Page 1

#Youthbattle Gezonde Leefstijl

3 t/m 7 juni 2013


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl 2

colofon De #Youthbattle sfeerimpressie is een uitgave van het Center of Expertise Creatieve Industrie, Hogeschool Utrecht.

Dankwoord Wij bedanken iedereen die deze editie van de #Youthbattle tot een geweldige en enerverende week heeft gemaakt: alle medewerkers van het Crossmedialab en Publab van Hogeschool Utrecht, de medewerkers van SpinAwards, alle case-owners, de coaches uit de creatieve industrie, de sprekers en vanzelfsprekend alle deelnemende studenten en opdrachtgever RIVM. Teksten en redactie: Mascha Damen, Sylvia Heimans Vormgeving: Helmi Scheepers Fotografie: Femke van den Heuvel

Disclaimer De teksten in deze publicatie zijn gebaseerd op door het Center of Expertise Creatieve Industrie verzamelde informatie die zo zorgvuldig mogelijk is verwerkt. Als er desondanks toch iets is misgegaan, kun u contact opnemen met ons. Ondanks alle zorg die we aan de tekst hebben besteed, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Postadres Center of Expertise Creatieve Industrie, Hogeschool Utrecht Postbus 8611Â 3503 RP Utrecht Bezoekadres Padualaan 99 Kamer 2S260 3584 CH Utrecht email: CoE.CI@hu.nl tel: 088 - 481 36 23

www.ci.hu.nl


voorwoord

Over de #Youthbattle............. 4

Wat een creativiteit en energie spatte af van de #Youthbattle – Gezonde Leefstijl! Samen de strijd aangaan verbindt, en dat was ook een week lang zichtbaar. Studenten, professionals uit de creatieve industrie en vertegenwoordigers van verschillende instituten hadden bij de #Youthbattle één gezamenlijk doel: hoe bedenken we de beste crossmediale oplossing voor leefstijlvraagstukken van jongeren.

Doelstelling en opzet............. 5 Participanten................................ 6 Programma weekoverzicht............................ 7 Maandag 3 juni........................... 8 Dinsdag 4 juni........................... 12 Woensdag 5 juni..................... 16 Donderdag 6 juni................... 20 Vrijdag 7 juni.............................. 24 Output: de concepten........ 28 Quotes........................................... 32 Twitterquotes............................ 33 #Youthbattle online.............. 34 Over het Center of Expertise Creatieve Industrie................ 35

3 t/ m 7 ju ni 2 013

Inhoud

De toegevoegde waarde van de creatieve industrie bij het oplossen van maatschappelijke of economische vraagstukken wordt steeds evidenter. Inzet van interactieve media is een van die oplossingen en een onderwerp waarover binnen Hogeschool Utrecht veel expertise zit. Daarom is begin 2013 het Center of Expertise Creatieve Industrie opgericht. Het Center ziet het als haar taak om de toegevoegde waarde zichtbaar te maken en te versterken. Het aantonen van impact willen we graag samen doen met álle professionals uit het vakgebied. Daarom geloven we in de kracht van het verbinden van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Kennis en kunde delen inspireert en motiveert. Studenten vanuit verschillende opleidingen in Nederland werden in de #Youthbattle bij elkaar gezet, gastdocenten gaven inspiratiecolleges, professionals uit de creatieve industrie werden ingezet als teamcoach en medewerkers van vijf landelijke leefstijlinstituten schoven regelmatig aan om als ‘case-owner’ input te geven vanuit de praktijk. Wij hopen met de battleweek alle deelnemers een beetje rijker te hebben gemaakt. Tot bij de volgende battle! Nathalie Waser, directeur Center of Expertise Creatieve Industrie, Hogeschool Utrecht

