arctic15. Tavoitteena on sijoittajien, startup-yritysten ja muun yleisön yhteensaattaminen. EBAN Helsinki 2019 on European Business Angels Networkin (EBAN) konferenssi, ja Euroopan suurin tapahtuma bisnesenkeleille. Se pidetään vuosittain eri maissa. EBAN Helsinki -konferenssi järjestetään 3.–4. kesäkuuta 2019 ja se jatkuu 5.–6. kesäkuuta 2019 Arctic15 -kasvuyritystapahtuman muodossa. Arctic15:ssa sijoittajat tapaavat Pohjoismaiden ja Baltian lupaavimpia startup-yrityksiä. Arctic15 on vuotuinen startup-businesskonferenssi, joka keskittyy verkostoitumiseen ja tapaamisiin kansainvälisten startup-yritysten, sijoittajien ja suuryritysten edustajien välillä. Tapahtuma tuo Helsinkiin vuosittain 2 000 osallistujaa 50:stä eri maasta. Tapahtuman 15 teemaa kattavat erilaisia Pohjoismaiden ja Baltian startup-ekosysteemille merkittäviä teollisuuden aloja, teknologioita ja aiheita, kuten Fintech, SaaS, terveysteknologia ja tekoäly. Lupaavimmat Pohjoismaiden ja Baltian startup-yritykset kilpailevat myös sijoituksesta kansainvälisten enkelisijoittajien sijoitusohjelmassa.

Suomen Yrittäjät järjestää yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa yrittäjälomia. Lomille voivat hakea yrittäjänä toimivat puolisoineen ja perheineen. Lomien ajankohdat ja paikat löytyvät Yrittäjien verkkosivuilta: www.yrittajat.fi/yrittajalomat Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto tekee päätökset lomatuen myöntämisestä ja vastaa lomien käytännön järjestelyistä. Täytä hakemus sähköisesti osoitteessa mtlh.fi tai pyydä lomake numerosta 010 219 3468.

Lisätietoja: www.mtlh.fi www.yrittajat.fi/yrittajalomat

KOULUTUS JOHDON2019 FOORUMI

14.2.2019 I Bio Rex, Helsinki

Osaamista yhdessä kehittämässä Uusi teknologian mullistaa työtä ja yrittäjyyttä. Tarve uudelle osaamiselle kasvaa vauhdilla. Koulutusjohdon foorumi luotaa oppilaitosten ja yritysten yhteisiä väyliä osaamisen ja yrittäjyyden kehittämiseen. Lähde mukaan! Miten varmistan paikkani tapahtumassa? Hyödynnä aikaisen ilmoittautujan etu ja ilmoittaudu 31.12.2018 mennessä Early Bird -hintaan 190 € + alv 24 % (normaalihinta 260 € + alv 24 %). Hintaan sisältyy seminaari, materiaalit ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: www.koulutusjohto.fi


PARHAAT PALVELUT

ILMOITUSMYYNTI, tiedustelut: Kari Salko, 0400 604 133, kari.salko@otava.fi

TALOUSHALLINTO

TILITOIMISTOT

OLISIKO TÄSSÄ PAIKKA SINUN YRITYKSESI ILMOITUKSELLE? SOPIMUSVALMISTUS

OTA YHTEYS:

Kari Salko, 0400 604 133,

KÄÄNNÖSTYÖT, KÄÄNNÖSTYÖT, TULKKAUS Palveleva käännöstoimisto YRITYKSILLE JA YKSITYISILLE – kaikki käännökset, kaikki kielet – auktorisoidut/viralliset käännökset

Kielipalvelu FILIAL Puh. 0400 876 492 filial@filialappeenranta.fi www.filialappeenranta.fi

SIIVOUKSET

kari.salko@otava.fi

Siivousta yrityksille Asenteella vuodesta 1999 ASENNESIIVOUS OY www.asennesiivous.fi Puh. 010 3222 830 Pääkaupunkiseutu + lähikunnat

JÄSENEDUT

ISKE KIINNI YRITTÄJÄN ETUIHIN.

