Page 1


fot. Jerzy Sznajder

Kościół św. Bartłomieja, gotycki z XV w. We wnętrzu polichromie malowane w 1909-10 przez Eligiusza Niewiadomskiego. URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Gosławice, kościół gotycki p.w. św. Andrzeja z pocz. XVw

URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Zespół klasztorny oo Franciszkanów - Reformatów, Barokowy Kościół Św. Marii Magdaleny z 1727 r., Klasztor z 1733 r. URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Neogotycki kościół ewangelicki z drugiej połowy XIX w., obok plebania z 1840 r.

URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Ratusz klasycystyczny, pocz. XIX w.

URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Skansen budownictwa wiejskiego - Gosławice - Muzeum Okręgowe

URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Słup Koniński z piaskowca, z wyżłobionym napisem z 1151 r. Zwany najstarszym znakiem drogowym w Polsce. URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Bożnica klasycystyczna z elementami noegotyku angielskiego, 1832 r.

URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Zamek gotycki z XIV i XVIII w. Odbudowany w latach 70-tych XX w. Gosławice - Muzeum Okręgowe URZĄD MIEJSKI w KONINIE


fot.Jerzy Sznajder

Dom nr 16 na Pl. Wolności, zwany Domem Zemełki, z końca XVI w. Jan Zemełko (1539 - 1607), fundator katedr: botaniki lekarskiej i anatomii na Uniwersytecie Krakowskim. URZĄD MIEJSKI w KONINIE

Zbiór kartek pocztowych z Konina  

Zbiór wyany na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koninie w roku 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you