3


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl 4

Over de #Youthbattle – Gezonde Leefstijl In het deelspoor sociale media van de #Jeugdimpuls zoekt het RIVM Centrum Gezond Leven naar manieren om jongeren te verleiden gezonder te leven. Manieren die goed aansluiten bij hun belevingswereld en die het bestaande informatie- en ondersteuningsaanbod effectiever maken. Veel (leefstijl)instituten maken al in toenemende mate gebruik van interactieve en sociale media. De ambitie is dat de #Youthbattle – Gezonde Leefstijl bestaande leefstijlinterventies versterkt met kansrijke concepten voor sociale media-toepassingen. Het Center of Expertise Creatieve Industrie van Hogeschool Utrecht won de aanbesteding om de battle voor het RIVM te organiseren. Innovatie vanuit studenten en jongeren is optimaal begeleid en gestimuleerd door inhoudelijke expertise vanuit (leefstijl)instituten, HUonderzoekers en de creatieve industrie. Dit boekje is het resultaat van een geslaagde battle, die van 3 tot en met 7 juni 2013 plaatsvond in zaal Ottone, in het historische centrum van Utrecht. Uiteraard hebben we zelf ook social media ingezet: kijk voor een indruk op pagina 33 en 34.


3 t/ m 7 ju ni 2 013

Doelstelling en opzet In de #Youthbattle – Gezonde Leefstijl legt het RIVM Centrum Gezond Leven uitdagende gezondheidsvraagstukken voor aan studententeams van Hogeschool Utrecht en verschillende andere hogescholen in Nederland. Een week lang werken de teams aan concepten voor sociale media-toepassingen waarmee bestaande activiteiten en programma’s van leefstijlinstituten kunnen worden versterkt. De vraagstukken zijn gericht op kinderen en jongeren van 11 tot en met 18 jaar. De thema’s zijn: gezonde keuze in de schoolkantine, trots op je lijf, leuk uitgaan zonder spijt achteraf, veilig en leuk mp3-gebruik en digipesten bespreekbaar maken. Professionals uit de creatieve sector en experts van de betrokken leefstijlinstituten coachen de studenten. Op de laatste dag presenteren de teams hun concepten in een spannende finale aan de vakjury van opdrachtgevers en communicatiespecialisten. De winnaars gaan met de felbegeerde #Youthbattle-bokaal naar huis. De #Youthbattle betekent niet alleen een onvergetelijke ervaring voor studenten, het is ook een kans voor de betrokken instituten om de samenwerking uit te bouwen en kennisuitwisseling te realiseren. Voor opdrachtgevers en

creatieve professionals biedt de #Youthbattle de mogelijkheid om een actuele casus uit te laten werken door young professionals die veelal met een frisse blik naar een bepaalde situatie of vraagstuk kijken. Adam de Jong, opdrachtgever RIVM: “Fantastische week! De week bracht zoveel energie naar boven. We willen alle input zo goed mogelijk gebruiken, niet alleen die van de winnaar! Alles wat nu geleverd is gaan we gebruiken om jongeren echt te verleiden een gezonde keuze te maken op een manier die zij belangrijk vinden en ze aanspreekt.”

5


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl

Participanten De studenten

De praktijk

De onderzoekers

De professionals

• Het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (PubLab) • Het lectoraat Crossmedia Business

6


o c h t e n d

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Kick off: Crossmediale communicatie en gedragsbeïnvloeding, Briefing

Creatieve studio: Look-­think-­imagine-­ create, Persona, User journeys, Mind maps...

Creatieve studio: Tussenpitches

Creatieve studio: Presentatie opbouw, detailleren en ontwerpen

Grande finale

User stories (prioriteit aangeven)

m i d d a g

Creatieve studio: Onderzoek doelgroep, zender, wat is er al, doel...

Creatieve studio: Ideation, van Idee naar Concept...

Debrief (mail naar case-owner)

Propositie (belofte of ‘het haakje’)

Conceptbeschrijving Creatieve studio: Storyboards, 6-­up, visuele stijl, moodboards...

