__MAIN_TEXT__

Page 1

KATALOG VÝROBKŮ PRO EVROPU


Vítejte v

YOUNG LIVING! Jsme moc rádi, že vás můžeme přivítat v naší rodině Young Living. Posláním společnosti Young Living je přinášet esenciální oleje do každého domova ve světě. Lidé odkudkoli hledají odpovědi ohledně svého zdraví i své duchovní a finanční pohody. Jsme moc rádi, že nám jako člen Young Living pomůžete nést do světa naše poselství. Miliony lidí čekají, až jim zodpovíte některé jejich otázky a ukážete jim lepší cestu. Lidé mohou být svobodní pouze v případě, že jsou silní, zdraví a finančně silní, aby mohli cestovat, vyučovat a rozdávat potřebným. Jako přední světová společnost v oboru esenciálních olejů zajišťujeme ty nejkvalitnější esenciální oleje prostřednictvím procesu Seed to Seal (Od semínka po uzávěr), jehož se můžete zúčastnit během našich období sázení a sklizně nebo při návštěvě našich partnerů po celém světě, kteří se zabývají pěstováním a destilováním. Naše rodina je nadšena, že může sdílet to, co milujeme, se všemi z vás po celém světě. Je vzrušující vidět rodiny, které se k nám přidávají, a tu spoustu dětí, které chtějí používat oleje a zakoušet řadu jejich přínosů. Je to nová a vzrušující doba velkého růstu. Katalog výrobků pro rok 2016 představuje více než 20 let odhodlání pomáhat vám při hledání svobody v podobě celoživotního wellness, kterou jste si představovali, ale vždy jste přemýšleli, zda vůbec bude někdy možná. My všichni zde v Young Living vynakládáme ohromné úsilí, abychom vám nabídli bezpečné a účinné výrobky obohacené esenciálními oleji, které nahradí vědecky kontroverzní přísady používané ve většině domovů a kanceláří. Tento praktický, všestranný katalog má za cíl pomoci vám v rychlém nalezení toho, co hledáte, a objevování nových výrobků, které jste ještě nevyzkoušeli. Naše výrobky jsou zde, aby vám pomohly nalézt oázu svobody s pocitem tělesné i emocionální pohody. Je to váš okamžik, kdy můžete zažít přínosy čiré podstaty přírody určené pro každého. Slouží pro vaše potěšení, protože podporují vaše tělo, zklidňují rušné prostředí a zvedají vaši náladu.

Mary a Gary Youngovi ředitelkaa zakladatel společnosti


OBSAH

Evropa 2016 Všechny produkty Young Living nejsou dodávány do každé země, kde Young Living působí.Sledujte kódy zemí pod popisem každého produktu. Výrobky lze zakoupit pro osobní použití i jako vzorky.

KÓDY ZEMÍ ZEMÍ

Spojené království

UK

Rakousko

AT

Německo

DE

Irská republika

IE

Švédsko

SE

Španělsko

ES

V nabídce ve všech členských státech EU

EU

O společnosti Young Living ..................2 Začínáme s Young Living ..................12 Jednodruhové esenciální oleje ..............18 Směsi esenciálních olejů ....................30 At Home (Pro domov) ......................50 Healthy & Fit (Zdraví a dobrá kondice) ...58 Personal care (Kosmetika) ..................68 Sdílení životního stylu ......................78 Alternativní produkty .......................83 Index .........................................84 Jak objednat .................................89

Líbí se vám reklamy na produkty v této příručce? Najdět e své nejobl íbenější a sd ílejte je s ostatními na Facebooku!

FACEBOOK.COM/YOUNG-LIVING-ČESKÁREPUBLIKA-A-SLOVENSKO-581399118621029 TWITTER.COM/YLEOEUROPE INSTAGRAM.COM/YOUNGLIVINGEO PINTEREST.COM/YOUNGLIVINGEO BLOG.YOUNGLIVING.COM

Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální k říjnu 2016.


Bereme ochranu naší planety skutečně vážně. Náš nejmodernější výrobní postup zajišťuje nejčistší olej na planetě Zemi. Tento postup jsme nazvali Seed to Seal™. Není to jen slogan – je to naše poslání.


Náš

CÍL

Eukalyptus úzkolistý

Pro společnost Young Living bylo vždy prvořadou prioritou přinést lidem celého světa větší životní pohodu a hojnost. Naše rozmanitá celosvětová wellness komunita je odhodlána sdílet naše jedinečné poselství a prvotřídní produkty s každým domovem ve světě.

FORT NELSON, Britská Kolumbie, Kanada

C A L G A RY, Alberta, Kanada

S T. M A R I E S , IDAHO, USA

LONDÝN, Spojené království

H IG H L A N D F L ATS , IDAHO, USA

LEHI, U TA H , U S A

SIMIANE-LA-ROTONDE, Francie

S P L I T, Chorvatsko TOKIO, Japonsko

MONA , U TA H , U S A

ALMOG, Izrael

M E X I C O C I T Y, Mexiko

H O N G KO N G , Čína

SALALAH, Omán

TA I T UNG , Tchaj-wan KUA L A LU M PU R , Malajsie

G UAYAQU I L , Ekvádor

SINGAPUR

S Y D N E Y, Austrálie

Mezinárodní kanceláře Young Living Farma nebo destilárna Young Living Globální ředitelství Young Living

FAKTA O RŮSTU SPOLEČNOSTI V roce 2015 uvedla společnost Young Living Europe na trh více než 20 výrobků, včetně nových jednodruhových esenciálních olejů i jejich směsí.

V roce 2015 se více než 16 000 členů z celého světa zúčastnilo Mezinárodní reprezentační konference, naší každoroční členské oslavy.

Esenciální oleje Young Living pocházejí z více než 50 různých zdrojů a všechny si zasluhují zpracování vyhlášeným postupem Seed to Seal®.

3


Naše

FARMY SVĚTĚ ve

S T.

MA R IES,

IDAHO,

U SA

Tato farma s 200 akry panenské zemědělské půdy, která se nacházejí v horském údolí v severním Idahu, je první farmou zakoupenou zakladatelem D. Gary Youngem. Přestože se na farmě v začátcích pěstovala výhradně levandule, rovněž se ukázalo, že zde panují skvělé podmínky pro meduňku, která se nyní stala hlavní plodinou. Ve zdejších sklenících vypěstovali první semenáčky, které se poté přepravily na nákladních vozech na naši farmu Mona v Utahu. Zde probíhala většina výzkumu rostlin a s rozšiřujícími se plodinami právě zde Gary prováděl nejdůležitější experimenty a získával poznatky z umění destilace. Také se zde poprvé pěstoval a destiloval vratič.


H I G H LA N D FL ATS, I DAHO, USA

SIMIANE-LA-ROTONDE, FRANCIE

Lokalita, kde probíhá zimní těžba stromů (Winter Harvest) a nová jarní výsadba (Spring Replanting), malebná krajina Highland Flats Stromová farma je místem, kde mohou členové osobně zažít postup Seed to Seal. Na farmě se pěstuje a destiluje balzámová jedle Idaho, zerav obrovský (Thuja plicata), smrk pichlavý Idaho a další jehličnany. Farma je domovem první plně automatizované nejmodernější destilárny na světě.

Místo, odkud vzešla pouť D. Garyho Younga za esenciálními oleji, francouzská Provence, je opěvováno pro své zvlněné kopce a zdánlivě nekonečná pole vonné levandule. Na naší úchvatné farmě, která se nachází u hradu na vrcholku kopce, pěstují levanduli, lavandin, rozmarýn, šalvěj muškátovou a pšenici jednozrnnou.

S P L I T,

C H O RVAT S KO

Chorvatsko známé jako perfektní lokalita pro pěstování smilu nabízí také ideální prostředí pro širokou škálu aromatických rostlin. Chorvatská farma se soustavně rozšiřovala o další a další akry smilu. Nedávno zakoupila společnost Young Living krásnou budovu asi 30 minut od farmy. V této budově se nachází destilovna, výrobní závod a distribuční centrum.

MONA,

U TAH ,

U SA

Levandulová farma společnosti Young Living, založená v roce 1995, se stala cílem návštěv naší rodiny z celého světa. Na mnoha akrech půdy zde pěstujeme levanduli, šalvěj muškátovou, mátu peprnou, yzop, zlatobýl a řadu dalších plodin, které se sklízejí a slouží k výrobě některých z našich nejoblíbenějších esenciálních olejů. Na této nádherné farmě se pořádají naše každoroční Levandulové dny, koňské přehlídky, Podzimní festival a řada dalších výjimečných akcí.

5


SAL A L A H,

O MÁ N

Od roku 2010 společnost Young Living spolupracuje s místními ománskými pěstiteli, aby zajistila dodávky vzácné pryskyřice kadidlovníku pravého, z níž se destilací vyrábí esenciální olej. Jsme první a jedinou společností na světě, která získala svolení k destilování této pryskyřice a vývozu tohoto vzácného esenciálního oleje do západního světa.

G UAYAQU I L , E K V Á D O R Úrodná, životadárná půda v Guayaquilu je skvělým prostředím pro pěstování celé řady jedinečných a vzácných botanických druhů, k nimž patří mimo jiné eukalyptus modrý, ylang ylang, kakao, dorado azul a ocotea. Moderní destilárna této farmy je největší v Jižní Americe.

PA RT N E R S K É

FARMY

Kromě našich vlastních farem existuje mnoho dalších po celém světě, které jsou v částečném vlastnictví společnosti Young Living na základě partnerské spolupráce s nezávislými pěstiteli. Naši partneři souhlasí s tím, že budou přísně dodržovat náš postup Seed to Seal, a my důsledně kontrolujeme, jak si v tomto směru vedou. Díky našim partnerským farmám je společnost Young Living schopna podporovat místní nezávislé farmaření, a to při zachování našeho absolutního závazku ke kvalitě.

D RU Ž S T E V N Í F O RT N E L S O N, BR I T SK Á KO LUMBIE , K A NA DA Na naší farmě Northern Lights (Polární záře), zakoupené v roce 2014, se pěstuje a destiluje smrk černý, řebříček modrý, dokonce i pšenice jednozrnná. V rámci našeho závazku v oblasti udržitelnosti je tato malebná farma místem soustavného zalesňování smrkem černým. Na farmě bude brzy uvedena do provozu sušička, která bude zpracovávat destilované štěpky na pelety; ty poslouží jako ekologičtější varianta paliva do kamen na dřevo v okolních obcích.

6

YoungLiving.com

FARMY

Řadu našich esenciálních olejů odebíráme z našich družstevních farem roztroušených po celém světě. Tito uznávaní pěstitelé pracují výhradně pro Young Living a zavazují se striktně dodržovat náš postup Seed to Seal. My jakožto investor do těchto farem pečlivě sledujeme kvalitu a pravost botanických druhů a olejů, které dodávají.

OPRÁVNĚNÍ

PROD EJCI

Řadu našich esenciálních olejů nakupujeme od nejrůznějších globálních prodejců, jejichž dodavatelé dodržují náš nejpřísnější a náročný postup Seed to Seal. Esenciální oleje získané od těchto prodejců důkladně a odpovědně testujeme.


Náš slib čistoty díky postupu

SEED TO SEAL

Společnost Young Living nastavila a dodržuje již přes 20 let normu pro čistotu a účinnost esenciálních olejů. U zrodu našeho závazku dodávat kvalitu je Seed to Seal®, patentovaný postup splňující pět nejdůležitějších požadavků pro výrobu originálních esenciálních olejů:

SET BA

Výběr osiva, z něhož vyrostou rostliny s optimálním množstvím požadovaných složek, je zásadním prvním krokem našeho postupu Seed to Seal.

PĚ STOVÁ N Í

Naše zkušenosti z udržitelného zemědělství zajišťují, že budou dodrženy přísné normy na farmách v majetku společnosti Young Living i na pečlivě monitorovaných partnerských farmách.

DE ST I L AC E

Kombinujeme staré i moderní postupy, abychom v každé šarži esenciálního oleje zachovali ideální koncentrace prospěšných rostlinných složek.

T E STOVÁ N Í

Abychom zaručili konzistentní kvalitu a čistotu, testujeme naše esenciální oleje ve vlastních interních laboratořích i v zařízeních třetích stran. Esenciální oleje Young Living pocházejí z desítek zdrojů a všechny splňují naše přísné požadavky postupu Seed to Seal®.

P L N Ě N Í

Postup Seed to Seal končí pečlivým uzavřením a kontrolou každé lahvičky esenciálního oleje v našich vlastních špičkových provozech a jejím odesláním členům do celého světa.

Bližší informace o postupu Seed to Seal a o globálních farmách najdete na stránce SeedtoSeal.com.


Co jsou

ESENCIÁLNÍ OLEJE? Esenciální oleje, s láskou získávané z rostlin, bylin a stromů, které se pěstují na farmách nebo rostou volně, jsou koncentrované rostlinné extrakty získané pečlivou parní destilací, lisováním za studena nebo navrtáním stromu ke sběru pryskyřice. Tyto čisté esenciální oleje jsou mnohem silnější než rostliny, z nichž se získávají. Nabízíme stovky jednodruhových olejů, směsí olejů i olejem obohacených produktů, z nichž každý obsahuje optimální koncentrace specifických, přírodních složek pro maximální zesílení jejich účinků. Ať oleje používáte v aromaterapii, kosmetice, nebo při péči o domácnost, každou stránku našeho běžného života lze obohatit a zpříjemnit zařazením esenciálních olejů!

ESENCIÁLNÍ OLEJE A PRODUKTY OBOHACENÉ OLEJI Ylang Ylang

8

YoungLiving.com

Čisté esenciální oleje jsou základem všeho, co Young Living dělá. Nabízíme produkty ve čtyřech kategoriích určených k obohacení a usnadnění vašeho života, každý den:


ESENCIÁLNÍ OLEJE

AT HOME

HEALTHY & FIT

PERSONAL CARE

Nechte je proniknout do svého těla, mysli a ducha a objevte čistý, zakotvený život, po kterém jste vždy toužili. Jednodruhové esenciální oleje, směsi nebo vlastní extrakty vnášejí do vašeho života nový rozměr wellness.

Udržujte svoji rodinu a domov v čistotě a bezpečí pomocí přírodních produktů, které jsou skvělé pro každodenní použití. Naše produkty péče o domácnost obsahují složky, které požadujete, a neobsahují ty, které nechcete.

Uspokojte výživové potřeby svého těla a potěšte své chuťové pohárky. Tato řada výživových doplňků a zdravých pochutin je plná možností, které bude milovat celá vaše rodina.

Odhalte svůj přirozený zářivý půvab díky naší řadě kosmetických produktů obohacených esenciálními oleji. Čistěte, vyživujte a zvlhčujte pomocí složení bez vědecky kontroverzních přísad. Hýčkejte své tělo z vnějšku dovnitř!

Esenciální oleje viz strana 18.

Produkty At Home najdete na str. 50.

Produkty Healthy & Fit najdete na str. 58.

Produkty Personal Care najdete na str. 68.

(PRO DOMOV)

(ZDRAVÍ A DOBRÁ KONDICE) (KOSMETIKA)


Citrusovník (Citrus limetta)

Jak používat

ESENCIÁLNÍ OLEJE Řiďte se níže uvedenými návody – společně s jednotlivými pokyny na každém štítku – pro dokonalý prožitek pozoruhodných přínosů esenciálních olejů, podporujících skvělou životní pohodu.

A RO MATICKÉ

POU ŽITÍ

Inhalování některých esenciálních olejů bystří smysly a může mít řadu příznivých účinků na organismus. Při použití esenciálních olejů k inhalaci vyzkoušejte tyto tipy: •

Inhalujte olej přímo z lahvičky.

Rozptylte olej do vzduchu za použití některého z prvotřídních difuzérů od Young Living.

Nalijte horkou vodu opatrně do misky a přidejte do ní pár kapek esenciálního oleje. Skloňte hlavu nad misku a přehoď te si přes hlavu ručník, abyste vytvořili stříšku. Hluboce a pomalu dýchejte.

A PL IKACE

NA

POKOŽKU

Řadu esenciálních olejů lze bezpečně používat přímo na kůži:

Nový vzhled!

10

YoungLiving.com

Kápněte 2–3 kapky oleje do dlaně nebo přímo na požadované místo na těle. Olej vmasírujte krouživými pohyby do pokožky. Opakujte podle potřeby.

Použijte některý z kuličkových aplikátorů esenciálních olejů od Young Living nebo na svůj oblíbený esenciální olej nasaď te kuličkový aplikační nástavec (Roller Fitment).

Upozornění: Před použitím si vždy přečtěte štítek s pokyny. Esenciální oleje jsou velmi silné a některé mohou být pro pokožku dráždivé. Dojde-li k podráždění, použijte ke zředění Komplex rostlinných olejů V-6 nebo jakýkoli čistý rostlinný olej.


NOVÝ VZHLED Young Living Pro Young Living se na obzoru rýsují krásné věci. Prohlédněte si naše produkty, etikety, propagační materiály, webové stránky a mnohé další s tím, jak pokračujeme v odhalování inspirujícího, zářivého nového vzhledu pro Young Living v roce 2016. Užíváte si pohodlí našich kuličkových aplikátorů? Nyní si je oblíbíte ještě více. Každý kuličkový aplikátor dorazí k vašim dveřím zabalený do sytě zbarveného papírového tubusu naplněného štěpky jedle balzámové Idaho, borovice a smrku pichlavého Idaho z destiláren na našich vlastních farmách. Tato na zakázku vyrobená pouzdra budou hrdě nést naši pečeť Seed to Seal® jako připomínku technicky vyspělého postupu, díky němuž vám přinášíme nejkvalitnější esenciální oleje na světě! Nemůžeme se dočkat, až vám budeme moci nabídnout krásnou novou značku, jež usnadní sdílení Young Living více než kdykoli předtím, se stejnou bezkonkurenční kvalitou, kterou zajišťujeme celých předchozích 20 let a budeme ji garantovat i nadále!

Limetka Levandule

U nás v Young Living je rebranding obalů (vytváření nového obrazu značky) vzrušující proces, nese však s sebou průvodní jevy tohoto postupného přechodu. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že obaly a štítky na produktech se mohou lišit od těch, které jsou zobrazeny v tomto katalogu produktů. 11


ZAČNĚTE svoji pouť s YLYoungODLivingSADYpro ZAČÁTEČNÍKY


Sady Young Living

PRO ZAČÁTEČNÍKY

ZAKUPTE SI NOU KTEROUKOLI DOUSVTEURPZI JAZYKOVO o začátečníky m pr sady Premiu i! ální kancelář tu ir ve své V

Připravte se na úspěch se sadou Young Living pro začátečníky! Naše úvodní sady byly zcela modernizované tak, aby obsahovaly špičkové materiály pro budování vlastního podnikání a více vzorků produktů než kdy dříve. Tyto zbrusu nové sady jsou skvělým způsobem, jak můžete seznámit své okolí s možnostmi a životním stylem Young Living. Zaregistrujte se s jednou z našich sad pro začátečníky a vychutnejte si řadu exkluzivních výhod jako: • 24% velkoobchodní sleva

• možnost získat provize a bonusy

• oprávnění k účasti v programu Essential Rewards a získání produktů zdarma, zlevněného přepravného a dalších výhod

•  příležitost pomáhat druhým při objevování větší pohody a svobody

ZÁKLADNÍ SADA PRO ZAČÁTEČNÍKY Kód:

546042

UK AT DE

IE

SE

ES

Marketingová literatura

2x sáček se vzorkem Máta peprná (0,25 ml)

Vizitky se vzorky (10 balíčků)

1x Stress Away (5 ml)

2x sáček se vzorkem Peace & Calming (0,25 ml)

10x lahvičky se vzorky olejů

1x kuličkový aplikátor AromaGlide

2x sáček se vzorkem Citron (0,25 ml)

2x NingXia Red Single (60 ml)

2x sáček se vzorkem Levandule (0,25 ml)

2x sáček se vzorkem Thieves (0,25 ml)

*Levandule 5 ml, máta peprná 5 ml, citron 5 ml, kadidlo 5 ml, Thieves® 5 ml, PurificationTM 5 ml, R.C.TM 5 ml, DiGize 5 ml, kopaiva 5 ml a PanAwayTM 5 ml

Systém alternativních olejů (Flex Oil System): Aby se zajistila dostupnost této fantastické sady, využijeme v případě, že některé z uvedených olejů a směsí nebudou dostupné, jeden nebo více alternativních olejů (po 5 ml) jako náhradu: citronová tráva, Citrus Fresh, čajovník a AromaEaseTM.

13


SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S DIFUZÉREM ARIA Kód:

546542

UK AT DE

1x prémiová kolekce esenciálních olejů* Základní sada pro nováčky: Marketingová literatura 1x difuzér Aria 1x Stress Away (5 ml) 1x katalog výrobků 1x kuličkový aplikátor AromaGlide 2x sáček se vzorkem Levandule (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Máta peprná (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Peace & Calming (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Citron (0,25 ml)

IE

SE

ES

Už brzy!

2x sáček se vzorkem Thieves (0,25 ml) Vizitky se vzorky (10 balíčků) 10x lahvičky se vzorky olejů 2x NingXia Red Single (60 ml)

SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S DIFUZÉREM DEWDROP Kód:

546342

UK AT DE

1 x kolekce esenciálních olejů Premium* Sada pro začátečníky Basic: Marketingová literatura 1 x difuzér Dewdrop 1x Stress Away (5 ml) 1 x katalog výrobků 1x kuličkový aplikátor AromaGlide 2x sáček se vzorkem Levandule (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Máta peprná (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Peace & Calming (0,25 ml)

14

YoungLiving.com

IE

SE

ES

2x sáček se vzorkem Citron (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Thieves (0,25 ml) Vizitky se vzorky (10 balíčků) 10x lahvičky se vzorky olejů 2x NingXia Red Single (60 ml)


SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S NINGXIA Kód:

546742

NingXia Red – dvě 750 ml láhve

NingXia Red Singles (30 kusů x 60 ml) NingXia Nitro

1x katalog výrobků

UK AT DE

IE

SE

ES

Už brzy!

Sada pro začátečníky Basic:

2x sáček se vzorkem Citron (0,25 ml)

Marketingová literatura

2x sáček se vzorkem Thieves (0,25 ml)

1x Stress Away (5 ml)

Vizitky se vzorky (10 balíčků)

1x kuličkový aplikátor AromaGlide

10x lahvičky se vzorky olejů

2x sáček se vzorkem Levandule (0,25 ml)

2x NingXia Red Single (60 ml)

2x sáček se vzorkem Máta peprná (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Peace & Calming (0,25 ml)

SADA PREMIUM PRO ZAČÁTEČNÍKY S THIEVES Kód:

546642

1 x Thieves 15 ml

1 x Zubní pasta Thieves AromaBright

1 x Ústní voda Thieves® Fresh Essence plus

2 x náplň do Thieves® Household Cleaner

2 x Pěnivé mýdlo na ruce Thieves 2 x Rozprašovač Thieves

2 x Bezvodý přípravek k čištění rukou Thieves 1x katalog výrobků

UK AT DE

Sada pro začátečníky Basic: Marketingová literatura 1x Stress Away (5 ml) 1x kuličkový aplikátor AromaGlide 2x sáček se vzorkem Levandule (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Máta peprná (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Peace & Calming (0,25 ml) 2x sáček se vzorkem Citron (0,25 ml)

IE

SE

ES

Už brzy!

