Page 68

HISTORIA » Korkeakoulutasoinen yrittäjyysopetus aloitettiin 1980-luvulla

68

TEKSTI Jouko Lantto, HENKILÖKUVA Lehtikuva/Sari Poijärvi

Kun yrittäjyysoppia korkeakouluun tuotiin

Yrittäjyyden oppia halutaan nykyisin levittää kaiken kansan keskuuteen. Tuloksiakin syntyy, mutta on muistettava, että esimerkiksi maamme yliopistoissa ja korkeakouluissa yrittäjyyden opetus on vielä suhteellisen nuorta, emeritusprofessori Veikko Leivo sanoo.

Ensimmäinen

yrittäjyyden professuuri perustettiin Suomessa Helsingin kauppakorkeakouluun 1980-luvun alkupuolella, kun professori Veikko Leivo astui uuteen virkaansa. Tämän jälkeen yrittäjäprofessuureja on perustettu parisen kymmentä eri puolille maata eri yliopistoihin. Yhteistä yrittäjyyden oppituoleille akateemisessa maailmassa on ollut se, että ne ovat syntyneet usein elinkeinoelämältä saadun tuen varaan. Professori Veikko Leivo muistelee 1980-luvun pioneeri­aikoja näin. – Olin havainnut toimiessani liiketaloustieteen professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa, miten Suomen talouden kehittämisen kannalta keskeiset asiat, kuten yrittäjyys, oman yrityksen perustaminen ja pienyritysten johtaminen, olivat aivan liian vähäisessä asemassa koulutuksessa ja tutkimuksessa. – Kun tulin valituksi rehtoriksi vuonna 1980, niin jo syyslukukauden avajaispuheenvuorossani toin esille tarpeen saada yrittäjyyden ja pienyritysten johtamisen professuuri Helsingin kauppakorkeakouluun.

½½Veikko Leivo Nyt 30 vuotta myöhemmin Veikko Leivo toteaa, että saattoi rehtorina merkittävästi edistää yrittäjyyttä ja pienyritysten johtamisen koulutusta kauppakorkeakoulussa. Myös keskustelut kansleri Jaakko Hongon kanssa vaikuttivat oleellisesti opetusalan lopulliseen määrittelyyn, hän toteaa.

Jonon ohi ministeriön kautta Koska yrittämisen professuuri olisi ilmeisesti virka, jonka perustamista ns. lahjoitusvirkamenettelynä elinkeino-

elämä saattaisi olla valmis tukemaan, ryhdyttiin tätä mahdollisuutta myös selvittämään. Veikko Leivon mukaan haasteellista tuohon aikaan oli kuitenkin se, että kaikki oppiaineet halusivat pitää tiiviisti kiinni jo aikaisemmin päätetyistä uusista professuureista. Käytännössä tämä tarkoitti, että kauppakorkeakoulun päättävät elimet olivat valmiit yrittäjyyden professuurin perustamiseen vasta vuosien jälkeen – Kuitenkin tuolloin ymmärsin, että ratkaisevassa asemassa viran perustamiseksi oli opetusministeriö ja toiminta lahjoitusvarojen avulla. Niinpä käännyin ministeriön puoleen. – Tapaamisessa sain myönteisen vastauksen. Yrittämisen professuuria pidettiin tärkeänä. Lisäksi luvattiin, että jos lahjoitusvarat löytyvät, niin professuuri voidaan perustaa jo ennen sen hetkistä uusien virkojen jonoa.

VIRKA Puhelinkeräyksellä Seuraavana toimenpiteenäni oli kerätä varat virkaan, Veikko Leivo jatkaa.

Yrittämisen professori Veikko Leivo vastasi pienyritysten johtamisen kokonaisvaltaisesta opetusohjelmasta ja alan erikoistutkimuksesta. YRITTÄJÄ 3/2011

Yrittäjä-lehti 3/2011  

yrittäjä 3/2011

Yrittäjä-lehti 3/2011  

yrittäjä 3/2011