GRAAFINEN SUUNNITTELU

Yrittäjät tarjoaa

OLISIKO TÄSSÄ PAIKKA SINUN YRITYKSESI ILMOITUKSELLE?

jäsenilleen runsaasti rahanarvoisia palveluita, etuja, tarjouksia, tapahtumia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Liity jäseneksi ja lataa samalla Yrittäjän mobiilikortti. Sen ansiosta jäsenetusi kulkevat aina

KYSY TARJOUS:

Kari Salko,

mukanasi. Liity jäseneksi osoitteessa yrittajat.fi/liity

0400 604 133,

ja lataa applikaatio

kari.salko@otava.fi

sovelluskaupasta!


TYÖPAIKKA

MYYDÄÄN YRITYS PALVELUT Myydään hyvämaineisen ja vakiintuneen parturi-kampaamon liiketoiminta Hyvinkäällä. Kaunis, avara pankin vuokrahuoneisto kaupungin parhaalla paikalla katutasossa. 5 asiakaspaikkaa. 5823

KAUPPA Myydään erikoistavaramyymälä Wanha Osula Haukivuoren keskustassa. Asiakasvirta kantatieltä, vakituisista asukkaista ja mökkiläisistä. Myymälässä useita tuoteryhmiä, kahvio ja postin sekä matkahuollon palvelut. 050 5256990 5381

KIRJAT

KIINTEISTÖALA

Uunituore ja tulikuuma 3. painos! Kauko Parkkinen:

YRITTÄJÄ TULOPOLITIIKAN HUKKAPUTKESSA Kertoo, miten tämän mekkalan siemenet kylvettiin 35 vuotta sitten, kun Kalevi Sorsan hallitus ja työmarkkinajärjestöt kyykyttivät yrittäjiä ”työsuhdeturvalailla”.

hjoja Arvola ukin p ä yrittäj iin! t n ko t

Kirjakaupoista ja www.kauko-kustannus.fi 20 euroa kpl + kulut, väh. 2 kpl ilman kuluja lisää aiheesta www.kaukoparkkinen.com

Myydään tunnettu ja hyvämaineinen kiinteistöalan palvelu- ja huoltoyritys Helsingin keskustassa. Hyvät, kokeneet työntekijät ja asiakkaina noin 65 taloyhtiötä kantakaupungissa. Vuokratilat ja moderni, hyvä kalusto. Ota yhteyttä! 5807

LIIKENNE Kannattava huolto- ja kor-

jaamoyritys Kristiinankaupungssa. Hyvällä sijainnilla ja vakiintuneella asiakaskunnalla. Myydään yrittäjien iän vuoksi. 4734

vasti. Puh. 040 766 0594 5735

OSTETAAN YRITYS Myydään Pirkanmaalla toimiva yritys sisältäen 2 taksia, 11 linja-autoa ja hallitilaa noin 1600 neliötä, jossa huoltotilat ja toimisto/asunto. Osalla autoista sopimusajo, osa tilausliikenteessä.Yritys myynnissä eläköitymisen johdosta. P. 0405348053 5540

PALVELUT Pitkän kokemuksen omaava tilitoimisto on kiinnostunut laajentumaan yritysostojen kautta. 5041

MAJOITUS, RAVINTOLA, ELINTARVIKE Legendaarinen Metsälän Baari - uudelle yrittäjälle toimiva konsepti 5459

RAKENTAMINEN Sähköurakointiliike myydään omistajan eläköitymisen vuoksi. Puh. 0400132837 5264

TEOLLISUUS Myydään teollisuusmaalaamo Seinäjoen Teräsmäeltä. Yrityksellä on vakiintuneita asiakassuhteita ja hyvä maine, yritys on toiminut vuodesta 2001 kannatta-

Seuraava Yrityspörssi ilmestyy 7.2.2019. Satoja myytäviä yrityksiä ja ilmoituksiin vastaaminen osoitteessa www.yritysporssi.fi Voit jättää ilmoituksen soittamalla 010 339 3300.

