Page 1

5.1.

Părțile contractului��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23

5.2.

Obiectul contractului de asigurare������������������������������������������������������������������������������������������������� 24

5.3.

Riscurile ce se acoper���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

5.4.

Prima de asigurare���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27

5.5.

Suma asigurat���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28

6.

Condițiile de validitate ale contractului de asigurare����������������������������������������������������� 29

6.1.

Capacitatea de a contracta������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29

6.2. Consimțământul����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 6.3.

Obiectul contractului����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

6.4. Cauza������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33

CUPRINS PARTEA I.

7.

Încheierea contractului de asigurare��������������������������������������������������������������������������������������������34

7.1.

Oferta și acceptarea ofertei������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 37

7.2.

Proba existenței contractului de asigurare����������������������������������������������������������������������������� 38

7.2.1.

Polița de asigurare���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

7.2.2. Certificatul de asigurare��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 7.2.3. Nota de acoperire������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 39 8.

Subiectele contractului de asigurare�������������������������������������������������������������������������������������������� 39

9.

Durata contractului de asigurare�����������������������������������������������������������������������������������������������������42

10.

Interpretarea contractului de asigurare�������������������������������������������������������������������������������������43

11.

Determinarea legii aplicabile a contractului de asigurare������������������������������������������43

12.

Clasificarea contractelor de asigurare����������������������������������������������������������������������������������������� 45

Secțiunea II 13.

Executarea contractului de asigurare������������������������������������������������������������������������������������������46

13.1.

Drepturile și obligațiile părților�����������������������������������������������������������������������������������������������������������46

13.2.

Terții în raport de contractul de asigurare������������������������������������������������������������������������������� 47

13.3.

Drepturile și obligațiile Asiguratului����������������������������������������������������������������������������������������������� 50

13.4.

Obligațiile Asiguratorului������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56

14.

Încetarea efectelor juridice ale contractului de asigurare.���������������������������������������� 58

Scurt istoric al contractarii de asigurare������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

15.

Consecințele încetării efectelor juridice ale contractului.������������������������������������������� 59

CAPITOLUL I.

Secțiunea III.

CONTRACTUL DE ASIGURARE – TEORIA GENERALĂ�������������������������������������������������������������������������� 15

Disputele dintre părți și judecarea acestora.

TEORIA GENERALĂ A CONTRACTULUI DE ASIGURARE Introducere������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11 Preocupări de reglementare la nivel european��������������������������������������������������������������������������������������� 12

Secțiunea I. 2.

Generalități����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15

3.

Definiția contractului de asigurare���������������������������������������������������������������������������������������������������17

4.

Caracteristici juridice�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

5. Conținutul contractului de asigurare. Clauzele esențiale ale contractului de asigurare������������������������������������������������������������������ 22

6

16.

Judecarea litigiilor dintre părți�������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

16.1. Medierea���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 16.2. Prescripția dreptului la acțiune���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63 16.3. Recunoasterea și executarea hotărârilor arbitrale și judecătorești străine în România������������������������������������������������������������������������������������������������ 67

7


19.6. Contractul de asigurare bunuri IT���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 137

PARTEA A II-a CONTRACTE SPECIALE DE ASIGURĂRI CAPITOLUL III: TIPURI DE CONTRACTE DE ASIGURARE

Secțiunea I CONTRACTE DE ASIGURARE DE PERSOANE 17. Generalități���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72 17.1.

Contractul de asigurare de viață������������������������������������������������������������������������������������������������������ 72

17.2.

Contractul de asigurare de viață de grup��������������������������������������������������������������������������������� 78

17.3.

Contractul de asigurare de viață cu componența investițională������������������������� 78

17.4.

Impozitarea��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79

17.5.

Contractul de asigurare voluntară de sănătate����������������������������������������������������������������� 80

Secțiunea II 18.

Contracte de asigurare de persoane, altele decât cele de viață�������������������������� 82

18.1

Contractul de asigurare medical�������������������������������������������������������������������������������������������������� 82

18.2.

Contractul de asigurare medicală pentru boli incurabile�������������������������������������������� 83

18.3. Contractul de asigurare medicală pentru intervenții chirurgicale�����������������������84 18.4. Contractul de asigurare de accidente������������������������������������������������������������������������������������������ 85

Secțiunea IV 20.

Contractul de asigurare de răspundere civilă ����������������������������������������������������������������������������� 140

Generalități 20.1.

Contractul de asigurare de răspundere civilă generală���������������������������������������������������������� 143

20.2. Contractul de răspundere civilă a Diectorilor și Executivilor����������������������������������������������� 147 20.3. Contractul de asigurare de răspundere profesională�����������������������������������������������������������������152 20.3.1. Contractul de asigurare de răspundere civilă pentru erori și omisiuni����������������������� 157 20.4. Contractul de asigurare de răspundere pentru produsul defect������������������������������������� 158 20.5. Contracte de asigurare de răspundere civilă care au legătura cu transportul����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163 20.5.1. Contractul de asigurare de răspundere civilă a transportatorului rutier în trafic internațional�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������163 20.5.2. Alte contracte de asigurare de răspundere civilă a cărăușului rutier în trafic internațional�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 174 20.5.3. Contractul de asigurare de răspundere a cărăușului aerian������������������������������������������������ 176 20.5.4. Contractul de asigurare de raspundere a cărăușului maritim�������������������������������������������181 20.5.5. Contractul de asigurare de răspundere a expeditorului internațional��������������������� 190 20.5.6. Contractul de asigurare de răspundere a reparatorului de nave�������������������������������������193

Secțiunea V

18.5. Contractul de asigurare medicală de călătorie�������������������������������������������������������������������� 87

21.

Contracte de asigurare de credite și garanții������������������������������������������������������������������������������������195

21.1.

Contractul de asigurare de credite������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 196

Secțiunea III

21.2.

Contractul de asigurare garanție���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 198

21.3.

Contractul de asigurare de pierderi financiare������������������������������������������������������������������������������� 200

Contracte de asigurări generale. Contractul de asigurare de bunuri și proprietăți 19.

Generalități����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89

19.1.

Contractul de asigurare auto pentru avarii și furt������������������������������������������������������������� 92

19.2.

Contractul de asigurare de incendiu��������������������������������������������������������������������������������������������� 96

19.3.

Contractul de asigurare de construcții montaj��������������������������������������������������������������������98

19.4. Contracte de asigurări agricole������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102 19.4.1. Contractul de asigurare a culturilor agricole, rodul viilor, pomilor fructiferi şi hameiului���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102 19.4.2. Contracte de asigurare pentru protecţia animalelor�����������������������������������������������������114

Secțiunea VI CONTRACTE DE ASIGURARE REGLEMENTATE DE LEGI SPECIALE 22. Generalități�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 202 22.1. Contract de asigurare de răspundere civilă pentru prejudicii cauzate părților din accidente de autovehicule���������������������������������������������������������������������������� 203 22.2. Contracte obligatorii de asigurare a locuinței și a clădirilor cu destinație de locuință împotriva dezastrelor�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 205

19.5. Contracte de asigurare de proprietati care au legătură cu transportul.������� 116 19.5.1. Contractul de asigurare corp navă și mașini������������������������������������������������������������������������ 116 19.5.2. Contractul de asigurare mărfuri în tranzit.����������������������������������������������������������������������������124

Concluzii�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 206

19.5.3. Contractul de asigurare corp aeronavă.������������������������������������������������������������������������������������ 131

8

9

Contractul de asigurare - Cuprins  
Contractul de asigurare - Cuprins  
Advertisement