Groep 5/6 - Thema 1 'Ritme in je lijf'

Page 1

THEMA 1 GROEP 5/6

Ritme Metropole op School F J I L E J IN

KLAPPEN STAMP MUZIE K

DRUMM E N FR

M I N I Q U I Z

EN

PERCO SSA

UITSALADE WI ST JE DAT

?

P

DE N E G N I W S DIT AN V S I E J K E WERKBO


Over dit werkboekje Klappen met je handen en stampen met je voeten. Dat kun je allebei in een ritme doen. In dit werkboekje leer je er alles over. En speel je vooral heel veel mee!

THEMA 1 GROEP 5/6

IJF IN JE L

itme R l Metropole op Schoo KLAPPEN DRUMMEN

PERCOSSA

FRUITSALADE

MINI QUIZ

STAMPEN MUZIEK

WIST JE DAT?

P

GENDE DIT SWIN VAN JE IS WERKBOEK

ALS JE ALLE OPDRACHTEN HEBT GEDAAN: -

Kun je verschillende ritmes uitvoeren. Herken je ritmes als je ze hoort. Weet je hoe je zelf fruit-ritmes maakt. Heb je kennisgemaakt met het Metropole Orkest en slagwerkgroep Percossa. - Weet je meer over slaginstrumenten, zoals de guiro en de maracas. - Heb je geleerd hoe je kunt samenspelen. - Kun je muziek maken met je lichaam.

LEGENDA Bekijk het filmpje

Je wilt meer weten over muziek

Luister naar muziek

Je gaat aan de slag met muziek

Je speelt een instrument

Bekijk en beluister muziek op www.metropoleopschool.nl


We e t je

Ritme in je lijf

uit het De trommel een et he e pj film mt uit sabar en ko West-Afrika.

luisteren

Heb je weleens gehoord van de Magische Muziekfabriek? Dat is een show vol met muziek, dans en theater van de slagwerkgroep Percossa en het Metropole Orkest. Percossa bestaat uit vier slagwerkers die elk voorwerp kunnen omtoveren tot instrument. Kijk en luister maar naar het filmpje. En beantwoord daarna de vragen!

Welk ritme speelt de muzikant aan het begin van het filmpje met een stok op een trommel?3

1

2

a.

03

MINI QUIZ

Kruis aan wat de slagwerkers van Percossa in het filmpje allemaal doen. Er zijn vijf antwoorden goed. Zingen Met hun vingers knippen Fluiten In hun handen klappen Gitaar spelen Trommelen Dansen Rappen

b. c.

EXTRA

me mee Speel het rit od op met een potlo ikant uz m De l. fe ta e voor. m rit t he lt spee daarna e m rit t Speel he t he et m samen publiek na!

3

Welke antwoord is juist? Een gitaar is een...

a. b. c.

Slaginstrument Snaarinstrument Toetsinstrument

MUZIKALE GEHEUGENTEST Elk plaatje hoort bij een onderdeel van het filmpje van Percossa met het Metropole Orkest. Maar wat is de goede volgorde? Zet de cijfers 1 tot en met 5 erbij en luister en kijk daarna nog een keer naar het filmpje. Wie had ze allemaal goed?

Trommelen op de gitaar

EXTRA!

Gitaar is stuk

Zingen

Voor- en naspelen

Dans met de gitaar

Bij welk onderde el begint h et Metropo le Orkest mee te sp elen?


04

Ritme in je lijf

doen

BEAT-MACHINE De muzikanten van Percossa gebruiken hun lichaam vaak als instrument. Met klappen, stampen en knippen maken ze swingende ritmes en strakke beats. Doe je mee? Volg de stappen. Voor je het weet, maak je samen met de klas een beat-machine.

1

Ga met de klas in een kring staan.

2

3

Geef om de beurt een klap door in de kring.

klap

klap

Wissel het doorgeven van een klap en een stamp af.

klap

klap

klap

stamp

4

EXTRA

Gaat stap 3 goed? Probeer dan eens deze beat!

5 Bedenk ook eigen klanken om door te geven. Schrijf de klanken die je bedacht hebt op de stippellijntjes.

stamp

klap

klap

stamp

stamp

stamp

TIP

Bekijk op de site een filmpje van Perc ossa met klap ritmes.


Ritme in je lijf

Verdeel de klas in twee groepen en speel mee met de muzikanten uit het filmpje. Iedere groep heeft een eigen ritme. Lukt het om helemaal gelijk te spelen? Maak dan samen met de muzikanten een ritme-soep en speel de ritmes door elkaar!