Kustantaja Suomen Yrittäjien Sypoint Oy. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja postitetaan Suomen Yrittäjien jäsenille. Osoitteellinen levikki 77 830 kpl. ISSN 2341-7722 (painettu) ISSN 2341-7714 (verkkojulkaisu). Aikakauslehtien Liiton jäsen. Toimitus Taru Jussila päätoimittaja ⚫ Jari Lammassaari, toimituspäällikkö ⚫ Elina Hakola, toimittaja ⚫ Tiina Rantakoski, toimittaja ⚫ Pauli Reinikainen, toimittaja ⚫ Maarit Kattilakoski, senior AD ⚫ etunimi.sukunimi@yrittajat.fi, p. (09) 229 221 ⚫ Ilmoitusmyynti Otavamedia Oy ⚫ Maistraatinportti 1, 00150 Otavamedia ⚫ oma.otavamedia.fi ⚫ Tilaukset ja osoitteenmuutokset Suomen Yrittäjät, PL 999, 00101 Helsinki ⚫ p. (09) 229 221 ⚫ toimisto@yrittajat.fi ⚫ Taitto ja sivunvalmistus Aste Helsinki Oy / Lea Hult, Helsinki ⚫ Paino Alma Manu Oy, Tampere Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta,epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta tai kieli- tai käännösvirheestä, jos teksti käännetään lehden toimesta ilman eri maksua. Ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta, mikäli poisjääminen johtuu ilmoittajasta, tilaajasta, mainostoimistosta tai ylivoimaisesta esteestä. Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Ilmoituksen tilaaja vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus on lakien, asetusten ja hyvien tapojen mukainen. tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus on lakien, asetusten ja hyvien tapojen mukainen.


30

Yrittäjäsanomat tiina rantakoski

Pitkät maksuajat haittaavat joka kolmatta yritystä LÄHES KOLMANNEKSELLE suomalaisyrityksistä on aiheutunut taloudellista haittaa pitkistä maksuajoista, kertoo Yrittäjägallup. Myös tuore yksinyrittäjä, kielenkääntäjä Ian Mac Eochagáin on kokenut yrittäjyyden nurjan puolen: asiakas ei maksa laskua ajoissa. Kolmannes yrityksistä kertoo, että asiakasyritykset ovat pidentäneet maksuaikoja viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana. 35 prosenttia yrityksistä joutuu odottamaan maksua asiakkaalta yli kuukauden. Tiedot käyvät ilmi Yrittäjägallupista, jonka Kantar TNS teki Suomen Yrittäjien pyynnöstä syyskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1 056 yrittäjää Suomesta. Erityisen suuri ongelma on alle 10 henkilön yrityksissä, joissa yli kuukauden rahojaan joutui odottamaan jopa 45 prosenttia yrityksistä. 31 prosentille on aiheutunut taloudellista haittaa pitkistä maksuajoista. Maksuaikoja pidentävät erityisesti suuret yritykset. – Yritysten välillä normaalina maksuaikana voidaan pääsääntöisesti pitää enintään 30 päivää. Joillain toimialoilla, kuten sesonkiluonteisessa kaupassa, maksuajat ovat kuitenkin tätä pitempiä. Maksuaikoja on viime aikoina pidennetty kuitenkin eniten teollisuudessa ja rakentamisessa, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä kertoo. Pahimmillaan pitkät maksuajat voivat johtaa siihen, että laskujen maksamista odottava yritys ajautuu konkurssiin.

Kahden kuukauden maksuaika kohtuuton Kielenkääntäjä Ian Mac Eochagáin ryhtyi yksinyrittäjäksi ja perusti Maceochi kielipalvelut -yrityksensä syksyllä 2017. Kalenteri on täyttynyt tilauksista, mutta samalla hän on joutunut kokemaan yrittäjyyden nurjan puolen, kun asiakas ei lukuisista pyynnöistä huolimatta ole maksanut laskua. Työt isolle käännöstoimistolle on tehty maalis–toukokuussa eikä Mac Eochagáin ollut lokakuussa saanut kuin pienen osan saamisistaan. – Maksua ei vain näy. Alkoi tulla selityksiä, että sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet ja muuta sellaista. Sovimme lisämaksuajasta, mutta edelleenkään rahaa ei ole tullut, Mac Eochagáin kertoo lokakuussa. Mac Eochagáin sanoo oppineensa laskuprosessista paljon. – Ainakin opin sen, että ei pidä sallia viivästyksiä eikä hyväksyä selityksiä. On oltava tiukempi. Olin itse liian hyväuskoinen, hän sanoo. Mac Eochagáin uskoo, että maksujen viivästyttäminen on joillekin yrityksille strategia ja

isoille yrityksille se tuo varmasti korkoetua. Hän kertoo antavansa asiakkailleen yleensä kaksi viikkoa maksuaikaa. Sovittaessa luotettavien asiakkaiden kanssa maksuaika voi olla 21 päivää. – Tiedän, että jotkut ovat sopineet jopa kahden kuukauden maksuajoista, mutta pidän sitä pienyrittäjälle kohtuuttomana, jopa hyväksikäyttönä. Hän muistuttaa, että pienyrittäjällä ei yleensä ole isoja kassavaroja pyörittää bisnestään. – Minun pitää löytää kuukausittain rahat laskuihin. Aina olen ne löytänyt, miten se voi olla niin vaikeaa suurelle yritykselle, hän ihmettelee.

