Page 1

BROȘURA CUNOAȘTE-ȚI CONSTITUȚIA! 

u.ro www.yes-e s-eu.ro office@ye


ISBN: 978-606-93838-4-1 Young Europe Society Bilbor 2016

Finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul acestei publicații nu reflectă opinia oficială a Uniunii Europene.  Responasabilitatea pentru informațiile si imaginile exprimate in această publicație revin in totalitate autorului(lor).

Pagina 2


Această broșură a fost creată de cei 40 de participanți și 8 lideri decizionali în timpul proiectului Cunoaște­ți Constituția! care a avut loc în perioada 13­24 septembrie în localitatea Costinești, județul Constanta.       Asociația Young Europe Society este o organizație non­ guvernamentală, non­profit care iși propune să contribuie la dezvoltarea tinerilor inspirându­le ideea cetățeniei active.     Y.E.S promovează mobilitatea in și in afara Europei, educația non­formala și dialogul intercultural și incurajează capacitatea de inserție profesionala și implicarea tuturor tinerilor, ne facand referire la contextul lor educațional, social și cultural.

Pagina 3


CUPRINS De ce ? ...............................................5 Despre proiectul nostru.....................7 Erasmus+ ..........................................8 Obiectivele proiectului nostru ..........9 Din activitățile noastre....................13 Draftul politicii de tineret ..............17 Realizări ..........................................19 Ce lăsam în urmă? .........................21 Thank you! ....................................26 Contact ...........................................27 Pagina 4


De ce ? Conform unui sondaj elaborat de Institutul Român de Informare și Strategie în perioada 19­20 februarie 2015 se constată faptul ca pe plan național, cunoașterea drepturilor și obligațiilor cetățenești în rândul tinerilor este foarte redusă. Se observă faptul că tinerii cu vârstă cuprinsă intre 18 și 35 de ani au cele mai puține cunoștințe în domeniul Constituției.

Un exemplu elocvent în acest sens este reprezentat de faptul că dintre aceștia doar 4,1 % dintre ei au citit Constituția României în totalitate, 39,6 % au citit­o parțial în timp ce cea mai mare parte din ei, și anume 56,3 %, nu au citit Constituția deloc.

50%

Pagina 5


Așadar, privind aceste rezultate se constată necesitatea instituirii unui cadru optim necesar stimulării tinerilor în privința implicării ca cetățeni activi. Pornind de la premisa că tinerii dețin cheia dinamismului și prosperității democrației pentru a facilita dezvoltarea și competitivitatea Europei datorită potențialului de care aceștia dispun, și anume talentul, energia și creativitatea. Soluția pentru problematica cunoașterii constituției este capacitarea tinerilor și liderilor decizionali în vederea realizării unui draft de politică de tineret care să faciliteze accesul tinerilor către Constituție.

Pagina 6


DESPRE CE A FOST PROIECTUL NOSTRU...   Scopul proiectului nostru a fost organizarea unei întâlniri de tineri din diferite parți ale țarii, cu vârste între 18 și 30 de ani, într­ un cadru non­formal, în Costinești, Constanta, în perioada 13­24 septembrie pentru a creea cadrul unui dialog structurat pe tema Constituției. În decursul proiectului, cei 40 de participanți coordonați de 2 membrii ai echipei de proiect și 8 lideri decizionali au realizat un draft de politică de tineret care a facilitat conștientizarea drepturilor și obligațiilor cetățenești și implicit cunoașterea Constituției. Acest proiect a implicat atât tinerii participanți, cât și liderii decizionali prin tranziția de la un proces teoretic la unul practic care a pus în vizor rezultatul de a da capacitatea tinerilor de a se implica activ și practic în formularea unei politici de tineret de interes național

Pagina 7


ERASMUS+ Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport implementat în perioada 2014­2020. Intre 2014 și 2020 programul o sa ofere oportunități pentru    mai mult de 4 milioane de cetățeni europeni de a studia, a se   antrena, muncii, experimenta și practica voluntariat în afara granițelor.

