Page 1

DIALOGURIEUROPENE Buletin Informativ al EuroCluburilor de TINERI din Republica Moldova Aprilie, 2014

SCHENGEN - poarta ta către libera circulație în Europa

S

chengen, un sat din sudul Luxemburgului pe râul Moselle, a devenit un sinonim pentru eliminarea controalelor la frontierele interne și pentru libera circulație în Europa. Evoluția spațiului Schengen a fost treptată: A început la 14 iunie 1985, când cinci țări (Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Țările de Jos) au semnat Acordul Schengen. Cinci ani mai târziu, Convenția Schengen reglementa modul în care se aplică în practică eliminarea controalelor la frontierele interne. De asemenea, convenția stabilea o serie de măsuri compensatorii necesare privind intensificarea controalelor la frontierele externe, definirea procedurilor pentru eliberarea vizelor uniforme, adoptarea de acțiuni împotriva traficului de droguri și instituirea unui sistem comun de schimb de informații – Sistemul de Informații Schengen (SIS). Eliminarea efectivă a controalelor la frontiere a început la 26 martie 1995, când șapte țări (cele cinci țări inițiale plus Portugalia și Spania) au desființat controalele la frontierele lor interne. De atunci, spațiul Schengen s-a extins în mod constant, incluzând în prezent Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și patru țări care nu sunt membre ale UE: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. În viitor, odată cu aderarea deplină a Bulgariei și a României la spațiul Schengen, acesta va cuprinde 28 de țări europene. Alte patru state membre ale UE nu fac parte din spațiul Schengen, deși participă la unele dintre normele Schengen: Croația, Cipru, Irlanda și Regatul Unit. Fiecare țară Schengen este evaluată cu regularitate pentru a se asigura că normele convenite sunt aplicate corect de către toți. Eliminarea controalelor la frontierele interne are consecințe pentru alte domenii de politică, precum abordarea infracționalității transfrontaliere, călătoriile transfrontaliere, comerțul transfrontalier

și justiția transfrontalieră. Prin urmare, normele privind spațiul Schengen nu se referă doar libera circulație a persoanelor, ci și la vize, azil și poliție, vămi și cooperarea judiciară. Cetățenilor străini care vizitează spațiul Schengen și care sunt supuși unei obligații de a deține viză în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 li se eliberează o viză comună Schengen. Această viză acordă dreptul la libera circulație pe întregul teritoriu Schengen pe durata perioadei sale de valabilitate. Această perioadă nu poate depăși 90 de zile. Șederile cu o durată mai lungă de 90 de zile, precum și rezidența în țările Schengen, sunt reglementate de legislația națională. Statele Schengen cooperează pentru a facilita prezentarea cererilor de viză Schengen în țările sau regiunile solicitanților. Toate consulatele țărilor Schengen din întreaga lume aplică aceleași norme pentru eliberarea unei vize. VIS (Sistemul de Informații privind Vizele), care conectează statele membre și punctele de trecere a frontierelor externe la o bază de date comună, a devenit operațional în octombrie 2011 și este în mod gradual introdus pentru a acoperi toate regiunile lumii. Sistemul facilitează prelucrarea cererilor de viză la consulatele statelor Schengen din întreaga lume și contribuie la eficientizarea controalelor la frontierele externe. Cooperare judiciară. Țările Schengen aplică norme specifice pentru facilitarea procedurilor referitoare la cooperarea judiciară reciprocă. Aceste norme includ principiul ne bis in idem, potrivit căruia o persoană nu poate fi urmărită și sancționată de două ori pentru aceleași fapte în țări diferite din spațiul Schengen. Cele mai multe dintre dispozițiile Schengen inițiale referitoare la cooperarea polițienească și judiciară au fost între timp integrate în acte UE aplicabile în toate statele membre ale UE. Sursa: “Schengen. Poarta ta către libera circulație în Europa”, broșură publicată de Secretariatul General al Consiliului, Septembrie 2013

Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


2

GRAHAM WATSON Raportor în dosarul Acordului de Asociere UE - Republica Moldova

S

ir Graham Watson este președinte al Partidului European Liberal Democrat și Reformator din cadrul Parlamentului European. Watson are origine britanică, fiind educat