ZING MEE MET PERCOSSA Samba Song Curtimos no Samba Nãu podemos parar (2x) Akaba de tocar No meu coração (2x) Zo spreek je de woorden uit: Koertimoesh noe Samba Nou podemoesh parar (2x) Akaba di tokar Noe meeuw korasau (2x)

TIP

Oefen de tekst en de melo die van d e Samba S ong doo r mee te z ingen me t de oefen -versie o p de webs ite.

doen

05


06

Ritme in je lijf

leren

ALLES OVER PERCOSSA van agwerkgroep is die Dat Percossa een sl t je nu. rument maakt, wee st in n ee p er w or vo elk

MAAR WIST JE OOK DAT...

ELS EN RENE HETEN? NI IC ER EM ILL , NW JA S , ER EL SP ER DE VI ZIKANTEN IN PARIJS? MU AT RA ST S AL EN NN GO BE IT OO ZE KEN MET EEN RIT IJ EL RG VE N GE LIN EL ST OR VO N HU ZE achte laag, maken onverw Ze gaan omhoog, om p. ko de IN DE ACHTBAAN? bochten en gaan ineens over N DE WERELD HALEN? VA EN EK HO LE AL T UI EN EE ID N HU ZE n.

Van Afrika tot Japa

D PERCUSSIE KOMT? DE NAAM PERCOSSA VANinsHEtruTmeWOnteORn die je bespeelt door erop p van n Percussie is een groe ze vaak tegen in ee schudden. Je komt te ee erm te slaan of st. het Metropole Orke band of orkest. Zoals

EXTRA

ord der wo Een an rcussie is e voor p erk of g sla w ten. trumen g sla ins


Ritme in je lijf

SLA JE SLAG!

07

leren

EXTRA

Hieronder zie je tien instrumenten. Zijn het slaginstrumenten? Kleur het rondje groen. Horen ze bij een andere instrumentengroep? Kleur het rondje rood. Weet je ook de naam van het instrument? Schrijf hem op!

op de Bekijk filmpje e h e t websit erk voor Slagw r slagee nog m enten. instrum

WIE VAN DE VIER? Tijd om slaginstrumenten in actie te zien. Kijk en luister naar de filmpjes op de site. Je ziet steeds vier instrumenten. Maar een speelt er niet mee. Hoor jij welke dat is?

1

In filmpje 1 speelt dit instrument niet mee:e:

a. b. c. d.

Maracas Tamboerijn Bekkens Guiro

2 Welk instrument speelt niet mee in filmpje 2? a. b. c. d.

Marimba Pauk Guiro Maracas

3

Dit instrument speelt niet mee in filmpje 3:

a. b. c. d.

Tamboerijn Pauk Bekkens Marimba

TIP

Nu je de sla de namen van gins kent, trumenten kun je invull ze en vorig e

bij d opdra e cht!


Opdracht: Componeren Componeer een fruit-ritme door de fruit-kaartjes in een zelfbedachte volgorde te leggen.

Opdracht: Noteren

Test je muzikale geheugen! Hoe ging het fruit-ritme uit het filmpje ook alweer?

Maak je eigen fruit-kaartjes. Knip de kaartjes uit en teken op zes kaartjes het volgende fruit: peer, ananas, ananas, kokosnoten, appel en appel. Schrijf daarna de lettergrepen van de woorden met streepjes ertussen op de stippellijntjes.

Speel het fruit-ritme mee met de muzikanten uit het filmpje. Door de fruit-woorden hardop mee te zeggen, kun je het ritme beter onthouden. Probeer het met de hele klas gelijk te spelen!

ap-pel

Opdracht: Fruit-kaartjes tekenen

Ritmefestival

Van spelen tot dansen: welke route kies jij?

Ritme in je lijf

Opdracht: Fruit-ritme spelen

Tijdens het ritmefestival duik je in de wereld van de fruit-ritmes. Speel een fruit-ritme mee met de muzikanten uit het filmpje. En teken je eigen fruit-kaartjes. Stippel daarna met juf of meester een route uit. Je kunt alleen, in een groepje en met de hele klas aan de slag!

08 doen


Opdracht: Fruitsalade! Gebruik alle fruit-ritmes en fruit-dansen voor een spetterende presentatie! Bedenk samen met je klas een goede vorm voor de presentatie. Begint iedereen samen? Of gaat eerst elk groepje apart? En hoe eindigt de presentatie?

Gebruik het fruit-ritme uit de opdracht Componeren. Bedenk voor ieder stuk fruit een ander geluid en maak zo je eigen fruit-dans. Je mag je hele lichaam gebruiken! Op de website staan voorbeeld-filmpjes.

