__MAIN_TEXT__

Page 1

KATALÓG PRODUKTOV PRE EURÓPU


Víta vás spoločnosť

YOUNG LIVING!

Veľmi nás teší, že vás môžeme privítať v našej rodine Young Living. Našou misiou je priniesť esenciálne oleje do každej domácnosti na svete. Ľudia na celom svete hľadajú odpovede na svoje fyzické, ako aj duševné zdravie či finančnú prosperitu. Teší nás, že ste členom spoločnosti Young Living, a môžete náš odkaz predať svetu. Milióny ľudí čaká, kým im dáte odpovede na ich otázky a ukážete im lepšiu cestu. Ľudia môžu byť naozaj slobodní, iba ak sú silní, zdraví a finančne silní, aby mohli cestovať, učiť a dávať tým, ktorí to potrebujú. Ako svetový líder v esenciálnych olejoch vyrábame kvalitné esenciálne oleje prostredníctvom nášho procesu Seed to Seal, ktorého sa môžete zúčastniť počas období výsadby a zberu či návštevou našich partnerov na pestovanie a destiláciu po celom svete. Naša rodina sa s nadšením delí s vami všetkými na celom svete o to, čo milujeme. Je nesmierne potešujúce vidieť rodiny a toľ ko detí chcieť používať oleje a vyskúšať si ich mnohé blahodarné účinky. Toto sú nové a vzrušujúce časy veľ kého rozmachu. Katalóg produktov 2016 predstavuje viac ako 20 rokov odhodlania pomôcť vám nájsť slobodu celoživotného dobrého pocitu, ktorú ste si vždy predstavovali, ale pochybovali, či to niekedy bude možné. Všetci sa tu v spoločnosti Young Living usilujeme ponúknuť vám bezpečné a účinné produkty s obsahom esenciálnych olejov na vystriedanie kontroverzných prísad v domácnostiach a kanceláriách. Tento praktický a obsiahly katalóg vám má pomôcť rýchlo nájsť, čo hľadáte a objaviť nové produkty, ktoré ste ešte nevyskúšali. Naše produkty vám majú pomôcť nájsť oázu slobody s pocitom fyzického i emocionálneho zdravia. Teraz máte príležitosť vyskúšať blahodarné účinky čistej podstaty prírody určenej pre každého. Majú vám pomôcť podporiť telo, upokojiť rušné prostredie a pozdvihnúť náladu.

Mary a Gary Youngovci výkonná riaditeľ ka a zakladateľ


OBSAH

Európa 2016 Nie všetky produkty značky Young Living sú dostupné v každej krajine, v ktorej spoločnosť pôsobí. Všímajte si preto kódy krajín pod popisom každého produktu. Je však možné kúpiť si tieto produkty na predvádzacie a osobné účely.

O spoločnosti Young Living  � ������������������ 2 Začnite s Young Living���������������������� 12 Samostatné esenciálne oleje����������������� 18 Zmesi esenciálnych olejov������������������� 30 At Home (Doma)����������������������������� 50 Healthy & Fit (Zdravé a Fit)  � ������������ 58

KĽÚČ KÓDOV KRAJÍN Spojené kráľovstvo

UK

Rakúsko

AT

Nemecko

DE

Írsko

IE

Švédsko

SE

Španielsko

ES

Dostupný vo všetkých členských štátoch EÚ

EU

Osobná starostlivosť...........................68 Propagovanie životného štýlu�������������� 78 Alter natívne produkty������������������������ 83 Register������������������������������������������ 84 Objednávanie � ���������������������������������� 89

FA C E B O O K . C O M / PA G E S / Y O U N G -

Páčia sa vám reklamy na výrobky v tomto katalógu? Nájd ite si svoje obľúbené produkty a zd ieľajte ich na Facebooku!

L I V I N G - Č E S K Á - R E P U B L I K A - A SLOVENSKO/581399118621029 T W I T T E R . C O M / Y L E O E U R O P E I N S TA G R A M . C O M / Y O U N G L I V I N G E O P I N T E R E S T. C O M / Y O U N G L I V I N G E O B L O G . Y O U N G L I V I N G . C O M

Informácie v tomto katalógu sú správne k januáru 2016.


Spravovanie našej planéty berieme vážne. Náš špičkový proces výroby vám prináša najčistejšie oleje na svete. Nazývame to Seed to Seal™ (od semienka po uzáver). Nie je to len slogan – je to naše poslanie.


Náš

CIEĽ

Eukalyptus úzkolistý

Šíriť lepšie zdravie a hojnosť medzi ľudí po celom svete bolo pre Young Living vždy prioritou číslo 1. Naša rozmanitá celosvetová komunita je odhodlaná šíriť náš jedinečný odkaz a kvalitné produkty do každej domácnosti na svete.

FORT NELSON, BC, Kanada

C A L G A RY, AB, Kanada

S T. M A R I E S , I D , USA

LONDÝN, Spojené král’ovstvo

H IG H L A N D F L ATS , I D , USA

LEHI, U T , USA

SIMIANE-LA-ROTONDE, Francúzsko

S P L I T, Chorvátsko TOKIO, Japonsko

MONA , U T , USA

ALMOG, Izrael

M E X I KO C I T Y, Mexiko

H O N G KO N G , Cˇ ína

SALALAH, Omán

TA I T UNG , Taiwan KUA L A LU M PU R , Malajzia

G UAYAQU I L , Ekvádor

SINGAPORE

S Y D N E Y, Austrália

Medzinárodné kancelárie Young living Farma alebo liehovar Young living Globálna central Young Living

FAKTY O RASTE SPOLOČNOSTI V roku 2015 uviedla spoločnosť Young Living Europe na trh vyše 20 produktov vrátane nových esenciálnych samostatných olejov a zmesí.

Viac ako 16 000 členov z celého sveta sa tento rok zúčastnilo Veľkej medzinárodnej konferencie či našej každoročnej oslavy.

Esenciálne oleje Young Living pochádzajú z vyše 50 rôznych zdrojov a sú hodné označenia kvality Seed to Seal®.

3


Naše

FARMY SVETE po celom

S T.

M AR IE S,

IDA HO,

USA

Týchto 200 akrov (0,8 km2) nepoškvrnenej pôdy v údolí s okolitými horami v severnom Idahu bolo prvou farmou, ktorú kúpil zakladateľ D. Gary Young. Hoci sa na nej zo začiatku pestovala výlučne levanduľa, ukázalo sa, že má tiež ideálne podmienky na pestovanie medovky, ktorá sa teraz stala hlavnou plodinou. Pestovali sa tu prvé skleníkové sadenice, ktoré boli potom prevezené na našu farmu v meste Mona v Utahu. Vykonalo sa tu veľa výskumu rastlín a so zvyšovaním úrody na farme sa tu uskutočnilo Garyho významné experimentovanie a učenie sa umeniu destilácie. Vratič obyčajný tu bol po prvýkrát na divoko vypestovaný a destilovaný.


HIGHLAND FLATS, NAPLES, IDAHO, USA

SIMIANE-LA-ROTONDE, FRANCÚZSKO

Je miestom konania oboch udalostí, Zimného zberu (Winter Harvest) a Jarnej opätovnej výsadby (Spring Replanting). Na tejto malebnej farme drevín môžu členovia priamo zažiť proces Seed to Seal. Pestuje a destiluje sa tu jedľa balzamová z Idaha, tuja riasnatá, borovica, smrek pichľavý z Idaha a ďalšie ihličnany. Farma je zároveň domovom prvého moderného plne automatizovaného destilačného zariadenia na svete.

Genéza cesty D. Garyho Younga k esenciálnym olejom, Provensálsko vo Francúzsku, je oslavované pre svoje zvlnené hory a zdanlivo nekonečné polia voňajúcej levandule. Na našej krásnej farme oproti zámku na kopci sa pestuje levanduľa, lavandin, rozmarín, šalvia muškátová a pšenica klasnatá.

S P L I T, C H O RV Á T S K O

M O NA , U TA H , U S A

Chorvátsko, dobre známe ako ideálne miesto na pestovanie slamihy, tiež poskytuje ideálne prostredie pre širokú škálu aromatických rastlín. Farma v Chorvátsku sa neustále rozrastá s plochou pestovania slamihy. Nedávno spoločnosť Young Living kúpila krásnu budovu asi 30 minút od farmy. V tejto budove sa nachádza destilačné zariadenie, výrobný závod a distribučné centrum.

Young Living Levanduľová farma, založená v roku 1995, sa stala celosvetovou destináciou pre celú rodinu. Pestujeme akre levandule, šalvie muškátovej, mäty piepornej, yzopu, zlatobyľu a mnoho iných plodín, ktoré sa destilujú na výrobu niektorých z našich najobľúbenejších esenciálnych olejov. Na tejto krásnej farme sa každý rok koná oslava s názvom Dni levandule a mnoho ďalších špeciálnych udalostí.

5


SAL A L A H,

O MA N

Od roku 2010 uzavrela spoločnosť Young Living partnerstvo s ománskymi zberateľmi, aby si zabezpečila zdroj živice kadidlovníka pravého, z ktorého sa po destilácii vyrába esenciálny olej Kadidlovník pravý. Sme prvou a jedinou spoločnosťou na svete, ktorá získala povolenie destilovať túto živicu a vyvážať cenný esenciálny olej do západného sveta.

G UAYAQU I L , E K V Á D O R Svieža úrodná pôda v Guayaquile vytvára vynikajúce podmienky pre rast unikátnych a vzácnych rastlín, ako sú eukalyptus modrý, kananga voňavá, čokoláda, dorado azul, okotea a mnoho ďalších. Moderné destilačné zariadenie na tejto farme je najväčšie v Južnej Amerike.

PA RT N E R S K É

FARMY

Okrem vlastných fariem je spoločnosť Young Living v rámci partnerstva s nezávislými pestovateľmi čiastočným vlastníkom mnohých ďalších po celom svete. Naši partneri súhlasia s prísnym dodržiavaním procesu Seed to Seal a sú dôkladne kontrolovaní. Prostredníctvom partnerských fariem podporuje spoločnosť Young Living lokálne nezávislé farmárčenie a zároveň dodržiava svoj absolútny záväzok kvality.

SPOLU PRACU JÚ CE FARMY F O RT N E L S O N, BR I T SK Á KO LUM BIA, K A NA DA Na farme Northern Lights, kúpenej v roku 2014, sa pestuje a destiluje smrek čierny, rojovník, rebríček obyčajný a dokonca pšenica klasnatá. Táto malebná farma bude ako súčasť nášho záväzku udržateľnosti miestom neustáleho zalesňovania stromami. Na farme bude čoskoro sušiareň, ktorá spracuje drevené triesky do granúl, ktoré sa dajú použiť ako ekologickejšia možnosť do pecí na spaľovanie dreva v okolitých komunitách.

6

YoungLiving.com

Mnoho esenciálnych olejov získavame tiež zo spolupracujúcich fariem na celom svete. Títo vážení pestovatelia spolupracujú exkluzívne so spoločnosťou Young Living a zaväzujú sa prísne dodržiavať proces Seed to Seal. Ako investor do týchto fariem zblízka monitorujeme kvalitu a pravosť rastlín a olejov, ktoré dodávajú.

K VA L I F I KOVA N Í PREDAJCOVIA Mnoho esenciálnych olejov nakupujeme aj od rôznych svetových predajcov, ktorých dodávatelia sa podriaďujú nášmu striktnému a náročnému procesu Seed to Seal. Esenciálne oleje od týchto predajcov dôkladne a prísne testujeme.


Náš prísľub čistoty od semienka po uzáver

SEED TO SEAL

Spoločnosť Young Living už viac ako 20 rokov udáva štandard čistoty a účinnosti esenciálnych olejov. Srdcom nášho prísľubu kvality je proces Seed to Seal® a patentovaný proces, ktorý sa pri výrobe pravých esenciálnych olejov zameriava na päť najdôležitejších požiadaviek:

SADENIE

Vybrať semená, z ktorých vyrastú rastliny s optimálnou hladinou požadovaných zložiek je nevyhnutným prvým krokom nášho procesu Seed to Seal.

P E S T OVA N I E

Naše odborné znalosti trvale udržateľného poľnohospodárstva zaručujú, že sa dodržiavajú prísne normy jednak na farmách spoločnosti Young Living, jednak na starostlivo monitorovaných partnerských farmách.

D E S T I L OVA N I E

Spájame staré a moderné metódy na udržanie ideálneho profilu zložiek s blahodarným účinkom v každej šarži esenciálneho oleja.

T E S T OVA N I E

Aby sa dala zaručiť dôsledná kvalita a čistota, sú naše oleje testované v našich vlastných laboratóriách, ale aj zariadeniach tretej strany. Esenciálne oleje Young Living pochádzajú z mnohých zdrojov spĺňajúcich naše prísne požiadavky procesu Seed to Seal®.

U Z AV R E T I E

Proces Seed to Seal ukončíme starostlivým uzavretím a skontrolovaním každej fľaštičky esenciálneho oleja v našom modernom zariadení a odošleme členom na celom svete.

Viac informácií o procese Seed to Seal a farmách po celom svete sa dozviete na SeedtoSeal.com.


Čo sú

ESENCIÁLNE OLEJE? Rastliny a bylinky pestované na farme alebo nadivoko sú s láskou pozbierané a stromy s láskou vyťažené. Esenciálne oleje sú koncentrované výťažky z týchto rastlín a stromov získané dôkladnou destiláciou parou, lisovaním za studena a navŕtaním stromu na získanie živice. Tieto čisté esenciálne oleje sú oveľa účinnejšie ako rastliny, z ktorých boli vyťažené. Ponúkame stovky samostatných olejov, zmesí a produktov obsahujúcich esenciálne oleje. Každý z nich obsahuje optimálnu koncentráciu špecifických prirodzene sa vyskytujúcich zložiek maximalizujúcich ich účinok. Každej stránke každodenného života môže prospievať používanie esenciálnych olejov, či už na aromaterapiu, osobnú starostlivosť alebo využitie v domácnosti!

ESENCIÁLNE OLEJE A PRODUKTY S ICH OBSAHOM Čisté esenciálne oleje sú základom všetkého, čím sa spoločnosť Young Living zaoberá. Ylang Ylang

8

YoungLiving.com

Ponúkame produkty v štyroch kategóriách na každodenné obohatenie a zjednodušenie života:


ESENCIÁLNE OLEJE DOMA

ZDRAVÉ & FIT

Nechajte nimi nasiaknuť svoje telo, myseľ a dušu a objavte čistý ukotvený život, ktorý ste vždy chceli. Samostatné oleje, zmesi alebo špeciálne extrakty pozývajú nový rozmer zdravia do vášho života.

Svoju rodinu a domov udržujte čisté a chránené s produktami z prírody ideálnymi na každodenné použitie. Naše produkty do domácnosti obsahujú zložky, ktoré chcete, bez tých, ktoré nechcete.

Uspokojte výživové potreby svojho tela a aj svoje chuťové poháriky. Táto zostava výživových doplnkov a zdravých chutných pochúťok je plná možností, ktoré si obľúbi celá vaša rodina.

Doma – viac na strane 50.

Zdravé & Fit – viac na strane 58.

Esenciálne oleje – viac na strane 18.OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ Odkryte svoju prirodzenú žiaru s naším radom produktov osobnej starostlivosti s obsahom esenciálnych olejov. Prečisťujte, vyživujte a hydratujte so zložením bez kontroverzných prísad. Doprajte vášmu telu lepší pocit zvonka i zvnútra!

Osobná starostlivosť – viac na strane 68.


Citrónovník limetový

Použitie

ESENCIÁLNYCH OLEJOV Riaďte sa nasledujúcimi tipmi a jednotlivými inštrukciami na etiketách a zažite úžasné účinky esenciálnych olejov podporujúcich zdravie.

A RO MATICKY Inhalovanie určitých esenciálnych olejov povzbudzuje zmysly a môže mať veľa pozitívnych účinkov na telo. Vyskúšajte tieto tipy na inhaláciu: •

Inhalujte olej priamo z fľaštičky.

Použite ktorýkoľvek z kvalitných difuzérov spoločnosti Young Living.

Opatrne nalejte horúcu vodu do misky a pridajte niekoľ ko kvapiek esenciálneho oleja. Prikryte si hlavu a misku uterákom, akoby ste vytvorili stan. Pomaly a zhlboka dýchajte.

LO K Á LNA

APLIKÁCIA

Mnoho esenciálnych olejov môžete bezpečne použiť priamo na pokožku: •

Nakvapkajte si 2 – 3 kvapky na dlaň alebo priamo na požadované miesto. Krúživými pohybmi vmasírujte olej do pokožky. V prípade potreby zopakujte.

Použite jeden z guľôčkových aplikátorov s esenciálnymi olejmi alebo na svoj obľúbený esenciálny olej pripevnite guľôčkový nadstavec.

Upozornenie: Pred použitím si vždy prečítajte pokyny na etikete. Esenciálne oleje sú veľmi účinné a niektoré môžu pokožku veľmi

Nový vzhľad!

10

YoungLiving.com

dráždiť. Ak podráždenie pretrváva, naneste komplex rastlinných olejov V-6 alebo akýkoľvek čistý rastlinný olej a rozrieďte.


NOVÝ VZHĽAD

produktov Young Living

Krásne nové veci sú na obzore v Young Living. Sledujte naše produkty, etikety, propagačné materiály, webovú stránku a ďalšie zdroje, v ktorých vám odhalíme nový inšpirujúci a pulzujúci vzhľad v Young Living v roku 2016. Vyhovujú vám naše guľôčkové aplikátory? Teraz sa vám budú pozdávať ešte viac. Každý guľôčkový aplikátor príde k vášmu prahu zabalený vo svetlom papierovom obale s pripojenými trieskami z jedle balzamovej z Idaha, borovice a smreku pichľavého z Idaha z našich fariem s destilačnými zariadeniami. Tieto špeciálne navrhnuté obaly hrdo nesú pečať nášho exkluzívneho procesu Seed to Seal® pripomínajúcu najmodernejší proces, ktorý podstupujeme, aby sme vám priniesli najkvalitnejšie esenciálne oleje na svete! Nevieme sa dočkať okamihu, kedy vám ponúkneme krásny nový druh tovaru, ktorým sa dá Young Living propagovať ľahšie, než kedykoľvek predtým, a pritom s tou istou neprekonateľnou kvalitou, ktorú si držíme už 20 rokov!

Limetka Levanduľa

U nás v Young Living, je inovácia dizajnu obalov vzrušujúci, no postupný proces. Preto upozorňujeme, že balenie a etikety sa môžu odlišovať od uvedených v tomto katalógu. 11


VYDAJTE SA NA svoju vlastnú YL CESTU s Young Living SÚPRAVOU PRE ZAČIATOČNÍKOV!


SÚPRAVY PRE ZAČIATOČNÍKOV

Young Living

KÚPTE KOVÚ A K Ú K O ĽV E KSJÚAPZRYA V Y V E R Z I Učníkov Premium pre začiato j virtuálnej vo svoje kancelárii!

Nastavte sa na úspech s Young Living súpravou pre začiatočníkov! Naše úvodné súpravy pre začiatočníkov boli úplne vynovené: obsahujú špičkové materiály o budovaní podnikania a viac vzoriek produktov ako kedykoľvek predtým. Tieto vynovené súpravy sú ideálnym spôsobom, ako niekomu predstaviť Young Living životný štýl a príležitosti. Zaregistrujte sa objednaním si jednej z našich súprav pre začiatočníkov a získate veľa exkluzívnych výhod vrátane: • 24% veľ koobchodnej zľavy, • možnosti získať mesačné provízie a bonusy,

• nároku na účasť v programe Essential Rewards a možnosti získať bezplatné produkty, zľavnené poštovné a viac, • príležitosti pomôcť druhým objaviť lepšie zdravie a slobodu.

SÚPRAVA PRE ZAČIATOČNÍKOV BASIC Kód: 546068

UK AT DE

IE

SE

ES

Súprava pre začiatočníkov Basic:

2 x vrecúško so vzorkou mäta (0,25 ml)

10 x vzorkové fľaštičky na oleje

Marketingové materiály

2 x jednorazové balenia NingXia Red (60 ml)

1 x Stress Away 5 ml

2 x vrecúško so vzorkou Peace & Calming (0,25 ml)

1 x AromaGlide guľôčkový nadstavec

2 x vrecúško so vzorkou citrón (0,25 ml)

2 x vrecúško so vzorkou levanduľa (0,25 ml)

2 x vrecúško so vzorkou Thieves (0,25 ml) vzorky vizitiek (10 ks)

* Levanduľa 5 ml, Mäta 5 ml, Citrón 5 ml, Kadidlo 5 ml, Thieves® 5 ml, Di-Gize 5 ml, Kopaiva (Copaiba) 5 ml, PurificationTM 5 ml, R.C.TM 5 ml, a PanAwayTM 5 ml

Systém náhradných olejov: Aby sme zabezpečili dostupnosť tejto fantastickej súpravy, použijeme ako náhradu v prípade nedostupnosti jedného alebo viacerých olejov zo súpravy nasledujúci olej či oleje (každý 5 ml): Citrónová tráva (Lemongrass), Citrus Fresh, Melaleuka striedavolistá a AromaEaseTM.

13


SÚPRAVA PRE ZAČIATOČNÍKOV PREMIUM S DIFUZÉROM ARIA Kód:

546568

UK AT DE

IE

SE

ES

Už čoskoro!

1 x kolekcia prvotriednych esenciálnych olejov*

1 x Stress Away 5 ml

2 x vrecúško so vzorkou citrón (0,25 ml)

1 x AromaGlide guľôčkový nadstavec

2 x vrecúško so vzorkou Thieves (0,25 ml)

1 x difuzér Aria

2 x vrecúško so vzorkou levanduľa (0,25 ml)

vzorky vizitiek (10 ks)

1 x katalóg produktov

2 x vrecúško so vzorkou mäta (0,25 ml)

10 x vzorkové fľaštičky na oleje

Súprava pre začiatočníkov Basic:

2 x vrecúško so vzorkou Peace & Calming (0,25 ml)

2 x jednorazové balenia NingXia Red (60 ml)

Marketingové materiály

SÚPRAVA PRE ZAČIATOČNÍKOV PREMIUM S DIFUZÉROM DEWDROP Kód:

546368

UK AT DE

IE

SE

ES

1 x kolekcia prvotriednych esenciálnych olejov*

1 x Stress Away 5 ml

2 x vrecúško so vzorkou citrón (0,25 ml)

1 x AromaGlide guľôčkový nadstavec

2 x vrecúško so vzorkou Thieves (0,25 ml)

1 x difuzér Dewdrop

2 x vrecúško so vzorkou levanduľa (0,25 ml)

vzorky vizitiek (10 ks)

1 x katalóg produktov

2 x vrecúško so vzorkou mäta (0,25 ml)

10 x vzorkové fľaštičky na oleje

Súprava pre začiatočníkov Basic:

2 x vrecúško so vzorkou Peace & Calming (0,25 ml)

2 x jednorazové balenia NingXia Red (60 ml)

Marketingové materiály

14

YoungLiving.com


SÚPRAVA PRE ZAČIATOČNÍKOV PREMIUM S PRODUKTMI NINGXIA Kód:

546768

UK AT DE

IE

SE

ES

Už čoskoro!

NingXia Red – dve 750 ml fľaše

Marketingové materiály

2 x vrecúško so vzorkou citrón (0,25 ml)

30 x jednorazové balenia NingXia Red (60 ml)

1 x Stress Away 5 ml

2 x vrecúško so vzorkou Thieves (0,25 ml)

1 x AromaGlide guľôčkový nadstavec

vzorky vizitiek (10 ks)

NingXia Nitro

2 x vrecúško so vzorkou levanduľa (0,25 ml)

10 x vzorkové fľaštičky na oleje

1 x katalóg produktov

2 x vrecúško so vzorkou mäta (0,25 ml)

2 x jednorazové balenia NingXia Red (60 ml)

Súprava pre začiatočníkov Basic:

2 x vrecúško so vzorkou Peace & Calming (0,25 ml)

2 x NingXia Red Single (60ml)

SÚPRAVA PRE ZAČIATOČNÍKOV PREMIUM S PRODUKTMI THIEVES Kód:

546668

UK AT DE

IE

SE

ES

Už čoskoro!