2x sáček se vzorkem Thieves (0,25 ml) Vizitky se vzorky (10 balíčků) 10x lahvičky se vzorky olejů 2x NingXia Red Single (60 ml)

15


Sady

ESSENTIAL REWARDS

Získejte automaticky každý měsíc svoji objednávku tím, že se zaregistrujete do Essential Rewards, programu Autoship společnosti Young Living! Můžete získat body na produkty zdarma, získat zlevněnou dopravu, upravit svoji objednávku a získat exkluzivní odměny. Vzhledem k takové spoustě výhod a bonusů není lepší chvíle, abyste začali, než právě teď ! • zaručené měsíční zásilky vašich oblíbených produktů od Young Living • zlevněné přepravné • zlevněné ceny u sad exkluzivních produktů • body Essential Rewards s každou objednávkou, které lze použít pro budoucí objednávky • získání produktů zdarma za prémiové body • způsobilost k získání odměn

Pokud se rozhodnete zaregistrovat do tohoto programu, můžete začít již dnes s výběrem jakýchkoli libovolných produktů nebo výběrem jedné z našich tří doporučených sad Essential Rewards (odměn):

Kód: 369508

EVERYDAY OILS™ Sada Essential Rewards

Zajistěte si esenciální, životně nezbytné látky díky Everyday Oils! Obsah:

16

• Levandule, 5 ml

• Thieves®, 5 ml

• Citron, 5 ml

• PanAway®, 5 ml

• Máta peprná, 5 ml

• Purification®, 5 ml

• Kadidlo, 5 ml

• Stress Away™, 5 ml

• Čajovník, 5 ml

• Joy™, 5 ml

YoungLiving.com

EU


NINGXIA® RED Sada Essential Rewards

Kód: 489308

Vyberte si tuto úžasnou sadu a objevte, jak můžete posílit svou mysl i tělo a obohatit svůj život s naším produktem NingXia Red naplněným bohatstvím esenciálních olejů a živin! Obsah:

NingXia Red,

NingXia Red Singles,

750 ml, 4 balení

60 ml, 30 balení

UK AT DE SE

Kód: 369708

THIEVES® Sada Essential Rewards

Využijte sílu směsi esenciálních olejů Thieves ke zpříjemnění prostředí svého domova. Těšte se z přírodních domácích přípravků a ústní hygieny s bezpečnými, přírodními složkami, o nichž víte, že jim můžete věřit! Obsah: • Thieves, 15 ml • Zubní pasta Thieves AromaBright, 118 g • Ústní voda Thieves Fresh Essence plus 236 ml • Pěnivé mýdlo na ruce Thieves, 236,5 ml, 2 lahvičky

• Rozprašovač Thieves, 29,5 ml 2 lahvičky • Čisticí prostředek pro domácnost Thieves, 426 ml, 2 lahvičky • Bezvodý přípravek k čištění rukou Thieves, 29,35 g, 2 lahvičky

UK AT DE SE

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

17


Produkty s

ESENCIÁLNÍMI OLEJI Esenciální oleje jsou středobodem společnosti Young Living a základem naší produktové řady. Prolistujte si naše produkty a objevte všestranné, silné esenciální oleje a směsi vyvíjené s vědomím našeho příslibu Seed to Seal® a objevte esenciální oleje, které jsou vhodné právě pro vás.

Levandulová farma Young Living, Mona, Utah


Esenciální oleje | Jednodruhové

Esenciální oleje

JEDNODRUHOVÉ

Máta peprná

Vposledních dvou desetiletích společnost Young Living prozkoumala a zdokonalovala patentovaný postup Seed to Seal®, jehož výsledkem jsou nejkvalitnější esenciální oleje na světě. Ověřujeme nejpřínosnější druhy semen, dodržujeme čisté pěstitelské postupy, podílíme se na celém destilačním procesu, zavádíme přísné testování pro zajištění nejvyšší kvality a všechny jednotlivé lahvičky kontrolujeme a uzavíráme, než je odešleme s veškerou péčí do celého světa. Úsilí společnosti Young Living o překračování norem kvality a účinnosti v tomto odvětví znamená, že každá kapka esenciálního oleje obsahuje optimální koncentraci prospěšných vlastností rostliny. Naše touha po dokonalosti je tím, co nás v tomto odvětví odlišuje a díky čemuž zaujímáme světové prvenství v oblasti esenciálních olejů.

BAZALKA – BASIL Ocimum basilicum Kód: 350008 15 ml

BERGAMOT Citrus aurantium bergamia UK AT DE

IE

Bazalka má silné kořeněné aroma, které povzbuzuje tělo i ducha. Při laplikaci na pokožku pomáhá osvěžit mysl a obnovit pozornost. Při masáži pomáhá uvolňovat namožené svalstvo.

Kód: 350308 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Esenciální olej z bergamotu má lehkou citrusovou vůni, která umocňuje relaxační efekt pro posílení sebevědomí a pozvednutí nálady. Bergamot (Citrus bergamia) byl součástí italské lidové medicíny po mnoho let. Upozornění: Olej by se neměl nanášet na kůži, která bude v průběhu 12 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

BOROVICE – PINE Pinus sylvestris Kód: 361808 15 ml

ČAJOVNÍK – TEA TREE Melaleuca alternifolia UK AT DE

IE

Borovice se vyznačuje osvěžující, oživující vůní. Má řadu společných vlastností s eukalyptem kulatoplodým a jejich smícháním se účinnost dále zvyšuje.

20

YoungLiving.com

Kód: 358708 15 ml

UK AT DE

IE

Čajovník (Melaleuca alternifolia) je velmi ceněný jako esenciální olej s mnohostranným využitím. Může mít příznivé účinky na pokožku.


Jednodruhové | Esenciální oleje

CIST – CISTUS Cistus ladanifer

CEDR ATLASKÝ – CEDARWOOD Cedrus atlantica Kód: 350908 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 351808 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Esenciální olej z cistu pochází z rodu rostlin nazývaných skalní růže, které jsou známé nádhernými keři a jemnou vůní po medu. Suchá, dřevitá, pryskyřičná vůně esenciálního oleje z cistu, který bývá ztotožňován s biblickou Sáronskou růží, má velmi zklidňující vlastnosti.

Cedrové dřevo má hřejivou cedrovou vůni. Jako masážní prostředek má uvolňující a zklidňující účinky. Cedrové dřevo má dlouholetou historii využití jako užitečná složka kosmetických přípravků pro mastnou pleť. Nejprodávanější produkt!

CITRON EUREKA – JADE LEMON Novinka!

CITRONELA – CITRONELLA Cymbopogon nardus Kód: 532308 5 ml

UK AT DE

IE

Esenciální olej Citronela (Citronella) je pro svoji osvěžující, povznášející vůni, která odstraňuje pachy, ideální k rozptylování v difuzéru v místnostech i venku k osvěžení vzduchu. Citronela je důležitý olej v produktech Young Living, například ve směsi olejů Purification.

Citrus limon eureka var. formensensis Kód: 468508 5 ml

UK AT DE

IE

Jade Lemon se pěstuje v horkém, vlhkém podnebí jihovýchodní Číny. Tento olej podporuje zdravou pokožku; pomáhá otevřít a uvolnit emoční bloky a je užitečný při mytí a očistě. ™

Už brzy!

CITRON – LEMON Citrus limon Kód: 357808 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Citron má silnou, jasnou a očišťující citrusovou vůni, která revitalizuje a povznáší. Obsahuje 68% silného antioxidantu d-limonenu. Upozornění: Citrusové oleje by se neměly nanášet na pokožku, která bude v průběhu 48 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

CITRONOVÁ TRÁVA – LEMONGRASS Cymbopogon flexuosus Kód: 358108 15 ml

UK AT DE

IE

Citronová tráva má svěží citrusové aroma se zemitými tóny. Osvěžuje, omlazuje, povzbuzuje a nastoluje rovnováhu, inspiruje a posiluje duševní čistotu.

Nejprodávanější produkt!

CYPŘIŠ – CYPRESS Cupressus sempervirens Kód: 353008 15 ml

CYPŘIŠEK TUPOLISTÝ – HINOKI UK AT DE

IE

Cypřiš se vyznačuje svěží bylinnou vůní s nádechem jehličí, která osvěžuje, regeneruje a tonizuje. Přináší pohodu v chladných obdobích, podporuje trávení a dýchání a je vhodný pro mastnou nebo problematickou pokožku.

Chamaecyparis obtusa Kód: 307308 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Esenciální olej z hinoki se vyrábí z japonského cypřiše, Chamaecyparis obtusa, jehož domovem je střední Japonsko. Hinoki je považován za velmi kvalitní dřevo a jeden z „Pěti posvátných stromů Kiso“.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

21


Esenciální oleje | Jednodruhové

DORADO AZUL Hyptis suaveolens Kód: 359808 5 ml

ELEMI Canarium luzonicum UK AT DE

IE

Dorado Azul se pěstuje a destiluje v Ekvádoru. Jeho vysoké procento beta-karyofylenu pomáhá posílit dýchací a zažívací soustavu. Olej má bylinnou vůni a lze jej použít lokálně i jako vůni do difuzéru.

EUKALYPTUS MODRÝ – EUCALYPTUS BLUE Eucalyptus bicostata Kód: 359708 5 ml

UK AT DE

IE

Eukalyptus modrý se pěstuje a sklízí v Ekvádoru. Tento esenciální olej obsahuje vysokou koncentraci účinných základních složek, kterými je eukalyptol a alfa-pinen.

EUKALYPTUS ÚZKOLISTÝ – EUCALYPTUS RADIATA Eucalyptus radiata Kód: 353808 15 ml

Kód: 354008 15 ml

UK AT DE

IE

Patří do stejné čeledi rostlin jako kadidlovník a myrha. V Evropě se tradičně používá v péči o pleť. Elemi je vysoce uznávaný, protože snižuje výskyt jemných rýh a vrásek, podporuje pokožku a zklidňuje svaly po cvičení.

EUKALYPTUS KULATOPLODÝ – EUCALYPTUS GLOBULUS Eucalyptus globulus Kód: 353908 15 ml

UK AT DE

IE

Eucalyptus globulus má svěží a pronikavou vůni. Obsahuje vysoký podíl základní složky – eukalyptolu – která je hlavní ingrediencí řady ústních vod. Je určen k aplikaci na pokožku, často se používá k posílení dýchací soustavy a zklidnění svalů po námaze.

FENYKL – FENNEL Foeniculum vulgare Kód: 354208 15 ml UK AT DE

IE

Tato odrůda je jedním z nejvšestrannějších eukalyptových olejů a hodí se pro lokální aplikaci na pokožku, k rozprašování a dokonce i k přímé inhalaci. Již dlouho se používá jako složka některých nejoblíbenějších směsí Young Living.

Máte-li rádi eukalyptus úzkolistý (EUCALYPTUS RADIATA), měli byste vyzkoušet… • KULIČKOVÝ APLIKÁTOR BREATHE AGAIN • RAVEN • R.C.

UK AT DE

IE

SE

Fenykl má sladkou, zemitou vůni podobnou anýzu, dodává energii a rovnováhu, oživuje a vyvažuje.

GRAPEFRUIT Citrus paradisi Kód: 356008 15 ml

UK AT DE

IE

Grapefruit vydává svěží citrusovou vůni, která povznáší a dodává energii. Obsahuje velké množství silného antioxidantu d-limonenu, působí příznivě na pleť a podobně jako řada jiných za studena lisovaných citrusových olejů má jedinečné účinky při odbourávání tuků. Upozornění: Citrusové oleje by se neměly nanášet na pokožku, která bude v průběhu 48 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření. Nejprodávanější produkt!

22

YoungLiving.com


Jednodruhové | Esenciální oleje

HELICHRYSUM Helichrysum italicum Kód: 356308 5 ml

HEŘMÁNEK PRAVÝ – GERMAN CHAMOMILE UK AT DE

IE

Helichrysum se vyznačuje svěží, zemitou bylinnou vůní, která pozvedá mysl. Jeho květy jsou často označovány jako věčné či nesmrtelné.

HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ – ROMAN CHAMOMILE Chamaemelum nobile Kód: 351208 5 ml

UK AT DE

IE

Heřmánek pravý (Matricaria recutita) je jednoletá rostlina hojně rozšířená na mnoha územích Evropy a mírného pásu Asie. Olej z heřmánku pravého se extrahuje z květů a pomáhá podporovat uvolnění.

Kód: 352408 15 ml IE

UK AT DE

IE

Hřebíček se vyznačuje sladkou kořeněnou vůní, která povzbuzuje a oživuje. Protože výrazně podporuje imunitu, je důležitou součástí naší směsi Thieves. Jeho hlavní složkou je eugenol, který se používá v zubním lékařství ke znecitlivění dásní.

Heřmánek římský má hřejivou a sladkou bylinnou vůni, která uvolňuje a uklidňuje mysl i tělo. Heřmánek římský je rovněž přínosný jako přísada do masážního oleje pro uvolnění unavených svalů po námaze. Heřmánek římský byl jednou z devíti posvátných bylin starých Sasů.

Upozornění: Jestliže užíváte léky na ředění krve, poraď te se před použitím tohoto oleje se svým lékařem.

HONG KUAI Chamaecyparis formosensis

JALOVEC – JUNIPER Juniperus osteosperma UK AT DE

IE

Hong Kuai má nejvyšší obsah seskviterpenů ze všech esenciálních olejů Young Living. Napomáhá zvyšování duchovního vědomí a povzbuzuje jasnou mysl, intuici a akci.

JASMÍN – JASMINE Jasminum officinale Kód: 356908 5 ml

Novinka!

HŘEBÍČEK – CLOVE Syzygium aromaticum UK AT DE

Kód: 465708 5 ml

Matricaria recutita

Kód: 308608 5 ml

UK AT DE

Jasmín* se vyznačuje hřejivou, exotickou květinovou vůní, která uvolňuje, zklidňuje, povznáší mysl a zvyšuje sebevědomí. Jasmín má vynikající účinky na pokožku. Odedávna se používá pro svou romantickou vůni.

IE

Kód: 357208 15 ml

UK AT DE

IE

Jalovec vyniká čistou, jemně pronikavou a dřevitou vůní, která působí očistně na mysl, duši i tělo. Může mít příznivé účinky na pokožku a močovou soustavu.

JEDLE BALZÁMOVÁ – IDAHO BALSAM FIR Abies balsamea Kód: 331608 15 ml

UK AT DE

IE

Jedle balzámová (Idaho), jejíž olej se destiluje na farmě společnosti v severním Idahu, má osvěžující a povznášející vůni. Při masáži má uklidňující účinky na napjaté a unavené svaly.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

23


Esenciální oleje | Jednodruhové

KADIDLO – FRANKINCENSE Boswellia carterii Kód: 354908 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Kadidlo se vyznačuje sladkou, hřejivou a balzámovou vůní, která stimuluje a povznáší mysl. Kadidlo jej také cennou složkou kosmetických produktů proti stárnutí a na suchou pokožku. Staří Egypťané je používali k omlazování v obličejových maskách.

KADIDLOVNÍK POSVÁTNÝ – SACRED FRANKINCENSE Boswellia sacra Kód: 355008 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Tato nová odrůda kadidlovníku je doplněním Boswellia carteri, tradičního kadidla používaného Young Living, a je ideální pro speciální použití, kdy je žádoucí hlubší duchovní spojení.

Viz také Kadidlovník pravý.

KAFROVNÍK LÉKAŘSKÝRAVINTSARA Cinnamomum camphora

KANANGA VONNÁ – YLANG YLANG Cananga odorata

Kód: 362008 5 ml

UK AT DE

IE

Kafrovník lékařský (Cinnamomum camphora) má kořenitou, kafrovou, hřejivou vůni podobnou eukalyptu, ale jemnější. Běžně se používá při meditaci a má čisticí a očistné vlastnosti.

Kód: 365908 15 ml

UK AT DE

IE

Kananga, známější jako ylang ylang, má sladkou, jemnou květinovou vůni, díky níž se s oblibou používá pro romantické chvíle. Kananga má mimořádně silné uklidňující účinky, navozuje pocit uvolnění a může pomoci zbavit se pocitů hněvu, napětí a nervového podráždění.

Už brzy! KOPAINOVNÍK SÍTKOVANÝ (KOPAIVA) – COPAIBA Copaifera reticulata Kód: 343108 15 ml

KOPR – DILL Anethum graveolens Kód: 353608 5 ml

UK AT DE

IE

Kopaiva je jediný esenciální olej extrahovaný navrtáním stromu, podobně jako se získává javorová míza a kaučuk. Po odčerpání se míza kopainovníku destiluje a výsledkem je čirý esenciální olej, který má bohatou, povznášející dřevitou vůni. Kopaiva se tradičně využívala jako pomocník při odstranění potíží s klouby a k posílení přirozené reakce těla na podráždění a úraz.

UK AT DE

IE

Koprový olej se vyznačuje kořeněnou, svěží vůní, která má stimulační, regenerující a harmonizující účinky. Upozornění: Olej by se neměl nanášet na kůži, která bude v průběhu 12 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Upozornění: Jestliže užíváte léky na ředění krve, poraď te se před použitím tohoto oleje se svým lékařem.

KOZLÍK LÉKAŘSKÝ – VALERIAN Valeriana officinalis Kód: 364808 5 ml

LEVANDULE LÉKAŘSKÁ – LAVENDER Lavandula angustifolia UK AT DE

IE

Kořen kozlíku lékařského se po tisíciletí používá pro svou schopnost zklidnit a ukotvit mysl a nastolit emocionální rovnováhu. V posledních třech desetiletích byly klinicky zkoumány jeho uvolňující vlastnosti.

Kód: 357508 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Levandule se vyznačuje svěží , sladkou, květinovou a bylinnou vůní, která uklidňuje a osvěžuje. Jedná se o nejvšestrannější ze všech esenciálních olejů, který by neměl chybět v žádné domácnosti. Levandule je uznávaná pro své účinky na pokožku a krásu. Nejprodávanější produkt!

24

YoungLiving.com


Jednodruhové | Esenciální oleje

LIBAVKA – WINTERGREEN Gaultheria procumbens Kód: 365808 15 ml

LIMETA – LIME Citrus latifolia

UK AT DE

IE

Libavka se vyznačuje sladkou, mátovou vůní. Obsahuje stejnou aktivní složku (methyl salicylát) jako bříza. Může být užitečná při masáži na zklidnění napětí hlavy a svalů po námaze

Kód: 307408 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Limeta pochází pravděpodobně z východní Malajsie, odkud se po druhé Kolumbově výpravě dostala do západní Indie. Olej z limety se odedávna používal na podporu trávení a má i řadu dalších tradičních použití. Upozornění: Citrusové oleje by se neměly nanášet na pokožku, která bude v průběhu 48 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

MAJORÁNKA – MARJORAM Origanum majorana Kód: 358408 15 ml

UK AT DE

IE

Majoránka má dřevitou, kořeněnou, kafrovou vůni. Jde o zklidňující olej, který zahřeje mysl i tělo. Pomáhá zklidnit napjaté svaly po námaze a je užitečný při občasných pocitech nervového napětí.

MANDARINKA TANŽERINA – TANGERINE Citrus reticulata Kód: 364408 15 ml

UK AT DE

IE

Mandarinka tanžerina, vynikající olej pomáhající povznést mysl a navodit pocit bezpečí, obsahuje vysoký podíl účinného antioxidantu d-limonenu. Upozornění: Citrusové oleje by se neměly nanášet na pokožku, která bude v průběhu 48 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

MÁTA PEPRNÁ – PEPPERMINT Mentha piperita

MÁTA KLASNATÁ – SPEARMINT Mentha spicata Kód: 363808 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Esenciální olej z máty klasnaté, který se vyrábí parní destilací z listů, má mentolovou vůni s ovocnou příměsí, jemnější než máta peprná. Jakožto bohatý antioxidant podporuje máta klasnatá činnost dýchací a nervové soustavy.

Kód: 361408 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Máta peprná (Mentha piperita) má silnou, čistou, svěží mentolovou vůni a je jednou z nejdéle používaných a nejuznávanějších bylin.

Nejprodávanější produkt!

MEDUŇKA – MELISSA Melissa officinalis Kód: 358908 5 ml

UK AT DE

IE

Meduňka se vyznačuje lehkou , svěží, citronovou vůní, která posiluje a povzbuzuje, zároveň však ztišuje a uklidňuje. Některé studie uvádějí, že meduňka má příznivý vliv na pokožku. Používá se také jako uklidňující prostředek v zimním období.

MODRÝ SMRK – IDAHO BLUE SPRUCE Picea pungens Kód: 309308 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Modrý smrk se pěstuje, sklízí a destiluje na farmě společnosti Young Living v severním Idahu. Modrý smrk (Picea pungens) obsahuje vysoký podíl rostlinných látek, alfa-pinenu a limonenu. Je známo, že modrý smrk při aplikaci na pokožku uvolňuje napjaté a unavené svaly.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

25


DIFUZÉR DEWDROP Proměňte své prostředí. Difuzér Dewdrop™ od Young Living, inspirován čistotou a elegancí kapky ranní rosy, funguje jako zvlhčovač, atomizér a rozptylovač vůně v jediném produktu se snadnou obsluhou. Difuzér Dewdrop podle vlastního návrhu, s nepřetržitým rozptylem po dobu až čtyř hodin, s automatickým vypnutím a ovládáním podle denního světla, dokáže dodat jakémukoli místu lázeňskou atmosféru.

26


Jednodruhové | Esenciální oleje

MRKVOVÁ SEMÍNKA – CARROT SEED Daucus carota Kód: 308108 5 ml

MUŠKÁT – GERANIUM Pelargonium graveolens

Kód: 355408 15 ml UK AT DE

IE

Esenciální olej z mrkvových semínek má nasládlou vůni se zemitě bylinkovou příměsí. V minulosti se tradičně používal na podporu zažívání.

MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK – NUTMEG Myristica fragrans Novinka! Kód: 359908 5 ml

Muškát se vyznačuje nádherně povznášející a zklidňující květinovou vůní. Má vynikající účinky na pokožku. Tradičně se používá na podporu krevního oběhu a nervové soustavy, důležitou součástí jeho síly je schopnost pomáhat při regeneraci tělesných tkání.

Kód: 359308 15 ml IE

Muškátový oříšek má dlouhou tradici při aplikaci na kůži pro úlevu od sezonních bolestí, zejména v kombinaci s masáží nebo horkou koupelí. Při aromatickém použití pomáhá uvolnit tělo a mysl a dá se použít k zajištění klidného nočního spánku.

MYRTA – MYRTLE Myrtus communis

UK AT DE

IE

Myrha má bohatou, kouřovou a balzámovou vůni, která pročišťuje, regeneruje, dobíjí energii a povznáší. Dnes se myrha využívá ve velkém měřítku v produktech ústní hygieny.

OCOTEA Ocotea quixos UK AT DE

IE

Myrta má povznášející aroma, které je příjemné při použití v difuzéru. Má rovněž zklidňující vlastnosti, které při aplikaci na kůži pomáhají zkrášlit a posílit vzhled zdravě vypadající pleti.

Už brzy!

OREGANO Origanum vulgare Kód: 360508 15 ml

IE

MYRHA – MYRRH Commiphora myrrha UK AT DE

Kód: 359508 5 ml

UK AT DE

Kód: 355608 5 ml

UK AT DE

IE

Ocotea z ekvádorského stromu obsahuje vysoké koncentrace alfa-humulenu, sloučeniny, která podporuje přirozenou reakci těla na podráždění a nepohodlí. Upozornění: Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Těhotné nebo kojící ženy, osoby užívající jakýkoli léčivý přípravek nebo trpící jakoukoli chorobou by se měly před použitím poradit s praktickým lékařem.

PAČULI – PATCHOULI Pogostemon cablin UK AT DE

Oregano (dobromysl) má těžkou , ostrou, kořeněnou vůni, která pomáhá vzbudit pocit bezpečí.

IE

Kód: 360808 15 ml

UK AT DE

IE

Pačuli, někdy označovaný jako „vůně šedesátých let“, se vyznačuje pižmovou, zemitou a exotickou vůní. Je velmi prospěšný pokožce, pomáhá snižovat projevy vrásčité a rozpraskané kůže.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

27


Esenciální oleje | Jednodruhové

PALO SANTO Bursera graveolens Kód: 360708 5 ml

UK AT DE

IE

Stejně jako kadidlo, i Palo Santo je známý jako olej k duchovním účelům – staří Inkové jej běžně používali k očištění a oproštění duše od negativních energií.

POMERANČOVNÍK – ORANGE Citrus sinensis Kód: 360208 15 ml

UK AT DE

PEPŘ ČERNÝ – BLACK PEPPER Piper nigrum Novinka! Kód: 361108 5 ml

UK AT DE

IE

Esenciální olej Pepř černý (Black Pepper) se destiluje párou z plodu pepřovníku a má silné a ostré aroma, které stimuluje a dodává energii. Hlavní použití se úzce pojí se zdravým kardiovaskulárním systémem.

ROJOVNÍK – LEDUM Ledum groenlandicum IE

Pomeranč se vyznačuje bohatou citrusovou vůní, která povznáší mysl a současně uklidňuje. Obsahuje velký podíl účinného antioxidantu d-limonenu.

