Page 1

5

Dakbestrating 2009

D A K B E S T R AT I N G 2 0 0 9

Kijlstra bv Vianen De Limiet 23, Postbus 1, 4130 EA Vianen T 0347 365900 F 0347 377508 Drachten Tussendiepen 28, Postbus 23, 9200 AA Drachten T 0512 585300 F 0512 524754 E info@kijlstra.eu I www.kijlstra.eu

De kunst van het alledaagse


Inhoudsopgave Inleiding Algemene informatie Ballastlagen en looppaden (bl) Algemeen BL-systeemomschrijvingen: BL1 daksysteem BL2 daksysteem BZ4 daksysteem KZ4 daksysteem Verkeerspublieke en particuliere ruimtes Algemeen VR-systeemomschrijvingen: BN1 daksysteem BZ1 daksysteem BZ2 daksysteem KN1 daksysteem KZ1 daksysteem KZ2 daksysteem

2

Parkeerdaken

3-7

34-43

Productoverzicht en prijzen RoofDeck tegels Betontegels Tegeldragers Randafwerking rubbergranulaat en bivoegfix EasyRoll Kruisstukken

8 10 12 14 16 18

20 20 22 24 26 28 30 32

1

44 46 52 56 62 64 66


Dakbestrating

Inleiding In dit boekwerkje vindt u alles over de dakbestrating van Kijlstra.

uit voorraad leverbaar is en waar (mogelijk) levertijd op zit.

Onder algemene informatie vindt u zaken die voor u met name bij het bestellen van belang zijn.

In het product- en prijsoverzicht vindt u naast de hierboven genoemde codering ook de verpakkingseenheden en gewichten.

De indeling van alle Kijlstra dakbestratingssystemen is in 3 groepen: • Ballastlagen en looppaden • Verkeerspublieke en particuliere ruimtes • Parkeerdaken Elk hoofdstuk begint met een eenvoudige keuzematrix. Zo kunt u snel, op basis van de toepassing en de door u gekozen dakbedekking, een verantwoorde keuze maken uit systemen die zich reeds jaren hebben bewezen.

Indien uw praktijksituatie in deze documentatie niet teruggevonden kan worden adviseren wij u altijd contact op te nemen met een van onze dakspecialisten. Zij zullen u graag met een technisch goed en uitvoerbaar advies van dienst zijn. Onze afdeling dakbestrating is bereikbaar op 06 - 29028511 (buitendienst) en 0347 - 365926 (binnendienst). Wij vertrouwen erop met deze uitgave te voldoen aan de vraag uit de markt om een duidelijke “alles-in-één” documentatie en wensen u veel leesplezier.

Door de S, L en M codering die wij toegevoegd hebben aan onze producten, is voor u nu in één oogopslag te zien wat 2


Algemene informatie

Algemene informatie Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en geldig vanaf 1 mei 2009.

DEELLEVERINGEN Alle prijzen in volle vrachten van 28,5 ton of meer. Voor een afroep groter dan 28,5 ton (welke door ons wordt geleverd in meer dan één vracht) geldt geen deelleveringstoeslag. Voor onderbelading, dus afroepen kleiner dan 28,5 ton, geldt een deelleveringstoeslag van € 45,00.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijswijzigingen voorbehouden. Hiermee vervallen alle voorgaande prijzen. De meest actuele informatie vindt u op www.kijlstra.eu

LOSADRES Alle prijzen gelden voor één losadres; voor elk extra losadres wordt € 45,00 in rekening gebracht.

Betaling 30 dagen netto, renteberekening 1% per maand. Prijzen franco werk op de auto in Nederland m.u.v. de Waddeneilanden, voor zover berijd- en bereikbaar per vrachtauto; dit ter beoordeling van onze chauffeur.

LOSTIJD Maximaal 1 uur. Wachturen voor normaal transport € 75,00 per uur.

3


Dakbestrating TIJDLEVERINGEN Voor tijdleveringen van (deel)vrachten geldt de volgende toeslag: • 0 tot 5 ton € 225,00 • 5 tot 15 ton € 150,00 • 15 tot 28,5 ton € 75,00 (De deelleveringstoeslag van € 45,00 is hierbij inbegrepen).

PALLETTOESLAG Pallets worden gefactureerd. Franco retourname alleen vanaf magazijn (niet vanaf werk) met een minimum van 50 stuks. Retourgenomen pallets worden na controle en akkoordbevinding door Kijlstra gecrediteerd. Stenen-pallets: € 24,00; creditering bij onbeschadigd retour € 20,00. Tegel-pallets: € 11,00; creditering bij onbeschadigd retour € 10,00. Beschadigde pallets, waarbij vervanging of reparatie noodzakelijk is, worden voor maximaal 50% gecrediteerd.

RETOUREN Niet mogelijk. De praktijk heeft geleerd dat retour gehaalde producten van de werken meestal beschadigd en/of vuil zijn. De kosten van uitsorteren, transport en reiniging zijn hierdoor te hoog.