1 x Thieves 15 ml

1 x katalóg produktov

1 x zubná pasta Thieves Aromabright

Súprava pre začiatočníkov Basic:

2 x vrecúško so vzorkou Peace & Calming (0,25 ml)

1 x ústna voda Thieves Fresh Essence Plus

Marketingové materiály

2 x vrecúško so vzorkou citrón (0,25 ml)

2 x čistiaci prostriedok Thieves

1 x Stress Away 5 ml

2 x vrecúško so vzorkou Thieves (0,25 ml)

2 x peniace tekuté mydlo Thieves

1 x AromaGlide guľôčkový nadstavec

vzorky vizitiek (10 ks)

2 x sprej Thieves

2 x vrecúško so vzorkou levanduľa (0,25 ml)

10 x vzorkové fľaštičky na oleje

2 x dezinfekčný gél na ruky Thieves

2 x vrecúško so vzorkou mäta (0,25 ml)

2 x jednorazové balenia NingXia Red (60 ml) 15


Súpravy

ESSENTIAL REWARDS Dostávajte objednávku automaticky každý mesiac zaregistrovaním sa v programe Essential Rewards (program automatického odberu)! Získate body na bezplatné produkty, zľavnené poštovné, exkluzívne odmeny a môžete si upravovať objednávku podľa potreby. S toľ kými výhodami a bonusmi nebude lepší čas začať ako práve teraz! • garantované mesačné zásielky svojich obľúbených produktov Young Living, • znížené ceny poštovného, • znížené ceny exkluzívnych súprav produktov, • možnosť využiť body z každej objednávky Essential Rewards v budúcich objednávkach, • nárok na odmenu.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať do tohto programu, môžete si už dnes objednať akýkoľvek produkt alebo jednu z troch navrhovaných súprav Essential Rewards:

Kód: 369508

EVERYDAY OILS™

Súprava Essential Rewards

Zaobstarajte si všetko nevyhnutné s kolekciou Everyday Oils! Obsahuje: • Levanduľa, 5 ml

• Joy, 5 ml

• Citrón, 5 ml

• Thieves, 5 ml

• Mäta pieporná, 5 ml

• PanAway, 5 ml

• Kadidlo, 5 ml

• Purification, 5 ml

• Tea Tree, 5 ml

• Stress Away, 5 ml

16

YoungLiving.com

EU


NINGXIA® RED

Kód: 489308

Súprava Essential Rewards

Vyberte si túto úžasnú súpravu a zistite, ako môžete vzpružiť svoju myseľ a telo a zlepšiť svoj život s naším esenciálnym olejovým produktom bohatým na výživné látky NingXia Red! Obsahuje: • NingXia Red, 750 ml, 4 balenia

• NingXia Red jednorazové balenia, 60 ml, 30 ks

UK AT DE SE

Kód: 369708

THIEVES®

Súprava Essential Rewards

Vyskúšajte silu zmesi esenciálnych olejov Thieves na zlepšenie atmosféry vo svojej domácnosti. Používajte v domácnosti prírodné riešenia a produkty ústnej starostlivosti s bezpečnými prírodnými zložkami, ktorým môžete veriť! Obsahuje: • Thieves, 15 ml • Zubná pasta Thieves AromaBright, 118 g • Ústna voda Thieves Fresh Essence Plus, 236 ml • Peniace tekuté mydlo Thieves, 236,5 ml, 2 kusy

• Sprej Thieves, 2 x 29,5 ml • Čistiaci prostriedok Thieves, 426 ml, 2 kusy • Dezinfekčný gél na ruky Thieves, 29,35 g, 2 kusy

UK AT DE SE

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

17


Produkty s

ESENCIÁLNYMI OLEJMI Esenciálne oleje sú srdcom spoločnosti Young Living a podstatou nášho produktového radu. Prezrite si naše produkty, objavte viacúčelové účinné esenciálne oleje a zmesi podložené naším sľubom Seed to Seal® a nájdite esenciálne oleje vhodné práve pre vás.

Farma Young Living s levanduľou v meste Mona v Utahu


Esenciálne oleje | Samostatné

SAMOSTATNÉ esenciálne oleje

Mäta pieporná

Posledné dve dekády spoločnosť Young Living skúma a zdokonaľuje patentovaný proces Seed to Seal®, ktorým vyrábame najkvalitnejšie esenciálne oleje na svete. Preverujeme si druhy semien s najblahodárnejšími účinkami, používame postupy čistej kultivácie, participujeme v celom procese destilácie, používame prísne testovanie na potvrdenie kvality, uzavrieme a osobitne skontrolujeme každú jednu fľaštičku pred odoslaním do sveta. Náš záväzok prekonávať stanovené priemyselné normy pre kvalitu a účinnosť znamená, že každá kvapka esenciálneho oleja obsahuje optimálnu koncentráciu blahodarných vlastností rastliny. Naše zanietenie pre dokonalosť z nás robí v našom priemysle svetového lídra v esenciálnych olejoch.

BAZALKA – BASIL Ocimum basilicum Kód: 350008 15 ml

BERGAMOT Citrus aurantium bergamia UK AT DE

IE

Tento esenciálny olej má silnú korenistú vôňu povzbudzujúcu telo aj dušu. Používa sa lokálne, pomáha osviežiť myseľ a obnoviť duševnú bdelosť. Pri aplikovaní masážou pomáha zmierniť bolesť svalov.

Kód: 350308 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Tento esenciálny olej má ľahkú citrusovú vôňu pôsobiacu relaxačne. Pomáha budovať sebavedomie a dvíhať náladu. Bergamot sa mnoho rokov používa v talianskom ľudovom liečiteľstve. Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.

BORIEVKA – JUNIPER Juniperus osteosperma Kód: 357208 15 ml

BOROVICA – PINE Pinus sylvestris UK AT DE

Čistá jemne prenikavá drevitá vôňa borievky má očistný účinok na myseľ, dušu a telo. Môže mať priaznivé účinky na pokožku a močovú sústavu.

20

YoungLiving.com

IE

Kód: 361808 15 ml

UK AT DE

IE

Vyznačuje sa osviežujúcou, povzbudzujúcou vôňou. Má mnoho rovnakých vlastností ako eukalyptus guľatoplodý, preto sa ich spojením účinok zdvojnásobuje.


Samostatné | Esenciálne oleje

CÉDROVÉ DREVO – CEDARWOOD Cedrus atlantica

ČIERNE KORENIE – BLACK PEPPER Piper nigrum Novinka!

Kód: 350908 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 361108 5 ml

UK AT DE

IE

Esenciálny olej Čierne korenie (Black Pepper) je destilovaný parou z plodov, má silnú, ostrú vôňu, ktorá stimuluje a dodáva energiu. Lokálne použitie sa úzko spája so zdravím obehového systému.

Tento esenciálny olej má teplú cédrovú vôňu. Pri aplikácii masážou má relaxačný a upokojujúci účinok. Cédrové drevo má dlhú históriu používania ako blahodarne pôsobiaca kozmetická zložka v prípravkoch pre mastnú pokožku.

Najpredávanejší!

CISTUS Cistus ladanifer

CITRÓN – LEMON Citrus limon

Kód: 351808 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Tento esenciálny olej pochádza z čeľade rastlín cistovitých (nazývaných divoká ruža) známych krásnymi kríkmi a jemnou medovou vôňou. Považuje sa za biblickú šáronskú ružu. Suchá drevitá živicová vôňa tohto esenciálneho oleja má upokojujúce účinky.

Kód: 357808 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Jeho silná jasná a očisťujúca vôňa má revitalizačné a povznášajúce účinky. Obsahuje 68 % d-limonénu, účinného antioxidantu. Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu.

Najpredávanejší!

CITRONELLA Cymbopogon nardus Kód: 532308 5 ml

UK AT DE

IE

Esenciálny olej Citronella, ktorý svojou osviežujúcou a povznášajúcou vôňou eliminuje pachy, je ideálny na interiérové i exteriérové rozptyľovanie na osvieženie vzduchu. Citronella je dôležitým Young Living olejom tak, ako zmes Purification.

CITRÓNOVÁ TRÁVA – LEMONGRASS Cymbopogon flexuosus Kód: 358108 15 ml

UK AT DE

IE

Má ľahkú sviežu citrusovú vôňu so zemitými tónmi. Osviežuje, omladzuje, povzbudzuje, nastoľuje rovnováhu, inšpiruje a zlepšuje duševnú čistotu.

Už čoskoro!

CYPRUS – CYPRESS Cupressus sempervirens Kód: 353008 15 ml

CYPRUŠTEK – HINOKI Chamaecyparis obtusa UK AT DE

Jeho čerstvá bylinná mierne listová vôňa osviežuje, regeneruje a dodáva silu. Povzbudzuje počas chladného obdobia, podporuje tráviacu a dýchaciu sústavu a je vhodný na problematickú a mastnú pleť.

IE

Kód: 307308 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Tento esenciálny olej pochádza z japonského cyprusu, ktorého domovom je stredné Japonsko. Japonský cyprus sa považuje za veľmi kvalitné drevo a jeden z „piatich posvätných stromov Kiso“.

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

21


Esenciálne oleje | Samostatné

DORADO AZUL Hyptis suaveolens

ELEMI Canarium luzonicum

Kód: 359808 5 ml

UK AT DE

IE

Pestuje a destiluje sa v Ekvádore. Vysoké percento betakaryofylénu pomáha podporovať respiračnú sústavu. Tento olej má bylinnú vôňu a môže sa používať lokálne aj aromaticky.

Kód: 354008 15 ml

EUKALYPTUS GUĽATOPLODÝ – EUCALYPTUS GLOBULUS Eucalyptus globulus

Kód: 359708 5 ml

UK AT DE

IE

Pestuje a zbiera sa v Ekvádore. Tento esenciálny olej obsahuje vysokú koncentráciu účinných zložiek eukalyptolu a alpha-pinene.

Kód: 353908 15 ml

UK AT DE

• BREATHE AGAIN ROLL-ON • RAVEN • R.C.

FENIKEL – FENNEL Foeniculum vulgare

FÚZOVEC – VETIVER Vetiveria zizanoides UK AT DE

Jeho sladká zemitá anízová vôňa pôsobí povzbudzujúco, vitalizujúco a navodzuje rovnováhu.

YoungLiving.com

IE

Ak sa vám páči esenciálny olej EUKALYPTUS ÚZKOLISTÝ, potom by ste mali vyskúšať aj...

IE

Tento druh je jeden z najvšestrannejších eukalyptových olejov, je vhodný na lokálne použitie, v difuzéri a aj na priamu inhaláciu. Už dlho je prísadou mnohých obľúbených zmesí Young Living.

22

UK AT DE

Má čerstvú prenikavú vôňu. Tento esenciálny olej obsahuje vysoké percento eukalyptolu, kľúčovej zložky v mnohých ústnych vodách. Pri aplikácii na pokožku posilňuje dýchaciu sústavu a upokojuje svaly po cvičení.

EUKALYPTUS ÚZKOLISTÝ – EUCALYPTUS RADIATA Eucalyptus radiata

Kód: 354208 15 ml

IE

Člen tej istej botanickej čeľade ako kadidlo a myrha. V Európe sa tradične používa na pokožku. Tento olej je vysoko cenený pre svoju schopnosť redukovať jemné vrásky, podporovať pokožku a upokojovať svaly po cvičení.

EUKALYPTUS MODRÝ – EUCALYPTUS BLUE Eucalyptus bicostata

Kód: 353808 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Kód: 365108 5 ml

UK AT DE

Vetiveria zizanoides má ťažkú zemitú vôňu podobnú pačuli s citrónovým podtónom. Tento olej upokojuje a stabilizuje psychiku.

IE


Samostatné | Esenciálne oleje

GAULTÉRIA – WINTERGREEN Gaultheria procumbens Kód: 365808 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 308608 5 ml

Vyznačuje sa sladkou mätovou vôňou. Obsahuje rovnakú aktívnu zložku (methyl salicylate) ako breza. Pri masáži priaznivo pôsobí na zmierňovanie napätia hlavy a svalov po cvičení.

UK AT DE

IE

Rumanček kamilkový (Matricaria recutita) je ročná rastlina, ktorá sa bežne nachádza v mnohých častiach Európy a v miernom podnebí Ázie. Olej rumančeka je extrahovaný z kvetov a pomáha relaxovať.

GRAPEFRUIT Citrus paradisi Kód: 356008 15 ml

GERMAN CHAMOMILE – RUMANČEK KAMILKOVÝ Matricaria recutita Novinka!

HONG KUAI Chamaecyparis formosensis UK AT DE

IE

Jeho svieža citrusová vôňa pôsobí povzbudzujúco a povznášajúco. Je bohatý na účinný antioxidant d-limonén, priaznivo pôsobí na pleť a ako mnoho za studena lisovaných citrusových olejov má jedinečné účinky pri odbúravaní tukov.

Kód: 465708 5 ml

UK AT DE

IE

Hong Kuai má najvyššie percento seskviterpénu zo všetkých esenciálnych olejov Young Living. Dokáže povzbudiť duševnú vnímavosť, podnecuje jasnosť, intuíciu a konanie.

Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu.

JADE LEMON Citrus limon eureka var. formensensis Novinka! Kód: 468508 5 ml

UK AT DE

JAZMÍN – JASMINE Jasminum officinale IE

Jade Lemon™ sa pestuje v teplom vlhkom podnebí juhovýchodnej Číny. Podporuje zdravú pokožku, pomáha uvoľniť emocionálne bloky a je účinný na čistenie a očisťovanie.

UK AT DE

IE

Teplá exotická bylinná vôňa jazmínu* uvoľňuje, upokojuje, povznáša myseľ, zvyšuje sebavedomie. Je vynikajúci na pokožku. Oddávna sa používa pre svoju romantickú vôňu.

JEDĽA BALZAMOVÁ Z IDAHA – IDAHO BALSAM FIR Abies balsamea Kód: 331608 15 ml

Kód: 356908 5 ml

KADIDLO – FRANKINCENSE Boswellia carterii Kód: 354908 5 ml UK AT DE

IE

Tento olej ihličnana destilovaný v severnom Idahu má osviežujúce a povznášajúce účinky. Pri masáži má upokojujúce účinky na svaly a telo po cvičení.

UK AT DE

IE

SE

Jeho sladká teplá balzamová vôňa pôsobí stimulujúco a povznášajúco na myseľ. Kadidlo je cenná prísada do produktov na ošetrovanie starnúcej a suchej pleti. Starovekí Egypťania ho používali do omladzovacích pleťových masiek. Prečítajte si aj o oleji Sacred Frankincense (Kadidlovník pravý).

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

23


Esenciálne oleje | Samostatné

KADIDLOVNÍK PRAVÝ – SACRED FRANKINCENSE Boswellia sacra Kód: 355008 5 ml

KANANGA VOŇAVÁ – YLANG YLANG Cananga odorata

UK AT DE

IE

SE

Esenciálny olej Sacred Frankincense pochádza zo stromu kadidlovníka pravého (Boswellia sacra). Je vhodný pre tých, ktorí chcú dosiahnuť vyššiu úroveň duchovných zážitkov a meditácie.

KLINČEK – CLOVE Syzygium aromaticum Kód: 352408 15 ml

Kód: 365908 15 ml

UK AT DE

IE

Vďaka svojej sladkej jemnej kvetinovej vôni sa stala obľúbenou na romantické chvíle. Ylang ylang má vynikajúce upokojujúce účinky, navodí stav relaxácie a môže pomôcť zbaviť sa pocitov hnevu, napätia a nervovej podráždenosti

KOPAIVA – COPAIBA Copaifera reticulata UK AT DE

IE

Má sladkú korenistú vôňu, ktorá pôsobí stimulačne a regeneračne. Vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam je klinček dôležitou zložkou zmesí kolekcie Thieves. Jeho základnou zložkou je eugenol, ktorý sa používa v zubnom lekárstve na znecitlivenie ďasien. Upozornenie: V prípade, že užívate lieky na zriedenie krvi, konzultuje pred použitím so svojím lekárom.

Kód: 343108 15 ml

UK AT DE

IE

Je to jediný esenciálny olej získavaný navŕtaním stromu, podobne ako sa získava živica kaučuku a javora. Po odčerpaní sa živica kopaivy destiluje, čím sa získa čistý esenciálny olej s bohatou povznášajúcou drevitou vôňou. V minulosti sa kopaiva používala na bolesti kĺbov a na podporu prirodzenej reakcie tela na podráždenie alebo úraz. Upozornenie: V prípade, že užívate lieky na zriedenie krvi, konzultuje pred použitím so svojím lekárom.

KOPÁL VONNÝ – PALO SANTO Bursera graveolens Kód: 360708 5 ml

UK AT DE

IE

Podobne ako kadidlo, je olej z kopálu vonného známy ako duchovný olej tradične používaný starými Inkami na očistenie duše od negatívnych energií

LEVANDUĽA – LAVENDER Lavandula angustifolia Kód: 357508 15 ml

UK AT DE

IE

Najpredávanejší!

YoungLiving.com

Kód: 353608 5 ml

UK AT DE

IE

Kôprový olej má čerstvú korenistú vôňu, ktorá stimuluje, revitalizuje a navodzuje rovnováhu. Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 12 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu.

LIMETKA – LIME Citrus latifolia SE

Jej čerstvá sladká kvetinovo-bylinná vôňa upokojuje a osviežuje. Keďže je najvšestrannejším olejom, nemal by chýbať v žiadnej domácnosti. Je vysoko cenená pre svoje skrášľujúce účinky na pokožku

24

KÔPOR – DILL Anethum graveolens

Kód: 307408 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Pravdepodobne pochádza z východnej Malajzie, odkiaľ sa po druhej Kolumbusovej výprave dostala do západnej Indie. Oddávna sa používala na podporu trávenia a má aj mnoho ďalších použití. Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu


Samostatné | Esenciálne oleje

MAJORÁN – MARJORAM Origanum majorana Kód: 358408 15 ml

UK AT DE

IE

Má drevitú, korenistú, gáfrovú vôňu. Tento upokojujúci olej má hrejivý účinok na myseľ aj telo. Pomáha zmierniť napätie svalov a môže mať blahodarné účinky pri občasných pocitoch nervového napätia.

MÄTA KLASNATÁ – SPEARMINT Mentha spicata Kód: 363808 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Tento esenciálny olej, získaný destiláciou z listov, má mentolovú, mierne ovocnú vôňu, ktorá je jemnejšia, ako má mäta pieporná. Svojím bohatým obsahom antioxidantov má priaznivý účinok na dýchaciu a nervovú sústavu.

MANDARÍNKA TANGERÍNKA – TANGERINE Citrus reticulata Kód: 364408 15 ml

UK AT DE

IE

Tento vynikajúci olej pomáha povzniesť myseľ a navodiť pocit bezpečia. Mandarínka tangerínka je bohatá na účinný antioxidant d-limonén. Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu.

MÄTA PIEPORNÁ – PEPPERMINT Mentha piperita Kód: 361408 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Má silnú čistú, sviežu mentolovú vôňu a je jednou z najstarších a najuznávanejších bylín.

Najpredávanejší!

MEDOVKA – MELISSA Melissa officinalis Kód: 358908 5 ml

MUŠKÁT – GERANIUM Pelargonium graveolens UK AT DE

IE

Kód: 355408 15 ml

Jej ľahká svieža citrónová vôňa pôsobí povzbudzujúco, revitalizujúco a zároveň utišujúco a upokojujúco. Niekoľko štúdií uvádza, že môže prospievať pokožke. V zimnom období má tiež upokojujúci účinok.

MYRHA – MYRRH Commiphora myrrha Kód: 359308 15 ml

UK AT DE

IE

Muškát má príjemne povznášajúcu, upokojujúcu a kvetinovú vôňu. Má vynikajúce účinky na pokožku. Tradične sa používa na podporu obehovej a nervovej sústavy. Jeho podstata tkvie v schopnosti revitalizovať tkanivo.

MYRTLE – MYRTA OBYČAJNÁ Myrtus communis UK AT DE

IE

Kód: 359508 5 ml

Jej bohatá dymová balzamová vôňa pôsobí očisťujúco, regeneračne, revitalizujúco a povznášajúco. Dnes je často používaná vo výrobkoch ústnej hygieny.

UK AT DE

IE

Myrta má povznášajúcu vôňu, ktorá pôsobí pri rozprašovaní príjemne. Má utišujúce účinky a pri lokálnom použití môže pomôcť skrášliť a zlepšiť vzhľad zdravej pokožky.

Už čoskoro!

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

25


DIFUZÉR DEWDROP Premeňte svoje prostredie. Difuzér Dewdrop™ od Young Living, inšpirovaný čistotou a eleganciou kvapky rannej rosy, funguje ako zvlhčovač, rozprašovač a osviežovač vzduchu v jednom, jednoducho používateľnom výrobku. Ponúka až štyri hodiny nepretržitej difúzie, funkciu automatického vypnutia a svetlo vytvárajúce príjemnú atmosféru. Tento špeciálne navrhnutý výrobok dokáže premeniť akýkoľvek priestor na relaxačné prostredie.

26


Samostatné | Esenciálne oleje

OKOTEA – OCOTEA Ocotea quixos

NUTMEG – MUŠKÁTOVÝ ORIEŠOK Myristica fragrans Novinka! Kód: 359908 5 ml

Kód: 355608 5 ml UK AT DE

IE

Kód: 360508 15 ml

Upozornenie: Môže spôsobiť precitlivenosť pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím sa poraď te s lekárom.

PAČULI – PATCHOULI Pogostemon cablin UK AT DE

Kód: 360808 15 ml

IE

Svojou ťažkou korenistou prenikavou vôňou navodzuje pocit bezpečia.

IE

RAVINTSARA – GÁFROVNÍK Cinnamomum camphora UK AT DE

Kód: 362008 5 ml

IE

Jeho bohatá citrusová vôňa povznáša myseľ a zároveň pôsobí upokojujúco. Tento olej je bohatý na antioxidant d-limonén.

Najpredávanejší!

ROJOVNÍK – LEDUM Ledum groenlandicum

UK AT DE

IE

Gáfrovník (Cinnamomum camphora) má korenistú, gáfrovú, hrejivú vôňu podobnú eukalyptu, ale jemnejšiu. Bežne sa používa pri meditácii a má čistiace vlastnosti.

Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu.

Kód: 357908 5 ml

UK AT DE

Tento olej má pižmovú, zemitú, exotickú vôňu, ktorá býva niekedy označovaná ako „vôňa 60. rokov“. Má priaznivé účinky na pokožku, pomáha znižovať prejavy vráskavej alebo popraskanej kože.

POMARANČ – ORANGE Citrus sinensis Kód: 360208 15 ml

IE

Okotea, extrahovaná z Ekvádorského stromu, má vysokú koncentráciu alfa humulénu, zlúčeniny, ktorá podporuje prirodzenú reakciu tela na podráždenie a nepohodlie.

Muškátový oriešok má dlhú tradíciu lokálneho použitia na sezónne drobné bolesti hlavne v kombinácii s masážou alebo horúcim kúpeľom. Pri aromatickom použití pomáha zrelaxovať telo a myseľ a môže sa použiť na zlepšenie pokojného nočného spánku

OREGANO Origanum vulgare

UK AT DE

Už čoskoro!

ROZMARÍN – ROSEMARY Rosmarinus officinalis UK AT DE

Tradične sa používal v ľudovom liečiteľstve Eskimákov na podporu toku energie v tele. Panuje presvedčenie, že vytvára harmóniu a rovnováhu potrieb tela počas dňa.

IE

Kód: 362608 15 ml

UK AT DE

IE

Vyznačuje sa sviežou, sladko bylinnou, mierne lekárskou vôňou. Tento energiu dodávajúci olej môže mať priaznivé účinky na duševnú bdelosť pri fyzickej únave. Upozornenie: Nepoužívajte u detí mladších ako 4 roky.

