Page 1

OPEN IS EEN UITGAVE VAN YOUTH FOR CHRIST NEDERLAND. NR 8, APRIL 2017

Youth for Christ in 2020

KOERSVAST THE MALL ALS INSPIRATOR VAN LOKAAL JONGERENWERK

“GEBED IS DE MOTOR DIE ALLES IN BEWEGING ZET”


4 YOUTH FOR CHRIST GAAT VOOR EEN MISSIONAIRE EN LOKALE BEWEGING In 2020 wil Youth for Christ in Nederland dé beweging zijn voor jongeren die niet in aanraking komen met christenen en met Gods liefde.

12 VOETBALLEN EN PRATEN OVER JEZUS IN VELSERBROEK Dinsdagavond in Velserbroek. Een aantal vrijwilligers trapt een balletje met een stel jongeren. Het is koud, maar dat weerhoudt niemand ervan om naar het voetbalveldje te komen.

18 “ER WAS EEN ENORME HONGER OM HET EVANGELIE TE DELEN” Mevrouw Burger (91) raakte vlak na de oorlog betrokken bij het werk van Youth for Christ en zag hoe jonge mensen in hun kracht werden gezet en jonge leiders opstonden.

EN VERDER

COLOFON

08 The Mall als inspirator van lokaal jongerenwerk 14 Pionier Maria Garcia: “Gebed is de motor die alles in beweging zet.” 20 Dicht

Oplage: 4.769 Eindredactie: Alec Timmerman Redactie: Alec Timmerman, Bram Rebergen, Jurjen Folkers, Laura Hofenk, Reinier Dijkstra, Thomas Fotografie: Carpe Diem Fotografie, McKlin Photography, Sjaak Boot Photography Concept en vorm: frivista – concept & design Drukwerkbegeleiding: MyConcern Giften: IBAN NL28 RABO 0111 4448 88 Betalingen: IBAN NL27 RABO 0111 1311 11 Directie en bestuur: Bram Rebergen (directeur), prof. dr. P.C. Verhoef (voorzitter), mr. Drs. E.R. Brouwer (secretaris), J.M. Finnema (penningmeester), P. Boekhoud, C.J. van de Graaf, ds. G.G. Rohaan, R. Streefland-Driesprong, mr. drs. J.M. de Vries.

OPEN verschijnt twee keer per jaar en is bestemd voor iedereen die Youth for Christ een warm hart toedraagt.

YOUTH FOR CHRIST Postbus 73 3970 AB Driebergen info@youthforchrist.nl 0343 515 744

Youth for Christ is onderdeel van YfC International.


Koersvast Afgelopen jaar zijn we intensief en intens bezig geweest met de koers die we als Youth for Christ willen varen richting 2020. We willen er zijn voor jongeren die in hun omgeving niet of nauwelijks iets ervaren of horen van de onvoorwaardelijke liefde van God. We willen dicht bij die jongeren zijn. Dicht bij de plek waar ze wonen, leven, spelen, ontdekken en leren. Dicht bij die jongeren die al sporen dragen van een leven dat te onveilig, te zwaar en soms te liefdeloos is. Youth for Christ hoopt dat jongeren door ons heen ervaren dat er bij God geen voorbehoud is, geen ‘ja maar’, geen uitsluiting om welke reden dan ook. Daarom investeren we nog meer in ons lokale werk, nog meer in initiatieven van vrijwilligers die in hun straat, buurt of wijk relaties aangaan met jongeren. In dit alles zijn wij er rotsvast van overtuigd dat de Koning Zelf voor ons uit zal gaan. In deze OPEN vertellen we u graag wat onze nieuwe koers concreet inhoudt (pag. 4-7). Daarnaast geven we u drie verhalen die laten zien waar we de komende jaren vol op inzetten. Jongerenwerker Gideon droomt ervan dat The Mall in Delft mensen met hart voor jongeren met elkaar in verbinding brengt en dat ze getraind en toegerust worden (pag. 8-11). Pionier Maria Garcia maakt in het Noord-Hollandse Purmerend -waar nog maar weinig christenen wonen- contact met jongeren op straat (pag. 14-17). Binnenkort hoopt ze een jongerencentrum te openen. In Velserbroek voetballen vrijwilligers wekelijks met jongeren, waarbij ze bewust tijd maken om over Jezus te vertellen (pag. 12-13). We geloven van harte dat God zijn Koninkrijk bouwt en daarbinnen willen wij ons leven delen met jongeren in Nederland. Dat is Youth for Christ en daar gaat het bij ons om. Mijn persoonlijke wens is dat steeds meer mensen zich door onze missie aangetrokken weten en in hun directe omgeving Jezus Christus zichtbaar maken. Wilt u in uw gebed om ons heen staan en bidden voor leiding, geestkracht en wijsheid? Want dat maakt onze KOERS VAST! Bram Rebergen Directeur