CERTIFICATEN Bouwelementen: nr. K 12768, Tegels: nr. K 2048, Dakterrastegels: nr. K 2276, Banden: nr. K 2077

4


Algemene informatie BETEKENIS VAN DE PRODUCTCODES: S

standaard op voorraad

L

soms op voorraad

M xxx

aanmaak op maat, afnameverplichting minimale bestelhoeveelheid (xxx)

Toelichting: S Standaard-product. Dit product ligt standaard op voorraad en kan bij normale bestelhoeveelheden binnen 3x 24 uur worden afgeroepen. Geen minimum afname. Wel geldt er voor kleine deelleveringen een deelleveringstoeslag.

M Maak-product. Dit product ligt niet op voorraad en wordt speciaal op bestelling, alleen voor u geproduceerd. Derhalve geldt er een afnameverplichting voor de gehele bestelling. Nabestellingen van kleine hoeveelheden zijn niet mogelijk; houdt u derhalve bij de bestelhoeveelheid rekening met knipverlies etc. Per artikel geldt een minimale bestelhoeveelheid, welke in de prijslijst staat vermeld. Ook veranderingen en deelannuleringen van bestellingen zijn niet mogelijk.

L Levertijd-product. Dit product kan op voorraad liggen, maar dit wordt niet gegarandeerd. Afroepen dienen derhalve ruim van tevoren plaats te vinden. Geen minimum afname. Wel geldt er voor kleine deelleveringen een deelleveringstoeslag.

5


Dakbestrating Kijlstra produceert en levert een compleet programma dakbestrating voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in de woning- en utiliteitssector. De daktegels worden o.a. toegepast op balkons, (grote) terrassen, dakpromenades en galerijen. Het EasyPark-systeem wordt toegepast voor parkeerdaken. Fabricage Kijlstra standaard dakbestrating wordt in eigen fabriek geproduceerd. Het standaardprogramma is daardoor vrijwel altijd direct uit voorraad leverbaar. Voor speciale kleuruitvoeringen staat een levertijd.

Uitvoering Kijlstra RoofDeck daktegels zijn voorzien van een facetrand en op alle hoeken voorzien van een verdikking, waardoor meer dan voldoende ruimte voor waterafvoer ontstaat. Hoeknokken zorgen voor een onbelemmerde afvloeiing van hemelwater in horizontale richting. De oppervlakte is dicht. De leveringsmogelijkheden zijn in de tabellen aangegeven; andere kleuren op aanvraag.

Kwaliteit Kijlstra daktegels worden geleverd met KOMO-certificaat. De productie geschiedt volledig automatisch met optimale verdichting. Kwaliteitscontrole vindt plaats in eigen laboratorium met geavanceerde apparatuur, die periodiek wordt geijkt. Productie volgens de huidige NENnormen.

Voordelen Kijlstra daktegels bieden een uitstekende bescherming voor de onderliggende lagen. Zonlicht kan niet direct inwerken op de dakhuid, schadelijke UV-stralen worden geweerd. Zonnewarmte wordt 6


Algemene informatie overdag geabsorbeerd en 's nachts weer afgegeven; hierdoor blijft thermische werking van de onderliggende lagen tot een minimum beperkt. De hoek-nokken en waterdoorlatende voorzieningen zorgen voor een ongestoorde afvoer van water, een droge loopvloer en een goede ventilatie en beluchting onder de tegels. Dit laatste is vooral van belang bij een 'omgekeerd dak'.

staan. Oer is een natuurlijke verontreiniging en het is niet te voorkomen dat er mogelijkerwijs in enkele procenten van onze tegels dergelijke vlekken voorkomen. Doorgaans zijn deze vlekken echter zo gering in aantal en grootte dat ze niet als storend worden ervaren. Het is niet aan te bevelen om de vlekken met agressieve middelen te behandelen, aangezien deze het oppervlak van de daktegels kunnen aantasten.

Witte en bruine uitslag Op daktegels kunnen soms witte en bruine vlekken ontstaan. Deze vlekken zijn inherent aan het betonprodukt. Kijlstra kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Het uittreden van kalk kan soms storende witte vlekken veroorzaken. Het gaat hier om een natuurlijk proces, dat niet is te voorkomen. Na verloop van tijd verdwijnen deze vlekken vanzelf, o.a. door de invloed van (regen)water. Als gevolg van oer in het verwerkte zand en cement, kunnen er bruine oervlekken op de betontegels ont-

Maten in mm, tenzij anders aangegeven. 7


Dakbestrating

8


Ballastlagen en looppaden

9


Dakbestrating

Ballastlagen en looppaden (bl) Algemeen Vaak is het ballasten van daken noodzakelijk, enerzijds omdat losliggende dakbedekkingsystemen dit vereisen, anderzijds omdat regelgeving ten aanzien van windbelasting dit verplicht stelt. Ook daken die niet geballast hoeven te worden dienen vaak toch toegankelijk te worden gemaakt voor inspectie en onderhoud van technische installaties. Te denken valt hierbij aan industriĂŤle-en utiliteitsbouw waar de daken geen verblijfsruimtes zijn en vele technische units bevatten. Bij deze toepassingen is duurzaamheid het belangrijkste criterium. Daarnaast speelt gewicht een belangrijke rol. Omdat dit type dak geen verblijfsruimte is zijn

zaken als schoonhouden en esthetische eisen van minder belang. Daarom wordt vaak gekozen voor een betontegel in vlakke uitvoering waarbij de dikte van de tegel bepaald wordt door berekeningen uit uw windbelastingsprogramma. In situaties waar de dakconstructie geen gewichtstoename toelaat wordt soms gekozen voor een oplossing in rubbergranulaat. Kijlstra heeft voor deze toepassingen een aantal dakbestratingssystemen ontwikkeld waarmee u uiterst efficiĂŤnt en kostenbewust randzones en dakvlakken kunt ballasten en looppaden kunt aanleggen.