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

27


Esenciálne oleje | Samostatné

RUMAN RÍMSKY – ROMAN CHAMOMILE Chamaemelum nobile Kód: 351208 5 ml

RUŽA – ROSE Rosa damascena Kód: 362308 5 ml UK AT DE

IE

Kód: 352108 15 ml

UK AT DE

IE

ŠALVIA – SAGE Salvia officinalis Kód: 363208 15 ml

Kód: 363408 5 ml

UK AT DE

IE

ŠKORICOVÁ KÔRA – CINNAMON BARK UK AT DE

Kód: 308108 5 ml

UK AT DE

IE

Tento esenciálny olej má mierne sladkú zemito-bylinnú vôňu. Tradične sa používa na podporu trávenia.

Kód: 356308 5 ml IE

Škorica sa považuje za prospešnú na podporu funkcií kardiovaskulárneho a imunitného systému. Možno ju použiť rozriedenú na masáž čakier pre upokojujúci a relaxačný pocit.

YoungLiving.com

Daucus carota

SLAMIHA – HELICHRYSUM Helichrysum italicum

Cinnamomum zeylanicum; Syn. C. verum

28

IE

SEMIENKA DIVEJ MRKY – CARROT SEED

Tradične sa používa ako kadidlo pri náboženských obradoch a meditáciách. Pôsobí povznášajúco a relaxačne. Je cenený pre svoje hydratačné a upokojujúce vlastnosti na pokožku.

Kód: 351508 5 ml

UK AT DE

Vyznačuje sa korenistou bylinnou vôňou. Je cenená pre svoje schopnosti posilňovať zmysly a dôležité životné funkcie. Môže pomôcť vysporiadať sa s pocitom beznádeje a psychickou únavou.

Tento esenciálny olej obsahuje prírodné fytoestrogény. Má jemnú teplú bylinnú vôňu, pôsobí povznášajúco a relaxačne. Je to skvelá voľ ba na podporu prirodzeného pocitu počas PMS. Je vhodná aj pre ženy v menopauze.

SANTALOVÉ DREVO – SANDALWOOD Santalum album

IE

Ruža* má krásnu silnú a sladkú kvetinovú vôňu, ktorá pôsobí opojne a veľmi romanticky. Už celé tisícročia sa používa v starostlivosti o pleť, je vhodná na suchú a starnúcu pleť.

Jeho teplá sladká bylinná vôňa pôsobí relaxačne a upokojujúco na myseľ aj na telo. Je jednou z deviatich posvätných bylín starých Sasov. Svojou jemnosťou priaznivo pôsobí na nepokojné deti.

ŠALVIA MUŠKÁTOVÁ – CLARY SAGE Salvia sclarea

UK AT DE

UK AT DE

Jeho čerstvá zemitá bylinná vôňa povznáša myseľ. Kvety slamihy sú často nazývané večné alebo nesmrteľné.

IE


Samostatné | Esenciálne oleje

SMREK PICHĽAVÝ Z IDAHA – IDAHO BLUE SPRUCE Picea pungens

SMREK ČIERNY Z NORTHERN LIGHTS Picea mariana Novinka! Kód: 531308 5 ml

UK AT DE

Kód: 309308 5 ml

IE

Na vytvorenie sviežej aromatickej atmosféry rozptyľujte túto sýtu, drevitú a posilňujúcu vôňu počas meditácie. Pridajte ho k produktom starostlivosti o pokožku alebo aplikujte lokálne na zlepšenie vzhľadu suchej pokožky či na udržanie vzhľadu zdravej pokožky.

IE

Vďaka svojmu širokému spektru použitia je tento esenciálny olej vysoko cenený. Môže mať priaznivé účinky na pokožku.

Kód: 365008 15 ml

UK AT DE

IE

Vyznačuje sa teplou korenistou bylinnou vôňou, ktorá je silná a prenikavá. Je známy už odpradávna. Obsahuje veľké množstvo thymolu. Je to jeden z najsilnejších antioxidantov.

VALERIÁNA – VALERIAN Valeriana officinalis

XIANG MAO Cymbopogon citratus

UK AT DE

IE

Koreň valeriány sa už tisícky rokov používa pre svoje upokojujúce a uzemňujúce účinky navodzujúce emocionálnu rovnováhu. Posledné tri desaťročia sa skúmajú jej relaxačné účinky.

Kód: 465808 5 ml

UK AT DE

UK AT DE

IE

V Taiwane známa ako „aromatická tráva na rýchle povzbudenie mysle“ sa tradične využíva na osvieženie vzduchu v domácnosti, povzbudenie mysle a hydratáciu pokožky

ZÁZVOR – GINGER Zingiber officinale Kód: 355708 5 ml

SE

TYMIÁN – THYME Thymus vulgaris UK AT DE

Kód: 364808 5 ml

IE

Tento ihličnan sa pestuje, ťaží a destiluje na farme Young Living v severnom Idahu. Tento druh smreku obsahuje vysoké percento rastlinných zložiek alpha-pinene a limonénu. Pri lokálnej aplikácii uvoľňuje napäté a unavené svaly.

TEA TREE Melaleuca alternifolia Kód: 358708 15 ml

UK AT DE

IE

Jeho teplá korenistá vôňa dodáva energiu. V tradičnej východnej kuchyni je zázvor obľúbený vďaka podpornému účinku na tráviacu sústavu.

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

29


Esenciálne oleje | Zmesi

ZMESI esenciálnych olejov

Eukalyptus úzkolistý

Pri vývoji zmesi esenciálnych olejov je najdôležitejšia účinnosť a súlad medzi zložkami. Roky dôkladného výskumu spoločnosti Young Living spolu s rozsiahlym laboratórnym testovaním a odborným pestovaním sú zárukou, že zmesi esenciálnych olejov obsahujú vzájomne sa dopĺňajúce zložky, ktoré prinesú očakávaný výsledok. Aby boli takéto náročné normy splnené, Gary Young osobne dozerá na vývoj a zloženie týchto jedinečných zmesí esenciálnych olejov.

ABUNDANCE Kód: 330008 15 ml

ACCEPTANCE UK AT DE

IE

UK AT DE

IE

Zmes Abundance (hojnosť) bola vyvinutá na zvýšenie frekvencie harmonizujúceho magnetického poľa okolo nás. Táto vyššia frekvencia vytvára „zákon príťažlivosti“, ktorý ovplyvňuje veci, ktoré si k sebe priťahujeme.

Zmes Acceptance (prijatie) svojimi špeciálne zmiešanými olejmi stimuluje myseľ a podporuje pocity prijímania seba a ostatných bez ohľadu na vnímané prekážky. Môže tiež pomôcť prekonať váhavosť a odmietanie.

ESENCIÁLNE OLEJE: pomaranč, klinček, škoricová kôra, kadidlo, zázvor, smrek, pačuli, myrha

ESENCIÁLNE OLEJE: kadidlo, havajské santalové drevo, muškát, harmanček modrý, neroli*, koriander, bergamot, ylang ylang

AROMAEASE Kód: 474908 5 ml

30

Kód: 330308 5 ml

AROMA LIFE UK AT DE

IE

Kód: 330608 15 ml

UK AT DE

AromaEase™ sa vyznačuje chladivou mätovou vôňou a pri aromatickom použití svojím zložením účinných esenciálnych olejov podporuje pocity pokoja.

Táto zmes pôsobí utišujúco na kardiovaskulárnu sústavu a lymfatický systém. Obsahuje esenciálne oleje, ktoré pôsobia na telo relaxačne.

ESENCIÁLNE OLEJE: mäta pieporná, mäta klasnatá, zázvor, kardamóm, fenikel

ESENCIÁLNE OLEJE: cyprus, slamiha, ylang ylang, majorán

YoungLiving.com

IE


Zmesi | Esenciálne oleje

AROMA SIEZ

AWAKEN

Kód: 330908 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 331208 15 ml

Táto zmes je určená na masáž unavených svalov a tela po cvičení. Takisto pôsobí upokojujúco na napätie hlavy, krku a unavené nohy.

UK AT DE

IE

Zmes Awaken (prebudený) je kombináciou niekoľkých zmesí esenciálnych olejov a pomáha dospieť k prebudeniu a nájdeniu seba samého. Môže tiež pomôcť zlepšiť váš vlastný potenciál.

ESENCIÁLNE OLEJE: bazalka, levanduľa, cyprus, majorán, mäta pieporná

ESENCIÁLNE OLEJE: Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dream Catcher

BELIEVE

BRAIN POWER

Kód: 466108 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Kód:

331308 5 ml

UK AT DE

IE

Zmes Believe (veriť) vznikla zo smreka pichľavého z Idaha a kanangy voňavej (ylang ylang) pochádzajúcej z farmy Young Living v Ekvádore. Zmes má príjemnú vôňu, pôsobí uzemňujúco aj povzbudzujúco.

Zmes Brain Power (sila mozgu) obsahuje esenciálne oleje bohaté na seskviterpény, prírodné okysličujúce zložky, čím povzbudzuje činnosť mozgu. Môžete ju použiť na prečistenie myšlienok a podporu koncentrácie.

ESENCIÁLNE OLEJE: smrek pichľavý z Idaha, jedľa balzamová z Idaha, kadidlo, koriander, bergamot, ylang ylang, muškát

ESENCIÁLNE OLEJE: havajské santalové drevo, medovka, slamiha, cédrové drevo, modrý cyprus, kadidlo, levanduľa

BUILD YOUR DREAM Kód: 483408 5 ml

CHRISTMAS SPIRIT UK AT DE

IE

Kód: 3315 15 ml

Do tejto zmesi Build Your Dream (zrealizuj svoj sen) vybral D. Gary Young esenciálne oleje späté s históriou spoločnosti. Pri aromatickom použití posilňuje a vyjasňuje budúcnosť vašich snov.

Zmes Christmas Spirit (duch Vianoc) je sladkým, korenistým spojením esenciálnych olejov z pomaranča, škorice a smreka, ktoré prinášajú pocity šťastia, radosti a bezpečia spojených s týmto sviatočným obdobím.

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, kadidlovník pravý, medovka, cyprus modrý, Hong Kuai, smrek pichľavý z Idaha, ylang ylang, Dream Catcher, Believe, Blue Lotus

ESENCIÁLNE OLEJE: pomaranč, škoricová kôra, smrek

CITRUS FRESH Kód: 331808 15 ml

CLARITY UK AT DE

IE

Zmes Citrus Fresh (svieža citrusová) milujú deti a dospelí pre svoj relaxačný a upokojujúci účinok. Svojím bohatým obsahom antioxidantu d-limonénu prináša pocity pohody, kreativity a radosti. Tiež účinne prečisťuje vzduch. ESENCIÁLNE OLEJE: pomaranč, grapefruit, mandarínka, mandarínka tangerínka, citrón, mäta klasnatá

Kód: 332108 15 ml

UK AT DE

IE

Zmes Clarity (jasnosť) podporuje čistú myseľ a bdelosť. Obsahuje stimulujúce oleje z mäty piepornej, rozmarínu a ďalších, ktoré sa mnoho rokov používajú na zlepšenie psychickej aktivity. ESENCIÁLNE OLEJE: bazalka, ruman rímsky, kardamóm, muškát, bergamot, rozmarín, citrón, ylang ylang, mäta pieporná, jazmín*, zázvorová tráva, koriander

Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu.

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

31


Esenciálne oleje | Zmesi

COOL AZUL Novinka!

COMMON SENSE™ Kód: 309108 5 ml

UK AT DE

IE

Kód: 539908 15 ml

SE

UK AT DE

IE

Cool Azul je patentovaná zmes esenciálnych olejov vytvorená D. Garym Youngom, ktorá pri lokálnej aplikácii dodáva chladivý pocit. Obsahuje ľahkú vôňu oleja Dorado Azul a hrejivú vôňu oleja Plectranthus Oregano (oba exkluzívne oleje Young Living). ™

Zmes Common Sense (zdravý rozum) je patentovanou zmesou Young Living vyvinutou na zlepšenie schopností racionálneho rozhodovania, čo následne vedie k zlepšeniu zdravia, rozhodnosti a hojnosti. ESENCIÁLNE OLEJE: kadidlo, ylang ylang, okotea, zlatobyľ obyčajná, ruta, dorado azul, limetka

ESENCIÁLNE OLEJE: Mäta, Gaultéria, Šalvia, Balzamová kopaiva, Plectranthus oregano, Arnica, Niaouli, Levanduľa, Matrikária, Cyprus modrý, Elami, Caraway, Dorado azul, Vetiver

DI-GIZE

DRAGON TIME

Kód: 332408 15 ml

UK AT DE

Kód: 332708 15 ml

IE

Zmes Di-Gize je spojením olejov skúmaných pre svoj účinok na tráviacu sústavu.

Dragon Time (čas draka) je zmesou upokojujúcich a utišujúcich esenciálnych olejov, vrátane šalvie muškátovej, ktorá obsahuje prírodné fytoestrogény. Preto sa odporúča pre tínedžerky a mladé ženy.

ESENCIÁLNE OLEJE: palič, borievka, aníz, zázvor, fenikel, pačuli, mäta pieporná, citrónová tráva

Najpredávanejší!

DREAM CATCHER UK AT DE

Kód: 333608 15ml

IE

UK AT DE

IE

Dream Catcher je pri aromatickom použití určený na ovládnutie sily pozitívnych snov, má stáť na stráži proti zahmlenému videniu, pomôcť vám uvedomiť si vaše túžby a zostať na ceste naplnenia.

En-R-Gee (energia) je revitalizujúca zmes stimulujúcich olejov tradične používaných na obnovenie duševnej bdelosti. Ako sám názov napovedá má povznášajúce účinky a dodáva energiu.

ESENCIÁLNE OLEJE: Kráľovské santalové drevo, Mandarínka – tangerínka, Ylang ylang, Čierne korenie, Bergamot, Aníz, Borievka, Muškát, Cyprus modrý, Davana, Jazmín, Matrikáia, Harmanček modrý, Ruža, Grapefruit, Mäta klasnatá

ESENCIÁLNE OLEJE: rozmarín, muškátový orech, čierne korenie, borievka, jedľa balzamová z Idaha, citrónová tráva, klinček

ENDOFLEX Kód: 333308 15 ml

EXODUS II UK AT DE

Kombináciou esenciálnych olejov pomáha táto zmes udržať celkovú vitalitu. ESENCIÁLNE OLEJE: mäta klasnatá, muškát, rumanček kamilkový, šalvia muškátová, myrtovník, muškátový orech

32

ESENCIÁLNE OLEJE: šalvia muškátová, levanduľa, modrý rebríček, fenikel, majorán, jazmín*

EN-R-GEE

Kód: 333008 15 ml

Už čoskoro!

UK AT DE

YoungLiving.com

IE

Kód: 333808 5 ml

UK AT DE

IE

Je to nadčasová zmes olivového oleja, myrhy, škorice, kadidla, nardu a ďalších harmonizujúcich esenciálnych olejov s očisťujúcimi a povznášajúcimi účinkami. ESENCIÁLNE OLEJE: škorica čínska, puškvorec, nard pravý, myrha, galbanum, kadidlo, škoricová kôra, yzop

SE

IE


Zmesi | Esenciálne oleje

FORGIVENESS Kód: 333908 5 ml

UK AT DE

GENTLE BABY IE

Kód: 334508 15 ml

UK AT DE

IE

Forgiveness (odpustenie) je zmes súčinne pôsobiacich utišujúcich a povznášajúcich esenciálnych olejov, ktoré môžu pomôcť preklenúť bolestivé spomienky a prekonať emocionálne prekážky.

Zmes Gentle Baby (nežné dieťa) je jemne voňajúcou kombináciou esenciálnych olejov, vyvinutou špeciálne pre matky s deťmi. Pomáha upokojiť emócie počas tehotenstva a utíšiť nepokojné bábätká.

ESENCIÁLNE OLEJE: medovka, archangelika, bergamot, muškát, levanduľa, ylang ylang, kadidlo, citrón, zázvorová tráva, jazmín*, slamiha, havajské santalové drevo, ruman rímsky, ruža*, koriander

ESENCIÁLNE OLEJE: muškát, jazmín*, ylang ylang, ružové drevo, ruman rímsky, ruža*, citrón, levanduľa, zázvorová tráva, koriander Upozornenie: Citrusové oleje nenanášajte na pokožku, ktorá bude do 48 hodín vystavená priamemu slnečnému alebo ultrafialovému svetlu.

GLF Kód:

GRATITUDE

334008 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 334608 5 ml

GLF™ bol vytvorený na podporu funkcie zdravej pečene a žlčníka. Táto zmes môže pomôcť aj pri vytvorení emocionálnej pohody očistením od pocitov ako vina, zatrpknutosť a hnev.

Gratitude (vďačnosť) je upokojujúca zmes esenciálnych olejov, ktorá povznáša ducha, upokojuje emócie, uvoľňuje telo a posilňuje pozitívny prístup naplnený vďačnosťou. ESENCIÁLNE OLEJE: jedľa balzamová z Idaha, galbanum, kadidlo, myrha, ylang ylang, muškát, bergamot, koriander

ESENCIÁLNE OLEJE: Grapefruit, Helichrysum, Zeler, Rojovník, Yzop, Mäta klasnatá

GROUNDING

HARMONY

Kód: 334808 5 ml

UK AT DE

IE

Grounding (uzemnenie) je relaxačnou zmesou esenciálnych olejov prinášajúcich rovnováhu a emočnú stabilitu. Emočná nevyrovnanosť môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam. Táto zmes pomáha brať realitu z pozitívneho hľadiska. ESENCIÁLNE OLEJE: jedľa srienistá, borovica, archangelika, smrek, cédrové drevo, borievka, ylang ylang

HIGHEST POTENTIAL Kód: 337308 5 ml

UK AT DE

Kód:

335108 15 ml

UK AT DE

IE

Harmony (harmónia) je vyberanou zmesou, ktorá pomáha zlepšiť fyzický a emocionálny pocit pohody zharmonizovaním energetických centier tela. ESENCIÁLNE OLEJE: muškát, archangelika, bergamot, levanduľa, smrek, ylang ylang, havajské santalové drevo, yzop, zázvorová tráva, šalvia španielska, ruža*, kadidlo, jazmín*, citrón, pomaranč, ruman rímsky, koriander

IMMUPOWER UK AT DE

IE

Highest Potential (najvyšší potenciál) je exotickou zmesou olejov na zlepšenie schopnosti dosiahnuť svoje najvyššie ciele. ESENCIÁLNE OLEJE: jazmín*, zmes Gathering, modrý cyprus, cédrové drevo, smrek, harmanček modrý, jedľa srienistá

Kód: 336308 15 ml

UK AT DE

IE

ImmuPower (sila imunity) je účinnou zmesou esenciálnych olejov na vytvorenie voňavého a ochranného útočiska, pričom zvyšuje pozitívnu energiu. ESENCIÁLNE OLEJE: yzop, gáfrovník, klinček, saturejka horská, kadidlo, rímska rasca, cistus, oregano, dorado azul

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

33

IE


Esenciálne oleje | Zmesi

INNER CHILD Kód: 336008 5 ml

JOY UK AT DE

IE

Kód: 337208 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Sladká vôňa zmesi Inner Child (dieťa vo vnútri) môže podporiť vyplavovanie spomienok a opäť sa spojiť so svojím vnútorným ja. Je to prvý krok pri hľadaní emocionálnej rovnováhy.

Joy (radosť) je luxusná exotická zmes s povznášajúcimi tónmi, prinášajúca radosť do srdca. Pri použití v difuzéri môže pôsobiť osviežujúco a povzbudzujúco.

ESENCIÁLNE OLEJE: pomaranč, jazmín*, smrek, mandarínka tangerínka, havajské santalové drevo, neroli*, ylang ylang, citrónová tráva

ESENCIÁLNE OLEJE: bergamot, citrón, zázvorová tráva, ylang ylang, ruža*, muškát, jazmín*, ruman rímsky, koriander, mandarínka tangerínka

Upozornenie: Môže spôsobiť precitlivenosť pokožky na slnko.

JUVA CLEANSE™ Kód: 339508 15 ml

JUVAFLEX™ UK AT DE

IE

Zmes Juva Cleanse (očista) starostlivo vybranou kombináciou esenciálnych olejov podporuje zdravú funkciu pečene.

IE

ESENCIÁLNE OLEJE: fenikel, rozmarín, harmanček modrý, muškát, slamiha, ruman rímsky

LADY SCLAREOL

LONGEVITY™ UK AT DE

IE

Táto zmes bola vyvinutá, aby vydávala vyberanú vôňu. Zvodná zmes prírodných najaromatickejších a pre pokožku najpríjemnejších esenciálnych olejov vytvára okúzľujúci a neodolateľný parfum. ESENCIÁLNE OLEJE: šalvia muškátová, jazmín*, vetiver, ylang ylang, smrek pichľavý z Idaha, mäta klasnatá, cypruštek, muškát, havajské santalové drevo, pomaranč, šalvia španielska, koriander, bergamot

M-GRAIN

Kód: 338708 15 ml

UK AT DE

Zmes JuvaFlex je spojením olejov skúmaných pre svoj účinok na pečeň, tráviacu sústavu a lymfatický systém. Takisto môže podporovať zdravú funkciu buniek.

ESENCIÁLNE OLEJE: slamiha, semeno zeleru, rojovník

Kód: 337608 15 ml

Kód: 337508 15 ml

Kód: 338808 15 ml

UK AT DE

IE

Zmes Longevity (dlhovekosť) obsahuje oleje, ktoré patria medzi známe najúčinnejšie antioxidanty. Antioxidanty sú látky, ktoré pomáhajú neutralizovať voľné radikály a znižovať poškodenie buniek v dôsledku oxidácie, ktorej sme každodenne vystavovaní. ESENCIÁLNE OLEJE: tymián, klinček, pomaranč, kadidlo Upozornenie: Môže spôsobiť precitlivenosť pokožky na slnko.

MAGNIFY YOUR PURPOSE Novinka! UK AT DE

Zmes M-Grain pomáha uvoľňovať napätie, hlavne v oblasti hlavy a krku, a zároveň posilňovať pocit pohody. ESENCIÁLNE OLEJE: bazalka, levanduľa, ruman rímsky, majorán, mäta pieporná, slamiha

IE

Kód: 337708 5ml

UK AT DE

IE

Zmes esenciálnych olejov Magnify Your Purpose má osviežujúcu vôňu na zlepšenie pocitov kreativity, túžby a pozornosti pri aromatickom použití. Pomáha pestovať pozitívny postoj, povzbudzuje vás povzniesť sa nad ťažkosti, chytiť sa iniciatívy, prekonať váhavosť a sebaľútosť. ESENCIÁLNE OLEJE: Santalum paniculatum, Šalvia, Koriander, Pačuli, Muškátový oriešok, Bergamot, Škoricová kôra, Zázvor, Ylang ylang, Muškát

34

YoungLiving.com


Zmesi | Esenciálne oleje

MELROSE

MISTER

Kód: 337808 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 338108 15 ml

Táto zmes vytvára na pokožke ochrannú bariéru pred nepriaznivými vplyvmi. Pri použití v difuzéri môže odstraňovať pachy.

UK AT DE

IE

Táto zmes má priaznivé účinky na mužov. Pomáha zlepšovať rovnováhu vo vnútri tela a na mnohých pôsobí upokojujúco, keď sú vystresovaní. Odporúča sa pre mužov nad 30 rokov.

ESENCIÁLNE OLEJE: rozmarín, klinček, melaleuka striedavolistá, niaouli

ESENCIÁLNE OLEJE: šalvia, levanduľa, mäta pieporná, fenikel, myrtovník, modrý rebríček

PANAWAY

UK AT DE

IE

SE

Kód: 339008 15 ml

PEACE & CALMING

UK AT DE

IE

SE

Kód: 339308 15ml

Kód: 339108 5 ml

Kód: 339808 5 ml

Túto zmes vytvoril Gary Young po vážnom zranení väzív na nohe. Pomáha udržiavať zdravú funkciu buniek.

Peace & Calming (mier a upokojenie) je jemne voňajúcou zmesou. Pri použití v difuzéri pomáha utíšiť napätie, povzniesť myseľ, navodiť relax a hlboký pocit mieru.

ESENCIÁLNE OLEJE: gaultéria, klinček, slamiha, mäta pieporná

ESENCIÁLNE OLEJE: mandarínka tangerínka, ylang ylang, harmanček modrý, pomaranč, pačuli

Najpredávanejší!