6-­up Sketchboard

3 t/ m 7 ju ni 2 013

programma - weekoverzicht

Winnaar! Creatieve studio: Pitchtraining, Pitch oefenen

Party lunch!

Presentatie Creatieve rationale

7


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl

maandag 3 juni Maandag startte de #Youthbattle in het sfeervolle Ottone, een voormalige kerk te Utrecht. Zestig studenten van verschillende opleidingen in Nederland verzamelden zich om instructies te krijgen voor de battle. Als opdrachtgever trapte Wanda Bemelmans af met een schets van de situatie en behoefte waar het RIVM mee zit. Alle leefstijlinstituten werden voorgesteld en lichtten hun opdracht toe. Hun rol was die van case-owner.

De opdrachten: “Bedenk een crossmedia concept dat… ... middelbare scholieren in de leeftijd van 14 -16 jaar aanzet om samen gezondere keuzes te maken in de schoolkantine.” - Voedingscentrum ... jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar stimuleert bij het treffen van de juiste voorbereidingen voor een leuke avond uit, zonder spijt achteraf.” - Trimbos ... op een positieve manier laat zien dat ieder mens uniek is en zijn eigen schoonheid heeft en dat bijdraagt aan het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar.” - Rutgers WPF ... groep 8 leerlingen stimuleert tot het treffen van beschermende maatregelen bij het gebruik van hun mp3-speler, waarbij plezier, beleving en uitwisseling van kennis en ervaring centraal staan.” - De Nationale Hoorstichting ... brugklassers (12-13 jaar) in staat stelt en motiveert om als groep (bijvoorbeeld als klas) het gesprek aan te gaan over digitaal gedrag dat niet door de beugel kan.” - Stichting Mijn Kind Online

8


Dagvoorzitter Reint Jan Renes introduceert de case-owners

3 t/ m 7 ju ni 2 013

Wanda Bemelmans: “We zitten echt te springen om goede ideeën”

9


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl

Na het openingswoord werden de studenten gevoed met een inspiratiecollege crossmediale communicatie en gedragsbeïnvloeding van lector Reint Jan Renes en internetmarketing-goeroe Stephan Fellinger. Doel: studenten voldoende bagage meegeven om dag 1 af te sluiten met een goede debriefing. The battle can begin!

Stephan Fellinger: “In een wereld van overvloed is de vraag interessant: wat is er precies schaars? Aandacht, vertrouwen en tijd.”

10


3 t/ m 7 ju ni 2 013

Reint Jan Renes: “Mensen gewoon vertellen wat goed is, blijkt niet zo effectief te zijn. Wat helpt is ‘landscaping’ en ‘nudging’.”

11


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl 12

dinsdag 4 juni Deze dag opende met stof tot nadenken van Jeroen van Geel, interaction designer. Zijn verhaal werd ondersteund door sterke beelden en zijn boodschap was duidelijk: zorg altijd dat je de achterliggende motivatie van je opdracht hebt achterhaald. “Een klant heeft altijd een vraag. Maar die zit vaak op de ‘how’. De kunst is de ‘why’ te achterhalen. Door belachelijk lang door te vragen kom je achter de echte vraag.”


3 t/ m 7 ju ni 2 013

Jeroen van Geel: “Een klant heeft altijd een vraag. De kunst is de ‘why’ te achterhalen.”

13


14 # y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl


3 t/ m 7 ju ni 2 013

In de middag werd er volop gebrainstormd aan de hand van mindmaps en bogen de studenten zich over het opstellen van een goede propositie: wat wordt de belofte van ons concept?

15


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl 16

woensdag 5 juni Woensdag was de dag waarop de studenten hun idee al moesten ‘tussenpitchen’. Zo kon de case-owner achterhalen of zijn team op de goede weg zat. Tegelijk konden studenten warmdraaien voor hun eindpitch die vrijdag op de agenda stond. Pitchen, zo ontdekken de studenten, is

een vak apart. Later in de week zou Heleen Blokland ze daarmee helpen. Studenten sloten de dag af met het opleveren van een sketchboard met zes verschillende uitwerkingen van een concept.