10


Ballastlagen en looppaden Deze systemen worden al jaren toegepast en zijn om het u gemakkelijk te maken in de systeemkeuzematrix weergegeven: Systeemkeuzematrix:

product:

ondergrond

bitumineus kunststof of omgekeerd dak

gebruiksbelasting licht normaal zwaar normaal zwaar

RoofDeck Light

EasyRoll

bl1

bl2

betontegel 400x600 500x500 600x600

bz4 kz4

Gebruiksbelasting: Licht = < 5,9 Kn Normaal = < 6,5 Kn Zwaar = < 17 Kn De gegeven belastingen zijn gebaseerd op een drukpunt ø 100mm in het midden van de tegel.

11


Dakbestrating

BL-systeem omschrijvingen BL1

RoofDeck Light 300x300x35 mm grijs op plakzegels rond 100 mm. Voor bitumineuze ondergrond.

Voordelen • Optimale waterafvoer • Licht van gewicht • Dichte oppervlaktestructuur • Eenvoudig aan te brengen • Eenvoudig schoon te maken • Uit voorraad leverbaar • Komo-gekeurd betonproduct

Omschrijving Het BL1 systeem is geschikt voor niet frequent gebruikte looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een koud-of warmdak-constructie met een bitumineuze dakbedekking en een klein formaat tegel met een laag gewicht. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de constructie van de tegel, de plakzegel zorgt voor een goede hechting van de tegels onderling en aan de ondergrond. Op deze wijze wordt een stabiele lichte dakbestrating gecreëerd.

Productgegevens • RoofDeck Light, afmeting: 300x300x35 mm • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: voorzien van hoeknokken hoog 9 mm • Zijkanten: hoeknokken voorzien van verdikkingen • Gewicht: 64 kg/m2 12


Ballastlagen en looppaden â&#x20AC;˘ Plakzegel rond 100 mm Kern van glasvezel, bekleed met coating van speciale bitumen

Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast zijn.

Toelaatbare belasting â&#x20AC;˘ Max. puntbelasting: 5,9 kN

1 RoofDeck Light 300 x 300 x 35 mm 2 plakzegel rond 100 mm 3 dakbedekking 4 isolatie 5 dragende constructie

1 3 2 4

BL1

5

13


Dakbestrating BL2

EasyRoll, dik 10 of 15 mm. Voor bitumineuze ondergrond.

• Koudebestendig tot -120°C • Warmtebestendig tot +300°C (kortstondig) • Shore-hardheid: A= 48 • Breuktreksterkte: 0,33 N/mm2 • Rek bij max. trekspanning: 36% • Brandklasse: B2 volgens DIN 4102

Omschrijving Het BL2 systeem is de oplossing voor weinig gebruikte looppaden waar tegels te zwaar zijn en in het ontwerp uitgegaan is van een bitumineuze dakbedekking. Het BL2 systeem bestaat uit PUgebonden rubbergranulaat, bij voorkeur in de afmeting 600x5000 mm, wat partieel verkleefd kan worden aan de ondergrond middels koude kleefstof.

Standaard diktes • 10 of 15 mm, overige diktes op aanvraag Aandachtspunten De bitumineuze ondergrond moet schoon en vlak zijn. De EasyRoll uitrollen in maximale lengtes van 5 m'. Bij lengtes groter dan 5 m' een voeg van minimaal 180 mm hanteren tussen 2 op elkaar aansluitende rollen. Dit in verband met het opvangen van rek en het creëren van waterdoorlaat. Afhankelijk van de positie van het looppad ten opzichte van de hemelwaterafvoeren is het soms noodzakelijk meer

Voordelen • Superlicht in gewicht • Korte levertijd • Afwijkende maatvoering mogelijk • Eenvoudig aan te brengen Productgegevens • EasyRoll, PU-gebonden rubbergranulaat, soortelijk gewicht ca. 713 kg/m3 14


Ballastlagen en looppaden voegen te creĂŤren om de waterafvoer niet te belemmeren. Bevestiging door middel van koude kleefstof om de meter en aan de einden.

1 EasyRoll dik 10 of 15 mm 2 dakbedekking 3 isolatie

1

4 dragende constructie 3

BL2

2

4

15


Dakbestrating BZ4

grootformaat betontegel grijs komo, gelegd op rubbergranulaat tegeldragers. Voor bitumineuze ondergrond.