Programul Erasmus+ urmarește: formarea de abilități.  dezvoltarea de cunoștințe, abilități, atitudini într­un context internațional precum și recunoașterea acestora.  îmbunatățirea antreprenoriatului. învățarea sau aprofundarea unor limbi străine.  conștientizarea importanţei și înțelegerea unor culturi noi. dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul  cooperării europene şi internaţionale. crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională. Pagina 8


Pe lângă abilitățile amintite anterior, prin proiect s­a dorit totodată formarea sau exersarea a 4 competente cheie, necesare în viața de zi cu zi oricărui cetățean. Prima dintre ele este comunicarea în limba materna, participanții proiectului având ocazia de a­și dezvolta limbajul în a identifica și interpreta articolele Constituției prin interacțiunea cu ceilalți participanți și lideri decizionali și totodată mărindu­și interesul fața de rezolvarea problemelor generate de nerespectarea drepturilor dar mai ales obligațiilor cetățenești.

Pagina 10


A doua competentă cheie dezvoltată de participanții proiectului a fost aceea de a învață sa înveți, iar aceștia, cu oportunitatea dialogurilor structurate și sesiunilor de reflexie zilnice și­au reglementat procesul de învățare atât propriu cât și de grup. Mai mult de atât, fiind implicați în diverse activități, participanții au învățat cum sa își gestioneze eficient timpul, sa rezolve probleme, sa asimileze, proceseze și sa își însușească cunoștințe noi.

Pagina 11


Ceea de­a treia competență dobândită de­a lungul programului este aceea de relaționare interpersonală și civică, care s­a realizat prin interacțiunea dintre participanți cu liderii de grup și experți din domeniul Constituției, această competență fiind necesară pentru o participare eficientă și constructivă la o viața socială.

Ultima dintre competențele urmărite în mod direct prin proiect a fost spiritul de inițiativă și antreprenoriat, participanții asumându­și responsabilități de a dezvolta o viziune strategică, de a stabili și realiza obiective și totodată de a­și dezvolta motivația de a reuși pe plan personal dar și comun. Pagina 12


Din activitatile noastre... Participanții au fost implicați activ pe tot parcursul activităților sub îndrumarea membrilor echipei, exprimându­și într­un cadru non­formal ideile și părerile, totodată implicându­se și în luarea deciziilor și în conlucrarea cu liderii decizionali în vederea realizării draftului de politica și a prezentei broșuri.

RISCURI SI SOLUTII

Pentru a preveni riscurile care ar putea apărea pe parcursul proiectului, participanții au fost implicați direct într­o activitate de identificare a riscurilor prin formarea a 4 grupe în cadrul cărora fiecare participant în parte și­a exprimat opiniile, ca mai apoi toate ideile sa alcătuiască o listă complexă.  Pagina 13


JOCURI DE ENERGIZARE Proiectul nostru a început cu activități de cunoaștere a numelor, a personalității fiecăruia și a continuat cu animarea participanților la începutul fiecărei sesiuni prin "jocuri" de energizare în aer liber propuse de către facilitator și de către tinerii oferiți ca voluntari cu scopul de a recapta atenția participanților când oboseala începe să apară.

Pagina 14


SESIUNILE DE REFLEXIE

 Pentru a facilita completarea individuala a Youthpass­ ului și sub coordonarea echipei de organizare, participanții au parcurs zilnic jurnale tipizate de activități. În conținutul acestora, tinerii au specificat aportul adus în desfășurarea activităților (prin intervenții, păreri, inițiative), precum și impactul pe care acestea le­au avut asupra lor, văzut prin prisma celor 8 competente cheie din Youthpass (comunicarea în limba maternă, a învața să înveți, aptitudini și competențe civice, etc.).

Pagina 15


CERTIFICAREA YOUTHPASS Prin intermediul acestei activități participanții au descoperit prin metoda lucrului în echipă importanța certificării Youthpass. Membrii din echipa de proiect împreună cu liderii decizionali și experții din domeniul constituțional au alcătuit opt categorii de competențe, iar participanții au fost invitați să descopere diferitele competente care pot fi dobândite în decursul proiectului.

