Page 1


Ví t a vás spol oč n osť

YO UNG

LIV ING!

Našou misiou a poslaním je priniesť čisté

participovali na našom jedinečnom procese,

esenciálne oleje do každej domácnosti na svete.

umožňujeme priamy pohľad na naše nadšenie

Ľudia na celom svete hľadajú možnosti, ako

pre kvalitu; s nadšením sa s vami podelíme o to,

zlepšiť svoje fyzické, ako aj duševné zdravie či

čo milujeme.

finančnú prosperitu. Sme nadšení, že ste členom spoločnosti Young Living a sami môžete objaviť silu našej misie a zároveň ju aj šíriť medzi svojich známych.

Tento katalóg produktov predstavuje viac ako 20 rokov odhodlania pomôcť vám nájsť slobodu celoživotného dobrého pocitu zo zdravého žitia, ktorú ste si vždy predstavovali, ale i pochybovali,

Ľudia môžu byť naozaj slobodní, iba ak majú

či to niekedy bude možné dosiahnuť. Všetci

fyzické zdravie a financie, aby mohli cestovať,

sa tu v spoločnosti Young Living usilujeme

učiť a dávať tým, ktorí to potrebujú. Spoločnosť

ponúknuť vám bezpečné a účinné produkty

Young

kdekoľvek

s obsahom esenciálnych olejov, aby mohli

možnosť robiť práve to: cítiť sa dobre, objaviť

vystriedať kontroverzné chemické prísady v

svoj skutočný potenciál a žiť zmysluplný život.

domácnostiach a kanceláriách. Tento praktický

Sme nadšení, keď vidíme, že sa rodiny, rodičia

a obsiahly katalóg vám má pomôcť rýchlo nájsť,

s deťmi, k nám spolu pridávajú, aby využili

čo hľadáte a objaviť nové produkty, ktoré ste

tú možnosť a sami na sebe objavili úžasné

ešte nevyskúšali.

Living

ponúka

každému

blahodarné účinky týchto produktov. Toto sú vzrušujúce časy veľ kého rozmachu.

Naše produkty vám majú pomôcť nájsť oázu slobody s pocitom fyzického i emocionálneho

Ako svetový líder v esenciálnych olejoch

zdravia.

vyrábame

oleje

blahodarné účinky čistej podstaty prírody. Tieto

prostredníctvom nášho patentovaného procesu

produkty sú určené pre každý aspekt vášho

Seed to Seal®, ktorého sa môžete zúčastniť

života, keďže podporujú telo, upokojujú rušné

počas období výsadby a zberu, či návštevou

prostredie a pozdvihujú náladu. Prečítajte si o

našich partnerov na pestovanie a destiláciu

nich, objavte nové obľúbené produkty a šírte

po celom svete. Pozývaním členov ako vy, aby

svoje nadšenie pre Young Living.

kvalitné

esenciálne

D. Ga ry Young ,

zakladateľ, CEO Young Living Fariem a predseda predstavenstva

Teraz

máte

príležitosť

Mary Young,

spoluzakladateľka a CEO Young Living

vyskúšať


OBSAH 03. Náš cieľ

75.

05. Seed to Seal 07. Naše farmy 19. The D. Gary Young, Young Living Foundation 21. Čo sú esenciálne oleje? 21. Ako používať esenciálne oleje

23.

OSOBN Á STAROSTLIVOS Ť 76. ART 79. Starostlivosť o pleť 80. Savvy Minerals 85. Mydlá a kúpeľové gély 87. Starostlivosť o pokožku

P RO DU K T Y S E SE N C I ÁLN Y MI

89. Starostlivosť o vlasy O LE JMI

25. Samostatné esenciálne oleje 35. Dodatci prehrani s eteričnim uljima Plus 39. Zmesi esenciálnych olejov 48. Esenciálne oleje s guľôčkovým aplikátorom

90. Starostlivosť o zuby

91.

P R O PA G OVA N I E ŽIVOTNÉHO ŠT Ý LU

49. Masážne oleje

94. Essential Rewards

50. Kolekcie esenciálnych olejov

95. Súpravy pre začiatočníkov 98. Vzdelanie

51. Difuzéry na esenciálne oleje

99. Register

Y L

53. Príslušenstvo k esenciálnym olejom

55. D OM A

57. Thieves 62. KidScents 63. Provence Collection

65.

Z D R AV É

A

F I T

67. NingXia Red

Aktuálne ceny a dostupnosť produktov nájdete v sekcii o produktoch na YoungLiving.com. Položky, ktoré sú dostupné na predaj v určitej krajine EÚ, sú v tomto katalógu označené nasledujúcou ikonou:

69. Slique 70. Základná výživa

EU

74. Zdravé varenie Facebook.com/YoungLivingEurope


NÁŠ

CIEĽ

Young Living je všeobecne známe meno, ktoré je vážené a rešpektované pre mnoho blahodarných účinkov, ktoré prináša ľuďom. Pomocou najčistejších esenciálnych olejov na svete, produktov s obsahom esenciálnych olejov a nášho zanieteného záväzku povzbudzovať jednotlivcov k celoživotnému dobrému životnému štýlu predstavujeme moderné hnutie s esenciálnymi olejmi. Globálna revolúcia zacielená na pocit zdravia je v plnom prúde a spoločnosť Young Living je na jej čele.

Fort Nelson, Britská Kolumbia, Kanada Londýn, Spojené kráľovstvo

Calgary, Alberta, Kanada St. Maries, Idaho, USA

Highland Flats, Idaho, USA

Lehi, Utah, USA

Simiane-la-Rotonde, Francúzsko

Split, Chorvátsko Tokio, Japonsko

Manolovo, Bulharsko

Mona, Utah, USA

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Mexiko City, Mexiko

Hongkong, Čína

Muscat, Omán

Taitung, Taiwan

Kona, Havaj

Kuala Lumpur, Malajzia

Singapur

Guayaquil, Ekvádor Darwin, Austrália

Perth, Austrália

Krajiny s členmi Young Living

Globálne ústredie Young Living

Medzinárodné kancelárie Young Living

Young Living farma alebo destilačné zariadenie

NAŠA VÍZIA

Priniesť Young Living Essential Oils do každej domácnosti na svete.

Sydney, Austrália


NAŠA MISIA Young Living Essential Oils si ctí svoje správcovstvo pri

presadzovaní sily

živej energie prírody –

esenciálnych olejov – podporovaním komunity liečenia a objavovania a zároveň inšpirovaním jednotlivcov k zdravému životnému štýlu, objaveniu zmyslu života a hojnosti.


Spoločnosť Young Living predstavila svetu proces Seed to Seal ako symbol nášho záväzku ponúknuť vašej rodine najlepšie esenciálne oleje a produkty s obsahom esenciálnych olejov na svete. Náš prísľub Seed to Seal zaručuje, že s každým cieleným doplnkom, každým produktom starostlivosti o pleť a každým čistým esenciálnym olejom, ktorý použijete, využívate účinky našich globálnych zdrojov, našej vedúcej pozície v odvetví a dekád inovácií. Výsledok? Dokonalý konečný produkt vznikol svedomitým využívaním zdrojov, vedy a noriem.

5

S EED T O SEA L


ZÍSKAVANIE ZDROJOV

VEDA

NORMY

Zdroje získavame z vlastných fariem, partnerských fariem a od dodávateľov s certifikátom procesu Seed to Seal, ktorí dodržiavajú naše zásady partnerského vzťahu. To nám umožňuje starostlivo získavať zdroje so zameraním na kvalitu, s ohľadom na vplyv na ostatných ľudí a ekosystém. Tým pádom môžete dôverovať používaniu našich produktov.

Kvalita našich produktov síce začína na poli, ale je skúmaná v laboratóriu naším výskumným tímom so 180-ročnými kombinovanými skúsenosťami. Vzorky produktov tiež podľa potreby testujeme v dvoch nezávislých, uznávaných a akreditovaných laboratóriách. Vytvárame čisté, účinné zloženie, aby sme vašej rodine ponúkli produkty, ktoré obsahujú tie najčistejšie a najinovatívnejšie dostupné zložky.

Ako vedúca spoločnosť v modernom hnutí s esenciálnymi olejmi a blízky priateľ Zeme podnikáme zodpovedne v rámci nášho správcovstva – od udržateľného získavania vzácnych rastlín cez povznesenie miestnych komunít po súlad s miestnymi environmentálnymi pravidlami. Vyberáme si partnerský vzťah s dodávateľmi, o ktorých vieme, že čisté esenciálne oleje a zložky vyrábajú eticky a legálne, čím nastoľujeme tú najvyššiu normu udržateľnosti, ktorej môžete dôverovať.

Viac informácií o procese Seed to Seal sa dozviete na SeedtoSeal.com.

SEED TO SEAL

6


G LOBÁLNE

FARMY Young Living farmy sú v odvetví s esenciálnymi olejmi jasne odlišné a stanovujú normy pre destilovanie esenciálnych olejov. Preto naše farmy na esenciálne oleje hrajú takú integrálnu úlohu v prísľube Seed to Seal®. Investovali sme značný čas a prostriedky do toho, aby boli tieto normy na každej našej vlastnej farme, partnerskej farme a u dodávateľov s certifikátom procesu Seed to Seal prvoradé, aby vaša rodina dostala to najlepšie z prírody.

S I M I A N E - L A - R O T O N D E L AV E N D E R FA R M


DALMATIA AROMATIC FARM Split, Chorvátsko Oblasť Dalmácie odzrkadľuje hlboké kultúrne korene a vytvára ideálny domov pre slamihu. Táto farma bola založená, aby sa stala udržateľným zdrojom obľúbeného oleja Helichrysum, ale odvtedy sa rozrástla a pestuje sa tu viac rastlín.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Slamiha • Šalvia • Borievka • Vavrín pravý


SIMIANE-LA-ROTONDE LAVENDER FARM Simiane-la-Rotonde, Francúzsko Farma spoločnosti Young Living Simiane-la-Rotonde Lavender Farm sa nachádza v čarovnom Provensálsku, kraji známom svojou malebnosťou, voňavými levanduľovými poliami a letnými festivalmi. Táto farma, ktorá hostí každoročné podujatie Lavender Harvest, sa stala obľúbenou destináciou pre milovníkov esenciálnych olejov, umelcov a návštevníkov, ktorí túžia nasávať podmanivú atmosféru toho špeciálneho miesta.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Levanduľa • Šalvia muškátová • Rozmarín Lavandin • Einkor n

BALKAN BOTANICAL FARM

ST. MARIES LAVENDER FARM

Manolovo, Bulharsko

St. Maries, Idaho, USA

Farma Balkan Botanical Farm v malebnom Bulharsku patrí medzi ďalšie starostlivo vybrané partnerské Young Living farmy, pretože je svojím malebným, na históriu bohatým prostredím ideálna na pestovanie prvotriednych rastlín. Balkan Botanical Farm, nachádzajúca sa v jednej z najvhodnejších oblastí na pestovanie ruží na svete, sa špecializuje na pestovanie ruží najvyššej kvality. Nedávno rozšírila svoju ponuku esenciálnych olejov na Ruman rímsky a Valeriánu na podporu zásob niektorých

Na našej farme St. Maries sa všetko začalo! Pred pár desaťročiami sem Gary Young priniesol z Francúzska semienka levandule a medovky a zasadil ich na 80-hektárovom pozemku, ktorý teraz tvorí túto farmu. V súčasnosti sa tu organicky pestuje skoro 50 hektárov medovky, čím sa táto farma stala najväčším producentom oleja z medovky na svete.

najobľúbenejších produktov spoločnosti Young Living.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Ruman rímsky • Ruža • Valeriána

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Levanduľa • Medovka • Rebríček zIdaha

S V JE T S K E FA RM E

10


NORTHERN LIGHTS FARM

KONA SANDALWOOD REFORESTATION PROJECT

Fort Nelson, BC, Kanada

Big Island, Havaj, USA

Po rozsiahlom pátraní a prieskume v roku 2014 kúpila spoločnosť Young Living pozemok v kanadskej Britskej Kolumbii s cieľom založiť farmu Northern Lights Farm ako hlavný zdroj esenciálneho oleja zo smreka čierneho, ktorý je dôležitým olejom mnohých obľúbených zmesí. Tento pozemok ostáva nepoškvrnený syntetickými chemikáliami a hnojivami.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Smrek čier ny Z Norther n Lights • Rojovník Rebríček obyčajný • Smrek biely

11

S VJ ET S KE FA RME

Partnerstvo spoločnosti Young Living s Kona Sandalwood Reforestation Project je skvelým príkladom snahy zachovať kultúrne hodnoty. V tejto lokalite sa ťaží iba odumreté alebo odumierajúce santalové drevo kvôli zachovaniu ekologickej rovnováhy a z rešpektu voči hlboko zakorenenej viere Havajčanov v zodpovednosť ľudí za udržanie úctivého vzťahu s pôdou.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Royal Hawaiian Sandalwood™


FINCA BOTANICA FARM Guayaquil, Ekvádor B udova ni e t ej t o f a r m y a m o d e r n é h o d e s t i l a č n é h o z a r i a d e n i a z a č a l o a ko j eden z o z a ni et ený c h p ro j e k t o v G a r y h o Yo u n g a . V s ú č a s n o s t i pomá ha t ropi cké ekvá d o r s k é p o d n e b i e ž i v i ť 800 h e k t á ro v ú ro d n e j pôdy s pol očnos t i Young L i v i n g , k a ž d o ro č n ý z b e r a s t a r á s a o b u j n ý rastlinný život.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Kananga voňavá • Kopál vonný • Mastrante • Citrónová tráva Eukalyptus modrý • Dorado Azul • Okotea • Kubánske oregano Rosa Muerta • Kardamóm • Muškát • Yzop • Ishpingo • Rozmarín Ruta • Tymián • Fúzovec • Čokoláda


WHISPERING SPRINGS FARM Mona, Utah, USA Young Living Whispering Springs Farm je ikonickou levanduľovou farmou nielen pre spoločnosť Young Living, ale tiež pre hnutie s esenciálnymi olejmi a wellness komunitu. Táto levanduľová farma sa nachádza neďaleko globálneho ústredia Young Living a je miestom konania takých podujatí ako festival Lavender Day, konferencie Essential Oils and Animals Conference či festivalu Fall Festival Draft Horse Show and Rodeo.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Levanduľa • Yzop • Šalvia Muškátová • Mäta Piepor ná • Zlatobyľ Jedľa Balzamová • Medovka • Ruman Rímsky • Borievka • Rebríček Modrý Mäta Klasnatá • Rumanček Kamilkový


HIGHLAND FLATS TREE FARM Naples, Idaho, USA Farma Highland Flats Tree Farm je domovom krásnych ihličnatých stromov, z ktorých sa získavajú a vyrábajú esenciálne oleje. Tu sa každoročne koná Young Living podujatie s názvom Winter Harvest a aj projekty Spring Planting, ktoré umožňujú, aby sa členovia mohli priamo zúčastniť procesu Seed to Seal vo vidieckom, pokojnom prostredí a zažiť systém práce prvého plne automatizovaného moderného destilačného zariadenia na esenciálne oleje na svete.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Smrek Pichľavý Z Idaha • Jedľa Balzamová Z Idaha Borovica • Borovica Ponderosa Z Idaha • Západný Červený Céder

PERTH SANDALWOOD FARM

OUTBACK BOTANICAL RESERVE

Perth, Austrália

Darwin, Austrália

V tejto lokalite využívame prístup ochrany vzácnych santalových stromov pred rozrastajúcim sa čiernym trhom Indie tým, že semienka z Indie sa prinesú na pestovanie sem. Po zasadení v ich novom domove sa tieto stromy pestujú v zhode s najprísnejšími normami na kvalitu, udržateľnosť a environmentálne správcovstvo.

Z

T E J T O

FA R M Y

Sacred Sandalwood™

J E :

Severné teritórium Austrálie je lokalitou pre plantáže s austrálskym cyprusom. Zakladateľ rezervácie Outback Botanical Reserve vychádzal z etnobotanického použitia domorodých liekov a objavil novú, teraz už patentovanú, metódu destilácie, ktorej výsledkom je esenciálny olej Blue Cypress.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Cyprus modrý

S V JE T S K E FA RM E

14


SKYRIDER WILDERNESS RANCH Tabiona, Utah, USA Hoci je tento ranč jednou z našich najnovších lokalít, mnoho Young Living globálnych lídrov sa už zúčastnilo pobytov a podujatí konaných na tomto prekrásnom mieste. Tento ranč uvelebený v horách Tabiony v Utahu je blízko srdca Garyho Younga. Na tomto mieste prekvitá naša jedinečná pšenica klasnatá a Gary Young tu môže robiť svoj výskum destilačných metód a nových rastlín.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Einkor n - Jednozr nka

TAIWAN COOPERATIVE FARM

MAYDI FRANKINCENSE DISTILLERY

Taitung, Taiwan

Dubaj, Spojené arabské emiráty

Táto spolupracujúca farma pozostáva z menších jednotlivých prevádzok, ktoré sa zameriavajú na rôzne oleje. Tak ako aj každá individuálna prevádza, má aj každý olej svoj príbeh a pozadie, ktoré zahŕňajú uchovávanie, generačnú históriu a rodinný význam, aj vynachádzavosť a novátorstvo potrebné na jeho vytvorenie.

Z

T E J T O

FA R M Y

J E :

Jadeitový citrón • Hong Kuai • Xiang Mao Gáfrové drevo

15

S VJ ET S KE FA RME

Táto oblasť si dlhodobo uctieva kadidlo pre jeho luxusnú vôňu a vlastnosti. Partnerstvo spoločnosti Young Living s touto farmou a destilačným zariadením hralo neoddeliteľnú úlohu v procese rozšírenia dostupnosti kadidlového oleja.

Z

T E J T O

FA R M Y

Kadidlo

J E :


ARABIAN FRANKINCENSE

DISTILLERY Salalah, Omán

Young L i vi ng j e pr vou a j e d i n o u s p o l o č n o s ť o u n a s v e t e , k t o r á d e s t i l u j e ol ej Sa cred Fr a nki ncens e a v y v á ž a h o d o z á p a d n é h o s v e t a . S t ro m ka d i d l ovní ka pr a vého m á v t e j t o o b l a s t i b o h a t ú h i s t ó r i u , k e ď ž e s a využ í va už 5 0 0 0 rokov. J e h o ž i v i c a s a z b i e r a t ý m i s t ý m s p ô s o b o m a pod ľ a rovna ké h o č a s o v é h o p l á n u a k o p o s t á ro č i a .

Z

T E J T O

FA R M Y

Sacred Frankincense™

J E :


ZÁSADY PARTNERSKÉHO VZŤAHU Seed to Seal

Na to, aby sme získali čo najčistejšie oleje, venujeme značné prostriedky. Čistota začína na farme a naše esenciálne oleje hrdo získavame z vlastných fariem, partnerských fariem a dodávateľov s certifikátom procesu Seed to Seal. Tieto lokality prijímajú naše zásady partnerského vzťahu Seed to Seal, aby sa zaistila čistota našich produktov v každom kroku dodávateľského reťazca. Spoločnosť Young Living verí, že na pravosti záleží. Pozývame vás ako súčasť vašej cesty zdravia objaviť, ako sú čisté, pravé esenciálne oleje podstatou toho, kto sme.

Budovanie vzťahov Náš tím na vyhľadávanie zdrojov a výkonný tím osobne vyberajú známych dodávateľov kvalitných rastlín a desaťročia s nimi budujú vzťahy. Naďalej podporujeme a rozširujeme tieto vzťahy.

Požiadavk y Seed to Seal

Záväzné dohody

Prísne testovanie

Prebiehajúce audity

Všetky farmy, či partnerské, či certifikovaný dodávateľ Seed to Seal, či naše vlastné firemné farmy, podpisujú vyhlásenia, že budú dodržiavať naše prísne požiadavky týkajúce sa procesu Seed to Seal.

Tieto Seed to Seal vyhlásenia podložíme právne záväznými zmluvami, ktoré zaručia, že partneri dodržia svoje vyhlásenia.

Minuli sme milióny dolárov na najmodernejšie laboratórium so špičkovými testovacími prístrojmi, ako aj na výskumníkov svetovej úrovne. Ak tento tím zistí, že produkt od dodávateľa nespĺňa naše náročné normy, nikdy sa nedostane do nášho skladu.

Okrem testovania overuje spoločnosť Young Living kvalitu svojich olejov prostredníctvom auditov tretích strán nášho dodávateľského reťazca. Naša spletitá globálna sourcing sieť má priniesť našim členom produkty mimoriadnej kvality, preto sme s hrdosťou zaviedli objektívny proces auditov.

Prečo tr váme na týchto náročných a drahých postupoch? Pretože pre Young Living nemá zmysel nízka úroveň. Poháňa nás túžba zlepšiť svet propagovaním priaznivých účinkov čistých esenciálnych olejov. Ak neprinášame rodinám pravú kvalitu, neprinášame im pravé účink y. Viac o týchto účinkoch na SeedtoSeal.com. 17

S VJ ET S KE FA RME


KONA SANDALWOOD REFORESTATION PROJECT S V JE T S K E FA RM E

18


Povzbudzovať jednotlivcov. Vzdorovať obmedzeniam. Maximalizovať potenciál. Nadácia

Predstavujeme si svet, kde deti majú

Od založenia nadácie Foundation

sa

prostriedky a možnosti potrebné

v roku 2009 sme sa sústredili na

angažuje pri povzbudzovaní ľudí

na to, aby sa stali sebavedomými

odblokovanie možností poskytnutím

v

a

jednotlivcami,

nástrojov a prostriedkov pre tých,

dosiahnuť svoj potenciál a vzdorovať

ktorí dokážu prevziať kontrolu na

ktorých potreby dostávajú príliš

obmedzeniam

vlastným zdravím, zabezpečiť svoje

málo pozornosti. Naša misia a

rodiny a pozitívne meniť okolie.

vízia sú kompasom na dlhodobé

Young

The Living

D.

Gary

Young,

Foundation

znevýhodnených

komunitách poskytovaním

príležitostí zlepšiť svoje zdravie a vzdelanie.

samostatnými

riešenia.


N A Š E P RO J E K T Y a PA RT N E R I

Rebuild Nepal

Young L i v i ng Ac a d e m y E kvá d o r

HOPE FOR JUSTICE

Sole Hope

African Hearts Community OrganiSation

Healing Faith Uganda

Veľ ké zemetrasenia v Nepále v roku 2015 pripravili o život takmer 9 000 ľudí, zničili viac ako 900 000 domov a milióny ľudí ostali bez strechy nad hlavou. V horskej dedinke Yarsa, ktorú zemetrasenie úplne zničilo, buduje nadácia Foundation odznovu 112 domov. Už sme obnovili základnú školu a zmenili ju na našu druhú Young Living Academy!

Kľúčový projekt nadácie Foundation v Chongone v Ekvádore je zastrešujúcim pre náš program Sponsor a Child. Vybudoval ju v roku 2009 zakladateľ a predseda predstavenstva Young Living D. Gary Young so spoluzakladateľ kou a CEO Mary Youngovou. V súčasnosti veľmi úspešne vzdeláva 350 študentov od materskej škôlky po strednú školu. Faktom je, že hoci väčšina detí v Ekvádore končí školskú dochádzku ôsmym ročníkom a iba 20 % miestnych študentov skončí strednú školu, naša Akadémia si udržiava 97-percentnú dochádzku a každý rok maturuje 100 % našich stredoškolákov! Misiou Hope for Justice je skončiť obchodovanie s ľuďmi a moderné otroctvo našej generácie. Nadácia Young Living Foundation sa pridáva k tomuto boju založením školy Hope for Justice Shine Career School v meste Phnom Penh v Kambodži, kde sa dievčatá vyslobodené zo sexuálneho obchodovania môžu vzdelávať a ísť za svojimi snami v takmer akomkoľvek povolaní, aké si vyberú!