Kód: 357908 5 ml

UK AT DE

IE

Rojovník se tradičně využíval v lidovém léčitelství Eskymáků na podporu proudění energie. Rovněž se traduje, že harmonizuje a vyvažuje každodenní potřeby těla.

Upozornění: Citrusové oleje by se neměly nanášet na pokožku, která bude v průběhu 48 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření. Nejprodávanější produkt!

ROZMARÝN – ROSEMARY Rosmarinus officinalis Kód: 362608 15 ml

UK AT DE

RŮŽE – ROSE Rosa damascena IE

Rozmarýn vydává svěží, bylinnou, sladkou, lehce léčivou vůni. Olej dodává energii a může pomoci obnovit duševní bdělost při pocitech únavy.

Kód: 362308 5 ml

UK AT DE

IE

Růže se vyznačuje nádhernou, silnou a sladkou květinovou vůní, která působí opojně a velmi romanticky. Po tisíciletí se používá v péči o pleť, je ideální pro suchou a stárnoucí poing skin.

Upozornění: Nepoužívejte u dětí do 4 let.

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ – SAGE Salvia officinalis Kód: 363208 15 ml

ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ – CLARY SAGE Salvia sclarea UK AT DE

IE

Šalvěj má kořeněnou bylinnou vůni. Je známá svou schopností posilovat smysly a životně důležitá centra těla. Šalvěj pomáhá lépe zvládat zoufalství a duševní únavu.

28

YoungLiving.com

Kód: 352108 15 ml

UK AT DE

Esenciální olej ze šalvěje muškátové obsahuje přírodní fytoestrogeny. Má vyzrálou, hřejivou bylinnou vůni, která povznáší a zklidňuje. Díky tomu se skvěle hodí na podporu zachování pozitivního, zdravého přístupu k životu při premenstruačním syndromu. Je rovněž vhodný pro ženy v období přechodu..

IE


Jednodruhové | Esenciální oleje

SANTAL BÍLÝ – SANDALWOOD Santalum album Kód: 363408 5 ml

SKOŘICOVÁ KŮRA – CINNAMON BARK

UK AT DE

Cinnamomum zeylanicum; Syn. C. verum

IE

Kód: 351508 5 ml

Tradičně se používá jako kadidlo při náboženských obřadech a meditacích, uvolňuje a povznáší mysl. Je velmi ceněn pro své zvlhčující a zklidňující účinky na pokožku.

TYMIÁN – THYME Thymus vulgaris Kód: 365008 15 ml

Novinka!

Kód: 531308 5 ml

UK AT DE

UK AT DE

IE

Tymián se vyznačuje kořeněnou , hřejivou, bylinnou vůní, která je silná a pronikavá. Odedávna se používá jako léčivá bylina. Obsahuje velké množství thymolu. Je jedním z nejsilnějších známých antioxidantů.

IE

Při použití této bohaté, dřevité a osvěžující vůně během meditace navodíte svěží, aromatickou atmosféru. Pokud olej přidáte do kosmetických produktů nebo aplikujete na kůži, pomáhá zlepšit vzhled suché pokožky nebo pomáhá udržet vzhled zdravě vypadající pleti.

XIANG MAO Cymbopogon citratus

VOUSATKA DRASLAVÁ (VETIVERIE) – VETIVER Vetiveria zizanoides Kód: 365108 5 ml

IE

Skořice se považuje za prostředek podporující zdravou funkci srdce a imunitního systému. Tento olej můžete také zředit a vmasírovat do čaker, má zklidňující a relaxační účinky.

SMRK ČERNÝ NORTHERN LIGHTS – NORTHERN LIGHTS BLACK SPRUCE Picea mariana

UK AT DE

Kód: 465808 5 ml UK AT DE

IE

Vousatka vydává těžkou, zemitou vůni podobnou pačuli, s citronovým podtónem. Olej z vousatky psychicky ukotvuje, zklidňuje a stabilizuje.

UK AT DE

IE

Rostlina Xiang Mao, na Tchaj-wanu známá jako „vonná tráva rychlého osvícení“, se tradičně používá k osvěžení vzduchu v domácnosti, kin.

ZÁZVOR – GINGER Zingiber officinale Kód: 355708 5 ml

UK AT DE

IE

Zázvor se vyznačuje hřejivou, kořeněnou vůní, která dodává energii. Podporuje činnost trávicí soustavy a je oblíbenou složkou tradiční východní kuchyně.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

29


Esenciální oleje | Směsi

SMĚSI esenciálních olejů

Eucalyptus radiata

Při vývoji směsi esenciálních olejů je absolutně nejdůležitější zohlednit účinnost a soulad použitých olejů. Léta zevrubných výzkumů společně s rozsáhlým laboratorním testováním a pěstitelskými zkušenostmi Young Living jsou zárukou, že každá směs esenciálních olejů obsahuje vzájemně se doplňující složky, které zajišťují očekávaný výsledek. Aby byly tyto náročné normy splněny, Gary Young osobně dohlíží nad vývojem a složením jedinečných směsí esenciálních olejů Young Living.

ABUNDANCE

ACCEPTANCE

Kód: 330008 15 ml

UK AT DE

IE

UK AT DE

IE

Směs Abundance (hojnost) zesiluje frekvence pole harmonické magnetické energie, které nás obklopuje. Tyto vyšší frekvence vytvářejí svůj vlastní „zákon přitažlivosti“ ovlivňující věci, které k sobě přitahujeme.

Směs Acceptance (přijetí) obsahuje speciálně vybrané oleje, které stimulují mysl a podporují pocity přijímání sebe sama i ostatních bez ohledu na překážky, které vnímáme. Tato směs může také pomoci překonávat váhavost a odmítání.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Pomeranč, Kadidlovník, Pačuli, Hřebíček, Zázvor, Myrha, Skořice, Smrk

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kadidlo, Královský havajský santal, Muškát, Modrá Tansy, Neroli (divoký pomeranč)*, Koriandr, Bergamot, Ylang Ylang

AROMAEASE

AROMA LIFE

Kód: 474908 5 ml

UK AT DE

AromaEase má svěží, mátovou vůni a obsahuje účinné složky esenciálních olejů, které při použití jako interiérová vůně příjemně uklidňují. ™

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta peprná, Máta klasnatá, Zázvor, Kardamon, Fenykl

30

Kód: 330308 5 ml

YoungLiving.com

IE

Kód: 330608 15 ml

UK AT DE

Směs Aroma Siez je určená k masážím unavených svalů a celého těla po námaze nebo cvičení. Příjemně zklidňuje také napětí v oblasti hlavy, krku a unavených chodidel. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Cypřiš, Helichrysum, Ylang Ylang, Majoránka

IE


Směsi | Esenciální oleje

AROMA SIEZ

AWAKEN

Kód: 330908 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 331208 15 ml

Směs Aroma Siez je určená k masážím unavených svalů a celého těla po námaze nebo cvičení. Příjemně zklidňuje také napětí v oblasti hlavy, krku a unavených chodidel.

IE

Awaken (probuzený) je inspirující kombinace několika směsí esenciálních olejů, které pomáhají dospět k nalezení sebe sama a k probuzení. Tato směs vám může pomoci naplno využít vlastní potenciál.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Bazalka, Cypřiš, Máta peprná, Levandule, Majoránka

BELIEVE

UK AT DE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dream Catcher

BRAIN POWER

Kód: 466108 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Kód:

331308 5 ml

UK AT DE

IE

Směs esenciálních olejů Believe (víra) se připravuje ze smrku pichlavého (Idaho) a ylang ylang pěstovaných na ekvádorské farmě Young Living. Má příjemnou vůni, která uzemňuje a zároveň dodává energii.

Směs Brain Power (síla mozku) obsahuje esenciální oleje s vysokým obsahem seskviterpenů, přírodních okysličovadel, které povzbuzují činnost mozku. Použijte ji k pročištění mysli a na podporu soustředění.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Jedle balzámová (Idaho), Koriandr, Bergamot, Kadidlovník, Modrý smrk (Idaho), Ylang ylang, Muškát

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Santalové dřevo, Meduňka, Helichrysum, Cedrové dřevo, Cypřiš modrý, Kadidlovník, Levandule

BUILD YOUR DREAM Kód: 483408 5 ml

CHRISTMAS SPIRIT UK AT DE

IE

Kód: 3315 15 ml

Směs Build Your Dream™, do níž D. Gary Young vybral esenciální oleje spjaté s naší historií, při použití jako interiérová vůně posiluje a zjasňuje mysl, aby odhalila budoucnost vašich snů.

Christmas Spirit (duch Vánoc) je sladká, kořeněná směs esenciálních olejů z pomeranče, skořice a smrku, která navozuje pocity štěstí, radosti a bezpečí spojené se svátečními chvílemi.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Kadidlovník pravý, Meduňka, Modrý cypřiš, Hong Kuai, Smrk pichlavý Idaho, Ylang ylang, Dream Catcher, Believe, Modrý lotos

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Pomeranč, Skořicová kůra, Smrk

CITRUS FRESH Kód: 331808 15 ml

CLARITY UK AT DE

IE

Citrus Fresh je uvolňující a zklidňující směs oblíbená dětmi i dospělými. Je bohatá na velmi účinný antioxidant d-limonen, podporuje pocit životní pohody, kreativitu a navozuje pocity radosti. Používá se rovněž na pročištění vzduchu. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Pomeranč, Grapefruit, Mandarinka, Mandarinka tanžerina, Citron, Máta klasnatá

Kód: 332108 15 ml

UK AT DE

IE

Směs Clarity (jasnost) podporuje bystrou mysl a bdělost. Obsahuje povzbuzující oleje, zejména mátový a rozmarýnový, které se odedávna používají na podporu duševní aktivity. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Bazalka, Růžové dřevo, Heřmánek římský, Kardamon, Muškát, Jasmín*, Rozmarýn, Citron, Palmarosa, Máta peprná, Bergamot, Ylang ylang

Upozornění: Citrusové oleje by se neměly nanášet na pokožku, která bude v průběhu 48 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření. Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

31


Esenciální oleje | Směsi

COOL AZUL Novinka!

COMMON SENSE Kód: 309108 5 ml

UK AT DE

IE

Kód: 539908 15 ml

SE

Esenciální olej Common Sense™ (zdravý rozum) je patentovaná směs esenciálních olejů Young Living ve složení, které zvyšuje schopnosti racionálního rozhodování a vede tak k větší pohodě, cílevědomosti a hojnosti.

UK AT DE

IE

Cool Azul™ je patentovaná směs esenciálních olejů vytvořená D. Garym Youngem, která působí chladivě na pokožku. Obsahuje lehké aroma Dorado Azul a hřejivou vůni Plectranthus Oregano (což jsou oba exkluzivní oleje společnosti Young Living).

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kadidlo, Ylang ylang, Ocotea, Zlatobýl, Routa, Dorado Azul, Limetka

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta peprná, Libavka, Šalvěj, Balsam copaiba, Plectranthus oregano, Arnika, Niaouli, Levandule, Heřmánek, Modrý cypřiš, Elemi, Kmín, Dorado azul, Vetiver

DI-GIZE

Kód: 332408 15 ml

DRAGON TIME UK AT DE

Kód: 332708 15 ml

IE

Di-Gize je kombinace olejů, u nichž výzkumy prokázaly pozitivní účinky na trávicí soustavu.

UK AT DE

IE

Dragon Time (dračí čas) je směs ztišujících a uklidňujících esenciálních olejů s obsahem šalvěje muškátové, která obsahuje přírodní fytonutrienty. Směs Dragon Time doporučujeme dívkám a mladým ženám.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Estragon, Zázvor, Máta peprná, Jalovec, Fenykl, Citronová tráva, Anýz, Pačuli

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Śalvěj muškátová, Levandule, Řebříček, Fenykl, Majoránka, Jasmín* Nejprodávanější produkt!

EN-R-GEE

DREAM CATCHER Kód: 333008 15 ml

UK AT DE

Kód: 333608 15 ml

IE

UK AT DE

IE

En-R-Gee je regenerující směs povzbuzujících olejů, které se tradičně používají k obnovení duševní bdělosti. Povznáší mysl, posiluje a – jak název napovídá – pomáhá dobít energii.

Dream Catcher™ je při aromatickém použití určen ke spoutání síly pozitivních snů a ochraně před pesimistickými vizemi, aby vám pomohl uskutečnit vaše touhy a zůstat na cestě k naplnění.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Rozmarýn, Muškátový oříšek, Pepř, Jalovec, Hřebíček, Jedle balzámová (Idaho), Citronová tráva

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Mandarinka tanžerína, Ylangylang, Pepř černý, Bergamot, Anýz, Jalovec, Muškát, Modrý cypřiš, Davana, Jasmín, Heřmánek, Vratič obecný, Růže, Grapefruit, Máta klasnatá

Už brzy! ENDOFLEX

Kód: 333308 15 ml

EXODUS II UK AT DE

Směs EndoFlex je kombinací esenciálních olejů pomáhajících udržovat celkovou vitalitu organismu. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta klasnatá, Myrta, Heřmánek pravý, Muškát, Śalvěj lékařská, Muškátový oříšek

32

YoungLiving.com

IE

Kód: 333808 5 ml

UK AT DE

IE

SE

Exodus II je nadčasová směs esenciálních olejů z oliv, myrhy, skořice, kadidlovníku, aralky hroznaté a dalších harmonizujících esenciálních olejů, které pročišťují emoce a povznášejí mysl. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Skořice čínská (kasie), Puškvorec, Aralka hroznatá (nard), Myrha, Galbanum, Kadidlovník, Skořice, Yzop


Směsi | Esenciální oleje

FORGIVENESS

GENTLE BABY

Kód: 333908 5 ml

UK AT DE

IE

Kód: 334508 15 ml

Forgivenes (odpuštění) je směs součinně působících uklidňujících a povznášejících esenciálních olejů, které pomáhají překlenout bolestné vzpomínky a překonat emocionální překážky.

IE

Gentle Baby (něžné dítě) je jemná kombinace vonných esenciálních olejů určená speciálně pro matky a malé děti. Pomáhá zklidnit emoce v těhotenství a utišit nepokojná miminka. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Muškát, Jasmín*, Kananga vonná, Růžové dřevo, Růže, Heřmánek římský, Citron, Bergamot, Levandule, Palmarosa

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Meduňka, Andělika, Bergamot, Muškát, Levandule, Ylang ylang, Kadidlovník, Citron, Palmarosa, Růžové dřevo, Jasmín*, Helichrysum, Santalové dřevo, Růže, Heřmánek římský

GLF Kód:

UK AT DE

Upozornění: Směs obsahuje bergamot a citron, což jsou fotosenzitivní látky, které by se neměly nanášet na pokožku, pokud bude v průběhu 12 hodin vystavena přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

GRATITUDE

334008 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 334608 5 ml

UK AT DE

GLF™ byl vytvořen na podporu zdravé funkce jater a žlučníku. Tato směs může také pomoci navodit emoční pohodu a zaplašit negativní emoce, např. pocity viny, hořkosti a rozčilení.

Gratitude (vděčnost) je zklidňující směs esenciálních olejů, která povznáší ducha, uklidňuje emoce, uvolňuje tělo a posiluje pozitivní přístup naplněný vděčností.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Grapefruit, Smil, Celer, Rojovník, Yzop, Máta klasnatá

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Růžové dřevo, Galbanum, Jedle balzámová (Idaho), Kadidlovník, Myrha, Ylang ylang

GROUNDING

HARMONY

Kód: 334808 5 ml

UK AT DE

IE

Grounding (uzemnění) je směs esenciálních olejů pro relaxaci a vyrovnanost, rovněž může mít vliv na emoční stabilitu. Roztěkané emoce mohou vést ke špatným rozhodnutím. Směs Grounding vám pomůže pozitivním způsobem zvládnout realitu. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Jedle ojíněná, Borovice, Andělika, Smrk, Cedrové dřevo, Jalovec, Ylang Ylang

HIGHEST POTENTIAL Kód: 337308 5 ml

Kód:

335108 15 ml

UK AT DE

IE

Harmony je výjimečná směs, která navozuje harmonickou rovnováhu energetických center těla a přispívá tak k lepší fyzické i emocionální pohodě. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Muškát, Heřmánek římský, Santalové dřevo, Smrk, Bergamot, Ylang Ylang, Yzop, Palmarosa, Kadidlovník, Španělská šalvěj, Růže, Pomeranč, Růžové dřevo, Andělika, Jasmín*

IMMUPOWER UK AT DE

IE

Highest Potential (nejvyšší potenciál) je exotická směs esenciálních olejů Young Living určených k posílení vašich schopností a maximálnímu využití osobního potenciálu. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Směs Australian Blue, Směs Gathering, Jasmín*, Cypřiš modrý, Levandule, Ylang ylang, Muškát, Cedrové dřevo, Galbanum, Vratič, Kadidlovník, Jedle ojíněná, Santalové dřevo, Smrk, Růže, Skořice

Kód: 336308 15 ml

UK AT DE

IE

ImmuPower je účinná směs esenciálních olejů, která vytvoří voňavé a ochranné útočiště a zesílí pozitivní energii. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Yzop, Kafrovník lékařský, Hřebíček, Saturejka horská, Kadidlovník, Kmín, Cistus, Oregano (dobromysl), Dorado Azul

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

33

IE


Esenciální oleje | Směsi

INNER CHILD Kód: 336008 5 ml

JOY UK AT DE

IE

Sladká vůně této směsi s názvem Vnitřní dítě může podpořit vyplavování vzpomínek a pomoci nám, abychom se znovu spojili se svým vnitřním já, což je jeden z prvních kroků k nalezení emocionální rovnováhy. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Pomeranč, Jasmín*, Smrk, Mandarinka tanžerina, Santalové dřevo, Neroli*, Ylang ylang, Citronová tráva

Kód: 337208 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Joy (radost) je luxusní exotická směs s povznášejícími tóny, které rozradostňují srdce. Rozptylovaná směs má mít osvěžující a povznášející účinky. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Muškát, Jasmín*, Heřmánek římský, Růžové dřevo, Palmarosa, Růže, Citron, Bergamot, Mandarinka, Ylang ylang

Upozornění: Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže/citlivosti na sluneční záření.

JUVACLEANSE™ Kód: 339508 15 ml

JUVAFLEX™ UK AT DE

IE

JuvaCleanse je pečlivě vybraná směs esenciálních olejů, které podporují správnou činnost jater.

IE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Fenykl, Rozmarýn, Vratič, Muškát, Helichrysum, Heřmánek římský

LADY SCLAREOL UK AT DE

UK AT DE

JuvaFlex™ je směs olejů, které byly zkoumány pro příznivé účinky na játra, trávicí soustavu a lymfatický systém. Dále také podporuje zdravou funkci buněk.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Helichrysum, Celerové semínko, Rojovník

Kód: 337608 15 ml

Kód: 337508 15 ml

IE

LONGEVITY™ Kód: 338808 15 ml

UK AT DE

IE

Posláním směsi Lady Sclareol je vydávat exkluzivní vůni. Lady Sclareol, svůdná směs nejaromatičtějších a nejpříjemnějších kosmetických esenciálních olejů, jaké může příroda nabídnout, představuje okouzlující a neodolatelný parfém.

Směs Longevity (dlouhověkost) obsahuje oleje, které se řadí k nejsilnějším známým antioxidantům. Antioxidanty jsou látky, které pomáhají neutralizovat volné radikály a omezují poškozování buněk v důsledku oxidace, které jsme všichni denně vystaveni.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Růžové dřevo, Šalvěj muškátová, Jasmín*, Vousatka (vetiverie), Ylang ylang, Vratič (Idaho), Muškát, Santalové dřevo, Pomeranč, Šalvěj lékařská, Levandule

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Tymián, Pomeranč, Kadidlovník

Upozornění: Může dojít ke zvýšené citlivosti kůže/citlivosti na sluneční záření.

M-GRAIN

Kód: 338708 15 ml

MAGNIFY YOUR PURPOSE Novinka! UK AT DE

IE

Směs M-Grain přispívá k uvolnění stresu a podporuje pocit příjemné pohody, zejména v oblasti hlavy a krku. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Bazalka, Levandule, Heřmánek římský, Majoránka, Máta peprná, Helichrysum

Kód: 337708 5 ml

UK AT DE

IE

Směs esenciálních olejů Magnify Your Purpose má osvěžující vůni a při aromatickém použití podporuje pocity kreativity, touhy a koncentrace. Pomáhá udržovat pozitivní přístup, povznést se nad nepřízeň osudu, chopit se iniciativy, překonávat váhavost a sebelítost. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Královský havajský santal, Šalvěj, Koriandr, Pačuli, Muškátový oříšek, Bergamot, Skořicová kůra, Zázvor, Ylang-ylang, Muškát

34

YoungLiving.com


Směsi | Esenciální oleje

MELROSE

MISTER

Kód: 337808 15 ml

UK AT DE

IE

Kód: 338108 15 ml

Směs Melrose chrání pleť před nepříznivými vlivy. Při rozptýlení do ovzduší může Melrose pomoci odstraňovat pachy.

UK AT DE

IE

Mister™ je směs olejů prospěšná mužům. Pomáhá posílit vnitřní tělesnou rovnováhu a řada mužů zjistila, že uklidňuje ve stresových situacích. Směs Mister doporučujeme pro muže starší třiceti let.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Rozmarýn, Hřebíček, Niaouli (Melaleuca viridiflora), Čajovník (kajeput, tea tree)

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Šalvěj lékařská, Levandule, Máta peprná, Fenykl, Myrta, Řebříček modrý

PANAWAY

UK AT DE

IE

SE

Kód: 339008 15 ml

PEACE & CALMING

UK AT DE

IE

SE

Kód: 339308 15 ml

Kód: 339108 5 ml

Kód: 339808 5 ml

Směs PanAway vytvořil Gary Young poté, co utrpěl vážné zranění vazů na noze. Směs rovněž pomáhá udržovat správnou funkci buněk.

Peace & Calming (mír a zklidnění) je jemná směs s příjemnou vůní. Jestliže je rozptýlena difuzérem, pomáhá zmírnit napětí, povznést náladu, zajistí kvalitnější odpočinek a hluboký pocit klidu a míru.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Libavka, Helichrysum, Hřebíček, Máta peprná

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Mandarinka tanžerina, Vratič, Pačuli, Ylang ylang, Pomeranč Nejprodávanější produkt!

PEACE & CALMING II Novinka! Kód: 532708 5 ml

PURIFICATION UK AT DE

IE

Kód: 339908 15 ml

D. Gary Young speciálně vytvořil Peace & Calming II™ jako svoji doporučenou volbu a alternativu k Peace & Calming. Tato patentovaná směs, z ručně vybíraných složek, aby zachovala věrnost charakteru původních složek svého předchůdce, vytváří při inhalaci nebo použití v difuzéru uvolňující a příjemnou vůni.

UK AT DE

UK AT DE

Kód: 340508 15 ml

IE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Citronela, Lavandin (Lavandula hybrida), Čajovník (kajeput, tea tree), Rozmarýn, Citronová tráva, Myrta Nejprodávanější produkt!

RAVEN

Kód: 340208 15 ml

Kód: 340908 5 ml

R.C. obsahuje účinné esenciální oleje z eukalyptu kulatoplodého a úzkolistého, které tvoří opojnou směs.

SE

Směs Purification (očištění) lze aplikovat přímo na pokožku. Při rozptylování v difuzéru pomůže vyčistit vzduch od cigaretového kouře a nepříjemných pachů.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Mandarinka tanžerína, Pomeranč, Ylang-ylang, Pačuli, Smrk černý Northern Lights, Heřmánek pravý, Vetiver, Cistus, Bergamot, Skořice čínská, Davana

R.C.