3 t/ m 7 ju ni 2 013

17


18 # y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl


3 t/ m 7 ju ni 2 013

19


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl 20

DONDERdag 6 juni Donderdag kregen de battlelaars en lesje pitchen van docent en trainer Heleen Blokland. “In de eerste twee seconden bepaalt degene met wie je praat of hij wel of niet naar je wil luisteren. Dit hangt voor 50 procent af van je body language, 40 procent van je stem (hard, zacht, durf je stiltes te laten vallen) en slechts 10 procent van de inhoud!” Veel studenten hadden al ervaring met presenteren maar met de tips van Heleen waren zij helemaal klaar voor de eindpresentatie.


3 t/ m 7 ju ni 2 013

21


22 # y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl


3 t/ m 7 ju ni 2 013

23


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl 24

VRIJdag 7 juni Ongetwijfeld de spannendste dag van de week. Vandaag kwam het erop aan. Wie gaat er met de #Youthbattlebokaal vandoor? In de finale staan de concepten ‘Ding’, Tell’m, Ben jij een held?, Fris en De Gezondste Klas. Er werd nog een wild card ingezet voor Posidiva. De jury bestond uit Freek Gille (RIVM), Stephan Fellinger (Fellinger.nl), Xandra Gravenstein (RIVM) en Bart Kokke (Isobar).

Vakjury #Youthbattle, v.l.n.r.: Xandra Gravenstein, Freek Gille, Bart Kokke en Stephan Fellinger


3 t/ m 7 ju ni 2 013

25


26 # y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl


en zorgt het ervoor dat ze een gevat antwoord klaar hebben wanneer ze toch een biertje krijgen aangeboden. Terechte winnaar, toch?

3 t/ m 7 ju ni 2 013

Om 13.00 uur was het verlossende woord daar. Team 4, met hun voorstel Fris, werd uitgeroepen tot winnaar. Met memes laat het de doelgroep op humoristische wijze de voordelen zien van een frisje meer (of biertje minder)

27


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl

Output: de concepten Voedingscentrum “Bedenk een crossmedia concept dat middelbare scholieren in de leeftijd van 14-16 jaar aanzet om samen gezondere keuzes te maken in de schoolkantine.” Team 1: De Gezondste Klas Een social game in real life om bewustzijn te vergroten en gezonde keuzes te stimuleren. Klassen gaan onderling de strijd aan. Gezonde keuzes leveren plus- en ongezonde keuzes leveren minpunten op. Scores worden bijgehouden op een scoreposter in de kantine en dagelijks op Facebook geüpload. De klas met de hoogste score wint

een leuke klassenactiviteit. Het idee is dat klasgenoten elkaar door het competitie-element en een gevoel van saamhorigheid zullen aanmoedigen om gezonde producten te kopen. Team 2: Energy Fuel Een wedstrijd om scholieren aan te sporen tot het doen van gezonde aankopen in de kantine. Om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de scholier wordt de focus gelegd op energie. Meedoen moet de ‘cool-factor’ van de deelnemer vergroten. Producten krijgen een QRcode die de ‘fuel-waarde’ toont. Energy-punten kunnen worden gedeeld via Facebook of Twitter. Team 3: Smileys Smileys bij producten in de kantine laten zien of een product gezond of ongezond is. Via een visuele prikkel worden scholieren op een laagdrempelige, haast onbewuste, manier geïnformeerd over en gestimuleerd tot het maken van de gezonde keuze. Aanvullend zullen er via sociale media campagnes worden gevoerd, waarbij jongeren bijvoorbeeld worden gevraagd ludieke foto’s van zichtzelf te posten die verband houden met De Gezonde Schoolkantine.