în conformitate cu tradițiile stricte pe care le impune Regatul Marii Britanii. O educație corectă l-a făcut pe Graham o personalitate puternică înca din copilărie, cînd a câștigat un premiu important în domeniul limbilor moderne. Astfel, Graham a devenit traducator calificat, care poseda patru limbi europene. De atunci, Watson a urmat o carieră de succes, fiind membru activ și Secretar General la Mișscarea Internațională a Tineretului Liberal, iar ulterior – fondator al Forumului Tineretului al Comunității Europene. Graham Watson a fost primul Liberal Democrat britanic care a fost ales în Parlamentul European, câștigînd alegerile pentru comitatul Somerset si Devon de Nord, iar în 1999 Grahan a fost ales să reprezinte Sud Vestul comitatului Angliei. Tot atunci Graham devine membru al Comitetului Economic și Afaceri Monetare, Politicii Industriale și Comitetului Bugetar. Până în 2002, Graham a fost președinte al Comitetului pentru Drepturile și Libertățile Omului, Justiție și afaceri interne, fiind apoi ales în calitate de lider al grupului Liberal Democrat din cadrul Parlamentului European, pînă in 2009. În prezent, Graham Watson este membru al Comisiei Politică Externă a UE și membru al delegațiilor Parlamentului European în China și India. Dincolo de Parlamentul European, Graham este președintele e-Parlamentului mondial. Sir Graham Watson este foarte dedicat lucrului pe care îl face. “Sunt adesea întrebat de către oameni de ce îmi place să fiu membru al Parlamentului European. Răspunsul meu face referință la faptul că îmi permite să fac un lucru pe care îl iubesc. Sunt mândru să reprezint alegătorii mei în Parlamentul European și lucrez mult pentru a

aborda preocupările lor, astfel contribuind la construirea democrației în Europa”, spune europarlamentarul. Sir Graham Watson este o personalitate importantă și pentru Republica Moldova, fiind raportor în dosarul Acordului de Asociere UERepublica Moldova. În mai multe discursuri, europarlamentarul comentează situația creată recent în Republica Moldova, în contextul unui referendum organizat în Găgăuzia, menționînd că „strategia UE față de Moldova se referă la țară ca un tot, in care regiunile Transnistria și Găgăuzia sunt părți ale Moldovei. Credem că aceste regiuni ar trebui sa respecte Constituția Moldovei, iar noi vom continua sa lucrăm cu țara in ansamblu. Desigur, regretam ca mulți oameni sunt în favoarea Uniunii Vamale.” Printre problemele pe care le abordează Watson se numără și libertatea presei, pentru care acesta pledează ferm. Astfel, europarlamentarul îndeamnă oficialii din Republica Moldova să promoveze și să respecte libertatea de expresie. ”Politica externă este adesea gândită în termeni de armate și diplomație. Dar nu trebuie să subestimăm influența și acoperirea știrilor, mai ales în democrațiile în curs de consolidare”, declară Sir Graham Watson. Pe lîngă cariera profesională activă, Watson duce o viață de familie liniștită, în Langport, Somerset, cu soția sa Rita, de origine italiană și cei doi copii. Prezintă mare interes pentru Extremul Orient, iar în prezent învață limba chineză. De asemenea, în lista de interese și hobbyuri ale lui Sir Graham Watson, jazzul ocupă un loc de frunte.

Surse: http://www.grahamwa tson.com http://www.europalibe ra.org http://www.europarl.e uropa.eu http://www.gov.md

Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


3

Bine de stiut EUROSTAT - organismul care se ocupa de statistica Uniunii Europene.

Cele mai importante publicații editate de Eurostat sunt urmatoarele:

EUROSTAT - Oficiul statistic al UE

 Principalele statistici (Statistics in focus) Această colecție furnizează o sinteză a principalelor rezultate ale cercetarilor și studiilor statistice. Sunt

E

urostat îndeplinește rolul de autoritate statistică a Uniunii. Are sediul la Luxemburg și reprezintă una dintre direcţiile generale ale Comisiei, beneficiind însă de "autonomie tehnică" în materie de alegere a tehnicilor știinţifice, a definiţiilor și a metodologiilor utilizate. În documentele de natură juridică, denumirea utilizată pentru a desemna autoritatea statistică a Uniunii este "Comisia (Eurostat)". Utilizarea acestei terminologii vizează să clarifice faptul că, deși Eurostat face parte din structurile Comisiei, această entitate îndeplinește un rol aparte.

publicate sinteze din toate domeniile socioeconomice și cuprind între 4 și 12 pagini per ediție. Sunt editate anual peste 200 de astfel de publicații.  Comunicate de presa (News releases) Comunicatele de presa emise de Eurostat furnizează cele mai noi informații privind statisticile din domeniile economic și social, demografic, agricol, mediu și regional.