IE

UK AT DE

IE

Raven (havran) je kombinací esenciálních olejů přinášejících hluboké zklidnění. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kafrovník lékařský, Libavka, Eukalyptus úzkolistý, Citron, Máta peprná

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Majoránka, Eukalyptus kulatoplodý, Eukalyptus citronový, Eukalyptus úzkolistý, Máta peprná, Cypřiš, Smrk, Borovice, Myrta, Levandule

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

35


Esenciální oleje | Směsi

RELEASE

Kód: 340808 15 ml

RELIEVE IT UK AT DE

IE

Kód: 341108 15 ml

Směs Release (uvolnění) kombinuje povznášející, zklidňující oleje navozující pocity klidu, míru a emocionální pohody, které současně podporují schopnost zbavit se hněvu a zklamání.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Smrk, Yzop, Černý pepř, Máta peprná

SACRED MOUNTAIN

RUTAVALA

341908 5 ml

UK AT DE

IE

UK AT DE

IE

Sacred Mountain (posvátná hora) podporuje pocity síly, schopností, uzemnění a ochrany, které pramení z blízkosti přírody.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Kozlík lékařský, Ruta graveolens

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Smrk, Ylang ylang, Jedle balzámová (Idaho), Cedrové dřevo

SCLARESSENCE

341708 5 ml

UK AT DE

IE

SENSATION

IE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Ylang ylang, Jasmín*, Muškát,

YoungLiving.com

UK AT DE

IE

STRESS AWAY UK AT DE

SE

Sensation je nádherně voňavá, silně emocionální směs, mimořádně povznášející a osvěžující. Obsahuje speciální kombinaci esenciálních olejů z jasmínu, ylang ylang a dalších doplňujících esenciálních olejů a zvyšuje prožitek jedinečných okamžiků. Bergamot, Koriandr

341808 15 ml

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Šalvěj muškátová, Šalvěj španělská, Fenykl, Máta peprná

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Ylang ylang, Muškát, Levandule, Pomeranč, Vratič, Cedrové dřevo, Růže* a Bílý lotos v základovém mandlovém oleji

Kód: 342008 5 ml

Kód:

Směs SclarEssence kombinuje uklidňující účinky máty peprné s vyváženou silou fenyklu a šalvěje muškátové a s jemným, uklidňujícím působením španělské šalvěje.

SARA je posilující směs esenciálních olejů určených ke zmírnění bolesti z hlubokých citových ran. Může pomoci, abychom se uvolnili a vymanili z traumatických vzpomínek.

36

Kód: 341408 15 ml

RutaVala je zklidňující směs, která přináší odpočinek tělu i mysli. Pomáhá uvolnit napětí a odstranit stres.

SARA™ Kód:

IE

Relieve It (útěcha) je hluboce uvolňující hřejivá směs esenciálních olejů, které přispívají ke zklidnění a regeneraci svalů a kloubů po námaze či cvičení.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Ylang ylang, Muškát, Vratič, Lavandin, Santalové dřevo

Kód:

UK AT DE

Kód: 463008 15 ml

UK AT DE

IE

Směs esenciálních olejů Stress Away (odstranění stresu) od společnosti Young Living je přírodní prostředek, který pomáhá překonávat stresové situace v každodenním životě. Stress Away je první produkt, který obsahuje jedinečnou kombinaci esenciálních olejů z limetky a vanilky, která uvolňuje napětí. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kopaiva, Limetka, Cedrové dřevo, Vanilka, Ocotea, Levandule


Směsi | Esenciální oleje

THE GIFT

THIEVES

Kód:

Kód:

6500 5 ml

Gift je směs sedmi olejů podle dávné receptury, které byly využívány celá staletí pro své zklidňující účinky a schopnosti navodit příjemný pocit dobré pohody. Tato směs byla vytvořena na počest hrdinské cesty Shutrana, fiktivní postavy knihy Garyho Younga „The One Gift“ (Jediný dar). ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kadidlovník pravý, Jedle balzámová (Idaho), Jasmín*, Galbanum, Myrha, Cistus, Aralka hroznatá (nard)

TRANSFORMATION Kód: 306008 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Transformation obsahuje smrk pichlavý (Idaho), Palo Santo a ocoteu. Tyto vysoce účinné esenciální oleje vám mohou dodat sílu, abyste negativní názory nahradili povznášejícími myšlenkami, abyste změnili své celkové postoje, emoce a chování.

UK AT DE

IE

SE

SE

Směs Thieves (zloději) byla vytvořena na základě výzkumu založeného na příběhu o čtyřech zlodějích, kteří ve Francii okrádali oběti moru, přičemž se chránili hřebíčkem, rozmarýnem a dalšími aromatickými bylinami před nákazou. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Hřebíček, Rozmarýn, Eukalyptus úzkolistý, Skořice, Citron

TRAUMA LIFE™ Kód: 635008 5 ml

Nejprodávanější produkt!

UK AT DE

IE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kadidlovník, Davana, Limetka kafrová, Santalové dřevo, Smrk, Růže*, Kozlík lékařský, Muškát, Levandule, Helichrysum

UK AT DE

IE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Bergamot, Růžové dřevo, Meduňka, Muškát, Ylang ylang, Růže*, Myrha, Smrk,

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Smrk, Vratič, Růžové dřevo, Kadidlovník

UK AT DE

Kód: 343208 15 ml

White Angelica (bílá andělika) je uklidňující směs, která podporuje pocity ochrany a bezpečí. Mnozí ji používají jako ochranu před negativními energiemi.

Valor (statečnost) je posilující kombinace esenciálních olejů, která působí na fyzickou i duševní stránku těla. Podporuje pocity síly, odvahy a sebeúcty, abychom dokázali čelit nepříznivému osudu.

Kód: 342608 15 ml

IE

WHITE ANGELICA

VALOR

3 WISE MEN™

UK AT DE

Trauma Life (traumatický život) je zklidňující, uzemňující směs esenciálních olejů, jejímž posláním je pomoci uvolnit potlačená citová traumata.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Citron, Kadidlovník, Santalové dřevo, Máta peprná, Kardamon, Šalvěj muškátová, Smrk pichlavý (Idaho), Palo Santo, Ocotea

Kód: 343008 5 ml

342308 15 ml

Santalové dřevo, Yzop

IE

Směs 3 Wise Men (3 mudrci) obsahuje esenciální oleje k probuzení podvědomí a podpoře pocitů posvátné úcty a duchovního uvědomění. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Santalové dřevo, Kadidlovník, Myrha, Jalovec, Smrk

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

37


Esenciální oleje | Kuličkové aplikátory

KULIČKOVÉ APLIKÁTORY s esenciálními oleji Nový design! Tyto kuličkové aplikátory s krásnými moderními novými etiketami se skvěle hodí k tomu, abyste i na cestách mohli šířit tytéž úžasné směsi esenciálních olejů, které milujete. Buďte připraveni, protože pokračujeme v rozšiřování našich nových obalů a etiket na vaše oblíbené oleje a produkty obohacené oleji.

BREATHE AGAIN ROLL-ON Kód: 3528500 10 ml

DEEP RELIEF ROLL-ON UK AT DE

IE

Kód: 3534500 10 ml

Breathe Again Essential Oil v kuličkovém aplikátoru je patentovaná směs olejů připravených speciálně na podporu a zklidnění dechu. Breathe Again obsahuje čtyři vysoce účinné eukalyptové oleje: eukalyptus citronový (Eucalyptus staigeriana), eukalyptus kulatoplodý (Eucalyptus globulus), eukalyptus úzkolistý (Eucalyptus radiata) a eukalyptus modrý.

UK AT DE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta peprná, Jedle balzámová, Hřebíček, Vousatka draslavá, Libavka, Citron, Helichrysum, Kopainovník sítkovaný, Palo Santo Nejprodávanější produkt!

RUTAVALA ROLL-ON

38

SE

Deep Relief Essential Oil v kuličkovém aplikátoru je patentovaná směs olejů připravená speciálně k uvolnění namožených svalů a zmírnění napětí. Obsahuje esenciální oleje z máty peprné, libavky, kopálu a Palo Santo

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Eukalyptus staigeriana, Eukalyptus kulatoplodý, Eukalyptus úzkolistý, Eukalyptus modrý, Laurus nobilis, Máta peprná, Kopainovník sítkovaný, Myrta, Modrý cypřiš, Šípková růže

Kód: 4471500 10 ml

IE

STRESS AWAY ROLL-ON UK AT DE

IE

Kód: 4472500 10 ml

UK AT DE

IE

Kuličkový aplikátor RutaVaLa™ od Young Living je patentovaná směs esenciálních olejů z routy, levandule a kozlíku lékařského, jejichž vůně zklidňují a uvolňují.

Tato jedinečná směs esenciálních olejů z vanilky, limetky, kopaivy a dalších pomáhá uvolnit každodenní stres, prohlubuje odpočinek a snižuje nervové napětí.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Kozlík lékařský, Routa

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kopainovník sítkovaný, Limeta, Cedr atlaský , Vanilka*, Ocotea, Levandule

YoungLiving.com


Kuličkové aplikátory | Esenciální oleje

TRANQUIL ROLL-ON Kód: 3533500 10 ml

VALOR ROLL-ON UK AT DE

IE

Kód: 3529500 10 ml

UK AT DE

IE

SE

Tranquil Essential Oil v kuličkovém aplikátoru je patentovaná směs esenciálních olejů z levandule, cedrového dřeva a heřmánku římského. Je určena ke zklidnění a odpočinku těla i mysli.

Valor Essential Oil v kuličkovém aplikátoru je posilující kombinací esenciálních olejů ze smrku, růžového dřeva, kadidla a vratiče, které zvyšují pocity síly, odvahy a sebeúcty.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Cedr atlaský, Heřmánek římský

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Smrk, Růžové dřevo Modrá tansy, Kadidlo

U nás v Young Living je rebranding obalů (vytváření nového obrazu značky) vzrušující proces, nese však s sebou průvodní jevy tohoto postupného přechodu. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že obaly a štítky na produktech se mohou lišit od těch, které jsou zobrazeny v tomto katalogu produktů.

Jedle balzámová

PURIFICATION Směs esenciálních olejů

Purification® kombinuje čisté, osvěžující vůně citronely, citronové trávy, tea tree (čajovníku) a dalších esenciálních olejů ve směsi, která ničí pachy a naplní váš domov, automobil či kancelář svěží vůní.


Esenciální oleje | Sdílení

Nástroje ke

SDÍLENÍ

Levandule

Šíření esenciálních olejů bude nyní jednodušší díky systému vzorků, který společnost Young Living vyvinula jako první v tomto odvětví! Tyto profesionální sáčky se vzorky obsahují naše nejoblíbenější oleje a pohodlně je lze nosit v náprsní tašce nebo v kapse. Každý vzorek je naplněn 0,25 ml oleje (6–8 kapek) a zhotoven z odolného, vysoce inertního materiálu, který pomůže zajistit dlouhodobou stabilitu přípravků. Každý sáček se dokonale vejde do vizitky na rozdávání vzorků (Sample Sachet Sharing Card). S těmito vzorky na dosah ruky již nehrozí, že byste promeškali jedinou příležitost předvést naše cenné esenciální oleje a zanechat nesmazatelný dojem výjimečnosti značky Young Living.

SÁČKY SE VZORKY LEVANDULOVÉHO ESENCIÁLNÍHO OLEJE Kód: 4770560 10 kusů UK AT DE

SÁČKY SE VZORKY CITRONOVÉHO ESENCIÁLNÍHO OLEJE Kód: 4772560 10 kusů

UK AT DE

IE

IE

Nejprodávanější produkt!

SÁČKY SE VZORKY SMĚSÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ PEACE AND CALMING Kód:: 4774560 10 kusů UK AT DE

40

YoungLiving.com

IE

SÁČKY SE VZORKY ESENCIÁLNÍHO OLEJE Z MÁTY PEPRNÉ Kód: 4771560 10 kusů UK AT DE

IE


Sdílení | Esenciální oleje

SÁČKY SE VZORKY SMĚSÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ THIEVES Kód: 4773560 10 kusů UK AT DE

VIZITKY NA ROZDÁVÁNÍ VZORKŮ

Kód: 200559 100 kusů

IE

SÁČKY SE VZORKY ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ 50 SÁČKŮ Kód: 494008 50 kusů

OBSAH: Máta peprná a Thieves – sáčky se vzorky směsí esenciálních olejů

UK AT DE

YLPLUS.COM

Sdílejte Young Living Navštivte YL Plus, kde objevíte skvělé oblečení, nástroje k usnadnění prodeje a k osobnímu rozvoji, vše v promyšleném výběru společnosti Young Living, která vám tímto nabízí další možnosti sdílení Young Living, každý den!

IE


Esenciální oleje | Kolekce

KOLEKCE esenciálních olejů SADA ESSENTIAL 7™ Kód: 312008

EU

Citron

SADA EVERYDAY OILS™ Kód: 369508

Účelem sady Essential 7 je poskytnout každému možnost okamžitě využít a ocenit výhody našich nejoblíbenějších esenciálních olejů a směsí. Obsahuje informace o produktech ve 24 jazycích. *Seznam jazyků najdete na stránce 82.

Sada Everyday Oils (oleje na každý den) je ideálním způsobem, jak učinit oleje nezbytnou součástí každého našeho dne.

OBSAH TÉTO SADY:

OBSAH TÉTO SADY:

Obsahuje sedm 5 ml lahviček: Joy, PanAway, Purification, Peace & Calming, Levandule, Citron, Máta peprná

Obsahuje deset 5ml lahviček: Kadidlo, Purification, PanAway, Stress Away, Thieves, Čajovník, Citron, Levandule, Máta peprná, Joy

GOLDEN TOUCH 1

SADA FEELINGS™

UK AT DE

Kód: 312508

Sada Feelings (pocity) představuje šest směsí esenciálních olejů vyvinutých D. Garym Youngem k pročištění emocí a vlastní obnově.

OBSAH TÉTO SADY:

Obsahuje šest 5 ml lahviček: Harmony, Forgiveness, Inner Child, Present Time, Release, Valor

42

EU

YoungLiving.com

IE

Kód: 3130

Sada Golden Touch 1 (zlatý dotek) zajistí ochranu po celý rok. Tyto směsi esenciálních olejů byly sestaveny speciálně s cílem využít jejich vlastností, které podporují řadu funkcí v našem těle. OBSAH TÉTO KOLEKCE:

Obsahuje sedm 5 ml lahviček: Di-Gize, Endoflex, Juvaflex, Melrose, Raven, R.C., Thieves


Kolekce | Esenciální oleje

SADA TWELVE OILS OF ANCIENT SCRIPTURE

SADA RAINDROP TECHNIQUE Kód: 313708

UK AT DE

IE

SE

Kód: 3143

Obsahuje dvanáct nejvýznamnějších olejů zjištěných v bibli. Přáním společnosti Young Living je představit vám tyto oleje, abyste mohli poznat a užívat si nádherné vůně a fascinující historii těchto vzácných, čistých esenciálních olejů.

Sada Raindrop Technique (technika dešťové kapky) spojuje umění aromaterapie, techniky Vita Flex a masáže, a to vše při použití esenciálních olejů na různá místa na těle. Tato souprava nabízí převratný způsob, jak nalézt rovnováhu a harmonii po fyzické, duševní i emoční stránce. OBSAH TÉTO SADY:

OBSAH TÉTO SADY:

Obsahuje devět 5 ml lahviček: Aroma Siez, Valor, Majoránka, Tymián, Bazalka, Oregano, Cypřiš, Máta peprná, Libavka a dvě 114ml lahvičky (masážní olej Ortho Ease™ a Komplex rostlinných olejů V-6™Enhanced)

Obsahuje dvanáct 5 ml lahviček: Skořice čínská (kasie), Cedrové dřevo, Kadidlovník, Cypřiš, Galbanum, Yzop, Myrha, Myrta, Sturač benzoový (Styrax benzoin), Aralka hroznaté (nard), Sáronská růže/cistus, Aloe/Santalové dřevo

EUROPE 30 OIL COLLECTION Evropská kolekce 30 olejů obsahuje patnáct jednodruhových olejů a patnáct patentovaných směsí Young Living, které vám společně přinášejí řadu benefitů. Všechny jsou uloženy v elegantní a odolné přenosné kazetě. Čisté a účinné 5 ml oleje v této výběrové kolekci nabízejí nejrůznější možnosti, jak si zajistit životní pohodu po fyzické, duchovní i emoční stránce. Tato kolekce esenciálních olejů obsahuje níže uvedené esenciální oleje jednodruhové a ve směsích (každá lahvička má objem 5 ml): Jednodruhové esenciální oleje: Citron, Levandule, Máta peprná, Pomeranč, Libavka, Grapefruit, Cedrové dřevo, Kadidlo, Cypřiš, Tymián, Citronová tráva, Hřebíček, Čajovník, Bergamot, Fenykl. Směsi esenciálních olejů: Purification, Valor, Thieves, Peace & Calming, R.C., Joy, Di-Gize, PanAway, Release, White Angelica, Raven, Highest Potential, Endoflex, Aroma Siez, Citrus Fresh. Obsahuje informace o produktech ve 24 jazycích. Seznam jazyků najdete na stránce 82. EU

Kód: 464108


Esenciální oleje | Masážní oleje

MASÁŽNÍ Oleje

Jasmin

Dodejte s naší řadou masážních olejů zcela nový rozměr účinkům masáže. Unikátní směsi esenciálních olejů v našich masážních olejích umějí povznést zážitek z masáže do nových výšin, navrátit rovnováhu a soulad mysli, těla i duše.

MASÁŽNÍ OLEJ CEL-LITE MAGIC Kód:

303508 236 ml

MASÁŽNÍ OLEJ DRAGON TIME UK AT DE

IE

3034521 236 ml

UK AT DE

IE

Masážní olej Cel-Lite Magic kombinuje zdravotní přínosy speciálně vybraných rostlinných olejů, vitamínu E a esenciálních olejů pro optimální tonizaci a výživu pokožky.. Grapefruitový esenciální olej napomáhá k regeneraci pokožky a jalovcový olej má detoxikační a čisticí účinky, což je rovněž pro pokožku velmi přínosné.

Masážní olej Dragon Time využívá vysoce účinné esenciální oleje, které byly v Evropě podrobeny výzkumu pro své vyrovnávací účinky ve spojení s čistými rostlinnými oleji. Výsledkem je zklidňující, stabilizační masážní směs, která pomáhá zmírňovat příznaky a povznášet náladu ženám během jejich měsíčních period.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Grapefruit, Cedrové dřevo, Šalvěj muškátová, Cypřiš, Jalovec

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Šalvěj lékařská, Řebříček, Fenykl, Ylang ylang, Jasmín*, Šalvěj muškátová

MASÁŽNÍ OLEJ ORTHO EASE Kód:

Kód:

303308 236 ml

MASÁŽNÍ OLEJ ORTHO SPORT UK AT DE

IE

SE

Uklidňující masážní olej, který zahřeje unavené nebo přetažené tělo. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Libavka, Tymián, Eukalyptus kulatoplodý, Jalovec, Citronová tráva, Eukalyptus úzkolistý, Máta peprná, Majoránka, Vousatka (vetiverie)

Kód:

303208 236 ml

UK AT DE

IE

Masážní olej ortho sport přináší zklidňující úlevu unaveným a přepracovaným svalům po námaze a sportu. Tato směs obsahuje čistý rostlinný olej s esenciálními oleji z libavky, máty peprné, tymiánu, oregana (dobromysli), vousatky (vetiverie). ESENCIÁLNÍ OLEJE: Libavka, Tymián, Eukalyptus kulatoplodý, Citronová tráva, Eukalyptus úzkolistý, Elemi (kanárník luzonský), Oregano (dobromysl), Máta peprná, Majoránka, Vousatka (vetiverie)

44

YoungLiving.com


Masážní oleje | Esenciální oleje

MASÁŽNÍ OLEJ SENSATION

MASÁŽNÍ OLEJ RELAXATION Kód:

3037521 236 ml

UK AT DE

IE

Kód:

3036521 236 ml

UK AT DE

IE

SE

Masážní olej Sensation je určen k povzbuzení romantické nálady a vzrušení. Nádherná vůně této silně emočně působící směsi je mimořádně povznášející a osvěžující. Směs obsahuje speciální výběr vzájemně se doplňujících esenciálních olejů, zejména jasmínu a ylang ylang.

Masážní olej Relaxation pomáhá navodit pocit uvolnění a navrátit vitalitu tělu, mysli i duši. V kombinaci s vhodnými esenciálními oleji může být masáž účinnou metodou při jakékoli léčbě. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Mandarinka tanžerina, Levandule, Máta klasnatá, Ylang ylang, Máta peprná, Koriandr, Bergamot, Muškát

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Ylang ylang, Jasmín*, Koriandr, Muškát, Bergamot

KOMPLEX ROSTLINNÝCH OLEJŮ V-6™ ENHANCED Kód:

303108 236 ml

KOMPLEX ROSTLINNÝCH OLEJŮ V-6™ ENHANCED - NÁPLŇ UK AT DE

IE

SE

Komplex rostlinných olejů V-6 Enhanced lze míchat s esenciálními oleji a vytvářet vlastní směsi, přípravky a masážní oleje. Tento komplex olejů vyživuje pokožku, má dlouhou životnost, neucpává póry a nezanechává skvrny na oděvech.

AROMAEASE Užijte si jízdu.

Kód:

3030500 944 ml

UK AT DE

IE

SE

Komplex rostlinných olejů V-6 Enhanced lze míchat s esenciálními oleji a vytvářet vlastní směsi, přípravky a masážní oleje. Tento komplex olejů vyživuje pokožku, má dlouhou životnost, neucpává póry a nezanechává skvrny na oděvech.


Esenciální oleje | Difuzéry

Jasmin

DIFUZÉRY na esenciální olej Přeměňte svůj domov, kancelář nebo osobní prostor v osobní aromaterapeutickou oázu! Naše elegantně navržené difuzéry vám umožní prosytit každou část svého prostoru esenciálními oleji a vytvořit atmosféru připomínající lázně, aniž by se poškodily jejich důležité složky. Aktivní složky se navíc stejnoměrně šíří a přispívají k příjemnému ovzduší v místnosti. Rozprašte esenciální oleje od Young Living, zaujímající prvenství ve světě, do vzduchu ve formě mikroskopických kapek a užívejte si je!

DIFUZÉR ARIA Kód: 4524502

ATOMIZAČNÍ DIFUZÉR AROMALUX UK AT DE

IE

SE

ES

Ultrazvukový difuzér Aria od Young Living je jedinečným, stylovým způsobem, jak přinést užitek esenciálních olejů do svého domova nebo na pracoviště. Tento systém je spojením nejnovějších technologií difuzérů s řadou užitečných funkcí. Připojené dálkové ovládání vám umožní výběr z nabídky uklidňujících vestavěných zvuků nebo barev LED světel. Díky zabudovaným reproduktorům můžete zapojit svůj vlastní přehrávač a vychutnat si hudbu podle svého výběru. Součástí je citronový olej 5 ml a olej z máty peprné 5 ml

46

YoungLiving.com

Kód: 4695502

UK AT DE

IE

SE

ES

AromaLux™, kombinace atomizéru, čističky vzduchu a difuzéru, je nejúčinnějším způsobem, jak díky esenciálním olejům vytvořit zdraví prospěšné prostředí. AromaLux, navržený D. Garym Youngem a nabízený exkluzivně společností Young Living, je výsledkem zásad patentovaného designu, technologií a funkcí, které usnadňují a zintenzivňují zážitky z vůně. Součástí je olej Thieves 15 ml


Difuzéry | Esenciální oleje

DIFUZÉR DEWDROP

UK AT DE

IE

SE

ES

Kód: 5330502

Difuzér Dewdrop™ od Young Living plní několik funkcí: Funguje jako zvlhčovač, atomizér a aromatický difuzér v jediném, snadno použitelném produktu. Difuzér Dewdrop se speciálním designem od Young Living, s nepřetržitým rozptylem po dobu až čtyř hodin, s automatickým vypnutím a ovládáním podle denního světla, dokáže dodat jakémukoli místu lázeňskou atmosféru. Součástí je Levandulový olej 5 ml a Citrus Fresh 5 ml

USB DIFUZÉR (BÍLÝ) Novinka! Kód:

5224501

UK AT DE

IE

SE

ES

Rozptylujte své oblíbené esenciální oleje USB difuzérem od Young Living, ať jste kdekoli. Použijte jej v autě nebo si jej vezměte s sebou na cesty. Je mobilní, kompaktní a tichý, s možnostmi nastavení intervalů rozptylu 10, 30 nebo 60 vteřin.

STRESS AWAY Jedna kapka každý den vyžene stres navždy ven!


