Page 14

14

Ihmisten johtamisen taitoja ei ole nähty tehokkuusjohtamisessa tärkeänä.

jon asioita. Suomessa ei ole koskaan ollut näin pitkälle koulutettua väestöä, eikä näin paljon tietoa tarjolla. – Tehokkuusjohtamisessa on toki paljon hyvääkin. Paradoksi syntyy siitä, että tehokkuusjohtaminen viedään liian pitkälle. Me kuvittelemme, että se on kuin urheilua. Jatkuva kiristäminen toisi tuloksia. Palmu väittää päinvastaista. Liian pitkälle vietynä numerojohtaminen, yksilötavoitteisiin keskittyminen ja ylivaltuuttaminen johtavat epäselvyyksiin, monikertaiseen työhön, huonoon laatuun ja henkiseen pahoinvointiin. Kaikesta tästä seuraa luultua heikompi tuottavuus. Luovuus ja innovaatiot eivät pääse esiin. Palmu haluaa korostaa, että tehokkuusjohtamisen pahin seuraus on kuitenkin luottamuksen häviäminen työelämästä ja arkipäivän työsuorituksen aliarvostus. Hänen mukaansa katseet kohdistuvat jonnekin muualle kuin tähän hetkeen. On kadonnut ymmärrys, että laatu ja tulos tehdään kussakin hetkessä eikä puolen vuoden tavoitteiden toteuduttua. Palmun mukaan yksinäisyyden tunne töissä johtuu pitkälti ylivaltuuttamisesta eli työntekijän odotetaan suoriutuvan työstään mahdollisimman pitkälle yksin. Tästä seuraa työntekijöiden heitteillejättö tai he jättäytyvät yksin. – Esimiehet luistavat esimiestehtävistään eivätkä kanna heille kuuluvaa vastuuta. Valtuuttamisen kulttuurissa lähiesimiestyöskentely on erityisen tärkeää, jotta työntekijät tietävät, mitkä työt on ainakin tehtävä ja milloin.

YRITTÄJÄ 4/2011

Esimieskin heitteillä Palmun mielestä Suomessa esimiehiä on kohdeltu erittäin epäreilulla tavalla. Perinteisesti esimiehet ja johtajat on jätetty täysin yksin oman oivalluksen ja ymmärryksen varaan ihmisten johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa puuttuu systemaattinen tapa vahvistaa esimiesasemassa olevien ihmisjohtamistaitoja ja -valmiuksia. Johtajaa on tuettava näiden taitojen vahvistamisessa. – Voidaan jopa sanoa ihmisjohtamistaitojen jääneen harrastamisen varaan. Tämä on käsittämätön tilanne ja kertoo täydellisestä sokeudesta. Ihmisten johtamisen taitoja ei ole nähty tehokkuusjohtamisessa tärkeänä. Ainoa selitys tähän on, että tehokkuusjohtamisajattelu on vääristänyt meidän ihmiskäsityksemme kokonaan. Palmun mielestä johtajan tärkein tehtävä on katsoa, että oikeat ihmiset ovat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan ja tekevät oikeita asioita. – Ei johtaminen ole sen kummempaa. Työntekijöitä tukemalla ihmiset ovat motivoituneita ja saavat kiitosta työstään, sanoo johtajuuskouluttaja. Hänen johtamisfilosofiaan kuuluu paluu perusasioiden äärelle. – Luottamusta vahvistava johtaminen on jämäkkää, joskus jopa ankaraa, mutta se on samalla selkeää. Töissä ollaan töissä. Alaisten on ymmärrettävä, mitä heille puhutaan. Esimiesten on puhuttava johdettaviensa kanssa samaa kieltä. Puheiden ja tekojen on oltava linjassa keskenään. //

Villa Felix on Anne-Liisa Palmun ja Tea Käyhkön vanhanajan pensionaatti Kemiönsaarella Västanfärdin lahdella. Se on tarkoitettu 50+ -ikäisille. Villa Felix on myös koulutus-, kurssi- ja kohtaamispaikka, jossa on korkealaatuinen ravintola ja aktiviteetteja niitä haluaville. Kaikessa Villa Felixin toiminnassa on läsnä ihmisen kokonaisvaltainen hyvä olo. Se näkyy lautasella, huoneissa ja paikan miljöössä. Eräs paikan toiminnan ta­ voitteista on edistää Suomessa uudenlaista 2000-luvun ihmiskeskeistä johtamiskulttuuria. Villa Felix tarjoaa kannustavan ympäristön johtoryhmien aivo­ riihille. Siellä järjestetään erilaisia esimies- ja johtotehtävissä olevien henkilöiden ja ryhmien räätälöityjä teemapäiviä asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Yrittäjä-lehti 4/2011  
Yrittäjä-lehti 4/2011  

yrittäjä 4/2011