__MAIN_TEXT__

Page 1

LifeSpotS inSpiratiecataLoGuS


Ga aan de SLaG voor JonGeren in JouW buurt!


Pioniers in de spotlights pi路o路nier (de; m,v; meervoud: pioniers), baanbreker Een pionier, een baanbreker, iemand die iets nieuws wil ontdekken door te doen: je vindt ze door heel Nederland. Deze inspiratiecatalogus vertelt het verhaal van 12 pioniers die, geraakt door de nood in hun omgeving, aan de slag willen. Dappere mensen die een deel van hun tijd, geld of energie geven aan jongeren in hun buurt. Door het aanbieden van toneelles, meubels te maken met tieners of er gewoon voor ze te zijn, als tweede ouders. Ieder met zijn eigen verhaal. Youth for Christ is trots op deze pioniers en zet ze in deze catalogus in de spotlights. Laat je inspireren!

LifeSpots

Geschikt

Een LifeSpot is een lokaal initiatief voor jongeren, gestart door vrijwilligers die vanuit Gods liefde jongeren willen helpen groeien. Met passie, overtuiging en inzet willen zij de jongeren iets meegeven wat ze buiten de LifeSpot vaak niet vinden. Veel tieners ervaren een gebrek aan liefde, plezier of een luisterend oor. Onze pioniers vangen dit tekort op en delen Gods liefde uit aan deze kwetsbare doelgroep.

Heb jij een hart voor jongeren? En heb je de wil en het doorzettingsvermogen om iets nieuws te beginnen in jouw buurt? Dan ben jij geschikt om pionier te worden. Youth for Christ ondersteunt beginnende en gevorderde pioniers op allerlei gebieden. Met onze jarenlange ervaring met jongerenwerk zijn wij de basis waarop je terug kunt vallen. LifeSpots zijn er in vele soorten en maten. Wat is jouw droom voor de jongeren in jouw buurt?

1 2 3 4

5 6 7 8

Zutphen: In een Zutphense wijk met veel armoede en gebrokenheid, brengt theatermaker In猫s van Triest vrolijkheid en creativiteit.

Gendringen: Erik en Mettie Naberman zijn een vader en moeder voor veel jongeren in Gendringen. Hun keet is voor hen een thuishaven waar ze zich veilig voelen.

Dordrecht: Met een meubelatelier geeft Rachelle Steeds jongeren met weinig eigenwaarde de positieve ervaringen die ze nodig hebben.

Harlingen: Drie vrouwen uit Harlingen hebben al jaren het verlangen om jongeren kennis te laten maken met Jezus. Dat doen ze met jongerenwerk, sport, evangelisatie en trouw gebed.

Doorn: Arjan Bos ziet de nood van de jongeren in Doorn. Als vrijwilliger in The Mall Doorn laat hij hen heel praktisch zien hoe Hij met God leeft.

Dinteloord: Met zijn SoccerScooter komt Lex Noordzij dichterbij jongeren in Dinteloord. Vanuit zijn eigen verleden herkent hij de nood en gebrokenheid op straat. Ede: Pieter Barten is ervan overtuigd dat het kennen van Jezus een impact heeft op je omgeving. Daarom wil hij met zijn team betrokken zijn bij de jongeren in de wijk.

Zoetermeer: Als moeder van een tiener geeft Talitha Roos scholieren een plek waar ze even vrij zijn van de druk die ze ervaren.

LifeSpots Inspiratiecatalogus


naam LifeSpot Highlights

pLaatS Zutphen

StartJaar 2013

activiteiten Toneelclub

freQuentie

Elke maandagmiddag

aantaL JonGeren 6 meiden, 1 jongen

aantaL vriJWiLLiGerS 2 vrijwilligers en groter gebedsteam.

“Ze ZiJn heeL open over Wat hen beZiGhoudt. SomS bLiJken er heLe heftiGe thema’S te SpeLen in hun Leven.” Inès van Triest


Highlights, Zutphen

Toneelles voor tieners in armoede Wie? Inès van Triest

Waarom? Inès is een jonge theatermaker en jongerenwerker. Ze heeft hart voor Zutphen, de stad waar ze woont. In de wijk Zuidwijken leven veel tieners in armoede of in gebroken gezinnen. Inès: “Het boek ‘God in de stad’ van Gea Gort inspireerde mij om er echt voor tieners te zijn en aandacht aan ze te geven. Ik wil hen helpen om hun talenten te ontwikkelen en daarmee Gods liefde zichtbaar te maken.”

