Page 1

TURISTIC

Supliment informativ despre destinaĹŁiile turistice din Republica Moldova


M

ATERIALUL prezentat mai jos este un supliment informativ despre locurile turistice din Moldova, dezvoltat în cadrul inițiativei „Descoperă Tezaurul Ascuns al Moldovei”, organizată cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Informația și imaginile incluse în Suplimentul de ghid turistic au fost prezentate de tinerii care au participat

la seminarele tematice dedicate potențialului de promovare și de dezvoltare a turismului rural, în contextul în care turismul e identificat ca fiind una dintre sursele principale de creștere economică a țării. În urma instruirilor, studenții participanți au prezentat propuneri și planuri de acțiuni pentru promovarea punctelor turistice din diferite zone ale țării.


CUPRINS:

NORD Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”...............5 Parcul şi Conacul Ţaul ...............................................5 Monumentul „Lumânarea Recunoștinței”...............6 Satul Vîsoca – vatră de visuri şi zbor ......................7 Vila din Mândâc ..........................................................7 Monumentul Natural „O sută de movile”.................8 Lunca Răutului ............................................................9 Conacul familiei Leonard ...........................................9 Mănăstirea „Sfânta Treime”.....................................10

CENTRU Conacul familiei Lazo................................................12 Biserica „Sf. Alexei”.....................................................12 Adăpatul vacilor în satul Drăguşeni .......................13 Dealul Bălăneşti .........................................................13 Conacul lui Manuc Bey .............................................14 Casa Levănțicii ..........................................................15

SUD Biserica „Adormirii Maicii Domnului”......................17 Lacul Manta ...............................................................17 Găgăuzia ...................................................................18

3


NORD

CENTRU

SU D

4


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

MĂNĂSTIREA ADORMIREA MAICII DOMNULUI

R. Ocniţa, s. Călărăşeuca Gara Feroviară Chişinău - Ocniţa

Zilnic, orele: 09:00, 11:30, 14:00

Î

tristă, aceasta a fost închisă, iar slujitorii alungaţi. Abia în 90’ porţile mănăstirii au fost redeschise pentru credincioşi. În următorii ani mănăstire a fost renovată, a fost finalizată pictarea soborului Sf. Mitrofan și a fost instalat un nou iconostas. De asemenea, a fost supus reconstruirii şi corpul de chilii pentru surori, stăreția nouă, au fost amenajate izvoarele şi s-a edificat o căsuță-bazin pentru doritorii de a primi tămăduiri de la apa sfântă.

NTR-UN peisaj de vis, în inima pădurii este amplasată Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, din localitatea Călărăşeuca. Istoria acestei mănăstiri are rădăcini începând cu sfârşitul sec. XVI, când pe acest loc a fost construită o biserică din lemn. Mai târziu, în 1782 a fost ridicată o biserică din piatră şi o clopotniţă, iar aproape peste un secol a fost înfiinţată încă o biserică de iarnă. În anii 60’ ai secolului trecut, soarta mănăstirii a fost

PARCUL ŞI CONACUL ŢAUL

R. Donduşeni, s.Ţaul Gara de Nord, ruta interurbană: Chişinău - Donduşeni Zilnic, orele: 14:00, 16:00

5


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

L

A NORDUL Republicii Moldova în centrul satului Ţaul, este situat cel mai mare parc din Republica Moldova, – parcul Ţaul. Grădina este una dintre cele mai reuşite creaţii ale arhitectuluipeisajist Vladislavskii-Podalko și a fost creată la începutul sec. XX, împrejurul conacului familiei Pommer. În centru este situat un lac, ce încununează peisajul de vis.

exotice. Peisajul este deosebit de frumos, primăvara în perioada înfloririi şi toamna târzie când îmbracă haine aurii. Convenţional este împărţit în partea de sus, unde se afla reşedinţa sătească a boierului Pommer, şi o reţea de aleie cu diverse compoziţii florale, iar partea de jos este alcătuită din diverse grupuri de copaci caracteristici pentru diferite zone geografice. Fiind cel mai mare din Moldova, parcul are o mulţime impunătoare de alei, cărări şi cărăruşe, lungimea cărora însumează mai mult de 12,5 km.