Tisíce detí a dospelých v Ugande sú obeťou parazitického hmyzu nazývaného jiggers. Samička tohto hmyzu sa zavŕta do nôh a môže spôsobiť život ohrozujúcu infekciu. Čo je však najhoršie, vlastné rodiny a okolie vytláčajú takýchto jedincov na okraj komunity. Organizácia Sole Hope ponúka nádej, zdravší život a pokoj od chorôb súvisiacich s nohami prostredníctvom vzdelania, práce a lekárskej pomoci. Jedným z hlavných cieľov tejto organizácie je pomôcť deťom a dospelým zbaviť sa tohto hmyzu.

Organizácia African Hearts vedie záchranný program pre deti žijúce v slume Kisenyi, ktorý sa považuje za najväčší slum v Ugande a jeden z najväčších v celej Afrike. Nadácia Foundation znásobila účinok záchranného programu organizácie African Hearts zvýšením frekvencie poskytovania jedla hladujúcim deťom z troch dní v týždni na päť dní a rozšírením priestoru v ich prechodných domovoch na prichýlenie 40 detí – zlepšenie o 200 percent.

Organizácia Healing Faith Uganda poskytuje v dedinách vzdelávanie o malárii, prevenciu a ošetrenie. Malária zabíja v Afrike každých 60 sekúnd jednu osobu a patrí tu medzi hlavné príčiny úmrtia u detí do 5 rokov. Pomocou nového centra D. Gary Young, Young Living Foundation Malaria Center bude môcť táto organizácia poskytnúť 80 000 jedincom – takmer 100 denne – reálny prístup k liečbe malárie.

Ak chcete pomôcť, navštívte YoungLivingFoundation.org.


ČO

ESENCIÁLNE OLEJE? Rastliny a bylinky pestované na farme alebo nadivoko sú s láskou pozbierané a stromy s láskou vyťažené. Esenciálne oleje sú koncentrované výťažky z týchto rastlín a stromov získané jemnouparnou destiláciou, lisovaním za studena alebo navŕtaním stromu na získanie živice. Tieto čisté esenciálne oleje sú oveľa účinnejšie ako rastliny, z ktorých boli vyťažené. Ponúkame stovky samostatných olejov, zmesí a produktov obsahujúcich esenciálne oleje. Každý z nich obsahuje optimálnu koncentráciu špecifických prirodzene sa vyskytujúcich zložiek maximalizujúcich ich účinok. Každej stránke života môže prospievať používanie esenciálnych olejov, či už ako aromaterapia, či produkty na osobnú hygienu alebo produkty na čistenie v domácnosti!

Ako používať esenciálne oleje

A R O M A T I C K Y

L O K Á L N E

V N Ú T O R N E

Použite esenciálne oleje aromaticky na povzbudenie nálady.

Mnoho esenciálnych olejov môžete bezpečne použiť priamo na pokožku:

• Rozotrite 2 – 3 kvapky esenciálneho oleja medzi dlaňami a inhalujte.

• Kvapnite 2 – 3 kvapky esenciálneho oleja priamo na žiadané miesto na pokožke a vmasírujte ich. V prípade potreby zopakujte. Vždy dodržiavajte pokyny na zriedenie uvedené na etikete.

Pri vnútornom užívaní našich Plus potravinových doplnkov s esenciálnymi olejmi vyskúšajte tieto tipy:

• Pridajte pár kvapiek esenciálneho oleja do misky s horúcou vodou. Prikryte si hlavu a misku uterákom. Pomaly a zhlboka dýchajte. • Svoje obľúbené esenciálne oleje používajte v našich difuzéroch. P O Z N Á M K A : Vždy si prečítajte pokyny

na použitie uvedené jednotlivých výrobkov.

na

etiketách

UPOZORNENIE:

Esenciálne

oleje

veľmi účinné a niektoré môžu pokožku veľmi

•P  ár kvapiek Plus oleja nakvapkajte do želatínovej kapsuly a prehltnite s vodou. •N  akvapkajte 1 – 2 kvapky Plus oleja do pohára s vodou, nápoja NingXia Red, džúsu, jogurtu, obľúbeného sladidla alebo rastlinného mlieka a prehltnite.

dráždiť. Ak podráždenie pretrváva, naneste na miesto komplex rastlinných olejov V-6 Vegetable Oil Complex alebo akýkoľvek čistý rastlinný olej. Citrusové oleje a zmesi môžu spôsobiť dočasnú fotosenzitivitu.

•N  akvapkajte 1 – 2 kvapky Plus oleja (podľa chuti) do jedla počas varenia.


E S E N C I Á L N E O L E J E A P RO D U K T Y S I C H O B S A H O M Čisté esenciálne oleje sú základom všetkého, čím sa spoločnosť Young Living zaoberá. Ponúkame produkty v štyroch kategóriách na každodenné obohatenie a zjednodušenie života:

E S E N C I Á L N E

O L E J E

D O M A

Nechajte nimi nasiaknuť svoje telo, myseľ a dušu a objavte čistý ukotvený život, ktorý ste vždy chceli. Samostatné oleje, zmesi alebo špeciálne extrakty pozývajú nový rozmer zdravia do vášho životae.

Svoju rodinu a domov udržujte čisté a chránené s produktami z prírody ideálnymi na každodenné použitie. Naše produkty do domácnosti obsahujú zložky, ktoré chcete, bez tých, ktoré nechcete.

Esenciálne oleje nájdete na strane 23.

Rubriku Doma nájdete na strane 55.

Z D R AV É

&

F I T

O S O B N Á

S T A R O S T L I V O S Ť

Uspokojte výživové potreby svojho tela a aj svoje chuťové poháriky. Táto zostava výživových doplnkov a zdravých chutných pochúťok je plná možností, ktoré si obľúbi celá vaša rodina.

Odkryte svoju prirodzenú žiaru s naším radom produktov osobnej starostlivosti s obsahom esenciálnych olejov. Čistenie, výživa, hydratácia a viac so zložením bez škodlivých chemikálií.

Zdravé a fit nájdete na strane 65.

Produkty pre osobnú hygienu nájdete na strane 75. E T E RIČ NA U L JA I P RO IZ V O D I S D O DAT K O M E T E RIČ NIH U L JA

22


PRODUKTY

S

ESENCIÁLNYMI OLEJMI Esenciálne oleje sú srdcom spoločnosti Young Living a podstatou nášho produktového radu. Prezrite si naše produkty, objavte viacúčelové účinné esenciálnych olejov a zmesi podložené naším sľubom Seed to Seal® a nájdite esenciálne oleje vhodné práve pre vás.


JEDNOZLOŽKOVÉ E S E NC IÁLNE

OLEJE

Počas viac ako 20 rokov výskumu a skúseností zdokonalila spoločnosť Young Living patentovaný proces Seed to Seal, aby mohli byť dostupné tie najkvalitnejšie esenciálne oleje. Vďaka tejto oddanosti kvalite vynikajú naše esenciálne oleje nad ostatnými a s každou fľaštičkou zaznamenáte významný rozdiel v kvalite.


BASIL

BERGAMOT

Ocimum basilicum

Citrus aurantium bergamia

BLACK PEPPER

BLUE TANSY

Piper nigrum

Tanacetum annuum

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

350008

15 ml

350308

15 ml

361108

5 ml

308408

5 ml

Esenciálny olej Basil má sviežu, bylinkovú vôňu bazalky, ktorá môže byť upokojujúca a osviežujúca. Pri nanášaní priamo na miesto rozrieď te s V-6 alebo iným nosným olejom. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Bergamot má ľahkú, citrusovú vôňu, ktorá môže byť pri rozptyľovaní zároveň povznášajúca i relaxačná. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

CARROT SEED

CEDARWOOD

Daucus carota

Cedrus atlantica

Black Pepper je pri aromatickom použití krásne voňavý. Priamo inhalujte jeho energizujúcu vôňu alebo spojte s inými olejmi ako Peppermint, Wintergreen či Clove. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Blue Tansy sa môže použiť pri masáži na výživu pokožky alebo na upokojenie unaveného tela. Pri aromatickom použití pôsobí povznášajúco a inšpiratívne a každému priestoru dodá sviežu, ovocnú vôňu. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

CINNAMON BARK

CISTUS

Cinnamomum verum

Cistus ladanifer

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

308108

5 ml

350908

15 ml

351508

5 ml

351808

5 ml

Vyrába sa destiláciou semien divokej mrkvy. Carrot Seed má mierne sladkú vôňu so zemitými, bylinkovými tónmi. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Svojou hrejivou, balzamovou vôňou môže esenciálny olej Cedarwood vytvoriť pri rozptyľovaní upokojujúcu atmosféru. Pridajte esenciálny olej Cedarwood do obľúbených produktov starostlivosti o pokožku, naneste lokálne alebo vmasírujte do pokožky pre zdravo vyzerajúce vlasy.

Cinnamon Bark má ostrú, korenistú vôňu, ktorá má odblokovať pocity hojnosti. Mnohí ju používajú aromaticky pre jej hrejivé, vábivé tóny. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Verí sa, že Cistus je biblickou ružou Šáronu a jej akoby medová vôňa utišuje a povznáša. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto. C ITLIVOSŤ N A S VE TLO : Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L O KÁLN E : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete.

Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

26


CITRONELLA Cymbopogon nardus

CLARY SAGE

CLOVE

COPAIBA

Salvia sclarea

Syzygium aromaticum

Copaifera reticulata

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

532308

5 ml

352108

15 ml

352408

15 ml

343108

15 ml

Esenciálny olej Citronella je ideálny na rozptyľovanie v miestnosti na osvieženie vzduchu.

Clary Sage má bylinkovú vôňu a verí sa, že vytvára pokojné a relaxačné prostredie.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

CYPRESS

DILL

DORADO AZUL

ELEMI

Cupressus sempervirens

Anethum graveolens

Hyptis suaveolens

Canarium luzonicum

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Clove je dôležitou zložkou zmesi esenciálnych olejov Thieves Young Living a má veľmi hrejivú a vábivú vôňu. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Živica získavaná zo stromu kopajvy v Brazíli sa destiluje nad parou, pričom sa získava esenciálny olej Copaiba, ktorý má vysokú hladinu betakarofylénu a má sladkú vôňu. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

353008

15 ml

353608

5 ml

359808

5 ml

354008

15 ml

Cypress má sviežu, bylinkovú vôňu, ktorá môže podporovať pocit bezpečia a uzemnenia. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Dill sa vyrába destiláciou celej rastliny kôpru a verí sa, že pri aromatickom použití je upokojujúci. Tento olej sa na zlepšenie relaxačného aromatického zážitku môže zmiešať s olejom Roman Chamomile. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

27

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

Dorado Azul, jedinečný esenciálny olej z Ekvádoru, je pre Young Living exkluzívnym. Jeho svieža vôňa je ideálna pre aromatické i lokálne použitie. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Elemi, patriaci do rovnakej rodiny olejov ako Frankincense a Myrrh, sa tradične používa na podporu vzhľadu pokožky. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.


EUCALYPTUS BLUE

EUCALYPTUS GLOBULUS

EUCALYPTUS RADIATA

FENNEL

Eucalyptus bicostata

Eucalyptus globulus

Eucalyptus radiata

Foeniculum vulgare

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

359708

5 ml

353908

15 ml

353808

15 ml

354208

15 ml

Eucalyptus Blue sa pestuje a destiluje na farme Young Living v Ekvádore. Tento esenciálny olej má vysoký obsah eukalyptolu, ktorý pri rozptyľovaní uvoľňuje upokojujúcu a posilňujúcu vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.Complex a naneste na požadované miesto.

Eucalyptus Globulus má sviežu, zemitú arómu a vďaka svojim čistiacim vlastnostiam sa používa v mnohých produktoch na ošetrovanie pleti. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Eucalyptus Radiata je obľúbený pre svoju sviežu, prenikavú, ovocnú vôňu, čím je ideálny na masáž po fyzickej aktivite. Olej Eucalyptus Radiata rozptyľujte na podporu stimulujúceho a omladzujúceho prostredia.

Fennel má sladkú, korenistú vôňu s dlhou históriou povzbudzujúcich, uzemňujúcich pocitov. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

FRANKINCENSE

GERANIUM

GERMAN CHAMOMILE

GINGER

Boswellia carterii

Pelargonium graveolens

Matricaria recutita

Zingiber officinale

KÓD

OBJEM

KÓD

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

354908

5 ml

354808

15 ml

355408

15 ml

308608

5 ml

355708

5 ml

Esenciálny olej Frankincense rozptyľujte počas meditácie na pomoc s uzemnením a zmyslom alebo pridajte do produktov osobnej starostlivosti na podporu žiariacej pokožky. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Geranium sa vyrába destiláciou kvetov a listov nad parou a jeho vôňa povzbudzuje mierumilovné, duchovné pocity. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

German Chamomile má upokojujúcu vôňu, ktorá pomáha nastoliť pocity pokoja a trpezlivosti. Tento olej sa môže nanášať na potrebné miesta nezriedený alebo ako súčasť masáže. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Ginger má hrejivú, energizujúcu vôňu, ktorú možno po cvičení pridať do masážneho oleja Ortho Sport®. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

28


GRAPEFRUIT

HELICHRYSUM

HINOKI

HONG KUAI

Citrus paradisi

Helichrysum italicum

Chamaecyparis obtusa

Chamaecyparis formosensis

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

356008

15 ml

356308

5 ml

307308

5 ml

465708

5 ml

Grapefruit má úžasne povznášajúcu citrusovú vôňu. Rozjasnite si domácnosť ranným rozptyľovaním esenciálneho oleja

Skvelým olejom na rozptyľovanie počas štúdia alebo písania domácich úloh je Helichrysum, ktorý má stimulujúcu vôňu, bez

Hinoki pochádza z japonského cyprusu a má sýtu, posilňujúcu citrusovú vôňu, ktorá môže zvýšiť duchovné vedomie. V histórii sa

Grapefruit. POUŽITIE |

ktorej by nemala ostať žiadna domácnosť.

esenciálny olej Hinoki používal na osvieženie duše.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

IDAHO BALSAM FIR

IDAHO BLUE SPRUCE

JADE LEMON

JASMINE

Abies balsamea

Picea pungens

Citrus limon eureka var. formensensis

Jasminum officinale

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Hong Kuai má príjemnú vôňu, ktorá podporuje hlboké uvoľnenie. Používa sa aj ako osviežovač vzduchu alebo do pánskych toaletných vôd. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

331608

15 ml

309308

5 ml

468508

5 ml

356908

5 ml

Idaho Balsam Fir má drevitú, osviežujúcu vôňu. Rozptyľujte pre uzemňujúcu a upokojujúcu vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Idaho Blue Spruce je exkluzívnym olejom, ktorý sa destiluje na Highland Flats Tree Farm spoločnosti Young Living. Tento pozoruhodný esenciálny olej obsahuje vysoké percentá alfa-pinénu a limonénu a má príjemnú a relaxačnú vôňu ihličnana. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

29

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

Jade Lemon má jedinečnú citrónovo-limetkovú vôňu, ktorá je príjemná a povznášajúca. Rozptyľujte pre nádhernú, šťavnatú vôňu, ktorá je čistá a vábivá. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Jasmine†, považovaný za exotický a romantický, podporuje vzhľad pokožky a používa sa vo viacerých Young Living produktoch osobnej starostlivosti. Sladká, kvetinová vôňa Jasmine uvoľňuje myseľ a pozdvihne sebavedomie. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto. † Jasmine je skôr čistým výťažkom než esenciálnym olejom.


JUNIPER

LAVENDER

LEDUM

LEMON

Juniperus osteosperma

Lavandula angustifolia

Ledum groenlandicum

Citrus limon

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

357208

15 ml

357508

15 ml

357908

5 ml

357808

15 ml

Zemitá, drevitá vôňa oleja Juniper vytvára pri rozptyľovaní mierumilovnú atmosféru. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Lavender je esenciálny olej obľúbený pre svoju upokojujúcu a utišujúcu vôňu. Rozptýlený Lavender dodá čistú a sviežu vôňu každej miestnosti. Je tiež relaxačným prídavkom k produktom starostlivosti o telo a do kúpeľa. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

LEMON MYRTLE

LEMONGRASS

Backhousia citriodora

Cymbopogon flexuosus

Ledum sa tradične používal na podporu toku energie. Je jedným z kľúčových zložiek v zmesiach esenciálnych olejov Juva Cleanse® a GLF™. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Lemon, obsahujúci prirodzene sa vyskytujúcu zložku limonén, je kľúčovou zložkou mnohých obľúbených produktov s obsahom esenciálnych olejov. Lemon sa na celom svete používa ako prídavok do čistiacich prostriedkov a mydiel pre svoju osviežujúcu vôňu. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

MARJORAM

LIME

Origanum majorana

Citrus aurantifolia

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

307908

5 ml

358208

5 ml

358108

15 ml

307408

15 ml

358408

15 ml

Svieža aróma Lemon Myrtle je povznášajúca a osviežujúca, čo môže pomôcť vyčistiť myseľ. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Lemongrass je kľúčovou zložkou v zmesi Purification® a v masážnom oleji Ortho Sport®. Esenciálny olej Lemongrass sa môže používať samostatne alebo spolu s inými doplnkovými olejmi na prebudenie zmyslov. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Lime má úžasne jemnú a povznášajúcu aromatickú vôňu. Rozptyľujte na povzbudenie pocitov pozitivity.

Marjoram je kľúčovým olejom pri vykonávaní metódy Raindrop Technique® a môže sa použiť pri masáži po cvičení.

POUŽIT IE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

30


MELISSA

MYRRH

MYRTLE

NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE

Melissa officinalis

Commiphora myrrha

Myrtus communis

Picea mariana

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

358908

5 ml

359308

15 ml

359508

5 ml

531308

5 ml

Melissa má trávnatú, citrónovú vôňu, ktorá je príjemná, povznášajúca a povzbudzujúca. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Myrrh má dlhú históriu používania v produktoch starostlivosti o pleť vďaka svojim hydratačným vlastnostiam na suchú pleť. V biblických časoch bola myrha veľmi cenená, pričom má vôňu, ktorá dodáva hlbší duchovný zmysel. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Myrtle má povznášajúcu vôňu, ktorá pri rozptyľovaní pôsobí príjemne. Má účinky, ktoré pri lokálnom použití pomáhajú skrášliť a zlepšiť vzhľad zdravej pokožky. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Northern Lights Black Spruce pochádza z Young Living Northern Lights Farm v Britskej Kolumbii v Kanade. Na vytvorenie sviežej aromatickej atmosféry rozptyľujte túto sýtu, drevitú a posilňujúcu vôňu počas meditácie. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

NUTMEG

OCOTEA

ORANGE

OREGANO

Myristica fragrans

Ocotea quixos

Citrus sinensis

Origanum vulgare

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

359908

15 ml

355608

5 ml

360208

15 ml

360508

15 ml

Nutmeg má hrejivú, korenistú vôňu, ktorá pôsobí energizujúco a povznášajúco. Nutmeg sa dobre mieša s inými olejmi ako Orange, Clary Sage, akýkoľvek Eucalyptus a Ginger. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

31

Ocotea, vyrábaná destiláciou ekvádorského stromu okotea, má komplexnú arómu, ktorá je známa pre svoje čistiace pôsobenie na pokožku. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

Orange je obľúbeným olejom na rozptyľovanie a aromatické použitie. Môže byť upokojujúci a priniesť pocit inšpirácie.

Esenciálny olej Oregano je kľúčovým pri používaní metódy Raindrop Technique® a má výraznú, bylinkovú vôňu.

POUŽIT IE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


PALO SANTO

PATCHOULI

PEPPERMINT

PINE

Bursera graveolens

Pogostemon cablin

Mentha piperita

Pinus sylvestris

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

360708

5 ml

360808

15 ml

361408

15 ml

361808

15 ml

Palo Santo má inšpiratívnu vôňu a možno ho rozptyľovať na vytvorenie očisťujúcej a osviežujúcej atmosféry. Môže sa tiež použiť na masáž po fyzickej aktivite. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Esenciálny olej Patchouli sa môže používať lokálne na zlepšenie vzhľadu suchej pokožky a je ideálnym doplnkom do vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku. Rozptyľujte ho pre jeho upokojujúcu, relaxačnú a mierumilovnú vôňu.

Peppermint sa môže použiť lokálne na schladenie pokožky alebo rozptyľovať pre vôňu vyvolávajúcu pocity pokoja.

Esenciálny olej Pine má osviežujúcu a posilňujúcu arómu. Pri rozptyľovaní má tento olej upokojujúcu vôňu.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

ROSEMARY

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

RAVINTSARA

ROMAN CHAMOMILE

ROSE

Cinnamomum camphora

Chamaemelum nobile

Rosa damascena

Rosmarinus officinalis

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

362008

5 ml

351208

5 ml

362308

5 ml

362608

15 ml

Ravintsara má príjemnú, čistú vôňu, bežne sa používa pri meditácii a má schopnosť čistiť pleť. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Roman Chamomile má sladkú, bylinkovú vôňu, ktorá môže pomôcť vytvoriť upokojujúcu atmosféru špeciálne vhodnú pre neposedné deti.

Rose má krásnu vôňu povzbudzujúcu pocity pozitívnej sebareflexie. Na získanie 5 ml oleja je potrebné destilovať skoro desať kilogramov lupeňov ruže.

POUŽITIE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Rosemary je známou bylinkou s výraznou, drevitou vôňou podporujúcou pocity jasnej mysle. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

32


ROYAL HAWAIIAN SANDALWOOD

SACRED FRANKINCENSE

SAGE

SPEARMINT

Santalum paniculatum

Boswellia sacra

Salvia officinalis

Mentha spicata

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

474610

5 ml

355008

5 ml

363208

15 ml

363808

5 ml

Royal Hawaiian Sandalwood sa vyznačuje bohatou, sladkou, hrejivou a drevitou vôňou, ktorá je zmyselná a romantická.

Esenciálny olej Sacred Frankincense™ sa získava destiláciou živice zo stromu Boswellia sacra. Je vhodný pre

POUŽITIE |

tých, ktorí chcú dosiahnuť vyššiu úroveň duchovných zážitkov a meditácie.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

TANGERINE

TEA TREE

Citrus reticulata

Melaleuca alternifolia

Sage vydáva pri rozptyľovaní výraznú, ostrú, prečisťujúcu a povznášajúcu vôňu. Tradične sa používa pre svoje prečisťujúce vlastnosti. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Spearmint je jemnejší olej ako Peppermint. Charakterizuje ju posilňujúca vôňa, ktorá povznáša a upokojuje. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

THYME

VALERIAN

Thymus vulgaris

Valeriana officinalis

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

364408

15 ml

358708

15 ml

365008

15 ml

364808

5 ml

Esenciálny olej Tangerine je obľúbený pre svoju príjemnú, sladkú, citrusovú vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

33

Olej Tea Tree, tiež známy ako Melaleuca Alternifolia, sa často používa v starostlivosti o pokožku vďaka svojim čistiacim vlastnostiam.

Thyme je kľúčovou zložkou masážneho oleja Ortho Ease a je vhodný po cvičení. Verí sa, že pri aromatickom použití prináša pocit zámeru.

POUŽITIE |

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Olej Valerian sa vyrába destiláciou koreňa rastliny a jeho jedinečná vôňa upokojuje a uzemňuje. Použite ho lokálne na zadnú stranu krku alebo spodok chodidiel. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.


