Page 1

dichterbij jongeren


Ons verhaal komt dichterbij Dichterbij jongeren komen. Dat is het verlangen van Youth for Christ. Al sinds 1946, toen de foto op de pagina hiernaast werd genomen, zoeken we jongeren op waar ze zijn. Op school, op straat en in de kerk. Dat doen we omdat we geloven dat jongeren een volwaardige plek nodig hebben in onze samenleving. Andersom heeft onze samenleving de enthousiaste betrokkenheid van jongeren nodig. We geloven dat elke jongere in Nederland de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen. Daarom zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en geeft hen hoop. Dat doen we met Gods liefde als drijfveer, omdat we geloven dat Zijn liefde jongeren positief verandert. In elke jongeren zien we iets van Gods liefde en creativiteit. Elke stap vooruit, op elk terrein van hun leven, is dus belangrijk. Daarom zijn evangeliserende en sociaal-maatschappelijke activiteiten voor ons twee kanten van dezelfde medaille. Ik neem u graag mee langs alle plaatsen waar Youth for Christ in aanraking komt met jongeren. Zoals in Ede, waar onze jongerenwerkers Danny als tiener leerden kennen. In zijn tienertijd verloor hij enkele dierbaren. Hij kreeg steun van onze jongerenwerkers. Ze luisterden, hielpen en baden voor hem. Ook nadat hij was verhuisd en zijn vrouw van hem scheidde, bleef het contact bestaan. Hierdoor leerde Danny God opnieuw kennen en ontdekte hij dat God zichtbaar wilde worden door zijn levensverhaal. Nu is Danny vrijwilliger in Ede en vertelt hij zijn verhaal aan jongeren, om hen hoop te geven. We delen graag meer mooie verhalen van hoop die laten zien dat we echt dichterbij jongeren komen. Kom ook dichterbij en ontdek wat er gebeurt als jongeren tot bloei komen en hun plek vinden. Edward de Kam Directeur Youth for Christ

Anchored to the Rock... Youth for Christ weet het Evangelie voor elke generatie op een eigentijdse manier te vertalen naar de leefwereld van jongeren. In de jaren ’40 en ’50 deden we dat via de jeugdrally’s. In de jaren ’70 leerden duizenden jongeren Jezus kennen via onze koffiebars. Met het Flevo Festival wisten we 35 jaar lang jongeren via muziek aan te spreken. Nu ontmoeten we jaarlijks ruim 50.000 jongeren. Op 160 scholen zien 40.000 leerlingen onze educatieve theatervoorstellingen. In 40 plaatsen begeleiden we 5.000 jongeren via The Mall en LifeSpots. Via 600 kerken bereiken we 10.000 jongeren met onze clubprogramma’s. Ook trainen we 3.000 jeugdleiders.

...Geared to the times pagina 3


Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Dat doen we op school, op straat en in de kerk.

dichterbij jongeren


Onze

identiteit De media zijn vaak negatief over jongeren: de grenzeloze generatie, hangjongeren, crimineel, lui en ongedisciplineerd. Youth for Christ gelooft in een samenleving waar het potentieel van jongeren gezien en benut wordt. Iedere jongere is waardevol en heeft werkelijke betrokkenheid nodig. Vooral jongeren die zich in de marge van de samenleving bevinden verdienen onze speciale aandacht. Wij geloven dat iedere jongere in Nederland de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen.

pagina 6

onZe WaarDen Gedurfd - Elke generatie jongeren denkt anders, leeft anders en spreekt anders. Youth for Christ weet keer op keer de aansluiting met de leefwereld van jongeren te vinden. We vinden verrassende, creatieve en gedurfde manieren om jongeren te boeien en te raken. Gedreven - Met de liefde van Jezus als bron, kunnen we ons werk met passie en gedrevenheid doen. Dat maakt dat we als professionals die extra stap willen zetten voor jongeren. Hoopvol - God gaat door met mensen, ook als de samenleving de hoop heeft opgegeven. In dat perspectief zijn wij hoopvol over de mogelijkheden van jongeren en laten we hen zien dat er altijd een tweede kans is als er iets fout gaat.


