Page 1

  nieuwsbrief alkmaar. nummer 2, september 2013

dichterbij jongeren in Alkmaar

God, hier ben ik! Gijs heeft het afgelopen jaar een Action-jaar gevolgd bij Youth for Christ. Eén dag in de week kreeg hij training op het hoofdkantoor. De overige vier dagen werkte hij hier in het jongerencentrum The Mall in Alkmaar. Gijs is gelovig opgevoed maar had de laatste jaren weinig meer met het geloof. Een van de redenen om een tussenjaar te doen, was voor Gijs om God weer terug te vinden. Gijs: “In dit jaar heb ik veel gehad aan mijn collega’s Cor en Leonie. Ik heb geleerd hoe zij hun geloof leven en uitdragen. We hebben veel gebeden en gepraat over het geloof. Daarnaast hebben we tijdens de trainingen stil gestaan bij thema’s die dieper ingaan op je leven en Gods Woord.”

Hij is er “Ik heb God dit jaar echt weer terug gevonden. Hij heeft me door dit hele jaar heen zo duidelijk gezegend en geleid. Mijn relatie met Hem is misschien wel sterker dan ooit! Daarnaast heb ik een studiekeuze kunnen maken. Ik ga Sociaal Pedagogische Hulpverlening volgen. Ik heb heel veel positieve stimulans

gekregen van collega’s en de jongeren om iets in deze richting te gaan doen.” Eén gedachte “Ik ging dit jaar eigenlijk maar met één gedachte in: ik wilde God terugvinden zodat ik weer gelukkig kon zijn. Maar nu kom ik eruit met een sterke relatie met God, een studiekeuze en een geweldige vriendin (ontmoet op de trainingsdagen)! Dit bewijst maar weer eens dat als je een stap neemt richting God, Hij je zo ontzettend zegent.”

GEBEDSPUNTEN • We mogen God danken voor alle dingen die Hij het afgelopen jaar in het leven van Gijs en anderen heeft gedaan! • We zijn God dankbaar voor de komst van Maria in ons team. • Bid voor voldoende vrijwilligers voor het komende jaar. • Bid voor wijsheid, inzicht, liefde en passie voor alle situaties en de jongeren die dit jaar op ons pad komen.


Redder in nood!

“Ik heb er zin in!”

Psalm 142 vers 8: Leid mijn ziel uit de gevangenis om Uw Naam te loven.

Maria de Gooijer stelt zich voor… Mijn naam is Maria de Gooijer en vanaf september werk ik voor Youth for Christ Alkmaar. Ik ben 23 jaar en geboren en getogen in Alkmaar. Sinds juni vorig jaar ben ik afgestudeerd in Culturele Maatschappelijke Vorming. Kort gezegd ben ik sociaal cultureel werker.

Toen David in de grot verborgen was voor Koning Saul, riep hij het uit naar de Here. Je leest het in Psalm 142. Hij was bang en machteloos en wist dat God de Enige was die hem kon redden. In momenten van nood is de mens in veel gevallen geneigd om zich naar God te keren. Wanneer we op het punt komen dat we het echt niet meer weten, is het punt van overgave dichtbij. Zowel voor ons team als voor de jongeren die naar The Mall komen, geldt dat God ons wilt tegemoetkomen in onze nood. Machteloos In The Mall komen geregeld jongeren die zich in meer of mindere mate machteloos en in nood voelen. Wat is het dan fantastisch te weten dat wij hen in contact mogen brengen met dezelfde God als David! God die in elke situatie voor een uitkomst zorgt en meer nog, een God die verder reikt dan je nood. Die je meer geeft dan je verdient. Geloof Ons gebed is dat wij het komend seizoen weer mogen klaarstaan voor jongeren. Klaar om met een hart vol geloof jongeren te laten zien dat er een God is die in alles een uitkomst biedt. Cor Jong Teamleider Youth for Christ Alkmaar

Gods leiding Ik heb erg veel zin om bij Youth for Christ te gaan werken omdat ik het idee heb dat dit echt mijn plek is. Ik ben graag in contact met jongeren, op serieus vlak of gewoon gezellig, en ik hou van organiseren. Maar vooral denk ik dat God mij naar deze plek heeft geleid en me er de afgelopen jaren op voor heeft bereid. Weet wie je bent Ik ben in mijn studie en op persoonlijk vlak veel bezig geweest met het ontdekken van wie je bent en waar je goed in bent. Dat is een hele zoektocht en helemaal voor de jongeren die bij het jongerencentrum The Mall komen. Als je jong bent verandert er veel. Ik hoop jongeren met mijn kennis en ervaring te kunnen helpen. Maar vooral voor ze klaar te staan en open en eerlijk te zijn. Bid mee Om dit werk te kunnen doen is mijn geloof erg belangrijk. Ik haal er kracht uit en veel wijsheid. Want God heeft de jongeren gemaakt en kent hen beter dan wie dan ook! Ik wil jullie daarom ook graag vragen om voor jongerenwerker Cor, de vrijwilligers en mij te bidden. Want zonder God zelf brengt dit werk geen vrucht voort. Ik ben erg dankbaar dat ik deze kans krijg en heb er daarom ook erg veel zin in! Ik hoop jullie een keer te mogen ontmoeten in The Mall of daarbuiten.

Dichterbij jongeren Eén van de krachtige pijlers in het werk van Youth for Christ is relationeel werken. Alleen door relaties kun je uiteindelijk dichterbij jongeren komen. In Alkmaar is deze pijler fundamenteel. Of je gezellig een spelletje Monopoly speelt of dat je samen ploetert in de tuin; je trekt samen op en deelt met elkaar je leven. In het werk van Youth for Christ is dit van fundamenteel belang om uiteindelijk positieve invloed te hebben in het leven van de jongeren. Youth for Christ Alkmaar Saskerstraat 22 1831 CR  Alkmaar www.yfc.nl/alkmaar Cor Jong cor.jong@yfc.nl 06 2245 3743 Giften: Youth for Christ t.n.v. Alkmaar IBAN NL28 RABO 0111 4448 88

Simpele stap Deze simpele stap laat de jongeren zien dat hij of zij gezien wordt en sterker nog, er mag zijn! Al verschillende keren hebben wij van jongeren gehoord dat zij The Mall ervaren als hun tweede huis. Pas wanneer een jongere zich thuis voelt, kunnen we van betekenis zijn. Bid dat wij ook het komend jaar dichtbij jongeren mogen komen.

Nieuwsbrief Alkmaar najaar 2013