VETIVER

WINTERGREEN

XIANG MAO

YLANG YLANG

Vetiveria zizanoides

Gaultheria procumbens

Cymbopogon citratus

Cananga odorata

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

365108

5 ml

365808

15 ml

465808

5 ml

365908

15 ml

Vetiver má zemitú a uzemňujúcu vôňu. Tento jedinečný esenciálny olej môžete rozptyľovať pre jeho upokojujúcu a relaxačnú vôňu. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Svieža, mätová vôňa oleja Wintergreen je stimulujúca a posilňujúca. Je skvelou prísadou do pleťového mlieka nanášaného po fyzickej aktivite. POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Xiang Mao sa tradične používalo na osvieženie vzduchu v domácnosti, na osvietenie mysle a hydratáciu pokožky. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

BOTANICKÉ NÁZVY

Esenciálny olej Ylang Ylang je ideálny na rozptyľovanie a vychutnávanie jeho romantickej, relaxačnej, sladkej, kvetinovej vône. POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Marjoram Majorán

Rose Ruža

Melissa Medovka

Rosemary Rozmarín

Myrrh Myrha

Royal Hawaiian Sandalwood Havajské santalové drevo

Basil Bazalka

Dill Kôpor

Hinoki Cypruštek

Bergamot Bergamot

Dorado Azul Dorado Azul

Hong Kuai Hong Kuai

Black Pepper Čierne korenie

Elemi Elemi

Idaho Balsam Fir Jedľa balzamová z Idaha

Northern Lights Black Spruce Smrek čierny z Northern Lights

Blue Tansy Harmanček modrý

Eucalyptus Blue Eukalyptus modrý

Idaho Blue Spruce Smrek pichľavý z Idaha

Nutmeg Muškátový oriešok

Carrot Seed Semeno mrkvy

Eucalyptus Globulus Eukalyptus guľatoplodý

Jade Lemon Jadeitový citrón

Ocotea Okotea

Cedarwood Cédrové drevo

Eucalyptus Radiata Eukalyptus úzkolistý

Jasmine Jazmín

Orange Pomaranč

Cinnamon Bark Škoricová kôra

Fennel Fenikel

Juniper Borievka

Oregano Oregano

Cistus Cistus

Frankincense Kadidlo

Lavender Levanduľa

Palo Santo Kopál vonný

Citronella Citronella

Geranium Muškát

Ledum Rojovník

Patchouli Pačuli

Clary Sage Šalvia muškátová

German Chamomile Rumanček kamilkový

Lemon Citrón

Peppermint Mäta pieporná

Clove Klinček

Ginger Zázvor

Lemon Myrtle Myrtovník citrónový

Pine Borovica

Wintergreen Gaultéria

Copaiba Kopaiva

Grapefruit Grapefruit

Lemongrass Citrónová tráva

Ravintsara Gáfrovník

Xiang Mao Xiang Mao

Cypress Cyprus

Helichrysum Slamiha

Lime Limetka

Roman Chamomile Ruman rímsky

Ylang Ylang Kananga voňavá

Myrtle Myrta obyčajná

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

Sacred Frankincense Kadidlovník pravý Sage Šalvia Spearmint Mäta klasnatá Tangerine Mandarínka tangerínka Tea Tree Čajovník Thyme Tymián Valerian Valeriána Vetiver Fúzovec

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

34


P O T R AV I N OV É D O P L N K Y S O B S A H O M E S E N C I Á L N YC H O L E J OV R A D U

PLUS

Oleje z nášho radu Plus potravinových doplnkov s esenciálnymi olejmi sú ideálne pre kulinárstvo a stravovanie. Či už si ich pridáte do jedla pre vynikajúcu koncentrovanú chuť, alebo použijete v kapsulách pre ich podporné vlastnosti, určite si pozrite staré aj nové obľúbené produkty v tejto časti.

C ITLIVOSŤ N A S VE TLO : Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L O KÁLN E : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete.

Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.


CARDAMOM +

CINNAMON BARK +

CLOVE +

FENNEL +

Elettaria cardamomum

Cinnamomum verum

Syzygium aromaticum

Foeniculum vulgare

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

563408

5 ml

558508

5 ml

562008

5 ml

563608

5 ml

Prípravok Cardamom+, ktorý je destilovaný nad parou z kardamómových semien, perfektne zachytáva aromatický a svieži charakter tohto známeho korenia. Pre svoju charakteristickú chuť sa bežne pridáva do sladkých aj slaných jedál a tiež do horúcich nápojov. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Cinnamon Bark+ je vašou tajnou zbraňou v kuchyni! Obsahuje 100-percentný olej Cinnamon Bark. Iba pár kvapiek pozdvihne chuť vašich jedál do nových výšok. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Clove je dôležitou zložkou zmesi esenciálnych olejov Thieves Young Living. Clove+ je koncentrovaným destilovaným výťažkom tých istých prenikavých klinčekov, ktoré sa používajú v kuchyni už tisícky rokov.

Fennel+ je známy pre svoju výraznú chuť sladkého drievka. Skúste ho použiť namiesto čerstvého feniklu alebo v nápojoch a čajoch po jedle na podporu trávenia. Môže podporiť správnu funkciu dýchacej sústavy.

POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

GINGER +

LAVENDER +

LEMON +

LEMONGRASS +

Zingiber officinale

Lavandula angustifolia

Citrus limon

Cymbopogon flexuosus

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

558808

5 ml

559008

5 ml

562508

5 ml

562608

5 ml

Ginger+ používaný ako ochucovadlo pri varení, aj ako potravinový doplnok je výrazný a univerzálny olej, ktorý je dobre mať po ruke. Priaznivé účinky pochádzajú z prirodzene sa vyskytujúcich zložiek zingiberénu a beta-felandrénue.

Hoci sa skôr pridáva do sladkých receptov, účinky oleja Lavender+ platia aj pre slané jedlá. Levanduľa sa niekedy pridáva aj do známej zmesi Provensálske korenie spolu s majoránom, tymiánom, oreganom a rozmarínom.

POUŽITIE |

POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Lemon+ je ideálnym olejom, ak si chcete pridať žiarivú, dynamickú chuť do mnohých jedál. Jeho použiteľnosť aj do sladkých, aj do slaných jedál robí toto ovocie populárnym v kuchyniach po celom svete. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

Lahodná citrusová príchuť oleja Lemongrass+ sa hodí do mnohých jedál – hlavne ázijských. Kvôli hydratácii môžete pridať pár kvapiek na pohára s vodu alebo horúceho čaju na ochutenier. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

36


PLUS

Ochuťte si deň s radom Plus značky Young Living! Od šťavnatého a bylinkového po zmyselný a ostrý. S Plus je ľahké vylepšiť jedlo a nápoje iba pomocou kvapky čistého esenciálneho oleja.

Toľko spôsobov na každý deň

Limonáda Lavender + Do receptu vašej obľúbenej domácej limonády dodajte trochu sviežej chuti pridaním 4 kvapiek Lemon + alebo 1 kvapky Lavender + a získate rafinovaný, chutný nápoj.

Pre čo najlepší štart. Či už si vyberiete proteínové koktaily plné energie alebo iné chutné raňajky, nie je nič ľahšie, ako okamžite rozjasniť svoje ráno pomocou príchute Plus!

Chutné pochúť ky a dekadentné dezerty. Mätové brownie koláčiky, pomarančovočokoládové dezerty, škoricovo-ovocné omáčky – je toľ ko spôsobov, ako si obohatiť sladké recepty a uspokojiť chuť na sladké zdravšou verziou.

Žiada sa vám prirodzená chuť ? Jednoducho pridajte Plus do vody alebo obľúbeného nápoja a podporte tak svoje zdravie.

Servíruje sa večera! Dnes večer zjednodušte svoju zdravú večeru – a získajte viac času pre rodinu – tým, že nahradíte koreniny a bylinky radom Plus.


NUTMEG + Myristica fragrans

ORANGE +

OREGANO +

PEPPERMINT +

Citrus sinensis

Origanum vulgare

Mentha piperita

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

563308

5 ml

562708

5 ml

559408

5 ml

562808

5 ml

Okrem ochutenia vašich obľúbených jedál jeho sladkou a výraznou chuťou má Nutmeg+ mnoho priaznivých účinkov pôsobiacich na zdravie svalov a kĺbov a podporuje aj apetít a trávenie. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Orange+ má čistú, osviežujúcu chuť s obsahom prirodzene sa vyskytujúcej zložky limonénu. Použite ho pri pečení ako kyslejší kontrast k sladkej chuti dezertov a koláčov. Dobre sa kombinuje aj s inými ovocnými príchuťami, čím je ideálnym prídavkom do vody, smoothies a NingXia Red®. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

ROSEMARY +

TANGERINE +

Rosmarinus officinalis

Citrus reticulata

Olejom Oregano+ môžete dodať vašim obľúbeným jedlám ostrú, výraznú chuť a zároveň priaznivé účinky čistého esenciálneho oleja. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúcu zložku karvakrol a ako potravinový doplnok môže podporiť váš zdravý životný štýl. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

THIEVES +

Peppermint+ má jasnú, osviežujúcu chuť s priaznivými účinkami, medzi ktoré patrí gastrointestinálne pohodlie a podpora správneho trávenia. A skvele chutí. Majte Peppermint+ po ruke alebo v kuchyni a vždy môžete pridať kvapku na chuť alebo použiť ako potravinový doplnok. POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

THYME + Thymus vulgaris

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

562908

5 ml

563008

5 ml

563108

5 ml

559708

5 ml

Rosemary+ dodá každému jedlu, do ktorého sa pridá, jedinečnú bylinkovú príchuť. Ako potravinový doplnok je Rosemary+ obľúbeným pre prirodzene sa vyskytujúce zložky eukalyptol a alfa-pinén, ktoré pomáhajú udržať celkové zdravie. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Tangerine+ má zo všetkých citrusových Plus olejov najsladšiu chuť. Tangerine+ je v kuchyni žiarivým, šťavnatým prídavkom, pričom obsahuje prirodzene sa vyskytujúci limonén. Do nesladkých jedál a dezertov s výraznou chuťou prináša komplexné citrusové tóny. POUŽITIE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

Thieves®+ je patentovanou zmesou, ktorá je skvelým prídavkom do jedál a nápojov. Táto zmes obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol. Bola testovaná univerzitou a zistili sa veľmi pozitívne účinky na imunitný systém a zdravotný stav.

Namiesto sušenej verzie tohto korenia možno do obľúbených jedál pridať olej Thyme+, je ľahké ho mať po ruke. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky ako tymol, paracymén a gamaterpinenekan, čím je ideálnym potravinovým doplnkom vášho každodenného životného štýlu.

POUŽIT IE |

POUŽIT IE |

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom. ZL OŽENIE | klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne. Pri vnútornom použití vždy najskôr rozrieďte s nosným olejom.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

38


ZMESI

E S E NC IÁLNE

OLEJE

Keď esenciálne oleje spolupôsobia harmonicky, výsledkom je transformačný účinok. Naše zmesi sú výsledkom rokov prísneho testovania a praktického aplikovania. Ide o spolupôsobiace zmesi doplňujúcich sa olejov, ktoré možno použiť v každom aspekte vášho života.

C ITLIVOSŤ N A S VE TLO : Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L O KÁLN E : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete.

Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.


3 WISE MEN

ABUNDANCE

ACCEPTANCE

AROMAEASE

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

342608

15 ml

330008

15 ml

330308

5 ml

474908

5 ml

Zmes 3 Wise Men™ obsahuje santálové drevo, kadidlo, myrhu a iné esenciálne oleje. Je určená na podporu pocitov úcty a duchovného vedomia.

Abundance™ je kombináciou takých olejov ako Pomaranč alebo Zázvor, ktoré sa používali už v starovekých kultúrach na pritiahnutie prosperity a

Svojím obsahom olejov, napr. koriander alebo muškát, podporuje Acceptance™ pri aromatickom použití pocity sebaúcty.

AromaEase™ má sviežu, mätovú príchuť, pričom obsahuje účinné zložky esenciálneho oleja, ktoré prispievajú k upokojujúcej aróme.

Z LO Ž EN I E | olej zo sladkých mandlí,

zosilnenie radosti a pokoja.

ZL OŽENIE | olej zo sladkých mandlí,

klasnatá, zázvor, kardamóm, fenikel

POUŽITIE |

škoricová kôra, kadidlo, zázvor, smrek čierny, pačuli, myrha

Havajské santalové drevo, borievka, kadidlo, smrek čierny, myrha | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

AROMA LIFE

ZLOŽE NIE | pomaranč, klinček,

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

AROMA SIEZ

kadidlo, Havajské santalové drevo, muškát, harmanček modrý, neroli, koriander, bergamot, kananga voňavá, citrus hystrix, cyprus modrý, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea

ZL OŽENIE | mäta pieporná, mäta POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

BELIEVE

AWAKEN

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

330608

15 ml

330908

15 ml

331208

15 ml

466108

15 ml

Aroma Life™ využíva esenciálne oleje majorán a kananga voňavá, ktoré vám dodajú energiu a vytvoria pocit spojenia.

Kľúčová zmes spoločnosti Young Living, Aroma Siez™, v sebe kombinuje utišujúce a relaxačné účinky levandule a mäty piepornej.

semien, cyprus, slamiha, kananga voňavá, majorán

ZLOŽE NIE | bazalka, levanduľa,

cyprus, majorán, mäta pieporná

Awaken™ je zmesou piatich ďalších zmesí. Je odborne vyvinutá, aby vám pri aromatickom použití pomohla uvedomiť si váš bezhraničný potenciál. Awaken je prvým krokom k pozitívnym zmenám.

POUŽITIE |

POUŽITIE |

ZL OŽENIE | Joy, Present Time,

Z LO Ž EN I E | olej zo sezamových

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Harmony, Forgiveness, Dream Catcher POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

Believe™ obsahuje Smrek pichľavý z Idaha, Jedľu balzamovú z Idaha, Kadidlo a iné esenciálne oleje, ktoré môžu pri aromatickom použití povzbudiť pocity sily a viery. jedľa balzamová z Idaha, kadidlo, koriander, bergamot, kananga voňavá, muškát

ZL OŽENIE | smrek pichľavý z Idaha,

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

40


BRAIN POWER

BUILD YOUR DREAM

CHRISTMAS SPIRIT

CITRUS FRESH

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

331308

5 ml

483408

5 ml

331508

15 ml

331808

15 ml

Brain Power™ je zmes esenciálnych olejov s vysokým obsahom seskviterpénov – ako Santálové drevo z Havaja, Cyprus modrý, a Kadidlo – na podporu jasnej mysle a sústredenosti pri aromatickom použití.

Do zmesi Build Your Dream™ vybral D. Gary Young esenciálne oleje späté s históriou spoločnosti. Pri aromatickom použití posilňuje a vyjasňuje cestu k dosiahnutiu vašich snov.

Zažívajte pozitívnu energiu Vianoc po celý rok pomocou vôní esenciálnych olejov Pomaranč, Škoricová kôra a Smrek čierny v zmesi Christmas Spirit™. smrek čierny

Z LO Ž EN I E | Havajské santalové drevo,

ZLOŽE NIE | levanduľa, kadidlovník

Zmes Citrus Fresh™, ktorá obsahuje jasné vône piatich citrusových esenciálnych olejov plus Mäta klasnatá, je vhodná aj ako inšpirujúca osobná vôňa alebo pri rozptyľovaní na osvieženie vnútorných priestorov.

medovka, slamiha, cédrové drevo, cyprus modrý, kadidlo, levanduľa

pravý, medovka, cyprus modrý, Hong Kuai, smrek pichľavý z idaha, kananga voňavá, Dream Catcher, Believe, lotus modrý

POUŽIT IE |

ZL OŽENIE | pomaranč, grapefruit,

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

CLARITY

COMMON SENSE

COOL AZUL

DIGIZE

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | pomaranč, škoricová kôra,

mandarínka, mandarínka tangerínka, citrón, mäta klasnatá POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

332108

15 ml

309108

5 ml

539908

15 ml

332408

15 ml

Clarity™ obsahuje bazalku, rozmarín, mätu piepornú a iné esenciálne oleje s vôňou, ktorá vyvoláva pocity jasnej mysle a bdelosti. Z LO Ž EN I E | bazalka, ruman rímsky,

kardamóm, muškát, bergamot, rozmarín, citrón, kananga voňavá, mäta pieporná, jazmín, zázvorová tráva, koriander POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

41

Zmes Common Sense™ je patentovanou zmesou spoločnosti Young Living vyvinutou na zlepšenie schopností racionálneho rozhodovania, čo následne vedie k zlepšeniu zdravia, zámeru a hojnosti.

Naneste Cool Azul™ na požadované miesto pre chladivý, aromatický zážitok alebo použite po fyzickej aktivite pre osviežujúci, chladivý pocit. ZL OŽENIE | gaultéria, mäta pieporná,

ZLOŽE NIE | kadidlo, kananga voňavá,

šalvia, kubánske oregano, kopaiva, niaouli, levanduľa, cyprus modrý, elemi, fúzovec, caraway, Dorado Azul, oregano

POUŽITIE |

POUŽIT IE |

okotea, zlatobyľ, ruta, dorado azul, limetka | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Jedinečná patentovaná Young Living zmes esenciálnych olejov DiGize™ je kombináciou esenciálnych olejov palina dračia, zázvor, mäta pieporná, borievka, fenikel, citrónová tráva, aníz a pačuli. ZL OŽENIE | palina dračia, zázvor,

mäta pieporná, borievka, fenikel, citrónová tráva, aníz, pačuli POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


DRAGON TIME

EN-R-GEE

DREAM CATCHER

ENDOFLEX

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

332708

15 ml

333008

15 ml

333608

15 ml

333308

15 ml

Vôňa zmesi Dragon Time™ je vyvinutá, aby vyvolávala pozitívne pocity u žien, hlavne počas mesačného cyklu. Táto zmes sa odporúča pre mladé, ale aj zrelé ženy.

Dream Catcher™ je pri aromatickom použití určený na ovládnutie sily pozitívnych snov, má vám pomôcť uvedomiť si vaše túžby a zostať na ceste k naplneniu.

En-R-Gee™ je osviežujúcou zmesou čistých esenciálnych olejov rozmarín, borievka, citrónová tráva a iných, ktoré majú povznášajúcu a energizujúcu vôňu.

EndoFlex™ je zmesou esenciálnych olejov mäta klasnatá, muškát a iných, ktorá pri rozptyľovaní vytvára upokojujúce a vyrovnané prostredie.

Z LO Ž EN I E | šalvia muškátová,

ZLOŽE NIE | Havajské santalové drevo,

ZL OŽENIE | rozmarín, muškátový

oriešok, čierne korenie, borievka, jedľa balzamová z Idaha, citrónová tráva, klinček

sezamových semien, muškát, rumanček kamilkový, šalvia, myrta obyčajná, muškátový oriešok

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

GENTLE BABY

GLF

levanduľa, rebríček modrý, fenikel, majorán, jazmín | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

mandarínka tangerínka, kananga voňavá, čierne korenie, bergamot, borievka, aníz, muškát, citrus hystrix, blue cypress, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea

EXODUS II

FORGIVENESS

POUŽITIE |

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | mäta klasnatá, olej zo

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

333808

5 ml

333908

5 ml

334508

15 ml

334008

15 ml

Exodus II™ obsahuje oleje, ktoré reprezentujú rastliny používané v starobylých časoch na rôzne wellness praktiky. Táto starovekom inšpirovaná vôňa sa zvyčajne nanáša na chodidlá pred spaním.

Zmes Forgiveness™ obsahuje vôňu, ktorá podporuje schopnosť odpustiť sebe i ostatným, nechať odísť negatívne emócie, čo je dôležitou súčasťou osobného rastu.

Z LO Ž EN I E | olivový olej, myrha, cassia,

ZLOŽE NIE | olej zo sezamových semien,

škoricová kôra, calamus, smrek čierny z northern lights, yzop, fúzovec, kadidlo POUŽITIE | | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

medovka, angelica, bergamot, muškát, levanduľa, kananga voňavá, kadidlo, citrón, zázvorová tráva, jazmín, slamiha, Havajské santalové drevo, ruman rímsky, ruža, koriander POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

Gentle Baby™ je utišujúcou zmesou esenciálnych olejov s vôňou, ktorá u matiek a detí vyvoláva pocit pokoja.

GLF™ je zmesou esenciálnych olejov, ktorá obsahuje oleje slamiha, mäta klasnatá a zeler.

ZL OŽENIE | koriander, muškát,

slamiha, yzop, zeler, mäta klasnatá

zázvorová tráva, levanduľa, kananga voňavá, ruman rímsky, bergamot, citrón, jazmín, ruža POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | grapefruit, rojovník, POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

42


GRATITUDE

GROUNDING

HARMONY

HIGHEST POTENTIAL

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

334608

5 ml

334808

5 ml

335108

15 ml

337308

5 ml

Vypestujte si postoj vďačnosti a prijímajte dary života. Povznášajúca vôňa zmesi Gratitude™ vyvoláva pocit emocionálneho a duševného

Grounding™ je vyrovnanou zmesou vôní používanou na vyvolanie pocitov jasnej mysle alebo na zvýšenie spirituality.

pokroku.

angelica, smrek čierny, cédrové drevo, borievka, kananga voňavá

Z LO Ž EN I E | jedľa balzamová z Idaha,

kadidlo, koriander, myrha, kananga voňavá, bergamot, smrek čierny z northern lights, fúzovec, muškát POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

IMMUPOWER

ZLOŽE NIE | jedľa biela, borovica,

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Harmony™ je zmesou čistých esenciálnych olejov, ktorá obsahuje vône na vyvolanie povznášajúceho aromatického zážitku.

Highest Potential™ využíva povznášajúcu a inšpirujúcu silu oleja cyprus modrý a iných čistých esenciálnych olejov.

ZL OŽENIE | muškát, angelica,

voňavá, jazmín, cédrové drevo, muškát, levanduľa, smrek čierny z Northern Lights, kadidlo, Havajské santalové drevo, jedľa biela, fúzovec, škoricová kôra, davana, ruža, rumanček kamilkový, harmanček modrý, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea

bergamot, levanduľa, smrek čierny, kananga voňavá, Havajské santalové drevo, yzop, zázvorová tráva, šalvia španielska, ruža, kadidlo, jazmín, citrón, pomaranč, ruman rímsky, koriander POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

JOY

INNER CHILD

ZL OŽENIE | cyprus modrý, kananga

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

JUVA CLEANSE

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

336308

15 ml

336008

5 ml

337208

15 ml

339508

15 ml

ImmuPower™ je účinnou zmesou esenciálnych olejov s vôňou, ktorá podporuje pozitívnu energiu.

Sladká vôňa Inner Child™ sa môže používať aromaticky na podporu spojenia s vlastným ja.

Z LO Ž EN I E | yzop, mountain savory,

cistus, gáfrovník, kadidlo, oregano, klinček, kmín, Dorado Azul

čierny, mandarínka tangerínka, Havajské santalové drevo, neroli, kananga voňavá, citrónová tráva

POUŽITIE |

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

43

ZLOŽE NIE | pomaranč, jazmín, smrek

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

Vôňa oleja Joy™ vyvoláva pri aromatickom použití pocit romantiky, blaženosti a vrelosti. Pri použití ako osobnej vône vyvoláva súdržnosť.

Juva Cleanse® je kvalitnou zmesou čistých esenciálnych olejov, ktorá obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky neryl acetát, gama-kurkumén a alfa-pinén.

ZL OŽENIE | bergamot, citrón,

ZL OŽENIE | slamiha, rojovník, semeno

zázvorová tráva, kananga voňavá, ruža, muškát, jazmín, ruman rímsky, koriander, mandarínka tangerínka POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

zeleru

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


JUVAFLEX

LADY SCLAREOL

LIGHT THE FIRE

LIVE YOUR PASSION

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

337508

15 ml

337608

15 ml

530408

5 ml

576608

5 ml

Vďaka kombinácii esenciálnych olejov fenikel, muškát, rozmarín, ruman rímsky, rebríček modrý a slamiha je JuvaFlex® povznášajúcou a mierumilovnou

Lady Sclareol™ je zmes olejov vytvorená špeciálne pre ženy na posilnenie ich ženskosti a na vyvolanie relaxačného zážitku pri rozptyľovaní.

Túto inšpirujúcu zmes môžete rozptyľovať v každom prostredí alebo ju pridajte do komplexu V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

zmesou ideálnou na rozptyľovanie alebo lokálne nanesenie na zlepšenie vzhľadu jemnej pokožky.

ZLOŽE NIE | koriander, muškát, fúzovec,

ZL OŽENIE | mastrante, smrek čierny z

Z LO Ž EN I E | olej zo sezamových semien,

fenikel, muškát, rozmarín, ruman rímsky, harmanček modrý, slamiha POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

pomaranč, šalvia muškátová, bergamot, kananga voňavá, Havajské santalové drevo, šalvia španielska, jazmín, smrek pichľavý z Idaha, mäta klasnatá, cypruštek POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne, kde je to potrebné.