PEACE & CALMING II Novinka! Kód: 532708 5 ml

PURIFICATION UK AT DE

IE

Kód: 339908 15 ml

D. Gary Young vytvoril Peace & Calming II™ špeciálne ako odporúčanú možnosť a alternatívu ku Peace & Calming. Zloženie bolo starostlivo vybrané, aby zostalo verné charakteru zloženia predchodcu. Táto patentovaná zmes vytvára relaxačnú a príjemnú arómu pri inhalovaní či rozptyľovaní.

UK AT DE

IE

Kód: 340508 15 ml

Táto opojná zmes obsahuje esenciálne oleje eukalyptu guľatoplodého a úzkolistého. ESENCIÁLNE OLEJE: eukalyptus guľatoplodý, eukalyptus úzkolistý, eukalyptus citrónový, myrtovník, smrek, mäta pieporná, borovica, levanduľa, majorán, cyprus

SE

ESENCIÁLNE OLEJE: citrónová tráva, rozmarín, melaleuka striedavolistá, myrtovník, citronela, lavandin

Najpredávanejší!

RAVEN

Kód: 340208 15 ml

Kód: 340908 5 ml

IE

Zmes Purification (očistenie) možno použiť priamo na pokožku. Pri použití v difuzéri pomáha vyčistiť vzduch od cigaretového dymu a nepríjemných zápachov.

ESENCIÁLNE OLEJE: Mandarínka – tangerínka, Pomaranč, Ylang ylang, Pačuli, Čierny smrek z Northern Lights, Matrikária, Rumanček kamilkový, Vetiver, Cistus, Bergamot, Škorica čínska, Davana

R.C.

UK AT DE

UK AT DE

IE

Zmes Raven™ (havran) ako kombinácia hlboko upokojujúcich esenciálnych olejov má pri lokálnej aplikácii na hruď či krk, alebo pri použití v difuzéri utišujúce účinky. ESENCIÁLNE OLEJE: gáfrovník, gaultéria, eukalyptus úzkolistý, citrón, mäta pieporná

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

35


Esenciálne oleje | Zmesi

RELEASE

Kód: 340808 15 ml

RELIEVE IT UK AT DE

IE

Kód: 341108 15 ml

Zmes Release (oslobodenie) je kombináciou utišujúcich a upokojujúcich olejov, ktoré stimulujú pocit pokoja a emocionálnej pohody. To podnecuje schopnosť oslobodiť sa od pocitov hnevu a frustrácie.

UK AT DE

IE

Hrejivá hlboko relaxačná zmes Relieve It (úľava) prináša úľavu svalom a kĺbom po námahe alebo cvičení. ESENCIÁLNE OLEJE: smrek, yzop, čierne korenie, mäta pieporná

ESENCIÁLNE OLEJE: ylang ylang, muškát, harmanček modrý, lavandin, havajské santalové drevo

RUTAVALA Kód:

341908 5 ml

SACRED MOUNTAIN UK AT DE

IE

IE

Sacred Mountain (svätá hora) podporuje pocity sily, schopností, uzemnenia a ochrany prameniace z blízkosti prírody.

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, valeriána, ruta

ESENCIÁLNE OLEJE: smrek, jedľa balzamová z Idaha, ylang ylang, cédrové drevo

341708 5 ml

SCLARESSENCE UK AT DE

IE

Kód:

341808 15 ml

UK AT DE

IE

Táto posilňujúca zmes bola vyvinutá na zmiernenie hlbokých emocionálnych rán. Môže pomôcť oslobodiť sa od traumatických spomienok a začať uzdravujúci proces.

V tejto zmesi sú skombinované utišujúce účinky mäty piepornej, harmonizujúce účinky fenikla a šalvie muškátovej s jemným upokojujúcim účinkom šalvie španielskej.

ESENCIÁLNE OLEJE: ylang ylang, muškát, levanduľa, pomaranč, harmanček modrý, cédrové drevo, ruža* a biely lotos v základe z mandľového oleja

ESENCIÁLNE OLEJE: šalvia muškátová, fenikel, šalvia, mäta pieporná

SENSATION Kód: 342008 5 ml

36

UK AT DE

Táto upokojujúca zmes pôsobí relaxačne na telo aj myseľ. Zmierňuje napätie a odstraňuje stres.

SARA™ Kód:

Kód: 341408 15 ml

STRESS AWAY UK AT DE

IE

SE

Kód: 463008 15 ml

UK AT DE

IE

Nádherne voňajúca, silne emocionálna zmes Sensation (cit) je vysoko povznášajúca a osviežujúca. Použitím jazmínu, ylang ylang a iných doplňujúcich esenciálnych olejov je táto zmes špeciálne vytvorená na zvýšenie pôžitku z jedinečných okamihov.

Zmes Stress Away (odstránenie stresu) je prírodným riešením na prekonávanie bežného stresu, ktorý pociťujeme každý deň. Je to prvý produkt obsahujúci jedinečnú stres odstraňujúcu kombináciu esenciálnych olejov z limety a vanilky.

ESENCIÁLNE OLEJE: ylang ylang, jazmín*, muškát, bergamot, koriander

ESENCIÁLNE OLEJE: kopaiva, limetka, cédrové drevo, vanilka*, okotea, levanduľa

YoungLiving.com


Zmesi | Esenciálne oleje

THE GIFT

THIEVES

Kód:

Kód:

6500 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Zmes Thieves (zlodeji) bola vytvorená na základe príbehu o štyroch zlodejoch vo Francúzsku, ktorí sa chránili klinčekmi, rozmarínom a inými aromatickými prostriedkami pri okrádaní obetí moru.

The Gift (dar) je zmesou siedmich starobylých olejov, po stáročia vyhľadávaných pre svoje upokojujúce a blahodarné účinky na zdravie. Táto zmes bola vytvorená na oslavu hrdinskej cesty Shutrana, postavy z knihy D. Garyho Younga The One Gift. ESENCIÁLNE OLEJE: kadidlovník pravý, jedľa balzamová z Idaha, jazmín*, galbanum, myrha, cistus, nard pravý

TRANSFORMATION Kód: 306008 15 ml

342308 15 ml

ESENCIÁLNE OLEJE: klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý

Najpredávanejší!

TRAUMA LIFE™ UK AT DE

IE

SE

Transformation (premena) obsahuje smrek pichľavý z Idaha, kopál vonný a okoteu. Tieto vysoko účinné esenciálne oleje vám môžu dodať silu zmeniť negatívne názory za povznášajúce myšlienky, zmeniť celkový postoj, emócie a správanie.

Kód: 635008 5 ml

UK AT DE

IE

Upokojujúca, uzemňujúca zmes Trauma Life (traumatický život) má pomôcť uvoľniť hlboké emocionálne traumy. ESENCIÁLNE OLEJE: kadidlovník, davana, limetka gáfrová, santalové drevo, smrek, ruža*, valeriána, muškát, levanduľa, slamiha

ESENCIÁLNE OLEJE: citrón, kadidlovník pravý, santalové drevo, mäta pieporná, kardamóm, šalvia muškátová, smrek pichľavý z Idaha, kopál vonný, okotea

VALOR

Kód: 343008 5 ml

WHITE ANGELICA UK AT DE

IE

SE

Posilňujúca zmes Valor (udatnosť) pôsobí na fyzickú aj psychickú stránku tým, že podporuje pocity sily, odvahy a sebavedomia, ktoré sú potrebné v prípade, že čelíte nepriazňam života. ESENCIÁLNE OLEJE: smrek, harmanček modrý, kadidlo, ružové drevo

Kód: 343208 15 ml

UK AT DE

IE

Upokojujúca zmes White Angelica (biela angelika) posilňuje pocity ochrany a bezpečia. Mnoho ľudí ju používa ako ochranu pred negatívnou energiou. ESENCIÁLNE OLEJE: bergamot, medovka, muškát, ylang ylang, ruža*, myrha, smrek, havajské santalové drevo, yzop, ružové drevo

3 WISE MEN™ Kód: 342608 15 ml

UK AT DE

IE

Zmes 3 Wise Men posilňuje pocit posvätnej úcty a duchovného uvedomenia použitím esenciálnych olejov vplývajúcich na otvorenie podvedomia. ESENCIÁLNE OLEJE: santalové drevo, kadidlo, myrha, borievka, smrek

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

37


Esenciálne oleje | V guľôčkových aplikátoroch

Esenciálne oleje

V GUĽÔČKOVÝCH APLIKÁTOROCH Nový vzhľad! S krásnymi modernými etiketami sú tieto guľôčkové aplikátory vynikajúcim spôsobom, ako používať tie isté prvotriedne zmesi esenciálnych olejov, ktoré milujete, keď ste v pohybe. Priebežne sledujte naše informácie o novom balení a etiketách vašich obľúbených olejov a produktov s ich obsahom.

BREATHE AGAIN ROLL-ON Kód: 3528500 10 ml

DEEP RELIEF ROLL-ON UK AT DE

IE

Kód: 3534500 10 ml

Guľôčkový aplikátor s esenciálnymi olejmi Breathe Again (opäť dýchaj) je patentovanou zmesou olejov na posilnenie zdravia dýchacích ciest. Obsahuje štyri účinné eukalyptové oleje: eukalyptu citrónového, eukalyptu guľatoplodého, eukalyptu úzkolistého a eukalyptu modrého.

ESENCIÁLNE OLEJE: mäta pieporná, jedľa balzamová z Idaha, klinček, vetiver, gaultéria, citrón, slamiha, kopaiva, kopál vonný

STRESS AWAY ROLL-ON UK AT DE

IE

Guľôčkový aplikátor RutaVaLa je patentovaná zmes esenciálnych olejov z ruty, levandule a valeriány, ktorých vône pôsobia upokojujúco a relaxačne. ™

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, valeriána, ruta

YoungLiving.com

SE

Najpredávanejší!

RUTAVALA ROLL-ON

38

IE

Guľôčkový aplikátor s esenciálnymi olejmi Deep Relief (hlboká úľava) je patentovanou zmesou olejov z mäty piepornej, gaultérie, kopálu a kopálu vonného na uvoľnenie bolesti a napätia svalov.

ESENCIÁLNE OLEJE: eukalyptus citrónový, eukalyptus guľatoplodý, eukalyptus úzkolistý, eukalyptus modrý, bobkový list, mäta pieporná, kopaiva, myrtovník, modrý cyprus, šípka

Kód: 4471500 10 ml

UK AT DE

Kód: 4472500 10 ml

UK AT DE

Táto unikátna zmes esenciálnych olejov z vanilky, limetky, kopaivy a iných pomáha odstraňovať každodenný stres, podnecuje relaxáciu a redukuje nervové napätie. ESENCIÁLNE OLEJE: kopaiva, limetka, cédrové drevo, vanilka*, okotea, levanduľa

IE


V guľôčkových aplikátoroch | Esenciálne oleje

TRANQUIL ROLL-ON Kód: 3533500 10 ml

VALOR ROLL-ON UK AT DE

IE

Kód: 3529500 10 ml

UK AT DE

IE

SE

Guľôčkový aplikátor Tranquil (pokoj) je patentovanou zmesou esenciálnych olejov z levandule, cédrového dreva a rumana rímskeho, pôsobiacou upokojujúco a relaxačne na telo a myseľ.

Guľôčkový aplikátor Valor (udatnosť) je posilňujúca kombinácia esenciálnych olejov zo smreka, ružového dreva, kadidla a harmančeka modrého, ktoré zvyšujú pocity sily, odvahy a sebavedomia.

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, cédrové drevo, ruman rímsky

ESENCIÁLNE OLEJE: smrek, ružové drevo, harmanček modrý, kadidlo

U nás v Young Living, je inovácia dizajnu obalov vzrušujúci, no postupný proces. Preto upozorňujeme, že balenie a etikety sa môžu odlišovať od uvedených v tomto katalógu.

Jedľa balzamová z Idaha

PURIFICATION Zmes esenciálnych olejov Zmes Purification® (očistenie) je kombináciou esenciálnych olejov citronela, citrónová tráva, Tea Tree a ďalších, ktorá odstraňuje pachy a zanecháva príjemnú sviežu vôňu vo vašej domácnosti, aute alebo kancelárii.


Esenciálne oleje | Pomôcky na propagáciu

Pomôcky na

PROPAGÁCIU

Levanduľa

Propagovanie esenciálnych olejov je jednoduchšie so systémom vzorkových vrecúšok spoločnosti Young Living, prvým vyvinutým v tomto odvetví! Tieto profesionálne vrecúška so vzorkami obsahujú najobľúbenejšie oleje a pohodlne sa nosia v kabelke alebo vrecku. Každá vzorka obsahuje 0,25 ml oleja (6 – 8 kvapiek) a je vyrobená z trvanlivého, vysoko inertného materiálu, ktorý zaisťuje dlhodobú stabilitu prípravku. Každé vrecúško sa dokonale zmestí do vizitkového obalu na rozdávanie vzoriek. S týmito vzorkami na dosah ruky už nepremeškáte nijakú príležitosť na propagovanie našich esenciálnych olejov a zanecháte dlhotrvajúci dojem výnimočnosti zo značky Young Living.

VRECÚŠKA SO VZORKAMI LEVANDUĽOVÉHO ESENCIÁLNEHO OLEJA Kód: 4770560 10 kusov UK AT DE

VRECÚŠKA SO VZORKAMI CITRÓNOVÉHO ESENCIÁLNEHO OLEJA Kód: 4772560 10 kusov UK AT DE

IE

IE

Najpredávanejší!

VRECÚŠKA SO VZORKAMI ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV PEACE & CALMING Kód: 4774560 10 kusov UK AT DE

40

YoungLiving.com

IE

VRECÚŠKA SO VZORKAMI ESENCIÁLNEHO OLEJA Z MÄTY PIEPORNEJ Kód: 4771560 10 kusov UK AT DE

IE


Pomôcky na propagáciu | Esenciálne oleje

VRECÚŠKA SO VZORKAMI ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV THIEVES Kód: 4773560 10 kusov UK AT DE

VIZITKOVÉ OBALY NA ROZDÁVANIE VZORIEK Kód: 200559 100 kusov

IE

VRECÚŠKA SO VZORKAMI RÔZNYCH ESENCIÁLNYCH OLEJOV Kód: 494008 50 kusov

OBSAHUJE: vzorky levandule, citróna, mäty piepornej, Peace & Calming, Thieves UK AT DE

YLPLUS.COM Propagujte Young Living Ďalšie skvelé výrobky, oblečenie a nástroje osobného rozvoja nájdete na YL Plus. Poskytnú vám ďalšie úžasné možnosti na propagáciu značky Young Living a jej produktov.

IE


Esenciálne oleje | Kolekcie

KOLEKCIE esenciálnych olejov SÚPRAVA ESSENTIAL 7™

EU

Kód: 312008

SÚPRAVA EVERYDAY OILS™ Kód: 369508

Túto súpravu sme vytvorili s cieľom poskytnúť komukoľvek možnosť okamžite používať a oceniť výhody našich najobľúbenejších esenciálnych olejov a zmesí. Súčasťou balenia sú informácie o produkte v 24 jazykoch (zoznam jazykov nájdete na strane 82).

EU

Vďaka tejto súprave budú oleje dôležitou súčasťou vášho života každý deň.

TÁTO SÚPRAVA OBSAHUJE:

TÁTO SÚPRAVA OBSAHUJE:

Sedem 5 ml fľaštičiek: Joy, PanAway, Purification, levanduľa, Peace & Calming, citrón, mäta pieporná

Desať 5 ml fľaštičiek: kadidlo, Joy, citrón, levanduľa, PanAway, Stress Away, mäta pieporná, Purification, Thieves, Melaleuka striedavolistá

SÚPRAVA FEELINGS™ Kód: 312508

GOLDEN TOUCH 1 UK AT DE

IE

Obsahuje šesť zmesí esenciálnych olejov vytvorených D. Garym Youngom na podporu emocionálnej očisty a sebaobnovy.

42

Citrón

Kód: 3130

Táto kolekcia poskytuje ochranu počas celého roka. Zloženia týchto zmesí esenciálnych olejov boli vytvorené špeciálne s cieľom využiť výhody zložiek esenciálnych olejov, ktoré podporujú mnohé funkcie tela.

TÁTO SÚPRAVA OBSAHUJE:

TÁTO SÚPRAVA OBSAHUJE:

Šesť 5 ml fľašiek: Harmony, Forgiveness, Inner Child, Present Time, Release, Valor

Sedem 5 ml fľaštičiek: Di-Gize™, EndoFlex™, JuvaFlex™, Melrose, Raven™, R.C.™, Thieves™

YoungLiving.com


Kolekcie | Esenciálne oleje

SÚPRAVA RAINDROP TECHNIQUE Kód: 313708

UK AT DE

IE

SE

Táto súprava je spojením umenia aromaterapie, techník Vita Flex a masáže s aplikáciou esenciálnych olejov na rôzne časti tela. Ponúka revolučný spôsob, ako poskytnúť telu fyzickú, duševnú a emocionálnu rovnováhu a harmóniu.

SÚPRAVA TWELVE OILS OF ANCIENT SCRIPTURE Kód: 3143

Obsahuje dvanásť najvýznamnejších olejov spomenutých v Biblii. Young Living vám týmto chce umožniť oceniť a vychutnať si tieto vzácne čisté esenciálne oleje s nádhernými vôňami a zaujímavou históriou.

TÁTO SÚPRAVA OBSAHUJE:

TÁTO SÚPRAVA OBSAHUJE:

Deväť 5 ml fľaštičiek: Aroma Siez, bazalka, cyprus, majorán, oregano, mäta pieporná, tymián, Valor, gaultéria. Dve 114 ml fľašky masážnych olejov: Ortho Ease, komplex rastlinných olejov V-6

Dvanásť 5 ml fľaštičiek: havajské santalové drevo, škorica čínska, cédrové drevo, cyprus, kadidlo, galbanum, yzop, myrha, myrtovník, onycha, cistus, nard pravý

KOLEKCIA OLEJOV EUROPE 30 Kolekcia olejov Europe 30 obsahuje pätnásť samostatných olejov a pätnásť patentovaných zmesí značky Young Living, čím rozširuje škálu výhod, ktoré vám prinášame v elegantnom a odolnom prenosnom kufríku. Čisté a účinné 5 ml oleje v tejto vybranej kolekcii ponúkajú nádherne rôznorodú škálu možností na zlepšenie fyzického, duševného a emocionálneho zdravia. Táto kolekcia esenciálnych olejov obsahuje nasledujúce samostatné esenciálne oleje a zmesi (jedna 5 ml fľaštička z každého): Samostatné esenciálne oleje: citrón, levanduľa, mäta pieporná, pomaranč, gaultéria, grapefruit, cédrové drevo, kadidlo, cyprus, tymián, citrónová tráva, klinček, melaleuka striedavolistá, bergamot, fenikel. Zmesi esenciálnych olejov: Purification, Valor® , Thieves®, Peace & Calming, RC, Joy, Di-Gize, PanAway, Release, White Angelica, Raven, Highest Potential, Endoflex, Aroma Siez, Citrus Fresh. Súčasťou balenia sú informácie o produkte v 24 jazykoch. Zoznam jazykov nájdete na strane 82. EU

Kód: 464108


Esenciálne oleje | Masážne oleje

MASÁŽNE oleje

Jazmín

Posuňte silu masáže na úplne novú úroveň s naším radom masážnych olejov. Unikátne zmesi esenciálnych olejov v našich masážnych olejoch dokážu posunúť zážitok z masáže na novú úroveň obnovením pocitu rovnováhy mysle, tela a ducha.

MASÁŽNY OLEJ CEL-LITE MAGIC Kód:

303508 236 ml

MASÁŽNY OLEJ DRAGON TIME UK AT DE

IE

Kód:

Tento masážny olej na tónovanie a vyživovanie pokožky je spojením liečivých účinkov špeciálne vyberaných rastlinných olejov s vitamínom E a esenciálnych olejov. Grapefruitový esenciálny olej má pozitívny vplyv na textúru pokožky, zatiaľ čo borievkový olej okrem priaznivého účinku na pokožku pôsobí aj detoxikačne a očisťujúco.

Kód:

303308 236 ml

UK AT DE

IE

Je spojením čistých rastlinných olejov s účinnými esenciálnymi olejmi, ktoré boli vyvinuté v Európe, a navodzujú pocit rovnováhy. Výsledkom je upokojujúca a stabilizujúca masážna zmes, ktorá prináša ženám pokoj a povznášajúci pocit počas náročných dní v mesiaci. ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, šalvia, modrý rebríček, fenikel, ylang ylang, jazmín*, šalvia muškátová

ESENCIÁLNE OLEJE: grapefruit, cédrové drevo, šalvia muškátová, cyprus, borievka

MASÁŽNY OLEJ ORTHO EASE

3034521 236 ml

MASÁŽNY OLEJ ORTHO SPORT UK AT DE

IE

SE

Upokojujúci masážny olej, ktorý ohreje unavené alebo vystresované telo. ESENCIÁLNE OLEJE: gaultéria, eukalyptus guľatoplodý, eukalyptus úzkolistý, tymián, borievka, citrónová tráva, majorán, vetiver

Kód:

303208 236 ml

UK AT DE

IE

Poskytuje upokojenie a úľavu unaveným a preťaženým svalom po cvičení a športe. Táto zmes obsahuje čisté rastlinné oleje v spojení s olejmi, ako gaultéria, mäta pieporná, tymián, oregáno, vetiver. ESENCIÁLNE OLEJE: gaultéria, eukalyptus guľatoplodý, citrónová tráva, mäta pieporná, elemi, tymián, oregano, vetiver

44

YoungLiving.com


Masážne oleje | Esenciálne oleje

MASÁŽNY OLEJ SENSATION

MASÁŽNY OLEJ RELAXATION Kód:

3037521 236 ml

UK AT DE

IE

Kód:

ESENCIÁLNE OLEJE: mandarínka tangerínka, levanduľa, mäta klasnatá, ylang ylang, koriander, bergamot, muškát

IE

SE

ESENCIÁLNE OLEJE: ylang ylang, koriander, jazmín*, bergamot, muškát

KOMPLEX RASTLINNÝCH OLEJOV V-6 303108 236 ml

UK AT DE

Navrhnutý na povzbudenie romantickej nálady a vzrušenia. Nádherná vôňa tejto zmesi so silným emocionálnym účinkom je mimoriadne povznášajúca a osviežujúca. Táto zmes obsahuje špeciálnu kombináciu jazmínu, kanangy (ylang ylang) a iných doplňujúcich esenciálnych olejov.

Tento masážny olej vám pomáha navodiť pocit uvoľnenia a obnoviť vitalitu tela, mysle a duše. V kombinácii s vhodnými esenciálnymi olejmi môže byť masážna terapia účinnou metódou pri akejkoľvek liečbe.

Kód:

3036521 236 ml

NÁPLŇ PRE KOMPLEX RASTLINNÝCH OLEJOV V-6 UK AT DE

IE

SE

Možno ho zmiešať s esenciálnymi olejmi a tak vytvoriť vlastné zmesi, prípravky a masážne oleje. Tento komplex olejov vyživuje pokožku, má dlhú životnosť, neupcháva póry a nezanecháva škvrny na odeve.

AROMAEASE Užite si jazdu.

Kód:

3030500 944 ml

UK AT DE

IE

SE

Výhodné balenie komplexu rastlinných olejov V-6™ s objemom 944 ml znamená menej odpadu a výhodu v podobe menej častého objednávania.


Esenciálne oleje | Difuzéry

Jazmín

DIFUZÉRY na esenciálne oleje Zmeňte si svoj domov, kanceláriu či osobný priestor na vašu osobnú aromatickú oázu! Naše elegantné difuzéry vám umožnia naplniť esenciálnymi olejmi každú časť vášho priestoru a vytvoriť si prostredie ako v kúpeľoch bez poškodenia dôležitých zložiek. Navyše sa aktívne zložky rovnomerne rozptýlia a prispejú k vytvoreniu príjemného ovzdušia v miestnosti. Použite ich na rozptýlenie prvotriednych esenciálnych olejov značky Young Living do vzduchu vo forme mimoriadne jemnej pary a vychutnajte si ich účinok!