Esenciální oleje | Doplňky a příslušenství

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ pro esenciální oleje AROMA CAROUSEL (PALETA VŮNÍ) Kód: 4832521

EU

Aroma Carousel™ je jedinečný stojánek na vzorky esenciálních olejů, na němž můžete praktickým a pohodlným způsobem vystavit deset svých oblíbených esenciálních olejů Young Living. Tento stojan na principu otočného servírovacího tácu je skvělým nástrojem při neformálních setkáních a domácích seminářích, neboť usnadňuje sdílení esenciálních olejů s dalšími zájemci. Stojan je vybaven pipetami Easy-Fill (pro snadné plnění), s nimiž lze snadno olej přenést do prázdných 2 ml lahviček, které jsou rovněž součástí produktu.

MIXOVACÍ LÁHEV Kód: 4622

UK AT DE

IE

SE

ES

Mixovací láhev YL, to je dokonalý pomocník pro všechny, kteří často cestují. Pomůže vám pokračovat ve zdravotním a wellness režimu kdekoli, kam vás vaše hektická práce zavede. S naší přenosnou mixovací lahví si můžete kdykoli namíchat lahodnou sklenici Balance Complete.

PŘENOSNÝ KUFŘÍK NA ESENCIÁLNÍ OLEJE Kód: 4936500

Tento pevný značkový kufřík, původně vyrobený pro naši vyhledávanou kolekci olejů Europe 30 Oil Collection, je určen pro třicet 5 ml nebo 15 ml lahviček a lze ho nyní získat také samostatně.

Ylang ylang

NÁSTAVCE S KULIČKOVÝM APLIKÁTOREM Kód: 4578 10 kusů

UK AT DE

YoungLiving.com

SE

ES

Proměňte jakoukoli 5 ml nebo 15 ml lahvičku s esenciálním olejem Young Living na kuličkový aplikátor pro pohodlnější použití na cestách. Upozornění: Oleje obsahující citrus (jednodruhové či směsi) mohou narušit a oslabit plast a uvolnit nástavec s kuličkovým aplikátorem. Jestliže používáte oleje s citrusem, před každým použitím ověřte, zda je kuličkový aplikátor dobře utažen.

PRŮHLEDNÉ ROSTLINNÉ TOBOLKY Kód: 3193 250 tobolek

UK AT DE

IE

SE

ES

Průhledné rostlinné tobolky jsou skvělým způsobem, jak mít k dispozici svou každodenní dávku esenciálních olejů. Tyto tobolky NP jsou naprosto přírodní, ideální pro vegetariány, diabetiky nebo osoby s jinými omezenými či dietními režimy. Jsou vyrobeny z pullulanu, bezpečného polysacharidu rozpustného ve vodě.

PŘENOSNÁ BRAŠNA NA ESENCIÁLNÍ OLEJE Kód: 3819

Přenosná brašna na esenciální oleje představuje pohodlný způsob přepravy vašich esenciálních olejů. Brašny jsou vyrobeny z odolné látky, opatřeny zipem a držadlem. Pojme až 130 olejů Včetně pěnové vložky

48

IE


Doplňky a příslušenství | Esenciální oleje

SKLENĚNÁ KAPÁTKA

LAHVIČKY NA VZORKY ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

Kód: 3810 6 kusů

Kód: 319408 25 lahviček

UK AT DE

IE

SE

ES

Kód: 3939 pouze v angličtině ANGELICA

IDAHO BALSAM FIR

BASIL

BERGAMOT

BLACK PEPPER

BLUE CYPRESS

BLUE TANSY

CISTUS

CITRONELLA

CLARY SAGE

CLOVE

COPAIBA

CORIANDER

CYPRESS

EUCALYPTUS POLYBRACTEA

EUCALYPTUS RADIATA

FENNEL

FRANKINCENSE

GALBANUM

GERANIUM

CHAMOMILE

IDAHO TANSY

JASMINE

JUNIPER

LAURUS NOBILIS

LAVENDER

LEDUM

LEMONGRASS

MELALEUCA QUINQUENERVIA

MELISSA

MOUNTAIN SAVORY

MYRRH

MYRTLE

NEROLI

NUTMEG

GERMAN

PEPPERMINT

PETITGRAIN

PINE

RAVINTSARA

ROMAN CHAMOMILE

ROSEMARY

ROSE

SPRUCE

ST. MARIES LAVENDER

TANGERINE

TARRAGON

THYME

TSUGA

VALERIAN

ALOES

CASSIA

CEDARWOOD

CYPRESS

FRANKINCENSE

GALBANUM

IE

SE

ES

Skleněná kapátka Young Living nabízejí praktický způsob, jak dostat z lahvičky přesné množství esenciálního oleje, které potřebujete. Osvědčí se také v případě, že potřebujete z difuzéru odstranit přebytečný olej.

Lahvičky na vzorky esenciálních olejů jsou pohodlným a jednoduchým způsobem, jak lze předávat vzorky esenciálních olejů přátelům, rodině a potenciálním zákazníkům či distributorům. Všech dvacet pět lahviček je opatřeno víčky a kroužky proti kapání.

ŠTÍTKY NA LAHVIČKY S ESENCIÁLNÍMI OLEJI

UK AT DE

VITASSAGE™ Kód: 4625 UK AT DE

IE

SE

ES

UK AT DE

IE

SE

ES

Vitassage™, vynález D. Garyho Younga, zapojuje do prožitku z masáže esenciální oleje Young Living. Je možné dávkovat až tři různé oleje současně, přičemž tři kuličky z nerezové oceli masírují bolavé a unavené svaly.

Štítky na lahvičky s oleji jsou malé, kulaté nálepky, které přesně vyhovují svými rozměry víčkům lahviček s esenciálními oleji o obsahu 5 nebo 15 ml.

HYSSOP

Nutno dodat dvě (2) baterie AAA. Baterie a oleje nejsou součástí produktu.

BALENÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM VITASSAGE™ Kód: 4926

VITASSAGE CASE Kód: 4898 UK AT DE

IE

SE

ES

Obsahuje šest 2ml prázdných lahviček z hnědého skla, uzávěry, kroužky proti kapání a 2 jednorázové pipety.

UK AT DE

IE

SE

ES

Kufřík pro uložení masážní pomůcky Vitassage je nezbytným doplňkem, neboť zajistí, aby přebytečný olej nevytekl na stůl nebo jiné povrchy. Tento multifunkční doplněk uskladní a chrání pomůcku během přepravy. Je vyroben z prvotřídního plastu.

NÁHRADNÍ NÁPLNĚ DO USB DIFUZÉRU Novinka! Kód: 5228500

UK AT DE

IE

SE

ES

Trojbalení náhradních náplní do USB difuzéru obsahuje 3 lahvičky náhradní náplně pro použití s USB difuzérem.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů.

49


(Pro domov)

AT HOME

Váš domov je vaše svatyně – místo, kde vznikají drahocenné vzpomínky na život s rodinou a přáteli. Vytvořili jsme řadu At Home, abychom vám přinesli účinné produkty bez vědecky kontroverzních přísad. Tyto mocné produkty obohacené o esenciální oleje poskytují bezpečná řešení, která fungují tak, jak zamýšlela příroda. Váš domov, od čisticích prostředků v předsíni až po zubní pastu v toaletní skřínce, bude místem, kde začíná absolutní wellness.


Přírodní

OCHRANA Unikátní směs Thieves® od Young Living se inspirovala legendou o čtyřech francouzských lupičích z 15. století, kteří vytvořili speciální aromatickou kombinaci hřebíčku, rozmarýnu a dalších bylin. Naše produktová řada Thieves přináší do vašeho domova bezpečné alternativy, takže můžete nahradit nešetrné složky přírodními recepturami, které skvěle účinkují a úžasně voní.


Přírodní Ochrana | At Home

THIEVES

Kód: 342308 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Směs Thieves (zloději) byla vytvořena na základě výzkumu založeného na příběhu o čtyřech zlodějích, kteří ve Francii okrádali oběti moru, přičemž se chránili hřebíčkem, rozmarýnem a dalšími aromatickými bylinami před nákazou.

ZUBNÍ PASTA THIEVES AROMABRIGHT Kód: 3039521 118 g

Kód:

367908 99,25 g

ZUBNÍ NIT THIEVES UK AT DE

IE

Kód: Kód:

UK AT DE

IE

367408 236,5 ml  Kód: 364308 3 balení (3 x 236,5 ml)  Kód:

UK AT DE

IE

SE

Pěnivé mýdlo na ruce Thieves myje, chrání a vyživuje pokožku díky svému složení. Obsahuje směs esenciálních olejů Thieves, čisté esenciální oleje z citronu a pomeranče, aloe, jinanu dvoulaločného a vitamín E. Při použití vytváří bohatou pěnu.

Nejprodávanější produkt!

PĚNIVÉ MÝDLO NA RUCE THIEVES - NÁPLŇ 359408 Náplň (946 ml)

IE

Zubní nit Thieves napuštěná výkonnou směsí esenciálních olejů Thieves dokáže účinně a efektivně odstranit bakterie. Tato silná nit, vyrobená z pevných vláken odolávajících roztřepení či přetržení, lehce klouže mezi zuby a mnohem účinněji čistí těžko dostupná místa.

Zubní pasta Thieves Dentarome Ultra je zdokonalený přípravek obsahující pouze přírodní složky, který šetrně čistí zuby a osvěžují dech díky silnému účinku směsi čistých esenciálních olejů Thieves.

Kód:

UK AT DE

4463560 x 1 (50 m) 4464560 3 balení (3 x 50 m)

PĚNIVÉ MÝDLO NA RUCE THIEVES

ZUBNÍ PASTA THIEVES DENTAROME ULTRA 3744521 118 g

SE

Nejprodávanější produkt!

Čisticí mýdlo Thieves je prodchnuto vůní přirozeně antiseptické směsi esenciálních olejů Thieves. Zvlhčující rostlinné oleje a bylinné extrakty pomáhají udržovat zdravou, hladkou pokožku.

Kód:

IE

Zubní pasta Thieves AromaBright je prvotřídní zubní pasta vyrobená výhradně z přírodních surovin, obsahuje 100% čisté esenciální oleje včetně účinné a exkluzivní směsi esenciálních olejů Thieves a další složky podporující zdravou ústní dutinu.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Hřebíček, Rozmarýn, Eukalyptus úzkolistý, Skořice, Citron

MÝDLO THIEVES® CLEANSING

UK AT DE

Včetně pumpičky

ÚSTNÍ VODA THIEVES® FRESH ESSENCE PLUS UK AT DE

Pěnivé mýdlo na ruce Thieves myje, chrání a vyživuje pokožku díky svému složení. Obsahuje směs esenciálních olejů Thieves, čisté esenciální oleje z citronu a pomeranče, aloe, jinanu dvoulaločného a vitamín E. Při použití vytváří bohatou pěnu.

IE

Kód:

368308 236 ml

UK AT DE

IE

SE

Ústní voda Thieves Fresh Essence Plus obsahuje speciální složení esenciálních olejů, které vám dodá neuvěřitelně svěží dech. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Thieves, Máta klasnatá, Máta peprná, Vetiverie (vousatka draslavá)

Nejprodávanější produkt!

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů.

53


At Home | Přírodní Ochrana

ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO DOMÁCNOST THIEVES Kód:

374308 428 ml

UK AT DE

IE

NÁPLŇ DO THIEVES® HOUSEHOLD CLEANER Kód:

447508 1,8 l 

UK AT DE

Vyzkoušejte zázračný účinek čisticího prostředku pro domácnost Thieves, s nímž snadno a jednoduše vyčistíte odolné skvrny a obtížně čistitelná místa ve vaší domácnosti bez použití škodlivých nebo abrazivních chemických látek.

Zřeďte v rozprašovači nebo kbelíku, použijte neředěný pro mimořádnou účinnost. Poměry pro ředění jsou pro lepší orientaci uvedeny na štítku. Upozorňujeme, že tento produkt se nesmí expedovat na Kanárské ostrovy.

JAK POUŽÍVAT: Používejte k čištění při úklidu domácnosti dle potřeby. Lze použít ve zředěném stavu nebo nezředěný pro vyšší účinnost. Poměry pro ředění jsou uvedeny na štítku.

THIEVES MINTS Novinka! Kód:

5138550 30 bonbonů

ROZPRAŠOVAČ THIEVES

UK AT DE

IE

Vychutnejte si svěží, povzbuzující chuť Thieves Mints. Přírodní složení bez cukru obsahuje sílu esenciálních olejů Thieves a Peppermint a je zdravou alternativou pro osvěžení dechu.

Kód: Kód:

UK AT DE

IE

SE

362108 x 1 (29,35 g) 362208 3 balení (3 x 29,35 g)

IE

SE

Rozprašovač Thieves je ideální k použití na dveřní kliky, WC sedátka a jakékoli povrchy, které je nutné očistit. Upozornění: Nepoužívejte na tělo. Uchovávejte mimo dosah dětí.

JAK POUŽÍVAT: Podle potřeby rozpusťte 1 bonbon v ústech.

BEZVODÝ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ RUKOU THIEVES

UK AT DE

326508 29,5 ml Kód: 326608 3 balení (3 x 29,5 ml) Kód:

BEZVODÝ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ RUKOU THIEVES – RODINNÉ BALENÍ Kód:

514208 215 g

UK AT DE

IE

SE

Tato větší láhev bezvodého přípravku k čištění rukou Thieves je ideální pro každou místnost ve vašem domově. Tím, že bude láhev rodinného balení stále k dispozici, budou ji rodinní příslušníci více používat a děti získají motivaci k tomu, aby si aktivně myly ruce.

Bezvodý přípravek k čištění rukou Thieves umožňuje jakožto naprosto přírodní produkt správnou hygienu a osvěžení rukou bez použití vody, kdykoli a kdekoli. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Hřebíček, Skořice, Rozmarýn, Citron, Máta peprná, Eukalyptus úzkolistý

Upozorňujeme, že tento produkt se nesmí expedovat na Kanárské ostrovy.

Nejprodávanější produkt!

Už brzy! MÝDLO THIEVES DISH Kód:

535008 340 g

MÝDLO THIEVES LAUNDRY UK AT DE

IE

Kód:

534908 907g

Díky přírodním složkám jako Thieves , Jade Lemon™ a bergamot čistí mýdlo Thieves® Dish účinně talíře bez použití nešetrných chemikálií, barviv nebo syntetických látek.

®

Už brzy! Už brzy! 54

YoungLiving.com

UK AT DE

IE

Mýdlo Thieves Laundry s obsahem rostlinných složek pere šetrně a přirozeně vaše oblečení, zanechává je skutečně čisté bez chemických nebo syntetických zbytků. Je možné ho používat ve všech pračkách a má vysoce koncentrované složení, které vystačí přibližně na 64 dávek.

®


KOLEKCE Provence Dovolujeme si vám s hrdostí nabídnout jedinečnou a exkluzivní kolekci Provence od Young Living. Tento výjimečný sortiment byl zasazen, vypěstován a sklizen na naší farmě v Simiane-la-Rotonde, Francie. Abychom zajistili kvalitu, kterou je společnost Young Living proslulá po celém světě, používáme pouze produkty této konkrétní farmy. Upozorňujeme, že dostupnost těchto skutečných darů přírody je tudíž omezená a závisí na počasí, stavu půdy a mnoha dalších faktorech. Po vyprodání těchto produktů získáme další zásoby až z následující sklizně.

CLARY SAGE FLORAL WATER

NÁPLŇ CLARY SAGE FLORAL WATER

Kód: 503606 120 ml

UK

IE

Kód: 503706 250 ml

UK

IE

Tato aromatická šalvějová květová voda z francouzské farmy v Provenci vlastněné společností Young Living je ideální pro očistu pokožky a osvěžení obličeje v parném dni.

Tato aromatická šalvějová květová voda z farmy v Provenci vlastněné společností Young Living je ideální pro očistu pokožky a osvěžení obličeje v parném dni.

SLOŽENÍ: Čistá květová voda

SLOŽENÍ: Čistá květová voda

NÁPLŇ LAVENDER ESSENTIAL WATER (LEVANDULOVÁ ESENCIÁLNÍ VODA - NÁPLŇ)

LAVENDER ESSENTIAL WATER (LEVANDULOVÁ ESENCIÁLNÍ VODA) Kód: 504106 60 ml

UK

IE

Kód: 503106 250 ml

UK

IE

Tato vzácná esenciální voda obsahuje všechny aromatické molekuly esenciálního oleje samotného a také květinovou vodu. Tato kombinace vytvoří původní aroma rostliny a nabídne krásnou a dlouhotrvající vůni pro osvěžení vašeho domova.

Tato vzácná esenciální voda obsahuje všechny aromatické molekuly esenciálního oleje samotného a také květinovou vodu. Tato kombinace vytvoří původní aroma rostliny a nabídne krásnou a dlouhotrvající vůni pro osvěžení vašeho domova.

SLOŽENÍ: Levandulová květová voda, Saponifikovaný lněný olej, Levandulový esenciální olej

SLOŽENÍ: Levandulová květová voda, Saponifikovaný lněný olej, Levandulový esenciální olej

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů.

55


At Home | Kolekce Provence

LAVENDER FLORAL WATER (LEVANDULOVÁ KVĚTOVÁ VODA) Kód: 502806 120 ml

NÁPLŇ LAVENDER FLORAL WATER (LEVANDULOVÁ KVĚTOVÁ VODA) UK

IE

Kód: 502906 250 ml

Tato osvěžující levandulová květová voda z francouzské farmy v Provenci vlastněné společností Young Living je ideální pro očistu i mastné pokožky a osvěžení obličeje v parném dni.

IE

UK

Tato osvěžující levandulová květová voda z francouzské farmy v Provenci vlastněné společností Young Living je ideální pro očistu i mastné pokožky a osvěžení obličeje v parném dni.

SLOŽENÍ: Čistá květová voda

SLOŽENÍ: Čistá květová voda

ROSEMARY FLORAL WATER (ROZMARÝNOVÁ KVĚTOVÁ VODA) Kód: 503406 120 ml

UK

NÁPLŇ ROSEMARY FLORAL WATER (ROZMARÝNOVÁ KVĚTOVÁ VODA) IE

Kód: 503506 250 ml

Tato aromatická rozmarýnová květová voda z francouzské farmy v Provenci vlastněné společností Young Living je ideální pro očistu pokožky a osvěžení obličeje v parném dni.

IE

UK

Tato aromatická rozmarýnová květová voda z francouzské farmy v Provenci vlastněné společností Young Living je ideální pro očistu pokožky a osvěžení obličeje v parném dni.

SLOŽENÍ: Čistá květová voda

SLOŽENÍ: Čistá květová voda

NÁPLŇ OREGANO FLORAL WATER (OREGANOVÁ KVĚTOVÁ VODA)

OREGANO FLORAL WATER (OREGANOVÁ KVĚTOVÁ VODA) Kód: 557306 120 ml

UK

IE

Kód: 557406 250 ml

IE

UK

Tato osvěžující oreganová květová voda z francouzské farmy společnosti Young Living v Provenci je ideální pro očistu i mastné pokožky a osvěžení obličeje v parném dni.

Tato osvěžující oreganová květová voda z francouzské farmy společnosti Young Living v Provenci je ideální pro očistu i mastné pokožky a osvěžení obličeje v parném dni. SLOŽENÍ: Čistá květová voda

SLOŽENÍ: Čistá květová voda

Už brzy!

Už brzy! LEVANDULOVÉ SÁČKY Kód: 503906

UK

Tyto rozkošné sáčky obsahují sušené levandulové květy z francouzské farmy společnosti Young Living. Můžete je použít jako dekoraci, dárek nebo k osvěžení toalet či šatníků. Každá sada těchto tří sáčků se dodává v kombinaci s 60 ml esenciální vody ve spreji, která zesiluje nádhernou levandulovou vůni a prodlužuje její účinky. OBSAH: Sušené levandulové květy v bavlněných sáčcích a 60 ml levandulové vody ve spreji

56

YoungLiving.com

IE


Kolekce Provence | At Home

SUŠENÉ LEVANDULOVÉ KVĚTY

EU

504006 100 g Kód: 504406 250 g Kód: 504506 500 g

LEVANDULOVÁ KYTICE Kód:

Kód:

503806

IE

UK

Sušená levandulová kytice z naší farmy ve francouzské Provenci. Kytice je krásným a přírodním dekoračním předmětem a je dodávána s 60 ml dávkovačem esenciální vody pro větší intenzitu a prodloužení účinku jemné levandulové vůně.

Sušené levandulové květy z naší farmy ve francouzské Provenci jsou ideální do dekoračních vonných směsí (potpourri), jako náplň do polštáře nebo je lze také použít na svatbě místo házení rýže.

OBSAH: Sušená levandule včetně 60 ml spreje s levandulovou vodou

OBSAH: Sušené levandulové květy

POLŠTÁŘEK Z LEVANDULE A PŠENIČNÝCH PLEV

EU

Kód: 504606 Polštář za krk

PŘÍRODNÍ ROZPOUŠTĚDLO Z LNĚNÉHO OLEJE Kód: 503306 120 ml

Kód: 504806 Polštář čtvercový

EU

Kód: 504206

SLOŽENÍ: Saponifikovaný lněný olej

ESENCIÁLNÍ OLEJ WILD LAVENDER (LEVANDULE) Kód: 503006 5 ml

Kód: 502706 5 ks papírových filtrů

Tento estetický difuzér nepotřebuje k rozptylování vašich oblíbených esenciálních olejů elektřinu. Difuzér Nicolas využívá přirozeného odpařování při pokojové teplotě. Je levný, nerozbitný a ekologický. Je vyroben ze stoprocentně recyklovatelných materiálů a lze jej snadno přepravovat.

IE

Stoprocentně přírodní rozpouštědlo vám umožní snadno míchat oblíbené esenciální oleje s vodou a přidávat je do uklidňující koupele nebo do čisticích prostředků pro domácnost.

Tyto užitečné polštáře jsou vyrobeny z pšeničných plev a plněny levandulovými květy z naší farmy ve francouzské Provenci. Jsou snadno přenosné a ideální na cesty.

DIFUZÉR NICOLAS

UK

UK

IE

Levandulový olej, který se získává z divoce rostoucí levandule v horách Provenci, je nejvýjimečnější levandulový olej na světě. Tyto vzácné a cenné rostliny se sbírají ručně v oblasti kolem Séderonu, vesnice, kde pobýval Gary Young při své první návštěvě ve Francii a zkoumal, jak nalézt a destilovat nejlepší rostliny a esenciální oleje na světě. SLOŽENÍ: Levandulový esenciální olej

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů.

57


HEALTHY & FIT

(Zdraví a dobrá kondice)

Opravdová pohoda vychází zevnitř a naše řada Healthy & Fit nabízí optimální výživu se vzpruhou v podobě čistých, silných esenciálních olejů, které vám pomohou vyrazit na cestu. Dosáhněte svých cílů s potravinami a doplňky, které vyživují vaši vitalitu, uspokojí výživové potřeby a omámí chuťové pohárky!


Healthy & Fit | NingXia Red™

NINGXIA Red

Už déle než 700 let se v severozápadním regionu Číny známé jako Ning-sia pěstuje prvotřídní kustovnice. Kustovnice, známá také jako goji, má bohaté výživové složení. NingXia Red™ je doplněk stravy od společnosti Young Living s koncentrovaným ovocem, který je svým složením určený speciálně k posílení a doplnění energetických zásob těla i mysli. Tato patentovaná směs obsahuje čisté esenciální oleje, pyré z proslulé goji (kustovnice) z čínské provincie NingXia a různé celé plody bohaté na vitamíny, například třešně, borůvky a granátové jablka. Pouhých 60 ml NingXia Red dodá tělu životně nezbytné antioxidanty a fytonutrienty, které jsou přirozeným zdrojem energie. Tento doplněk výživy současně posiluje a pomáhá podporovat imunitní systém a také omlazuje tělo. NINGXIA RED

UK AT DE

IE

SE

Kód: 3042560 2 balení (dvě 750 ml láhve)

Kód: 3044560 4 balení (čtyři 750 ml láhve) Kód: 3045560 6 balení (šest 750 ml lahví)

Kód: 3046560 8 balení (osm 750 ml lahví)

Doplňte zásoby energie a živin, posilte svůj organismus s NingXia Red, přirozeně lahodným a výživným nápojem z kustovnice. Vychutnejte si životodárný nápoj obsahující důležité živiny, které zásobují energetické systémy, a zároveň dodejte svému tělu pořádnou dávku antioxidantů.S NingXia Red postoupíte na zcela novou úroveň zdraví. Nejprodávanější produkt!