Open op pagina 3


NIEUWE STRATEGIE

Youth for Christ gaat voor een missionaire en lokale beweging In 2020 wil Youth for Christ in Nederland dĂŠ beweging zijn voor jongeren die niet in aanraking komen met christenen en met Gods liefde. Samen met jongerenwerkers en lokale vrijwilligers gaan we duurzame relaties aan met deze jongeren, in de verwachting dat ze Zijn aanwezigheid gaan zien in onze woorden en daden.

Open op pagina 4


In 2016 hebben we als Youth for Christ een vergezicht en een strategie opgesteld waarin we beschrijven welke impact we in 2020 hopen te hebben voor jongeren in Nederland. Graag nemen we u mee in onze plannen. We hopen dat u hier net zo enthousiast van wordt als wij.

Open op pagina 5


WAT ONS RAAKT Ongeveer 90% van de jongeren in Nederland is niet (meer) bekend met de betekenis van het Evangelie. Dit raakt ons. Het is ons verlangen dat alle jongeren vroeg of laat in hun leven op een positieve manier gaan reageren op de onvoorwaardelijke liefde van God. Het is de uitdaging om mensen te vinden die beschikbaar zijn om Zijn liefde voor te leven! SAMEN MET JONGERENWERKERS EN VRIJWILLIGERS We zijn dankbaar dat we niet alleen staan in ons verlangen voor jongeren. Al jaren werken wij met jongerenwerkers, vrijwilligers en lokale kerken die voor jongeren in beweging komen. In zestien steden zijn we actief met lokaal werk. Inmiddels werken we intensief samen met 26 LifeSpots via een partnerovereenkomst. We bereiken heel veel mensen in de regio die willen uitreiken naar jongeren in hun eigen buurt, dorp en stad. Open op pagina 6

We zijn onder de indruk van hoe jongeren reageren op vrijwilligers die tijd in hen investeren. Neem bijvoorbeeld de manier waarop Patrick omschrijft wat hij in één van de LifeSpots ontvangt: “Het is een soort tweede thuis bij school. Ik voel me hier thuis, het is een warme plek waar ik tot rust kan komen. Even uit school, uit de drukte. Ik kan hier ook praten over wat ik geloof en mijn hart luchten. Na afloop voel ik me weer opgeladen!” Het is prachtig om te zien wat jongeren ontvangen als er medewerkers zijn die tijd en aandacht voor ze hebben. We geloven als Youth for Christ dat dit de weg is om te gaan: volop inzetten op het verstevigen van de lokale, missionaire beweging van jongerenwerkers en vrijwilligers.