Trimbos “Bedenk een crossmedia concept dat jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar stimuleert bij het treffen van de

28


3 t/ m 7 ju ni 2 013

juiste voorbereidingen voor een leuke avond uit, zonder spijt achteraf.” Team 4: Fris Memes laten de doelgroep op humoristische wijze de voordelen zien van een frisje meer (of biertje minder) en zorgen ervoor dat je een gevat antwoord klaar hebt wanneer je toch een biertje krijgt aangeboden. Co-creatie en competitie staan centraal: jongeren kunnen hun eigen memes uploaden op de Fris Facebookpagina, waarna de beste memes met de meeste likes, ook offline (bijv. via posters, stickers en bierviltjes) worden verspreid. Team 5: Vriendenrechter Een app die uitgaat van de kracht van peer pressure: vrienden kunnen elkaar voor de rechter dagen wanneer uitgaansgedrag uit de hand is gelopen. Zo kunnen de vrienden elkaar ‘straffen’ opleggen (bijv. in de vorm van beperkingen tijdens een volgende avond uit) wanneer iemand te veel heeft gedronken. Team 6: MeTonight Een app om jongeren te helpen bij het maken van bewuste keuzes bij het uitgaan. Nadat je hebt aangeven wat je plannen zijn met betrekking tot alcohol en drugs, schetst de app met behulp van een avatar een beeld van de manier waarop je de avond gaat beleven. Ook bevat

de app een infomap (met bijvoorbeeld handige locaties, zoals een EHBO of condoomautomaat). De avatar kan worden gedeeld via sociale media, zodat vrienden elkaar kunnen informeren en enthousiasmeren.

Rutgers WPF “Bedenk een crossmedia concept dat op een positieve manier laat zien dat ieder mens uniek is en zijn eigen schoonheid heeft en dat bijdraagt aan het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld van jongeren in de leeftijd van 14-16 jaar.” Team 7: Posidiva Een app waarmee meiden elkaar anoniem om advies kunnen vragen en elkaar positieve feedback kunnen geven

29


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl

daar aanwezig waar jongeren worden geconfronteerd met hun uiterlijk: zowel offline, door middel van spiegelstickers, als op sociale media door het gebruik van een fotokader app.

De Nationale Hoorstichting “Bedenk een crossmedia concept dat groep 8 leerlingen stimuleert tot het treffen van beschermende maatregelen bij het gebruik van hun mp3-speler, waarbij plezier, beleving en uitwisseling van kennis en ervaring centraal staan.” over verschillende onderwerpen (bijv. over hun lichaam of over liefde & relaties). Goede adviezen worden beloond, doordat de ontvanger haar waardering kan aangeven. Team 8: Tell’m Een mobiele game waarmee jongeren elkaar op een gemakkelijke en leuke manier complimenten kunnen geven. Het spelelement zit hem in het feit dat het geven van complimenten wordt beloond. De app is verbonden aan diverse sociale media en bevat een educatieve component doordat er een link wordt gemaakt met sense.info. Team 9: Complimentenspiegel Fraai vormgegeven frames waarin de doelgroep zichzelf te zien krijgt, met daarbij een mooi compliment. Precies

30

Team 10: Earbug Een goedaardig virus dat zich via internet zal verspreiden. Eenmaal geïnstalleerd zal de Earbug het maximale geluidsniveau van de muziekspeler langzaamaan ongemerkt naar beneden brengen tot een veilig niveau. Team 11: ‘Ding’ Een app om veilig luistergedrag te leren. ‘Ding’, luistert met je mee. Staat je muziek te hard of luister je te lang, dan wordt ‘Ding’ ziek. ‘Ding’ past zijn uiterlijk aan aan jouw muzieksmaak. Deel je ‘Ding’ via sociale media met vrienden, dan deel je dus ook je muziekstijl. Hiermee speelt ‘Ding’ in op het gegeven dat kinderen hun muziek ook gebruiken om zich te identificeren. Bovendien kun je ook je eigen 3D ‘Ding’ winnen.