NINGXIA NITRO

NINGXIA RED COMBO PACK

Kód: 306408 14 x 20 ml lahvičky

UK

NingXia NITRO je přírodní doplněk přispívající k zajištění vaší každodenní potřeby energie a duševní pozornosti. Produkt NingXia NITRO je jednoduchým a pohodlným způsobem, jak zlepšit koncentraci a zvýšit fyzickou výkonnost. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Vanilka*, Máta klasnatá, Máta peprná, Muškátový ořech, Pepř černý

NINGXIA RED SINGLES

Nejprodávanější produkt!

UK AT DE

IE

SE

Kód: 3525560 30 kusů

Kód: 3526560 60 kusů

Kód: 4710560 dvě 750 ml láhve a 30 vzorků

UK AT DE

IE

SE

Balení NingXia Red Combo Pack je ideální pro všechny milovníky nápoje NingXia Red. Obsahuje dvě láhve NingXia Red včetně třiceti vzorků třicet vzorků. Můžete si tak vychutnat výživný nápoj, kdekoli se nacházíte.

NINGXIA ZYNG Novinka! Kód: 3071521 12 plechovek

UK AT DE

IE

SE

NingXia Zyng™ je lehký perlivý nápoj, který vás zaplaví přívalem osvěžující energie. Tento perlivý nápoj, při jehož konzumaci nemusíte mít pocity viny, se skládá z patentované směsi čistých esenciálních olejů z černého pepře a limetky, pyré z kustovnice a extraktu bílého čaje, a je skvělým zdrojem hydratace!

Kód: 3523560 90 kusů

Atraktivní 60 ml vzorky jsou ideální pro představení přirozeně lahodného nápoje NingXia Red. Pevné, malé sáčky pečlivě ochraňují cenný obsah s výtažkem z kustovnice z provincie NingXia. Hoďte je do své kabelky nebo batohu, anebo rozdejte vzorky přátelům, rodině a dalším zájemcům.

Nejprodávanější produkt!

NINGXIA WOLFBERRIES (SUŠENÉ PLODY) Kód: 636008 453 g

UK AT DE

IE

Sušené plody kustovnice, vynikající jako pamlsek, do koktejlu nebo k dozdobení misky s jogurtem či cereáliemi, dodají tu správnou chuť řadě vašich oblíbených jídel, a navíc mají zdraví posilující účinky.

61


Healthy & Fit | Einkorn

EINKORN Pšenice jednozrnná

Einkorn

Pšenice jednozrnná je zrnem původního „božího daru“ a je známá jako nejstarší odrůda pšenice, pěstovaná od prapočátku. Přírodní genetický kód pšenice jednozrnné a nízký obsah lepku jsou velmi přínosné a tělo tuto pšenici (v porovnání s moderní hybridní pšenicí v dnešních výrobcích) naprosto přirozeně přijímá. Zrno pšenice jednozrnné se snáze tráví, proto se živiny lépe vstřebávají. Společnost Young Living se dnes snaží navrátit pšenici jednozrnné její přednostní úlohu ve světě, která jí právem náleží. GARY'S TRUE GRIT EINKORN PANCAKE & WAFFLE MIX (SMĚS OBSAHUJÍCÍ PŠENICI JEDNOZRNNOU NA PŘÍPRAVU PLACEK A VAFLÍ GARY´S TRUE GRIT) Kód: 5300500 453 g

UK AT DE

GARY'S TRUE GRIT EINKORN FLOUR (MOUKA Z PŠENICE JEDNOZRNNÉ GARY´S TRUE GRIT) Kód: 5043500 907g

IE

Mouka Gary's True Grit Einkorn Flour s vysokým obsahem živin, z nekřížené pšenice jednozrnné a s nízkým obsahem lepku je nutností ve vaší spíži. Pšenici jednozrnnou, skvělou pro jedince, kteří se zajímají o alternativu k moderní pšenici, organismus snáze tráví, a živiny se proto lépe vstřebávají.

IE

Tato unikátní směs na palačinky a vafle kombinuje starobylou pšenici jednozrnnou s jinými zdravými obilninami a luštěninami pro lahodné snídaně s obsahem bílkovin i vlákniny. Dopřejte si snídani, při jejíž konzumaci nemusíte mít pocity viny a kterou můžete s důvěrou podávat celé rodině.

UK AT DE

Už brzy!

Už brzy! GARY'S TRUE GRIT EINKORN SPAGHETTI (ŠPAGETY Z PŠENICE JEDNOZRNNÉ GARY'S TRUE GRIT)

Kód: 5301500 227g

UK AT DE

Špagety Gary's True Grit™ Einkorn Spaghetti představují lahodnou přírodní alternativu k tradičním těstovinám, kterou si zaručeně zamiluje celá rodina. Učiňte ze špaget Gary's True Grit™ Einkorn Spaghetti svoji první volbu, když dostanete chuť na své oblíbené těstovinové jídlo.

Už brzy!

62

YoungLiving.com

IE


Esenciální

VÝŽIVA

Kustovnice NingXia

Vitaminy a minerály jsou dva pilíře zdravého životního stylu; avšak samotná strava často nestačí k dodání těchto nezbytných živin. S potěšením nabízíme vhodná řešení v podobně multivitaminových doplňků, které obsahují nejen biologicky dostupné vitaminy a minerály získané z potravin, ale rovněž bohatství esenciálních olejů, které vám pomohou, abyste se cítili každý den svého aktivního života co nejlépe.

5-DAY NUTRITIVE CLEANSE Kód:

489008

UK AT DE

Pětidenní očistná kúra 5-Day Nutritive Cleanse™ usnadňuje šetrnou a současně efektivní očistu vedoucí ke zlepšení celkového zdraví a tělesné pohody. Minimálně čtyři snadné očisty ročně s naší kúrou 5-Day Nutritive Cleanse a následným udržováním příjmu potřebných živin pomůžou napravit účinky nevyvážené moderní stravy. Tato očistná kúra obsahuje následující součásti: dvě láhve NingXia Red, (2x 750 ml), energeticky silné dávky živin pro doplnění zásob v organismu, pocházející z celých plodů kustovnice čínské; Balance Complete, zdroj energie a výživnou očistnou kúru (750 g); Digest & Cleanse, pro zklidnění gastrointestinálních potíží a podporu zdravého trávení (30 softgelů). Poznámka: 5-Day Nutritive Cleanse je důležitý začátek. Váš konkrétní stav může vyžadovat intenzivnější kúru a skladbu živin, které vám chybí

BALANCE COMPLETE Kód:

BLM

329208 750 g

UK AT DE

Kód:

323408 90 tobolek

Balance Complete je vysoce účinný zdroj energie a pročišťující prostředek. Balance Complete obsahuje rovněž směs V-Fibre™ patentovanou společností Young Living. Tato směs dodává neuvěřitelných 11 gramů vlákniny v jedné porci.

UK AT DE

BLM pomáhá posilovat zdraví kostí a kloubů pomocí doplňku stravy. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Libavka, Hřebíček, Jedle balzámová (Idaho)

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Pomeranč Viz náš mixér (Blender Bottle, kód 4622) na straně 48 pro mixování skvělých směsí.

Nejprodávanější produkt!

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů.

63


Healthy & Fit | Esenciální výživa DETOXZYME

COMFORTONE Kód:

320408 150 tobolek

UK AT DE

320308 180 tobolek

Detoxzyme je kombinací účinných enzymů, které podporují trávení, detoxikují a pročišťují organismus. Detoxzyme spolupracuje s tělem na posílení správné funkce trávicí soustavy.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Estragon, Anýz, Zázvor, Máta peprná, Mandarinka tanžerina, Rozmarýn, Heřmánek pravý

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Římský kmín, Anýz, Fenykl

329308 30 softgels

ESSENTIALZYME UK AT DE

Kód:

327208 90 tobolek

Digest + Cleanse zklidňuje gastrointestinální nevolnost a podporuje zdravé trávení. Softgelové tobolky s řízeným uvolňováním se rozpustí ve střevě a zajistí optimální vstřebání.

ESSENTIALZYMES-4

UK

Essentialzyme™ je dvouvrstvý komplex několika enzymů v tabletách, jehož speciální složení pomáhá udržet zdravou trávicí soustavu a podporuje celkovou aktivitu enzymů. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Kmín římský, Anýz, Fenykl, Máta peprná, Estragon, Hřebíček

ESENCIÁLNÍ OLEJE Máta peprná, Citron, Zázvor, Kmín luční, Fenykl, Anýz

Kód:

UK AT DE

ComforTone je účinná kombinace bylin a esenciálních olejů, která podporuje trávicí soustavu tím, že váže zbytky potravy, vylučuje je a „spláchne“ z tlustého střeva, což mu pomáhá v jeho přirozené schopnosti optimálně fungovat.

DIGEST & CLEANSE Kód:

Kód:

ICP

464508 120 tobolek

UK

Kód:

320808 227g

UK

ICP je doplněk stravy podporující trávení. Obsahuje rostlinné a bylinné složky, které pomohou vaší trávicí soustavě optimálně a účinně fungovat. ™

Essentialzymes-4 je multispektrální komplex enzymů. Jeho speciální složení napomáhá životně důležitému trávení tuků, bílkovin, vlákniny a sacharidů běžně se vyskytujících v moderní stravě, která obsahuje mnoho průmyslově zpracovaných potravin.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Fenykl, Anýz, Estragon, Zázvor, Citronová Tráva, Rozmarýn

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Anýz, Zázvor, Rozmarýn, Estragon, Fenykl, Citronová tráva

JUVAPOWER

INNER DEFENSE Kód:

329508 30 softgelových tobolek

UK AT DE

Softgelové tobolky Inner Defense od Young Living obsahují vysoce účinné esenciální oleje, včetně oregana (dobromysli), tymiánu a směsi Thieves. Inner Defense pomáhá posílit imunitní systém, chrání biologické prostředí a dodává energii pro obranyschopnost organismu. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Oregano (dobromysl), Tymián, Hřebíček, Skořice, Rozmarýn, Eukalyptus úzkolistý, Nejprodávanější produkt! Citron, Citronová tráva

64

YoungLiving.com

Kód:

327608 226 g  

UK AT DE

JuvaPower je rostlinný komplex ve formě prášku, silný antioxidant, jeden z nejbohatších zdrojů potravin vážících kyseliny. JuvaPower obsahuje velké množství živin podporujících činnost jater. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Fenykl, Anýz


Esenciální výživa | Healthy & Fit LIFE 5

JUVASPICE Novinka! Kód:

3279500 113 g

UK AT DE

Kód:

309908 30 tobolek

UK

Life 5 je završením mnohaletého rozsáhlého výzkumu. Jde o patentovanou kombinaci 5 přátelských bakteriálních kmenů v tobolce s prodlouženým uvolňováním. Life 5 obsahuje v okamžiku dokončení výroby 10 miliard aktivních kultur v každé dávce.

JuvaSpice®, rostlinný komplex ve formě prášku, obsahuje antioxidanty a živiny podporující činnost jater. Tento doplněk stravy, obohacený esenciálními oleji Fenykl a Anýz, doplní váš jídelníček nezbytnou vlákninou. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Fenykl, Anýz

Nejprodávanější produkt!

LONGEVITY SOFTGELS Kód:

328908 30 softgelových tobolek

MEGACAL UK AT DE

Kód:

328008 450 g

UK AT DE

Softgelové tobolky Longevity (dlouhověkost) jsou vysoce účinnou patentovanou směsí antioxidantů rozpustných v tucích. Obohaceny čistými esenciálními oleji z tymiánu, pomeranče a nyní také z kadidlovníku. ™

MegaCal je skvělým zdrojem vápníku, magnézia, hořčíku a vitamínu C. Podporuje správnou funkci kostí, cév a nervů. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Citron

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Tymián, Pomeranč, Kadidlovník Nejprodávanější produkt!

MULTIGREENS Kód:

324808 120 tobolek

OMEGAGIZE3 UK AT DE

Kód:

309708 120 softgelových tobolek

MultiGreens™ je výživový přípravek s chlorofylem pro posílení vitality, nervové a oběhové soustavy, pomáhá uvolnit napětí a podporuje energetický metabolismus a využití glukózy.

UK AT DE SE

OmegaGize³ je spojením účinků tří základních doplňků každodenní stravy – omega-3 mastných kyselin, vitamínu D3 a koenzymu Q10 (ubichinon). K těmto doplňkům je přidána naše patentovaná směs esenciálních olejů pro zlepšení zdraví a společně s rybím tukem bohatým na omega-3 mastnou kyselinu DHA tvoří doplněk, který přispívá k celkovému zdraví.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Rozmarýn, Citronová tráva, Citron, Meduňka

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Citronová tráva, Myrha, Hřebíček, Heřmánek pravý

SULFURZYME

POWER MEAL Kód:

Kód: 3243521 120 tobolek

6300 780 g

Power Meal je vegetariánský proteinový doplněk neobsahující sójové, mléčné ani živočišné produkty. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Pomeranč, Citron, Grapefruit, Anýz, Fenykl, Muškátový ořech

UK AT DE SE

Sulfurzyme v tobolkách pomáhá udržovat klouby v dobré kondici a uchovat jejich pohyblivost. Tobolky obsahují dvě vysoce účinné aktivní složky: MSM a prášek plodů kustovnice čínské Ningxia.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů.

65


Healthy & Fit | Esenciální výživa

SUPER CAL Kód:

3244500 120 tobolek

TRUE SOURCE UK AT DE

Super Cal™ je směs minerálních látek, vápníku a hořčíku s draslíkem a zinkem na podporu celkového zdraví.* Složený účinek tohoto speciálně připraveného doplňku zvyšují esenciální oleje z libavky, citronové trávy a další esenciální oleje. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Majoránka, Libavka, Citronová tráva, Myrta

WOLFBERRY CRISP Kód:

631508 6 kusů

UK AT DE

IE

SE

Tyčinky Wolfberry Crisp jsou přirozeně oslazené tyčinky bohaté na proteiny. Obsahují 16 gramů proteinů z mandlí, sóji, kustovnice a z dýňových semen.

NINGXIA NITRO Doplňte palivo.

Kód:

3502 30 kusů

True Source obsahuje sušené potraviny v prášku, komplexní vitamíny z potravin, minerály a další živiny. Výsledkem je působivé složení, které změní váš pohled na každodenně užívané multivitamíny.


Slique™ | Healthy & Fit

Díky jedinečné kombinaci zdravých, přírodních složek a účinných esenciálních olejů ve směsi Slique můžete vykročit správným směrem – ke zdravějšímu a šťastnějšímu vlastnímu já! Jestliže je směs Slique doplněna správnou výživou a pohybem, dokáže podpořit program pro udržení správné hmotnosti, navozuje pocit sytosti a dodá nutriční podporu.

SLIQUE ESSENCE (EVROPA)

SLIQUE BARS Novinka! Kód: 5024521 6 tyčinek

UK AT DE

IE

SE

Kód: 458608 15 ml

UK AT DE

IE

SE

Produkt Slique Essence je kombinací účinných esenciálních olejů z grapefruitu, mandarinky, citronu, máty a rostliny ocotea v jedinečné směsi, která ve spojení s dietou a fyzickou aktivitou přirozeně podporuje zdravé hubnutí.

Tyčinky Slique Bars se směsí sušeného ovoce, zejména mochyně peruánské, datlí, třešní a kustovnice a Garyho exkluzivních drcených sušených kakaových bobů, jsou skvělým způsobem, jak zvládat návaly hladu, a vydatným zdrojem bílkovin a vlákniny.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Grapefruit, Mandarinka tanžerina, Citron, Máta klasnatá, Ocotea

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Vanilka, Pomeranč, Skořice

SLIQUE TEA Kód:

4572523 25 sáčků

UK AT DE

IE

SE

Čaj Slique je lahodná, jedinečná směs přírodních látek vybraná s ohledem na mimořádně vysoký obsah fytonutrientů. Obsahuje chutný kakaový prášek, skořicovou kůru, aromatický muškátový oříšek a čistý patentovaný vanilkový esenciální olej. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Vanilka*

67


PERSONAL CARE (Kosmetika)

Šampony, mléka a cílené kosmetické produkty společnosti Young Living bez obsahu vědecky kontroverzních přísad očistí a zvlhčí vaši pokožku a dodají jí přirozený, zdravý zářivý půvab. Hýčkejte svoji pokožku silou esenciálních olejů!


Personal Care | Péče o pleť i pokožku celého těla

Péče o pleť i

POKOŽKU CELÉHO TĚLA

Orchidej

Kosmetické přípravky Young Living jsou dokonalým spojením špičkových rostlinných složek a esenciálních olejů, které vyživují a zkrášlují vzhled vaší pokožky. Tato řada nabízí základní řešení péče o pokožku pro každý typ pleti, produkty, jejichž složení bylo odborně navrženo tak, aby podpořilo zdravý a hebký vzhled vaší pleti.

ART BEAUTY MASQUE (KOSMETICKÁ MASKA)

ART CREME MASQUE (KRÉMOVÁ MASKA)

Kód:

Kód:

5168 8 balení

Základem prvotřídního složení masky ART® Beauty Masque je orchidej podporující zklidnění pleti; po použití masky bude pleť zdravější a zářivější. Naše směs okvětních lístků exotické orchideje a čistých esenciálních olejů vyživuje a posiluje nejcitlivější oblasti obličeje a pomáhá zajistit vitálnější a mladší vzhled. Vhodná pro všechny typy pleti. ZPŮSOB POUŽITÍ: Umyjte si obličej, naneste na něj masku, ponechejte ji 20 minut působit a poté ji šetrně odstraňte. Pro optimální výsledky zkombinujte s produktem ART Renewal Serum (regenerační sérum).

ART GENTLE CLEANSER (ŠETRNÁ ČISTICÍ EMULZE) Nové složení! Kód:

5361550 100 ml

UK AT DE

ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste na vlhké ruce a kruhovými pohyby vtírejte na obličej a šíji.

70

YoungLiving.com

Maska ART® Creme Masque je díky exkluzivní směsi kyseliny hyaluronové a čistých esenciálních olejů určena k hloubkové hydrataci a ochraně pleti. Obsahuje také další přírodní rostlinné druhy v lázeňské kvalitě, které pomáhají vaši pleť zklidnit, zpevnit a obnovit její mladistvý vzhled. Vhodná pro všechny typy pleti. ZPŮSOB POUŽITÍ: Obličej umyjte a osušte. Naneste stejnoměrně na celý obličej. Nechejte 20 minut působit. Navlhčenou žínkou odstraňte přebytečné zbytky přípravku.

ART L’BRIANTÉ – NEUTRÁLNÍ / ZIMNÍ VŮNĚ

ART® Gentle Cleanser podporuje zdravím zářící pleť, neboť vytvoří hebkou, jemnou pěnu, která spláchne všechny nečistoty. Pocítíte, jak je vaše pleť, nasycená esenciálními oleji, které pleť milují, čistá a osvěžená, současně se obnoví její zářivost a vitalita.

Už brzy!

5173 30 ml

IE

Kód: 507608

UK AT DE

Dva v jednom – lesk na rty a vůně esenciálních olejů L’Brianté – je ideální možnost, jak odhalíte svou přirozenou krásu kdekoli na cestách. Zimní tyčinku (Winter) tvoří bezbarvý lesk a směs pečlivě vybraných esenciálních olejů, mimo jiné vetiverie, santalové dřevo a ylang ylang. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Vetiverie, Jedle balzámová Idaho, Jedle ojíněná, Královský havajský santal, Ylang ylang

IE


Péče o pleť i pokožku celého těla | Personal Care

ART L’BRIANTÉ – RŮŽOVÁ / LETNÍ VŮNĚ

ART L’BRIANTÉ – ČERVENÁ / VŮNĚ AMORESSENCE

Kód: 507508

UK AT DE

IE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Mandarinka tanžerina, Mandarinka, Máta klasnatá, Limetka, Vetiverie, Pačuli, Vratič Idaho

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Vetiverie, Smrk pichlavý Idaho, Jasmín*, Davana, Ocotea, Ylang ylang, Heřmánek římský, Muškát

5362550 30 ml

ART REFRESHING TONER (OSVĚŽUJÍCÍ TONIKUM) Nové složení!

UK AT DE

IE

Kód:

5360550 120 ml  

Už brzy!

UK AT DE

IE

ART® Refreshing Toner šetrně odstraňuje nečistoty, aniž by vysušoval pokožku. Dokonalá směs esenciálních olejů pomáhá vyrovnat pH vaší pleti a zanechává ji čistou, tonizovanou a svěží. ZPŮSOB POUŽITÍ: Po očištění pleti přetřete obličej a krk vatovým tamponem navlhčeným tonikem. Používejte ráno a večer dle potřeby.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Očistěte pleť, použijte tonikum a poté přípravek jemně nanášejte

Už brzy!

ART RENEWAL SERUM (REGENERAČNÍ SÉRUM)

ART SHEERLUMÉ BRIGHTENING CREAM (ZJASŇUJÍCÍ KRÉM) Novinka!

5175 20 ml

Kód: 4833 30 ml

ART® Renewal Serum je luxusní směs exotických orchidejí a esenciálních olejů, která pomáhá zklidnit a chránit nejcitlivější oblasti obličeje. Toto prvotřídní složení je určeno k hloubkové výživě a hydrataci a pomáhá obnovit mladistvý vzhled. ZPŮSOB POUŽITÍ: Umyjte si obličej. ART Renewal Serum naneste dvakrát denně na citlivá místa obličeje a nechte vstřebat. Pro maximální účinek pleť dále ošetřete některým z vašich oblíbených hydratačních krémů Young Living.

5363550

UK AT DE

IE

Nový systém Young Living ART® Skin Care System bezpečně a účinně pročistí, harmonizuje a hydratuje vaši pleť a obnoví její přírodní a přirozenou vlastní krásu. V tom je krása kosmetiky ART®!

Už brzy!

UK AT DE

IE

Sheerlumé™, vyspělé složení posílené vytříbenou patentovanou směsí alpských bylin a čistých esenciálních olejů, viditelně rozjasní tvář a sjednotí odstín pleti. ZPŮSOB POUŽITÍ: Naneste tenkou vrstvu krému Sheerlumé na čistou pokožku. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, pokud krém použijete ráno i večer buď samotný, nebo jako základ pod svůj oblíbený hydratační krém od Young Living.

BOSWELLIA WRINKLE CREAM (KRÉM PROTI VRÁSKÁM S KADIDLEM)

ART SKIN CARE SYSTEM (SYSTÉM PÉČE O PLEŤ) Nové složení! Kód:

IE

S touto kombinací lesku na rty a esenciálních olejů L’Brianté budete vždy krásná i na cestách. Amoressence tvoří lesk sytě rudé barvy a romantická vůně směsi esenciálních olejů, mimo jiné jasmín a vetiverie.

ART® Light Moisturizer pomůže vaší pokožce zajistit a udržet správnou vlhkost. Díky esenciálním olejům a přírodním složkám Young Living bude vaše pleť hebká a vláčná, připravíte ji jako malíř své plátno pro krásné umělecké dílo.

Kód:

UK AT DE

Vyzkoušejte dva v jednom – lesk na rty a vůni esenciálních olejů L’Brianté – pro zářivý vzhled i pocit. Letní tyčinku (Summer) tvoří sexy růžový lesk a sladce vonící směs esenciálních olejů, mimo jiné mandarinka tanžerina a pačuli.

ART LIGHT MOISTURISER (LEHKÝ HYDRATAČNÍ KRÉM) Nové složení! Kód:

Kód: 507408

ZPŮSOB POUŽITÍ: Viz návod k použití u jednotlivých produktů.

Kód:

5141500 57 g

UK AT DE

Boswellia Wrinkle Cream™ obsahuje čisté esenciální oleje, mimo jiné kadidlo a santalové dřevo, které hydratují pokožku a současně minimalizují lesk a zmírňují stopy poškození pleti sluncem. ZPŮSOB POUŽITÍ: Očistěte pleť, použijte tonikum a poté přípravek jemně nanášejte na obličej a šíji.