ULTRAZVUKOVÝ DIFUZÉR ARIA Kód: 4524502

UK AT DE

ATOMIZAČNÝ DIFUZÉR AROMALUX IE

SE

ES

Ultrazvukový difuzér Aria spoločnosti Young Living ponúka jedinečný a štýlový spôsob na využitie účinkov esenciálnych olejov v domácnosti alebo na pracovisku. Tento systém je spojením najmodernejšej technológie difuzéra so širokou škálou užitočných funkcií. Pomocou dodaného diaľkového ovládača si môžete vybrať z viacerých upokojujúcich zabudovaných zvukov alebo zapnúť viacfarebné LED svetlá. Systém je vybavený zabudovanými reproduktormi, vďaka čomu môžete k nemu pripojiť vlastné hudobné zariadenie a vychutnávať si hudbu podľa svojho výberu. Obsahuje esenciálne oleje: citrón 5 ml a mäta pieporná 5 ml

46

YoungLiving.com

Kód:

4695502

UK AT DE

IE

SE

ES

Toto spojenie atomizéra, čističa vzduchu, a difuzéra predstavuje najúčinnejší spôsob na vytvorenie blahodarného prostredia s esenciálnymi olejmi. Difuzér AromaLux, navrhnutý D. Garym Youngom a dostupný exkluzívne v sieti Young Living, využíva patentované konštrukčné princípy, technológiu a funkcie, ktoré zjednodušujú a zdokonaľujú aromatický účinok. Obsahuje esenciálne oleje: Thieves 15 ml


Difuzéry | Esenciálne oleje

DIFUZÉR DEWDROP Kód: 5330502

UK AT DE

IE

SE

ES

Funguje ako zvlhčovač, atomizér a osviežovač vzduchu v jednom, jednoducho používateľnom výrobku. Ponúka až štyri hodiny nepretržitej difúzie, funkciu automatického vypnutia a svetlo vytvárajúce príjemnú atmosféru. Tento špeciálne navrhnutý výrobok dokáže premeniť akýkoľvek priestor na relaxačné prostredie. Obsahuje esenciálny olej levanduľa 5 ml a zmes Citrus Fresh 5 ml

USB DIFUZÉR (BIELY) Novinka! Kód:

5224501

UK AT DE

IE

SE

ES

Vaše obľúbené esenciálne oleje si môžete s USB difuzérom rozptyľovať kdekoľvek pôjdete. Použite ho so svojím notebookom či v aute alebo si ho môžete zobrať na cesty. Je prenosný, tichý, zaberá málo miesta a má nastaviteľné intervaly rozptyľovania 10 sekúnd, 30 sekúnd či 60 sekúnd.

STRESS AWAY S kvapkou denne stres hneď zmizne!


Esenciálne oleje | Príslušenstvo

PRÍSLUŠENSTVO k esenciálnym olejom AROMA CAROUSEL (PALETA VÔNÍ) Kód: 4832521

EU

Aroma Carousel™ je jedinečný stojan na vzorky esenciálnych olejov, s ktorým môžete pohodlným spôsobom vystaviť desať svojich obľúbených esenciálnych olejov Young Living. Táto pomôcka s otočnou funkciou je skvelá na neformálne stretnutia alebo domáce workshopy a umožňuje vám jednoducho propagovať esenciálne oleje pred ostatnými. Súčasťou balenia sú aj praktické pipety, s ktorými môžete ľahko premiestniť oleje do poskytnutých prázdnych fľašiek s objemom 2 ml.

ZMIEŠAVACIA FĽAŠA Kód: 4622

UK AT DE

IE

SE

ES

Ideálny spoločník pre ľudí na cestách, ktorý vám pomôže pri dodržiavaní zdravej a blahodarnej životosprávy bez ohľadu na to, kam vás rušný život zavedie. S našou prenosnou zmiešavacou fľašou si môžete kedykoľvek namiešať pohár chutného nápoja Balance Complete.

PRENOSNÝ KUFRÍK NA ESENCIÁLNE OLEJE Kód: 4936500

Tento pevný, značkový prenosný kufrík s miestom na tridsať fľašiek s objemom 5 alebo 15 ml, ktorý je súčasťou našej vyhľadávanej kolekcie olejov Europe 30, je dostupný aj samostatne.

48

YoungLiving.com

Kananga voňavá

GUĽÔČKOVÉ NADSTAVCE AROMAGLIDE Kód: 4578 10 kusov

UK AT DE

IE

SE

ES

Zmeňte akúkoľvek fľašku esenciálneho oleja Young Living s objemom 5 alebo 15 ml na praktický guľôčkový aplikátor. Upozornenie: Oleje obsahujúce citrus (samostatné oleje alebo zmesi) môžu zoslabiť plast a povoliť guľôčkový nadstavec. Pred každým použitím olejov obsahujúcich citrus skontrolujte, či je guľôčka bezpečne upevnená v nadstavci.

PRIEHĽADNÉ RASTLINNÉ KAPSULE Kód: 3193 250 kapsule

UK AT DE

IE

SE

ES

Ponúkajú skvelý spôsob na príjem dennej dávky esenciálnych olejov. Tieto čisto prírodné (NP) kapsule sú ideálne pre ľudí s vegetariánskou, diabetickou alebo inou obmedzujúcou diétou. Sú vyrobené z pullulánu, bezpečného polysacharidu rozpustného vo vode.

PRENOSNÁ TAŠKA NA ESENCIÁLNE OLEJE Kód: 3819

Poskytuje pohodlný spôsob na prenášanie esenciálnych olejov. Je vyrobená z odolnej látky, má zatváranie na zips a rúčku. Kapacita: 130 olejov Súčasťou tašky je penová vložka


Príslušenstvo | Esenciálne oleje

VZORKOVÉ FĽAŠTIČKY ESENCIÁLNYCH OLEJOV Kód: 319408 25 kusov

SKLENÉ KVAPKADLÁ Kód: 3810 6 kusov UK AT DE

IE

SE

ES

Kód: 3939 len v angličtine ANGELICA

IDAHO BALSAM FIR

BASIL

BERGAMOT

BLACK PEPPER

BLUE CYPRESS

BLUE TANSY

CISTUS

CITRONELLA

CLARY SAGE

CLOVE

COPAIBA

CORIANDER

CYPRESS

EUCALYPTUS POLYBRACTEA

EUCALYPTUS RADIATA

FENNEL

FRANKINCENSE

GALBANUM

GERANIUM

CHAMOMILE

IDAHO TANSY

JASMINE

JUNIPER

LAURUS NOBILIS

LAVENDER

LEDUM

LEMONGRASS

MELALEUCA QUINQUENERVIA

MELISSA

MOUNTAIN SAVORY

MYRRH

MYRTLE

NEROLI

NUTMEG

GERMAN

PEPPERMINT

PETITGRAIN

PINE

RAVINTSARA

ROMAN CHAMOMILE

ROSEMARY

ROSE

SPRUCE

ST. MARIES LAVENDER

TANGERINE

TARRAGON

THYME

TSUGA

VALERIAN

ALOES

CASSIA

CEDARWOOD

CYPRESS

FRANKINCENSE

GALBANUM

IE

SE

ES

Poskytujú pohodlný spôsob na presné dávkovanie potrebného množstva esenciálneho oleja. Prídu vhod aj vtedy, keď chcete zo zásobníka difuzéra odobrať nadbytočný olej.

Vzorkové fľaštičky esenciálnych olejov (2 ml) poskytujú pohodlný a jednoduchý spôsob na rozdávanie vzoriek oleja známym, rodine a potenciálnym zákazníkom a distribútorom. Všetkých dvadsaťpäť fľaštičiek sa dodáva s vrchnákom a kvapkadlom.

ETIKETY NA FĽAŠTIČKY S OLEJOM

UK AT DE

MASÁŽNY PRÍSTROJ S DÁVKOVAČOM ESENCIÁLNEHO OLEJA VITASSAGE™ UK AT DE

IE

SE

ES

Kód: 4625

UK AT DE

IE

SE

ES

Prístroj Vitassage vyvinutý D. Garym Youngom umožňuje zakomponovať esenciálne oleje do pôžitku z masáže. Je s ním možné dávkovať až tri rôzne oleje zároveň a súbežne masírovať ubolené, unavené svaly tromi guľôčkami z nehrdzavejúcej ocele. ™

Malé, okrúhle etikety, ktoré sú veľkosťou dokonale prispôsobené vrchnákom fľaštičiek esenciálnych olejov s objemom 5 ml alebo 15 ml. Upozorňujeme, že v tejto kolekcii etikiet nie sú zahrnuté všetky oleje.

HYSSOP

Vyžaduje dve (2) batérie AAA. Batérie a olej nie sú súčasťou balenia.

BALÍK PRÍSLUŠENSTVA VITASSAGE Kód: 4926

PUZDRO NA PRÍSTROJ VITASSAGE UK AT DE

IE

SE

ES

Kód: 4898

Obsahuje 6 prázdnych fľaštičiek z jantárového skla s objemom 2 ml, vrchnáky, kvapkadlá a 2 jednorazové pipety.

UK AT DE

IE

SE

ES

Nevyhnutný doplnok pre prístroj Vitassage, ktorý zamedzuje pretečeniu nadbytočného oleja na stôl alebo pult. Toto multifunkčné príslušenstvo slúži na odloženie a ochranu prístroja počas prepravy a je vyrobené z prvotriedneho plastu.

NÁPLNE DO USB DIFUZÉRA Novinka! Kód: 5228500

UK AT DE

IE

SE

ES

Náplne do USB difuzéra 3 ks obsahujú 3 fľaštičky s náplňou.

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov.

49


Produkty

AT HOME

Váš domov je vaša svätyňa – miesto, kde sa tvoria cenné spomienky s priateľmi a rodinou. Vytvorili sme rad Doma, aby sme vám priniesli účinné produkty, ktoré neobsahujú vedecky kontroverzné prísady. Tieto účinné produkty s obsahom esenciálnych olejov vám poskytujú bezpečné roztoky, ktoré fungujú tak, ako príroda chcela. Od čistiacich prostriedkov po zubnú pastu má byť váš domov miestom, kde začína pocit úplného zdravia a pohody.


Prírodná

OCHRANA Unikátna zmes Thieves® vznikla na základe legendy o štyroch francúzskych zlodejoch z 15. storočia, ktorí vytvorili špeciálnu aromatickú zmes klinčeka, rozmarínu a iných rastlín. Náš produktový rad Thieves prináša vašej domácnosti bezpečné alternatívy, aby ste škodlivé zložky mohli nahradiť prírodnými, ktoré účinne pôsobia a skvele voňajú.


Prírodná ochrana | At Home

THIEVES

Kód: 342308 15 ml

UK AT DE

IE

SE

ZUBNÁ PASTA THIEVES AROMABRIGHT Kód: 3039521 118 g

Zmes Thieves (zlodeji) bola vytvorená na základe príbehu o štyroch zlodejoch vo Francúzsku, ktorí sa chránili klinčekmi, rozmarínom a inými aromatickými prostriedkami pri okrádaní obetí moru.

UK AT DE

IE

SE

Táto kvalitná, čisto prírodná zubná pasta je vyrobená zo 100% čistých esenciálnych olejov, vrátane účinnej zmesi Thieves, a ďalších zložiek podporujúcich zubnú hygienu.

ESENCIÁLNE OLEJE: klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý

Najpredávanejší!

MYDLO THIEVES Kód:

ZUBNÁ NIŤ THIEVES

367908 99,25 g

UK AT DE

IE

Kód:

Toto voňavé mydlo je presiaknuté bohatou arómou prirodzene antiseptickej zmesi esenciálnych olejov Thieves. Hydratujúce rastlinné oleje a výťažky rastlín pomáhajú udržiavať pokožku hebkú.

3744521 118 g

4463560 1 ks (50 m) 4464560 3 ks (3 x 50 m)

PENIACE TEKUTÉ MYDLO THIEVES UK AT DE

IE

Kód:

SE

Kód:

Táto zubná pasta má vylepšené zloženie čisto prírodných zložiek, aby šetrne čistila, no zároveň efektívne využila účinnosť čistých esenciálnych olejov zmesi Thieves na osvieženie dychu.

IE

Toto tekuté mydlo čistí, chráni a ošetruje pokožku pomocou kombinácie zmesi esenciálnych olejov Thieves, citrónového a pomarančového esenciálneho oleja, aloe, Ginkgo biloby a vitamínu E. Pri použití bohato pení.

NÁPLŇ S PENIACIM MYDLOM THIEVES 359408 946 ml

UK AT DE

367408 236,5 ml  364308 3 ks (3 x 236,5 ml) 

Najpredávanejší!

Kód:

IE

Vďaka účinnej zmesi esenciálnych olejov Thieves, dokáže táto zubná niť efektívne ničiť baktérie. Vyrobená z pevných vláken, dokáže odolávať rozstrapkaniu a pretrhnutiu, ľahko kĺže medzi zubami a dostane sa aj na ťažko dostupné miesta.

ZUBNÁ PASTA THIEVES DENTAROME ULTRA Kód:

Kód:

UK AT DE

Aj s pumpou

ÚSTNA VODA THIEVES FRESH ESSENCE PLUS UK AT DE

Toto tekuté mydlo čistí, chráni a ošetruje pokožku pomocou kombinácie zmesi esenciálnych olejov Thieves, citrónového a pomarančového esenciálneho oleja, aloe, Ginkgo biloby a vitamínu E. Pri použití bohato pení.

IE

Kód:

368308 236 ml

UK AT DE

IE

SE

Táto ústna voda obsahuje špeciálne zloženie esenciálnych olejov, vďaka ktorému dodá neuveriteľne svieži dych. ESENCIÁLNE OLEJE: zmes Thieves, mäta klasnatá, mäta pieporná, vetiver

Najpredávanejší!

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov.

53


At Home | Prírodná ochrana

ČISTIACI PROSTRIEDOK THIEVES Kód:

374308 428 ml

UK AT DE

IE

THIEVES NÁPLŇ DO DOMÁCEHO ČISTIACEHO PROSTRIEDKU Kód:

Vyskúšajte tento zázračný prostriedok na vyčistenie škvŕn a problémových miest bez použitia dráždivých alebo abrazívnych chemikálií.

447508 1.8 L 

Rozrieďte v rozprašovači či vedre, alebo použite bez rozriedenia pre silnejšiu účinnosť. Pomer riedenia sa nachádza na etikete.

POUŽITIE: Podľa potreby v domácnosti. Rozrieď te alebo použite priamo na dosiahnutie lepšieho výsledku. Informácie o pomere zriedenia nájdete na etikete.

PASTILKY THIEVES MINTS Novinka! Kód:

5138550 30 pastiliek

Upozorňujeme, že tento produkt sa nemôže expedovať na Kanárske ostrovy.

SPREJ THIEVES

UK AT DE

IE

Ochutnajte tieto skvelé, povzbudzujúce pastilky. Obsahujú prírodné zložky bez cukru, vrátane zmesi esenciálnych olejov Thieves a z mäty piepornej. Sú zdravou alternatívou na osvieženie dychu.

Kód: Kód:

UK AT DE

IE

SE

362108 1 ks (29,35 g) 362208 3 ks (3 x 29,35 g)

UK AT DE

IE

SE

326508 29,5 ml Kód: 326608 3 ks (3 x 29,5 ml) Kód:

Tento sprej je ideálny na kľučky dverí, WC sedadlá a rôzne iné povrchy, ktoré treba vyčistiť. Upozornenie: Nepoužívať na telo. Uchovávajte mimo dosahu detí.

POUŽITIE: Rozpusťte 1 pastilku v ústach podľa potreby.

DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY THIEVES

UK AT DE

DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY THIEVES – RODINNÉ BALENIE Kód:

514208 215 g

UK AT DE

IE

SE

Toto veľké balenie dezinfekčného gélu na ruky Thieves je vhodné do každej miestnosti vo vašej domácnosti. Mať rodinné balenie kedykoľvek po ruke môže zvýšiť jeho používanie a motivovať deti byť proaktívne v udržovaní hygieny rúk.

Tento čisto prírodný produkt pomáha udržiavať hygienu rúk kdekoľvek ste bez použitia vody. Zanecháva pocit čistoty a čerstvosti. ESENCIÁLNE OLEJE: klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón, mäta pieporná, eukalyptus úzkolistý

Upozorňujeme, že tento produkt sa nemôže expedovať na Kanárske ostrovy.

Najpredávanejší! Už čoskoro!

PROSTRIEDOK NA RIAD THIEVES Kód:

535008 340 g

PRACIE MYDLO THIEVES UK AT DE

IE

Kód:

534908 907g

Vďaka obsahu prírodných zložiek vrátane Thieves®, Jade Lemon™ a Bergamotu prostriedok na riad Thieves® účinne čistí riad bez použitia škodlivých chemikálií, farbív či syntetických látok.

Už čoskoro! YoungLiving.com

IE

Pracie mydlo Thieves so zložením na rastlinnej báze šetrne čistí vašu bielizeň zanechávajúc ju naozaj čistou bez zvyškov chemických či syntetických látok. Môže sa použiť do všetkých práčok a má vysoko koncentrované zloženie, ktoré vydrží až 64 praní.

Už čoskoro!

54

UK AT DE ®


Kolekcia

PROVENCE S hrdosťou vám ponúkame našu unikátnu a exkluzívnu kolekciu Provence.

Rastliny použité v tomto rade sa sadia, pestujú a zbierajú na našej farme v Simiane-la-Rotonde vo Francúzsku. Aby sme zabezpečili vysokú kvalitu, ktorou je spoločnosť Young Living známa po celom svete, používame iba produkciu tejto konkrétnej farmy. Upozorňujeme vás preto, že dostupnosť týchto skutočných darov prírody je limitovaná a záleží na počasí, pôdnych podmienkach a iných faktoroch. Po vypredaní daného produktu dostaneme ďalšiu zásielku až z nasledujúceho zberu.

KVETINOVÁ VODA SO ŠALVIOU Kód: 503606 120 ml

NÁPLŇ KVETINOVEJ VODY SO ŠALVIOU UK

IE

Kód: 503706 250 ml

UK

IE

Táto aromatická kvetinová voda so šalviou z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na očistenie pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

Táto aromatická kvetinová voda so šalviou z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na očistenie pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

ESENCIÁLNA VODA S LEVANDUĽOU Kód: 504106 60 ml

UK

Táto drahocenná esenciálna voda obsahuje všetky aromatické molekuly esenciálneho oleja a kvetinovú vodu. Táto kombinácia vytvorí pôvodnú vôňu kvetu a svojou dlhotrvajúcou arómou osvieži váš domov. ZLOŽENIE: Kvetinová voda s levanduľou, saponizovaný ľanový olej, levanduľový esenciálny olej

IE

NÁPLŇ ESENCIÁLNEJ VODY S LEVANDUĽOU Kód: 503106 250 ml

UK

IE

Táto drahocenná esenciálna voda obsahuje všetky aromatické molekuly esenciálneho oleja a kvetinovú vodu. Táto kombinácia vytvorí pôvodnú vôňu kvetu a svojou dlhotrvajúcou arómou osvieži váš domov. ZLOŽENIE: Kvetinová voda s levanduľou, saponizovaný ľanový olej, levanduľový esenciálny olej

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov.

55


At Home | Kolekcia Provence

LEVANDUĽOVÁ KVETINOVÁ VODA Kód: 502806 120 ml

UK

IE

Táto osviežujúca kvetinová voda s levanduľou z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na očistenie normálnej aj mastnej pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

NÁPLŇ KVETINOVEJ VODY S LEVANDUĽOU Kód: 502906 250 ml

IE

UK

Táto osviežujúca kvetinová voda s levanduľou z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na očistenie normálnej aj mastnej pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

ROZMARÍNOVÁ KVETINOVÁ VODA Kód: 503406 120 ml

UK

IE

Táto aromatická kvetinová voda s rozmarínom z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na očistenie pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

NÁPLŇ KVETINOVEJ VODY S ROZMARÍNOM Kód: 503506 250 ml

IE

UK

Táto aromatická kvetinová voda s rozmarínom z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na očistenie pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

KVETINOVÁ VODA S OREGANOM Kód: 557306 120 ml

UK

IE

Táto osviežujúca kvetinová voda s oreganom z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na čistenie dokonca aj mastnej pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

NÁPLŇ KVETINOVEJ VODY S OREGANOM Kód: 557406 250 ml

UK

IE

Táto osviežujúca kvetinová voda s oreganom z francúzskej farmy spoločnosti Young Living v Provensálsku je ideálna na čistenie dokonca aj mastnej pokožky a osvieženie tváre v horúcom počasí.

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

ZLOŽENIE: čistá kvetinová voda

Už čoskoro!

Už čoskoro!

LEVANDUĽOVÉ VRECÚŠKA Kód: 503906

UK

IE

Tieto milé vrecúška obsahujú sušené kvety levandule z francúzskej farmy Young Living a môžu sa použiť ako dekorácia, ako darček alebo na osvieženie šatníkov a skríň. Každá súprava troch vrecúšok sa dodáva so sprejom esenciálnej vody (60 ml) na zvýšenie pôžitku z levanduľovej vône. OBSAHUJE: sušené levandule v bavlnených vrecúškach vrátane 60 ml spreja s levanduľovou vodou

56

YoungLiving.com


Kolekcia Provence | At Home

SUŠENÉ LEVANDUĽOVÉ KVETY

EU

504006 100 g Kód: 504406 250 g Kód: 504506 500 g

LEVANDUĽOVÁ KYTICA Kód:

Kód:

503806

UK

IE

Kytica sušených levandúľ z našej farmy v Provensálsku. Táto nádherná dekorácia sa dodáva so 60 ml sprejom esenciálnej vody na zvýšenie pôžitku z levanduľovej vône.

Tieto sušené levanduľové kvety z farmy v Provensálsku sú vhodné na vytvorenie zmesi sušených kvetov (potpourri), ako výplň do vankúšikov a môžu sa použiť aj na svadbách namiesto hádzania ryže.

OBSAHUJE: sušené levandule vrátane 60 ml spreja s levanduľovou vodou

OBSAHUJE: sušené levanduľové kvety

VANKÚŠE Z LEVANDULE A PŠENICE

EU

Kód: 504606 Cestovný vankúš za krk

PRÍRODNÉ ĽANOVÉ ROZPÚŠŤADLO Kód: 503306 120 ml

Kód: 504806 Obdĺžnikový vankúš

EU

Kód: 504206

ZLOŽENIE: saponizovaný olej z ľanových semien

ESENCIÁLNY OLEJ Z DIVOKEJ LEVANDULE Kód: 503006 5 ml

Kód: 502706 Papierové filtre (5 kusov)

Tento estetický difuzér nepotrebuje na rozprašovanie vašich obľúbených esenciálnych olejov pripojenie k elektrine. Rozprašovač Nicolas, ktorý využíva prirodzené odparovanie v podmienkach izbovej teploty, je cenovo výhodný, nerozbitný a ekologický. Je vyrobený zo 100% recyklovateľných materiálov a ľahko sa prepravuje.

IE

Vďaka tomuto 100% prírodnému rozpúšťadlu môžete ľahko zmiešať vaše obľúbené esenciálne oleje s vodou a pridať do uvoľňujúceho kúpeľa alebo do čistiacich prostriedkov.

Tieto užitočné vankúše sú vyrobené z pšeničných pliev a plnené levanduľovými kvetmi z našej francúzskej farmy v Provensálsku. Ľahko sa prenášajú a sú fantastickým spolucestovateľom.

DIFUZÉR NICOLAS

UK

UK

IE

Z divoko rastúcej levandule v horách Provensálska sa vyrába najvyberanejší levanduľový olej na svete. Táto vzácna a zriedkavá rastlina sa ručne zbiera v oblasti okolo dediny Séredon, kde bol Gary ubytovaný pri svojej prvej ceste do Francúzska, aby sa naučil, ako nájsť najlepšie rastliny a destilovať z nich najkvalitnejšie oleje na svete. ZLOŽENIE: levanduľový esenciálny olej

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov.