SWITCH STOPT Om meer te investeren in lokale centra en LifeSpots en om meer jongeren buiten de kerk te kunnen bereiken, zijn ook nieuwe keuzes nodig. Zo gaan we onze clubprogramma’s (Rock Solid, Solid Friends) nadrukkelijker richten op het helpen van jeugdleiders om uit te reiken naar jongeren buiten de kerk. De belangrijkste keuze is dat we gaan stoppen met Switch. Dit was een lastige afweging, omdat Switch al decennialang veel impact heeft op scholieren en voor een belangrijk deel gezicht heeft gegeven aan het werk van Youth for Christ. Vanzelfsprekend blijven scholen belangrijke partners, maar we gaan op zoek naar wegen die directer aansluiten bij ons lokale werk. Daarnaast is het steeds moeilijker gebleken om Switch financieel gezond te houden. Op 29 juni sluiten we het indrukwekkende Switch-tijdperk af met een passend afscheidsfeest.

TOT SLOT Met onze aangescherpte koers blijven we dicht bij het hart van onze beweging en geven we opnieuw inhoud aan de slogan: ‘Anchored to the Rock, geared to the times’. Youth for Christ gunt iedere jongere een levende relatie met Jezus Christus. Met dat verlangen gaan we niet alleen vol geloof en hoop aan de slag, maar ook vanuit de zekerheid dat God voor ons uitgaat: Hij is getrouw, Hij zal het ook doen! We hopen dat u ons hierin wilt blijven ondersteunen in gebed en financiële ondersteuning.

“Anchored to the Rock, geared to the times”

Onze speerpunten voor 2020 op een rij: 1. God voortdurend zoeken ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden’ (Matteüs 6: 31-33). Het is onze wens dat we zelf met deze belofte leven, en dat jongeren dat vervolgens aan ons zullen zien. Concreet gaan we investeren in: • geestelijke toerusting van alle vrijwilligers en jongerenwerkers die met Youth for Christ verbonden zijn; • tijd voor gebed. Juist midden in de hectiek van ons werk en van de samenleving willen we hier ruimte voor nemen. 2. Groeien in lokaal missionair jongerenwerk We helpen lokale jongerenwerkers, vrijwilligers en kerken die zich willen inzetten voor jongeren die niet in aanraking komen met christenen en Gods liefde. Concreet gaan we investeren in: • onze lokale jongerencentra. We helpen hen de impact in de wijk te vergroten en om LifeSpots in hun omgeving te ondersteunen; • de ontwikkeling van LifeSpots. We ondersteunen hen in coaching, training en verbinding met andere LifeSpots. 3. Laten zien waar we voor staan We geloven dat we als Youth for Christ iets te zeggen hebben over jongeren. Meer nog: dat we jongeren mogen helpen hun stem te laten horen. Concreet gaan we investeren in: • projecten die jongeren helpen om hun ervaringen en ideeën te delen met de buitenwereld; • samenwerking met partnerorganisaties die ons verlangen delen en waarmee we samen (naar buiten) kunnen optrekken. Wilt u meer van ons Vergezicht en onze Strategie lezen? Ga naar yfc.nl/koersvast. Open op pagina 7


YOUTH FOR CHRIST CENTRUM

The Mall als inspirator van lokaal jongerenwerk Tekst: Alec Timmerman | Beeld: Carpe Diem Fotografie

Open op pagina 8


Open op pagina 9


Youth for Christ focust zich de komende jaren op jongeren die God niet kennen. Dit doen we door vrijwilligers en kerken te helpen initiatieven op te zetten voor jongeren die niet in de kerk komen. Hierbij spelen onze jongerencentra een sleutelrol, omdat deze centra de opdracht krijgen om vrijwilligersinitiatieven (LifeSpots) in de regio te ondersteunen. The Mall Delft gaat de komende jaren als pilot functioneren om uit te vinden hoe zo’n regionaal centrum eruit zou kunnen zien. Teamleider Gideon van Werkhoven deelt hierover zijn gedachten en visie.