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

71

IE


Personal Care | Péče o pleť i pokožku celého těla

CINNAMINT LIP BALM Kód:

515008 4,2 g

GRAPEFRUIT LIP BALM UK AT DE

IE

SE

Kód:

Balzám na rty Cinnamint se skořicí a mátou obsahuje řadu rostlinných látek, které zvláční suché, okoralé rty a současně je chrání před rozmary počasí. Obsahuje výživné esenciální oleje, olej ze semínek kustovnice čínské a antioxidační vitamíny A, C a E.

517808 4,2 g

UK AT DE

Balzám na rty s grapefruitem je lehký a osvěžující doplněk každodenní péče o rty, který pomáhá zabránit jejich vysychání. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Esenciální olej z grapefruitu, olej ze semínek kustovnice čínské

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta peprná, Máta klasnatá, Pomeranč, Skořicová kůra Nejprodávanější produkt!

LAVENDER LIP BALM Kód:

520308 4,2 g

UK AT DE

IE

Levandulový balzám na rty zklidňuje vysušené rty, využívá účinky levandulového esenciálního oleje a zvlhčující vlastnosti jojobového oleje a vitamínu E.

Nejprodávanější produkt!

PLEŤOVÁ VODA Z POMERANČOVÝCH KVĚTŮ (ORANGE BLOSSOM FACIAL WASH) Kód:

5136500 118 ml

SANTALOVÝ HYDRATAČNÍ KRÉM

PROGESSENCE PHYTO PLUS™ UK AT DE

IE

SE

Kód:

514808 113g

ZPŮSOB POUŽITÍ: Použijte 2–4 kapky dvakrát denně na oblast šíje. Pro vyšší účinnost naneste dvakrát denně 1–2 kapky po délce předloktí.

UK AT DE

JAK POUŽÍVAT: Vmasírujte jemně na obličej, šíji a další požadovaná místa. Používejte denně po umytí a tonizaci pleti.

Nejprodávanější produkt!

SATÉNOVÝ PLEŤOVÝ PEELING, MÁTA (SATIN FACIAL SCRUB, MINT) 3735500 57g  

WOLFBERRY EYE CREAM Kód: UK AT DE

IE

Satin Facial Scrub™ Mint je exfoliační přípravek na vodní bázi. Obsahuje jojobový olej, mangové máslo, MSM, aloe a esenciální olej z máty peprné pro odstranění viditelných rozšíření pórů a pro oživení unavené pokožky. ZPŮSOB POUŽITÍ: Masírujte jemně po tváři a krku s teplou vodou, důkladně opláchněte. Používejte dle potřeby.

72

YoungLiving.com

IE

Santalový hydratační krém má mimořádné zvlhčující schopnosti a je obohacen čistými esenciálními oleji Young Living. Dimethylsulfon (MSM) – přírodní chemická látka na rostlinné bázi, zvláčňuje pokožku a podporuje její pružnost. Produkt obsahuje bambucké máslo.

Progessence Phyto Plus™ je čisté, harmonizující sérum, které je určeno zejména ženám. Ve složení Progessence Plus jsou kromě smldince chlupatého a vitaminu E pro optimální účinek zahrnuty esenciální oleje z kadidlovníku, bergamotu a máty peprné.

Kód:

IE

ZPŮSOB POUŽITÍ: Roztírejte s teplou vodou jemně po tváři a krku, důkladně opláchněte. Ke každodennímu použití.

Nejprodávanější produkt!

458108 15 ml

UK AT DE

Tato šetrná pleťová voda bez obsahu mýdla čistí pleť, aniž by ji zbavila přirozeného promaštění. Obsahuje MSM pro zvláčnění, chaluhu pro zvýšení pružnosti a levandulový esenciální olej pro zklidnění pokožky.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule

Kód:

IE

5145 14,1 g

Oční krém s kustovnicí je přírodní hydratační přípravek na vodní bázi. Díky oleji ze semínek kustovnice čínské, který působí proti stárnutí a pěstí pokožku, zklidňuje krém unavené oči a minimalizuje vznik váčků, kruhů pod očima a drobných vrásek. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Muškát, Heřmánek římský, Růžové dřevo, Kadidlo


PRODUKTY DO KOUPELE AEsenciální PRO PÉČI O TĚLO DEODORANT AROMAGUARD MEADOW MIST (LUČNÍ MLHA) Kód:

375208 42 g

DEODORANT AROMAGUARD MOUNTAIN MINT (HORSKÝ MENTOL) UK AT DE

IE

SE

Kód:

375308 42 g

Přírodní deodoranty Young Living jsou alternativou komerčních produktů, která neobsahuje hliník. Deodorant Meadow Mist™ obsahuje kokosový olej, včelí vosk, vitamin E a čisté esenciální oleje, například z citronu a levandule, které mají vynikající účinky na pleť.

GELOVÝ ZÁKLAD PRO KOUPELE (BATH & SHOWER GEL BASE) Kód:

3751500 236 ml

UK AT DE

IE

SPORTOVNÍ GEL COOL AZUL 543608 100 ml

Už brzy!

UK AT DE

IE

SE

Deodorant Mountain Mint od Young Living zklidňuje pokožku díky přírodním vlastnostem kokosového oleje, včelího vosku a vitaminu E. Mountain Mint, který dále obsahuje čisté esenciální oleje, zejména citronový a rozmarýnový, je ideální alternativou běžných produktů obsahujících hliník. ™

CESTOVNÍ SADA BON VOYAGE (ŠŤASTNOU CESTU)

Bath & Shower Gel Base od Young Living je skvělý způsob, jak dodat pokožce živiny a zároveň ji očistit ve vlastnoručně vytvořené napěněné vodní lázni či pomocí sprchového gelu. Přidejte pár kapek svého oblíbeného jednodruhového esenciálního oleje nebo směsi do gelového základu pro luxusní očistný zážitek.

Kód:

Růže

UK AT DE

IE

Sportovní gel Cool Azul™ obsahuje v každé tubě nepřekonatelných 10 procent (10 ml) čistých esenciálních olejů. Přírodní složky dodávají sportovnímu gelu Cool Azul jedinečnou konzistenci, která všem, včetně fyzioterapeutů, sportovních terapeutů i masérů, umožní praktickou a snadnou aplikaci.

Kód: 469908

EU

Bon Voyage nabízí 11 kosmetických produktů od Young Living, uložených v atraktivní tašce s vlastním designem. Tyto toaletní potřeby v cestovní velikosti Bon Voyage jsou pohodlné a praktické – ideální rozměry se hodí do každé tašky nebo kabelky. Nabízejí kompletní kolekci kosmetických potřeb, bez nichž se na cestách neobejdete.

COPAIBA VANILLA MOISTURISING SHAMPOO Kód:

5194550 295 ml

UK AT DE

IE

SE

Šampón s kopaivou a vanilkou šetrně čistí a bohatě zvlhčuje suché nebo poškozené vlasy. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Kopaiva, Muškát, Vanilka*

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

73


Personal Care | Produkty do koupele a pro péči o tĕlo

DRAGON TIME BATH & SHOWER GEL

COPAIBA VANILLA MOISTURISING CONDITIONER Kód:

5195550 295 ml

UK AT DE

IE

Kód:

3739500 236 ml

UK AT DE

IE

Koupelový a sprchový gel Dragon Time™ kombinuje ztišující a uklidňující vlastnosti esenciálních olejů s přirozeně hydratačními rostlinnými látkami v luxusním gelu, který zanechává pocit čistoty, uvolňuje napětí a povznáší mysl.

Kondicionér s kopaivou a vanilkou je bohatě zvlhčující kondicionér pro suché nebo poškozené vlasy. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Kopaiva, Muškát, Vanilka*

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Mandarinka, Levandule, Heřmánek římský, Muškát, Šalvěj lékařská, Bergamot, Růžové dřevo, Šalvěj muškátová, Ylang ylang, Fenykl, Citron, Palmarosa, Majoránka, Jasmín*, Vratič obecný

GENESIS HAND & BODY LOTION

EVENING PEACE BATH & SHOWER GEL Kód:

3742500 236 ml

Kód: UK AT DE

3706500 245 g

IE

UK AT DE

IE

Mléko na ruce a tělo Genesis obsahuje směs kokosového oleje a lecitinu s vonnými esenciálními oleji a dimethylsulfonem (MSM) na podporu hedvábné, zdravé pleti. Zvlhčuje, obnovuje a chrání pleť. ™

Koupelový a sprchový gel Evening Peace je směsí nejpřírodnějších rostlinných složek a esenciálních olejů. Uvolňuje unavené svaly, pomáhá zklidnit při stresu a napětí. Ideální způsob, jak zakončit den.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Růžové dřevo, Jasmín*, Bergamot, Palmarosa, Citron, Ylang ylang, Muškát, Heřmánek římský

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Santalové dřevo, Vratič obecný, Ylang ylang, Muškát, Jasmín*, Palmarosa (Cymbopogon martinii), Růžové dřevo, Šalvěj muškátová, Citron, Bergamot, Heřmánek římský

KIDSCENTS SHAMPOO

LAVADERM COOLING MIST

Kód:

Kód:

3686 214 ml

324908 59 ml

UK AT DE

IE

Chladivý sprej LavaDerm je speciálně složen ze dvou látek, levandulového esenciálního oleje a aloe vera, které dokážou zklidnit nejlépe ze všech přírodních zdrojů. Použijte je k ochlazení a omlazení unavené pokožky.

Dětský šampon KidScents má bezpečné a šetrné složení, které zajistí správné pH citlivé dětské pokožky. Obsahuje dimethylsulfon (MSM), aloe vera, heřmánek a další výživné byliny a vitamíny, společně s čistými esenciálními oleji.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Mandarinka tanžerina, Citron, Vratič obecný

LAVENDER FOAMING HAND SOAP

LAVENDER BATH & SHOWER GEL Kód:

5202500 236 ml

UK AT DE

IE

Levandulový koupelový a sprchový gel, s obsahem čistého levandulového oleje, nabízí očistu a omlazení pokožky, zklidnění a relaxaci pro unavenou mysl. Neobsahuje chemické látky ani syntetické konzervační látky. Obsahuje složky rostlinného původu, například kokosový olej a badyán. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Myrha,Citron, Davana (Artemisia pallens)

YoungLiving.com

IE

Pěnivé mýdlo na ruce s levandulí, součást řady značkových levandulových výrobků Young Living, je šetrným mycím prostředkem doplňujícím naši řadu výhradně přírodních produktů. Postačí malé množství tohoto aromatického mýdla s osvěžujícími a omlazujícími účinky, aby i tu nejcitlivější pokožku zbavilo nečistot a zahrnulo ji potřebnou péčí, aby nezůstala vysušená nebo podrážděná. Včetně pumpičky

74

UK AT DE

443008 236,5 ml Kód: 443108 3 balení (3 x 236,5 ml) Kód:

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Myrha,Citron


Produkty do koupele a pro péči o tĕlo | Personal Care LAVENDER HAND & BODY LOTION Kód: 5201500 226 ml

UK AT DE

IE

Levandulové mléko na ruce a tělo, obsahující levandulový esenciální olej a další rostlinné složky, zvlhčuje a chrání pokožku před vysušením a má dlouhodobé hydratační účinky. Tento přípravek získal certifikát ekologického a 100% přírodního složení.

LAVENDER-ROSEWOOD MOISTURISING SOAP Kód:

367308 100 g

UK AT DE

IE

Hydratační mýdlo s levandulí a růžovým dřevem je skvělým doplňkem pro každý způsob péče o ruce. Toto mýdlo vám nevysuší ruce jako komerční, převážně syntetická mýdla a neobsahuje parfémy, chemické látky ani umělá barviva.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Myrha, Citron, Davana (Artemisia pallens)

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Růžové dřevo

LAVENDER MINT DAILY SHAMPOO Kód:

5191550 295 ml

LAVENDER MINT DAILY CONDITIONER UK AT DE

IE

UK AT DE

IE

Denní kondicionér s levandulí a mátou je oživující hydratační směs pro každodenní péči o všechny typy vlasů.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Máta peprná, Máta klasnatá

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Máta peprná, Máta klasnatá

LAVENDER VOLUME CONDITIONER

5100500 236 ml

UK AT DE

IE

Kód:

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Citron, Šalvěj muškátová, Jasmín*

UK AT DE

IE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Levandule, Citron, Šalvěj muškátová, Jasmín*

SENSATION BATH & SHOWER GEL

MORNING START BATH & SHOWER GEL 3745500 236 ml

5102500 236 ml

Levandulový kondicionér pro zvýšení objemu citlivě pečuje o jemné vlasy a dodává jim na bohatosti. Tento skvělý doplněk levandulového šamponu pro zvýšení objemu obsahuje dimethylsulfon (MSM), mléčnou bílkovinu a vitamíny pro posílení zplihlých a slabých vlasů.

Šampon s levandulí pro zvýšení objemu šetrně myje jemné vlasy, dodává jim objem, výživu a obnovuje rovnováhu. Tento regenerující a oživující šampon obsahuje dimethylsulfon (MSM), sloučeninu síry, která je známá svou schopností posilovat vlasy.

Kód:

5192550 295 ml

Denní šampon s levandulí a mátou je oživující mycí přípravek vhodný pro všechny typy vlasů.

LAVENDER VOLUME SHAMPOO Kód:

Kód:

UK AT DE

IE

Koupelový a sprchový gel Morning Start, s obsahem osvěžující směsi nejjemnějších esenciálních olejů v kombinaci s přírodními čisticími a zvlhčujícími látkami z rostlin, vám zajistí skvělý vstup do nového dne. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Citronová tráva, Jalovec, Rozmarýn, Máta peprná

Kód:

3748500 236 ml

UK AT DE

IE

Koupelový a sprchový gel Sensation™ obsahuje směs olejů královny Kleopatry, které se vyznačují okouzlující vůní, zvyšují přitažlivost a podněcují touhu. V kombinaci s nejjemnějšími přírodními látkami přispívají k jedinečnému zážitku z koupele, kterou zatoužíte často zopakovat. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Růžové dřevo, Ylang ylang, Jasmín*

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů. *Jasmín, neroli (divoký pomeranč), růže a vanilka jsou spíše stoprocentní látky či esence než esenciální oleje.

75


Personal Care | Produkty do koupele a pro péči o tĕlo

SHUTRAN Kód:

MÝDLO THIEVES® CLEANSING

483508 15 ml

UK AT DE

IE

367908 99,25 g

Kód:

PĚNIVÉ MÝDLO NA RUCE THIEVES

UK AT DE

IE

367408 236,5 ml  Kód: 364308 3 balení (3 x 236,5 ml)  Kód:

IE

Čisticí mýdlo Thieves je prodchnuto vůní přirozeně antiseptické směsi esenciálních olejů Thieves. Zvlhčující rostlinné oleje a bylinné extrakty pomáhají udržovat zdravou, hladkou pokožku.

Shutran™, posilující směs esenciálních olejů určená speciálně pro muže, aby posílila jejich pocit mužnosti a sebevědomí, je skvělá jako kolínská voda, která svou vůní přitahuje muže i ženy. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Smrk pichlavý Idaho, Ocotea, Hinoki, Ylang ylang, Koriandr, Davana, Cedrové dřevo, Citron, Levandule

UK AT DE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Hřebíček, Skořicová kůra, Rozmarýn, Citron, Eukalyptus úzkolistý

PĚNIVÉ MÝDLO NA RUCE THIEVES - NÁPLŇ Kód:

359408 náplň (946 ml)

UK AT DE

IE

Pěnivé mýdlo na ruce Thieves myje, chrání a vyživujepokožku díky svému složení. Obsahuje směs esenciálních olejů Thieves, čisté esenciální oleje z citronu a pomeranče, aloe, jinanu dvoulaločného a vitamín E. Při použití vytváří bohatou pěnu.

Pěnivé mýdlo na ruce Thieves myje, chrání a vyživuje pokožku díky svému složení. Obsahuje směs esenciálních olejů Thieves, čisté esenciální oleje z citronu a pomeranče, aloe, jinanu dvoulaločného a vitamín E. Při použití vytváří bohatou pěnu. Včetně pumpičky

BEZVODÝ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ RUKOU THIEVES Kód: Kód:

UK AT DE

IE

SE

362108 29.35 g 362208 3 balení (3 x 29.35 g)

BEZVODÝ PŘÍPRAVEK K ČIŠTĚNÍ RUKOU THIEVES – RODINNÉ BALENÍ Kód:

514208 215 g

IE

SE

Tato větší láhev bezvodého přípravku k čištění rukou Thieves je ideální pro každou místnost ve vašem domově. Tím, že bude láhev rodinného balení stále k dispozici, budou ji rodinní příslušníci více používat a děti získají motivaci k tomu, aby si aktivně myly ruce.

Bezvodý přípravek k čištění rukou Thieves umožňuje jakožto naprosto přírodní produkt správnou hygienu a osvěžení rukou bez použití vody, kdykoli a kdekoli. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Hřebíček, Skořicová kůra, Rozmarýn, Citron, Eukalyptus úzkolistý

Upozorňujeme, že tento produkt se nesmí expedovat na Kanárské ostrovy.

Nejprodávanější produkt!

Už brzy!

SHEERLUMÉ Pro pocit krásy

UK AT DE


ÚSTNÍ HYGIENA Esenciální ZUBNÍ PASTA THIEVES AROMABRIGHT

Tymián

ZUBNÍ PASTA THIEVES DENTAROME ULTRA

Kód: 3039521 118 g

UK AT DE

IE

SE

Kód:

Zubní pasta Thieves AromaBright je prvotřídní zubní pasta vyrobená výhradně z přírodních surovin, obsahuje 100% čisté esenciální oleje včetně účinné a exkluzivní směsi esenciálních olejů Thieves a další složky podporující zdravou ústní dutinu.

3744521 118 g

UK AT DE

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta peprná, Hřebíček, Eukalyptus kulatoplodý, Thieves, Tymián, Libavka

Nejprodávanější produkt!

Nejprodávanější produkt!

ZUBNÍ PASTA KIDSCENTS SLIQUE

ZUBNÍ NIT THIEVES

Kód:

4463560 x 1 (50 m) Kód: 4464560 3 balení (3 x 50 m)

UK AT DE

IE

Kód:

Dětská zubní pasta pro děti KidScents Slique od Young Living je skvělým řešením ústní hygieny u dětí každého věku. Tato pasta, nyní ochucená naší směsí esenciálních olejů Slique Essence, je pro děti vynikajícím vzdělávacím nástrojem, který je naučí správným hygienickým návykům v péči o ústní dutinu.

Zubní nit Thieves napuštěná výkonnou směsí esenciálních olejů Thieves dokáže účinně a efektivně odstranit bakterie. Tato silná nit, vyrobená z pevných vláken odolávajících roztřepení či přetržení, lehce klouže mezi zuby a mnohem účinněji čistí těžko dostupná místa.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Grapefruit, Mandarinka tanžerina, Máta klasnatá, Citron, Ocotea, Hřebíček, Skořice, Eukalyptus, Rozmarýn

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta peprná, Hřebíček, Citron, Skořice, Eukalyptus, Rozmarýn

ÚSTNÍ VODA THIEVES FRESH ESSENCE PLUS Kód:

SE

Zubní pasta Thieves Dentarome Ultra je zdokonalený přípravek obsahující pouze přírodní složky, který šetrně čistí zuby a osvěžují dech díky silnému účinku směsi čistých esenciálních olejů Thieves.

ESENCIÁLNÍ OLEJE: Máta peprná, Máta klasnatá, Hřebíček, Ocotea, Skořice, Citron, Eukalyptus, Rozmarýn

4574 114 g

IE

368308 236 ml

THIEVES MINTS Novinka! Kód: UK AT DE

IE

SE

Ústní voda Thieves Fresh Essence Plus obsahuje speciální složení esenciálních olejů, které vám dodá neuvěřitelně svěží dech. ESENCIÁLNÍ OLEJE: Thieves, Máta klasnatá, Máta peprná, Vetiverie (vousatka draslavá)

5138550 30 bonbonů

UK AT DE

IE

Vychutnejte si svěží, povzbuzující chuť Thieves Mints. Přírodní složení bez cukru obsahuje sílu esenciálních olejů Thieves a Peppermint a je zdravou alternativou pro osvěžení dechu. JAK POUŽÍVAT: Podle potřeby rozpusťte 1 bonbon v ústech.

Nejprodávanější produkt!

Informace o bezpečnosti – viz štítky jednotlivých produktů.

77


SDÍLENÍ

životního stylu

Díky více než 20 letům zkušeností při vývoji produktů, které čistí domov, vyživují tělo, zkrášlují pokožku a vlasy a utěšují ducha, vám moc rádi přinášíme volby, které podporují skutečný wellness v každém aspektu. Aniž bychom jedinkrát zakolísali v našem nekompromisním závazku Seed to Seal®, je naším cílem poskytnout vám další možnosti, jak začlenit wellness do svých zvyků a svého domova. Dosažení finanční nezávislosti tím, že budete sdílet Young Living se svým okolím, je příležitostí, jak můžete vnést do svého života další rozměr wellness.


Sdílení | Vzdĕlání

Esenciální

VZDĚLÁNÍ

Galbanum

Dozvědět se více o Young Living a o hodnotách, které vyznáváme, nebylo nikdy snazší! Naše vzdělávací nástroje, k nimž patří všechno od katalogů výrobků přes letáky, brožury až po materiály k plánu odměn, jsou komplexní, inspirující a nezbytné pro to, abyste se stali odborníky na Young Living.

KATALOG VÝROBKŮ Novinka!

EU

384942 1 katalog Kód: 385042 10 kusů Kód:

utečně vážně. Náš nejmodernější čistší olej na planetě Zemi.

jsme nazvali ®

– je to naše poslání.

KATALOG VÝROBKŮ PRO EVROPU

e to, co Young Living odlišuje od ostatních. Tímto ého jednotlivého produktu Young Living, který si držitelnosti, jaká nemá ve světě obdoby. Tuto pečeť ých produktech jako připomínku, že v každé kapce nedostižitelnou čistotu a účinnost.

distributora Young Living:

LETÁČEK S PLÁNEM ODMĚN (EN) Kód:

472008 25 kusů

UK AT DE

IE

SE

ES

Letáček objasňující plán odměn je přehledem štědrého plánu odměňování u společnosti Young Living a příležitostí získat odměny.

Katalog produktů – s krásnými fotografiemi a podrobnými popisy – vám usnadní sdílení produktů Young Living s ostatními.

Českou jazykovou verzi najdete ve Virtuální kanceláři.

(Europe) Ltd k Park, 566 Chiswick High Road, Spojené království

Fax: +44-1480-862849 osti: 5299340

n ESSENTIAL OILS ™

BROŽURA EVERYDAY ESSENTIALS (EN) Kód:

492108 25 kusů

to infuse everyday nutritional and personal-care ing in unmatched natural benefits. ent way to experience even more of

d out more at youngliving.com.

AN INTRODUCTION TO ESSENTIAL OILS

Everyday Essentials

LETÁČEK RAINDROP TECHNIQUE® (EN) EU

Brožura Everyday Essentials uvádí začátečníky do světa esenciálních olejů a vysvětluje, jak zařídit, aby se staly součástí každého našeho dne. Českou jazykovou verzi najdete ve Virtuální kanceláři.

80

YoungLiving.com

Kód:

441008 letáček

UK AT DE

IE

SE

ES

Letáček obsahuje názorná schémata, jak provádět tzv. techniku dešťové kapky (Raindrop Technique).


Vzdĕlání | Sdílení BROŽURA THIEVES (EN) Kód:

BROŽURA NINGXIA RED (EN)

349008 25 kusů

Kód:

EU

495208 25 kusů

Brožura Thieves je kompletním Entdecken Sie NingXia Red představením řady Thieves od Young Living, doplněným historií této směsi olejů a návody, jak každý produkt Thieves používat. ®

Seit Jahrhunderten schon wird die Ningxia Wolfsbeere als eine der gesundheitsfördernsten Superfrüchte weltweit verehrt. Voll mit Ballaststoffen und unglaublich reich an Antioxidantien gilt sie als wahres Kraftpaket und Wunderwerk der Natur. D. Gary Young, der führende Experte für ätherische Öle, hat die Kraft der Ningxia Wolfsbeere gemeinsam mit der natürlichen Energie reiner ätherischer Öle in einem absolut einzigartigen Produkt vereint: Das synergistisch wirksame Nährstoffgetränk NingXia Red stärkt und revitalisiert Ihren ganzen Körper und versorgt ihn mit lang anhaltender Energie. Haben auch Sie heute schon Ihren NingXia Red getrunken?