iedere jongere verdient de kans Jezus te leren kennen

onZe WerKWiJZe Onze waarden zijn ook de basis van onze werkwijze met jongeren: Behoeftegericht - We spelen gericht in op wat jongeren nodig hebben. Dat bepalen we zoveel mogelijk met de jongeren samen. We luisteren niet alleen naar hun directe vraag, maar zoeken ook naar de onderliggende behoeftes. Relationeel - Jongeren hebben een veilige plek nodig waar ze zichzelf kunnen zijn. Pas binnen een vertrouwensrelatie is er ruimte om van elkaar te leren, je persoonlijke verhaal te vertellen en je geloof te delen. Daarom nemen we de tijd om relaties te bouwen en willen we het goede voorbeeld geven in omgaan met tijd, geloof, geld en relaties. Integraal - Elke stap vooruit, op elk terrein van het leven van jongeren, is belangrijk. Daarom helpen we hen zich te ontwikkelen op sociaal, fysiek, psychisch en geestelijk vlak. Geestelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling zijn voor ons twee kanten van dezelfde medaille.

onZe UnieKe KrachT Als geen ander staat Youth for Christ middenin de maatschappij en zoekt samenwerking met scholen, kerken, de buurt, overheden, maatschappelijke organisaties, ouders en onze achterban om jongeren een volwaardige plek te geven. Deze kenmerken maken ons uniek: We staan dichterbij de leefwereld van jongeren We zijn in staat om het Evangelie op eigentijdse wijze te vertalen naar jongeren We zijn goed in het ondersteunen van vrijwilligers We werken samen met verschillende kerken

pagina 7


YoUTh For chrisT op schooL

‘Jongeren snappen jongeren’

theatervoorstellingen en lessen, kerst-/paasvieringen

MaaiKe Den UYL is teammanager Switch Onderwijsprojecten: “Switch is al 25 jaar de schoolafdeling van Youth for Christ. We geven voorstellingen en lessen op openbare en christelijke middelbare scholen over (cyber)pesten, identiteit, Pasen en Kerst. Met Switch ontmoeten we elk jaar zo’n 40.000 leerlingen op scholen in heel Nederland. Elk schoolseizoen vormen we twee theaterteams van jongeren tussen de 17 en 22 jaar. Wat Switch uniek maakt is onze peerto-peer aanpak. Onze acteurs zijn zelf jong en jongeren snappen jongeren. Ze zijn geen mevrouw of meneer. Daardoor vertellen leerlingen sneller hun eigen verhaal. Een leraar vertelde me dat hij soms acht keer hetzelfde kan zeggen, maar dat de leerling de boodschap pas echt hoort wanneer een ‘Switcher’ het zegt.

hoop in De KLas Vera Voerman speelde een jaar mee met Switch: “Na onze voorstelling Survivors! gaan we altijd in de klas met leerlingen door praten. Ik vroeg of iemand zijn verhaal wilde doen en Erik stak zijn hand op. Huilend vertelde hij dat hij op de basisschool veel was gepest en dat het ook in deze klas nog gebeurde. Er ontstond geroezemoes in de klas. Toen stond Jesse ineens op. Langzaam liep hij naar de tafel van Erik en gaf hem een hand, en barstte zelf in tranen uit. Je zag echt dat de klas de reactie van Jesse absoluut niet had verwacht! Jesse vertelde hij dat hij buiten deze klas nog een groepje vrienden had die echte pesters zijn. Hij was zelfs een keer geslagen, omdat hij niet met ze meedeed. De irritatie van de klas richting de pester maakte plaats voor verbazing en medeleven.” (Erik en Jesse zijn niet hun echte namen.)

pagina 8

Theater is een geweldig middel om mee te werken. Je kunt de situatie kernachtig neerzetten, waardoor leerlingen zich erin herkennen. De voorstelling tegen pesten spelen we het meest. Op zo’n dag kunnen wij boven tafel krijgen wat onder de radar speelt in een klas. Zo hoort een leraar nieuwe dingen waarmee hij verder kan. Na een half jaar geven we nog een terugkomles. Bij ons anti-pestprogramma is het belangrijk dat de zwijgende meerderheid in actie komt om het pesten te stoppen. En iedereen heeft een verhaal, of je nu gepest wordt of zelf pest. Switch wordt ook benaderd door christelijke scholen die het steeds lastiger vinden om Pasen en Kerst vorm te geven. Rondom deze feestdagen treden we een week lang op in heel het land. Het is elk jaar weer een uitdaging om de boodschap van Pasen en Kerst aan te laten sluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Daarom schrijven we elk jaar een nieuw script. Ook merken we dat leraren het druk hebben, terwijl steeds meer leerlingen bagage met zich meedragen en extra aandacht nodig hebben. Een van mijn dromen is dat Youth for Christ op scholen een vaste fysieke plek krijgt waar leerlingen terecht kunnen met hun verhaal.” www.switchweb.nl