• Goede ventilatie en beluchting onderliggende lagen • Eenvoudig aan te brengen • Eenvoudig schoon te maken • Uit voorraad leverbaar • Komo-gekeurd betonproduct

Omschrijving Het BZ4 systeem is geschikt voor intensief gebruikte looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een grootformaat tegel die naast de beloopbaarheid als belangrijkste functie het ballasten van de dakbedekking heeft. Het gewicht dat door uw windbelastingsprogramma wordt bepaald kan eenvoudig door aanpassing van dikte in de betontegel worden teruggevonden. De hemelwaterafvoer wordt niet belemmerd door de combinatie van tegel en tegeldrager.

Productgegevens • Betontegel: afmeting 400x600 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 500x500 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 600x600 in 70 of 80 mm dik • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: vlak • Zijkanten: voorzien van vellingkanten • Gewicht: 50 mm: 120 kg/m2 60 mm: 141 kg/m2 70 mm: 165 kg/m2 80 mm: 188 kg/m2

Voordelen • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Diverse gewichten per m2 mogelijk 16


Ballastlagen en looppaden â&#x20AC;˘ Tegeldragers van PU-gebonden rubbergranulaat, dikte 15 mm â&#x20AC;˘ Tegeldragers afmetingen: bij tegels 400x600: tegeldrager 200x200 mm bij tegels 500x500: tegeldrager 200x200 mm bij tegels 600x600: tegeldrager 300x300 mm

Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast en vlak zijn.

1 grootformaat betontegel 2 rubbergranulaat tegeldrager 3 dakbedekking 4 isolatie 5 dragende constructie

1

3 2 4

BZ4

5

17


Dakbestrating KZ4

grootformaat betontegel grijs komo, gelegd op tegeldragers HP. Voor kunststof of omgekeerd dak.

• Eenvoudig schoon te maken • Korte levertijd • Komo-gekeurd betonproduct Productgegevens • Betontegel: afmeting 400x600 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 500x500 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 600x600 in 70 of 80 mm dik • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: vlak • Zijkanten: voorzien van vellingkanten • Gewicht: 50 mm: 120 kg/m2 60 mm: 141 kg/m2 70 mm: 165 kg/m2 80 mm: 188 kg/m2

Omschrijving Het KZ4 systeem is geschikt voor intensief gebruikte looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een grootformaat tegel die naast de beloopbaarheid als belangrijkste functie het ballasten van de dakbedekking heeft. Het KZ4 systeem leent zich in het bijzonder voor omgekeerd dakconstructies en op kunststof dakbedekking. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de combinatie van tegel en tegeldrager. Voordelen • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Goede ventilatie en beluchting onderliggende lagen • Eenvoudig aan te brengen

• Tegeldrager HP. Dikte 15 mm. Opnieuw gevulcaniseerd rubbergranulaat, soortelijk gewicht: 1090 kg/m3. Bij toepassing van deze dragers treedt geen weekmakersmigratie op bij temperaturen onder de 50° C. 18


Ballastlagen en looppaden â&#x20AC;˘ Tegeldrager afmetingen: bij tegels 400x600: tegeldrager 200x200 mm bij tegels 500x500: tegeldrager 200x200 mm bij tegels 600x600: tegeldrager 300x300 mm

Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast en vlak zijn.

1 grootformaat betontegel 2 tegeldrager HP 3 isolatie 4 grindballast

1

5 dakbedekking

4 3

6

6 dragende constructie

2 5

KZ4 19


Dakbestrating

Verkeers publieke en particuliere ruimtes

Algemeen Van een verkeerspublieke ruimte is sprake wanneer het te bestraten dakoppervlak vrij toegankelijk is voor publiek en er frequent "lichte verkeersbewegingen" plaats vinden. Bij "lichte verkeersbewegingen" moet u denken aan winkelwagens, steekkarren e.d. Bij dit type ruimtes

is het goed functioneren van de dakbestrating het belangrijkste criterium. Daarnaast moet schoonmaken snel en efficiĂŤnt kunnen plaatsvinden en onderliggende afvoeren moeten eveneens snel en gemakkelijk bereikbaar zijn voor inspectie en onderhoud. Omdat esthetische eisen hier een minder belangrijke rol 20


Verkeerspublieke en particuliere ruimtes spelen wordt vaak gekozen voor een grijze tegel met dichte slijtvaste deklaag. Omdat deze ruimtes kunnen variëren van balkons en galerijen tot dakterrassen en pleinen zijn ze, afhankelijk van de aard van toepassing, ingedeeld in 2 gebruiksbelastingklassen. Gebruiksbelasting "normaal" is gebaseerd op een puntbelasting tot 6,5 kN. Gebruiksbelasting "zwaar" is gebaseerd

op een puntbelasting tot 17 kN. Kijlstra heeft op basis van deze toepassingen een aantal dakbestratingssystemen ontwikkeld waarmee u uiterst efficiënt verkeerspublieke en particuliere ruimtes kunt inrichten. Deze systemen hebben zich in de loop der jaren bewezen en zijn om het u gemakkelijk te maken in de systeemkeuzematrix weergegeven:

Systeemkeuzematrix: product:

ondergrond bitumineus kunststof of omgekeerd dak

gebruiksbelasting normaal zwaar normaal zwaar

RoofDeck 3030

RoofDeck 5050

betontegel 400x600 500x500 600x600

bz1

bz2

kz1

kz2

bn1 kn1

Gebruiksbelasting: Licht = < 5,9 Kn Normaal = < 6,5 Kn Zwaar = < 17 Kn De gegeven belastingen zijn gebaseerd op een drukpunt ø 100mm in het midden van de tegel.