Wat? Haar voorliefde voor theater brengt Inès op het idee om een toneelgroep te starten. Vrijwilliger Jaco springt bij. Zes meiden en één jongen melden zich aan en vanaf september 2013 oefenen ze wekelijks voor hun voorstellingen. Zo krijgen de jongeren, ondanks dat ze niet veel te besteden hebben, toch de kans om bij een toneelclub te gaan. Eén van de meiden vertelt: “Ik ben zo blij dat Inès dit doet. Ik wilde altijd al op toneelles, maar mijn ouders kunnen dat niet betalen.” De toneelclub kwam niet zomaar tot stand. Het balletje ging rollen toen Inès haar plannen voorlegde aan een medewerker van een lokale welzijnsorganisatie. In buurthuis de Uitwijk vond de theatermaakster haar plek. De toneelclub begon met twee enthousiastelingen. Inmiddels zijn dat er alweer zes. Door mond-tot-mondreclame druppelen er steeds meer nieuwe acteurs binnen.

Hoe? Inès gebruikt creatieve werkvormen om in gesprek te raken met de jongeren. Zo vraagt ze hen op te schrijven wat ze van de afgelopen week willen vergeten en wat ze willen onthouden. Inès: “Ze zijn heel open over wat hen bezighoudt. Soms blijken er hele heftige thema’s te spelen in hun leven. Vaak maakt een luisterend oor al een groot verschil. Het is wel een grote uitdaging om openingen te vinden om met de tieners en hun ouders te praten over mijn geloof. Afgelopen kerst heb ik een goed gesprek gehad met de jongeren en heb ik ze verteld dat ik zelf naar de kerk ga. Ik blijf zoeken naar kansen om open te vertellen over mijn drijfveren en mijn geloof.”

LifeSpots Inspiratiecatalogus


Jongereninloop, Gendringen

Tweede ouders Wie? Erik en Mettie Naberman

Waarom? Erik en Mettie hebben een groot hart voor jongeren. Ze zijn geraakt door de problemen van jonge mensen in Gendringen en willen hen een veilige plek bieden. Op deze manier verspreiden ze de liefde van God. Het duo geeft veel van hun tijd en energie aan het realiseren van deze droom. Mettie: “Wij willen er zijn voor jongeren. Veel van hen hebben geen veilige plek om naartoe te gaan. Dat willen wij ze graag bieden.”

Wat? De wens om met jongeren te werken ontstaat een aantal jaar geleden. De gemeente geeft hen na een lange procedure een kaal stuk grond. Mettie: “We waren blij met de ruimte, maar zonder gebouw heb je er niets aan. Gelukkig vonden we op internet een mooie keet. Die hebben we afgebroken en weer opgebouwd op ons eigen terrein. De jongeren uit onze buurt hielpen mee. Dat was een perfecte start van onze LifeSpot.” Inmiddels komen er iedere dag tussen de 25 en 40 jongeren chillen. Verschillende vrijwilligers werken mee aan dit project.

Hoe? Tijdens de inloop zijn Erik en Mettie volledig beschikbaar voor de jongeren. Met het bieden van een luisterend oor, advies of een praatje voelt iedereen zich al snel op zijn gemak. Erik: “Tegenwoordig nodigen we tieners uit om bij ons te komen eten. We lezen samen in de Bijbel en Mettie bidt met ze. Als ze vergeet om na het eten de Bijbel te pakken, herinneren de jongeren haar er direct aan! Mooie gesprekken ontstaan bij ons vanzelf.” Bobby, één van de vaste bezoekers, vertelt: “We zeggen dingen tegen Erik en Mettie die we niet tegen onze eigen ouders zeggen, omdat we weten dat zij het niet doorvertellen. Ze denken mee over een oplossing als we een probleem hebben.” Ferhat is ook vaak te vinden in de inloop: “Erik en Mettie zijn er altijd voor ons, wijzen op gevaren en houden mij van de straat. Ze zijn onze tweede ouders.”