Parcul deţine o colecţie dendrologică fabuloasă, aici se regăsesc aproximativ 150 de specii de copaci, arbuşti şi liane, dintre care mai mult de 100 sunt

MONUMENTUL „LUMÂNAREA RECUNOȘTINȚEI”

Or. Soroca Gara de Nord, ruta interurbană: Chişinău - Soroca Zilnic, orele: de la 07:30, până la 18:00

A

crescând din adâncurile trecutului nostru, reprezintă un omagiu adus tuturor eroilor anonimi, care au păstrat cultura, limba şi istoria neamului în paleta policromă a civilizaţiei umane, înveșnicind totodată şi memoria marelui poet anonim, autorul baladei „Mioriţa”.

CEST monument ridicat pe stâncă, deasupra bătrânului râu Nistru, este una din cele mai importante zidiri în istoria modernă a Moldovei. Această epopee extraordinară este consacrată tuturor monumentelor distruse ale culturii moldave. „Lumânarea Recunoştinţei”,

6 5


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

SATUL VÎSOCA VATRĂ DE VISURI ŞI ZBOR

R. Soroca, s. Vîsoca Gara de Nord, ruta interurbană: Chişinău - Soroca Zilnic, orele: de la 07:45, până la 17:15

S

ATUL Vîsoca, din raionul Soroca este o localitate cu suflet mare şi cald, cu pâine proaspătă şi tradiţii frumoase. Satul este bogat în elemente de arhitectură populară, cel mai frecvent pe casele modeste ale gospodarilor apar elemente de piatră fasonată, care e cioplită de meşterii localnici. Tot din această piatră sunt meşteriţi şi colacii la fântână, iar pe ici colo s-au păstrat stâlpi de piatră încrustaţi pe la porţile gospodarilor. Mai puţin sunt răspândite

elemente de artă populară confecţionate din lemn: horboţele pe la streşini sau ferestre. Un obiect popular cu o mare valoare pentru satul Vîsoca sunt treucile. În prezent, în sat au rămas doar câteva prin gospodăriile țaranilor, prin care se transmite în timp tradițiile și îndeletnicirile strămoșilor. Treuca este un element tradițional al vieții de la țară, care demonstrează durabilitatea și demnitatea gospodarilor.

VILA DIN MÂNDÂC

Or. Drochia s. Mândâc Gara de Nord, ruta interurbană: Chişinău - Drochia Zilnic, orele: 08:53, 09:28; 12:13

6 7


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

V

ILA din Mândâc a fost construită în anii ’90 ai secolul XIX şi se întinde pe 16 ha. Clădirea principală cu elemente specifice ale arhitecturii tradiţionale poloneze, a fost proiectată de celebrul arhitect Alexandru Bernardazzi. Proprietatea boierului Kaetan Ohanowicz include și un parc deosebit creat după asemănarea grădinilor romane: trei lacuri, unde a fost adus pentru prima dată în Basarabia crapul-oglindă, izvoare, o

moară de apă, alei, terase, o baie şi alte anexe precum şi cavoul familial. Conacul, conform legendei, a avut cinci intrări ascunse şi boierul nu ieşea niciodată pe uşa pe care intra. Astăzi sunt cunoscute doar două, nu a fost descoperită nici trecătoarea ce lega beciul cu fântâna unde se odihnea Ohanowicz. Acest complex te copleșește prin natura frumoasă, dar și trecutul istoric bogat.

MONUMENTUL NATURAL „O SUTĂ DE MOVILE”

R. Rîşcani, s. Avrameni Gara de Nord, ruta interurbană: Chişinău - Rîşcani Zilnic, orele: 08:00, 14:25, 22:05

M

de relief – peste 3500 de movile, cu precăderi alungite, proeminente, cu pante abrupte şi înălţimi de la 3 până la 30 m. Fâşiile dintre rândurile de movile sunt uşor văluroase. Movilele şi rândurile configurate de acestea se aştern în paralel cu lunca Prutului.

ONUMENTUL natural „O sută de movile” care face parte din rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească” - situat pe terasele văii bazinului din cursul de mijloc al râului Prut, în apropierea satului Avrameni, la cca 200 km de Chişinău. Această curioasă subunitate naturală, ce poartă numele de „Suta de Movile” reprezintă un fenomen unic în spaţiul dintre Prut şi Nistru. Are o lungime de 8 km şi o lăţime de 2,3 km, iar originalitatea lui este imprimată de mulţimea micro-formelor

Un monument natural deosebit reprezintă „Rezervația Naturală Pădurea Domnească” ce se laudă cu o faună și floră bogată și peisaje naturale copleșitoare.