21


Dakbestrating

VR-systeem omschrijvingen BN1

RoofDeck 3030 300x300x45 mm grijs komo op plakzegels rond 110 mm. Voor bitumineuze ondergrond.

Voordelen • Laag gewicht • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Goede ventilatie en beluchting onderliggende lagen • Beperking thermische werking van onderliggende lagen • Eenvoudig aan te brengen • Eenvoudig schoon te maken door smalle ononderbroken voeg • Uit voorraad leverbaar • Komo-gekeurd betonproduct

Omschrijving Het BN1 systeem is geschikt voor terrassen, galerijen, looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een koud-of warmdak-constructie met een bitumineuze dakbedekking en een klein formaat tegel met een laag gewicht. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de constructie van de tegel. De plakzegel zorgt voor een goede hechting van de tegels onderling en aan de ondergrond. Op deze wijze wordt een stabiele dakbestrating gecreëerd.

Productgegevens • RoofDeck 3030 afm.: 300x300x45 mm • Bovenzijde: slijtvaste deklaag 22


Verkeerspublieke en particuliere ruimtes zijn. De aan te brengen dakbedekking bij voorkeur in de zgn. terrasdekking aanbrengen, in ieder geval de toplaag gestuikt aanbrengen om een zo vlak mogelijke ondergrond te creëren. Afschot beperken tot max. 2 tegenovergestelde richtingen. De aangebrachte dakbestrating langs de randen goed strak opsluiten door middel van paszagen en drukverdeelstroken van rubbergranulaat dik 15 mm. Bij verlopende randen en/of smalle restruimtes de ruimte tussen drukverdeelstrook en tegel opvullen met bivoegfix. Passtukken bij voorkeur zagen uit zaagtegels en ter plaatse van in-en uitgangen niet kleiner dan 150 mm.

• Onderzijde: voorzien van hoeknokken hoog 15 mm • Zijkanten: hoeknokken voorzien van verdikkingen • Gewicht: 75 kg/m2 • Plakzegel rond 110 mm. Kern van glasvezel, bekleed met coating van speciale bitumen. Toelaatbare belasting • Max. puntbelasting: 6,5 kN gebaseerd op een drukpunt Ø 100 mm in het midden van de tegel. Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast

1 2 3 4 5 6 7

4 3

1

5 2

6

BN1

7

23

RoofDeck 3030 300x300x45 mm plakzegels rond 110x3 mm rubbergranulaat drukverdeelstrook bivoegfix dakbedekking isolatie dragende constructie


Dakbestrating BZ1

onderliggende lagen • Beperking thermische werking van onderliggende lagen • Eenvoudig aan te brengen • Eenvoudig schoon te maken door smalle ononderbroken voeg

RoofDeck 5050 500x500x60 mm grijs komo op plakzegels rond 200 mm. Voor bitumineuze ondergrond.

Omschrijving Het BZ1 systeem is geschikt voor intensief gebruikte terrassen, galerijen, looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een koud-of warmdak-constructie met een bitumineuze dakbedekking en een grootformaat tegel. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de constructie van de tegel. De plakzegel zorgt voor een goede hechting van de tegels onderling en aan de ondergrond. Op deze wijze wordt een stabiele dakbestrating gecreëerd.

Productgegevens • RoofDeck 5050 afm.: 500x500x60 mm • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: voorzien van hoeknokken hoog 15 mm • Zijkanten: hoeknokken voorzien van verdikkingen • Gewicht: 120 kg/m2 • Plakzegel rond 200 mm. Kern van glasvezel, bekleed met coating van speciale bitumen.

Voordelen • Geschikt voor intensief gebruik • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Goede ventilatie en beluchting

Toelaatbare belasting • Max. puntbelasting: 17 kN gebaseerd op een drukpunt Ø 100 mm in het midden van de tegel.

24


Verkeerspublieke en particuliere ruimtes Afschot beperken tot max. 2 tegenovergestelde richtingen. De aangebrachte dakbestrating langs de randen goed strak opsluiten door middel van paszagen en drukverdeelstroken van rubbergranulaat dik 15 mm. Bij verlopende randen en/of smalle restruimtes de ruimte tussen drukverdeelstrook en tegel opvullen met bivoegfix. Passtukken bij voorkeur zagen uit zaagtegels en ter plaatse van in-en uitgangen niet kleiner dan 250 mm.

Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast zijn. De aan te brengen dakbedekking bij voorkeur in de zgn. terrasdekking aanbrengen, in ieder geval de toplaag gestuikt aanbrengen om een zo vlak mogelijke ondergrond te creĂŤren.

1 RoofDeck 5050 500x500x60 mm 2 plakzegels rond 200 mm 3 rubbergranulaat drukverdeelstrook 4 bivoegfix

4 3

1

5 dakbedekking 6 isolatie 7 dragende constructie

5 2

6 7

BZ1 25


Dakbestrating BZ2

grootformaat betontegel grijs komo, gelegd op verstelbare tegeldragers model PV. Voor bitumineuze ondergrond.