ONTSTAAN VAN THE MALL DELFT “The Mall Delft is ontstaan met steun van diverse kerken die iets wilden doen voor jongeren”, vertelt Gideon. “Eén van deze kerken kreeg tien jaar geleden bij een Rock Solid-avond opeens een groep Marokkaanse jongeren over de vloer.” De kerkelijke en Marokkaanse groep bleken geen goede combinatie te zijn. Dit voorval zette de kerken aan het denken. Hoe konden ze deze groep Marokkaanse jongeren dan wel bereiken? Een jongerencentrum was het beste antwoord. Daar was Youth for Christ toen al mee bezig. Gideon: “Feitelijk is The Mall Delft dus begonnen als pioniersplek, een uitprobeersel. We hebben een natuurlijke link met de kerken in Delft, waarvan we ook altijd financiële steun en vrijwilligers hebben gekregen.” Momenteel bereikt The Mall maandelijks 270 kinderen en jongeren van allerlei leeftijden en achtergronden; onder meer Marokkaanse, Turkse, Somalische en Iraakse jongens en meiden. Op verschillende momenten in de week zijn er laagdrempelige activiteiten voor basisschoolkinderen en middelbare scholieren. Voor meiden is er een MeidenMall. Iedere doelgroep heeft een andere dynamiek. EEN NIEUWE STAP: VRIJWILLIGERSINITIATIEVEN BEGELEIDEN Nu The Mall Delft meer gaat functioneren als regionaal centrum, wordt het een belangrijke nieuwe kerntaak om LifeSpots in de regio te Open op pagina 10

begeleiden. Gideon ondersteunt momenteel al LifeSpots in Zoetermeer, Pernis en Capelle a/d IJssel. “Het is supertof om bij deze plekken betrokken te zijn, allemaal mooie mensen met veel passie voor jongeren. Ik bel ze regelmatig op of ga even langs. In het contact merk je hoeveel ervaring je ongemerkt hebt opgedaan als jongerenwerker in The Mall. Bijvoorbeeld in het omgaan met vrijwilligers, met jongeren, hoe je structuur aanbrengt, welke consequenties je stelt als het fout gaat met een jongere. Je kunt mensen sneller laten leren door je expertise met ze te delen. En je hoeft niet persé SPH gedaan te hebben om met jongeren te kunnen werken.” “Ik zou me graag willen richten op jongeren en jongvolwassenen met de boodschap: jullie kunnen iets betekenen voor je buurt. We hebben bijvoorbeeld in samenwerking met verschillende kerken op vijf locaties sportevangelisatieactiviteiten opgezet. Allemaal jongeren en

“Het is supertof om bij deze plekken betrokken te zijn, allemaal mooie mensen met veel passie voor jongeren.”


jongvolwassenen die dat heel goed zelf kunnen. Wij kunnen hen daarbij begeleiden. Onze ervaring is dat coaching on the job het prettigst werkt. Daar leren ze het meeste van.” Als het aan Gideon ligt, blijft het werk van The Mall de basis. “Dat moet ook zo blijven. Ik denk dat je vooruit moet blijven lopen in missionair jongerenwerk om een dergelijke regiofunctie te hebben. Daarnaast wil ik behoeftegericht en inspirerend werken. Als je m’n hulp nodig hebt, ben ik er. Ik hoop dat ik een spin in het web kan zijn. Zo wordt The Mall een leercentrum, van waaruit je je expertise kunt delen. Ik wil onze trainingen graag openstellen voor iedereen in de regio die missionair is ingesteld. Wat ik voor me zie is een soort community van mensen die dezelfde passie hebben en elkaar af en toe opzoeken om te delen en van elkaar leren. Zo ontstaan er nieuwe ideeën.” KERSTVERHAAL OP OPENBARE SCHOLEN The Mall Delft is ook actief op scholen. Op diverse basisscholen hebben de jongerenwerkers op een leuke manier het kerstverhaal gedeeld. Ook de openbare scholen waren positief. Gideon wil graag ook op andere manieren met scholen samenwerken. “Formele zorg (op scholen) en informele zorg (het jongerenwerk van The Mall) worden nu gescheiden aangeboden. Volgens mij kunnen wij dat goed combineren, bijvoorbeeld door jongeren te begeleiden die problemen hebben in de klas. Normaal worden die doorgestuurd naar de GGZ.” Van jongerenwerk gaat een grote preventieve werking uit, merkt Gideon. Samenwerking is daarvoor belangrijk: “Om te voorkomen dat jongeren niet afglijden, is informatie vanuit de school heel belangrijk. Meestal horen we dat pas achteraf. Daarom begonnen wij vijf jaar geleden met KidsMall, omdat we zagen dat we jongeren steeds eerder ‘kwijtraakten’. Nu zien we andere jongerenwerkorganisaties hetzelfde doen.” DUIDELIJKE BOODSCHAP The Mall Delft is een mooi voorbeeld van succesvol welzijnswerk dat wordt ondersteund