YoUTh For chrisT op sTraaT

‘We zijn bereid

een extra stapje

riK Van Der pLoeg is teammanager Lokaal Werk:

te zetten’

jongerencentra, coaching, meidenwerk

“Youth for Christ wil op straat zijn met dezelfde passie als Jezus. In zijn leven zie je een passie voor mensen. Dat inspireert ons. Waar jongeren steeds harder worden aangepakt, gaan wij voor een relationele aanpak. De combinatie van onze passie, onze professie en het feit dat we werken met vrijwilligers, maakt ons werk effectief. Als je naast jongeren kunt staan, dan kun je ze hoop bieden en verder helpen groeien om een plek in de maatschappij te vinden. Op dit moment zijn we in zestien plaatsen actief met jongerenwerk in achterstandswijken. Zo’n inloopcentrum, The Mall, functioneert als een tweede thuis, waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Ze kunnen gamen, poolen, voetballen en koken. Ook helpen we ze met school, werk of keuzes die ze moeten maken. Daarnaast hebben we mobiele ontmoetingplekken, waarmee we op verschillende plekken in de stad jongeren opzoeken. Maar activiteiten organiseren is voor ons een middel en geen doel. Wat wij willen is relaties opbouwen met jongeren. Veel welzijnsorganisaties zijn instituten geworden. Wij brengen iets extra’s, want uiteindelijk komt het niet aan op alleen de professie, maar juist dat stukje passie waardoor je dichterbij jongeren komt te staan. We zijn bereid om een extra stapje te zetten, bijvoorbeeld door ’s avonds ook bereikbaar zijn. Ik voorzie een grotere rol voor Youth for Christ op straat. Professionals die samen met vrijwilligers werken aan gepassioneerd jongerenwerk. Youth for Christ kan die verbinding tussen professionals en vrijwilligers maken, omdat we deels een vrijwilligersorganisatie zijn. We zetten daar momenteel strategisch op in door overal in het land vrijwilligersinitiatieven extra te ondersteunen: LifeSpots. Ook christenen komen in actie en gaan aan de slag met jongerenwerk buiten de kerk. Door onze jarenlange samenwerking met kerken en met jongeren op straat, kunnen we die verbinding leggen en mensen met een hart voor jongeren mobiliseren. Want dat hebben jongeren nodig: mensen met passie die voor hen klaarstaan.” www.youthforchrist.nl

acTeerTaLenT UiT aMsTerDaM Walter Alderden is jongerenwerker in het jongerencentrum The Mall De Baarsjes. “Aziz kwam al een paar maanden in The Mall. Hij vertelde me dat hij graag acteur wilde worden. Ik heb hem op het hart gedrukt dat hij zich moest inschrijven bij een modellenbureau en dat hij elke keer als hij langsliep even moest binnenlopen en ‘hoi’ moest zeggen. Uiteindelijk kreeg hij een kleine rol in een theatervoorstelling. Van daaruit werden de rollen steeds groter: tv-series, films en theaterstukken. Ik heb hem gestimuleerd om aan te pakken wat hij pakken kan. ‘Het is investeren, maar daarna komen de grotere klussen.’ Kort geleden kreeg hij te horen dat hij een rol krijgt bij Het Nationale Toneel in Den Haag.”

pagina 9


YoUTh For chrisT in De KerK

‘Onze focus

is de rand

van de kerk’

clubprogramma’s, trainingen, tienerdiensten

corJan MaTsinger is teammanager Kerk: “Youth for Christ werkt samen met allerlei soorten kerken in heel Nederland. Van PKN tot het Leger des Heils en van evangelisch tot Rooms-Katholiek. Onze focus is jongeren aan de rand van de kerk. We trainen jeugdleiders, zodat zij hun jongeren kunnen toerusten om hun geloof met anderen te delen: in de klas, op de sportvereniging of in hun wijk. We geloven in missionair jongerenwerk. Door je naar buiten te richten word je van binnen sterk. Onze programma’s zijn erop gericht dat jongeren gemakkelijk hun vrienden mee naar de club nemen. In onze programma’s kijken we naar het hele leven van een jongere. Dat betekent dat we naast geestelijke ontwikkeling ook aandacht geven aan dingen als media, omgaan met geld en weerbaarheid.