• Eenvoudig schoon te maken door smalle ononderbroken voeg • Korte levertijd • Komo-gekeurd betonproduct

Omschrijving Het BZ2 systeem is geschikt voor intensief gebruikte terrassen, galerijen, looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een grootformaat tegel die zonder de ondergrond te volgen zuiver vlak en strak kan worden aangebracht. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de combinatie van tegel en tegeldrager.

Productgegevens • Betontegel: afmeting 400x600 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 500x500 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 600x600 in 70 of 80 mm dik • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: vlak • Zijkanten: voorzien van vellingkanten • Gewicht: 50 mm: 120 kg/m2 60 mm: 141 kg/m2 70 mm: 165 kg/m2 80 mm: 188 kg/m2

Voordelen • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Goede ventilatie en beluchting onderliggende lagen • Beperking thermische werking van onderliggende lagen • Eenvoudig aan te brengen

• Verstelbare tegeldragers model PV. In hoogte verstelbaar van 30 tot 190 mm. Type afhankelijk van in te stellen hoogte, voor de beschikbare hoogtes en typeaanduidingen zie pagina 59. 26


Verkeerspublieke en particuliere ruimtes â&#x20AC;˘ Tegeldrager: max. puntbelasting: 10 kN

De opstand dient voorzien te worden van een extra laag dakbedekking, omdat de tegels hier tegenaan gelegd worden. De aangebrachte dakbestrating langs de randen goed strak opsluiten door middel van paszagen. Passtukken niet kleiner dan 340 mm.

Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast en vlak zijn.

1 2 3 4 5

1

2 3 4

BZ2

5

27

grootformaat betontegel verstelbare tegeldrager dakbedekking isolatie dragende constructie


Dakbestrating KN1

RoofDeck 3030 300x300x45 mm grijs komo op tegeldragers HP afm. 100x100x10 mm. Voor kunststof of omgekeerd dak.

• Beperking thermische werking van onderliggende lagen • Eenvoudig aan te brengen • Eenvoudig schoon te maken door smalle ononderbroken voeg • Uit voorraad leverbaar • Komo-gekeurd betonproduct

Omschrijving Het KN1 systeem is geschikt voor terrassen, galerijen, looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een klein formaat tegel met een laag gewicht. Het KN1 systeem leent zich in het bijzonder voor omgekeerd dakconstructies en op kunststof dakbedekking. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de constructie van de tegel. De tegeldrager bevat geen stoffen die kunststof of isolatie kunnen aantasten.

Productgegevens • RoofDeck 3030 afm.: 300x300x45 mm • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: voorzien van hoeknokken hoog 15 mm • Zijkanten: hoeknokken voorzien van verdikkingen • Gewicht: 75 kg/m2 • Tegeldrager HP: Opnieuw gevulcaniseerd rubbergranulaat afmeting 100x100x10 mm. Basismateriaal: rubber, soortelijk gewicht 1090 kg/m3. Bij toepassing van deze dragers treedt geen weekmakersmigratie op bij temperaturen onder de 50° C.

Voordelen • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Goede ventilatie en beluchting onderliggende lagen 28


Verkeerspublieke en particuliere ruimtes Toelaatbare belasting â&#x20AC;˘ Max. puntbelasting: 6,5 kN gebaseerd op een drukpunt Ă&#x2DC; 100 mm in het midden van de tegel.

De aangebrachte dakbestrating langs de randen goed strak opsluiten door middel van paszagen en drukverdeelstroken van HP rubbergranulaat dik 15 mm. Passtukken bij voorkeur zagen uit zaagtegels en ter plaatse van in-en uitgangen niet kleiner dan 150 mm.

Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast en zo vlak mogelijk zijn. Afschot beperken tot max. 2 tegenovergestelde richtingen.

1 2 3 4 5 6

1

6

3 2 4 5

KN1 29

RoofDeck 3030 300x300x45 mm tegeldrager HP kunststof dakbedekking isolatie dragende constructie drukverdeelstrook HP dik 15 mm


Dakbestrating KZ1

RoofDeck 5050 500x500x60 mm grijs komo, op tegeldragers HP afm. 200x200x10 mm. Voor kunststof of omgekeerd dak.

• Eenvoudig aan te brengen • Eenvoudig schoon te maken door smalle ononderbroken voeg • Uit voorraad leverbaar • Komo-gekeurd betonproduct

Omschrijving Het KZ1 systeem is geschikt voor intensief gebruikte terrassen, galerijen, looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een kunststof dakbedekking of een omgekeerddak-constructie en een grootformaat tegel. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de constructie van de tegel, de tegeldrager bevat geen stoffen die kunststof of isolatie kunnen aantasten.

Productgegevens • RoofDeck 5050 afm.: 500x500x60 mm grijs Komo • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: voorzien van hoeknokken hoog 15 mm • Zijkanten: hoeknokken voorzien van verdikkingen • Gewicht: 120 kg/m2 • Tegeldrager HP: Opnieuw gevulcaniseerd rubbergranulaat afmeting 200x200x10 mm. Basismateriaal: rubber, soortelijk gewicht 1090 kg/m3. Bij toepassing van deze dragers treedt geen weekmakersmigratie op bij temperaturen onder de 50° C.