8


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

LUNCA RĂUTULUI R. Floreşti, s. Căpreşti Gara de Nord ruta interurbană: Chişinău - Floreşti Zilnic, orele: 10:15, 14:20, 18:25;

L

UNCA Răutului din această regiune reprezintă o zonă pitorească de o frumusețe rară. Stâncile abrupte și valea îngustă a luncii, asemenea unui canion ce şerpuieşte printre stâncile calcaroase, creează un peisaj natural unic.

neamului moldav. În timp de război, când năvăleau turcii și tătarii, băștinașii scoteau piatră din pante și se ascundeau de războinici. Lunca Răutului cu stîncele seculare creează starea de poveste ce permite reîntoarcerea în trecut cu câteva sute de ani în urmă.

Aceste locuri poartă amprenta unor evenimente importante din istoria

CONACUL FAMILIEI LEONARD

R. Sîngerei

Gara de Nord ruta interurbană: Chişinău - Sîngerei Zilnic, orele: 14:40

9


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

R

AIONUL Sîngerei, are în componența sa 68 de localități rurale, care însumă o diversitate bogată ale monumentelor naturale, precum: Monument al Naturii Geologic și Paleontologic „Afloriment în blocul Soloneț”, Monument al Naturii Hidrologic „Rezervorul de pe râul Ciuluc”, monumente arhitecturale: Conacul familiei Leonard din satul Cubolta, Casa din copilărie a lui Adrian Păunescu din Copăceni, precum şi monumente ecleziastice. Conacul familiei Leonard este amplasat pe malul râului Cubolta, datează de la începutul

sec. al XIX-lea. Arhitectura locului este conceput într-un stil antic elegant, curtea interioară este foarte pitorească. Conacul este înconjurat de un parc, ce are în componența sa preponderent copaci din frasini, mulţi dintre ei au dimensiuni gigantice și forme bizare. În zona conacului se afla Biserica „Sfânta Ecaterina”. Aceasta reprezintă monument arhitectural și cultural, fiind unul dintre cele mai frumoase lăcașe sfinte din Moldova. Biserica a fost ridicată de moșierul Ștefan Leonard în anul 1863, în memoria fiicei sale Elisabeta.

MĂNĂSTIREA „SFÂNTA TREIME”

R. Făleşti, s. Glijeni Gara de Nord ruta interurbană: Chişinău – Făleşti Zilnic, orele: 09:25, 13:30

A

MPLASATĂ la intrarea în satul Glinjeni, raionul Făleşti, înconjurată de o linişte duhovnicească îşi duce viaţa de zi cu zi mănăstirea „Sfânta Treime”. În spatele ei se ascunde biserica din lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ce a rezistat în urma asprelor evenimente istorice, în special perioadei de restricţie din veacul trecut, activând şi în anii de propagandă ateistă. La mijlocul secolului trecut, mănăstirea a fost transformată într-un depozit pentru

păstrarea cerealelor, iar mai târziu în anii 90’ lăcașul și-a reluat activitatea de bază. În 2012 mănăstirea a primit un mare dar: chivotul cu sfintele moaşte ale Cuvioşilor Părinţi de la Lavra Peşterilor din Kiev şi ale Cuvioşilor Părinţi Iov şi Amfilohie de la Poceaev, o bucăţică de piatră de la Mormântul Domnului din Ierusalim și icoane vechi precum „Maica Domnului Bucuria tuturor celor necăjiţi”, „Sfânta Treime”, „Maica Domnului cu Pruncul”, donate de Iurie Erineac. 10


CENTRU

11


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

CONACUL FAMILIEI LAZO R. Orhei, s.Piatra Gara Centrală, ruta interurbană: Chişinău - Piatra/Orhei Vineri, sâmbătă, duminică, ora: 13:15

Î

distribuirea odăilor în jurul holului central. În perioada interbelică, conacul a fost amenajat pentru școala locală. În prezent, conacul a fost reconstruit și transformat într-un muzeu dedicat „Eroului”, fiind filială a Muzeului Național de Istorie.