door de lokale kerken. Gideon hoopt dat kerken gaan inzien wat ze te bieden hebben: “Ik kan me voorstellen dat er kerken zijn die denken ‘waarom zou de overheid met ons over jongerenwerk in gesprek gaan?’ Door de goede ondersteuning vanuit de kerken hebben we een duidelijke boodschap naar de gemeente Delft: “Christenen zijn een serieuze partner om mee samen te werken en ze weten wat ze doen.” Ook in het aloude contact met de lokale kerken ziet Gideon mogelijkheden tot uitbouw van de samenwerking. “Ik ben nu in contact met verschillende jeugdleiders om te kijken of er bij jongeren belangstelling is om een interkerkelijke soos op te zetten. Van daaruit zouden ze bijvoorbeeld betrokken kunnen worden bij missionaire activiteiten in Delft.”

Wilt u The Mall Delft steunen? Ga naar yfc.nl/geef en kies ‘Delft’ in de lijst met bestemmingen.

Open op pagina 11


Donateur op bezoek

Voetballen en praten over Jezus in Velserbroek Tekst: Laura Hofenk | Beeld: Carpe Diem Fotografie

Open op pagina 12


Dinsdagavond in Velserbroek. Een aantal vrijwilligers trapt een balletje met een stel jongeren. Het is koud, maar dat weerhoudt niemand ervan om naar het voetbalveldje te komen. Marieke Rodenbach (35) is al jarenlang donateur van Youth for Christ en inmiddels wel nieuwsgierig naar wat er zoal onder jongeren gebeurt.

UITNODIGING Marieke: “Ik kreeg een uitnodiging om op een dinsdagavond naar dit initiatief te komen. Dat leek mij leuk, omdat ik als donateur in het dagelijks leven niet actief betrokken ben bij deze jongeren. Ik trof die bewuste avond een heel aantal vrijwilligers en zo’n 20 tot 30 tieners op het veldje. Het was koud en er stond een stevige wind, maar daar trok niemand zich iets van aan. Er werd fanatiek overgespeeld en de sfeer was goed.”

bij het geloof. Ik geef club aan kinderen uit groep 7 en 8, en ik merk dat ze graag mee willen doen, als je activiteiten maar op de juiste manier aanbiedt. De ongemakkelijke thema’s hoef je hierbij niet uit de weg te gaan. Ik heb het weleens met mijn tieners over thema’s als depressiviteit. Dat is niet het standaard zondagschoolverhaaltje, maar het is wel erg belangrijk om het over te hebben. Jongeren mogen best vragen stellen. Dat maakt hun geloof alleen maar sterker.”

PRAATJE Jongeren dichterbij Jezus brengen, dat is de missie van Youth for Christ. Maar hoe gaat dat nu eigenlijk in de praktijk? Marieke vertelt verder: “Na zo’n drie kwartier was er een pauze. De jongeren krijgen een kop thee en luisteren naar een kort praatje van een vrijwilliger. Het is best bijzonder dat ze deze concentratie kunnen opbrengen. Sterker nog, ze luisterden écht goed en waren oprecht geïnteresseerd. Op een gegeven moment kwam een jongen op een brommer de boel verstoren, maar hij werd door de jongeren zelf weggestuurd. Heel mooi om te zien dat zij dit blijkbaar zo belangrijk vinden dat ze zelf de regie houden over de avond.”