Stichting Mijn Kind Online “Bedenk een crossmedia concept dat brugklassers (12 -13 jaar) in staat stelt en motiveert om als groep (bijvoorbeeld als klas) het gesprek aan te gaan over digitaal gedrag dat niet door de beugel kan.”

van 5 proberen leerlingen een zo hoog mogelijke score te bereiken, daarbij zullen ze elkaar coachen en helpen. Team 15: Nice to meet you Een interventie waarmee brugklasleerlingen elkaar tijdens hun eerste schooldag in stappen leren kennen. Met een speciale tool waarin alle profielfoto’s van de leerlingen zijn verzameld, vormen ze een eerste beeld van hun klasgenoten. Daarna maken ze écht kennis en zullen ze zien in hoeverre hun eerste ideeën daadwerkelijk blijken te kloppen. Dit vormt aanleiding tot discussie: wat is bijvoorbeeld het effect van een snel oordeel op basis van uiterlijk alleen?

3 t/ m 7 ju ni 2 013

Team 12: Scoort je oortje? Een app waarmee kinderen spelenderwijs leren over hun eigen gehoor. Je speelt het spel met zijn tweeën: je krijgt een geluid te horen dat heel zacht begint en steeds iets harder wordt: wie raadt het eerst wat het geluid is? Naar aanleiding van het spel krijgt de speler informatie en tips over het gehoor en veilig gebruik van zijn of haar muziekspeler.

Team 13: Red Laura Een storytelling concept om pesten bespreekbaar te maken. Een verhaal over een fictieve brugklas waarin Laura wordt gepest, krijgt vorm op Hyves, doordat een aantal personages daar actief is. Aangestuurd vanuit school, kunnen kinderen op Hyves meepraten en zo als klas proberen de afloop van het verhaal gunstig te beïnvloeden. Team 14: Ben jij een held? Een heldenmeter om sociaal social media gedrag te stimuleren. Het concept is gebaseerd op het idee dat samenwerking bijdraagt aan positief gedrag. In teams

31


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl 32

quotes Ninette van Hasselt, programmamanager Trimbos Instituut: “Bij het winnende concept Fris is het de simpelheid die aanspreekt. Daarbij is het een serieus onderwerp dat behoefte heeft aan iets wat aangenaam is. De briefing was: ga in op spijt. Het team heeft dat in iets positiefs omgebogen en dat is knap. Er ging tijdens de presentatie een buzz door de zaal dus dat zegt genoeg want ook studenten zijn onze doelgroep.” Remco Pijpers, directeur Stichting Mijn Kind Online: “Elke school zou zo’n battleconcept moeten introduceren. Direct werken met opdrachtgevers, concrete cases en een competitie-element; het is een feestje om mee te maken. Zo moet onderwijs zijn!”

Jorrik de Jong, HU-student communicatiemanagement: “We hadden op de tweede dag ons concept al te pakken. We hebben geen stress, het is goed te doen. Het is lekker dat het allemaal in rap tempo gaat. Het werken met nieuwe gezichten is leuk.” Sander Bokern, student communicatie en multimediadesign aan de Haagse Hogeschool: “Ik vind de sprekers heel inspirerend. Jeroen van Geel van Fabrique. Hoe dat bureau ontwerpt, dat is echt mijn stijl. Ook Stefan Fellinger was heel inspirerend. Die kennis neem ik mee naar huis.”

Fred Montijn, creatief directeur Sparckl: “Het viel me op hoe goed de studenten zelfstandig kunnen werken. Ze hebben veel goede invallen gehad en zijn er echt voor gegaan. Dat de opdrachtgever zelf aanwezig was droeg daar erg aan bij. Ik ben zelf ook weer geïnspireerd!”