LifeSpots Inspiratiecatalogus


naam LifeSpot

Jongereninloop Gendringen

pLaatS

Gendringen

StartJaar 2008

activiteiten

Inloop en maaltijden

freQuentie

Iedere middag en avond van de week

aantaL JonGeren 25-40 jongeren

aantaL vriJWiLLiGerS 5

“aLS ik verGeet om na het eten de biJbeL te pakken, herinneren de JonGeren me er direct aan!” Mettie Naberman


naam LifeSpot

Lost & Found(ation)

pLaatS

Dordrecht

StartJaar 2013

activiteiten

Coaching / maatjesproject

freQuentie Dagelijks

aantaL JonGeren

8 per week, 24 per jaar

aantaL vriJWiLLiGerS 10

“door aan te SLuiten biJ hun LeefWereLd, probeer ik Ze te activeren en aan te Zetten tot creativiteit.” Rachelle Steeds


Lost & Found(ation), Dordrecht

Meubelatelier in hartje stad Wie? Rachelle Steeds

Waarom? Rachelle deed een aantal jaar jongerenwerk voor Youth for Christ in achterstandswijken in Rotterdam en Den Haag. Veel jongeren die ze daar ontmoette, leiden een chaotisch leven. Vaak voelen ze zich waardeloos, wat hun situatie nog schrijnender maakt. De reguliere hulpverlening is vaak niet in staat om langdurig support te bieden. Door met deze jongeren op te trekken, naar ze te luisteren en hen te helpen met het oplossen van hun problemen, wil Rachelle een voorbeeld van Gods liefde zijn.

Wat? Rachelle wil jongeren helpen om hun leven weer op orde te brengen. Daarvoor heeft ze Lost & Found(ation) opgericht. Ze vertelt: “Ik wil liefde, aandacht en gezelligheid brengen. Ik neem de tijd voor hen en luister naar hun verhalen. Daardoor zie ik wat zo’n tiener echt nodig heeft. Door aan te sluiten bij hun leefwereld, probeer ik ze te activeren en aan te zetten tot creativiteit. Dit geeft eigenwaarde, waardoor ze ook aan andere problemen gaan werken. De kans op het vinden van een volwaardige plek in de maatschappij wordt op deze manier groter.” De activiteiten van Lost & Found(ation) sluiten aan op de behoeften van jongeren en zijn een goed middel om langdurige relaties op te bouwen.

Hoe? In een atelier in een voormalige kerk in het centrum van Dordrecht mogen jongeren tweedehands meubels en woonaccessoires opknappen. Hier leren ze om hun werk te plannen en krijgen ze basisvaardigheden mee voor betaald werk. Lost & Found(ation) stimuleert jongeren om aan het werk te gaan, brengt hen allerlei praktische vaardigheden bij en is een oplaadpunt voor de doelgroep. Daarnaast coacht Rachelle deze jongeren en helpt hen om hun talenten te ontdekken. Jongeren helpen vrijwillig mee in de winkel of doen ander werk in en rond het gebouw. De meubels die ze opknappen, mogen ze meenemen naar huis. Hierdoor dragen ze zelf bij aan hun leefomgeving. Het werk dat ze doen geeft hen een gevoel van eigenwaarde. Die succeservaringen hebben ze nodig om hun leven op orde te krijgen.

LifeSpots Inspiratiecatalogus


“vanuit een baSiS van Gebed Zetten We aLLerLei initiatieven op om in GeSprek te komen met JonGe menSen en te bouWen aan reLatieS” Mettie Naberman

naam LifeSpot

Youth for Christ Harlingen

pLaatS

Harlingen

StartJaar 2003

activiteiten

Bidstond, Youth Alpha-cursus, Bètacursus, Rock Solid, Rock Sport, SuperWoman, 13+ jongeren, evangelisatieacties.

freQuentie

Elke maandag bidstond. De ene vrijdag is er SuperWoman en de andere vrijdag Rock Solid met aansluitend de 13+ groep.

aantaL JonGeren

50 jongeren op de clubs, 70-100 op Rock Sport

aantaL vriJWiLLiGerS

5 vrijwilligers op de clubs. Bij Rock Sport 50 vrijwilligers. Daarnaast een grote biddende achterban.