57


HEALTHY & FIT

produkty

Naozaj dobrý pocit začína vo vnútri a naša kolekcia Zdravý a fit ponúka optimálnu výživu s energetickou vzpruhou čistých a účinných esenciálnych olejov na skvelý začiatok vašej cesty. Pokračujte v nej s potravinami a doplnkami, ktoré vám dodajú vitalitu, uspokoja vašu nutričnú potrebu a dráždia vaše chuťové poháriky!


Healthy & Fit | NingXia Red™

NINGXIA Red

Už viac ako 700 rokov je severozápadná oblasť Číny Ningxia známa vďaka pestovaniu a produkcii prvotriednej kustovnice čínskej. Kustovnica tiež známa ako goji má bohatý nutričný profil. NingXia Red™ je doplnok stravy od spoločnosti Young Living špeciálne vyvinutý na posilnenie a doplnenie energetických zásob tela a mysle. Táto patentovaná zmes obsahuje čisté esenciálne oleje, pyré zo známej čínskej kustovnice z provincie Ningxia a celé plody rôzneho ovocia bohatého na vitamíny, ako čerešne, čučoriedky a granátové jablká. NINGXIA RED

Kód: 3042560 2 balenia (dve 750 ml fľaše)

UK AT DE

IE

SE

Kód: 3044560 4 balenia (štyri 750 ml fľaše) Kód: 3045560 6 balenia (šesť 750 ml fliaš)

Kód: 3046560 8 balenia (osem 750 ml fliaš)

Doplňte zásoby energie a živín, posilnite svoj organizmus s prirodzene chutným, výživným nápojom NingXia Red z kustovnice. Pochutnajte si na výživnom nápoji, ktorý dodá telu vysokú dávku antioxidantov a živiny dôležitým energetickým centrám. Posuňte sa na úplne novú úroveň zdravia s nápojom NingXia Red. ESENCIÁLNE OLEJE: Pomaranč, yuzu, citrón, Mandarínka – tangerínka

Najpredávanejší!


NINGXIA NITRO

Kód: 306408 14 x 20 ml tubes

UK

NingXia NITRO je čisto prírodný doplnok na každodenné posilnenie vašej energie a duševnej bdelosti. NingXia NITRO je jednoduchý a pohodlný spôsob na zvýšenie koncentrácie a fyzickej výkonnosti ESENCIÁLNE OLEJE: Vanilka*, mäta klasnatá, piepornej, muškát, cierne korenie

Najpredávanejší!

NINGXIA RED KOMBINOVANÉ BALENIE Kód: 4710560 2 x 750 ml, 30 jednorazových balení

UK AT DE

IE

SE

Toto kombinované balenie je ideálne pre milovníkov nápoja NingXia Red. Obsahuje dve fľaše NingXia Red a 30 kusov jednorazových dávok. Takto si môžete tento chutný výživný nápoj vychutnať kdekoľvek.

NINGXIA ZYNG Novinka! Kód: 3071521 12 plechoviek

UK AT DE

IE

SE

NingXia Zyng je ľahký perlivý nápoj, ktorý vám dodá osviežujúcu energiu. Obsahuje patentovanú zmes čistých esenciálnych olejov Čierne korenie (Black Pepper) a Limetka (Lime), pyré z kustovnice čínskej a výťažok z bieleho čaju. Tento neškodný nápoj je skvelou hydratáciou organizmu! ™

NINGXIA RED JEDNORAZOVÉ BALENIA

UK AT DE

IE

SE

Kód: 3525560 30 kusov Kód: 3526560 60 kusov Kód: 3523560 90 kusov

Atraktívne 60 ml balenia sú ideálne pre začatie s týmto chutným nápojom. Malé pevné balenie dobre ochráni tento výživný obsah z kustovnice. Môžete ho pohodlne nosiť v taške alebo dať ako vzorku na ochutnanie priateľom, rodine alebo zákazníkom. Najpredávanejší!

NINGXIA WOLFBERRIES (SUŠENÉ) Kód: 636008 453 g

UK AT DE

IE

Môžu sa jesť ako pochúťka, pridať do kokteilu, jogurtu či cereálií. Mnoho vašich obľúbených jedál dochutia a dodajú zdravie posilňujúce zložky.

61


Healthy & Fit | Pšenica klasnatá

PŠENICA KLASNATÁ

Pšenica klasnatá

Pšenica klasnatá je základnou potravinou, najstarším druhom pšenice datujúcim sa do prvopočiatku. Pôvodný genetický kód pšenice klasnatej a nízky obsah lepku z nej robia prvotriednu voľbu, pričom v porovnaní s hybridnou súčasnou pšenicou nemá telo problém s jej znášanlivosťou. Je ľahšie stráviteľná, preto sa výživné látky lepšie vstrebú. Spoločnosť Young Living sa v súčasnosti snaží prinavrátiť tento druh pšenice na jej čestné miesto na svete.

GARYHO TRUE GRIT MÚKA Z PŠENICE KLASNATEJ

GARYHO TRUE GRIT PALACINKOVÁ A VAFĽOVÁ ZMES S PŠENICOU KLASNATOU Kód: 5300500 453 g

UK AT DE

Kód: 5043500 907 g IE

UK AT DE

IE

Vysoko výživná, nekrížená, s nízkym obsahom lepku je Garyho pravá múka z pšenice klasnatej nevyhnutná do vašej špajze. Ideálna pre ľudí, ktorí hľadajú alternatívy modernej pšenice. Pšenica klasnatá je ľahšie stráviteľná, preto sa výživné látky lepšie vstrebú.

Táto unikátna zmes kombinuje pšenicu klasnatú s inými zdravými obilninami a strukovinami na chutné raňajky s proteínom a vlákninou. Dajte si raňajky bez pocitu viny, ktoré radi naservírujete aj celej rodine.

Už čoskoro!

Už čoskoro!

GARYHO TRUE GRIT ŠPAGETY Z PŠENICE KLASNATEJ Kód: 5301500 227 g

UK AT DE

Garyho True Grit™ špagety z pšenice klasnatej sú chutnou prírodnou alternatívou k tradičným cestovinám, ktoré si zaručene obľúbi celá rodina. Urobte z Garyho True Grit™ špagiet s pšenicou klasnatou svoju prvú voľbu, keď zatúžite po jedlách z cestovín. Už čoskoro!

62

YoungLiving.com

IE


Esenciálna

VÝŽIVA

Kustovnica

Vitamíny a minerály sú dve základné zložky zdravého životného štýlu, samotná strava však nedokáže vždy poskytnúť dostatok dôležitých výživných látok. S potešením vám predstavujeme vhodné multivitamínové doplnky obsahujúce jednak vitamíny a minerály na prírodnej báze, ale aj účinné esenciálne oleje, aby ste sa mohli každý deň cítiť čo najlepšie.

5-DAY NUTRITIVE CLEANSE Kód:

489008

UK AT DE

Prípravok 5-dňovej výživovej očisty 5-Day Nutritive Cleanse™ pomáha svojou šetrnou a efektívnou očistou k zlepšeniu celkového zdravia. Minimálne štyri mierne očisty za rok s naším 5-Day Nutritive Cleanse a následná výživová starostlivosť vám pomôžu zharmonizovať extrémy modernej stravy. Táto výživová očista obsahuje: dve fľaše NingXia Red (2 x 750 ml) – posilňujúci, energiu dodávajúci výživný extrakt z kustovnice; Balance Complete – zdroj energie a prečisťujúci prípravok s výživnými látkami (750 gramov); Digest & Cleanse – utišuje zažívacie ťažkosti a napomáha zdravému tráveniu (30 želatínových kapsúl). Poznámka: 5-Day Nutritive Cleanse je vhodný na začiatok. Vaša konkrétna situácia si môže vyžadovať silnejšie a cielene zamerané výživné látky.

BALANCE COMPLETE Kód:

BLM

329208 750 g

UK AT DE

Balance Complete je účinný zdroj energie a tiež prečisťujúci prípravok. Obsahuje patentovanú zmes spoločnosti Young Living V-Fibre™, ktorá dodá až 11 gramov vlákniny na jednu porciu.

Kód:

323408 90 kapsúl

UK AT DE

Nutričný doplnok BLM podporuje zdravie kostí a kĺbov. ESENCIÁLNE OLEJE: gaultéria, klinček, jedľa balzamová z Idaha

ESENCIÁLNE OLEJE: pomaranč Pozrite si aj zmiešavaciu fľašu (kód 4622) na strane 48 ako skvelú možnosť kombinácie.

Najpredávanejší!

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov.

63


Healthy & Fit | Esenciálna výživa

DETOXZYME

COMFORTONE Kód:

320408 150 kapsúl

UK AT DE

Kód:

320308 180 kapsúls

UK AT DE

Tento prípravok v sebe spája účinné enzýmy, ktoré pomáhajú tráveniu, detoxikácii a očisťovaniu. Podporuje správnu funkciu tráviacej sústavy.

Je účinnou kombináciou byliniek a esenciálnych olejov, ktorá podporuje funkciu tráviacej sústavy tým, že viaže zvyšky potravy, vylučuje ich a „spláchne“ z hrubého čreva. Takto podporí jeho prirodzené optimálne fungovanie.

ESENCIÁLNE OLEJE: rímska rasca, aníz, fenikel

ESENCIÁLNE OLEJE: palina dračia, aníz, zázvor, mäta pieporná, mandarínka tangerínka, rozmarín, okotea, rumanček kamilkový

DIGEST + CLEANSE Kód:

329308 30 želatínových kapsúl

ESSENTIALZYME UK AT DE

Kód:

327208 90 kapsúl

Tento prípravok utišuje zažívacie ťažkosti a napomáha zdravému tráveniu. Kapsule s riadeným uvoľňovaním sa rozpustia v črevách na dosiahnutie optimálneho vstrebávania.

UK

Tento dvojvrstvový multienzýmový komplex vo forme kapsúl pomáha vytvoriť rovnováhu v tráviacej sústave a celkovo podporuje činnosť enzýmov. ESENCIÁLNE OLEJE: rímska rasca, aníz, fenikel, mäta pieporná, palina dračia, klinček

ESENCIÁLNE OLEJE: mäta pieporná, citrón, zázvor, rasca, fenikel, aníz

ESSENTIALZYMES-4 Kód:

ICP

464508 120 kapsúl

UK

Kód:

320808 227 g

Ide o multispektrálny komplex enzýmov. Je špeciálne vyvinutý na zlepšenie trávenia tukov, bielkovín, vlákniny a sacharidov. Tieto látky sa bežne nachádzajú v strave, ktorá v súčasnosti obsahuje mnoho priemyselne spracovaných výrobkov.

UK

Výrobok ICP™ predstavuje doplnok trávenia, ktorý obsahuje rastlinné a bylinné zložky a pomáha udržiavať optimálne fungovanie vášho tráviaceho systému. ESENCIÁLNE OLEJE: Fenikel, Aníz, Palič, Zázvor, Citrónová tráva, Rozmarín

ESENCIÁLNE OLEJE: aníz, zázvor, rozmarín, palina dračia, fenikel, citrónová tráva

INNER DEFENSE Kód:

329508 30 želatínových kapsúl

JUVAPOWER UK AT DE

Želatínové kapsule tohto prípravku obsahujú také účinné esenciálne oleje ako oregano, tymián alebo zmes Thieves. Tento prípravok pomáha posilniť imunitný systém, udržiavať prirodzené prostredie a posilňovať systémovú obranyschopnosť organizmu. ESENCIÁLNE OLEJE: oregano, tymián, klinček, škorica, rozmarín, eukalyptus úzkolistý, Najpredávanejší! citrón, citronela

64

YoungLiving.com

Kód:

327608 226 g 

UK AT DE

JuvaSpice® je komplex rastlinného prášku, ktorý obsahuje výživové zložky na posilnenie pečene a antioxidanty. Tento doplnok pridáva dodatočnú vlákninu do vašej diétnej stravy a je vylepšený éterickými olejmi z feniklu a anízu. ESENCIÁLNE OLEJE: Fenikel, Aníz


Esenciálna výživa | Healthy & Fit

LIFE 5

JUVASPICE Novinka! Kód:

3279500 113 g

UK AT DE

Kód:

309908 30 kapsúl

UK

Life 5 je zavŕšením mnohoročného intenzívneho výskumu. Tento prípravok vo forme kapsúl s predĺženým uvoľňovaním je kombináciou 5 priateľských bakteriálnych kmeňov. V momente vyrobenia obsahuje 10 miliárd aktívnych kultúr na jednu porciu.

JuvaSpice® je komplex rastlinného prášku, ktorý obsahuje výživové zložky na posilnenie pečene a antioxidanty. Tento doplnok pridáva dodatočnú vlákninu do vašej diétnej stravy a je vylepšený éterickými olejmi z feniklu a anízu. ESENCIÁLNE OLEJE: Fenikel, Aníz

Najpredávanejší!

LONGEVITY Kód:

328908 30 želatínových kapsúl

MEGACAL UK AT DE

Kód:

328008 450 g

UK AT DE

Prípravok Longevity™ (dlhovekosť) je účinnou patentovanou zmesou antioxidantov rozpúšťajúcich sa v tukoch. Obsahuje čisté esenciálne oleje z tymiánu, pomaranča a teraz aj z kadidlovníka.

Tento prípravok je skvelým zdrojom vápnika, horčíka, mangánu a vitamínu C. Podporuje správnu funkciu kostí, ciev a nervov. ESENCIÁLNE OLEJE: citrón

ESENCIÁLNE OLEJE: tymián, klinček, pomaranč, kadidlo

Najpredávanejší!

MULTIGREENS Kód:

324808 120 kapsúl

OMEGAGIZE3 UK AT DE

Výživový doplnok s chlorofylom MultiGreens™ pomáha posilniť životnú vitalitu, nervovú a obehovú sústavu, tým odstrániť stres, podporiť metabolizmus a spracovanie glukózy. ESENCIÁLNE OLEJE: rozmarín, citrónová tráva, citrón, medovka

Kód:

309708 120 želatínových kapsúl

UK AT DE SE

Tento prípravok je účinnou kombináciou troch najzákladnejších doplnkov každodennej stravy: omega-3 mastných kyselín, vitamínu D3 a koenzýmu Q10 (ubichinón). Tieto látky spolu s našou vylepšenou zmesou esenciálnych olejov vytvárajú doplnok stravy s rybím tukom bohatým na omega-3 mastné kyseliny a kyselinu DHA. ESENCIÁLNE OLEJE: citrónová tráva, myrha, klinček, rumanček kamilkový

SULFURZYME

POWER MEAL Kód:

Kód: 3243521 120 kapsúl

6300 780 g

Tento vegetariánsky proteínový doplnok stravy neobsahuje sóju, mliečne ani živočíšne výrobky. ESENCIÁLNE OLEJE: pomaranč, citrón, grapefruit, aníz, fenikel, muškátový orech

UK AT DE SE

Kapsuly Sulfurzyme pomáhajú udržiavať kĺby v dobrej kondícii a podporujú ich pohyblivosť. Obsahujú dve účinné aktívne zložky: MSM a Ningxia s kustovnicou v ovocnom prášku.

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov.

65


Healthy & Fit | Esenciálna výživa

SUPER CAL Kód:

TRUE SOURCE

3244500 120 kapsúl

UK AT DE

Super Cal je kombináciou minerálov, vápnika, horčíka, draslíka a zinku určený na posilnenie celkového zdravia. Esenciálne oleje z gaultérie, citrónovej trávy a iných rastlín zvyšujú vzájomný účinok tohto potravinového doplnku. ™

ESENCIÁLNE OLEJE: majorán, gaultéria, citrónová tráva, myrtovník

WOLFBERRY CRISP Kód:

631508 6 ks

UK AT DE

IE

SE

Každá z týchto vysokoproteínových chrumkavých tyčiniek z kustovnice s prírodnými sladidlami obsahuje 16 gramov bielkovín z mandlí, sóje, kustovnice a semien žltej tekvice.

NINGXIA NITRO Podporte svoju koncentráciu...

Kód:

3502 30 ks

Tento prípravok obsahuje sušené potraviny v prášku, komplexné vitamíny, minerály a iné výživné látky. Výsledkom je účinné zloženie, ktoré zmení váš pohľad na každodenne užívanie multivitamínov.


Slique™ | Healthy & Fit

S unikátnym spojením zdravých prírodných zložiek a účinných esenciálnych olejov v produktoch Slique môžete vykročiť tým správnym smerom – smerom k zdravšiemu, šťastnejšiemu ja! V kombinácii so správnou stravou a cvičením vám produkty Slique pomôžu kontrolovať telesnú hmotnosť, vytvoriť pocit nasýtenosti a poskytnúť výživné látky.

SLIQUE BARS Novinka! Kód: 5024521 6 kusov

SLIQUE ESSENCE (EURÓPA) UK AT DE

IE

SE

Kód: 458608 15 ml

Svojou zmesou sušeného ovocia zlatých bobúľ, datlí, čerešní a kustovnice a exkluzívnych dehydrovaných kakaových kúskov D. Gary Younga sú Slique Bars skvelým spôsobom, ako si pomôcť pri silných pocitoch hladu a sú zdrojom proteínu a vlákniny.

UK AT DE

IE

SE

Táto jedinečná zmes účinných esenciálnych olejov z grapefruitu, mandarínky tangerínky, citrónu, mäty klasnatej a okotey vám spolu s vhodnou stravou a fyzickou aktivitou pomôže dosiahnuť zdravé zníženie telesnej hmotnosti. ESENCIÁLNE OLEJE: grapefruit, mandarínka tangerínka, citrón, mäta klasnatá, okotea, výťažok zo stévie

ESENCIÁLNE OLEJE: Vanilka*, Pomaranč, Škorica

SLIQUE TEA Kód:

4572523 25 vrecúšok

UK AT DE

IE

SE

Tento čaj je lahodnou vzácnou zmesou prírodných látok vybraných pre ich vysoký obsah fytonutrientov. Obsahuje výnimočnú zmes kakaového prášku, škoricovej kôry, aromatický muškátový orech a čistý patentovaný vanilkový esenciálny olej. ESENCIÁLNE OLEJE: Vanilka*

67


OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ Young Living šampóny, telové mlieka a cieľové produkty starostlivosti o pokožku s obsahom esenciálnych olejov bez obsahu vedecky kontroverzných prísad vyčistia a hydratujú vašu pleť, pričom jej dodajú zdravo vyzerajúcu žiarivosť. Starajte sa o svoju pokožku pomocou esenciálnych olejov!


Produkty osobnej starostlivosti | Starostlivosť o pleť a pokožku

Starostlivosť o

Orchidea

PLEŤ A POKOŽKU Špičkové produkty na ošetrenie pokožky spoločnosti Young Living spájajú v sebe vysoko kvalitné rastlinné zložky s esenciálnymi olejmi s cieľom zlepšiť vzhľad vašej pokožky. Tento rad ponúka dokonalé riešenie pre každý typ pleti s produktmi vyvinutými odborníkmi na udržanie zdravej, hebkej a skvele vyzerajúcej pleti.

ART BEAUTY MASQUE

ART CREME MASQUE

Kód:

Kód:

5168 8 ks

5173 30 ml

Pleťová maska ART® je kvalitný prípravok na báze orchidey určená na upokojenie pleti. Zanechá pleť zdravšiu a žiarivejšiu. Zmes exotických lupienkov orchideí a čistých esenciálnych olejov vyživuje a spevňuje najcitlivejšie oblasti tváre, dodáva žiarivý a mladistvý vzhľad. Vhodné pre všetky typy pleti.

Krémová maska ART® je určená na hĺbkovú hydratáciu a ochranu pleti pomocou exkluzívnej zmesi kyseliny hyalurónovej a čistých esenciálnych olejov. Ďalšie prírodné, blahodarne pôsobiace rastliny v zložení pomôžu upokojiť, napnúť a dodať mladistvý vzhľad. Vhodné pre všetky typy pleti.

POUŽITIE: Naneste masku na umytú tvár, nechajte pôsobiť 20 minút a jemne odstráňte. Na dosiahnutie lepších výsledkov skombinujte s regeneračným sérom ART.

POUŽITIE: Umyte a osušte tvár. Rovnomerne naneste a nechajte pôsobiť 20 minút. Vlhkým uterákom odstráňte nevsiaknuté zvyšky.

ART GENTLE CLEANSER Nové zloženie!

ART L’BRIANTÉ LIP GLOSS – NEUTRÁL/ZIMNÁ VÔŇA

Kód:

5361550 100 ml

UK AT DE

Jemná čistiaca emulzia ART odstraňuje nečistoty pomocou jemnej peny a dodáva pleti zdravý žiarivý vzhľad. Vďaka obsahu esenciálnych olejov prospešných pokožke bude vaša pleť čistá, svieža a žiarivá. ®

POUŽITIE: Naneste na mokré ruky a krúživými pohybmi vmasírujte na tvár a krk.

IE

Kód: 507608

UK AT DE

L’Brianté lesk na pery a voňavka s esenciálnymi olejmi v jednom je špeciálne určená na vyzdvihnutie vašej prirodzenej krásy kdekoľvek ste. Kombinácia lesku telovej farby a voňavky so zimnou vôňou s rafinovanou zmesou esenciálnych olejov, vrátane vetivera (fúzovec), santalového dreva a ylang ylang. ESENCIÁLNE OLEJE: vetiver, jedľa balzamová z Idaha, jedľa srienistá, havajské santalové drevo, ylang ylang

Už čoskoro!

70

YoungLiving.com

IE


Starostlivosť o pleť a pokožku | Produkty osobnej starostlivosti

ART L’BRIANTÉ LIP GLOSS — RUŽOVÁ/LETNÁ VÔŇA Kód: 507508

ART L’BRIANTÉ LIP GLOSS — ČERVENÁ/VÔŇA AMORESSENCE UK AT DE

IE

ESENCIÁLNE OLEJE: mandarínka tangerínka, mandarínka, mäta klasnatá, limetka, vetiver, pačuli, vratič obyčajný z Idaha

ESENCIÁLNE OLEJE: vetiver, smrek pichľavý z Idaha, jazmín*, davana, okotea, ylang ylang, ruman rímsky, muškát

5362550 30 ml

ART REFRESHING TONER Nové zloženie!

UK AT DE

IE

Kód:

5360550 120 ml  

UK AT DE

IE

Ľahký hydratačný krém ART® pomáha pleti udržať primeranú hydratáciu. Vaša pleť bude hebká a vláčna s esenciálnymi olejmi a prírodnými zložkami Young Living ako plátno, ktoré je krásnym umeleckým dielom.

Osviežujúci tonizačný prípravok ART® šetrne odstraňuje nečistoty bez vysušovania pleti. Dokonalá kombinácia esenciálnych olejov pomáha vyrovnávať pH pokožky a zároveň ju zanecháva čistú, pružnú a sviežu.

POUŽITIE: Po vyčistení a tonizovaní pleti jemne naneste na tvár a krk. Používajte ráno alebo podľa potreby.

POUŽITIE: Po vyčistení naneste na tvár a krk pomocou vatového tampónu. Používajte ráno a večer podľa potreby.

Už čoskoro!

ART RENEWAL SERUM

ART SHEERLUMÉ BRIGHTENING CREAM

5175 20 ml

Toto regeneračné sérum ART® je zložitá zmes exotických orchideí a esenciálnych olejov, ktorá upokojuje a chráni najcitlivejšie oblasti tváre. Svojím zložením je určené na hlbokú výživu, hydratáciu a obnovenie mladistvého vzhľadu. POUŽITIE: Naneste na umytú tvár na citlivé miesta dvakrát denne a nechajte vsiaknuť. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte spolu s hydratačnými krémami Young Living.

5363550

Nový systém ošetrovania pleti ART bezpečne a účinne čistí, tonizuje a hydratuje pleť, čím odkrýva prirodzenú vnútornú krásu. V tom tkvie krása značky ART®! ®

Už čoskoro!

UK AT DE

IE

Sheerlumé vám svojím vylepšeným zložením dômyselnej patentovanej zmesi alpských rastlín a čistých esenciálnych olejov viditeľne zosvetlí a vyrovná tón pleti. ™

BOSWELLIA WRINKLE CREAM

UK AT DE

POUŽITIE: Pozrite etikety na jednotlivých produktoch.