Rolul principal al Eurostat constă în prelucrarea și publicarea de informaţii statistice comparabile, la nivel european. În mod normal, Eurostat nu desfășoară în mod direct activităţi de colectare de date, această sarcină revenind autorităţilor statistice din statele membre. Autorităţile din statele membre verifică și analizează datele naţionale și le transmit către Eurostat, iar Eurostat procedează la agregarea acestor cifre, căutând să se asigure că diferitele date pot fi comparate unele cu celelalte. Versiunea electronica a tuturor publicatiilor Eurostat este disponibila online si gratuit (in format PDF) inca din ianuarie 2004. Eurostat editeaza publicatii pe suport de hartie, pe CD-ROM si DVD care sunt vandute ca produse standard, via Oficiul de Publicatii al Comisiei Europene (OPOCE).

 Breviare statistice (Pocketbooks) Aceste publicații sintetice furnizează cei mai importanți indicatori ai Uniunii Europene, ai zonei euro, ai Statelor Membre și partenerilor acestora.  Panorama Uniunii Europene (EU Panorama) Publicațiile din aceasta gamă redau principalele caracteristici și trenduri multisectoriale sau ale fiecarui sector în parte din cadrul Uniunii Europene. Publicațiile sunt detaliate și cuprind cca. 200 pagini de analize, tabele și grafice. Surse: Info Europa http://www.infoeuropa.md/eurostat/ Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/port al/eurostat/home

Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


4

Oportunitati Stagiu la

Consiliul Europei

D

e două ori pe an, Consiliul Europei își deschide porțile pentru stagiari.

Pentru ei, este o șansă de a câștiga o experiență valoroasă într-un mediu complex de lucru multicultural. Pentru Consiliul Europei –o posibilitate de a beneficia de entuziasmul , motivația și abilitățile absolvenților. Stagiile de formare dureaza de la de la opt săptămâni până la cinci luni și nu sunt remunerați . Există două sesiuni oficiale de stagiu în fiecare an, una care începe în martie, iar cealaltă – în septembrie (detalii mai jos). Cine poate aplica? Pentru a fi eligibil pentru un stagiu de formare, aplicantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii :  să aibă naționalitatea unuia dintre statele membre ale Consiliului Europei;  să posede diplomă de licență sau echivale;  să aibă dorință de a dobândi experiență practică și cunoștințe cu privire la funcționarea și activitățile Consiliului Europei;  să cunoască una dintre cele două limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleză sau franceză). Responsabilități Responsabilitățile tipice indicate stagiarilor includ :  muncă de cercetare;  pregătirea proiectelor de rapoarte și studii pentru reuniuni ale experților;  redactarea rapoartelor pentru reuniuni;  actualizarea site-urilor  alte responsabilități Conditii  Stagiarii nu sunt remunerați . Ei suportă propriile cheltuieli de deplasare și de cazare.  În scopul de a permite ca cel mai mare număr de solicitanți să beneficieze de oportunitata unui stagiu la Consiliul Europei, nimeni nu poate să beneficieze de mai mult de un singur stagiu în

cadrul Organizației, indiferent sub ce formă ar putea fi acesta. Mai multe detalii aici: http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships;jses sionid=CA235BD3B79C17B1EDF7B050F75EE835

EURAXESS pentru un job prestigios! Ai absolvit facultatea și ești în proces de căutare a unui job prestigios? Vrei sa demonstrezi tuturor că ești capabil și talentat? EURAXESS – Cercetători în Mișcare, este o platformă care te poate ajuta să te avansezi, să începi o carieră de succes și să ai posibilitatea de a interacționa cu tot ceea ce ține de Uniunea Europeană. Cercetările europene au nevoie de tineri energici, cu perspectivă de dezvoltare. În ciuda vremurilor economice dificile, cercetările europeane poate oferi tinerilor talentați ca tine locuri de muncă extraordinare și oportunități de carieră. EURAXESS oferă o gamă largă de servicii de sprijin pentru a vă ajuta să realiza ambițiile profesionale. Acest website, www.euraxes.org, este minunat pentru a începe căutarea primului tău job, care este. O mulțime de sfaturi și informații sunt disponibile pe acest site pentru a te ajuta să găsești un loc de muncă în străinătate. Euraxes oferă o varientate de oportunități în mediul academic, industrie și instituții de cercetare publică și privată. EURAXESS îți permite să cauți un job în funcție de țară sau de domeniul de cercetare, precum oferă link-uri către platformele naționale sau internaționale destinate cercetătorilor. Deci, daca ai absolvit biologie, criminologia, medicina sau fizica, EURAXESS este punctul de unde poți începe căutarea unui job. Posturile vacante prezentate de EURAXESS sunt actualizate cu cele mai recente oferte. Pentru detalii accesează: http://ec.europa.eu/euraxess/ https://www.facebook.com/EURAXESS. http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Buletin informativ - Aprilie 2014  
Buletin informativ - Aprilie 2014  
Advertisement