Voordelen • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Goede ventilatie en beluchting onderliggende lagen • Beperking thermische werking van onderliggende lagen 30


Verkeerspublieke en particuliere ruimtes Toelaatbare belasting â&#x20AC;˘ Max. puntbelasting: 17 kN gebaseerd op een drukpunt Ă&#x2DC; 100 mm in het midden van de tegel.

De aangebrachte dakbestrating langs de randen goed strak opsluiten door middel van paszagen en drukverdeelstroken van HP rubbergranulaat dik 15 mm. Passtukken bij voorkeur zagen uit zaagtegels en ter plaatse van in-en uitgangen niet kleiner dan 250 mm.

Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast en vlak zijn. Afschot beperken tot max. 2 tegenovergestelde richtingen.

1 2 3 4 5 6

1

6

3 2 4 5

KZ1 31

RoofDeck 5050 500x500x60 mm tegeldrager HP kunststof dakbedekking isolatie dragende constructie drukverdeelstrook HP dik 15 mm


Dakbestrating KZ2

grootformaat betontegel grijs komo, gelegd op verstelbare tegeldragers model PV. Voor kunststof of omgekeerd dak.

• Korte levertijd • Komo-gekeurd betonproduct Productgegevens • Betontegel: afmeting 400x600 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 500x500 in 50, 60 of 80 mm dik • Betontegel: afmeting 600x600 in 70 of 80 mm dik • Bovenzijde: slijtvaste deklaag • Onderzijde: vlak • Zijkanten: voorzien van vellingkanten • Gewicht: 5 cm: 120 kg/m2 6 cm: 141 kg/m2 7 cm: 165 kg/m2 8 cm: 188 kg/m2

Omschrijving Het KZ2 systeem is geschikt voor intensief gebruikte terrassen, galerijen, looppaden e.d. waarbij in het ontwerp de voorkeur uitgaat naar een grootformaat tegel die zonder de ondergrond te volgen zuiver vlak en strak kan worden aangebracht. Het hemelwater wordt snel en efficiënt afgevoerd door de combinatie van tegel en tegeldrager. Voordelen • Optimale waterafvoer • Dichte oppervlaktestructuur • Uitstekende UV-bescherming • Goede ventilatie en beluchting onderliggende lagen • Beperking thermische werking van onderliggende lagen. • Eenvoudig aan te brengen

• Verstelbare tegeldragers model PV. In hoogte verstelbaar van 30 tot 190 mm. Type afhankelijk van in te stellen hoogte, voor de beschikbare hoogtes en typeaanduidingen zie pagina 75. • Tegeldrager: max. puntbelasting: 10 kN 32


Verkeerspublieke en particuliere ruimtes Aandachtspunten De ondergrond moet voldoende drukvast en vlak zijn. De aangebrachte dakbestrating langs de randen goed strak opsluiten door middel van paszagen.

Passtukken niet kleiner dan 340 mm. De opstand voorzien van een beschermstrook, omdat hier de tegels tegenaan gelegd worden.

1 grootformaat betontegel 2 verstelbare tegeldrager 3 dakbedekking

1

4 isolatie 5 dragende constructie 2 3 4

KZ2

5

33


Dakbestrating

34


Parkeerdaken

35


Dakbestrating

EasyPark 9090 parkeerdaksysteem

Bestrating op topniveau Het EasyPark 9090 parkeerdaksysteem in het formaat 900 x 900 mm is inmiddels een succesvolle aanvulling op het dak-tegelassortiment van Kijlstra. Het systeem bestaat uit grootformaat tegels van 900 x 900 x 80 mm en tegeldragers van opnieuw gevulcaniseerd rubbergranulaat met ge誰ntegreerde nokken. De grootformaat tegels zijn gemaakt uit beton. Aan de onderzijde zijn de tegels voorzien van uitsparingen, die corresponderen met de nokken van de tegeldragers. Aan de zijkanten zijn de tegels voorzien van afstandhouders waardoor te allen tijde een vlotte afvoer van hemelwater gegarandeerd is. De tegels onderscheiden zich door een uitzonderlijk hoge sterkte, slijtvastheid en belastbaarheid. Naast standaard grijs zijn de tegels op aanvraag ook leverbaar in de kleuren rood, antraciet en paars.

het systeem. Elke tegeldrager houdt, door middel van de nokken, de hoeken van vier tegels bij elkaar. Zo ontstaat een hechte verbinding van alle tegels onderling waardoor zelfs onder zware belasting, zoals bij hard remmen of in bochten, de tegels niet verschuiven. De tegeldrager beschermt daarnaast de dakhuid of isolatielaag en zorgt voor voldoende ventilatie en uitdamping van het onderliggende pakket. EasyPark 9090 wordt bij voorkeur in omgekeerd dak-principes toegepast.

De unieke tegeldrager vormt de basis van 36


Parkeerdaken

E a s y Pa r k 9 0 9 0 p a r k e e r d a k s y s t e e m biedt opvallende extra voordelen Snel en gemakkelijk plaatsen De afmetingen van de tegels en het toepassen van tegeldragers, maken snelle en gemakkelijke plaatsing mogelijk.