M-GRAIN

LONGEVITY

Northern Lights, muškátový oriešok, cassia, okotea, canadian fleabane, citrón, čierne korenie, cypruštek POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

MAGNIFY YOUR PURPOSE

Táto zmes esenciálnych olejov bola vytvorená pre konferenciu International Grand Convention 2016 a môže sa použiť ako podmanivý parfum, s masážnym olejom alebo rozptyľovať, aby vám pomohla zamerať sa na život, ktorý chcete žiť! ZL OŽENIE | pomaranč, Havajské santalové

drevo, muškátový oriešok, limetka, smrek pichľavý z Idaha, smrek čierny z Northern Lights, kananga voňavá, kadidlo, mäta piepo POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

MELROSE

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

338808

15 ml

338708

15 ml

337708

5 ml

337808

15 ml

Longevity™ obsahuje účinnú zmes esenciálnych olejov, ktorá podporuje mladistvý vzhľad pokožky.

M-Grain™ dáva chladivý pocit pri nanesení pozdĺž krku a pliec.

Z LO Ž EN I E | tymián, klinček, pomaranč,

POUŽITIE |

kadidl

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZLOŽE NIE | bazalka, levanduľa, ruman

rímsky, majorán, mäta pieporná, slamiha

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Vôňa našej zmesi esenciálnych olejov Magnify Your Purpose™ pri aromatickom použití stimuluje kreativitu, túžbu, sústredenosť a motiváciu, povzbudzuje vás chopiť sa iniciatívy.

Melrose™ je zmes esenciálnych olejov s účinnými očistnými vlastnosťami, ktorá podporuje vzhľad pokožky.

ZL OŽENIE | Havajské santalové drevo,

POUŽIT IE |

muškátový oriešok, zázvor, pačuli, šalvia, škoricová kôra, koriander, bergamot, kananga voňavá, muškát

ZL OŽENIE | rozmarín, klinček, čajovník,

niaouli

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto. P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

44


MISTER

MOTIVATION

PANAWAY

PEACE & CALMING

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

338108

15 ml

338408

5 ml

339108

5 ml

339008

15 ml

339808

5 ml

339308

15 ml

Táto zmes Mister™ je určená mužom a pri rozptyľovaní je povznášajúca.

Účinná vôňa zmesi Motivation™ môže pri rozptyľovaní podporiť pocity činu a úspechu.

Z LO Ž EN I E | olej zo sezamových semien,

ZLOŽE NIE | ruman rímsky, smrek

PanAway® môžete použiť po cvičení alebo kedykoľvek naniesť na krk a chrbát na utišujúci a stimulujúci aromatický zážitok.

POUŽITIE |

mäta pieporná

šalvia, levanduľa, mäta pieporná, fenikel, myrta obyčajná, rebríček obyčajný POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

čierny, kananga voňavá, levanduľa

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | gaultéria, klinček, slamiha, POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

Peace & Calming® vyvoláva utišujúcu a relaxačnú atmosféru pri rozptyľovaní, pridaní do kúpeľa alebo použití počas meditácie a jogy. Pri lokálnom použití môže Peace & Calming zlepšiť vzhľad pokožky a podporiť zdravý žiarivý vzhľad. ZL OŽENIE | mandarínka tangerínka,

kananga voňavá, harmanček modrý, pomaranč, pačuli

POUŽIT IE | | Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

PURIFICATION

PEACE & CALMING II KÓD 532708

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

5 ml

339908

15 ml

340908

5 ml

340508

15 ml

340208

15 ml

Táto patentovaná zmes vytvára pri inhalovaní či rozptyľovaní relaxačnú a príjemnú arómu. Rozrieď te a nanášajte lokálne na hydratáciu a skrášlenie pokožky. Z LO Ž EN I E | Tmandarínka tangerínka,

pomaranč, kananga voňavá, pačuli, rumanček kamilkový, fúzovec, cistus, bergamot, cassia, davana, smrek čierny z Northern Lights POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

45

RAVEN

R.C.

Sladká, osviežujúca vôňa zmesi Purification® okamžite dezodorizuje a neutralizuje vzduch. Použite lokálne a vychutnajte si prostredie bez rušenia.

R.C.™ je ideálnym doplnkom komplexu V-6 Vegetable Oil Complex na vytvorenie atmosféry kúpeľov počas masáže. Môže sa použiť namiesto zmesi Aroma Siez počas Raindrop Technique.

Raven™ je čistiaca zmes esenciálnych olejov gáfrovník, mäta pieporná, eukalyptus úzkolistý a iných. Pri lokálnom použití na hrudník a hrdlo vytvára zmes Raven chladivý pocit.

ZLOŽE NIE | citrónová tráva, rozmarín,

ZL OŽENIE | eukalyptus guľatoplodý,

ZL OŽENIE | gáfrovník, mäta pieporná,

čajovník, myrta obyčajná, citronella, lavandin POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

eukalyptus úzkolistý, eucalyptus citriodora, myrta obyčajná, smrek čierny, mäta pieporná, borovica, levanduľa, majorán, cyprus POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

eukalyptus úzkolistý, gaultéria, citrón POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.


RELEASE

RELIEVE IT

RUTAVALA

SACRED MOUNTAIN

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

340808

15 ml

341108

15 ml

341908

5 ml

341408

15 ml

Release™ je zmes s relaxačnou vôňou, ktorá vyvoláva schopnosť zanechať hnev a frustráciu. Pri rozptyľovaní podporuje harmóniu a rovnováhu ZLO ŽEN I E | kananga voňavá, olivový

olej, lavandin, muškát, Havajské santalové drevo, harmanček modrý, citrus hystrix, cyprus modrý, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea

Relieve It™ je upokojujúcou vyrovnanou zmesou čistých esenciálnych olejov smrek čierny, čierne korenie a iných, ktorá kombinuje ich utišujúce vlastnosti do jednej zmesi na lokálne použitie. ZLOŽE NIE | smrek čierny, čierne korenie,

yzop, mäta pieporná

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

SARA

SCLARESSENCE

PO U ŽI T I E |

RutaVaLa™ je upokojujúcou zmesou olejov Ruta, valeriána a levanduľa, ktorá pri rozptyľovaní podporuje pocity relaxácie. ZL OŽENIE | levanduľa, valeriána, ruta POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

Sacred Mountain™ je zmes oleja kananga voňavá a olejov z ihličnatých stromov, ktorá pri rozptyľovaní vyvoláva pocit posvätnosti a podporuje pocity sily, povzbudenia, uzemnenia a ochrany. ZL OŽENIE | kananga voňavá, smrek

čierny, jedľa balzamová z Idaha, cédrové drevo POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

SENSATION

SHUTRAN

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

341708

5 ml

341808

15 ml

342008

5 ml

483508

15 ml

SARA™ je zmesou olejov muškát, kananga voňavá, ruža, harmanček modrý a iných, ktorá je určená na utíšenie počas ťažkého alebo emocionálneho obdobia.

SclarEssence™ podporuje celkový pocit pohody pomocou vlastností čistých esenciálnych olejov vrátane olejov šalvia muškátová a fenikel.

Z LO Ž EN I E | olej zo sladkých mandlí,

kananga voňavá, muškát, levanduľa, pomaranč, citrus hystrix, cyprus modrý, davana, jazmín, rumanček kamilkový, ruža, grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea, harmanček modrý, cédrové drevo, lotus biely POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZLOŽE NIE | šalvia muškátová, fenikel,

Sensation™ je kombináciou čistých esenciálnych olejov kananga voňavá, koriander a iných na povzbudenie pocitov lásky a náklonnosti pri aromatickom použití.

Posilňujúca zmes esenciálnych olejov Shutran™ bola špeciálne vyvinutá pre mužov na podporu pocitov mužnosti a sebavedomia. Je ideálna ako parfum, páči sa mužom aj ženám.

ZL OŽENIE | kananga voňavá, jazmín,

muškát, bergamot, koriander

ZL OŽENIE | smrek pichľavý z Idaha,

POUŽITIE |

šalvia španielska, mäta pieporná

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

okotea, kananga voňavá, cypruštek, koriander, davana, levanduľa, cédrové drevo, citrón, smrek čierny z Northern Lights POUŽIT IE |

| 2 – 4 kvapky naneste 2-krát denne alebo podľa potreby na krk alebo zápästia.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

46


STRESS AWAY

THIEVES

THE GIFT

TRANSFORMATION

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

463008

15 ml

650008

5 ml

342308

15 ml

306008

15 ml

Transformation™ obsahuje oleje smrek pichľavý, kopál vonný a okotea. Tieto účinné esenciálne oleje vám pri aromatickom použití umožnia nahradiť negatívne presvedčenie povznášajúcimi myšlienkami.

Zmes Stress Away™ je prvým produktom obsahujúcim jedinečnú kombináciu čistých terapeutických esenciálnych olejov limetka a vanilka. Svojou vôňou, ktorá je ideálnou zmesou tropického a citrusového, je Stress Away unikátne relaxačná a upokojujúca.

The Gift™ je zmesou siedmich starobylých olejov po stáročia vyhľadávaných pre svoje upokojujúce účinky. Táto zmes bola inšpirovaná fiktívnou postavou Shutrana z poviedky The One Gift, ktorú napísal zakladateľ Young Living D. Gary Young.

Unikátna zmes esenciálnych olejov Thieves® bola inšpirovaná legendou o štyroch francúzskych zlodejoch, ktorí vytvorili špeciálnu aromatickú zmes z klinčeka, rozmarínu a iných rastlín. Thieves je účinná zmes, ktorá obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol.

Z LO Ž EN I E | kopaiva, limetka, cédrové

ZLOŽE NIE | jedľa balzamová z Idaha,

ZL OŽENIE | klinček, škoricová kôra,

rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý

Havajské santalové drevo, mäta pieporná, kardamóm, šalvia muškátová, smrek pichľavý z Idaha, kopál vonný, okotea

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽIT IE |

VALOR II

WHITE ANGELICA

drevo, vanilka, okotea, levanduľa POUŽITIE |

kadidlovník pravý, jazmín, smrek čierny z Northern Lights, myrha, fúzovec, cistus

TRAUMA LIFE

VALOR

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

ZL OŽENIE | citrón, kadidlovník pravý,

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

KÓD

OBJ E M

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJEM

KÓ D

OBJE M

635008

5 ml

343008

5 ml

532608

5 ml

343208

15 ml

Trauma Life™ je prírodnou zmesou čistých esenciálnych olejov santálové drevo, slamiha, ruža a iných na podporu počas ťažkého emocionálneho hĺbanian. Z LO Ž EN I E | kadidlo, davana, citrus

hystrix, Havajské santalové drevo, smrek čierny, ruža, valeriána, muškát, levanduľa, slamiha POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo rozrieďte s komplexom V-6 Vegetable Oil Complex a naneste na požadované miesto.

47

Zmes esenciálnych olejov Valor® patrí medzi najpredávanejšie a najobľúbenejšie zmesi zakladateľa Young Living D. Garyho Younga. Aplikujte na zápästia, hrudník, krk, chodidlá alebo pridajte ku gélu Young Living Bath & Shower Gel Base na dodanie energie a povznášajúcich pocitov.

Valor II™ obsahuje veľa tých istých esenciálnych olejov, ktoré sa nachádzajú v pôvodnom zložení oleja Valor. Rozptyľujte Valor II pre inšpirujúcu a upokojujúcu arómu alebo nanášajte lokálne kvôli zážitku z jeho energizujúcej a povznášajúcej vône.

White Angelica™ obsahuje čisté esenciálne oleje medovka a bergamot, pri rozptyľovaní podporuje pocity ochrany a bezpečia a môže sa použiť ako ochrana pred negatívnou energiou.

ZLOŽE NIE | kokosový olej, smrek čierny,

ZL OŽENIE | kokosový olej, smrek

čierny z Northern Lights, smrek pichľavý z Idaha,kananga voňavá, kadidlo, fúzovec, cistus, bergamot, cassia, rumanček kamilkový, davana

bergamot, medovka, muškát, kananga voňavá, ruža, myrha, Havajské santalové drevo, yzop, koriander, smrek čiern

harmanček modrý, kadidlo, gáfrové drevo, muškát POUŽITIE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.

ZL OŽENIE | olej zo sladkých mandlí,

POUŽIT IE |

| Rozptyľujte, priamo inhalujte alebo aplikujte lokálne.


ESENCIÁLNE OLEJE V GUĽÔČKOVÝCH APLIKÁTOROCH S krásnymi modernými etiketami sú tieto guľôčkové aplikátory vynikajúcim spôsobom, ako používať tie isté zmesi esenciálnych olejov, ktoré milujete, keď ste v pohybe. Priebežne sledujte naše informácie o novom balení a etiketách vašich obľúbených olejov a produktov s ich obsahom.

BREATHE AGAIN ROLL-ON KÓD 3528525

O BJEM 10 ml

EU

Breathe Again™ Roll-On obsahuje štyri typy eukalyptových esenciálnych olejov vrátane eukalyptusa modrého, ktorý sa pestuje a destiluje na Young Living farme v Ekvádore.

DEEP RELIEF ROLL-ON KÓ D

ZLOŽE NIE | kokosový olej, eukalyptus citrónový,

3534525

eukalyptus guľatoplodý, eukalyptus úzkolistý, eukalyptus modrý, bobkový list, mäta pieporná, kopaiva, myrta obyčajná, cyprus modrý, šípky

P OUŽITIE | Naneste vo výdatnom množstve na hruď a krk

OBJEM 10 ml

EU

podľa želania.

Deep Relief™ Roll-On zmiešaný s esenciálnym olejom Peppermint vytvára pri lokálnom nanesení chladivý pocit. Táto zmes pôsobí svojou vôňou povzbudzujúco a relaxačne a je ideálna na to, aby ste ju mali vo svojej taške na cvičenie a použili počas cvičenia. ZL OŽENIE | mäta pieporná, kokosový olej, jedľa balzamová z Idaha, klinček, fúzovec, gaultéria, citrón, slamiha, kopaiva, Dorado Azul POUŽIT IE | Naneste vo výdatnom množstve na spánky,

zadnú stranu krku alebo kdekoľvek je to potrebné.

RUTAVALA ROLL-ON KÓD 4471500

OBJEM 10 ml

EU

RutaVaLa™ Roll-On spoločnosti Young Living je patentovaná zmes esenciálnych olejov z ruty, levandule a valeriány, ktorých vône pôsobia upokojujúco a relaxačne.

KÓD 3533525

OBJEM 10 ml

KÓ D

ZLOŽE NIE | kokosový olej, ruta, valeriána,

4472525

levanduľa

OBJEM

POUŽITIE | Naneste vo výdatnom množstve na

10 ml

zápästia, spánky, krk alebo kdekoľvek je to potrebné.

TRANQUIL ROLL-ON

STRESS AWAY ROLL-ON

Stress Away™ Roll-On je jedinečnou, ľahkou zmesou olejov vanilka, limetka, kopaiva a iných s relaxačne pôsobiacou vôňou. ZL OŽENIE | kopaiva, limetka, cédrové drevo,

vanilka, okotea, levanduľa

POUŽIT IE | Naneste vo výdatnom množstve na

zápästia, spánky, krk alebo kdekoľvek je to potrebné.

EU

Kdekoľvek idete s Tranquil™ Roll-On, pôsobia na vás vône olejov levanduľa, cédrové drevo a ruman rímsky. ZLOŽE NIE | kokosový olej, levanduľa, cédrové

drevo, ruman rímsky

POUŽITIE | Naneste vo výdatnom množstve na

zápästia alebo zadnú stranu krku podľa potreby.

EU

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

48


MASÁŽNE OLEJE Posuňte silu masáže na úplne novú úroveň s naším radom masážnych olejov. Unikátne zmesi esenciálnych olejov v našich masážnych olejoch dokážu posunúť zážitok z masáže na novú úroveň.

CEL-LITE MAGIC MASSAGE OIL KÓD

Cel-Lite Magic™ Massage Oil tonizuje a vyživuje pokožku pomocou čistých rastlinných olejov, vitamínu E a pravých esenciálnych olejov. Grapefruitový olej pomáha zlepšovať štruktúru pokožky a borievkový olej ju pomáha čistiť. ZLOŽE NIE | Ckokosový olej, olej z hroznových

303508

jadierok, grapefruit, cédrové drevo, šalvia muškátová, cyprus, borievka, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej

OBJEM 236 ml

DRAGON TIME MASSAGE OIL KÓ D OBJEM 236 ml

ZLOŽE NIE | kokosový olej, gaultéria, olej z

KÓD

hroznových jadierok, mäta pieporná, borievka, eukalyptus guľatoplodý, eukalyptus úzkolistý, tymián, citrónová tráva, majorán, fúzovec, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej

303308

OBJEM 236 ml

chrbta. Pred použitím dobre potraste.

KÓD

ZLOŽE NIE | kokosový olej, olej z hroznových

3037521

jadierok, mandarínka tangerínka, levanduľa, mäta klasnatá, kananga voňavá, mäta pieporná, koriander, bergamot, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej, muškát

O BJEM 236 ml

P OUŽITIE | Jemne vmasírujte na želaných miestach. Pred

použitím dobre potraste.

V-6 VEGETABLE OIL COMPLEX KÓD

KÓD

303108

3030500

O B JEM

OBJEM

236 ml

944 ml

49

Komplex rastlinných olejov V-6™ Vegetable Oil Complex sa môže použiť na namiešanie vlastného masážneho oleja alebo na zriedenie esenciálnych olejov pri citlivej pokožke. ZLOŽE NIE | kokosový olej, olej zo sezamových

semien, olej z hroznových jadierok, olej zo sladkých mandlí, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo slnečnicových semien, olivový olej

POUŽITIE | Pri priamom nanášaní rozmiešajte 1 kvapku esenciálneho oleja v 1 – 8 čajových lyžičkách V-6. Pri lokálnom nanášaní pridajte 15 – 30 kvapiek esenciálneho oleja do 1/8 – 1/4 šálky V-6 (1 šálka = 240 ml). Silnejšie oleje (napr. Cinnamon Bark, Clove, Oregano) je potrebné viac zriediť ako jemnejšie oleje. Pred použitím dobre potraste.

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

ZL OŽENIE | kokosový olej, olej z hroznových

KÓ D

jadierok, gaultéria, mäta pieporná, oregano, eukalyptus guľatoplodý, elemi, olej zo pšeničných klíčkov, fúzovec, citrónová tráva, olej zo sladkých mandlí, tymián, olivový olej

303208

OBJEM 236 ml

POUŽIT IE | Dôkladne vmasírujte na želané miesta po

cvičení.

použitím dobre potraste.

RELAXATION MASSAGE OIL

Ortho Sport® Massage Oil je kombináciou čistých rastlinných olejov a esenciálnych olejov ako gaultéria, mäta pieporná, tymián a oregano.

ORTHO SPORT MASSAGE OIL

P OUŽITIE | Jemne vmasírujte na želaných miestach. Pred

Relaxation™ Massage Oil je kombináciou špeciálne vybraných rastlinných olejov s utišujúcimi vôňami a esenciálnych olejov levanduľa, mandarínka, koriander a mäta klasnatá na maximálnu relaxáciu.

jadierok, levanduľa, šalvia, rebríček modrý, fenikel, šalvia muškátová, kananga voňavá, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej, jazmín POUŽIT IE | Jemne vmasírujte na podbrušku a spodnej časti

spevniť a tonizovať. Pred použitím dobre potraste.

ORTHO EASE MASSAGE OIL

ZL OŽENIE | kokosový olej, olej z hroznových

3034521

P OUŽITIE | Vmasírujte na tých miestach, ktoré potrebujú

Ortho Ease® Massage Oil je upokojujúcou zmesou rastlinných a esenciálnych olejov ako gaultéria, mäta pieporná, borievka a majorán.

Dragon Time™ Massage Oil, odporúčaný pre mladé aj zrelé ženy, je špeciálnou zmesou upokojujúcich a relaxačných vôní levandule, kanangy, jazmínu a iných povznášajúcich esenciálnych olejov.

SENSATION MASSAGE OIL KÓ D 3036521

OBJEM 236 ml

Sensation™ Massage Oil inšpiruje a podporuje pocity romantiky a mladosti pomocou príjemne zmiešaných vôní kanangy, jazmínu, muškátu a iných esenciálnych olejov. Táto špeciálna zmes zanecháva pokožku hladkú a jemnú. ZL OŽENIE | kokosový olej, olej z hroznových

jadierok, kananga voňavá, jazmín, koriander, muškát, bergamot, olej zo pšeničných klíčkov, olej zo sladkých mandlí, olivový olej POUŽIT IE | Výdatne vmasírujte na želané miesta. Pred

použitím dobre potraste.


KOLEKCIE ESENCIÁLNYCH OLEJOV Nech vás naše odborne zostavené kolekcie vedú k harmónii a pocitu zdravia. Tento výber esenciálnych olejov a zmesí vám uľahčí voľ bu najlepších Young Living produktov pre vaše jedinečné potreby.

30 OIL COLLECTION KÓD 464108

Kolekcia olejov 30 Oil Collection je svojimi 15 samostatnými olejmi a 15 zmesami skvelým spôsobom na založenie kolekcie esenciálnych olejov alebo na jej doplnenie. Keďže obsahuje typické zo samostatných olejov a niektoré z našich obľúbených patentovaných zmesí, prináša vám táto kolekcia 30 YL olejov v jednom praktickom puzdre!

EVERYDAY OILS KÓ D 369508

EU

Kolekcia Everyday Oils™ je ideálnou súpravou pre začiatočníka, pričom obsahuje 10 z našich najuniverzálnejších esenciálnych olejov. OBSAH | Desať 5 ml fľaštičiek: Frankincense, Lavender,

Lemon, Peppermint, Tea Tree, PanAway®, Purification®, Thieves®, Stress Away™, Joy™

*Oleje sa môžu meniť podľa ročného obdobia a dostupnosti. Spoločnosť Young Living si vyhradzuje právo nahradiť oleje za oleje rovnakej hodnoty alebo vyššej.

FEELINGS KÓD 312508

Kolekcia Feelings™ obsahuje šesť zmesí esenciálnych olejov, ktoré pri rozptyľovaní povznášajú a podporujú emocionálne zdravie. O BS AH | Šesť 5 ml fľašiek: Harmony™, Forgiveness™, Inner

Child™, Present Time™, Release™, Valor®

Metóda Raindrop

RAINDROP TECHNIQUE

Technique® je kombináciou pravosti esenciálnych olejov Young Living so zásadami masáže.

KÓD 313708

OILS OF ANCIENT SCRIPTURE KÓ D 19343

Súprava Oils of Ancient Scripture™ obsahuje 10 olejov z najvýznamnejších rastlín, materiálov a živice z Biblie – od Cyprusu (Izaiáš 44:14) po „ružu Šáronu“ (Šalamúnova pieseň 2:1). Svojou osviežujúcou vôňou u olejov Myrtle a Cedarwood a prenikavou vôňou olejov Frankincense a Myrrh vám má táto súprava pomôcť vychutnávať si tieto krásne arómy a pútavú históriu týchto vzácnych, čistých esenciálnych olejov. OBSAH | Desať 5 ml fľaštičiek: Aloes (Royal Hawaiian

Sandalwood), Cassia, Cedarwood, Cypress, Frankincense, Hyssop, Myrrh, Myrtle, Onycha, Rose of Sharon (Cistus)

Obsahuje leták s návodom. O BS AH | Deväť 5 ml fľaštičiek: Aroma Siez™, Basil,

Cypress, Marjoram, Oregano, Peppermint, Thyme, Valor II®, Wintergreen. Dve 236 ml fľašky masážnych olejov: Ortho Ease™, V-6™ Vegetable Oil Complex a leták s návodom

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

50


DIFUZÉRY NA E S E NC IÁLNE

OLEJE

Zmeňte si svoj domov, kanceláriu či osobný priestor na vašu osobnú aromatickú oázu! Naše elegantné difuzéry vám umožnia naplniť esenciálnymi olejmi každú časť priestoru okolo vás a vytvoriť si relaxačné prostredie kdekoľvek vás život zaveje.

