Page 10

Suomalaisyritysten puolesta Kevään eduskuntavaalien alla Juha Sipilä kampanjoi voimakkaasti suomalaisyritysten Suomessa säilyttämisen puolesta. Nyt tuoreen kansanedustajan työ suomalaisen yrittäjyyden puolesta jatkuu edus­kunnassa.

Suomalaiset valttikortit Sipilä muistuttaa, että suomalaisen hyvin­ voinnin perusta on suomalaisissa yrityksissä ja yrittäjissä. – Suomi ei selviä ilman yritystoiminnan kasvua ja kehittymistä. Meillä tulisi olla parem­pi itsetunto mietittäessä tämän kansallisen voimavaran ja osaamisen luovuttamista halpamaiden tehtäväksi, kansanedustaja muistuttaa. Sipilän kokemukset saksalaisten yritysten ja yrittäjien kanssa ovat olleet puhuttelevia. – He taistelevat kynsin hampain perusta­ miensa työpaikkojen säilymisestä Saksassa, siis myös omistajat ja yrittäjät. Samanlaista tsemppiä Sipilä kaipailee Suomeenkin ja muistuttaa suomalaisten valttikorteista maailmalla: meillä on toimiva yhteiskuntajärjestys, puhdas luonto ja maailman paras koulutus. Suomalaiset tunnetaan maailmalla erityisesti visaisten ongelmien käytännönläheisinä ratkaisijoina.

Vaihtoehtona vaihtovelkakirja Yritysten Suomessa säilymisen kannalta on Sipilän mielestä huolestuttavaa, ettei Suomeen ole syntynyt pitkäjänteisen rahoituksen mallia. – Esimerkiksi perheyrityksen nopean kasvun rahoitus johtaa käytännössä siihen, että yritys on myytävä viiden vuoden päästä sijoittajan mukaantulosta. Sipilä ehdottaa ratkaisuksi esimerkiksi perheyrityksille räätälöitävää vieraan pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa. Sen ideana olisi tuottaa lainanantajalle korkea korko, mutta yritys maksaisi lähtökohtaisesti lainan pois. Yritys voisi myös korvata rahoituksen edullisemmalla tai vastaavalla vaihtovelkakirjalla laina-ajan päätteeksi. – Tällä hetkellä Suomen pääomarahoitusmarkkinat on rakennettu EXIT-ajattelun pohjalle, missä myös yrittäjän on luovuttava omistuksesta yhtä aikaa pääomarahoittajan kanssa, Sipilä toteaa. YRITTÄJÄ 4/2011

Yrittäjä-lehti 4/2011  
Yrittäjä-lehti 4/2011  

yrittäjä 4/2011