Kód: 4833 30 ml

POUŽITIE: Naneste tenkú vrstvu krému Sheerlumé na čistú pleť. Na dosiahnutie lepších výsledkov používajte ráno aj večer, buď sám, alebo spolu s vaším obľúbeným hydratačným krémom Young Living.

ART SKIN CARE SYSTEM Nové zloženie! Kód:

IE

Vždy krásna kdekoľvek s L’Brianté leskom na pery a voňavkou s esenciálnymi olejmi v jednom. Kombinácia lesku sýtej červenej farby a voňavky s vôňou Amoressence so zmesou romantických esenciálnych olejov, vrátane jazmínu a vetivera.

Už čoskoro!

Kód:

UK AT DE

Vyzerajte a cíťte sa žiarivo s L’Brianté leskom na pery a voňavkou s esenciálnymi olejmi v jednom. Kombinácia lesku zmyselnej ružovej farby a voňavky s letnou vôňou so zmesou esenciálnych olejov, vrátane mandarínky tangerínky a pačuli.

ART LIGHT MOISTURISER Nové zloženie! Kód:

Kód: 507408

IE

Kód:

5141500 57 g

UK AT DE

Boswellia Wrinkle Cream obsahuje esenciálne oleje ako kadidlo a santalové drevo, ktoré hydratujú pleť, minimalizujú lesk a redukujú známky poškodenia vplyvom slnečného žiarenia. ™

POUŽITIE: Po vyčistení a tonizovaní pleti jemne naneste na tvár a krk.

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

71

IE


Produkty osobnej starostlivosti | Starostlivosť o pleť a pokožku

BALZAM NA PERY CINNAMINT Kód:

515008 4,2 g

BALZAM NA PERY GRAPEFRUIT UK AT DE

IE

SE

Kód:

Tento balzam je bohatý na prírodné zložky, ktoré zvlhčia suché, popraskané pery a zároveň chránia pred rozmarmi počasia. Obsahuje výživné esenciálne oleje, olej zo semien kustovnice čínskej a antioxidačné vitamíny A, C a E.

517808 4,2 g

UK AT DE

Tento balzam je pomocníkom v prevencii suchosti pier a osviežujúcim doplnkom dennej starostlivosti o ne. ESENCIÁLNE OLEJE: grapefruit, olej zo semien kustovnice čínskej

ESENCIÁLNE OLEJE: mäta pieporná, mäta klasnatá, pomaranč, škoricová kôra

Najpredávanejší!

520308 4,2 g

Najpredávanejší!

ORANGE BLOSSOM FACIAL WASH

LEVANDUĽOVÝ BALZAM NA PERY Kód:

UK AT DE

IE

Kód:

5136500 118 ml

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa

Najpredávanejší!

PROGESSENCE PHYTO PLUS™ 458108 15 ml

SANDALWOOD MOISTURE CREAM UK AT DE

IE

SE

Kód:

514808 113 g

Najpredávanejší!

SATIN FACIAL SCRUB, MINT IE

POUŽITIE: Jemne vmasírujte na navlhčenú tvár a krk, potom dôkladne opláchnite. Používajte podľa potreby.

YoungLiving.com

IE

POUŽITIE: Jemne vmasírujte na tvár, krk a iné požadované oblasti. Používajte denne po vyčistení a tonizácii pleti.

WOLFBERRY EYE CREAM UK AT DE

Satin Facial Scrub™ s mätou je pleťový peelingový prípravok na vodnej báze. Vďaka jojobovému oleju, maslu z manga, MSM, aloe a esenciálnemu oleju z mäty piepornej minimalizuje viditeľnosť pórov a omladzuje mdlú pleť.

72

UK AT DE

Tento krém má mimoriadne hydratačné účinky vďaka obsahu esenciálnych olejov Young Living. Dimetylsulfón (MSM) je prírodná chemická látka na rastlinnom základe, ktorá zjemňuje pokožku a podporuje jej elasticitu. Obsahuje bambucké maslo.

POUŽITIE: Naneste 2-4 kvapky dvakrát denne na krk. Na dosiahnutie zvýšeného účinku naneste dvakrát denne 1-2 kvapky na predlaktie.

3735500 57 g  

IE

POUŽITIE: Jemne vmasírujte na navlhčenú tvár a krk, potom dôkladne opláchnite. Používajte denne.

Toto čisté, harmonizujúce sérum je vyvinuté špeciálne pre ženy. Obsahuje smldinec chlpatý, vitamín E a esenciálne oleje z kadidla, bergamotu a mäty piepornej.

Kód:

UK AT DE

Táto šetrná emulzia na tvár bez obsahu mydla čistí pleť bez toho, aby ju zbavovala prirodzeného mazu. Obsahuje MSM (dimetylsulfón) na zjemnenie pleti, výťažok z riasy kelp na zlepšenie elasticity a levanduľový esenciálny olej na upokojenie pleti.

Pôsobí upokojujúco na suché pery, využíva silu levanduľového esenciálneho oleja a zvlhčujúce účinky jojobového oleja a vitamínu E.

Kód:

IE

Kód:

5145 14,1 g

Ide o prírodný hydratačný krém na vodnej báze. Vďaka oleju zo semien kustovnice čínskej pôsobí proti starnutiu, upokojuje pokožku okolo unavených očí, minimalizuje prejavy opuchov, kruhov a jemných vrások. POUŽITIE: Po vyčistení a tonizácii jemne vmasírujte na jemnú kožu pod očami. Používajte večer.


Základná

STAROSTLIVOSŤ O KÚPEĽ A TELO DEZODORANT AROMAGUARD MEADOW MIST Kód:

375208 42 g

DEZODORANT AROMAGUARD MOUNTAIN MINT UK AT DE

IE

SE

Kód:

375308 42 g

ZÁKLADNÝ KÚPEĽOVÝ A SPRCHOVÝ GÉL 3751500 236 ml

Už čoskoro!

SE

Dezodorant Mountain Mint má upokojujúce účinky vďaka prírodným vlastnostiam kokosového oleja, včelieho vosku a vitamínu E. Vďaka citrónovému, rozmarínovému a iným čistým esenciálnym olejom je tento dezodorant ideálnou alternatívou výrobkom s hliníkom.

Kód: 469908 UK AT DE

IE

ŠPORTOVÝ GÉL COOL AZUL 543608 100 ml

IE

CESTOVNÁ SÚPRAVA BON VOYAGE

Tento kúpeľový a sprchový gél je ideálny spôsob, ako poskytnúť pokožke výživu a očistu, či už v bublinkovom kúpeli, alebo počas sprchovania. Na dosiahnutie výnimočného pocitu pridajte pár kvapiek obľúbeného samostatného esenciálneho oleja alebo zmesi.

Code:

UK AT DE ™

Prírodné dezodoranty spoločnosti Young Living neobsahujú hliník na rozdiel od komerčných výrobkov. Dezodorant Meadow Mist™ obsahuje kokosový olej, včelí vosk, vitamín E a čisté esenciálne oleje, ako citrón a levanduľa, pre ich priaznivé účinky na pleť.

Kód:

Ruža

UK AT DE

IE

Športový gél Cool Azul™ je vyrobený s neslýchanými 10 percentami (10 ml) čistých esenciálnych olejov v každej tube. Prírodné zložky dávajú športovému gélu Cool Azul jedinečnú konzistenciu, ktorá umožňuje pohodlnú a ľahkú aplikáciu pre každého vrátane fyzioterapeutov, športových terapeutov, masérov a ľudí im podobných.

EU

Súprava Bon Voyage ponúka 11 produktov osobnej starostlivosti od spoločnosti Young Living v príťažlivej dizajnovej taške. Tieto toaletné potreby cestovnej veľkosti zabezpečujú, že súprava Bon Voyage je pohodlná a tiež kompaktná – má perfektnú veľkosť do tašiek a kabeliek a ponúka kompletnú kolekciu produktov osobnej starostlivosti počas cestovania.

HYDRATAČNÝ ŠAMPÓN S KOPAIVOU A VANILKOU Kód:

5194550 295 ml

UK AT DE

IE

SE

Tento šampón šetrne čistí a bohato hydratuje suché a poškodené vlasy. ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, kopaiva, muškát, vanilka*

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

73


Produkty osobnej starostlivosti | Starostlivosť o kúpeľ a telo

HYDRATAČNÝ KONDICIONÉR S KOPAIVOU A VANILKOU Kód:

5195550 295 ml

KÚPEĽOVÝ A SPRCHOVÝ GÉL DRAGON TIME UK AT DE

IE

Kód:

3739500 236 ml

UK AT DE

IE

Tento luxusný gél kombinuje v sebe upokojujúce účinky esenciálnych olejov a hydratačné účinky prírodných zložiek. Pôsobí očisťujúco, relaxačne a povznášajúco.

Tento kondicionér bohato hydratuje suché a poškodené vlasy. ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, kopaiva, muškát, vanilka*

ESENCIÁLNE OLEJE: mandarínka, levanduľa, ruman rímsky, muškát, šalvia, bergamot, ružové drevo, šalvia muškátová, ylang ylang, fenikel, citrón, zázvorová tráva, majorán, jazmín*, harmanček modrý

MLIEKO NA RUKY A TELO GENESIS

KÚPEĽOVÝ A SPRCHOVÝ GÉL EVENING PEACE Kód:

3742500 236 ml

Kód: UK AT DE

IE

3706500 245 g

UK AT DE

Mlieko Genesis obsahuje zmes kokosového oleja, lecitínu, voňavé esenciálne oleje a MSM (dimetylsulfón) na podporu hebkej zdravej pokožky. Hydratuje, ošetruje a ochraňuje pokožku.

Je kombináciou najprirodzenejších rastlinných zložiek s esenciálnymi olejmi s cieľom poskytnúť úľavu unaveným svalom a odstrániť stres a napätie. Ideálny spôsob, ako začať deň. ESENCIÁLNE OLEJE: santalové drevo, harmanček modrý, ylang ylang, muškát, jazmín*, zázvorová tráva, ružové drevo, šalvia muškátová, citrón, bergamot, ruman rímsky

ESENCIÁLNE OLEJE: ružové drevo, jazmín*, bergamot, zázvorová tráva, citrón, ylang ylang, muškát, ruman rímsky

ŠAMPÓN KIDSCENTS

LAVADERM COOLING MIST

Kód:

Kód:

3686 214 ml

IE

324908 59 ml

UK AT DE

IE

Tento chladivý sprej je špeciálne vyvinutý z dvoch prírodných najupokojujúcejších zložiek – esenciálneho oleja z levandule a aloe vera. Používajte na schladenie a omladenie napätej pokožky.

Svojím bezpečným a šetrným zložením je tento detský šampón určený na udržanie správnej hodnoty pH detskej pokožky. Obsahuje MSM (dimetylsulfón), aloe vera, harmanček, ďalšie výživné bylinky, vitamíny a čisté esenciálne oleje.

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa

ESENCIÁLNE OLEJE: mandarínka tangerínka, citrón, harmanček modrý

LEVANDUĽOVÉ PENIACE TEKUTÉ MYDLO

LEVANDUĽOVÝ KÚPEĽOVÝ A SPRCHOVÝ GÉL Kód:

5202500 236 ml

UK AT DE

IE

Vďaka obsahu čistého levanduľového oleja čistí a omladzuje pokožku a zároveň pôsobí upokojujúco a relaxačne na myseľ. Neobsahuje chemické ani syntetické konzervačné látky. Obsahuje zložky rastlinného pôvodu, ako kokosový olej a badián. ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, myrha, citrón, davana

Kód: Kód:

UK AT DE

443008 236,5 ml 443108 3 ks (3 x 236,5 ml)

Toto mydlo, šetrné k vašim rukám, je doplnkom čistiacich čisto prírodných produktov. Aj malé množstvo tohto voňavého mydla osvieži a omladí a aj tú najcitlivejšiu pokožku ošetrí bez vysušenia alebo podráždenia. Aj s pumpou ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, citrón, myrha

74

YoungLiving.com

IE


Starostlivosť o kúpeľ a telo | Produkty osobnej starostlivosti

HYDRATAČNÉ MYDLO S LEVANDUĽOU A RUŽOVÝM DREVOM

LEVANDUĽOVÉ MLIEKO NA RUKY A TELO Kód: 5201500 226 ml

UK AT DE

IE

Kód:

367308 100 g

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, ružové drevo

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, myrha, citrón, davana

Kód:

5191550 295 ml

UK AT DE

KONDICIONÉR S LEVANDUĽOU A MÄTOU IE

Kód:

5192550 295 ml

Tento osviežujúci čistiaci šampón je vhodný na všetky typy vlasov.

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, mäta pieporná, mäta klasnatá

UK AT DE

IE

Kód:

Šetrne umýva a zväčšuje objem jemných vlasov, zároveň ich vyživuje a obnovuje ich rovnováhu. Tento regenerujúci a oživujúci šampón obsahuje MSM, zlúčeninu síry, ktorá posilňuje vlasy.

UK AT DE

IE

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, citrón, šalvia muškátová, jazmín*

KÚPEĽOVÝ A SPRCHOVÝ GÉL SENSATION 3748500 236 ml

5102500 236 ml

Šetrne ošetruje jemné vlasy a zväčšuje ich objem. Je skvelým doplnením Levanduľového objemového šampónu. Obsahuje MSM, mliečny proteín a vitamíny na posilnenie slabých vlasov.

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, citrón, šalvia muškátová, jazmín*

Kód:

IE

LEVANDUĽOVÝ OBJEMOVÝ KONDICIONÉR

LEVANDUĽOVÝ OBJEMOVÝ ŠAMPÓN 5100500 236 ml

UK AT DE

Tento osviežujúci hydratačný kondicionér je vhodný na každodenné použitie na všetky typy vlasov.

ESENCIÁLNE OLEJE: levanduľa, mäta pieporná, mäta klasnatá

Kód:

IE

Je skvelým doplnkom starostlivosti o ruky. Nevysuší ich ako komerčné, syntetické mydlá, neobsahuje parfumy, chemikálie a umelé farbivá.

Vďaka obsahu levanduľového esenciálneho oleja a ďalších rastlinných zložiek dlhodobo hydratuje a chráni pokožku pred vysušením. Tento prípravok má certifikát ekologického a 100 % prírodného zloženia.

DENNÝ ŠAMPÓN S LEVANDUĽOU A MÄTOU

UK AT DE

KÚPEĽOVÝ A SPRCHOVÝ GÉL SENSATION UK AT DE

IE

Kód:

3748500 236 ml

UK AT DE

IE

Tento kúpeľový a sprchový gél je kombináciou okúzľujúcej voňavej zmesi olejov používaných Kleopatrou na podnietenie príťažlivosti a zvýšenie túžby a prírodných zložiek vytvárajúcich očistný zážitok, ktorý si často budete chcieť zopakovať.

Tento kúpeľový a sprchový gél je kombináciou okúzľujúcej voňavej zmesi olejov používaných Kleopatrou na podnietenie príťažlivosti a zvýšenie túžby a prírodných zložiek vytvárajúcich očistný zážitok, ktorý si často budete chcieť zopakovať.

ESENCIÁLNE OLEJE: ružové drevo, ylang ylang, jazmín*

ESENCIÁLNE OLEJE: ružové drevo, ylang ylang, jazmín*

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov. *Jazmín, neroli, ruža a vanilka sú skôr čisté extrakty alebo esencie, než esenciálne oleje.

75


Produkty osobnej starostlivosti | Starostlivosť o kúpeľ a telo

SHUTRAN Kód:

MYDLO THIEVES

483508 15 ml

UK AT DE

IE

Kód:

367908 99,25 g

Posilňujúca zmes esenciálnych olejov Shutran™ bola špeciálne vyvinutá pre mužov na podporu pocitov mužnosti a sebavedomia. Je ideálna ako parfum, páči sa mužom aj ženám. ESENCIÁLNE OLEJE: smrek pichľavý z Idaha, okotea, cypruštek, ylang ylang, koriander, davana, cédrové drevo, citrón, levanduľa

PENIACE TEKUTÉ MYDLO THIEVES Kód: Kód:

UK AT DE

IE

367408 236,5 ml  364308 3 ks (3 x 236,5 ml) 

UK AT DE

IE

Toto voňavé mydlo je presiaknuté bohatou arómou prirodzene antiseptickej zmesi esenciálnych olejov Thieves. Hydratujúce rastlinné oleje a výťažky rastlín pomáhajú udržiavať pokožku hebkú. ESENCIÁLNE OLEJE: klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón, eukalyptus úzkolistý

NÁPLŇ S PENIACIM MYDLOM THIEVES Kód:

UK AT DE

IE

359408 946 ml

Toto tekuté mydlo čistí, chráni a ošetruje pokožku pomocou kombinácie zmesi esenciálnych olejov Thieves, citrónového a pomarančového esenciálneho oleja, aloe, Ginkgo biloby a vitamínu E.

Toto tekuté mydlo čistí, chráni a ošetruje pokožku pomocou kombinácie zmesi esenciálnych olejov Thieves, citrónového a pomarančového esenciálneho oleja, aloe, Ginkgo biloby a vitamínu E. Pri použití bohato pení. Aj s pumpou

DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY THIEVES Kód: Kód:

UK AT DE

IE

SE

362108 29,35 g 362208 3 ks (3 x 29,35 g)

DEZINFEKČNÝ GÉL NA RUKY THIEVES PURIFIER – RODINNÉ BALENIE Kód:

514208 215 g

IE

SE

Toto veľké balenie dezinfekčného gélu na ruky Thieves je vhodné do každej miestnosti vo vašej domácnosti. Mať rodinné balenie kedykoľvek po ruke môže zvýšiť jeho používanie a motivovať deti byť proaktívne v udržovaní hygieny rúk.

Tento čisto prírodný produkt pomáha udržiavať hygienu rúk kdekoľvek ste bez použitia vody. Zanecháva pocit čistoty a čerstvosti. ESENCIÁLNE OLEJE: klinček, škoricová kôra, rozmarín, citrón, mäta pieporná, eukalyptus úzkolistý

Upozorňujeme, že tento produkt sa nemôže expedovať na Kanárske ostrovy.

Najpredávanejší! Už čoskoro!

SHEERLUMÉ Cíťte sa krásni

UK AT DE


ESENCIÁLNA zubná starostlivosť ZUBNÁ PASTA THIEVES AROMABRIGHT

Tymián

ZUBNÁ PASTA THIEVES DENTAROME ULTRA

Kód: 3039521 118 g

UK AT DE

IE

SE

Kód:

3744521 118 g

UK AT DE

SE

Táto kvalitná, čisto prírodná zubná pasta je vyrobená zo 100% čistých esenciálnych olejov, vrátane účinnej zmesi Thieves, a ďalších zložiek podporujúcich zubnú hygienu.

Táto zubná pasta má vylepšené zloženie čisto prírodných zložiek, aby šetrne čistila, no zároveň efektívne využila účinnosť čistých esenciálnych olejov zmesi Thieves na osvieženie dychu.

ESENCIÁLNE OLEJE: mäta pieporná, mäta klasnatá, klinček, okotea, škoricová kôra, rozmarín, citrón, eukalyptus

ESENCIÁLNE OLEJE: mäta pieporná, klinček, eukalyptus guľatoplodý, Thieves, tymián, gaultéria

Najpredávanejší!

Najpredávanejší!

ZUBNÁ PASTA KIDSCENTS SLIQUE

ZUBNÁ NIŤ THIEVES

Kód:

Kód:

Táto zubná pasta je ideálnym riešením zubnej hygieny pre deti každého veku. Obohatená zmesou esenciálnych olejov Sligue Essence je vhodným nástrojom tréningu návykov správnej zubnej hygieny pre deti.

IE

Vďaka účinnej zmesi esenciálnych olejov Thieves, dokáže táto zubná niť efektívne ničiť baktérie. Vyrobená z pevných vláken, dokáže odolávať rozstrapkaniu a pretrhnutiu, ľahko kĺže medzi zubami a dostane sa aj na ťažko dostupné miesta.

ESENCIÁLNE OLEJE: grapefruit, mandarínka tangerínka, mäta klasnatá, citrón, okotea, klinček, škorica, eukalyptus, rozmarín

ESENCIÁLNE OLEJE: mäta pieporná, mäta klasnatá, klinček, rozmarín, citrón, eukalyptus

ÚSTNA VODA THIEVES FRESH ESSENCE PLUS 368308 236 ml

UK AT DE

4463560 1 ks (50 m) Kód: 4464560 3 ks (3 x 50 m)

4574 114 g

Kód:

IE

PASTILKY THIEVES MINTS Novinka! Kód: UK AT DE

IE

SE

Táto ústna voda obsahuje špeciálne zloženie esenciálnych olejov, vďaka ktorému dodá neuveriteľne svieži dych. ESENCIÁLNE OLEJE: zmes Thieves, mäta klasnatá, mäta pieporná, vetiver

5138550 30 pastiliek

UK AT DE

Ochutnajte tieto skvelé, povzbudzujúce pastilky. Obsahujú prírodné zložky bez cukru, vrátane zmesi esenciálnych olejov Thieves a z mäty piepornej. Sú zdravou alternatívou na osvieženie dychu. POUŽITIE: Rozpusťte 1 pastilku v ústach podľa potreby.

Najpredávanejší!

Informácie o bezpečnosti nájdete na etiketách jednotlivých produktov.

77

IE


PROPAGOVANIE životného štýlu

Sme hrdí, že vám po viac ako 20 rokoch venovaných vyvíjaniu produktov, ktoré čistia domácnosť, vyživujú telo, skrášľujú pokožku a vlasy a upokojujú dušu, prinášame voľby, ktoré podporujú naozaj dobrý pocit v každom smere. Bez jediného zaváhania v našom nekompromisnom záväzku Seed to Seal® je naším cieľom poskytnúť vám veľa spôsobov na včlenenie dobrého pocitu do vašich zvykov a vašej domácnosti. Dosiahnuť finančnú nezávislosť prostredníctvom šírenia Young Living medzi ľudí okolo vás je pre vás príležitosťou pozvať do svojho života ďalší rozmer dobrého pocitu.


Pomôcky na propagáciu | Esenciálne vzdelávanie Galbanovou

Esenciálne

VZDELÁVANIE Dozvedieť sa viac o spoločnosti Young Living a čo symbolizujeme nebolo nikdy ľahšie! Naše vzdelávacie nástroje od katalógu produktov po brožúry, od brožúr po materiály o pláne odmeňovania sú obsiahle, inšpiratívne a nevyhnutné, ak sa chcete stať Young Living expertom.

KATALÓG PRODUKTOV Novinka!

EU

384968 1 ks Kód: 385068 10 ks Kód:

lanéty berieme vážne. prináša najčistejšie oleje na svete.

vame to ®

– je to naše poslanie.

KATALÓG PRODUKTOV PRE EURÓPU

eal® odlišuje spoločnosť Young Living od ostatných. nosti Young Living, ktorý si objednáte, sa vyrába teľnosť. Túto exkluzívnu pečať uvidíte na mnohých že v každej jednej kvapke nášho esenciálneho urenčnú čistotu a účinnosť.

ntaktujte tohto Young Living distribútora:

LETÁK S PLÁNOM ODMIEN (EN) Kód:

472008 25 ks

UK AT DE

IE

SE

ES

Obsahuje prehľad štedrého plánu odmien a príležitostí na bonusy Young Living.

Pomocou tohto katalógu produktov s nádhernými fotografiami a podrobnými popismi môžete jednoducho oboznámiť ostatných s produktmi Young Living.

Slovenská verzia je dostupná vo virtuálnej kancelárii.

g (Europe) Ltd ick Park, 566 Chiswick High Road, YS, Great Britain

Fax: +44-1480-862849 spoločnosti: 5299340

n ESSENTIAL OILS ™

LETÁK RAINDROP TECHNIQUE® (EN)

BROŽÚRA EVERYDAY ESSENTIALS (EN) Kód:

492108 25 ks

to infuse everyday nutritional and personal-care ing in unmatched natural benefits. ent way to experience even more of

d out more at youngliving.com.

AN INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS

Everyday Essentials

EU

Táto brožúra obsahuje úvodné informácie o svete esenciálnych olejov pre začiatočníkov a vysvetľuje, ako urobiť esenciálne oleje každodennou súčasťou svojho života. Slovenská verzia je dostupná vo virtuálnej kancelárii.