51

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA


ARIA ULTRASONIC DIFFUSER KÓD (U K ) 452408

KÓD (EU ) 4524502

Difuzér Aria™ je kombináciou najnovšej ultrazvukovej technológie s užitočnými prvkami ako diaľ kové ovládanie, možnosti hudby, utišujúce zabudované zvuky a LED svetlá. Vo vnútri difuzéra Aria je malá ultrazvuková doska, ktorá vibruje vyše miliónkrát za sekundu, pričom sa odparuje voda a olej a rozptyľujú sa do miestnosti.

AROMALUX ATOMIZING DIFFUSER KÓ D ( U K ) 469508

KÓ D ( E U ) 4695502

O BS AHUJ E | Lemon 5 ml; Peppermint 5 ml

OBSAHUJE | Thieves 15 ml

P OUŽITIE | Naplňte zásobník vodou a pridajte 15 – 20

POUŽIT IE | 5 ml alebo 15 ml fľaštičku esenciálneho oleja

kvapiek vybraného oleja/olejov. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

DEWDROP DIFFUSER KÓD (U K ) 533008

KÓD (EU ) 5330502

Young Living Dewdrop™ Diffuser funguje ako zvlhčovač, atomizér a osviežovač vzduchu v jednom jednoducho používateľnom výrobku. Ponúka až štyri hodiny nepretržitej difúzie, funkciu automatického vypnutia a svetlo vytvárajúce príjemnú atmosféru. Tento špeciálne navrhnutý Young Living Dewdrop Diffuser dokáže premeniť akýkoľvek priestor na relaxačné prostredie. O BS AHUJ E | Lavender 5 ml; Citrus Fresh 5 ml P OUŽITIE | Zásobník naplňte vodou izbovej teploty

(odporúčaná z vodovodu alebo prameňa), pridajte 8 – 12 kvapiek vybraného esenciálneho oleja (olejov) a zapnite difuzér. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

USB DIFFUSER KÓD 5224501

KÓ D (REFI LL CARTR IDGES) 5228500

Toto spojenie atomizéra, čističa vzduchu a difuzéra v AromaLux™ predstavuje najúčinnejší spôsob na vytvorenie blahodarného prostredia s esenciálnymi olejmi. Difuzér AromaLux, navrhnutý D. Garym Youngom a dostupný exkluzívne v sieti Young Living, využíva patentované konštrukčné princípy, technológiu a funkcie, ktoré zjednodušujú a zdokonaľujú aromatický účinok.

pripojte na vrch atomizéra a vyberte si vyhovujúce nastavenie. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

RAINSTONE ULTRASONIC DIFFUSER KÓ D ( U K ) 533108

KÓ D ( E U ) 5331502

Young Living Rainstone™ Diffuser je kombináciou najmodernejšej ultrazvukovej technológie a tradičnej čínskej zručnosti a špeciálnych prvkov vrátane 8 hodín rozptyľovania, nastavenia príjemného svetla, negatívneho ionizátora a diaľ kového ovládania. OBSAHUJE | Tangerine 5 ml; Thieves 5 ml POUŽIT IE | Naplňte vodou izbovej teploty alebo minerálnou

vodou, pridajte 8 – 10 kvapiek vybraného esenciálneho oleja a zapnite difuzér. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

Vaše obľúbené esenciálne oleje si môžete s Young Living USB Diffuser rozptyľovať kdekoľvek pôjdete. Použite ho so svojím notebookom, v aute, kancelárii alebo si ho môžete zobrať na cesty. Je prenosný, tichý, zaberá málo miesta a má nastaviteľné intervaly rozptyľovania 10 sekúnd, 30 sekúnd či 60 sekúnd. P OUŽITIE | Naplňte fľaštičku esenciálnym olejom, vložte

do USB Diffuser a tento zapojte do USB portu. Podrobnosti o užívaní si prečítajte v návode na použitie.

P RO IZ V O D I S E T E RIČ NIM U L JIM A

52


PRÍSLUŠENSTVO K ESENCIÁLNYM OLEJOM Svoju skúsenosť s esenciálnymi olejmi povýšte na vyššiu úroveň. S naším príslušenstvom vrátane všetkého od odolných prenosných kufríkov po farebne označené štítky fľaštičiek je ľahké mať svoje vzácne esenciálne oleje usporiadané. V tomto kufríku na esenciálne oleje môžete štýlovo prenášať až 30 esenciálnych olejov a zmesí. Tento kufrík je vyrobený z EV peny s pevnou rúčkou a penovou vložkou na ochranu každej fľaštičky počas prenosu.

KUFRÍK NA 30 OLEJOV KÓD 4936500

AROMAGLIDE ROLLER FITMENTS KÓD 4578

VZORKOVÉ FĽAŠTIČKY NA ESENCIÁLNE OLEJE KÓD 319408

ETIKETY NA VRCHNÁKY FĽAŠTIČIEK S OLEJOM

Zmeňte svoje obľúbené Young Living esenciálne oleje na ľahko používateľné guľôčkové aplikátory pomocou patentovanej technológie guľôčkových nadstavcov AromaGlide™. Každý nadstavec možno nasadiť buď na 5 ml, alebo 15 ml fľaštičku, ak má na spodku označenie „Sb“. Obsahuje 10 AromaGlide nadstavcov a uzáverov.

Vzorkové fľaštičky na esenciálne oleje poskytujú pohodlný a jednoduchý spôsob na rozdávanie vzoriek oleja známym, rodine a potenciálnym zákazníkom a členom. Tieto prázdne 2 ml fľaštičky si môžete zobrať so sebou s vybraným esenciálnym olejom. Všetkých 25 fľaštičiek sa dodáva s vrchnákom a kvapkadlom.

Tieto farebné etikety sa akurát zmestia na každý vrchnák 5 ml alebo 15 ml fľaštičky, aby ste v tom mali prehľad a rýchlo našli správnu fľaštičku.

KÓ D 4832521

EU

PRIEHĽADNÉ RASTLINNÉ KAPSULY KÓ D 3193

SKLENENÉ KVAPKADLÁ NA OLEJ KÓ D

KÓD

PROIZVO D I S ETERIČNIM U LJIMA

Aroma Carousel™ je jedinečný stojan na vzorky, s ktorým môžete pohodlným spôsobom vystaviť 10 obľúbených esenciálnych olejov Young Living. Táto pomôcka je skvelá na neformálne stretnutia alebo domáce workshopy a umožňuje vám propagovať esenciálne oleje pred ostatnými. Súčasťou balenia sú aj praktické pipety, s ktorými môžete ľahko premiestniť oleje do poskytnutých fľašiek s objemom 2 ml. Tieto kapsuly ponúkajú skvelý spôsob na príjem dennej dávky Plus olejov. Tieto čisto prírodné kapsuly NPcaps™ sú ideálne pre ľudí s vegetariánskou, diabetickou alebo inou obmedzujúcou stravou. Sú vyrobené z pullulánu, bezpečného polysacharidu rozpustného vo vode.

Tieto kvapkadlá spoločnosti Young Living poskytujú pohodlný spôsob na presné dávkovanie potrebného množstva esenciálneho oleja. Prídu vhod aj vtedy, keď chcete zo zásobníka difuzéra odobrať nadbytočný olej.

3810

VITASSAGE S PUZDROM KÓ D 4625

3939

53

AROMA CAROUSEL

Prístroj Vitassage™, vyvinutý D. Garym Youngom, umožňuje zakomponovať Young Living esenciálne oleje do pôžitku z masáže. Je s ním možné naraz dávkovať až tri rôzne oleje a súbežne masírovať ubolené, unavené svaly tromi guľôčkami z nehrdzavejúcej ocele.


Spravte si z domova

OÁZU Vábivá zmes do obývačky 3 kvapky oleja

COPAIBA OCOTEA

3 kvapky oleja

3 kvapky oleja

FENNEL LEMON MYRTLE 3 kvapky oleja


DOMA Váš domov je vaša svätyňa – miesto, kde sa tvoria cenné spomienky s priateľmi a rodinou. Vytvorili sme rad Doma, aby sme vám priniesli účinné produkty, ktoré neobsahujú dráždivé chemické prísady. Tieto účinné produkty s obsahom esenciálnych olejov vám poskytujú bezpečné roztoky, ktoré fungujú tak, ako príroda chcela. Od čistiacich prostriedkov po zubnú pastu má byť váš domov miestom, kde začína pocit úplného zdravia a pohody.


THIEVES

Unikátna zmes Thieves® spoločnosti Young Living vznikla na základe legendy o štyroch francúzskych zlodejoch z 15. storočia, ktorí vytvorili špeciálnu aromatickú zmes z klinčeka, rozmarínu a iných rastlín. Náš produktový rad Thieves prináša vašej domácnosti bezpečné alternatívy, aby ste škodlivé chemické prísady mohli nahradiť prírodnými, ktoré účinne pôsobia a skvele voňajú


Unikátna zmes esenciálnych olejov Thieves® bola inšpirovaná legendou z 15. storočia o štyroch francúzskych zlodejoch, ktorí vytvorili špeciálnu aromatickú zmes z klinčeka, rozmarínu a iných rastlín a používali ju pri vykrádaní hrobov. Thieves je účinná zmes, ktorá obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol.

THIEVES KÓD 342308

OBJEM 15 ml

THIEVES AROMABRIGHT TOOTHPASTE KÓ D 3039521

OBJEM 118 g

Z L OŽE NIE | klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón,

Zubná pasta Thieves AromaBright™ Toothpaste využíva silu zmesi esenciálnych olejov Thieves, čím podporuje čistenie zubov a ďasien. Thieves AromaBright Toothpaste neobsahuje fluorid, syntetické farbivá a konzervačné látky a je skvelou voľ bou pre celú rodinu vďaka svojej sviežej mätovej vôni a dlhotrvajúci čerstvý dych. POUŽIT IE | Čistite si zuby ráno a večer

eukalyptus úzkolistý.

a najlepšie po každom jedle.

THIEVES CLEANSING SOAP KÓD 367908

OBJEM 99.25 g

Mydlo Thieves® Cleansing Soap ponúka ultra čistiace účinky a silu čistých esenciálnych olejov. Obsahuje legendárnu zmes Thieves, čím je ideálne na čistenie pokožky.

THIEVES DENTAL FLOSS KÓ D

KÓ D

4463560

4464560

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

P OUŽITIE | Napeňte. Umyte. Opláchnite.

KÓD 3744521

OBJEM 118 g

vláken, dokáže odolávať rozstrapkaniu, ľahko kĺže medzi zubami a dostane sa aj na ťažko dostupné miesta. Táto odolná, dvakrát napúšťaná niť obsahuje dve vrstvy esenciálnych olejov a ponúka dvojitú ochranu na osvieženie vášho dychu. POUŽIT IE | Používajte denne podľa potreby.

Zubná pasta Thieves® Dentarome® Ultra Toothpaste využíva silu zmesi Thieves na podporu čistiaceho účinku, zatiaľ čo svieža chuť esenciálneho oleja Peppermint dodá čerstvý dych. Thieves Dentarome Ultra, vyrobená z prírodných zložiek, vynikajúco odstraňuje tmavé sfarbenie s cieľom zanechať jasnejší, žiarivejší úsmev!

THIEVES DENTAROME ULTRA TOOTHPASTE

Zubná niť Thieves® Dental Floss je vyrobená z pevných

THIEVES DISH SOAP KÓ D 535008

OBJEM 355 ml

Vďaka prírodným zložkám čistí prostriedok Thieves® Dish Soap riad účinne bez chemikálií, farbív či syntetických zložiek. Young Living esenciálne oleje Thieves, Jade Lemon a Bergamot spolu s rastlinnými zložkami zanechávajú riad ligotavo čistý. POUŽIT IE | Použite malé množstvo prostriedku s teplou tečúcou vodou. Podľa potreby pridajte prostriedok.

P OUŽITIE | Zuby a ďasná si dôkladne vyčistite ráno aj

večer.

THIEVES FOAMING HAND SOAP KÓD

KÓD

367408

364308

O B JEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Umyte si ruky tekutým mydlom Thieves® Foaming Hand Soap. Vďaka esenciálnym olejom Thieves, Lemon a Orange a iným prírodným zložkám je šetrnou a účinnou alternatívou k iným mydlám. Aj s pumpou. POUŽITIE | Napumpujte si na ruky

penu, speňte a dôkladne opláchnite.

THIEVES FRESH ESSENCE PLUS MOUTHWASH KÓ D 368308

OBJEM 236 ml

Ústna voda Thieves® Fresh Essence™ Plus Mouthwash zaručí vďaka zmesi esenciálnych olejov Thieves neuveriteľne čisté zuby a ďasná. Táto Young Living ústna voda s obsahom prírodných zložiek je bezpečná a účinná aj bez alkoholu, syntetických farbív a umelých aróm. POUŽIT IE | Ústa prepláchnite 1

lyžicou alebo naplneným vrchnákom ústnej vody Fresh Essence Plus 30 – 60 sekúnd alebo podľa potreby.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

DO M A

58


Čistiaci prostriedok Thieves® Household Cleaner, ktorý je kombináciou prírodných zložiek na rastlinnej báze, má v domácnosti výnimočný čistiaci výsledok. Tento univerzálny prostriedok sa môže použiť v podstate na každý povrch v domácnosti alebo kancelárii. Je bezpečný pre každého člena rodiny vrátane detí a domácich miláčikov.

THIEVES HOUSEHOLD CLEANER KÓD

KÓD

374308

447508

O B JEM

OBJEM

428 ml

1.8 L

THIEVES LAUNDRY SOAP KÓ D 534908

OBJEM 947 ml

Pracie mydlo na prírodnej báze Thieves® Laundry Soap vyperie vašu bielizeň šetrne a prirodzene. Prírodné enzýmy a účinné esenciálne oleje dodávajú zloženiu silu, pričom zanechávajú bielizeň sviežu a čistú s jemnou citrusovou vôňou. POUŽIT IE | Návod na použitie nájdete

na štítku.

P OUŽITIE | Použite podľa potreby v domácnosti. Rozrieďte

alebo použite priamo na dosiahnutie lepšieho výsledku. Informácie o pomere zriedenia nájdete na etikete.

THIEVES MINTS KÓD 5138550

OBJEM x 30

Ochutnajte tieto skvelé, povzbudzujúce pastilky Thieves® Mints. Obsahujú prírodné zložky bez cukru vrátane zmesi esenciálnych olejov Thieves a oleja Peppermint. Sú zdravou alternatívou na osvieženie dychu.

THIEVES SPRAY KÓ D

KÓ D

326508

326608

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Thieves® Spray je prenosný čistiaci sprej ideálny na čistenie malých povrchov. Thieves Spray môžete použiť na kľučky dverí, držadlá, WC sedadlá a iné. POUŽIT IE | Nastriekajte na povrch podľa

potreby a očistite.

P OUŽITIE | Rozpusťte 1 pastilku v ústach podľa potreby.

Účinná zmes esenciálnych olejov Thieves® môže podporiť imunitný systém a pocit zdravia, keď sa užíva ako doplnok stravy. Obsahuje prirodzene sa vyskytujúce zložky limonén, eugenol a eukalyptol a je skvelou príchuťou do jedál a nápojov.

THIEVES + KÓD 563108

OBJEM 5 ml

Z LOŽE NIE | klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón,

eukalyptus úzkolistý P OUŽITIE |

THIEVES WATERLESS HAND PURIFIER KÓD

Praktický, prenosný a dlhotrvajúci prípravok na čistenie rúk Thieves® Waterless Hand Purifier je obohatený o olej z mäty piepornej na lepšiu očistu rúk. POUŽITIE | Používajte denne, ako

514208

často je to potrebné na očistu rúk.

OBJEM 225 ml

59

| Použite ho pri varení alebo užite vnútorne.

DOM A

THIEVES WATERLESS HAND PURIFIER KÓ D

KÓ D

362108

362208

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Praktický, prenosný a dlhotrvajúci prípravok na čistenie rúk Thieves® Waterless Hand Purifier je obohatený o olej z mäty piepornej na lepšiu očistu rúk. POUŽIT IE | Používajte denne, ako často je to

potrebné na očistu rúk.


Čistá domácnosť začína s radom

THIEVES! Univerzálny

čistiaci prostriedok

Hlboko čistiaci prostriedok

Silný odmasťovací prostriedok

Rad Young Living Thieves® obsahujúci jednu z našich najobľúbenejších zmesí je radom čistiacich prostriedkov, ktoré používajú prírodné, účinné zložky s cieľom hĺbkovej očisty.

1 vrchnák prostriedku Thieves Household Cleaner zmiešajte v sklenenej nádobe alebo v rozprašovači z nehrdzavejúcej ocele s 2 – 3 šálkami vody. Výdatne postriekajte povrch a dočista utrite.

Zmiešajte jedlú sódu s prostriedkom Thieves Household Cleaner, kým nevznikne hustá pasta. Zmes naneste čistou handrou alebo špongiou a povrch dôkladne vydrhnite. Dočista opláchnite.

Zmiešajte 1 vrchnák prostriedku Thieves Household Cleaner s 1 pohárom vody. Roztok naneste na mastnotu handrou. Po odstránení mastnoty utrite povrch čistou, vlhkou handrou.

TIP

Pridajte 4 – 5 kvapiek oleja Thieves aj Peppermint na guľu do sušičky alebo na vlhkú handru a dajte do sušičky na osvieženie bielizne.


KIDSCENTS

Náš rad KidScents® je kolekcia s obsahom esenciálnych olejov na najbežnejšie záležitosti detí. Tieto patentované zmesi sú bezpečnou alternatívou k porovnateľným produktom v mnohých obchodoch. Vy a vaše deti budete milovať naše zmesi esenciálnych olejov pre deti!

GeneYus™ je vynikajúca zmes na rozptyľovanie pre mladé mysle, ktoré sa potrebujú sústrediť na projekty.

KIDSCENTS GENEYUS KÓD 531008

O BJEM 5 ml

ZLOŽE NIE | kokosový olej, kadidlovník

pravý, cyprus modrý, cédrové drevo, smrek pichľavý z Idaha, kopál vonný, medovka, smrek čierny z Northern Lights, olej zo sladkých mandlí, bergamot, myrha, fúzovec, muškát, Havajské santalové drevo, kananga voňavá, yzop, koriander, ruža

KIDSCENTS OWIE KÓ D 530808

OBJEM 5 ml

P OUŽITIE |

| Odporúča sa pre deti od 2 do 12 rokov. Môže nanášať len zodpovedná dospelá osoba alebo pod dohľadom dospelého. Lokálne: Naneste 2 – 4 kvapky priamo na požadované miesto. Riedenie nie je potrebné okrem najcitlivejšej pokožky. Používajte podľa potreby. Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu trikrát denne.

KIDSCENTS SHAMPOO KÓD 3686

O BJEM 214 ml

KidScents® Shampoo neobsahuje syntetické parfumy, farbivá či dráždivé zložky. Prírodné zložky tohto šampónu – aloe, MSM, esenciálne oleje z rumančeka, mandarínky a citrónu – čistia účinne a zároveň šetrne bez vzniku podráždenia. POUŽITIE | Malé množstvo šampónu

naneste na vlasy. Umyte a opláchnite.

KIDSCENTS SLIQUE TOOTHPASTE KÓ D 4574

OBJEM 114 g

Owie™ nanášajte lokálne na zlepšenie vzhľadu detskej pokožky. ZL OŽENIE | kokosový olej, jedľa balzamová

z Idaha, čajovník (Melaleuca Alternifolia) slamiha, elemi, cistus, cypruštek, klinček POUŽIT IE | | Odporúča sa pre deti od 2 do 12 rokov. Môže nanášať len zodpovedná dospelá osoba alebo pod dohľadom dospelého. Lokálne: Naneste 2 – 4 kvapky priamo na požadované miesto. Riedenie nie je potrebné okrem najcitlivejšej pokožky. Používajte podľa potreby. Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu trikrát denne.

Zubná pasta KidScents® Slique™ Toothpaste využíva zmesi esenciálnych olejov Thieves a Slique Essence na šetrné čistenie a ochranu zubov. Táto bezpečná a účinná zmes podporuje zdravé zuby bez použitia fluoridu, farbív, syntetických farieb, umelých aróm či konzervačných látok. POUŽIT IE | Použite ráno, večer a po jedle

na udržanie zdravých a žiarivých mladých úsmevov.

KIDSCENTS TUMMYGIZE KÓD 530508

O BJEM 5 ml

TummyGize™ je relaxačná, utišujúca zmes pôsobiaca na malé brušká. ZLOŽE NIE | kokosový olej, mäta klasnatá,

mäta pieporná, mandarínka tangerínka, fenikel, aníz, zázvor, kardamóm POUŽITIE |

| Odporúča sa pre deti od 2 do 12 rokov. Môže nanášať len zodpovedná dospelá osoba alebo pod dohľadom dospelého. Lokálne: Naneste 2 – 4 kvapky priamo na požadované miesto. Riedenie nie je potrebné okrem najcitlivejšej pokožky. Používajte podľa potreby. Na aromatické účely: Rozptyľujte maximálne 1 hodinu trikrát denne.

C ITL IV OSŤ NA SV E TL O: Najmenej 12 hodín po aplikovaní na pokožku sa vyhnite priamemu slnečnému svetlu a UV lúčom. L OK Á L NE : Aplikujte priamo na pokožku. Možno je potrebné zriedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. Z R IE DE NIE : Potrebné lokálne riedenie. Pozrite si návod na použitie na etikete. NA A R OM ATIC K É Ú Č E LY: Vdychujte priamo alebo použite difuzér Young Living. V NÚ TOR NE : Pozrite si návod na použitie na.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

DO M A

62


PROVENCE COLLECTION

S hrdosťou vám ponúkame v Európe exkluzívnu kolekciu Young Living Provence Collection – jedinečný rad z rastlín vypestovaných a pozberaných na našej francúzskej farme v Simiane-la-Rotonde v súlade so zásadami partnerského vzťahu Seed to Seal. Keďže ide o sezónne produkty, upozorňujeme, že ich dostupnosť okrem iných faktorov značne závisí od počasia a pôdnych podmienok. Po vypredaní daného produktu dostaneme ďalšiu zásielku až z nasledujúceho zberu.

63

AT HOM E


CLARY SAGE FLORAL WATER KÓD

KÓD

503606

503706

OBJEM 120 ml

Táto aromatická voda Clary Sage Floral Water z našej farmy v Simiane-la-Rotonde je skvelá na čistenie pleti a pri nastriekaní počas dňa budete oplývať príjemnou vôňou.

LAVENDER FLORAL WATER KÓ D

KÓ D

502806

502906

OBJEM (REFILL)

OBJEM

OBJEM (REFILL)

250 ml

120 ml

250 ml

ROSEMARY FLORAL WATER

Táto povzbudzujúca kvetinová voda má sýtu vôňu – ideálnu na dodanie energie a zvlášť účinnú ako osviežujúce vlasové tonikum.

LAVENDER ESSENTIAL WATER

KÓD

KÓD

KÓ D

503406

503506

503106

O B JEM

OBJEM (REFILL)

OBJEM (REFILL)

120 ml

250 ml

250 ml

LAVENDER HONEY KÓD 22170

O BJEM 500 g

LAVENDER DRY FLOWERS KÓD

KÓD

504006

504406

O B JEM

OBJEM

100 g

250 g

KÓD

Prineste si atmosféru Provensálska z našej farmy Simiane-la-Rotonde Lavender Farm k svojmu stolu prostredníctvom Levanduľového medu spoločnosti Young Living! Svojou krémovou konzistenciou a lahodnou, jemnou, kvetinovou chuťou je chutnou prísadou do teplých čajov, ale aj do sladkého pečiva a slaných jedál. Skúste z neho pridať za lyžicu do svojho medovo-horčicového dresingu alebo použiť so syrom feta alebo plesňovými syrmi kvôli jemnučkému, pravému osladeniu.

Tieto sušené levanduľové kvety z farmy v Provensálsku vo Francúzsku sú vhodné na vytvorenie zmesi sušených kvetov (potpourri), na vytvorenie vlastných voňavých vrecúšok a môžu sa použiť aj na svadbách namiesto hádzania ryže.