Youth for Christ Harlingen

Laagdrempelig kennismaken met Jezus Wie? Anja Schilder, Annet Oving en Hilde Dijkstra

Waarom? Wanneer in 1996 een groepje jongeren tot geloof komt, richten zij Youth for Christ Harlingen op. Helaas blijkt het voor hen niet makkelijk om de jeugd te bereiken. De animo ontbreekt en het werk brokkelt weer af. Eind jaren ’90 verdwijnt Youth for Christ Harlingen. Een enthousiaste groep mensen wil het er niet bij laten zitten en besluit om wekelijks samen te bidden voor nieuwe mogelijkheden. In 2002 krijgt Anja Schilder het op haar hart om opnieuw in actie te komen voor de doelgroep. Ze ontmoet Hilde Dijkstra en ervaren jongerenwerker Annet Oving, die beiden iets willen doen voor de jeugd in Harlingen.

Wat? In 2003 start Youth for Christ Harlingen opnieuw, met het doel om buitenkerkelijke tieners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met Jezus Christus. De drie vrouwen geloven dat er door een goede investering en intensief gebed verandering mogelijk is. Anja: “We bidden elke week samen met onze vrijwilligers. Vanuit deze basis zetten we allerlei initiatieven op om in gesprek te komen met jonge mensen en te bouwen aan relaties.”

Hoe? De vrouwen bouwen op verschillende manieren aan de connecties met jongeren. Voor de sportliefhebbers is er Rock Sport, waarbij 70 kinderen en jongeren drie dagen lang met elkaar sporten. Op de laatste dag van dit event is er een christelijke act en een zeskamp. Daarnaast houden ze evangeliserende acties, zoals bidden voor mensen op straat en gaan ze over Jezus in gesprek op de kerstmarkt. Annet, Hilde en Anja geven ook regelmatig een Youth Alpha-cursus en organiseren verschillende programma’s, zoals Rock Solid en meidenmethodiek SuperWoman. Sinds kort blijft er na de Rock Solid-avonden een grote groep van veertig niet-gelovige jongeren hangen. Op dit moment is Youth for Christ Harlingen gevestigd in een mooi grachtenpand. Anja: “Vanaf april krijgen we gelukkig een grotere ruimte met veel meer mogelijkheden. En dat is hard nodig ook!”

LifeSpots Inspiratiecatalogus


The Mall Doorn, Doorn

Een plek voor jongeren tussen wal en schip Wie? Arjan Bos

Waarom? Arjan uit Doorn heeft een hart voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. “Deze jeugd heeft het juist zo nodig om Jezus te leren kennen”, zegt Arjan, “omdat God hen kan helpen om zin te geven aan hun leven. Tijdens een van de Rock Solid-avonden waar ik jeugdleider ben, hoorde ik jongeren op de deur kloppen. Ze zagen licht branden en wilden naar binnen. Dit was voor mij een duidelijk signaal dat we ook jongeren op straat kunnen bereiken. Deze kans wilden we niet voorbij laten gaan.”

Wat? De jeugdleiders in Doorn vormen een werkgroep met mensen uit verschillende kerken. Youth for Christ denkt mee over de concrete invulling van het nieuwe initiatief. Verschillende kerken sluiten zich aan. Arjan: “Samen dromen we over manieren om jongeren te bereiken. Het voorbeeld van de jongeren die aanklopten was voor ons de trigger om iets te gaan doen. Zij weten nu de weg naar The Mall Doorn te vinden.”

Hoe? Elke zaterdag is er een inloopavond waar jongeren uit het dorp welkom zijn. De vrijwilligers van The Mall bouwen aan relaties en helpen bij lastige vragen en problemen. Door wekelijkse ontmoetingen en open gesprekken leren de vrijwilligers de doelgroep steeds beter kennen en ontstaat er vertrouwen.