ACTUEEL Marieke raakte betrokken bij het werk van Youth for Christ door het opvragen van een brochure: “Sindsdien draag ik het werk van Youth for Christ een warm hart toe. Ik vind het goed dat Youth for Christ zich inzet voor jongeren binnen én buiten de kerk. Ik hoop dat iedere jongere een levende relatie krijgt met Jezus, en dat wij ze als volwassene daarin mee kunnen nemen. Het geloof is niet oubollig, maar juist hartstikke actueel.”

VRAGEN STELLEN Wie nu denkt dat er alleen jongens waren heeft het mis. Ook meiden trappen graag een balletje mee. Het praatje over de Samaritaanse vrouw bevat volgens Marieke juist voor hen een mooie boodschap: “God ziet je en kent je, waar je ook vandaan komt. Zelf heb ik twee kinderen van zeven en negen, dus ik ben me er bewust van dat geloofsopvoeding niet makkelijk is. Het is goed dat jongeren op hun eigen niveau betrokken worden

Marieke Rodenbach Donateur

Wilt u ook een activiteit van Youth for Christ bezoeken bij u in de buurt? Neem dan contact op met Jurjen Folkers via 0343 515 744, jurjen.folkers@yfc.nl.

Open op pagina 13


Pionier Maria Garcia:

“Gebed is de motor die alles in beweging zet� Tekst: Alec Timmerman | Beeld: Carpe Diem Fotografie

Open op pagina 14


Open op pagina 15


Alles klopt aan het leven van Maria Garcia. Maar dan komt ze via haar kapper in de kerk terecht. Alles draait om als ze Jezus leert kennen en de nood ziet onder jongeren in Purmerend. Nu staat ze op het punt om midden in het centrum jongerencentrum ‘Powerpoint’ te openen.

Enthousiast vertelt Maria over haar droom voor jongeren: “PowerPoint Purmerend creëert een plek waar jongeren onder begeleiding hun talenten kunnen ontwikkelen en hun identiteit ontdekken. Er komt veel op jongeren af in deze tijd: ontzettend veel prikkels vanuit school, reclames en social media. Het is ook moeilijk om goede keuzes te maken. Ik zie jongeren die zich verschuilen achter hun console (spelcomputer, red.) of ze hangen op straat rond of gaan blowen. Met PowerPoint willen we deze jongeren een plek geven waar ze Jezus leren kennen, hun eigen unieke talenten en vaardigheden ontdekken en zo leren hoe ze kunnen participeren in de samenleving.” ALLES OF NIETS Maria is geboren in Spanje, maar komt op haar vierde naar Nederland. Niets wijst erop dat ze op haar 37e jongeren over Jezus zou gaan vertellen. “Jezus riep mij in de bloei van m’n leven. Ik had alles wat ik wilde. Tot ik met mijn kapster in gesprek raakte over Jezus en de Bijbel. Ze vroeg me een keer mee naar de kerk. Dat wilde ik wel een keer doen voor haar. Uiteindelijk was ik er niet meer weg te slaan. Een half jaar lang ging ik mee naar de kerk. Op een moment in de dienst zei Jezus: ‘Stop met vechten. Jij bent van mij.’ Toen draaide alles om! Alles-of-niets heeft mij altijd gekenmerkt. Nu gebruikt Jezus dat voor zijn koninkrijk.” NATUURLIJKE KLIK MET JONGEREN Een paar jaar na haar bekering komt Maria in het jeugdwerk binnen de kerk terecht. Ze heeft een natuurlijke klik met jongeren. Toch verlangt ze ernaar ook iets voor jongeren op straat te doen. “Eind 2015 was ik een studie aan het doen over Open op pagina 16