NICOLAS DIFFUSER KÓ D 504206

EU

LAVENDER EINKORN PILLOW KÓ D

KÓ D

504606

504806

VA NK Ú Š ZA K R K

O B D ĹŽNI KOV Ý VA NK Ú Š

EU

Voda Lavender Floral Water pomôže upokojiť a osviežiť a je obzvlášť vhodná pre mastnú a problematickú pleť.

Naša voda Lavender Essential Water obsahuje všetky aromatické molekuly esenciálneho oleja a kvetinovú vodu. Ich kombinácia privodí pôvodnú vôňu kvetu a svojou krásnou, dlhotrvajúcou arómou osvieži váš domov.

Tento estetický difuzér nepotrebuje na rozprašovanie vašich obľúbených esenciálnych olejov pripojenie k elektrine. Nicolas Diffuser, ktorý využíva prirodzené odparovanie v podmienkach izbovej teploty, je cenovo výhodný a ekologický. Je vyrobený zo 100 % recyklovateľných materiálov a ľahko sa prepravuje.

Tieto užitočné vankúše sú vyrobené zo pšeničných pliev a plnené levanduľovými kvetmi z našej francúzskej farmy v Simiane-la-Rotonde. Ľahko sa prenášajú a jemná a relaxačná levanduľová vôňa robí z vankúša skvelého spoločníka na cesty.

504506

O B JEM 500 g

EU

DO M A

64


ZDRAVÉ & FIT Naozaj dobrý pocit začína vo vnútri a naša kolekcia Zdravé & fit ponúka optimálnu výživu s energetickou vzpruhou esenciálnych olejov na skvelý začiatok vašej cesty. Pokračujte v nej s potravinami a doplnkami, ktoré vám dodajú vitalitu, uspokoja vašu nutričnú potrebu a dráždia vaše chuťové poháriky!


NINGXIA RED

Už viac ako 700 rokov je severozápadná oblasť Číny Ningxia známa vďaka pestovaniu a produkcii prvotriednej kustovnice čínskej. Kustovnica tiež známa ako goji má bohatý nutričný profil. NingXia Red® je účinný doplnok stravy zo superpotravín vyvinutý na posilnenie a doplnenie energetických zásob tela a mysle. Táto chutná, patentovaná zmes obsahuje čisté esenciálne oleje, pyré z kustovnice čínskej Ningxia a iné superpotraviny na zásobovanie tela životne dôležitými fytonutrientami.


NINGXIA DRIED WOLFBERRIES (ORGANIC) KÓD 636008

Sušené plody kustovnice Ningxia Dried Wolfberries sa môžu jesť ako pochúťka, pridať do koktailu, jogurtu či cereálií. Mnoho vašich obľúbených jedál dochutia a dodajú im výživné zložky.

NINGXIA NITRO KÓ D 306408

OBJEM 14 x 20 ml

P OUŽITIE | Zjedzte ¼ pohára (asi 4 lyžice) podľa chuti.

Vďaka esenciálnym olejom, výťažkom z rastlín a iným vybraným zložkám podporuje táto jedinečná zmes NingXia Nitro ™ kognitívnu bdelosť a telesnú kondíciu. Je skvelou podporou pre telo a myseľ a prirodzene sa vyskytujúci kofeín a D-ribóza môžu zvýšiť atletickú výkonnosť a výdrž. POUŽIT IE | NingXia Nitro konzumujte priamo z tuby alebo

Pridajte do pečených dobrôt, cereálií, šalátu a pod.

zmiešajte so 60 – 120 ml nápoja NingXia Red alebo so 120 ml vody.

NINGXIA RED KÓD

KÓD

3042560

3044560

OB JEM

OBJEM

2 x 750 ml

4 x 750 ml

KÓD

KÓD

3045560

3046560

OB JEM

OBJEM

6 x 750 ml

8 x 750 ml

NingXia Red® je zdravý nápojový doplnok na každý deň, ktorý obsahuje pyré z celých plodov kustovnice Ningxia; zmes výťažkov zo superovocia: čučoriedok, arónie, čerešní, granátového jablka a sliviek; prírodný stéviový výťažok; výťažok z hroznových jadierok; čistý vanilkový extrakt a esenciálne oleje z pomaranča, yuzu, citrónu a mandarínky.

Obsahuje dve 750 ml fľaše NingXia Red® a 30 jednorazových balení.

NINGXIA RED COMBO PACK KÓ D 4710560

POU Ž ITIE | Vypite

60 ml 2-krát denne.

P OUŽITIE | Vypite 60 ml 2-krát denne.

NINGXIA RED SINGLES

NINGXIA ZYNG KÓ D

KÓD

KÓD

3525560

3526560

OB JEM

OBJEM

30 x 60 ml

60 x 60 ml

KÓD 3523560

OB JEM 90 x 60 ml

3071521

OBJEM x 12

Tieto jednorazové balenia ponúkajú v jednej 60 ml porcii rovnaké účinky ako NingXia Red®, pričom si ich môžete zobrať do kabelky, ruksaku alebo tašky. Každá škatuľa obsahuje 30, 60 alebo

NingXia Zyng ™ je ľahký, perlivý nápoj, ktorý vám dodá osviežujúcu energiu vďaka patentovanej zmesi esenciálnych olejov z čierneho korenia a limetky, pyré z kustovnice a výťažkom z bieleho čaju. POUŽIT IE | Vypite jednu plechovku podľa

chuti. Podávajte vychladené.

90 jednorazových vrecúšok.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

Z D RAV L JE I T JE L E S NA F O RM A

68


SLIQUE

Unikátnym spojením exotických zložiek a účinných esenciálnych olejov v produktoch Slique môžete vykročiť tým správnym smerom – smerom k zdravšiemu, šťastnejšiemu ja! V kombinácii so správnou stravou a cvičením vám produkty Slique® pomôžu kontrolovať telesnú hmotnosť, vytvoriť pocit nasýtenosti a poskytnúť výživné látky.

SLIQUE BARS KÓD 5024521

OBJEM x6

Slique® Bars sú vďaka dvojitému účinku na pocit sýtosti a zmesi exotického ovocia, orieškov a vedy dokonalou výživnou pochúťkou. P OUŽITIE | Konzumujte pred alebo počas jedla spolu s 340

ml vody na lepšiu kontrolu pocitu hladu.

SLIQUE ESSENCE KÓ D 458608

OBJEM 15 ml

Slique® Essence, jedinečná zmes účinných esenciálnych olejov a výťažku zo stévie, podporuje zdravé zníženie telesnej hmotnosti, hlavne v kombinácii s inými produktami radu Slique. ZL OŽENIE | grapefruit, mandarínka

tangerínka, citrón, mäta klasnatá, okotea a výťažok zo stévie POUŽIT IE | Pred použitím dôkladne potraste. Pridajte 2 –

SLIQUE TEA KÓD 4572523

OBJEM x 25

Čaj Slique® Tea je exotickým nápojom s obsahom okotey, sušeného kadidlovníka a iných prírodných zložiek na podporu individuálnych cieľov v hmotnosti. POUŽITIE | Dajte zovrieť 230 ml

vody. Do šálky dajte 1 vrecko a zalejte vodou. Nechajte lúhovať najmenej 3 minúty.

4 kvapky do 120 – 170 ml obľúbeného nápoja, Slique Tea alebo vody.


Základná

VÝŽIVA Vitamíny a minerály sú dve zo základných zložiek zdravej stravy. Samotná strava však vždy neposkytne dostatočné množstvo týchto dôležitých výživných látok. V našich praktických multivitamínových doplnkoch sa nachádzajú biologicky dostupné vitamíny a minerály pochádzajúce z potravy, ktoré obsahujú účinné esenciálne oleje na dodanie podpory, ktorú potrebujete.


5-DAY NUTRITIVE CLEANSE KÓD 489008

Svojou šetrnou a efektívnou očistou pomáha prípravok 5-Day Nutritive Cleanse™ k zlepšeniu celkového zdravia. Táto súprava zahŕňa NingXia Red, Balance Complete a Digest & Cleanse.

BALANCE COMPLETE KÓ D 329208

OBJEM 750 g

porciu. POUŽIT IE | Pridajte 2 lyžice až 230 ml studenej vody

P OUŽITIE | Pozrite si príslušný produkt.

BLM™ je kombináciou olejov z jedle balzamovej z Idaha, klinčeka a účinných prírodných zložiek, ako sú kolagén typu II, MSM a glukozamín sulfát

BLM KÓD 323408

O BJEM

na podporu zdravých kostí a kĺbov.

x 90

alebo mlieka a poriadne rozmiešajte. Ak chcete viac chuti, pridajte ovocie alebo oleje Plus oils.

COMFORTONE KÓ D 320408

OBJEM x 150

POUŽITIE | Ak vážite menej ako 54 kg, užite 1 kapsulu 3-krát denne. Od 54 do 90 kg, užite 1 kapsulu 4-krát denne. Nad 90 kg, užite 1 kapsulu 5-krát denne.

Kapsuly Detoxzyme® v sebe spájajú účinné rastlinné enzýmy, ktoré pomáhajú tráveniu, detoxikácii a očisťovaniu. Detoxzyme podporuje správnu funkciu tráviacej sústavy.

DETOXZYME KÓD 320308

O BJEM x 180

KÓD 327208

OBJEM x 90

POUŽITIE | Na čo najlepší účinok

užite 1 – 3 kapsuly 1 hodinu pred jedlom.

ComforTone podporuje zdravie hrubého čreva a jeho schopnosť optimálne fungovať. účinok vypite aspoň 1,8 l vody.

DIGEST & CLEANSE KÓ D 329308

OBJEM x 30

denne medzi jedlami alebo podľa potreby. Tento produkt sa môže použiť v spojení s očisťovacím alebo detoxikačným programom.

ESSENTIALZYME

ComforTone® je účinnou kombináciou byliniek a esenciálnych olejov ako mäta pieporná a zázvor, ktoré pomáhajú podporiť trávenie.

POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu 3-krát denne. Pre čo najlepší

POUŽITIE | Užite 2 kapsuly 3-krát

Essentialzyme je dvojvrstvový, multienzýmový komplex vo forme kapsúl na vytvorenie rovnováhy v tráviacej sústave a celkovú podporu činnosti enzýmov.

Balance Complete™ je náhrada stravy založená na superpotravinách. Má dodať energiu a vyčistiť organizmus. Obsahuje patentovanú zmes spoločnosti Young Living V-Fibre™, ktorá dodá až 11 gramov vlákniny na jednu

Digest & Cleanse™ obsahuje esenciálne oleje ako mäta pieporná, citrón, zázvor a fenikel na utíšenie zažívacích ťažkostí a podporu zdravého trávenia. Kapsuly s riadeným uvoľňovaním sa rozpustia v črevách na dosiahnutie optimálneho vstrebávania. POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu s vodou 1 – 3-krát denne 30

– 60 minút pred jedlom.

ESSENTIALZYMES-4 KÓ D 464508

OBJEM x 120

Essentialzymes-4 je multispektrálny komplex enzýmov. Je špeciálne vyvinutý na zlepšenie trávenia tukov, bielkovín, vlákniny a sacharidov, ktoré sa bežne nachádzajú v priemyselne spracovaných výrobkoch. POUŽIT IE | Užite 2 kapsuly (1 dvojdávkové blister balenie)

2-krát denne s väčšími jedlami (spolu 4 kapsuly).

71

ZDRAVL J E I TJELESNA FORMA


ICP KÓD 320808

OBJEM 227 g

ICP™ je doplnok trávenia s 3 gramami rozpustnej vlákniny a 1 gramom nerozpustnej vlákniny na jednu porciu. Obsahuje rastlinné a bylinné zložky, ktoré pomáhajú udržiavať optimálne fungovanie vášho tráviaceho systému.

INNER DEFENSE KÓ D 329508

OBJEM x 30

P OUŽITIE | Zmiešajte 2 čajové lyžičky s 230 ml ovocnej

Inner Defense® obsahuje Young Living zmes esenciálnych olejov Thieves, ktorá je bohatá na tymol, karvakrol a eugenol na podporu imunity. POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu denne

ráno alebo 1 kapsulu 3 – 5-krát denne, ak máte stres. Na čo najlepší účinok užite o 8 hodín Life 9.

šťavy alebo vody raz denne. Pri prečisťovaní alebo výžive s vysokým obsahom proteínov užívajte 3-krát denne. Na čo najlepšiu chuť zmiešajte s mrkvovou šťavou, jablkovou šťavou alebo zdravým smoothie.

JUVAPOWER KÓD 327608

OBJEM 226 g

JuvaPower® je rastlinný práškový komplex s vysokým obsahom antioxidantov a je jedným z najbohatších zdrojov pre potraviny viažuce kyselinu. Obsahuje esenciálne oleje Aníz a Fenikel na optimálnu podporu.

JUVASPICE KÓ D 3279500

OBJEM 113 g

POUŽITIE | Ako doplnok stravy posypte 1 čajovú lyžičku na jedlo (napr. zemiak uvarený v šupke, šalát, ryžu, vajíčka) alebo pridajte do 120 – 230 ml čistenej vody, ryžového alebo mandľového mlieka. Nie je náhradou vyváženej stravy. Pre maximálny účinok užívajte 3-krát denne.

LIFE 9 KÓD 18361

O BJEM x 30

Life 9 je patentovanou kombináciou 9 priateľských bakteriálnych kmeňov, ktoré sú nevyhnutné na podporu zdravého systému. Tento doplnok obsahuje 17 biliónov živých kultúr, čo predstavuje 9 rôznych bakteriálnych kmeňov. POUŽITIE | Užite 1 kapsulu večer po

JuvaSpice® je chutná zmes otrúb z ryžových semien, špenátu, paradajkových vločiek, červenej repy v prášku a ľanových semien, ktorá ochutí mnoho jedál. Tento doplnok podporujúci pečeň dodáva do vašej stravy dodatočnú vlákninu a je vylepšený esenciálnymi olejmi Fenikel a Aníz. POUŽIT IE | Ako doplnok užite 1 gram (1/3 – 1/2 čajovej

lyžičky) raz denne alebo podľa potreby.

LONGEVITY SOFTGELS KÓ D 328908

OBJEM x 30

Prípravok Longevity™ Softgels je účinnou, patentovanou zmesou antioxidantov rozpúšťajúcich sa v tukoch. Obsahuje čisté esenciálne oleje z tymiánu, pomaranča a kadidlovníka. POUŽIT IE | Užite 1 kapsulu denne s

jedlom alebo podľa potreby.

jedle alebo podľa potreby.

MEGACAL KÓD 328008

O BJEM 450 g

MegaCal obsahuje esenciálny olej z citróna, vápnik, horčík, mangán a vitamín C. Podporuje správnu funkciu kostí, ciev a nervov.

MULTIGREENS KÓ D 324808

OBJEM x 120

POUŽITIE | Užite

1 čajovú lyžičku denne rozmiešanú v pohári vody alebo džúsu 1 hodinu po jedle (alebo liekoch) alebo pred spaním.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

MultiGreens™ je výživný chlorofylový prípravok na zlepšenie vitality a nervového a obehového systému. Obsahuje esenciálne oleje rozmarín, citrón a medovka, ktoré majú pomôcť so vstrebávaním. POUŽIT IE | Užite 3 kapsuly 2-krát

denne.

Z D RAV L JE I T JE L E S NA F O RM A

72


OMEGAGIZE 3 KÓD 309708

OBJEM x 120

OmegaGize3™, doplnok stravy na podporu celkového zdravia s rybím tukom bohatým na DHA, je účinnou kombináciou troch najzákladnejších doplnkov každodennej stravy: omega-3 mastných kyselín, vitamínu D3 a koenzýmu Q10 (ubichinón).

SULFURZYME KÓ D 3243521

OBJEM x 120

Sulfurzyme® obsahuje účinný MSM, ktorý je prirodzenou formou organickej síry, na podporu pohodlia kĺbov a udržanie ich pohyblivosti. Na uľahčenie vstrebávania síry je pridaná kustovnica čínska. POUŽIT IE | Užite 2 kapsuly 2-krát

denne hodinu pred alebo po jedle.

POUŽITIE | Užite 2 kapsuly 2-krát

denne alebo podľa potreby.

SUPER CAL KÓD 3244500

OBJEM

Super Cal™ je kombináciou minerálov, vápnika, horčíka, draslíka a zinku na posilnenie celkového zdravia. POUŽITIE | Užite 2 kapsuly pred

každým jedlom alebo podľa potreby.

x 120

Získajte maximum z

CVIČENIA

NingXia Nitro ® Pred návštevou posilňovne alebo vždy, keď potrebujete prísun energie, si doprajte NingXia Nitro. Podporuje normálnu hladinu energie a bdelosť, keď potrebujete prežiť náročný deň alebo ťažký tréning.


ZDRAVÉ VARENIE

Sme odhodlaní priniesť vám lepšiu ponuku v každom smere vašej cesty. Aj v kuchyni! Pomocou produktov, aké sú v našom rade Einkorn, vám chceme pomôcť vychutnať si jedlo, ako príroda chcela.

GARY’S TRUE GRIT EINKORN FLOUR KÓD 5043500

Múka Einkorn Flour obsahuje zomleté nekrížené zrná pšenice klasnatej pripravené do vašich obľúbených receptov. POUŽITIE | Postupujte podľa receptu

GARY’S TRUE GRIT EINKORN ROTINI PASTA

na obale.

KÓ D

OBJEM

5750500

907 g

OBJEM 250 g

WOLFBERRY CRISP BARS KÓD 631508

OBJEM

Gary’s True Grit™ Einkorn Rotini je chutný a zábavný spôsob, ako si vychutnať dobrotu pšenice klasnatej. Tieto cestoviny vyrobené z celozrnnej nekríženej múky z pšenice klasnatej sú základom pre vaše jednoduché, chutné, celozrnné jedlá. Einkorn Rotini je len ďalším spôsobom spoločnosti Young Living poskytnúť vašej rodine chutnú dobrotu z našich polí.

Každá z týchto vysokoproteínových tyčiniek Wolfberry Crisp s prírodnými sladidlami obsahuje 16 gramov bielkovín z mandlí, sóje, kustovnice a semien žltej tekvice.

x6

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY ZMIEŠAVACIA FĽAŠA KÓ D ( GR EEN )

Zmiešajte si výživný koktail v tejto prenosnej zmiešavacej fľaši. Obsah 400 ml.

HYDROGIZE WATER BOTTLE KÓ D ( I VO R Y )

4609

577708

KÓD ( PU R PL E)

KÓ D ( P U R P LE )

4622

577508

Hydratácia je základom každej zdravej stravy a je nevyhnutná pre zdravé kosti, zuby a orgány. Optimalizujte svojich osem pohárov denne s našou fľašou na vodu s vodíkom HydroGize™. Keďže fľaša HydroGize využíva metódu elektrolýzy, zaručuje optimálny výdaj vodíka v každej fľaši. Obsah 400 ml.

Z DRAV L JE I T JE L E S NA F O RM A

74


OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ Young Living šampóny, telové mlieka a cieľové produkty starostlivosti o  pokožku s  obsahom esenciálnych olejov bez obsahu vedecky kontroverzných prísad vyčistia a  hydratujú vašu pleť, pričom jej dodajú prirodzenú, zdravú žiaru. Starajte sa o svoju pokožku pomocou esenciálnych olejov!


ART

Nový systém ošetrovania pleti ART® Skin Care System bezpečne a účinne čistí, tonizuje a hydratuje pleť, čím odkrýva prirodzenú vnútornú krásu.

KATALÓG STAROSTLIVOSTI O POKOŽKU Nie ste si istý, kde začať s používaním esenciálnych olejov ako súčasti vašej starostlivosti o pokožku? Hoci pokožka každého človeka je iná a na nanesenie oleja priamo na pokožku reaguje rôzne, tento stručný katalóg zdôrazňuje najbežnejšie aplikácie.

ESENCIÁLNY OLEJ ÚČINOK

URČENÝ PRE

Frankincense

hydratuje a vyhladzuje

všetky typy pleti

Lavender

utišuje a vyživuje

všetky typy pleti

Royal Hawaiian utišuje a hydratuje Sandalwood

všetky typy pleti

Rose

utišuje, vyhladzuje, vyživuje, a hydratuje

všetky typy pleti

Tea Tree

čistí a prečisťuje

mastnú pokožku

Geranium

čistí

mastnú pokožku

Myrrh

hydratuje do hĺbky

suchú pokožku

Patchouli

vyhladzuje a hydratuje

suchú pokožku


ART CREME MASQUE KÓD 5173

O BJEM 30 ml

Krémová maska ART® Creme Masque je určená na hĺbkovú hydratáciu pleti pomocou exkluzívnej zmesi kyseliny hyalurónovej a čistých esenciálnych olejov. Ďalšie blahodarne pôsobiace rastliny v zložení pomôžu pleť napnúť a dodať mladistvý vzhľad. Vhodné pre všetky typy pleti.

Jemná čistiaca emulzia ART® Gentle Cleanser odstraňuje nečistoty pomocou jemnej peny a dodáva pleti žiarivý vzhľad. Vďaka obsahu esenciálnych olejov prospešných pokožke bude vaša pleť čistá, svieža a žiarivá.

ART GENTLE CLEANSER KÓ D 5361550

OBJEM

POUŽIT IE | Naneste na mokré ruky a

100 ml

masírujte krúživými pohybmi po tvári a krku.

P OUŽITIE | Umyte a osušte tvár. Rovnomerne naneste.

Nechajte pôsobiť 20 minút. Vlhkým uterákom odstráňte nevsiaknuté zvyšky.

ART LIGHT MOISTURIZER KÓD 5362550

O BJEM 30 ml

Ľahký hydratačný krém ART® Light Moisturiser pomáha pleti udržať primeranú hydratáciu. Pomocou Young Living esenciálnych olejov a iných kvalitných látok bude vaša pleť hodvábne jemná. POUŽITIE | Po vyčistení a tonizovaní pleti jemne

naneste na tvár a krk. Používajte ráno alebo podľa potreby.

Osviežujúci tonizačný prípravok ART® Refreshing Toner šetrne odstraňuje nečistoty bez vysušovania pleti. Dokonalá kombinácia esenciálnych olejov pomáha vyrovnávať pH pokožky a zároveň ju zanecháva čistú, pružnú a sviežu.

ART REFRESHING TONER KÓ D 5360550

OBJEM 120 ml

POUŽIT IE | Po vyčistení naneste na tvár a

krk pomocou vatového tampónu. Používajte ráno a večer podľa potreby.

ART RENEWAL SERUM KÓD 5175

O BJEM 20 ml

Regeneračné sérum ART® Renewal Serum je zložitá zmes výťažku z exotických orchideí a esenciálnych olejov, ktorá priaznivo pôsobí na najcitlivejšie oblasti tváre. Svojím kvalitným zložením je určené na hlbokú výživu, hydratáciu a obnovenie mladistvého vzhľadu. POUŽITIE | Umyte si tvár. ART Renewal

Serum naneste dvakrát denne na citlivé miesta a nechajte vsiaknuť. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte spolu s hydratačnými krémami značky Young Living.

ART SKIN CARE SYSTEM KÓD 5363550

ART SHEERLUMÉ BRIGHTENING CREAM KÓ D 4833

OBJEM 30 ml

Sheerlumé™ vám svojím vylepšeným zložením dômyselnej patentovanej zmesi alpských rastlín a čistých esenciálnych olejov viditeľne zosvetlí a vyrovná tón pleti. POUŽIT IE | Tenkú vrstvu krému Sheerlumé naneste na čistú

pleť. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte ráno aj večer, buď sám, alebo spolu s vaším obľúbeným hydratačným krémom značky Young Living.

Systém ošetrovania pleti ART® Skin Care System bezpečne a účinne čistí, tonizuje a hydratuje pleť, čím odkrýva prirodzenú vnútornú krásu. V tom tkvie krása značky ART®! P OUŽITIE | Pozrite etikety na jednotlivých produktoch.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

O S O BNÁ S TA RO S T L IV O S Ť

78


STAROSTLIVOSŤ O TVÁR Produkty na ošetrenie pokožky spoločnosti Young Living spájajú v sebe vysoko kvalitné rastlinné zložky s esenciálnymi olejmi s cieľom podporiť vzhľad vašej pleti. Hydratujte a chráňte svoje pery pomocou nášho balzamu na prírodnej báze. Cinnamint™ Lip Balm obsahuje čisté esenciálne oleje zo škoricovej kôry a mäty piepornej, pomáha zabrániť dehydratácii a udržať pery mäkké a hebké.