Yli 30 päivän maksuajasta pitää sopia erikseen Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista edellyttää, että maksuajat saavat ylittää 30 päivää vain, jos asiasta on sovittu. Niistä vastaajista, jotka ilmoittavat maksuaikojen ylittävän 30 päivää, vain 42 prosenttia on sopinut asiasta. – Tästä voi päätellä, että suurimmassa osassa tapauksista yli 30 päivän maksuajat eivät ole voimassa, sillä niistä ei ole sovittu. Velkoja voisi näissä tapauksissa vedota maksuaikalakiin ja edellyttää maksimissaan 30 päivän maksuaikoja, Toivonen huomauttaa. Toivonen huomauttaa, että kun vastassa on usein suuryritys, pienemmät yritykset joutuvat hyväksymään itselleen epäedullisen ja lainvastaisen tilanteen. Yksinyrittäjä tai muu pienyrittäjä voi olla suureen sopimuskumppaniinsa nähden heikossa neuvotteluasemassa.

Lakia syytä kiristää 44 prosenttia Yrittäjägallupiin vastanneista

ilmoittaa, että lakia tulisi kiristää. – Koska edelleen suuri osa pienistä yrityksistä kärsii sopimuskumppaninsa pitkistä maksuajoista, on perusteltua, että kaupallisten sopimusten maksuehtolain sopimisen rajoja täsmennetään pienyrittäjän suojaamiseksi, Tiina Toivonen sanoo. – Sinänsä tärkeää sopimisen vapautta kannattaisi rajoittaa siten, että pitemmän maksuajan tulee olla perusteltu sopimuksen erityisluonteella tai -piirteellä. Esimerkiksi kaupan toimialalla, jossa vähittäismyynti perustuu sesonkeihin, on pienen yrityksen kannalta tarpeellista ja toimialalle tavanomaista poiketa 30 päivän maksuajoista, Toivonen sanoo. Hän huomauttaa, että erityisen tärkeää olisi, että lain valvontaa kehitetään.

Lakia muutettiin jo kertaalleen Maksuehtolakia muutetiin toukokuussa 2015: maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä saatavissa saisi ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Muutoksella haluttiin lyhentää yritysten välisiä maksuaikoja rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarpeen mukaan sopia halutun pituisista maksuajoista. Muutos tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteen pohjalta. Alun perin vuonna 2013 säädetyssä laissa raja oli 60 päivää. Lakimuutoksen tarkoituksena oli saada sopijapuolina olevat yritykset nykyistä laajemmin kiinnittämään huomiota pitkiä maksuaikoja koskeviin sopimusehtoihin. Tiina Rantakoski tiina.rantakoski@yrittajat.fi


TYÖPAIKKA

MYYDÄÄN YRITYS PALVELUT Myydään hyvämaineisen ja vakiintuneen parturi-kampaamon liiketoiminta Hyvinkäällä. Kaunis, avara pankin vuokrahuoneisto kaupungin parhaalla paikalla katutasossa. 5 asiakaspaikkaa. 5823

KAUPPA Myydään erikoistavaramyymälä Wanha Osula Haukivuoren keskustassa. Asiakasvirta kantatieltä, vakituisista asukkaista ja mökkiläisistä. Myymälässä useita tuoteryhmiä, kahvio ja postin sekä matkahuollon palvelut. 050 5256990 5381

KIRJAT

KIINTEISTÖALA

Uunituore ja tulikuuma 3. painos! Kauko Parkkinen:

YRITTÄJÄ TULOPOLITIIKAN HUKKAPUTKESSA Kertoo, miten tämän mekkalan siemenet kylvettiin 35 vuotta sitten, kun Kalevi Sorsan hallitus ja työmarkkinajärjestöt kyykyttivät yrittäjiä ”työsuhdeturvalailla”.