N SATUL Piatra, raionul Orhei este amplasat Conacul familiei Lazo - un monument arhitectural de o importanță națională, construit în a doua jumătate a sec. al XIX-lea de Ion și Matilda Lazo. Arhitectura Conacului se aseamănă caselor ţărăneşti din acea perioadă, cu

BISERICA „SF. ALEXEI”

R. Dubăsari, s. Pohrebea Gara Centrală, ruta interurbană: Chişinău - Dubăsari Zilnic, orele: de la 07:40, până la 17:40

B

ISERICA „Sf. Alexei” din localitatea Pohrebea, raionul Dubăsari este un monument istoric, cultural și arhitectural. A fost construită în anul 1912 de către arhitectul eparhial Todorov, monumentul întruchipează frumuseţea arhitecturii mozaice. O atenție deosebită revine crucii „Sf. Andrei” de pe pereții bisericii, pe care,

practic, nu o putem vedea pe alte biserici din Moldova. Crucea în forma literei grecești “X”, care ascunde numele lui Isus Hristos, se numește Crucea „Sf. Andrei”, deoarece anume pe această cruce, se spune că a fost răstignit Apostolul, considerând că nu este destoinic de a fi răstignit ca Isus. 12


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

ADĂPATUL VACILOR ÎN SATUL DRĂGUŞENI

R. Străşeni, s. Drăguşeni Gara Centrală, ruta interurbană: Chişinău - Străşeni Zilnic, orele: de la 14:45, până la 21:00

O

LOCALITATE din Moldova cu o istorie deosebită, este satul Drăgușeni din raionul Strășeni. Nu e doar vorba de un tezaur neobișnuit, dar un loc în care sunt păstrate până în prezent datinile lăsate de strămoși. O tradiție locală, care te copleşeşte prin originalitatea ei, este adăpatul vacilor pe pășunea de la intrarea în sat.

În diminețile de vară, vacile sunt aduse în câmp să pască, în centrul acesteia este amplasată zona de adăpat vacile. Dintr-o fântână veche cu cumpănă se scoate apă și se toarnă în ulucul din care mai apoi vacile își potolesc setea. E o imagine pastorală nemaipomenită ce te transpune în trecutul frumos al neamului nostru.

DEALUL BĂLĂNEŞTI

R. Nisporeni, s. Bălăneşti Gara Centrală, ruta interurbană: Chişinău - Nisporeni Zilnic, orele: de la 06:45, până la 19:30

13


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

D

EALUL Bălănești este o destinaţie turistică specială, fiind cel mai înalt punct geografic din Republica Moldova, cu o altitudine de 430 m, acesta este situat în satul ce poartă același nume, din raionul Nisporeni. Din vârful dealului se pot vedea Codrii seculari şi satele pitoreşti din apropiere.

În această zonă pot fi observaţi stejari, fagi şi copaci de tei, înflorirea acestora primăvara bucură ochii asemenea sakurei japoneze. Natura pitorească, fântânile cu cumpăna ce reprezintă aspectul pur, laic românesc și gospodăriile băștinașilor trezesc o vie curiozitate de a descoperi împrejurimile.

CONACUL LUI MANUC BEY Or. Hînceşti

Gara Centrală, ruta interurbană: Chişinău - Hîncesti Zilnic, orele: de la 10:00, până la 21:30

Î

N ORAŞUL Hânceşti se găseşte unul dintre puţinele edificii cultural istorice ale Republicii Moldova, Conacul lui Manuc Bey şi alte monumente arhitecturale adiacente. În acest spaţiu minunat al conacului s-au împletit două culturi deosebite românească şi armenească, în rezultatul cărora a apărut un complex cultural cu elemente multicolore.

Complexul a început să fie restaurat în anul 2014 și include un total de nouă edificii ce urmează să fie renovate: Palatul „Manuc Bei”, Clădirea Contesei, Castelul Vânătoresc, Casa Vechilului, Turnul de Veghe, Biserica Armenească, fântâna arteziană, grajdurile și trecerile subterane care încep din apropierea conacului și se extind sub tot orașul Hîncești.