ieDereen praaT oVer rocK soLiD Roy Sie is een gedreven Rock Solid leider in Oldebroek. “Elke dinsdagavond zijn er 28 tieners, twintig van hen komen nooit in de kerk. Ik hoor dat op woensdagmorgen iedereen in de klas praat over Rock Solid. Oldebroek is een klein dorp en als eenmaal iemand enthousiast is, dan gaat dat als een lopend vuurtje door het dorp. De kinderen nemen hun klasgenootjes mee. Waarom? Omdat ze Rock Solid gewoon leuk vinden. Wat ik zo bijzonder vind, is dat je voor zoveel tieners die niet met het geloof zijn opgegroeid, kan getuigen. We hebben volgend jaar wel een probleem. We zijn maar met drie leiders, dat is te weinig. We hebben nu ouders gevraagd of ze willen helpen. Ik hoop echt dat er meer enthousiaste mensen opstaan die zich vol passie willen inzetten voor onze tieners.”

pagina 10

Wij geloven dat de jeugdleider het belangrijkste deel is van succesvol jeugdwerk. Uit diverse onderzoeken onder jongeren van onze Rock Solid-clubs blijkt dat de gekke spelletjes, het contact met vrienden en hun jeugdleider voor hen de belangrijkste reden zijn om te komen.* Het is onze ervaring dat hechte groepen, en een jeugdleider die meegroeit met de groep, ervoor zorgen dat jongeren blijven komen. Youth for Christ wil ook relaties opbouwen met kerken. We gaan partnerships aan om kerken op maat te kunnen toerusten. Dat betekent drie jaar lang jaarlijks een training, naast advies op maat. Daarnaast delen we steeds meer kennis en inspiratie online en via social media. Verder organiseren we een jaarlijks terugkerend Trainingsevent, waar we een dag met 750 jeugdleiders bij elkaar komen. Ik denk we de komende jaren steeds meer bezig zullen zijn om kleine kerken toe te rusten en jonge leiders uit te dagen hun plek in te nemen. Zo hoorde ik laatst over een gozer van 23 die een Rock Solid-groep is gestart. Daar komen allemaal jongeren die nooit meer in de kerk komen. Dat vind ik hoop!” www.youthforchrist.nl/kerk (*Bron: Rock Solid volgens tieners, Karen van Ooijen 2012)


Lifespots kleine projecten, een grote beweging

Youth for Christ krijgt steeds vaker vragen van mensen die zich willen inzetten voor jongeren in hun buurt. Mensen met een verlangen om vanuit het niets iets nieuws op te zetten. Echte pioniers. Het zijn doeners die soms tegen de stroom in helemaal gaan voor Jezus en jongeren. Ongeacht bestaande structuren binnen kerken. LifeSpots zijn lokale projecten voor jongeren, gestart door vrijwilligers die vanuit Gods liefde jongeren willen helpen groeien. Deze initiatieven beginnen klein, maar zorgen samen voor een grote beweging door het hele land. Denk bijvoorbeeld aan een kookclub voor tienermeiden bij iemand thuis. Of langs hangplekken in het dorp rijden met een mobiele voetbaltafel. Youth for Christ LifeSpots bouwt mee aan deze beweging. Door vanuit onze ervaring en expertise in jongerenwerk lokale vrijwilligers te ondersteunen, te inspireren én met elkaar te verbinden.

Youth for Christ LifeSpots helpt deze nieuwe pioniers om hun droom voor jongeren te realiseren, door alle mogelijke hobbels weg te halen die ze tegen kunnen komen. We helpen om een team te vormen, support te regelen en relaties te bouwen met jongeren op straat. Dit doen we door het aanbieden van eenop-een coaching, droomavonden (om te ontdekken wat pioniers echt willen en wat echt bij hen past), trainingen, netwerkbijeenkomsten en het beschikbaar stellen van bruikbare materialen. Pioniers kunnen ook een partnerovereenkomst aangaan voor langdurige support. Het is onze droom dat LifeSpots een nieuwe beweging wordt in Nederland. Nieuwe plekken die, net als de koffiebars van vroeger, jongeren dichterbij Jezus, zichzelf en elkaar brengen. www.lifespots.nl

eikeLs WOrden BOmen Marnix Witteveen is oprichter en jongerenwerker in de LifeSpot in Dronten. Hij heeft samen met vrijwilligers uit kerken een boot omgebouwd tot een jongerencentrum. “Bij een presentatie vertelde ik over onze jongeren. Ik zei dat ze een stelletje eikels zijn. Mensen keken verschrikt op. Dat kan je toch niet zeggen? Maar voor mij zijn onze jongeren eikels die het potentieel hebben om een boom te worden. Je moet in jongeren geloven, laten zien dat ze het waard zijn.” Youth for Christ hoopt dat elk van deze ‘bomen’ weer bijdraagt aan de beweging die we met LifeSpots voor ogen hebben.