het belang van bidden voor de jeugd en de stad. ‘Hoe vaak bid ik eigenlijk voor mijn stad?’ vroeg ik me af. Dat ben ik gaan doen. Een half jaar elke dag. In die tijd heeft God veel tot stand gebracht. Begin 2016 kreeg ik contact met Youth for Christ. Toch duurt het nog een half jaar voor de volgende stap.” GEBEDSVERHORING In oktober 2016 gaat Maria voor het eerst het pand in de binnenstad bezichtigen waar PowerPoint gehuisvest wordt. “Samen met Youth for Christ organiseerden we een droomavond, waar ik verschillende kerken voor heb uitgenodigd. Er kwamen dertig mensen! Aan het einde van de avond gaven 27 van hen commitment om mee te doen: jongerenwerkers, muzikanten, leerkrachten, investeerders, mensen uit de horeca, noem het maar op. Dat was een enorme gebedsverhoring!” In februari van dit jaar mag Maria haar plannen presenteren bij de Businessclub van Youth for Christ. De ondernemers zijn erg geraakt door haar dromen, plannen en enthousiasme. Bemoedigd en met een geldbedrag als aanmoedigingsprijs keert ze terug naar Purmerend.

“Hoe vaak bid ik eigenlijk voor mijn stad?, vroeg ik me af. Dat ben ik gaan doen.”


EEN MOOIE KANS In het jongerencentrum komen een cafetaria, een gameruimte en een muziekruimte. “We hopen dat de muziekruimte ook kerkelijke jongeren trekt”, zegt Maria. “Die maken graag samen muziek. Zo heb je verschillende jongeren op één plek. Er zijn ook contacten met een dansschool.” Een klein groepje jongeren is betrokken bij de inrichting en mag meedenken over ontwerp en inrichting. “Wij gaan ze daarbij begeleiden. Een mooie kans!” GEBED ALS MOTOR “Achteraf zie ik dat gebed de motor is die alles in beweging zet. Je kan altijd bidden en niemand kan het tegenhouden! “Er zijn weinig christenen in Noord-Holland. Ik heb weleens gedacht: ik verhuis naar de bible belt, ik ben er klaar mee. Youth for Christ heeft me aangemoedigd door de ogen van een pionier te kijken.  Bovendien zijn er veel mensen geweest die voor me hebben gebeden. Gebed heeft voor de doorbraak gezorgd. Dit is voor mij echt een stap in geloof. We zijn nog druk bezig met een financieel traject, maar ik geloof dat God gaat voorzien! De nood in Purmerend is hoog. Daarom moet ik hier zijn.” 

Het verhaal van Maria verscheen eerder in verkorte versie in de Gebedskalender.

Open op pagina 17


Tekst: Jurjen Folkers, Alec Timmerman | Beeld: Carpe Diem Fotografie

“Er was een enorme honger om het Evangelie te delen�

Open op pagina 18


Mevrouw Burger (91) heeft tijdens en vlak na de oorlog zelf ervaren hoe belangrijk het is dat jonge mensen in hun kracht worden gezet en dat er jonge leiders opstaan. “Ik ben ervan overtuigd dat het geloof het behoud was voor onze generatie en het behoud is van de generaties die volgen.” Daarom heeft ze ervoor gekozen om Youth for Christ op te nemen in haar testament. 

