Page 49

49 tamisessa. Me olemme tietoisesti rakentamassa Billnäsiä erilaisella profiililla, mutta uskon, että voimme yhteistyöllä hyödyttää toinen toisiamme.

Riittävätkö rahat? Olli Muuraiselle ei ole tärkeää, että hänen jälkeläisensä omistaisivat Billnäsin sadan vuoden kuluttua. – Tärkeää on, että Billnäs on olemassa ja kertomassa jälkipolville suomalaisen yrittäjyyden historiasta. Ruukin kunnostamiseen uppoaa vielä kymmeniä miljoonia. Julkisuudessa on puhuttu 25 miljoonasta, mutta se ei Olli Muuraisen mukaan riitä. – Jos yli 20 000 rakennusoikeusneliötä kerrotaan tämän päivän rakentamiskustannuksilla, niin päästään oikeaan mittaluokkaan, hän summaa. Vuodet näyttävät, riittävätkö remonttireiskan rahat Billnäsin loiston palauttamiseen. //

Yrittäminen on itsensä toteuttamista Talouskeskusteluissa

toistellaan usein, että verotus on tärkein yrittämisen määrää säätelevä tekijä. Se ei Olli Muuraisen mielestä pidä paikkaansa. Muuraisen mukaan yrittämisen on ydin itsensä toteuttaminen. – Keskeisenä yrittäjyyden motiivina on halu luoda jotakin uutta ja tehdä asiat omalla tavallaan – ei se verotuksesta ole kiinni, Olli Muurainen arvioi. Yrittämiseen liittyvän byrokratian pitäisi olla kevyempää ja päätöksentekoon pitäisi saada itse yrittäjät mukaan. Yrittäjyy-

den asioita ratkovat Muuraisen mielestä monesti ihmiset, joilla ei itsellään ole kokemusta yrittäjyydestä eikä tietoa sen vaikuttimista. – Juhlapuheissa maalaillaan, että yrittäminen on tärkeää, mutta käytännössä sitä ei juuri pidetä arvossa, Muurainen toteaa. – Nykytilanteesta johtuen moni henkilö, jolla olisi potentiaalia toimia yrittäjänä, tyytyy palkkatyöhön, koska se on henkisesti vähemmän kuluttavaa, hän harmittelee.

Yrittäjä-lehti 4/2011  
Yrittäjä-lehti 4/2011  

yrittäjä 4/2011