14


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

CASA LEVĂNȚICII DIN COBUŞCA NOUĂ

R. Anenii Noi, s. Cobusca Nouă Gara Centrală, ruta interurbană: Chişinău - Anenii Noi Zilnic, orele: de la 06:20, până la 23:10

C

ASA levănțicii din Republica Moldova este situată la 44 km depărtare de Chișinău, în raionul Anenii Noi, sătucul Cobusca Nouă.

ficatului), antiseptică (previne ori înlătură infecțiile microbiene) și cicatrizantă (favorizează cicatrizarea rănilor). Atractivitatea turistică a levănțicii constă nu doar în efectele sale terapeutice, dar și în culoarea sa violet care încântă privirea. De ce în Cobusca Nouă e mai frumoasă levănțica? Deoarece nu există om în această localitate să nu se mândrească cu lanurile de levănțică ce au găzduit 2 ani consecutiv festivalul Lavender Fest.

Puțini sunt cei care știu că levănțica (lavandula angustifoila) este folosită în scop terapeutic prin prepararea de infuzii și capsule. În termeni medicali levănțica are acțiune calmantă, diuretică (mărește diuretica), coleretică (stimulează secreția

15


NORD

CENTRU

SU D

16


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

BISERICA „ADORMIRII MAICII DOMNULUI”

Or. Căuşeni

Gara Centrală, ruta interurbană: Chişinău – Căuşeni Zilnic, orele: de la 07:00, până la 19:10

L

arhitectură se datorează evenimentelor istorice prin care a trecut localitatea și biserica. Tătarii au fost stabiliţi în Căușeni în sec. al XVIII, astfel prin această metodă s-a protejat lăcaşul de oaspeţii păgâni.

OCALITATEA Căuşeni este atestată documentar din perioada domniei lui Stefan Cel Mare, anul 1455. Tot din aceeaşi perioadă datează şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Întemeietorii săi sunt Grigore Calimachi și Mitropolitul Danil al Proilaviei, cei care au construit biserica, iar Radu și Voicul Stanciul au fost pictorii care au înfrumusețat templul credinţei. Biserica este un monument unicat în spațiul est-carpatic deoarece este îngropată în pământ cu 0.91m. Această

Biserica păstrează singura frescă medievală din Moldova, executată de pictorii munteni în stil bizantino-român tardiv, interiorul prezintă scene religioase şi iconografii în culori vii: roşu, auriu şi albastru.

LACUL MANTA

R. Cahul, s. Manta Gara de Sud, ruta interurbană: Chişinău - Cahul Zilnic, orele: de la 06:15, până la 20:30

17


Supliment de ghid turistic / Republica Moldova

U

N COLȚ de rai în viziunea sătenilor ce își trăiesc aici veacul și știu pe de rost fiecare piatră de pe malul celui mai mare lac natural de pe teritoriul Republicii Moldova: Lacul Manta. Admirat de pe dealuri, se întinde de-a lungul a trei sate, este sursa de existență a câtorva generații de pescari împrăștiate în bărcile punctiforme ce se întrezăresc la răsărit sau la apus pe apa scăldată de soare.

Lacul are un farmec aparte, pentru că indiferent de anotimp, se vede de departe ca un loc viu, unde mișună viața a peste o sută de specii de animale și plante rare: de la cele mai mici alge și melci cufundați în mâlul sălășluit pe sub bărci, până la maiestuoasele lebede ce se ascund grațioase în stufăriș sau printre sălciile de un verde generos. Toată natura trăiește în propriul bioritm și își arată splendoarea doar atunci când este atent observată.

GĂGĂUZIA

R. Cahul, s. Manta Gara de Sud, ruta interurbană: Chişinău - Cahul Zilnic, orele: de la 06:15, până la 20:30

G

ĂGĂUZIA - o zonă interesantă și plină de culoare, cu tradiţii şi obiceiuri exclusive, diferită de restul zonelor din Moldova. Aici se găsesc oameni ospitalieri şi veseli, care te vor întâmpina mereu cu bucate tradiţionale și vin bun de pe meleagurile însorite de la sud.

Setul tradițional de divertisment din mediul rural include: vânătoare, pescuit și baie rusească. Programul poate fi completat cu ciclism și călărie, excursii în muzeele şi vinăriile locale.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene: Kogălniceanu 12, MD 2001 Chisinau, Moldova, Tel: + 373 22 505 210 / Fax+ 373 22 545 421

Proiectul este implementat de BDR Associates: Tel/Fax: (+ 373 22) 214156 media@bdr.md

Ghid turistic, supliment  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you