hjoja Arvola ukin p yrittäjä iin! kontt

Kirjakaupoista ja www.kauko-kustannus.fi 20 euroa kpl + kulut, väh. 2 kpl ilman kuluja lisää aiheesta www.kaukoparkkinen.com

Myydään tunnettu ja hyvämaineinen kiinteistöalan palvelu- ja huoltoyritys Helsingin keskustassa. Hyvät, kokeneet työntekijät ja asiakkaina noin 65 taloyhtiötä kantakaupungissa. Vuokratilat ja moderni, hyvä kalusto. Ota yhteyttä! 5807

LIIKENNE Kannattava huolto- ja kor-

jaamoyritys Kristiinankaupungssa. Hyvällä sijainnilla ja vakiintuneella asiakaskunnalla. Myydään yrittäjien iän vuoksi. 4734

vasti. Puh. 040 766 0594 5735

OSTETAAN YRITYS Myydään Pirkanmaalla toimiva yritys sisältäen 2 taksia, 11 linja-autoa ja hallitilaa noin 1600 neliötä, jossa huoltotilat ja toimisto/asunto. Osalla autoista sopimusajo, osa tilausliikenteessä.Yritys myynnissä eläköitymisen johdosta. P. 0405348053 5540

PALVELUT Pitkän kokemuksen omaava tilitoimisto on kiinnostunut laajentumaan yritysostojen kautta. 5041

MAJOITUS, RAVINTOLA, ELINTARVIKE Legendaarinen Metsälän Baari - uudelle yrittäjälle toimiva konsepti 5459

RAKENTAMINEN Sähköurakointiliike myydään omistajan eläköitymisen vuoksi. Puh. 0400132837 5264

TEOLLISUUS Myydään teollisuusmaalaamo Seinäjoen Teräsmäeltä. Yrityksellä on vakiintuneita asiakassuhteita ja hyvä maine, yritys on toiminut vuodesta 2001 kannatta-

Seuraava Yrityspörssi ilmestyy 7.2.2019. Satoja myytäviä yrityksiä ja ilmoituksiin vastaaminen osoitteessa www.yritysporssi.fi Voit jättää ilmoituksen soittamalla 010 339 3300.

Kustantaja Suomen Yrittäjien Sypoint Oy. Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja postitetaan Suomen Yrittäjien jäsenille. Osoitteellinen levikki 77 830 kpl. ISSN 2341-7722 (painettu) ISSN 2341-7714 (verkkojulkaisu). Aikakauslehtien Liiton jäsen. Toimitus Taru Jussila päätoimittaja ⚫ Jari Lammassaari, toimituspäällikkö ⚫ Elina Hakola, toimittaja ⚫ Tiina Rantakoski, toimittaja ⚫ Pauli Reinikainen, toimittaja ⚫ Maarit Kattilakoski, senior AD ⚫ etunimi.sukunimi@yrittajat.fi, p. (09) 229 221 ⚫ Ilmoitusmyynti Otavamedia Oy ⚫ Maistraatinportti 1, 00150 Otavamedia ⚫ oma.otavamedia.fi ⚫ Tilaukset ja osoitteenmuutokset Suomen Yrittäjät, PL 999, 00101 Helsinki ⚫ p. (09) 229 221 ⚫ toimisto@yrittajat.fi ⚫ Taitto ja sivunvalmistus Aste Helsinki Oy / Lea Hult, Helsinki ⚫ Paino Alma Manu Oy, Tampere Lehti ei vastaa ilmoituksen asuun tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta,epäselvästä käsikirjoituksesta, puhelimitse annetusta ilmoituksesta tai kieli- tai käännösvirheestä, jos teksti käännetään lehden toimesta ilman eri maksua. Ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta, mikäli poisjääminen johtuu ilmoittajasta, tilaajasta, mainostoimistosta tai ylivoimaisesta esteestä. Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. Ilmoituksen tilaaja vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus on lakien, asetusten ja hyvien tapojen mukainen. tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, että ilmoitus on lakien, asetusten ja hyvien tapojen mukainen.


YRITTÄJÄN TIE MENESTYKSEEN EI OLE KOSKAAN OLLUT HELPPO.

Meiltä saat tukea: yrittajat.fi/tulemukaan

Profile for Suomen Yrittäjät

Yrittäjäsanomat 6/2018  

Yrittäjäsanomat 6/2018

Yrittäjäsanomat 6/2018  

Yrittäjäsanomat 6/2018

Profile for yrittajat