A: NingXia Besuchen Sie ningxiared.com und erfahren Sie mehr über die neue Rezeptur und die außergewöhnlichen gesundheitsfördernden Wirkungen von NingXia Red.

471708 25 kusů

Kód:

477508 10 kusů

EU

Užívejte si osobních i pracovních odměn dříve, než jste kdy čekali, a to díky metodě sdílení a plánu na 90 dní v této informační brožuře společnosti Young Living!

BROŽURA ESSENTIAL REWARDS (EN)

BROŽURA 5 DAY NUTRITIVE CLEANSE™ (EN) 398708 25 kusů

ES

BROŽURA SDÍLENÍ ZÁKLADEM ÚSPĚCHU (EN) EU

Zjistěte více informací o bohaté nabídce našich esenciálních olejů a našich sad Essential Rewards v příručce s názvem Esenciální oleje v kostce, v níž najdete rovněž vzrušující možnosti jejich použití!

Kód:

SE

Českou jazykovou verzi najdete ve Virtuální kanceláři.

Code 495210

Kód:

IE

Brožura Ningxia Red přináší informace i potěšení z posledního výzkumu účinnosti produktu Ningxia Red. Jsme si jisti, že tato brožura, ideální pro vystavení nebo rozdávání, dokáže upoutat pozornost.

F: Was ist rot und steckt voller Vorteile für Ihre Gesundheit?

ESENCIÁLNÍ OLEJE V KOSTCE (EN)

UK AT DE

EU

Brožura 5-Day Nutritive Cleanse (pětidenní nutriční očista) doplňuje program 5-Day Nutritive Cleanse připravený společností Young Living.

Kód:

430008 25 kusů

essential rewards THE AUTOSHIP ADVANTAGE

EU

Brožura Essential Rewards objasňuje fungování a výhody oblíbeného programu Essential Rewards Autoship u Young Living. Informujte své zákazníky a distributory o této praktické brožuře.

BROŽURA RESTORE YOUR CORE (EN) Kód:

390808 25 kusů

EU

Brožura Restore Your Core od Young Living podává zasvěcený přehled našeho nutričního programu Core Essentials Complete.

81


Sdílení | DVD

DVD FROM SEED TO ABUNDANCE

DVD RAINDROP TECHNIQUE® Kód:

EU

3619500 1 DVD Kód: 4583500 50 kusů

3998 1 DVD

Kód:

Zde se můžete seznámit s účinnou technikou dešťové kapky a shlédnout výklad mistra této techniky, Garyho Younga. Podrobné pokyny vás důkladně provedou každou z masážních technik a předají vám nezbytné znalosti k úspěšnému provádění techniky dešťové kapky.

Bohatství ze semínka – poznejte esenciální oleje, zjistěte, jak fungují a proč jsou oleje od Young Living nejúčinnější. Dozvíte se o našem závazku plnit nejvyšší kvalitativní standardy a v našem poslání inspirovat ostatní, aby žili v psychické pohodě, cílevědomosti a hojnosti. Anglické DVD: titulky v němčině, švédštině, španělštině, polštině a holandštině.

DVD SEED TO SEAL Kód: Kód:

EU

4547500 1 DVD 4582500 50 kusů

DVD WELLNESS, PURPOSE, ABUNDANCE Kód: Kód:

EU

4736 1 DVD 4737 10 kusů

DVD Seed to Seal vysvětluje jedinečný pětistupňový postup Seed to Seal i to, jak každý stupeň zajišťuje kvalitu našich esenciálních olejů. Získejte si důvěryhodnost, až budete hovořit o konkurenčních výhodách a nejvyšší kvalitě, což jsou atributy vlastní esenciálním olejům a produktům obohaceným esenciálními oleji od Young Living.

Prožijte pohnuté příběhy několika distributorů Young Living, kteří hledali odpovědi na otázky v těžkých životních situacích. Odhalte možnosti, jak vás může příležitost u Young Living posílit, abyste změnili svůj život i životy ostatních, od nalezení fyzického zdraví po potřebu finanční nezávislosti.

Anglické DVD: titulky v němčině, švédštině, španělštině, polštině a holandštině.

Anglické DVD: titulky v němčině, švédštině, španělštině a japonštině.

Jazyky Zahrnuté Ve 24 Jazyčném Návodu: Anglický, Německý, Švédský, Bulharský, Český, Dánský, Řecký, Estonský, Finský, Francouzský, Chorvatský, Maďarský, Italský, Litevský, Lotyšský, Maltský, Holandský, Polský, Portugalský, Rumunský, Ruský, Španělský, Slovenský, Slovinský.

82

YoungLiving.com


Alternativní Produkty | Sdílení

Alternativní

PRODUKTY Vzhledem k našemu neúnavnému závazku ke kvalitě a k odmítání kompromisů se občas stane, že nám chybí zásoby, které by splnily naše normy, a tudíž některé z našich produktů dočasně nejsou na skladě. Avšak v našem promyšleném a rozsáhlém sortimentu můžete snadno najít plnohodnotnou alternativu a možná objevíte své nové favority! Zde nabízíme několik alternativ, které můžete využít:

JEDNODRUHOVÉ ESENCIÁLNÍ OLEJE

DOPORUČENÉ ALTERNATIVY

LEVANDULE

Kopainovník sítkovaný

Bergamot

MÁTA PEPRNÁ

Máta klasnatá

Libavka

CITRON

Citron Eureka

Limeta

KADIDLO

Kadidlovník posvátný

Cypřiš

POMERANČOVNÍK

Mandarinka tanžerina

Grapefruit

GRAPEFRUIT

Mandarinka tanžerina

Citron

LIMETA

Citron Eureka

Citron

LIBAVKA

Máta klasnatá

Máta peprná

CEDR ATLASKÝ

Hong Kuai

Kopainovník sítkovaný

HŘEBÍČEK

Skořicová kůra

Máta klasnatá

CYPŘIŠ

Borovice

Cypřišek tupolistý

SMĚSI ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ

DOPORUČENÉ ALTERNATIVY

THIEVES

Melrose

Purification

PEACE & CALMING

Stress Away

Levandule

PURIFICATION

Melrose

Citrus Fresh

VALOR

Vousatka draslavá

Modrý smrk

R.C.

Raven

Breathe Again Roll-On

PANAWAY

Deep Relief

Relieve It

JOY

Sensation

Harmony

CITRUS FRESH

Citron

Pomerančovník

DI-GIZE

AromaEase

Zázvor

MELROSE

Purification

Čajovník

STRESS AWAY

Tranquil Roll-On

Levandule

SCLARESSENCE

Lady Sclareol

Dragon Time

83


INDEX 3 Wise Men 5-Day Nutritive Cleanse (pětidenní nutriční očista)

37 63

A

Abundance 30 30 Acceptance Aroma Carousel (Paleta vůní) 48 Aroma Life 30 Aroma Siez 31 30 AromaEase ART Beauty Masque (kosmetická maska) 70 ART Creme Masque (krémová maska) 70 ART Gentle Cleanser (šetrná čisticí emulze) 70 ART L’Brianté Červená / vůně Amoressence 71 70 ART L’Brianté Neutrální / zimní vůně ART L’Brianté Růžová / letní vůně 71 ART Light Moisturiser (lehký hydratační krém) 71 ART Refreshing Toner (osvěžující tonikum) 71 ART Renewal Serum (regenerační sérum) 71 ART Sheerlumé Brightening Cream (zjasňující krém) 71 ART Skin Care System (systém péče o pleť) 71 Atomizační difuzér AromaLux 46 Awaken 31

B

Balance Complete 63 Bath & Shower Gel Base (gelový základ pro koupele) 73 20 Bazalka Believe 31 Bergamot 20 Bezvodý přípravek k čištění rukou Thieves 54, 76 BLM 63 20 Borovice (Pine) Boswellia Wrinkle Cream (krém proti vráskám s kadidlem) 71 Brain Power 31 81 Brožura 5-Day Nutritive Cleanse Brožura Essential Rewards (Esenciální odměny) 81 Brožura Everyday Essentials 80 Brožura NingXia Red 81 Brožura Restore Your Core 81 Brožura Sdílení základem úspěchu 81 Brožura Thieves 81 Build Your Dream (vybudujte si svůj sen) 31

C

Cedr Alaský – Cedarwood 21 Cestovní sada Bon Voyage (šťastnou cestu) 73 Cinnamint Lip Balm (balzám na rty) 72 Cist - Cistus 21 Citron (Lemon) 21 Citronela (Citronella) 21 Citronová tráva (Lemongrass) 21 Citrus Fresh 31 Clarity 31 Clary Sage Floral Water (Šalvějová květová voda) 55 64 ComforTone Common Sense 32 84

YoungLiving.com

Cool Azul Copaiba Vanilla Moisturising Conditioner (hydratační kondicionér kopaiva a vanilka) Copaiba Vanilla Moisturising Shampoo (hydratační šampón kopaiva a vanilka) Cypřiš Cypřišek tupolistý – Hinoki Čajovník (Tea Tree) Čisticí prostředek pro domácnost Thieves

D

Deodorant AromaGuard Meadow Mist Deodorant AromaGuard Mountain Mint (horský mentol) Detoxzyme Dětská zubní pasta KidScents Slique Di-Gize Difuzér Dewdrop Difuzér Nicolas Digest & Cleanse Dorado Azul Dragon Time Dream Catcher DVD From Seed to Abundance DVD Raindrop Technique DVD Seed to Seal (Od semínka po uzávěr) DVD Wellness, Purpose, Abundance (wellness, cílevědomost, hojnost)

E

Elemi En-R-Gee EndoFlex Esenciální olej Wild Lavender (levandule) Esenciální oleje v kostce Essential 7 Essentialzyme Essentialzymes-4 Eukalyptus kulatoplodý Eukalyptus modrý Eukalyptus úzkolistý Everyday Oils (Oleje na každý den) Exodus II

F

Feelings Fenykl Forgiveness

32 74 73 21 21 20 54

73 73 64 77 32 47 57 64 22 32 32 82 82 82 82

22 32 32 57 81 42 64 64 22 22 22 42 32

42 22 33

G

Genesis Hand & Body Lotion (mléko na ruce a tělo) Gentle Baby GLF Golden Touch 1 Grapefruit Grapefruit Lip Balm (balzám na rty) Gratitude Grounding

H

74 33 33 42 22 72 33 33

Harmony 33 Heřmánek pravý (German Chamomile) 23 Heřmánek římský (Roman Chamomile) 23 Highest Potential 33 Hong Kuai 23 Hřebíček 23 Hydratační mýdlo s levandulí a růžovým dřevem 75 Christmas Spirit 31

I

ICP ImmuPower Inner Defense Inner Child

64 33 64 34

J Jade Lemon (citron Eureka) Jalovec Jasmín Jedle balzámová Joy Juva Cleanse JuvaFlex JuvaPower JuvaSpice

K

Kadidlo (Frankincense) Kadidlovník posvátný Kafrovník lékařský (Ravintsara) Katalog výrobků Kolekce 30 olejů – Evropa Komplex rostlinných olejů V-6 Kopainovník sítkovaný (Copaiba) Kopr Koupelový a sprchový gel Dragon Time Koupelový a sprchový gel Evening Peace Koupelový a sprchový gel Morning Start Koupelový a sprchový gel Sensation Kozlík lékařský Kuličkový aplikátor Breathe Again Kuličkový aplikátor Deep Relief Kuličkový aplikátor RutaVaLa Kuličkový aplikátor Stress Away Kuličkový aplikátor Tranquil Kuličkový aplikátor Valor

L

21 23 23 23 34 34 34 64 65

24 24 24 80 43 45 24 24 74 74 75 75 24 38 38 38 38 39 39

Lady Sclareol 34 49 Lahvičky na vzorky esenciálních olejů LavaDerm Cooling Mist (chladivá sprška) 74 Lavender Bath & Shower Gel (Levandulový koupelový a sprchový gel) 74 Lavender Essential Water (Levandulová esenciální voda) 55 Lavender Floral Water (Levandulová květová voda) 56 Lavender Hand & Body Lotion 75 (Levandulové mléko na ruce a tělo) Lavender Lip Balm (Levandulový balzám na rty) 72 Lavender Mint Daily Conditioner (Denní kondicionér s levandulí a mátou) 75 Lavender Mint Daily Shampoo (Denní šampon s levandulí a mátou) 75 Lavender Volume Conditioner (Levandulový kondicionér pro zvýšení objemu vlasů) 75 Lavender Volume Shampoo (Levandulový šampon pro zvýšení objemu vlasů) 75 Letáček Raindrop Technique 80 Letáček s plánem odměn 80 24 Levandule (Lavender) Levandulová kytice 57 Levandulové pěnové mýdlo na ruce 74 Levandulové sáčky 56 Libavka 25 Life 5 65 Limeta 25


Longevity Longevity Softgels

M

M-Grain Magnify Your Purpose Majoránka Mandarinka tanžerina Masážní olej Cel-Lite Magic Masážní olej Dragon Time Masážní olej Ortho Ease Masážní olej Ortho Sport Masážní olej Relaxation Masážní olej Sensation Máta klasnatá Máta peprná (Peppermint) Meduňka MegaCal Melrose Mister Mixovací lahev Mrkvová semínka MultiGreens Muškát (Geranium) Muškátový oříšek (Nutmeg) Mýdlo Thieves Cleansing Mýdlo Thieves Dish Mýdlo Thieves Laundry Myrha Myrta (Myrtle)

34 65

34 34 25 25 44 44 44 44 45 45 25 25 25 65 35 35 48 27 65 27 27 53, 76 54 54 27 27

N

Náhradní náplň Komplex rostlinných olejů V-6 45 Náhradní náplň Oregano Floral Water (Oreganová květová voda) 56 Náhradní náplň Thieves Foaming Hand Soap (pěnivé mýdlo na ruce Thieves) 53, 76 Náhradní náplně do USB difuzéru 49 Náplň Clary Sage Floral Water 55 (Šalvějová květová voda) Náplň do Thieves Household Cleaner 54 Náplň Lavender Essential Water (Levandulová esenciální voda) 55 Náplň Lavender Floral Water (Levandulová květová voda) 56 Náplň Rosemary Floral Water (Rozmarýnová květová voda) 56 Nástavce s kuličkovým aplikátorem 48 NingXia Nitro 61 60 NingXia Red NingXia Red Combo Pack (kombinace) 61 NingXia Red Singles (jednotlivě) 61 NingXia Wolfberries (sušené plody) 61 NingXia Zyng 61

O

Ocotea OmegaGize3 Orange Blossom Facial Wash (pleťová voda z pomerančových květů) Oregano Oregano Floral Water (Oreganová květová voda)

P

Pačuli Palo Santo PanAway

27 65 72 27 56

27 28 35

Peace & Calming 35 Peace & Calming II 35 53, 76 Pěnivé mýdlo na ruce Thieves Pepř černý (Black Pepper) 28 57 Polštářek z levandule a pšeničných plev Pomerančovník (Orange) 28 Power Meal 65 14 Prémiová sada pro začátečníky (Aria) Prémiová sada pro začátečníky (Dewdrop) 14 72 Progessence Phyto Plus Průhledné rostlinné tobolky 48 Přenosná brašna na esenciální oleje 48 48 Přenosný kufřík na esenciální oleje Přírodní rozpouštědlo z lněného oleje 57 35 Purification

R

R. C. Raindrop Technique Raven Release Relieve It Rojovník Rosemary Floral Water (Rozmarýnová květová voda) Rozmarýn (Rosemary) Rozprašovač Thieves RutaVaLa Růže (Rose) R. C. Raindrop Technique Raven Release Relieve It Rojovník Rosemary Floral Water (Rozmarýnová květová voda) Rozmarýn (Rosemary) Rozprašovač Thieves RutaVaLa Růže (Rose)

S

35 43 35 36 36 28 56 28 54 36 28 35 43 35 36 36 28 56 28 54 36 28

Sacred Mountain 36 Sáčky se vzorkem esenciálních olejů – 50 balení 41 Sáčky se vzorky citronového esenciálního oleje 40 Sáčky se vzorky esenciálního oleje z máty peprné 40 Sáčky se vzorky levandulového esenciálního oleje 40 Sáčky se vzorky směsi esenciálních olejů Peace & Calming 40 Sáčky se vzorky směsi esenciálních olejů Thieves 41 Sada Premium pro začátečníky s Ningxia 15 Sada Premium pro začátečníky s Thieves 15 Sady Essential Rewards (Esenciální odměny) 16 Sandalwood Moisture Cream (santalový hydratační krém) 72 Santalové dřevo 29 SARA 36 Satin Facial Scrub, Mint (saténový pleťový peeling, máta) 72 SclarEssence 36 Sensation 36 Shutran 76 Skleněná kapátka 49 Skořicová kůra 29 Slique Bars 67 Slique Essence 67 Slique Tea 67 Smil (Helichrysum) 23

Smrk černý Northern Lights (Northern Lights Black Spruce) Smrk pichlavý Idaho Stress Away Sulfurzyme Super Cal Sušené levandulové květy Šalvěj Šalvěj muškátová Šampon KidScents™ Štítky na lahvičky s esenciálními oleji

29 25 36 65 66 57 28 28 74 49

T

The Gift 37 Thieves 37, 53 54, 77 Thieves Mints Thieves Waterless Hand Purifier (bezvodý přípravek k čištění rukou) – rodinné balení 54, 76 Transformation 37 37 Trauma Life True Source 66 Twelve Oils of Ancient Scripture (Dvanáct olejů z dávné receptury) 43 Tymián 29

U

Ultrazvukový difuzér Aria USB difuzér (bílý) Ústní voda Thieves Fresh Essence Plus Mouthwash

46 47 53, 77

V

Valor VitaFlex Vitassage Vizitky na rozdávání vzorků Vousatka draslavá – Vetiver Výrobky z pšenice jednozrnné

37 82 49 41 29 62

W

White Angelica 37 Wolfberry Crisp 66 Wolfberry Eye Cream (kustovnicový oční krém) 72

X

Xiang Mao

29

Y

Ylang ylang

2

Z

Základní sada pro začátečníky Zázvor (Ginger) Zubní nit Thieves Zubní pasta KidScents Slique Zubní pasta Thieves AromaBright Zubní pasta Thieves Dentarome Ultra

85

13 29 53, 77 77 53, 77 53, 77


VITA Flex Mozek Oči

Oči

Epifýza

Spánky

Hypofýza

Spánky

Štítná žláza

Uši

Uši

Příštítná tělíska Ramena

Páteř Plíce

Brzlík Nadledvinka

Plíce Srdce

Žlučník

Játra

Ledviny

Žaludek

Špatná nálada

Příčný tračník

Slinivka břišní

Tenké střevo

Ledviny

Sestupný tračník Vzestupný tračník Slepé střevo

Močový měchýř Konečník Kostrč Ischias

Zevní strana chodidla

86

YoungLiving.com

Mužské a ženské reprodukční orgány

Vnitřní strana chodidla


PROČ SE PŘIDAT k Young Living? Když se připojíte k Young Living, dostanete se mezi vstřícnou globální komunitu lidí nadšených pro přírodní, skutečná řešení vlastních potřeb i potřeb celé rodiny. Členství v Young Living je mnohem více než jen přístup k nejčistším esenciálním olejům a oleji obohaceným přípravkům na světě; nabízí také tyto výhody: • Slevu 24 procent z maloobchodní ceny u všech produktů Young Living, pokud se přihlásíte jako Distributor. Tato výrazná sleva vám umožní objevovat další naše produkty, které mění životy a které si také oblíbíte, a předávat je dalším zájemcům. • Možnost účasti v našem plánu odměňování. Náš plán, jeden z nejštědřejších v našem odvětví, nabízí nadprůměrné platby ve formě provizí, slušné bonusy a maloobchodní slevy, čistě za sdílení esenciálních olejů. • Pohodlí našeho programu odměn Essential Rewards. Vaše oblíbené produkty budou přistávat u vašich dveří měsíc za měsícem bez jakékoli námahy a navíc můžete sbírat body na produkty zdarma, a to pouze za pravidelné zasílání měsíční objednávky! Navíc vám přihlášení do programu Essential Rewards nabízí slevy přepravného, oprávnění ke speciálním bonusům a přístup k akcím exkluzivně určeným pro tento program! • Uznání vašich schopností a pracovního úsilí. Každoročně pořádáme několik setkání v nádherných lokalitách celého světa, abychom odměnili a dále vzdělávali ty, kteří prokázali výjimečnou obětavost při budování svého podnikání. Kromě toho projevujeme každoročně na naší mezinárodní reprezentační konferenci veřejné uznání našim členům, kteří postoupili v naší služební hierarchii. Připraven/a se k nám přidat? Na další straně zjistíte, jak na to!


Jak se

PŘIHLÁSIT

Přihlášení k Young Living je snadné a plné výhod. Funguje to takto: 1. Přejděte na stránku YoungLiving.com/Signup. 2. Řiď te se přihlašovacím postupem, včetně výběru ze dvou typů členství, velkoobchodního či maloobchodního: • Velkoobchodní členové se těší z 24procentní slevy z cen produktů, včetně možnosti využívat výhod programu Essential Rewards a našeho štědrého plánu odměňování. • Maloobchodní členové platí plnou cenu za produkty Young Living, přičemž nemusí plnit žádné minimální objednávky k udržení aktivního stavu. Maloobchodní členové nemohou využívat program Essential Rewards ani plán odměňování. 3. Pokud si přejete, vyberte si své sady pro začátečníky (Starter) a Essential Rewards. 4. Přidejte do své objednávky jakékoli další produkty. 5. Pokračujte k pokladně a dokončete své přihlášení. 6. Začněte využívat pozoruhodných přínosů nejkvalitnějších produktů obohacených esenciálními oleji na světě!


Jak

OBJEDNAT

Objednávejte své oblíbené produkty Young Living rychle a bez námahy: 1. Obraťte se na svého místního distributora Young Living 2. Zavolejte na naše oddělení služeb zákazníkům. • Bezplatná telefonní linka: (pouze pro Spojené království): 0800 9179438 • Přímá linka: (zpoplatněná): 01480 710032 Bezplatné linky z veřejných telekomunikací: • Rakousko: 0800 296 205 • Německo: 08000 825049 • Švédsko: 0207 93400 • Španělsko: 900 812976 • Česká republika: 800144066 • Polsko: 0800005216 Pondělí až pátek 09:00–17:00, středa 09:00–16:00. ZAVŘENO o státních svátcích podle britského kalendáře. 3. Více informací najdete na stránkách youngliving.com Nezapomeňte na doplňující výhody, jestliže se stanete členem Young Living: • Sleva 24 % z maloobchodní ceny. • Zlevněné přepravné a produkt zdarma, jestliže se přihlásíte do měsíčního programu Essential Rewards. • Možnost získat provize a bonusy v lukrativním plánu odměn Young Living.


Bereme ochranu naší planety skutečně vážně. Náš nejmodernější výrobní postup zajišťuje nejčistší olej na planetě Zemi.

Tento postup jsme nazvali ®

Není to jen slogan – je to naše poslání.

Náš náročný patentovaný postup Seed to Seal® je to, co Young Living odlišuje od ostatních. Tímto postupem zajišťujeme, aby byla při výrobě každého jednotlivého produktu Young Living, který si objednáte, věnována taková pozornost kvalitě a udržitelnosti, jaká nemá ve světě obdoby. Tuto pečeť exkluzivity spatříte často na mnoha svých oblíbených produktech jako připomínku, že v každé kapce našich esenciálních olejů najdete nedostižitelnou čistotu a účinnost.

Více informací zjistíte u distributora Young Living:

Young Living (Europe) Ltd Third Floor, Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YS, Spojené království Tel: +44-1480-710032 Fax: +44-1480-862849 Číslo společnosti: 5299340

WORLD LEADER in ESSENTIAL OILS ™ Kód: 384942 CS v.1

Profile for Young Living Essential Oils

Young Living Europe Product Guide | CS  

Young Living Europe Product Guide | CS