LifeSpots Inspiratiecatalogus


naam LifeSpot The Mall Doorn

pLaatS Doorn

StartJaar 2012

activiteiten Inloop

freQuentie

Elke zaterdagavond

aantaL JonGeren 20

aantaL vriJWiLLiGerS 2 per week, in totaal 8

“Samen dromen We over manieren om JonGeren te bereiken.” Arjan Bos


naam LifeSpot

Youth for Christ Dinteloord

pLaatS

Dinteloord

StartJaar 2008

activiteiten

SoccerScooter, jongerenactiviteiten, meidenwerk

freQuentie

Meidenwerk elke week. Elke week bij goed weer SoccerScooter.

aantaL JonGeren

SoccerScooter 15-50, Meidenwerk 15-25

aantaL vriJWiLLiGerS 5

“ik WiL Laten Zien dat er een aLternatief iS voor rondhanGen, druGSGebruik en vandaLiSme.” Lex en Wietske Noordzij


Soccerscooter, Dinteloord

Jongeren opzoeken met een mobiele voetbaltafel Wie? Lex en Wietske Noordzij

Waarom? Na een paar jaar in Rotterdam gewoond te hebben voelen Lex en Wietske zich geroepen om naar Dinteloord te verhuizen. “Dinteloord is Rotterdam in het klein”, zegt Lex. “Onder jongeren op straat is veel nood en gebrokenheid. Vanuit mijn achtergrond begrijp ik wat er bij hen speelt.” Zelf heeft hij als tiener geëxperimenteerd met drugs, maar tijdens een Crossroadsvakantie ontdekt Hij dat Jezus onvoorwaardelijk van hem houdt. Gedreven door Gods liefde wil Lex jongeren op straat opzoeken. “Ik wil laten zien dat er een alternatief is voor rondhangen, drugsgebruik en vandalisme. Dat er hoop voor ze is.”

Wat? Door met de jongeren in gesprek te gaan, bouwt Lex aan relaties. Hierdoor zien ze hoe hij leeft en dat geloven meerwaarde heeft. Hij is te gast in hun wereld. Op de hangplekken in het dorp zoekt hij aansluiting bij wat er speelt in hun groep en ziet de dingen waar ze tegenaan lopen. Doordat jongeren hem vertrouwen, delen ze ook hun problemen met hem. Lex geeft ze niet meteen de oplossing, maar stelt kritische vragen om jongeren aan het denken te zetten.

Hoe? Lex maakt gebruik van een Soccerscooter. Dit is een bakbrommer uitgerust met een tafelvoetbalspel waardoor hij op verschillende plekken komt waar jongeren zijn. “Ze hebben mijn telefoonnummer en kunnen me bellen om langs te komen. Ze helpen mee met het opzetten van de scooter en zijn zelf verantwoordelijk voor het kasgeld van de blikjesverkoop.” In het dorp is verder niet veel te doen. Daarom willen de jongeren zelf een activiteit organiseren in de zomer. Lex helpt ze door plannen te maken en contacten uit zijn netwerk beschikbaar te stellen. Zo komen Lex en Wietske echt dichterbij jongeren in Dinteloord.

LifeSpots Inspiratiecatalogus


naam LifeSpot

Ede, KenHem Community

pLaatS Ede

StartJaar 2013

activiteiten

Sport, maaltijden, ontmoeting

aantaL JonGeren Variërend

aantaL vriJWiLLiGerS 10

“de ÉÉn Gaat Sporten met JonGeren en de ander knutSeLen met kinderen.” Pieter Barten


KenHem Community, Ede

Verbinden en verdiepen in de wijk Wie? Pieter Barten en zijn team

Waarom? Pieter Barten en zijn team zetten zich vol enthousiasme in voor de KenHem Community. Deze groep verlangt ernaar om in de nieuwe wijk Kernhem te laten zien wie Jezus is. Pieter: “Wij willen dat mensen in de wijk Jezus leren kennen. Mijn team en ik zijn ervan overtuigd geraakt dat het kennen van Jezus impact heeft op alles wat we doen. Het heeft invloed op de contacten met allerlei mensen om ons heen, zoals de buurman, iemand op straat of in de supermarkt.” Samen met zijn team wil Pieter zijn leven openstellen voor anderen, om van daaruit relaties aan te gaan met jongeren in de wijk.

Wat? De leden van de KenHem Community delen veel met elkaar. Ze eten regelmatig samen en zijn aanwezig in de wijk met verschillende projecten en activiteiten. Pieter: “Dat is geen doel op zich, maar een middel om relaties te bouwen met elkaar en met God. De KenHem Community wil graag een verbindende en verdiepende rol spelen in de wijk. Qua vorm, tijd en locaties proberen wij zoveel mogelijk los te komen van de traditionele vormen van kerk-zijn. Iedereen in het team zet zijn of haar eigen talenten in. De één gaat sporten met jongeren en de ander knutselen met kinderen. Soms bieden we financiële ondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben.”