pagina pagina 11 11


Een jaar investeren in je toekomst In het Action jaar investeren jongeren een jaar in zichzelf, in hun relatie met God en in jongeren. Youth for Christ selecteert jaarlijks 25 enthousiaste, gedreven en talentvolle jongeren van 17 tot 24 jaar om samen jongeren dichterbij Jezus te brengen. Iedereen krijgt een plek in de organisatie, waarbij ze relevante werkervaring opdoen in allerlei functies. Jongeren gaan aan de slag als acteur in het Switch theaterteam, als jongerenwerker in een jongerencentrum, of in een functie op het hoofdkantoor in Driebergen. Bij de receptie, in de catering, op de afdeling Kerk of Communicatie. De Actions profiteren van het grote netwerk van christelijke collega’s en organisaties in het werkveld van hun keuze. Training en coaching Iedere Action krijgt een persoonlijke coach die hen begeleidt bij hun werk en hun persoonlijke ontwikkeling, en met wie ze kunnen sparren over hun toekomstplannen. Ze doen vier dagen per week praktijkervaring op onder leiding van gedreven collega’s en krijgen één dag training over allerlei onderwerpen, zoals leren leven met God, jouw plek in de maatschappij en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Woongroep De Actions wonen, eten en leven een jaar in een woongroep of samen op kamers. Zo’n manier van samenleven draagt ook bij aan persoonlijke, sociale en geestelijke ontwikkeling. Je leert omgaan met jongeren die in een andere kerk zitten of anders in het leven staan. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan ze in eerste instantie dachten. www.actionjaar.nl

pagina 12

“In het Action jaar heb ik geleerd om mijn grenzen aan te geven, iets wat ik best lastig vond. Ik heb ook leren zien wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Samen ben je echt sterker dan alleen.” Mieke van Ieperen, Action

Interesse? Ken jij of ben jij iemand die wil investeren in jongeren en in je eigen toekomst? Meld je aan voor het Youth for Christ Action jaar. We organiseren regelmatig open dagen of meeloopdagen.


Uw gift

goed besteed Youth for Christ heeft bewezen veel te bereiken met weinig middelen. Uit onderzoek blijkt dat iedere euro die van overheidswege in het werk van Youth for Christ wordt gestoken, de maatschappij 5 euro aan maatschappelijk rendement oplevert.* Zichtbaar resultaat, dus. Toch zijn de inkomsten uit subsidies van overheden in 2012 met 25 procent gedaald. Daarom hebben we de financiële support van trouwe en betrokken donateurs nodig. We laten u graag zien hoe we het aan ons toevertrouwde geld besteden. Wilt u meer weten over hoe we ons geld besteden? Download ons jaarverslag 2012 op:

38% 36% 26%

www.youthforchrist.nl/jaarverslagen

Wa a r k o m t ons geld v a nda a n?

68%

Wa a r g a a t ons geld na a r toe?

7% 13%

12%

*Bron: Drs. Roos Lombo-Visser, Ir. Jaap van der Sar, Winst voor Jongeren Het maatschappelijk rendement van Youth for Christ. Stichting Oikos, Youth for Christ Nederland, 2009

pagina pagina 13 13


dichterbij ouders Geloofsoverdracht doe je samen Stel ik kerkgang verplicht of laat ik mijn tiener vrij? Hoe kun je bidden voor je kinderen? Welke grenzen stel je rond seksualiteit en relaties? Het boek Geloof, hoop & tieners geeft antwoorden op deze en andere lastige vragen over geloofsopvoeding. Allerlei relevante onderwerpen komen aan bod, zoals social mediagebruik, seks, rituelen in je gezin, gebed en sociale gerechtigheid. Geloof, hoop & tieners bevat 27 tips waarmee ouders, opvoeders en jeugdleiders direct aan de slag kunnen. Het boek is inmiddels twee keer herdrukt en ruim 9.000 keer verspreid. Meer dan negen verschillende schrijvers schreven vanuit hun eigen ervaring en expertise mee aan het boek. Youth for Christ geeft ook regelmatig seminars over de thema’s uit het boek, onder meer op Opwekking, New Wine en tijdens de jaarlijkse Trainingstour langs kerken. Vraag Geloof, hoop & tieners gratis aan via: www.geloofhoopentieners.nl.