80

YoungLiving.com

Kód:

441008 1 ks

UK AT DE

IE

SE

Obsahuje schémy s postupmi na vykonávanie techniky Raindrop Technique.

ES


Esenciálne vzdelávanie | Pomôcky na propagáciu

BROŽÚRA THIEVES (EN) Kód:

BROŽÚRA NINGXIA RED (EN)

349008 25 ks

Kód:

EU

495208 25 ks

Brožúra Thieves obsahuje Entdecken Sie NingXiaprehľad Red kompletný radu produktov Thieves spoločnosti Young Living vrátane histórie tejto zmesi olejov a pokynov na používanie jednotlivých produktov Thieves. Seit Jahrhunderten schon wird die Ningxia Wolfsbeere als eine der gesundheitsfördernsten Superfrüchte weltweit verehrt. Voll mit Ballaststoffen und unglaublich reich an Antioxidantien gilt sie als wahres Kraftpaket und Wunderwerk der Natur.

IE

SE

ES

Tento leták obsahuje informácie o najnovších vedeckých poznatkoch o účinkoch nápoja NingXia Red. Je vhodný na vystavenie alebo rozdávanie záujemcom a zaručene vzbudí pozornosť.

F: Was ist rot und steckt voller Vorteile für Ihre Gesundheit?

®

UK AT DE

D. Gary Young, der führende Experte für ätherische Öle, hat die Kraft der Ningxia Wolfsbeere gemeinsam mit der natürlichen Energie reiner ätherischer Öle in einem absolut einzigartigen Produkt vereint: Das synergistisch wirksame Nährstoffgetränk NingXia Red stärkt und revitalisiert Ihren ganzen Körper und versorgt ihn mit lang anhaltender Energie. Haben auch Sie heute schon Ihren NingXia Red getrunken?

A: NingXia

Slovenská verzia je dostupná vo virtuálnej kancelárii.

Besuchen Sie ningxiared.com und erfahren Sie mehr über die neue Rezeptur und die außergewöhnlichen gesundheitsfördernden Wirkungen von NingXia Red.

Code 495210

ESENCIÁLNE OLEJE V KOCKE (EN) Kód:

471708 25 ks

EU

Kód:

V tejto príručke sa môžete oboznámiť s eklektickým výberom našich esenciálnych olejov a súprav Essential Rewards. Obsahuje aj zaujímavé tipy na používanie!

398708 25 ks

477508 10 ks

EU

Tento informačný leták vás oboznámi s procesom Podeliť sa kvôli úspechu spoločnosti Young Living a plánom na 90 dní, ktoré vám umožnia využívať osobné a profesionálne odmeny skôr, ako ste kedy dúfali.

BROŽÚRA 5 DAY NUTRITIVE CLEANSE™ (EN) Kód:

PRÍRUČKA PROCESU PODELIŤ SA KVÔLI ÚSPECHU (EN)

EU

Brožúra 5 Day Nutritive Cleanse (5-dňová výživová očista) je doplnková publikácia pre program 5 Day Nutritive Cleanse spoločnosti Young Living.

BROŽÚRA ESSENTIAL REWARDS (EN) Kód:

430008 25 ks

essential rewards THE AUTOSHIP ADVANTAGE

EU

Vysvetľuje vlastnosti a výhody obľúbeného programu Essential Rewards Autoship spoločnosti Young Living. Použite túto praktickú brožúru na informovanie svojich zákazníkov a distribútorov.

BROŽÚRA RESTORE YOUR CORE (EN) Kód:

390808 25 ks

EU

Táto brožúra obsahuje podrobný prehľad nášho výživového programu Core Essentials Complete.

81


Pomôcky na propagáciu | DVD

DVD RAINDROP TECHNIQUE®

DVD FROM SEED TO ABUNDANCE

Kód:

Kód:

3998 1 ks

Naučte sa účinnú techniku Raindrop Technique priamo od jej majstra, Garyho Younga. Podrobné pokyny vás dôkladne prevedú každou z masážnych techník a poskytnú vám nevyhnutné poznatky potrebné na úspešné vykonanie techniky Raindrop Technique.

Kód:

EU

3619500 1 ks

4583500 50 ks

Spoznajte esenciálne oleje, ako fungujú a prečo sú oleje od spoločnosti Young Living najúčinnejšie. Oboznámte sa s naším záväzkom kvality a našou misiou inšpirovať jednotlivcov k životu plnému zdravia, rozhodnosti a hojnosti. DVD v angličtine. Nemecké, švédske, španielske, poľské a holandské titulky.

DVD SEED TO SEAL Kód: Kód:

EU

4547500 1 ks

4582500 50 ks

DVD Seed to Seal® objasňuje jedinečný 5-krokový proces Seed to Seal spoločnosti Young Living a spôsob, akým jednotlivé kroky zaisťujú kvalitu našich esenciálnych olejov. Nadobudnite dôveryhodnosť pri rozprávaní o konkurenčných výhodách a najvyššej kvalite, ktoré sú exkluzívnymi vlastnosťami esenciálnych olejov a produktov obohatených esenciálnymi olejmi spoločnosti Young Living.

DVD WELLNESS, PURPOSE, ABUNDANCE Kód: Kód:

EU

4736 1 ks

4737 10 ks

Zažite dojemné príbehy niekoľ kých členov Young Living o hľadaní odpovedí na životné výzvy. Zistite, ako vám môže príležitosť Young Living dodať silu na zmenu svojho života a života iných, od podpory fyzického zdravia až po úsilie o finančnú nezávislosť. DVD v angličtine. Nemecké, švédske, španielske a japonské titulky.

DVD v angličtine. Nemecké, švédske, španielske, poľské a holandské titulky.

JAZYKY ZAHRNUTÉ V 24-JAZYČNEJ PRÍRUČKE: angličtina, nemčina, švédčina, bulharčina, čeština, dánčina, gréčtina, estónčina, fínčina, francúzština, chorvátčina, maďarčina, taliančina, litovčina, lotyština, maltčina, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, španielčina, slovenčina, slovinčina

82

YoungLiving.com


Alternatívne produkty | Pomôcky na propagáciu

Alternatívne

PRODUKTY Z dôvodu nášho trvalého záväzku kvality a odmietania kompromisov môžu byť niektoré naše produkty občas dočasne nedostupné v dôsledku nedostatku zásob rastlín spĺňajúcich naše normy. V našom dômyselnom a rozsiahlom produktovom rade však napriek tomu môžete nájsť účinné alternatívy a možno aj nové obľúbené produkty! Tu je niekoľko alternatívnych produktov, ktoré môžete využiť:

SAMOSTATNÉ ESENCIÁLNE OLEJE

ALTERNATÍVNE PRODUKTY

LEVANDUĽA

Kopaiva

Bergamot

MÄTA PIEPORNÁ

Mäta klasnatá

Gaultéria

CITRÓN

Jade Lemon

Limetka

KADIDLO

Kadidlovník pravý

Cyprus

POMARANČ

Mandarínka tangerínka

Grapefruit

GRAPEFRUIT

Mandarínka tangerínka

Citrón

LIMETKA

Jade Lemon

Citrón

GAULTÉRIA

Mäta klasnatá

Mäta pieporná

CÉDROVÉ DREVO

Hong Kuai

Kopaiva

KLINČEK

Škoricová kôra

Mäta klasnatá

CYPRUS

Borovica

Cypruštek

ZMESI ESENCIÁLNYCH OLEJOV

ALTERNATÍVNE PRODUKTY

THIEVES

Melrose

Purification

PEACE & CALMING

Stress Away

Levanduľa

PURIFICATION

Melrose

Citrus Fresh

VALOR

Fúzovec

Smrek pichľavý z Idaha

R.C.

Raven

Breathe Again Roll-On

PANAWAY

Deep Relief

Relieve It

JOY

Sensation

Harmony

CITRUS FRESH

Citrón

Pomaranč

DI-GIZE

AromaEase

Zázvor

MELROSE

Purification

Tea Tree

STRESS AWAY

Tranquil Roll-On

Levanduľa

SCLARESSENCE

Lady Sclareol

Dragon Time

83


REGISTER 3 Wise Men 5-Day Nutritive Cleanse

A

Abundance Acceptance Aroma Carousel (Paleta vôní) Aroma Life Aroma Siez AromaEase ART Beauty Maque ART Beauty Masque ART Gentle Cleanser ART L’Brianté červená/vôňa Amoressence ART L’Brianté neutrál/zimná vôňa ART L’Brianté ružová/letná vôňa ART Light Moisturiser ART Refreshing Toner ART Renewal Serum ART Sheerlumé Brightening Cream ART Skin Care System Atomizačný difuzér AromaLux Awaken

B

Balance Complete Balzam na pery Cinnamint Balzam na pery Grapefruit Bazalka Believe Bergamot BLM Borievka (Juniper) Borovica (Pine) Boswellia Wrinkle Cream Brain Power Breathe Again Roll-On Brožúra 5-Day Nutritive Cleanse Brožúra Essential Rewards Brožúra Everyday Essentials Brožúra NingXia Red Brožúra Restore Your Core Brožúra Thieves Build Your Dream

C

Cédrové drevo (Cedarwood) Cestovná súprava Bon Voyage Christmas Spirit Čierne korenie (Black Pepper) Čistiaci prostriedok Thieves Cistus Citrón (Lemon) Citronella Citrónová tráva (Lemongrass) 84

YoungLiving.com

37 63

Citrus Fresh Clarity ComforTone Common Sense Cool Azul Športový gél Cool Azul Cyprus (Cypress) Cypruštek (Hinoki)

30 30 48 30 31 30 70 70 70 71 70 71 71 71 71 71 71 46 31

D

63 72 72 20 31 20 63 20 20 71 31 38 81 81 80 81 81 81 31

E

21 73 31 21 54 21 21 21 21

31 31 64 32 32 73 21 21

Deep Relief Roll-On 38 Denný šampón s levanduľou a mätou 75 Detoxzyme 64 Dezinfekčný gél na ruky Thieves 54, 76 Dezinfekčný gél na ruky Thieves – rodinné balenie 54, 76 Dezodorant AromaGuard Meadow Mist 73 Dezodorant AromaGuard Mountain Mint 73 Difuzér Dewdrop 47 Difuzér Nicolas 57 Digest + Cleanse 64 Di-Gize 32 Dorado Azul 22 Dragon Time 32 Dream Catcher 32 DVD From Seed to Abundance 83 DVD Raindrop Technique 83 DVD Seed to Seal 83 DVD Wellness, Purpose, Abundance 83

Elemi 22 EndoFlex 32 En-R-Gee 32 Esenciálna voda s levanduľou 55 Esenciálne oleje v kocke 81 Esenciálny olej z divokej levandule 57 Essentialzyme 64 Essentialzymes-4 64 Etikety na fľaštičky s olejom 49 Eukalyptus guľatoplodý (Eucalyptus Globulus) 22 Eukalyptus modrý (Eucalyptus Blue) 22 Eukalyptus úzkolistý (Eucalyptus Radiata) 22 Exodus II 32

F

Fenikel (Fennel) Forgiveness Fúzovec (Vetiver)

G

Gaultéria (Wintergreen) Gentle Baby GLF Golden Touch 1 Grapefruit Gratitude Grounding Guľôčkové nadstavce AromaGlide

22 33 29

23 33 33 42 23 33 33 48

H

Harmony 33 Highest Potential 33 Hong Kuai 23 Hydratačné mydlo s levanduľou a ružovým drevom 75 Hydratačný kondicionér s kopaivou a vanilkou 74 Hydratačný šampón s kopaivou a vanilkou 73

I

ICP ImmuPower Inner Child Inner Defense

64 33 34 64

J

Jade Lemon 23 Jazmín (Jasmine) 23 Jedľa balzamová z Idaha (Idaho Balsam Fir) 23 Joy 34 Juva Cleanse 34 JuvaFlex 34 JuvaPower 64 JuvaSpice 65

K

ŠKadidlo (Frankincense) Kadidlovník pravý (Sacred Frankincense) Kananga voňavá (Ylang Ylang) Katalóg produktov Klinček (Clove) Kolekcia olejov Europe 30 Komplex rastlinných olejov V-6 Kondicionér s levanduľou a mätou Kopaiva (Copaiba) Kopál vonný (Palo Santo) Kôpor (Dill) Kúpeľový a sprchový gél Dragon Time Kúpeľový a sprchový gél Morning Start Kúpeľový a sprchový gél Evening Peace Kúpeľový a sprchový gél Sensation Kvetinová voda s oreganom Kvetinová voda so šalviou muškátovou

L

Lady Sclareol LavaDerm Cooling Mist Leták s plánom odmien Levanduľa (Lavender) Levanduľová kvetinová voda Levanduľová kytica Levanduľové mlieko na ruky a telo Levanduľové peniace tekuté mydlo Levanduľové vrecúška Levanduľový balzam na pery Levanduľový kúpeľový a sprchový gél Levanduľový objemový kondicionér Levanduľový objemový šampón Life 5

23 24 24 80 24 43 45 75 24 24 24 74 75 74 75 56 55

34 74 80 24 56 57 75 74 56 72 74 75 75 65


Limetka (Lime) Longevity

M

Magnify Your Purpose Majorán (Marjoram) Mandarínka tangerínka (Tangerine) Masážny olej Cel-Lite Magic Masážny olej Dragon Time Masážny olej Ortho Ease Masážny olej Ortho Sport Masážny olej Relaxation Masážny olej Sensation Mäta klasnatá (Spearmint) Mäta pieporná (Peppermint) Medovka (Melissa) MegaCal Melrose M-Grain Mister Mlieko na ruky a telo Genesis MultiGreens Muškát (Geranium) Muškátový oriešok (Nutmeg) Mydlo Thieves Myrha (Myrrh) Myrtle (Myrta obyčajná)

24 34

34 25 25 44 44 44 44 45 45 25 25 25 65 35 34 35 74 65 25 27 53, 76 25 25

N

Náplň čistiaceho prostriedku Thieves 54 Náplň esenciálnej vody s levanduľou 55 Náplň kvetinovej vody s levanduľou 56 Náplň kvetinovej vody s oreganom 56 Náplň kvetinovej vody s rozmarínom 56 Náplň kvetinovej vody so šalviou 55 Náplň pre komplex rastlinných olejov V-6 45 Náplň s peniacim mydlom Thieves 53, 76 Náplne do USB difuzéra 49 NingXia Nitro 61 NingXia Red 60 NingXia Red jednorazové balenia 61 NingXia Red kombinované balenie 61 Ningxia Wolfberries (sušené) 61 NingXia Zyng 61

O

Okotea (Ocotea) OmegaGize3 Orange Blossom Facial Wash Oregano

P

Pačuli (Patchouli) PanAway Pastilky Thieves Mints Peace & Calming Peace & Calming II Peniace tekuté mydlo Thieves Pomaranč (Orange) Power Meal

27 65 72 27

27 35 54, 77 35 35 53, 76 27 65

Pracie mydlo Thieves Prenosná taška na esenciálne oleje Prenosný kufrík na esenciálne oleje Priehľadné rastlinné kapsule Prírodné ľanové rozpúšťadlo Príručka procesu Podeliť sa kvôli úspechu Produkty so pšenicou klasnatou Progessence Phyto Plus Prostriedok na riad Thieves Purification

R

R.C. Raven Ravintsara (Gáfrovník) Release Relieve It Rojovník (Ledum) Rozmarín (Rosemary) Rozmarínová kvetinová voda Ruman Rímsky (German Chamomile) Ruman rímsky (Roman Chamomile) RutaVaLa RutaVaLa Roll-On Ruža (Rose)

S

54 48 48 48 57 81 62 72 54 35

35 35 27 36 36 27 27 56 28 28 36 38 28

Sacred Mountain 36 Šalvia (Sage) 28 Šalvia muškátová (Clary Sage) 28 Šampón KidScents 74 Sandalwood Moisture Cream 72 Santalové drevo (Sandalwood) 28 SARA 36 Satin Facial Scrub s mätou 72 SclarEssence 36 Semienka divej mrkvy (Carrot Seed) 28 Sensation 36 Shutran 76 Sklené kvapkadlá 49 Škoricová kôra (Cinnamon Bark) 28 Slamiha (Helichrysum) 28 Slique Bars 67 Slique Essence 67 Slique Tea 67 Smrek čierny z Northern Lights 29 Smrek pichľavý z Idaha (Idaho Blue Spruce) 29 Sprej Thieves 54 Stress Away 36 Stress Away Roll-On 38 Sulfurzyme 65 Super Cal 66 Súprava esenciálnych olejov Everyday Oils 16,42 Súprava Essential 7 42 Súprava Feelings 42 Súprava pre začiatočníkov Basic 13 Súprava pre začiatočníkov Premium (Aria) 14 Súprava pre začiatočníkov Premium (Dewdrop) 14 Súprava pre začiatočníkov Premium (Ningxia) 15 Súprava pre začiatočníkov Premium (Thieves) 15

Súprava Raindrop Technique 43 Súprava Twelve Oils of Ancient Scripture 43 Súpravy Essential Rewards 16-17 Sušené levanduľové kvety 57

T

Tea Tree The Gift Thieves Tranquil Roll-On Transformation Trauma Life True Source Tymián (Thyme)

29 37 37, 53 38 37 37 66 29

U

Ultrazvukový difuzér Aria 46 USB difuzér (biely) 47 Ústna voda Thieves Fresh Essence Plus 53, 77

V

Valeriána (Valerian) Valor Valor Roll-On Vankúše z levandule a pšenice Vita Flex Vitassage Vizitkové obaly na rozdávanie vzoriek Vrecúška so vzorkami citrónového esenciálneho oleja Vrecúška so vzorkami esenciálneho oleja z mäty piepornej Vrecúška so vzorkami levanduľového esenciálneho oleja Vrecúška so vzorkami rôznych esenciálnych olejov Vrecúška so vzorkami zmesi esenciálnych olejov Peace & Calming Vrecúška so vzorkami zmesi esenciálnych olejov Thieves Vzorkové fľaštičky esenciálnych olejov

W

White Angelica Wolfberry Crisp Wolfberry Eye Cream

29 37 39 57 86 49 41 40 40 40 41 40 41 49

37 66 72

X

Xiang Mao

29

Z

Základný kúpeľový a sprchový gél 73 Zázvor (Ginger) 29 Želatínové kapsule Longevity 65 Zmiešavacia fľaša 48 Zubná niť Thieves 53, 77 Zubná pasta KidScents Slique 77 Zubná pasta Thieves AromaBright 53, 77 Zubná pasta Thieves Dentarome Ultra 53, 77 85


VITA Flex Mozog Oči

Oči

Epifýza

Sínus

Hypofýza

Sínus

Štítna žľaza

Uši

Uši

Prištítne teliesko Rameno

Chrbtica Pľúca

Týmus Nadoblička

Pľúca Srdce

Žlčník

Pečeň

Žalúdok Priečna časť hrubého čreva Tenké črevo

Obličky Vzostupná časť hrubého čreva Apendix

Slezina Pankreas Obličky

Zostupná časť hrubého čreva Močový mechúr Konečník Kostrč Ischias

Vonkajšia strana chodidla

86

YoungLiving.com

Mužské a ženské reprodukčné orgány

Vnútorná strana chodidla


PREČO SA PRIDAŤ

k Young Living?

Pridaním k Young Living sa stanete členom podporného celosvetového spoločenstva jednotlivcov, ktorí sú nadšenými zástancami skutočných riešení pre seba a svoje rodiny. Členstvo v Young Living prináša omnoho viac ako prístup k celosvetovo najčistejším esenciálnym olejom a produktom obsahujúcim esenciálne oleje. Ponúka aj tieto výhody: • 24-percentnú zľavu z maloobchodnej ceny na všetky produkty Young Living, ak sa zaregistrujete ako distribútor. Vďaka tejto výraznej zľave môžete objaviť viac svojich obľúbených produktov a oboznámiť iných s našimi prelomovými produktmi. • Príležitosť zúčastniť sa nášho plánu odmien. Náš plán je jeden z najštedrejších v tomto odvetví a ponúka nadpriemerné výplaty prostredníctvom provízií, značných bonusov a maloobchodného predaja, a to len za propagáciu esenciálnych olejov. • Výhody nášho programu Essential Rewards. Vaše obľúbené produkty nielenže prídu každý mesiac bez problémov až k vašim dverám, ale opakovaným zadaním objednávky každý mesiac si môžete zbierať body na bezplatné produkty. Vstupom do programu Essential Rewards navyše získate aj možnosť zliav na poštovné, nárok na určité bonusy a prístup k exkluzívnym programovým akciám! • Uznanie za vaše nadanie a usilovnú prácu. Každý rok organizujeme niekoľ ko pobytov na nádherných miestach po celom svete, na ktorých odmeňujeme a školíme tých, ktorí preukázali výnimočné zanietenie pre budovanie svojho podnikania. Navyše, členom, ktorí dosiahnu postup na vyššiu úroveň, je každý rok vyslovené uznanie pred všetkými na Veľ kej medzinárodnej konferencii. Pripravení pridať sa k nám? Na ďalšej strane sa dozviete ako!


Ako sa

ZAREGISTROVAŤ

Pridať sa k Young Living je jednoduché a má veľa výhod. Funguje to takto: 1. Prejdite na YoungLiving.com/Signup. 2. Riaď te sa výzvami pri registrácii, vrátane výberu členstva buď „wholesale“ (veľ koobchodník), alebo „retail“ (maloobchodník): • Členovia-veľ koobchodníci majú 24-percentnú zľavu z ceny výrobku a možnosť využiť výhody členstva v programe Essential Rewards a nášho plánu odmien. • Členovia-maloobchodníci platia plnú sumu za produkty, nie sú obmedzení minimálnou hodnotou objednávky pre aktívne členstvo. Nemôžu využiť výhody programu Essential Rewards alebo plánu odmien. 3. V prípade záujmu si vyberte súpravu pre začiatočníka alebo súpravu Essential Rewards. 4. Pridajte akékoľvek ďalšie produkty do svojej objednávky. 5. Prejdite do pokladne a dokončite svoju registráciu. 6. Vyskúšajte úžasné účinky najkvalitnejších produktov s obsahom esenciálnych olejov na svete!


OBJEDNÁVANIE Objednajte si svoje obľúbené produkty spoločnosti Young Living rýchlo a bez starostí: 1. Kontaktujte svojho oblastného distribútora Young Living. 2. Volajte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov: Bezplatná linka – 0800005216 Priama platená linka – 0044 1480 710032, Pondelok – Piatok 09:00 – 17:00, Streda 09:00 – 16:00 (ZATVORENÉ v dňoch pracovného voľna v Spojenom kráľovstve) 3. Ďalšie informácie nájdete na YoungLiving.com. Pamätajte na pridané výhody členstva v Young Living: • 24-percentná zľava z maloobchodnej ceny. • Znížené poštovné a bezplatný produkt pri členstve v programe Essential Rewards. • Možnosť získať provízie a bonusy prostredníctvom lukratívneho plánu odmien.


Spravovanie našej planéty berieme vážne. Náš špičkový proces výroby vám prináša najčistejšie oleje na svete.

Nazývame to ®

Nie je to len slogan – je to naše poslanie.

Náš prísny patentovaný proces kvality Seed to Seal® odlišuje spoločnosť Young Living od ostatných. Takto vieme zaručiť, že každý produkt spoločnosti Young Living, ktorý si objednáte, sa vyrába s neprekonateľným záujmom o kvalitu a udržateľnosť. Túto exkluzívnu pečať uvidíte na mnohých obľúbených produktoch ako pripomenutie, že v každej jednej kvapke nášho esenciálneho oleja nájdete bezkonkurenčnú čistotu a účinnosť.

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte tohto Young Living distribútora:

Young Living (Europe) Ltd Third Floor, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YS, Great Britain Tel: +44-1480-710032 Fax: +44-1480-862849 Registračné číslo spoločnosti: 5299340

WORLD LEADER in ESSENTIAL OILS ™ Kód: 384968 SK v.1

Profile for Young Living Essential Oils

Young Living Europe Product Guide | SK  

Young Living Europe Product Guide | SK