CINNAMINT LIP BALM KÓD 515008

O BJEM

POUŽITIE | Naneste na pery podľa potreby.

4.2 g

BOSWELLIA WRINKLE CREAM KÓ D 5141500

OBJEM 57 g

GRAPEFRUIT LIP BALM KÓ D 517808

OBJEM

Lavender Lip Balm pôsobí upokojujúco na suché pery, využíva silu levanduľového esenciálneho oleja a hydratačné účinky jojobového oleja a vitamínu E.

KÓD

POUŽITIE | Naneste na pery podľa potreby.

520308

ORANGE BLOSSOM FACIAL WASH KÓ D 5136500

O BJEM

OBJEM

4.2 g

118 ml

Sandalwood Moisture Cream™ má mimoriadne hydratačné účinky vďaka obsahu čistých esenciálnych olejov Young Living.

SANDALWOOD MOISTURE CREAM KÓD 514808

OBJEM

POUŽITIE | Jemne

113 g

SATIN FACIAL SCRUB, MINT KÓ D 3735500

OBJEM 57 g

SHUTRAN SHAVE CREAM O BJEM 70 g

Vďaka čistým esenciálnym olejom a zvlhčujúcim rastlinným zložkám umožňuje krém na holenie Shutran™ Shave Cream neuveriteľne dôkladné a hladké holenie. Tento luxusný krém na holenie obsahujúci hydratačné oleje palmový, hroznový a olivový, prírodný vitamínový E komplex, mangové a kakaové maslo umožňuje kĺzanie bez trenia, čím znižuje poškrabanie a pocit pálenia od žiletky. P OUŽITIE | Navlhčite si miesto teplou vodou. Naneste

tenkú, rovnomernú vrstvu krému. Ohoľte a opláchnite žiletku po každom ťahu. Opláchnite miesto vodou. 79

tvár a krk.

Tento osviežujúci balzam na pery s grapefruitovým esenciálnym olejom, olejom zo semien kustovnice čínskej a antioxidantmi udržiava vlhkosť, čím zabraňuje dehydratácii v prospech hebkých pier. POUŽIT IE | Naneste na pery podľa potreby.

OS OBNA NJEGA

Táto šetrná emulzia na tvár bez obsahu mydla čistí pleť bez toho, aby ju zbavovala prirodzeného mazu. Obsahuje MSM (dimetylsulfón) na zjemnenie pleti a levanduľový esenciálny olej na jej upokojenie. POUŽIT IE | Jemne vmasírujte na

navlhčenú tvár a krk, potom dôkladne opláchnite. Používajte denne. Satin Facial Scrub™, Mint je pleťový peelingový prípravok na vodnej báze. Vďaka jojobovému oleju, maslu z manga, MSM, aloe a esenciálnemu oleju z mäty piepornej minimalizuje viditeľnosť pórov a oživuje mdlú pleť. POUŽIT IE | Jemne vmasírujte na

vmasírujte na tvár, krk a iné požadované oblasti. Používajte denne po vyčistení a tonizácii pleti.

515708

POUŽIT IE | Po vyčistení a tonizovaní pleti jemne naneste na

4.2 g

LAVENDER LIP BALM

KÓD

Boswellia Wrinkle Cream™ obsahuje čisté esenciálne oleje ako kadidlo a santalové drevo, ktoré hydratujú pleť, minimalizujú lesk a redukujú známky jemných vrások.

navlhčenú tvár a krk, potom dôkladne opláchnite. Používajte podľa potreby.

WOLFBERRY EYE CREAM KÓ D 5145

OBJEM 14.1 g

Wolfberry Eye Cream je prírodný hydratačný krém na vodnej báze. Vďaka oleju zo semien kustovnice čínskej pôsobí proti starnutiu, upokojuje pokožku okolo unavených očí, minimalizuje prejavy jemných vrások. POUŽIT IE | Po vyčistení a tonizácii jemne vmasírujte na

jemnú kožu pod očami. Používajte večer.


Savvy

MINERALS

So Savvy Minerals by Young Living™ sa môžete cítiť sebavedome bez kompromisu. Táto rada mejkapu na báze minerálov je kombináciou kvalitného zloženia s čistými zložkami, takže môžete odhaliť svoju prirodzenú krásu bez zníženia svojho štandardu. Z ponuky rôznych odtieňov a farieb si môžete nájsť ideálne produkty, ktoré vám pomôžu rozžiariť.


Passionate

I Do Believe You’re Blushin’

Smashing

Crowned All Over

Summer Loved

BLUSH

BRONZER

Dodajte svojim líčkam prirodzenú červeň použitím Savvy Minerals Blush. Pomocou troch lichotivých odtieňov a postupným navrstvovaním farby si vytvorte perfektný vzhľad – od prirodzeného po výrazný.

Savvy Minerals Bronzer môžete použiť na efekt opálenej pokožky. Tento minerálny púder sa dobre nanáša, „prehreje“ pokožku, dodá jej zdravý, žiarivý, prirodzený vzhľad.

I DO BELIEVE YOU’RE BLUSHIN’ – 503 PASSIONATE – 502

CROWNED ALL OVER – 500

SUMMER LOVED – 501

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓD

22526

22490

22495

22492

SMASHING – 504 KÓD 22525

Cool No. 1

Cool No. 2

Cool No. 3

Warm No. 1

Dark No. 1

Dark No. 2

Dark No. 3

Dark No. 4

Warm No. 2

Warm No. 3

FOUNDATION POWDER Pomocou Savvy Minerals Foundation získate bezchybne vyzerajúcu pokožku po celý deň. Jeho ľahké zloženie s možnosťou postupného navrstvovania splynie s pokožkou a vytvorí prirodzený, žiarivý efekt.

COOL NO. 1 – 100

COOL NO. 3 – 102

WARM NO. 1 – 200

WARM NO. 2 – 201

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓ D

KÓ D

22508

22509

22510

22505

22506

WARM NO. 3 – 202

81

COOL NO. 2 – 101 DARK NO. 1 – 300

DARK NO. 2 – 301

DARK NO. 3 – 302

DARK NO. 4 – 303

KÓD

KÓ D

KÓ D

KÓ D

KÓD

22507

22511

22512

22513

22514

OS OBNA NJEGA


Tipy a triky na Perfektné kontúrovanie Nedajte sa zastrašiť touto technikou profesionálov! Odvážne nastavte tvár a s pomocou pár tipov a trikov si vytvoríte perfektné tvary.

Naneste podkladový krém ako zvyčajne na vytvorenie rovnomerného základu.

Štetcom (na púder alebo skoseným) jemne naneste bronzer pozdĺž lícnych kostí od stredu smerom k hornej časti ucha.

Naneste bronzer popri vlasovej línii – zamerajte sa na spánky – a pozdĺž sánky na vytvarovanie a dodanie hĺbky. Nos ohraničíte kontúrovaním po jeho stranách a na špičke.

Vytvorte kontrast s podkladom o jeden odtieň svetlejším ako vaša zvyčajná farba alebo pomocou rozjasňovača. Naneste ho na stred čela, pod oči, na vrch lícnych kostí, nad hornú peru, pozdĺž línie nosa a na bradu.

Čistým štetcom jemne naneste bronzer a rozjasňovač, aby nevznikli príliš ostré, neprirodzené línie.

Výsledný efekt zakončite ľahkým poprášením červene.


Diamond Dust

VEIL – DIAMOND DUST – 505

Jet Setter

EYELINER – JET SETTER – 408

Multitasker

MULTITASKER – 409

KÓD

KÓ D

KÓ D

22524

22504

22523

Púder Savvy Minerals Veil vyhladzuje a vyrovnáva pleť, absorbuje mastnotu a iba pár ťahmi vytvorí žiarivý vzhľad. Tento priesvitný púder môžete použiť sám o sebe alebo naniesť na podklad na zafixovanie výsledného efektu.

Pomocou Savvy Minerals Eyeliner môžete docieliť decentné alebo výrazné oči. Vyskúšajte každý štýl – od zmyselných dymových po lesklé mačacie oči – s týmto práškovým zložením a navrstvovaním farby.

Best Kept Secret

Residual

Determined

Wanderlust

Spoiled

Crushin’

Diffused

Unscripted

Náš viacúčelový púder Savvy Minerals MultiTasker môžete použiť na zvýraznenie obočia, ako očný tieň či očnú linku. Vydrží celý deň a kvôli plynulému použitiu sa dobre kĺže pri každom nanášaní.

EYESHADOW Pomocou bohatých, vysoko pigmentovaných farieb a rôznosti farebných odtieňov Savvy Minerals Eyeshadow možno vytvoriť akýkoľvek výraz očí. Trvácne zloženie, ktoré vydrží celý deň, preto sa môžete cítiť sebavedome od rána do večera.

BEST KEPT SECRET – 400 KÓD

KÓ D

22499

22500

DETERMINED – 405

WANDERLUST – 402

KÓD

KÓ D

22497

22503

SPOILED – 403

CRUSHIN’ – 404

BRUSH SET

KÓD

KÓ D

KÓ D

22502

22498

21257

DIFFUSED – 406

83

RESIDUAL – 401

UNSCRIPTED – 407 KÓD

KÓ D

22496

22556

OS OBNA NJEGA

Táto súprava Savvy Minerals Brush Set obsahuje päť kvalitných štetcov špeciálne určených na udržanie optimálneho množstva produktu a ľahkú aplikáciu mejkapu. Každý mäkký štetec je vyrobený z kvalitných syntetických vláken a štetce sú uložené v štýlovom puzdre na pohodlné uskladnenie a prenášanie.


Abundant

Embrace

Daydream

On a Whim

Wish

Uptown Girl

LIP GLOSS

LIPSTICK

Lesk na pery Savvy Minerals Lip Gloss utišuje a zmäkčuje pery, dodáva lesk a farbu bez syntetických farbív. Je vyrobený na prírodnej báze a možnosť postupného navrstvovania vám umožní mať kontrolu nad intenzitou odtieňa, od jemného po stredný.

Rúž Savvy Minerals Lipstick bez syntetických farbív predstavuje odtieň s ľahkým zložením s možným postupným navrstvovaním farby a plynulým nanášaním. Je ideálny na každodenné použitie.

ABUNDANT – 600

DAYDREAM – 602

EMBRACE – 601

KÓD

KÓ D

22517

22515

ON A WHIM – 603

KÓ D

KÓ D

22519

22567

WISH – 604

UPTOWN GIRL – 605 KÓ D

KÓ D

22520

22521

MISTING SPRAY – 506 KÓ D

OBJEM

22522

59 ml

Savvy Minerals Misting Spray na kontrolu pigmentu a častíc. Tento sprej na prírodnej báze je ideálnym doplnkom mejkapu na minerálnej báze, je určený na zhusťovanie farby na štetcoch pred nanášaním odtieňa.

O S O BNA NJE G A

84


MY D LÁ

A

KÚPEĽOVÉ GÉLY

Doprajte svojej pokožke zaslúženú starostlivosť! Objavte našu širokú škálu produktov do kúpeľa a na telo ideálnych pre všetky vaše potreby na ošetrovanie pokožky. Tento rad s obsahom esenciálnych olejov Young Living pomôže oživiť vašu rannú starostlivosť.


BATH & SHOWER GEL BASE KÓD 3751500

OBJEM 236 ml

Kúpeľový a sprchový gél Young Living Bath & Shower Gel Base je ideálnym spôsobom, ako poskytnúť pokožke výživu a očistu. Ak si chcete vyrobiť vlastný luxusný gél, pridajte doň pár kvapiek svojho obľúbeného samostatného esenciálneho oleja alebo zmesi.

DRAGON TIME BATH & SHOWER GEL KÓ D 3739500

OBJEM 236 ml

Esenciálne oleje z muškátu, šalvie a šalvie muškátovej sme skombinovali so základným gélom Young Living Bath & Shower Gel Base, aby vznikol tento upokojujúci a uvoľňujúci sprchový gél. POUŽIT IE | Napeňte, umyte a

opláchnite.

POUŽITIE | Do 230 ml gélu pridajte

5 – 15 kvapiek jedného alebo viacerých esenciálnych olejov.

EVENING PEACE BATH & SHOWER GEL KÓD 3742500

O BJEM 236 ml

Večerný kúpeľový a sprchový gél Evening Peace™ Bath & Shower Gel osviežuje pokožku a pomáha upokojovať myseľ. Esenciálne oleje ako koriander, bergamot, kananga voňavá a muškát vyvolávajú pocity pokoja a relaxácie, čím zmierňujú stres a napätie.

LAVENDER BATH & SHOWER GEL KÓ D 5202500

OBJEM 236 ml

POUŽITIE | Napeňte, umyte a

Kúpeľový a sprchový gél Lavender Bath & Shower Gel vďaka obsahu levanduľového esenciálneho oleja čistí a omladzuje pokožku. Neobsahuje chemické ani syntetické konzervačné látky. Obsahuje zložky rastlinného pôvodu, ako kokosový olej a badián. POUŽIT IE | Napeňte, umyte a

opláchnite.

opláchnite.

MORNING START BATH & SHOWER GEL KÓD 3745500

O BJEM 236 ml

Ranný gél Morning Start™ Bath & Shower Gel vám pomôže cítiť sa každý deň čerstvo pomocou čistých esenciálnych olejov. Mäta pieporná, citrónová tráva a rozmarín povznášajú a dodávajú energiu, zatiaľ čo borievka čistí pokožku. POUŽITIE | Napeňte, umyte a

SENSATION BATH & SHOWER GEL KÓ D 3748500

OBJEM 236 ml

Kúpeľový a sprchový gél Sensation™ Bath & Shower Gel obsahuje niekoľ ko čistých esenciálnych olejov ako kananga voňavá alebo jazmín pre uvoľňujúci a relaxačný pocit. POUŽIT IE | Napeňte, umyte a

opláchnite.

opláchnite.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

O S O BNA NJE G A

86


Tekuté mydlo Lavender Foaming Hand Soap čistí a ošetruje ruky bez pocitu podráždenia, pričom ich nezanecháva suché. Vďaka obsahu levanduľového esenciálneho oleja, vitamínu E a aloe je toto mydlo účinné a veľmi šetrné k tej najcitlivejšej pokožke. Aj s pumpou.

LAVENDER FOAMING HAND SOAP KÓD

KÓD

443008

443108

OB JEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

THIEVES FOAMING HAND SOAP KÓ D

KÓ D

367408

364308

OBJEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Umyte si a ošetrujte svoje ruky tekutým mydlom Thieves® Foaming Hand Soap. Vďaka esenciálnym olejom Thieves, citrón, pomaranč a iným prírodným zložkám je šetrnou a účinnou alternatívou k mydlám s chemickými prísadami. Aj s pumpou. POUŽIT IE | Napumpujte si na ruky

penu, speňte a dôkladne opláchnite.

P OUŽITIE | Napumpujte si na ruky penu, speňte a dôkladne

opláchnite.

THIEVES CLEANSING SOAP KÓD 367908

O BJEM

Mydlo Thieves® Cleansing Soap ponúka čistiace účinky a silu čistých esenciálnych olejov. Obsahuje legendárnu zmes Thieves, čím je ideálne na čistenie pokožky. P OUŽITIE | Výdatne namydlite celé telo počas kúpeľa alebo

99.25 g

sprchovania.

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU Žiarte s produktami obsahujúcimi zložky rastlinného pôvodu a esenciálne oleje, po ktorých vaša pokožka a vlasy túžia – a neobsahujúcimi tie, po ktorých netúžia. Náš rad starostlivosti o pokožku ponúka starostlivo vyvinuté mlieka, vlasovú kozmetiku, produkty cielenej starostlivosti o pokožku a iné, aby ste boli svieži a krásny od hlavy po päty bez škodlivých chemikálií Prírodné dezodoranty spoločnosti Young Living neobsahujú hliník na rozdiel od komerčných výrobkov. Dezodorant AromaGuard® Meadow Mist™ obsahuje kokosový olej, včelí vosk, vitamín E a čisté esenciálne oleje ako Citrón alebo Levanduľa.

AROMAGUARD MEADOW MIST DEOD0RANT KÓD 375208

O BJEM 42 g

P OUŽITIE | Na každodenné používanie.

AROMAGUARD MOUNTAIN MINT DEOD0RANT KÓ D 375308

OBJEM 42 g

Dezodorant Young Living AromaGuard® Mountain Mint™ má upokojujúce účinky na pokožku vďaka prírodným vlastnostiam kokosového oleja, včelieho vosku a vitamínu E. Vďaka citrónovému, rozmarínovému a iným čistým esenciálnym olejom je Mountain Mint ideálnou alternatívou výrobkom s obsahom hliníka. POUŽIT IE | Na každodenné používanie.

87

OS OBNA NJEGA


BON VOYAGE KIT KÓD 469908

EU

Súprava Bon Voyage ponúka 10 produktov osobnej starostlivosti od spoločnosti Young Living v príťažlivej dizajnovej taške. Všetky produkty majú cestovnú veľ kosť, sú praktické a ideálne na propagáciu vašich obľúbených produktov.

COOL AZUL SPORTS GEL KÓ D 543608

OBJEM 100 ml

P OUŽITIE | Pozrite si príslušný produkt.

Športový gél Cool Azul™ Sports Gel obsahuje v každej 100 ml tube až 10 percent esenciálnych olejov. Okrem hydratácie pleti sa náš športový gél môže pochváliť lokálne chladivou zmesou esenciálnych olejov mäty piepornej, kubánskeho oregana a dorada azul obsahujúcimi mentol a gáfor. POUŽIT IE | Pred použitím dôkladne potraste. Naneste a

dôkladne vmasírujte do pokožky. Po použití si umyte ruky.

GENESIS HAND & BODY LOTION KÓD 3706500

OBJEM 245 g

Pleťové mlieko Genesis™ Hand & Body Lotion je ultra hydratačné obsahujúce kokosový olej a iné rastlinné výťažky na upokojenie a výživu suchej, dehydrovanej pokožky. Obsahuje esenciálne oleje z muškátu, zázvorovej trávy, bergamotu a iné na podporu hebkej, zdravej pokožky.

Vyrobený so šetrnými prísadami – vrátane levanduľového esenciálneho

LAVADERM COOLING MIST

oleja a aloe – LavaDerm™ svojím šetrným zložením osviežuje a mierne hydratuje, čím podporuje zdravú pokožku.

KÓ D 324908

POUŽIT IE | Nastriekajte na požadovanú

OBJEM

oblasť. V prípade potreby opakujte každých 10 – 15 minút.

59 ml

POUŽITIE | Naneste na celú pokožku

kvôli hydratácii. Používajte denne.

5201500

Vďaka obsahu levanduľového esenciálneho oleja a ďalších rastlinných zložiek mlieko Lavender Hand & Body Lotion dlhodobo hydratuje a chráni pokožku pred vysušením.

OBJEM

POUŽITIE | Používajte podľa potreby

LAVENDER HAND & BODY LOTION KÓD

226 ml

na hydratáciu dehydrovanej pokožky.

Progessence™ Phyto Plus, určený špeciálne ženám, obsahuje správnu rovnováhu výťažku z čínskeho zemiaka a vitamínu E na podporu zdravo vyzerajúcej pokožky, kým esenciálny olej kadidlo pomáha znížiť viditeľnosť jemných vrások.

PROGESSENCE PHYTO PLUS KÓ D 458108

OBJEM 15 ml

POUŽIT IE | Naneste 2 – 4 kvapky dvakrát

denne na krk. Na dosiahnutie zvýšeného účinku naneste dvakrát denne 1 – 2 kvapky na predlaktie.

SANDALWOOD MOISTURE CREAM KÓD 514808

OBJEM 113 g

Sandalwood Moisture Cream™ má mimoriadne hydratačné účinky vďaka obsahu čistých esenciálnych olejov Young Living. P OUŽITIE | Jemne vmasírujte na tvár, krk a iné požadované

oblasti. Používajte denne po vyčistení a tonizácii pleti.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

O S O BNA NJE G A

88


STAROSTLIVOSŤ O VLASY

Doprajte svojim vlasom zaslúženú starostlivosť! Naše produkty na vlasy obsahujú bezpečné, rastlinné a ekologické zložky, preto sa nemusíte obávať zanesenia nechcených toxínov do svojich vlasov. Tento rad starostlivosti o vlasy s obsahom účinných esenciálnych olejov pomôže oživiť vašu rannú starostlivosť.

COPAIBA VANILLA MOISTURIZING SHAMPOO

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo čistí a bohato hydratuje suché alebo poškodené vlasy. POUŽITIE | Na každodennú hydratáciu

COPAIBA VANILLA MOISTURIZING CONDITIONER

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner výdatne hydratuje suché a poškodené vlasyr. POUŽIT IE | Na každodennú hydratáciu

suchých alebo poškodených vlasov.

suchých alebo poškodených vlasov. KÓD

KÓ D

5194550

5195550

O BJEM

OBJEM

295 ml

295 ml

LAVENDER MINT SHAMPOO

Osviežujúci čistiaci šampón Lavender Mint Daily Shampoo je vhodný na všetky typy vlasov na každodenné použitie. POUŽITIE | Používajte každý deň na

KÓD

umytie a výživu vlasov.

5191550

LAVENDER MINT CONDITIONER KÓ D 5192550

OBJEM

OBJEM

295 ml

295 ml

LAVENDER VOLUME SHAMPOO KÓD 5100500

POUŽITIE | Používajte každý deň na

OBJEM

umytie a posilnenie vlasov.

236 ml

89

Lavender Volume Shampoo šetrne ošetruje a vyživuje jemné vlasy. Rastlinné výťažky, vitamíny a esenciálne oleje odstraňujú nečistoty a pomáhajú zväčšovať objem.

OS OBNA NJEGA

LAVENDER VOLUME CONDITIONER KÓ D 5102500

OBJEM 236 ml

Lavender Mint Daily Conditioner je osviežujúci hydratačný kondicionér vhodný na každodenné použitie na všetky typy vlasov. POUŽIT IE | Používajte každý deň na

umytie a výživu vlasov.

Lavender Volume Conditioner šetrne ošetruje jemné vlasy a dopĺňa šampón Lavender Volume Shampoo. POUŽIT IE | Používajte každý deň na

umytie a posilnenie vlasov.


STAROSTLIVOSŤ O ZUBY

Osviežte svoju hygienu o produkty starostlivosti o zuby! Máme od zubných pást po pastilky všetko, čo potrebujete pre svoj jasne žiarivý úsmev. Vďaka účinnosti našej obľúbenej zmesi Thieves® sa môžete celý deň tešiť zo sviežeho dychu.

KIDSCENTS SLIQUE TOOTHPASTE KÓD 4574

O BJEM

Zubná pasta KidScents® Slique™ Toothpaste využíva zmesi esenciálnych olejov Thieves® a Slique Essence na šetrné čistenie a ochranu zubov. Táto bezpečná a účinná zmes podporuje zdravé zuby bez použitia fluoridu, farbív, syntetických farieb, umelých aróm či konzervačných látok.

114 g

POUŽITIE | Použite ráno, večer a po jedle

KÓ D 3039521

KÓD

KÓD

4463560

4464560

OB JEM

OBJEM

x 1 (1pk)

x 3 (3pk)

Zubná niť Thieves® Dental Floss je vyrobená z pevných vláken, dokáže odolávať rozstrapkaniu, ľahko kĺže medzi zubami a dostane sa aj na ťažko dostupné miesta. Táto odolná, dvakrát napúšťaná niť obsahuje dve vrstvy esenciálnych olejov, čím ponúka dvojitú ochranu na osvieženie vášho dychu.

vďaka svojej sviežej mätovej vôni a dlhotrvajúcemu čerstvému dychu je skvelou voľ bou pre celú rodinu.

OBJEM 118 g

na udržanie zdravých a žiarivých mladých úsmevov.