Na de benauwde jaren van de oorlog, zag mevrouw Burger een generatie jongeren die hun nieuwe vrijheid gebruikten om het Evangelie te delen. Youth for Christ vervulde daarin een grote rol. “Waar we tijdens de oorlog geen jongeren zagen - we moesten onderduiken om te overleven - namen bij Youth for Christ na de oorlog jonge mensen de leiding. We konden eindeloos discussiëren en praten over van alles, daar hadden we behoefte aan. Onze mening deed ertoe! Er was een enorme honger om het Evangelie te delen. Het was alsof we als mollen boven de aarde kwamen!”   VRIJHEID! Mevrouw Burger legt uit waarom ze heeft gekozen voor Youth for Christ: “Zo kan mijn nalatenschap gebruikt worden in dienst van de Heer. Youth for Christ is er niet voor een specifieke kring of groep, maar voor iedereen die op zoek is.” In haar jonge jaren was ze onderdeel van Youth for Christ. “Ik heb zelf ervaren dat de methodes van Youth for Christ aanslaan. Zo gingen we na de oorlog met elkaar kamperen in de buurt van Driebergen. Het was onvoorstelbaar dat dit kon. De vrijheid die we ervaarden! Het bijzondere was dat de helft van de bezoekers niet betrokken was bij een kerk.”  WENS VOOR JONGEREN   “Het vertrouwen in de Schepper heb ik zelf op jonge leeftijd meegekregen. Dwars door alle diepte in tijden van oorlog was het Evangelie mijn enige houvast. Wat mij betreft is het belangrijk dat dit vertrouwen wordt doorgegeven aan de volgende generatie. In de oorlog was ons doel om onszelf in leven te houden. We leefden

van dag tot dag. Ik wens jongeren toe dat zij een toekomst mogen hebben! Een doel, bijvoorbeeld de mogelijkheid om te werken. Jongeren van nu worden soms opgevoed zonder grenzen. Het is belangrijk dat ze normen en waarden meekrijgen. Ook al wordt de tijd beter, voor een kwetsbare groep blijft het lastig. Daar waar moeite en zorg is, is het belangrijk dat er warmte en genegenheid wordt gebracht.”  BEHOUD “Ik hoop dat we een open wereld aan de volgende generatie mogen achterlaten. Een wereld waarin we durven te zeggen dat we christen zijn en open zijn over ons geloof. Ik ben overtuigd dat het geloof het behoud was van onze generatie en het behoud is van generaties die volgen.” 

“Ik hoop dat we een open wereld mogen achterlaten.” UW NALATENSCHAP GOED GEREGELD Vul de bijgevoegde antwoordkaart in voor het ontvangen van een brochure of voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Meer informatie: yfc.nl/nalaten yfc.nl/nalaten,, of bel 0343 515 744 en vraag naar Jurjen Folkers.

Open op pagina 19


Refrein. Tegenslagen in het leven. Ik word er hard door Familie en mijn naasten heb er een hart voor Twee slagen per seconde het is net hardcore, maar ik krijg er kracht door, dus ik ga er hard voor. 1. Zie alles als een wedstrijd, ik vecht voor de titel Ik geef geen informatie als viditel Ik heb een meesterplan. Dit is de 2e fase Het enige probleem: ik ben bang om te falen. 2. Het gras is groener aan de overkant maar vaak zat is het zo dat ik mezelf niet genoeg op waarde schat Het leven is een tegenstelling, ik moet er tegen boksen Je komt steeds terug bij af, net paradoxen. 3. Vandaar dat ik mijn teksten schrijf zodat ik met mijn hoofd niet bij vroeger blijf Praat niet met dokters, maar luister met een stethoscoop,  mijn hart klopt als een muzieknoot. 4. Hoofd omhoog, voor mijn buik wordt niet gepraat en achter de rug om wordt alleen maar gehaat Een last op m’n schouders, maar geen schuine bek, omdat ik mijn gevoelens onder de duimen heb. Raptekst geschreven door Thomas (15) uit The Mall Gorinchem

OPEN april 2017  

Het magazine voor donateurs en betrokkenen bij Youth for Christ. Deze editie staat in het teken van de strategie van Youth for Christ richti...

OPEN april 2017  

Het magazine voor donateurs en betrokkenen bij Youth for Christ. Deze editie staat in het teken van de strategie van Youth for Christ richti...

Advertisement