Stephan Fellinger: heel inspirerend


---------------------------------------------------------“Dag 2 van de #youthbattle - gezonde leefstijl. Veel succes studenten en creatieve professionals. 10 u. concepting college van @jeroenvangeel” Karen Hilhorst, @KarenHilhorst - 4 juni ---------------------------------------------------------“Studenten HU bedenken concepten die cyberpesten tegengaan. Welke brugklasdocent wil feedback geven? #youthbattle #dtv” Remco Pijpers, @remcopijpers - 5 juni ---------------------------------------------------------“@fredmontijn wat een goed, fijn, waardevol en belangrijk onderwerp om je mee bezig te houden. #youthbattle #pesten. En welkom!” Erna van Lingen, @ErnavanLingen - 6 juni ---------------------------------------------------------“Vanmiddag naar #youthbattle voor de laatste puntjes van drie kickass concepten. Jammer voor andere coaches #winning” Ernstjan Albers, @ErnstjanAlbers - 6 juni ----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------“Gezonde schoolkantine wint weliswaar niet de beker maar wel een bruikbaar concept voor het Voedingscentrum #youthbattle” Kitty van Wijk, @kittyvanwijk - 7 juni ---------------------------------------------------------“Ik zit te genieten van de verschillende briljante concepten van studenten Creatieve Industrie van de HU in de #Youthbattle.” Arno Wilkens, @arnowilkens - 7 juni ---------------------------------------------------------“Genieten van het weekend na een intense week vol sicke ideeën. #Youthbattle Graag willen we @astridpoot bedanken voor haar inzet als coach!” Fonteijne, @Fonteijne - 8 juni ---------------------------------------------------------“Op naar Vechthuis voor bespreking uitkomsten #youthbattle met kernteam sociale media pic.twitter.com/bp2EvGvrEv” Adam de Jong, @adamdejong_ - 17 juni ----------------------------------------------------------

3 t/ m 7 ju ni 2 013

Twitterquotes #Youthbattle

33


# y o u t h b at t l e – Ge z o nde Le e f s ti jl

#YOUTHBATTLE ONLINE

www.youthbattle.nl

34

www.facebook.com/pages/Youthbattle-GezondeLeefstijl/111572405717172


Het Center of Expertise richt zich op praktijkgerichte innovaties & onderzoek, talentontwikkeling & innovatief onderwijs en het verbinden van bedrijven & kennisinstellingen om gedeelde ambities te realiseren. Om er zeker van te zijn dat aanstormend talent kennis en vaardigheden meekrijgen die aansluiten op actuele ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk is samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven uit de creatieve industrie onontbeerlijk. Zo leiden we aankomende professionals op die echt het verschil gaan maken. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar ondernemerschap, innovatieprocessen en het ontwikkelen en inzetten van (interactieve)media met impact. Het Center initieert

onderzoek waar bedrijven en opleidingen van kunnen profiteren. Dat betekent dat de resultaten breed verspreid worden op een manier die aansluit bij de kennisbehoefte van ondernemers en studenten. Samen met professionals ontwikkelen we opleidingen, masterclasses en interactieve workshops voor professionals. Over nieuwe ontwikkelingen en kansen in de sector, en nieuwe kennis en toepassingsmogelijkheden. Geen colleges, maar actief kennis uitwisselen en van elkaar leren aan de hand van praktijkvoorbeelden.

3 t/ m 7 ju ni 2 013

Over het Center of Expertise Creatieve Industrie

“Wij geloven in de innovatiekracht en impact van de creatieve sector om met vernieuwende oplossingen te komen voor economische en maatschappelijke vraagstukken” 35


organisatie:

Projectpar tner:

in opdracht van:

w ww. y o u t hbattle. nl www. fa c e b o o k. co m/pa ges / Y o u t h b at t l e - G e z o nde- Leef s ti j l/ 111572405717172

Youthbattle -GezondeLeefstijl