La final am analizat împreună categoria destinată fiecărei competentă menționată. De asemenea aceștia au aflat și procedura prin care în zilele următoare au avut ocazia de a­și completa Youthpass­ul și au descoperit importanța reflectării personale în scopul analizării abilităților dobândite sau consolidate, prin intermediul jurnalelor de reflexie. Pagina 16


Pagina 17


Pagina 18


Realizări   Realizările sunt descrise de impactul pe care proiectul nostru se dorește a­l avea și este unul dublu, prevăzut pe termen scurt, mediu și lung:

IMPACTUL ASUPRA PARTICIPANȚILOR Participanților, pe termen scurt,  li s­a oferit, și cu ajutorul lor a fost întreținut, cadrul propice pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și de expunere a propriilor idei în cadrul grupurilor restrânse, în fața publicului și a liderilor decizionali, dobândind totodată capacitatea de a identifica probleme și de a căuta soluții la acestea într­un mod structurat. Participarea tinerilor în activitățile locale de informare și promovare legate de drepturile și îndatoririle cetățenești, împreună cu dezvoltarea  toleranței față de diversitatea culturală și deschiderea față de Erasmus+, constituie impactul pe termen mediu. 

Deși impactul pe termen lung nu va putea fi monitorizat, participanții contribuie la realizarea obiectivelor Erasmus+ și la  dezvoltarea unui spațiu european unit în diversitate. 

Pagina 19


IMPACTUL ASUPRA ORGANIZAȚIEI Impactul proiectului pe termen scurt asupra organizației noastre presupune creșterea capacității de implementare a proiectelor de tip cetățenesc, recrutarea de noi voluntari axați pe acest domeniu și stabilirea de noi legături între Y.E.S. și instituțiile din care provin liderii decizionali implicați în proiect. Pe termen mediu, datorita implicării active a tinerilor pe parcursul proiectului și a deschiderii către această temă, organizația își propune ca tema Constituției sa rămână în actualitate și în viitoarele proiecte. Prin desfășurarea acestui proiect am realizat cadrul propice pentru facilitarea dialogului structurat între tineri și lideri decizionali, facilitând și determinând  implicarea tinerilor în realizarea de politici, pe termen lung, contribuind la contextul în care se tine cont  de implicarea beneficiarilor direcți ai procesului de realizare a politicilor.

Pagina 20


CE LĂSĂM ÎN URMĂ ? Odată cu finalizarea proiectului și întoarcerea tuturor participanților în comunitățile locale, aceștia au intreprins acțiuni de diseminare pentru a răspândi rezultatele proiectului nostru de succes.

Prin ce mijloace ?  Realizarea unei platforme digitale pentru DEOR Realizarea de DVD­uri de diseminare  Realizarea de sesiuni de informare cu privire la drepturile și obligațiile cetățenești.  Comunicate de presă, publicate în agenții de știri naționale și locale. Realizarea unui video al proiectului.

Pentru cine ? Tineri din toate ariile geografice ale țării. Autorități din sectorul public și privat. Reprezentanți ai mass mediei. Membrii ai organizațiilor de tineret și din domeniul Dreptului Constituțional. Populația locală. Vizitatori on­line ai platformei pentru DEOR și pentru Video.

Pagina 21


“Experienta proiectului "Cunoaște­ți Constituția " a fost una unică, am cunoscut personaliăți diferite din multe regiuni ale țării cu care am petrecut momente de neuitat și totodata am acumulat cunostințe despre Constituția României in cadrul activităților non­formale.”                                                                  Enea Arina Valentina

Pagina 22


“În opinia mea acest proiect reprezintă un pas important către înțelegerea principiilor fundamentale ale constituției și recomand cu mare căldură să participe și alții în astfel de proiecte.”                   Musca Zold David Pagina 23


“Mulțumesc Comisiei Europene și Young Europe Society pentru oportunitatea de a fi aici, în Costinești, singura stațiune în care nu am fost pana acum, timpul de calitate, oamenii cu suflet ales și pasiunea pentru ceea ce fac, ne­au adus împreună.”                        Croitor Georgeta Victorița

Pagina 24


Pagina 25


THANK YOU!!!

Vrem sa spunem un călduros "MULȚUMESC" tuturor celor 40 de participanți care ni sau alăturat în proiectul "Cunoaște­ți Constituția!" care a avut loc în perioada 24 septembrie 3 octombrie, în Costinești, Constanta, România

Pagina 26


Contact Asociația Young Europe Society Adresa: Bilbor, Nr.367 A, Harghita 537020 România Telefon +40 (0)748 557 503 E­mail: office@yes­eu.ro Web: www.yes­eu.ro Coordonator proiect: Adrian­Dan Vîlcan

Pagina 27


Brosura cunoaste ti constitutia!  
Brosura cunoaste ti constitutia!  
Advertisement