Bidden VOOr JOnGeren Youth for Christ is initiatiefnemer van WakeUp Deborah, een wereldwijd netwerk van vrouwen en mannen die dagelijks bidden voor (hun) kinderen en jongeren. WakeUp Deborah gelooft dat Gods liefde kinderen en jongeren verandert door de kracht van het dagelijks gebed. www.wakeupdeborah.nl

VinD YoUTh For chrisT onLine www.youthforchrist.nl www.youthforchrist.nl/kerk www.switchweb.nl www.lifespots.nl www.themall.nl

coLoFon Vormgeving: Drukwerk: Beeld:

frivista - concept & design Quality Dots Folkert Rinkema Photography

inTernaTionaaL Youth for Christ is onderdeel van Youth for Christ International, Youth for Christ is wereldwijd in meer dan 100 landen actief

pagina 14


Kom ook dichterbij Gebed is onmisbaar voor het werk dat we doen. We moedigen onze jongerenwerkers aan om samen te bidden voor de jongeren die ze ontmoeten. Op diverse plaatsen waar Youth for Christ lokaal actief is, worden gebedsbrieven uitgegeven en ook in onze achterban zijn veel trouwe bidders aanwezig. Wilt u meebidden? Vraag onze tweemaandelijkse gebedskalender aan en bid wekelijks mee voor levensveranderend jongerenwerk!

BID

Kijk op: youthforchrist.nl/steunen/bidden

Een deel van de financiering van ons sociaal-maatschappelijke werk is afkomstig van de overheid en van fondsen. Toch zijn de inkomsten uit subsidies van overheden in 2012 met 25 procent gedaald. Daarom hebben we de financiële support van trouwe en betrokken donateurs nodig. Zeker voor werk waarbij evangelisatie centraal staat, want wij vinden dat iedere jongere de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen! Sluit u aan bij die grote groep betrokken donateurs en steun ons werk op school, straat en kerk voor 10 euro per maand. Kijk op: youthforchrist.nl/steunen/gift-geven

GEEF

Investeren in jongeren loont! Iedere euro die van overheidswege in het werk van Youth for Christ wordt gestoken, levert de maatschappij 5 euro op. Via onze Businessclub willen we aan ondernemers laten zien hoe Youth for Christ bouwt aan een duurzame toekomst voor jongeren. Onze leden delen op diverse manieren hun kennis en middelen met andere ondernemers die maatschappelijk relevant (willen) zakendoen. Bent u ondernemer? Word lid van de Youth for Christ Businessclub en laat u inspireren door sprekers als Jan Peter Balkenende en Ben Tiggelaar.

Kijk op: youthforchrist.nl/steunen/ondernemers

investeer

‘Iedere euro die in het werk van Youth for Christ wordt gestoken, levert de maatschappij 5 euro op’


dichterbij jou! Youth for Christ komt jaarlijks in contact met 50.000 jongeren: op school, op straat en in de kerk.

Life spot

Life spot

Daarnaast is Youth for Christ ook aanwezig op 160 scholen en in 600 kerken in heel Nederland. the

mall the

mall

Life spot the

Life spot

Life spot

the

mall

the

the

mall Life spot

Life spot

mall

the

the

mall

Life spot

the

Life spot

mall

Life spot

mall

the

mall

the

mall

Life spot

Life spot mall

Life spot

the

mall

Youth for Christ Nederland Hoofdstraat 260 3972 LL Driebergen 0343 515 744 IBAN: NL28 RABO 0111 4448 88 Youthwww.youthforchrist.nl for Christ Nederland Postbus 73 3970 AB  Driebergen www.youthforchrist.nl

Life spot

the

mall Life spot

the

Life Life Life spot spot spot

Life spot

mall

the

mall

Life spot

the

mall

Youth for Christ Brochure 2013  

Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Dit doen wij op school, op straat en in d...

Advertisement