THIEVES DENTAL FLOSS

Zubná pasta Thieves AromaBright™ Toothpaste využíva silu zmesi esenciálnych olejov Thieves®, čím podporuje čistenie zubov a ďasien. Thieves AromaBright Toothpaste neobsahuje fluorid, syntetické farbivá ani konzervačné látky a

THIEVES AROMABRIGHT TOOTHPASTE

POUŽIT IE | Čistite si zuby ráno a večer a najlepšie po

každom jedle.

THIEVES DENTAROME ULTRA TOOTHPASTE KÓ D 3744521

OBJEM 118 g

P OUŽITIE | Používajte denne podľa potreby.

THIEVES FRESH ESSENCE PLUS MOUTHWASH KÓD 368308

OBJEM 236 ml

Zubná pasta Thieves® Dentarome Ultra Toothpaste využíva silu zmesi Thieves na podporu čistiaceho účinku, zatiaľ čo svieža chuť mäty piepornej dodá čerstvý dych. Thieves Dentarome Ultra, vyrobená z prírodných zložiek, vynikajúco odstraňuje tmavé sfarbenie s cieľom zanechať jasnejší, sviežejší a žiarivejší úsmev! POUŽIT IE | Zuby a ďasná si dôkladne

vyčistite ráno aj večer.

Ústna voda Thieves® Fresh Essence™ Plus Mouthwash zaručí vďaka zmesi esenciálnych olejov Thieves neuveriteľne čisté zuby a ďasná. Táto Young Living ústna voda s obsahom prírodných zložiek je bezpečná a účinná aj bez alkoholu, syntetických farbív a umelých aróm. POUŽITIE | Ústa prepláchnite 1 lyžicou alebo naplneným vrchnákom ústnej vody Fresh Essence Plus 30 – 60 sekúnd alebo podľa potreby.

Obal produktov sa môže líšiť od obrázkov uvedených v tomto katalógu. Vždy si prečítajte pokyny na použitie uvedené na etiketách jednotlivých výrobkov.

O S O BNA NJE G A

90


PROPAGOVANIE ŽIVOTNÉHO

ŠTÝLU

YL

Sme hrdí, že vám po viac ako 20 rokoch venovaných vyvíjaniu produktov, ktoré čistia domácnosť, vyživujú telo, skrášľujú pokožku a vlasy a upokojujú dušu, prinášame voľ by, ktoré podporujú naozaj zdravý pocit v každom smere. Bez jediného zaváhania v našom nekompromisnom záväzku Seed to Seal® je naším cieľom poskytnúť vám veľa spôsobov na včlenenie dobrého pocitu do vašich zvykov a vašej domácnosti. Dosiahnuť finančnú nezávislosť prostredníctvom šírenia Young Living medzi ľudí okolo vás je pre vás príležitosťou pozvať do svojho života ďalší rozmer dobrého pocitu.


PREČO SA PRIDAŤ K Young Living?

Pridaním k Young Living sa stanete členom podporného celosvetového spoločenstva jednotlivcov, ktorí sú nadšenými zástancami pravých, prírodných riešení pre seba a svoje rodiny. Členstvo v Young Living prináša omnoho viac ako prístup k esenciálnym olejom a produktom obsahujúcim esenciálne oleje. Ponúka aj tieto výhody: •

Na produktoch Young Living môžete ušetriť 24 percent z maloobchodnej ceny: Vďaka tejto výraznej zľave môžete objaviť viac svojich obľúbených produktov a oboznámiť iných s našimi prelomovými produktmi.

Príležitosť zúčastniť sa nášho plánu odmien: Náš plán odmien je jeden z najštedrejších v tomto odvetví a ponúka nadpriemerné výplaty prostredníctvom provízií, značných bonusov a maloobchodného predaja, a to len za propagáciu esenciálnych olejov!

Výhody nášho programu Essential Rewards: Vaše obľúbené produkty nielenže prídu každý mesiac bez problémov až k vašim dverám, ale opakovaným zadaním objednávky každý mesiac si môžete zbierať body na bezplatné produkty! Vstupom do programu Essential Rewards navyše získate aj možnosť zliav na poštovné, vernostné darčeky, nárok na určité bonusy a prístup k exkluzívnym akciám!

Uznanie za vaše nadanie a usilovnú prácu: Každý rok organizujeme niekoľ ko pobytov na nádherných miestach po celom svete, na ktorých odmeňujeme a školíme tých, ktorí preukázali výnimočné zanietenie pre budovanie svojho podnikania. Navyše, členom, ktorí dosiahnu postup na vyššiu úroveň, je každý rok vyslovené uznanie pred všetkými na konferencii International Grand Convention.

93

PODIJEL ITE YL ŽIVOTNI STIL


ESSENTIAL REWARDS Dostávajte objednávku automaticky každý mesiac zaregistrovaním sa v programe Essential Rewards! Získate body na bezplatné produkty, zľavnené poštovné, exkluzívne odmeny a svoju objednávku si môžete každý mesiac upravovať podľa potreby. S toľ kými výhodami a bonusmi nebude vhodnejší čas začať ako práve teraz! Ďalšie informácie nájdete na YoungLiving.com.

Č L ENOVIA

ESSENTI AL

R EWAR DS

MAJ Ú

prednostné zásielky vašich obľúbených produktov Young Living

možnosť z každej objednávky Essential Rewards získať späť 25 percent v bodoch na budúce objednávky

znížené ceny poštovného

možnosť kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť svoju objednávku

1 – 3 mesiace: vrátenie 10 percent v bodoch z PV vašich ER objednávok

znížené ceny exkluzívnych súprav produktov

nárok na exkluzívne bonusy vrátane Rising Star Team Bonus

4 – 24 mesiace: vrátenie 20 percent v bodoch z PV vašich ER objednávok

vernostné darčeky za 3, 6, 9 a 12 mesiacov súvislej účasti

25 mesiacov a viac: vrátenie 25 percent v bodoch z PV vašich ER objednávok

THIEVES ESSENTIAL REWARDS KIT KÓD

Thieves 15 ml

369708

Thieves AromaBright Toothpaste

Thieves Mouthwash

Thieves Foaming Hand Soap x 2 (236,5 ml)

Thieves Spray x 2

Thieves Household Cleaner x 2 (426 ml)

Thieves Waterless Hand Purifier x 2 (29,35 g)

NINGXIA® RED ESSENTIAL REWARDS KIT KÓ D

NingXia Red x 4 (750 ml)

489308

NingXia Red Singles (60 ml), 30 pk

E S S E NT IA L RE WA RD S

94


Nastavte sa na úspech s Young Living

SÚPRAVOU PRE ZAČIATOČNÍKOV! Naše súpravy pre začiatočníkov obsahujú špičkové materiály o budovaní podnikania a viac vzoriek produktov ako kedykoľvek predtým. Sú ideálnym spôsobom, ako niekomu predstaviť značku Young Living a životný štýl. Zaregistrujte sa objednaním si jednej z našich súprav pre začiatočníkov a získate veľa exkluzívnych výhod vrátane: •

24 % veľ koobchodnej zľavy

možnosti získať mesačné provízie a bonusy

nároku na účasť v programe Essential Rewards a možnosti získať bezplatné produkty, zľavnené poštovné a viac

príležitosti pomôcť druhým objaviť lepšie zdravie a slobodu

Z A Č N I T E H N E Ď T E R A Z N A Yo u n g L i v i n g . c o m !

PREMIUM STARTER KIT WITH ARIA DIFFUSER KÓD (SK )

1 x Premium Essential Oils Collection

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

546568

1 x Aria Diffuser

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml


PREMIUM STARTER KIT WITH DEWDROP DIFFUSER KÓ D (SK ) 546368

1 x Premium Essential Oils Collection

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

1 x Dewdrop Diffuser

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml

PREMIUM STARTER KIT WITH NINGXIA KÓD 546768

NingXia Red – 2 x 750 ml bottles

Basic Starter Kit:

1 x Orange+ 5 ml

30 x NingXia Red Single (60 ml)

Marketing Literature

10 x Sample Oil Bottles

NingXia Nitro

1 x Stress Away 5 ml

2 x NingXia Red Single (60 ml)

1 x Product Guide

1 x AromaGlide Roller Fitment

10 x Business Card Sampler

P O D IJE L IT E YL Ž IV O T NI S T IL

96


PREMIUM STARTER KIT WITH THIEVES 1 x Thieves 15 ml

KÓD 546668

2 x Thieves Spray

1 x AromaGlide Roller Fitment

1 x Thieves AromaBright Toothpaste

2 x Thieves Waterless Hand Purifier

1 x Orange+ 5 ml

1 x Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash

1 x Product Guide

10 x Sample Oil Bottles

Basic Starter Kit:

2 x NingXia Red Single (60 ml)

Marketing Literature

10 x Business Card Sampler

2 x Thieves Household Cleaner 2 x Thieves Foaming Hand Soap

BASIC STARTER KIT KÓD 546068

97

1 x Stress Away 5 ml

Marketing Literature

1 x Orange+

1 x Stress Away 5ml

10 x Sample Oil Bottles

1 x AromaGlide Roller Fitment

2 x NingXia Red Single (60ml)

PODIJEL ITE YL ŽIVOTNI STIL

10 x Business Card Sampler


VZDELANIE

Dozvedieť sa viac o spoločnosti Young Living a našom záväzku kvality nebolo nikdy ľahšie! Naše vzdelávacie nástroje od katalógu produktov po brožúry, od brožúr po materiály o pláne odmeňovania sú obsiahle, inšpiratívne a nevyhnutné, ak sa chcete stať Young Living expertom.

COMPENSATION PLAN FLYER

APPLICATION CHART

Essential Oil Blends This application chart is intended to guide you in essential oil use; however, qualified health professionals may offer additional guidance and should be contacted for serious health conditions. Always check individual label directions before use. Photosensitivity: Avoid direct sunlight and UV rays for at least 24 hours after application to skin. Neat: Can be used directly on the skin, but dilution with V-6TM Enhanced Vegetable Oil Complex is strongly recommended.

KÓD

Abundance Acceptance Aroma Life Aroma Siez Australian Blue Awaken Believe Brain Power

Tento leták obsahuje prehľad štedrého plánu odmien a príležitostí na bonusy Young Living. GLF

Peace & Calming

Gratitude

Present Time

Grounding

Progessence Phyto Plus

Harmony

Purification

Highest Potential

Raven

Hope

R.C.

Humility

Release

ImmuPower

Relieve It

Christmas Spirit

Inner Child

RutaVaLa

Citrus Fresh

Inspiration

Sacred Mountain

Into The Future

SARA

Clarity

Dilute: Dilution required. See label for use.

Common Sense

Joy

SclarEssence

DiGize

JuvaCleanse

Sensation

Aromatic: Inhale directly or use a Young Living diffuser.

Dream Catcher

Please note not all Essential oil blends are currently available in Europe.

Egyptian Gold EndoFlex

Dragon Time

JuvaFlex

Slique Essence

Lady Sclareol

Surrender

Live With Passion

The Gift

Longevity

Thieves

En-R-Gee

Magnify Your Purpose

3 Wise Men

photosensitivity

Envision

Melrose

Transformation

neat

Exodus II

M-Grain

Trauma Life

dilute

Forgiveness

Mister

Valor

aromatic

Gathering

Motivation

White Angelica

Gentle Baby

PanAway

Young Living’s research has allowed us to infuse everyday nutritional and personal-care products with pure essential oils, resulting in unmatched natural benefits. These unique creations offer a convenient way to experience even more of nature’s priceless gift, essential oils. Find out more at youngliving.com.

EVERYDAY ESSENTIALS BROCHURE

For more information, please contact this Young Living distributor: Code 492108

472008

KÓ D

O B J EM

492108

x 25

OBJEM x 25

en Xia Red

®

NINGXIA RED BROCHURE

die Ningxia Wolfsbeere als eine der üchte weltweit verehrt. Voll mit Ballaststoffen und tien gilt sie als wahres Kraftpaket und Wunderwerk der

perte für ätherische Öle, hat die Kraft der Ningxia natürlichen Energie reiner ätherischer Öle in einem ereint: Das synergistisch wirksame Nährstoffgetränk ert Ihren ganzen Körper und versorgt ihn mit lang ch Sie heute schon Ihren NingXia Red getrunken?

F: Was ist rot und steckt voller Vorteile für Ihre Gesundheit?

KÓD A: NingXia

495208

Besuchen Sie ningxiared.com und erfahren Sie mehr über die neue Rezeptur und die außergewöhnlichen gesundheitsfördernden Wirkungen von NingXia Red.

O BJEM Code 495210

x 25

Brožúra NingXia Red je skvelým úvodom k účinkom produktov NingXia Red. Skvelá na stretnutia a pre priateľov, určite pritiahne záujem ľudí o priaznivé účinky kustovnice čínskej Ningxia.

RAINDROP TECHNIQUE FLYER

Tento leták obsahuje informácie o produktoch a schémy s postupmi na

KÓD

vykonávanie techniky Raindrop Technique.

441008

Brožúra Everyday Essentials predstavuje naše najobľúbenejšie esenciálne oleje a uvádza, ako ich môžete zakomponovať do svojej každodennej rutiny. Nováčikovia, ale aj pokročilí zákazníci nájdu množstvo informácií o používaní vrátane schémy vhodnej aplikácie samostatných esenciálnych olejov aj zmesí. AN INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS

Everyday Essentials

Young Living (Europe) Ltd. Harvard Way Harvard Industrial Park Kimbolton, Cambs PE28 0NJ UK

KATALÓG PRODUKTOV KÓ D

KÓ D

384968

385068

OBJEM

OBJEM

x1

x 10

Všetky Young Living produkty sú v tomto katalógu usporiadané podľa abecedného poradia. Pomocou tohto Product Guide katalógu produktov s informačnými popismi, tipmi na používanie a podrobnými popismi sa môžete jednoducho oboznámiť s produktmi Young Living a propagovať ich.

O BJEM x1

P O D IJE L IT E YL Ž IV O T NI S T IL

98


KAZALO 40

5-Day Nutritive Cleanse

71

30 Oil Case

53

30 Oil Collection

50

A Abundance

40

Acceptance

40

Aria Ultrasonic Diffuser

52

Aroma Carousel

53

AromaEase

40

AromaGlide Roller Fitments

53

AromaGuard Meadow Mist Deodorant 87 AromaGuard Mountain Mint Deodorant 87 Aroma Life

40

AromaLux Atomizing Diffuser

52

Aroma Siez

40

ART Creme Masque

78

ART Gentle Cleanser

78

ART Light Moisturiser

78

ART Refreshing Toner

78

ART Renewal Serum

78

ART Sheerlumé Brightening Cream

78

ART Skin Care System

78

Awaken

40

B Balance Complete

71

Basic Starter Kit

97

Basil

26

Bath & Shower Gel Base

86

Believe

40

Bergamot

26

Black Pepper

26

Blender Bottle

74

BLM

71

Blue Tansy

26

Bon Voyage Kit

88

Boswellia Wrinkle Cream

79

KAZAL O

E

Breathe Again Roll-On

48

Elemi

27

Build Your Dream

41

EndoFlex

42

En-R-Gee

42

Essential Oil Sample Bottles

53 71

C

3 Wise Men

99

41

Brain Power

Cardamom+

36

Essentialzyme

Carrot Seed

26

Essentialzymes-4

71

Cedarwood

26

Eucalyptus Blue

28

Cel-Lite Magic Massage Oil

49

Eucalyptus Globulus

28

Christmas Spirit

41

Eucalyptus Radiata

28

Cinnamint Lip Balm

79

Evening Peace Bath & Shower Gel

86

Cinnamon Bark

26

Everyday Essentials Brochure

98

Cinnamon Bark+

36

Everyday Oils

50

Cistus

26

Exodus II

42

Citronella

27

Citrus Fresh

41

F

Clarity

41

Feelings

50

Clary Sage

27

Fennel

28

Clary Sage Floral Water

64

Fennel+

36

Clear Vegetable Capsules

53

Forgiveness

Clove

27

Frankincense

Clove+

36

28, 42 28

ComforTone

71

G

Common Sense

41

Gary’s True Grit Einkorn Flour

74

Compensation Plan Flyer

98

Gary’s True Grit Einkorn Rotini Pasta

74

Cool Azul

41

Genesis Hand & Body Lotion

88

Cool Azul Sports Gel

88

Gentle Baby

42

Copaiba

27

Geranium

28

Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner 89

German Chamomile

28

Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo 89

Ginger

28

Cypress

Ginger+

36

Glass Oil Droppers

53

GLF

42

27

D Deep Relief Roll-On

48

Grapefruit

29

Detoxzyme

71

Grapefruit Lip Balm

79

Dewdrop Diffuser

52

Gratitude

43

Digest & Cleanse

71

Grounding

43

DiGize

41

Dill

27

H

Dorado Azul

27

Harmony

43

Dragon Time

42

Helichrysum

29

Dragon Time Bath & Shower Gel

86

Highest Potential

43

Dragon Time Massage Oil

49

Hinoki

29

Dream Catcher

42

Hong Kuai

29

HydroGize Water Bottle

74


I

Lemon

30

OmegaGize3

73

ICP

72

Lemongrass

30

Orange

31

Idaho Balsam Fir

29

Lemongrass+

36

Orange Blossom Facial Wash

79

Idaho Blue Spruce

29

Lemon Myrtle

30

Orange+

38

ImmuPower

43

Lemon+

36

Oregano

31

Inner Child

43

Life 9

72

Oregano+

38

Inner Defense

72

Light the Fire

44

Ortho Ease Massage Oil

49

Lime

30

Ortho Sport Massage Oil

49

Live Your Passion

44

J Jade Lemon

29

Longevity

44

P

Jasmine

29

Longevity Softgels

72

Palo Santo

Joy

43

Juniper

30

M

JuvaCleanse

43

Magnify Your Purpose

JuvaFlex

44

JuvaPower

72

JuvaSpice

72

K

32

PanAway

45

Patchouli

32

44

Peace & Calming

45

Marjoram

30

Peace & Calming II

45

MegaCal

72

Peppermint

32

Melissa

31

Peppermint+

38

Melrose

44

Pine

32

M-Grain

44

Premium Starter Kit with Aria Diffuser

95

KidScents GeneYus

62

Mister

45

Premium Starter Kit with Dewdrop Diffuser 96

KidScents Owie

62

Morning Start Bath & Shower Gel

86

Premium Starter Kit with NingXia

96

KidScents Shampoo

62

Motivation

45

Premium Starter Kit with Thieves

97

MultiGreens

72

Product Guide

98

Myrrh

31

Progessence Phyto Plus

88

Myrtle

31

Purification

45

KidScents Slique Toothpaste KidScents TummyGize

62, 90 62

L 44

N

LavaDerm Cooling Mist

88

Nicolas Diffuser

64

Raindrop Technique

50

Lavender

30

NingXia Dried Wolfberries (Organic)

68

Raindrop Technique Flyer

98

Lavender+

36

NingXia Nitro

68

Rainstone Diffuser

52

Lavender Bath & Shower Gel

86

NingXia Red

68

Raven

45

Lavender Dry Flowers

64

NingXia Red Brochure

98

Ravintsara

32

Lavender Einkorn Pillow

64

NingXia Red Combo Pack

68

R.C.

45

Lavender Essential Water

64

NingXia Red Essential Rewards Kit

94

Relaxation Massage Oil

49

Lavender Floral Water

64

NingXia Red Singles

68

Release

46

Lavender Foaming Hand Soap

87

NingXia Zyng

68

Relieve It

46

Lavender Hand & Body Lotion

88

Northern Lights Black Spruce

31

Roman Chamomile

32

Lavender Honey

64

Nutmeg

31

Rose

32

Lavender Lip Balm

79

Nutmeg+

38

Rosemary

32

Lavender Mint Daily Conditioner

89

Rosemary+

38

Lavender Mint Daily Shampoo

89

O

Rosemary Floral Water

64

Lavender Volume Shampoo

89

Ocotea

31

Royal Hawaiian Sandalwood

33

Lavender Volume Conditioner

89

Oil Bottle Cap Labels

53

RutaVaLa

46

Ledum

30

Oils of Ancient Scripture

50

RutaVaLa Roll-On

48

Lady Sclareol

R

KAZALO

100


S

Spearmint

33

Thyme+

38

33

Stress Away

47

Tranquil Roll-On

48

Sacred Mountain

46

Stress Away Roll-On

48

Transformation

47

Sage

33

Sulfurzyme

73

Trauma Life

47

Super Cal

73

Sacred Frankincense

Sandalwood Moisture Cream

79, 88

U

SARA

46

Satin Facial Scrub, Mint

79

T

Savvy Minerals - Blush

81

Tangerine

Savvy Minerals - Bronzer

81

Tangerine+

38

V

Savvy Minerals - Brush Set

83

Tea Tree

33

V-6 Vegetable Oil Complex

49

Savvy Minerals - Eyeliner- Jet Setter

83

The Gift

47

Valerian

33

Savvy Minerals - Eyeshadow

83

Thieves

47, 58

Valor

47

Savvy Minerals - Foundation

81

Thieves AromaBright Toothpaste

58, 90

Valor II

47

Savvy Minerals - Lip Gloss

84

Thieves Cleansing Soap

58, 87

Vetiver

34

Savvy Minerals - Lipstick

84

Thieves Dental Floss

58, 90

Vitassage with Storage Case

53

Savvy Minerals - Misting Spray

84

Thieves Dentarome Ultra Toothpaste 58, 90

Savvy Minerals - Multitasker

83

Thieves Dish Soap

58

W

Savvy Minerals - Veil - Diamond Dust

83

Thieves Essential Rewards Kit

94

White Angelica

47

SclarEssence

46

Thieves Foaming Hand Soap

58, 87

Wintergreen

34

Sensation

46

Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash 58, 90

Wolfberry Crisp Bars

74

Sensation Bath & Shower Gel

86

Thieves Household Cleaner

59

Wolfberry Eye Cream

79

Sensation Massage Oil

49

Thieves Laundry Soap

59

Shutran

46

Thieves Mints

59

X

Shutran Shave Cream

79

Thieves Spray

59

Xiang Mao

Slique Bars

69

Thieves+

Slique Essence

69

Thieves Waterless Hand Purifier

59

Y

Slique Tea

69

Thyme

33

Ylang Ylang

101

KAZAL O

USB Diffuser

52

33

34

38, 59 34


PRIPRAVENÝ PRIDAŤ SA K NÁM? Pridať sa k Young Living je jednoduché a má veľa výhod! Funguje to takto: 1.

Prejdite na YoungLiving.com/Signup.

2.

Riaď te sa výzvami pri registrácii vrátane výberu členstva buď ako distribútor, alebo zákazník: a.

lenovia-distribútori majú 24-percentnú zľavu z ceny výrobku a možnosť využiť výhody programu Č Essential Rewards a nášho štedrého plánu odmien.

b.

Členovia-zákazníci platia plnú sumu za Young Living produkty, nie sú obmedzení minimálnou hodnotou objednávky pre aktívne členstvo. Nemôžu využiť výhody programu Essential Rewards alebo plánu odmien.

3.

V prípade záujmu si vyberte súpravu pre začiatočníka alebo súpravu Essential Rewards.

4.

Pridajte akékoľvek ďalšie produkty do svojej objednávky.

5.

Prejdite do pokladne a dokončite svoju registráciu.

6.

Vyskúšajte najkvalitnejšie produkty s obsahom esenciálnych olejov na svete!


WORLD LEADER ESSENTIAL OILS in

Spravovanie našej planéty berieme vážne. Vďaka špičkovému procesu výroby vám prinášame tie najčistejšie oleje na svete.

Nazývame ho ®

Nie je to len slogan – je to naše poslanie.

384968 v.1

®

Profile for Young Living Essential Oils

Katalóg produktov – 2018 – SK-EUR  

Všetky Young Living produkty sú v tomto katalógu usporiadané podľa abecedného poradia. Pomocou tohto katalógu produktov s informačnými popis...

Katalóg produktov – 2018 – SK-EUR  

Všetky Young Living produkty sú v tomto katalógu usporiadané podľa abecedného poradia. Pomocou tohto katalógu produktov s informačnými popis...