Gebruik het fruit-ritme uit de opdracht Noteren. Bedenk voor ieder stuk fruit een ander geluid en maak zo je eigen fruit-dans. Je mag je hele lichaam gebruiken! Op de website staan voorbeeld-filmpjes.

Maak d e prese ntatie nog fe estelijk e r m et specia le f Een kle ruit outfits! ding-g roepje kan de outfits ontwer pen en /of maken .

TI P

Opdracht: Fruit-dans 2

Hoe klinkt het ritme als je het samen met je groepje tegelijk klapt?

Opdracht: Fruit-dans 1

Leg de getekende fruit-kaartjes op de goede volgorde. Luister en kijk daarna nog een keer naar het filmpje. Lukt het om het fruit-ritme samen met je groepje te klappen?


10

Ritme in je lijf

interview

Damian ken je misschien van Superkids. Daar liet hij aan heel Nederland zien hoe goed hij kan drummen.

Drummen is supervet ‘Toen ik twee jaar was, tikte ik al op alles wat ik tegenkwam. Met potloden op pennenbakjes en met m’n vingers op tafels. Mijn ouders gaven me kinderdrumstellen, maar die sloeg ik allemaal kapot. Daarom kreeg ik op mijn vijfde een echt drumstel. Mijn eerste drumleraar begreep niet hoe zo’n klein jongetje al zo goed kon drummen. Hij gaf me moeilijke nummers mee, maar ook die had ik snel onder de knie. Via die leraar werd ik gevraagd voor Superkids. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. Maar toen ik hoorde dat Johnny de Mol en Wendy van Dijk het presenteerden, snapte ik dat het serieus was. Tijdens de show heb ik met mijn grote voorbeeld Hans Eijkenaar opgetreden. Hij speelt in veel bands, bijvoorbeeld in die van Anouk en Trijntje Oosterhuis. Dat hij mijn hard en strak speelt, vind ik te gek.

DA M I A N

‘Ik wil eigen b and oprich ten’

Bij Superkids heb ik voor het eerst in een band gespeeld. Dat is nog best lastig omdat je als drummer het tempo van een nummer aangeeft. Maar ik vond het zo leuk dat ik nu zelf ook een band aan het oprichten ben. Ik heb al een gitarist en ben nog op zoek naar een bassist en een zanger. Mijn droom is om later veel grote optredens te geven met goede muzikanten. En ik wil aan iedereen laten zien dat drummen supervet is!’

TI P

een Bekijk van n e d optre op de n ia Dam e! websit


Ritme in je lijf

doen

11

NAAMKLAPPEN Nu je weet hoe je fruit-namen klapt, is het tijd voor de volgende stap. Kun jij de namen van je familieleden, huisdieren of buren klappen?

1

Bedenk welke drie namen je straks wilt klappen. Dat kan bijvoorbeeld de naam van je moeder, broer, nicht, hond, buurman of goudvis zijn. Het is leuk als je korte namen afwisselt met lange namen.

2

Teken de mensen en dieren die je bedacht hebt op kaartjes. De kaartjes vind je op de website

3

Schrijf hun namen in klap-lettergrepen eronder.

4

Klap alle namen in een beat achter elkaar!

TI P

Vraag de me die je h nsen geteke ebt nd om met je mee te klappe n.

Kopieer de kaartjes of knip ze uit! Wil je meer kaartjes? Ga naar de website en print het werkblad.

Dit is mijn:

Dit is mijn:

Dit is mijn:

Naam in lettergrepen

Naam in lettergrepen

Naam in lettergrepen


Nu je meer weet over ritmes en slaginstrumenten, leer je in het volgende nummer alles over filmmuziek! En over de films waarin het Metropole Orkest meespeelt.

1 2 2

3

5

6

4 THEMA 2

GROEP 5/6

Film

EN MUZIEK

Metropole op School

HO STORYB ORSPE OARD L OPTRED DI EN EREN COMP FILMONIST

STOMM E FILM

DIT IS EEN STOMME FILM EN... ACTIE! ZELF AAN DE SLAG WAT DOET EEN SOUND DESIGNER? FILMMUZIEK: VAN NUL TOT NU ZO MAAK JE EEN SCÈNE SPANNEND!

DE NI EUW GELU IDEN EW ILDE RNIS

GELUIDS EFFE MINI QU CT IZ

DIT SWINGENDE WERKBOEKJE IS VAN

KUN JE N IET ZO LANG WA CHTEN? BEZOEK A LVAST DE SITE!

Ga verder online Ben jij nog niet uitgespeeld of uitgezongen? Op www.metropoleopschool.nl vind je nog meer muzikale filmpjes en opdrachten. Voor thuis én in de klas!