Hoe? Om erachter te komen wat er leeft onder jongeren, organiseert de groep verschillende events, zoals paintballmiddagen en zaalsporten. Deze activiteiten zijn een mooie gelegenheid om te praten met jongeren en een netwerk op te bouwen van jonge mensen die met elkaar optrekken. De KenHem Community wil een ander geluid laten horen, met een positieve inslag. Pieter: “Wij willen ons volledig door de Bijbel laten leiden en ons hier diep door laten vormen. De boodschap van de Bijbel is voor iedereen confronterend, of je nou christen bent, moslim of atheïst. Deze scherpte willen wij niet nuanceren, maar wel op een toegankelijke manier bespreekbaar maken en daar met elkaar van leren. Wij hopen dat jongeren ontdekken dat ze waardevol zijn in Gods ogen.” LifeSpots Inspiratiecatalogus


Just a Break, Zoetermeer

Veilige plek op weg naar school Wie? Talitha Roos

Waarom? Talitha merkt dat veel jongeren het lastig vinden om zich staande te houden in deze maatschappij. Van alle kanten ervaren ze druk. Vanuit school om te presteren, van hun ouders die hoge verwachtingen hebben. Daar komt de druk vanuit leeftijdsgenoten nog bij. “Je wilt als jongere niet uit de toon vallen”, zegt Talitha. “Je hebt echt de juiste schoenen en de nieuwste smartphone nodig om erbij te horen. Maar wat als je het gevoel hebt er niet bij te horen? Wat als je uit de toon valt? Waar kun je dan terecht?”

Wat? Samen met een groep enthousiaste pioniers start Talitha in september 2013 met het verwezenlijken van haar droom voor de jongeren in Zoetermeer. Ze benaderen mensen die ze kennen en andere kerken om hun verlangen mee te delen. Hun eigen kinderen betrekken ze ook bij het maken van de plannen. Het enthousiasme groeit en verschillende mensen haken aan. Vanuit Gods liefde wil Talitha positieve invloed hebben op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de jongeren in Zoetermeer: “We richten ons met het initiatief Just a Break op de scholieren die we tegenkomen op weg van en naar school en tieners die we kennen vanuit andere kerken en hun gezinnen”. Talitha en haar team werken samen met andere instanties in Zoetermeer die zich richten op jongeren in de gemeente.

Hoe? Just a Break zit in een prachtig oud pand op de weg van en naar scholen en is dagelijks open voor jongeren die onderweg zijn. Er is ruimte om te chillen, te kletsen en huiswerk te maken. Daarnaast stellen ze de ruimte open voor andere jongerenactiviteiten. Stichting Mooi, een welzijnsorganisatie in Zoetermeer, heeft hen een ambulante jongerencoach toegewezen. In ruil daarvoor mag de stichting de ruimte gebruiken voor thema-avonden over bijvoorbeeld drugs en alcohol, liefde, relaties en seks. Talitha: “Met Just a Break bieden we de jongeren een veilige plek waar ze welkom zijn en zich kunnen ontwikkelen.”

LifeSpots Inspiratiecatalogus


naam LifeSpot Just a Break

pLaatS

Zoetermeer

StartJaar 2014

activiteiten

Inloop / huiswerkbegeleiding

freQuentie

Dagelijks op schooldagen

aantaL JonGeren

Streven is 10 per schooldag

aantaL vriJWiLLiGerS 5 per week, totaal 15

“vanuit GodS Liefde WiL ik poSitieve invLoed hebben op de ontWikkeLinG van de JonGeren.” Talitha Roos


Youth for Christ Postbus 73 3970 AB Driebergen 0343 515 744 info@youthforchrist.nl www.youthforchrist.nl Giften: IBAN NL28 RABO 0111 4448 88

Profile for Youth for Christ NL

LifeSpots Inspiratiecatalogus  

In de LifeSpots Inspiratiecatalogus lees je 8 inspirerende verhalen van pioniers die in hun wijk of stad aan de slag gaan voor jongeren.

LifeSpots Inspiratiecatalogus  

In de LifeSpots Inspiratiecatalogus lees je 8 inspirerende verhalen van pioniers die in hun wijk of stad aan de slag gaan voor jongeren.

Advertisement