Issuu on Google+

X I I I

Z j a zd

Wo j o w n i kó w

S ł o w i a ń s k i c h

( 1 8 . 0 8 . 2 0 1 2 )

GRZYBOWO

(PORTRETOWO)


J e r z y S z n a j d e r Y o u r e c k S t u d i o youreck.studio@gmail.com t e l . 6 0 9 4 4 0 7 3 2


XIII Zjazd Wojowników Słowiańskich