Veilig rijden en lopen De deklaag van de tegels biedt bij zowel droog als nat weer goede grip voor voetganger en automobilist.

Zeer strak resultaat EasyPark 9090 waarborgt een strak en vlak tegeldek, dat esthetisch volkomen verantwoord is.

Goede kwaliteit/prijs verhouding EasyPark 9090 biedt hoge kwaliteit, maar zorgt er ook voor dat door een uitgekiende productiemethode de kosten laag blijven. 37


Dakbestrating Uit voorraad leverbaar De grootformaat betontegels in grijze uitvoering zijn uit voorraad leverbaar. Tegels en tegeldragers zijn dus op het juiste moment op de juiste plaats. Gekleurde tegels worden op aanvraag snel geleverd.

Productgegevens: Toepassing EasyPark 9090 voor zowel kleine parkeerdaken als voor frequent bereden parkeerdaken bij grote utiliteitsprojecten zoals winkelcentra, veilinggebouwen en ziekenhuizen, etc.

Besteksomschrijving Zie www.kijlstra.eu voor de bestekservice van EasyPark 9090 (gecontroleerd door STABU)

Toelaatbare belasting EasyPark 9090 is geschikt voor parkeerdaken met een maximaal voertuiggewicht van 3200 kg.

Onderdeel Tegel beton Nokkendrager gevulcaniseerd rubbergranulaat

Dikte (mm)

Horizontale afmetingen (mm)

Gewicht in kg.

80

900 x 900

155 p/st.

25

Ă&#x2DC; 400

4,03 p/st.

Totale systeemhoogte excl. isolatie 105 mm. 38


Parkeerdaken Aandachtspunten: 1. Voor het goed functioneren van het parkeerdaksysteem is het van groot belang dat de ondergrond waarop het systeem wordt geïnstalleerd zo vlak mogelijk is. Hiertoe moet de vlakheid van de onderconstructie aan bepaalde eisen voldoen (zie onderconstructie) en moet de toplaag van de dakbedekking bij voorkeur gestuikt worden uitgevoerd. 2. Zowel het koud-, warm-, en omgekeerddak zijn in principe toe te passen onder het parkeerdaksysteem. Het omgekeerd-daksysteem heeft daarbij de voorkeur, omdat de waterdichte laag optimaal is beschermd. 3. Het afschot dient bij voorkeur te worden aangebracht in maximaal twee tegenovergestelde richtingen, dus niet naar alle zijden. 4. Het is van groot belang dat het parkeerdaksysteem bij alle opstanden, hellingbanen e.d. goed strak aansluit door middel van drukverdeelstroken van polyurethaan gebonden rubber-

granulaat, in een dikte van minimaal 15 mm. Grotere randen dienen te worden opgevuld met goed verdichte bivoegfix. 5. Bij de aansluiting met de oprit alleen tegels toepassen van 900 x 600 mm of groter. Onderconstructie: • De vlakheid van de onderconstructie moet worden bepaald met behulp van een rechte stalen rei met een lengte van tenminste 1,8 m. Het hoogteverschil tussen de rei en de onderconstructie mag niet meer dan 3 mm bedragen. • De onderconstructie moet een afschot hebben in de richting van de hemelwaterafvoeren van maximaal 16 mm/m1 in niet meer dan twee tegenovergestelde richtingen. Omgekeerd-dak • Op het dakbedekkingsysteem een isolatielaag aanbrengen van geëx39


Dakbestrating trudeerd polystyreen (XPS) met een druksterkte van minimaal 700 kPa bij 10% vervorming. In halfsteens verband gelegd in zodanige dikte dat voldaan wordt aan de vereiste warmteweerstand van de constructie. De platen onderling en tegen opstanden en dergelijke strak aansluiten, zonder naden.

â&#x20AC;˘ Tijdens de isolatiewerkzaamheden moet het isolatiemateriaal zodanig verspreid op het werk zijn opgeslagen, dat wordt beantwoord aan geldende eisen ter beperking van brandoverslag, respectievelijk ter vereenvoudiging van brandbestrijding. â&#x20AC;˘ Op de isolatielaag het systeem monteren met nokkendragers. Passtukken mogen bij op- en afritten niet smaller zijn dan 600 mm en op het overige deel van het parkeerdak niet smaller dan 300 mm.

40


Parkeerdaken

41


Dakbestrating

E a s y Pa r k 9 0 9 0 parkeerdaksysteem: • 900 x 900 mm betontegel, aan onderzijde voorzien van speciale uitsparingen voor tegeldrager • Unieke tegeldrager van opnieuw gevulcaniseerd rubbergranulaat met geïntegreerde nokken • Alle betontegels zijn onderling verbonden: weglopen van de tegels niet mogelijk • Optimale bescherming van de dakisolatie en/of dakbedekking • Uitstekende afwatering, uitdamping en ventilatie

• Demontabel: afvoeren simpel bereikbaar • Zeer strak, esthetisch verantwoord resultaat • Milieuvriendelijk: onderdelen opnieuw bruikbaar en recyclebaar • Perfecte prijs/kwaliteit verhouding • Uit voorraad leverbaar

42


Parkeerdaken

standaard grijs

rood

antraciet

paars

43


Dakbestrating

44


Productoverzicht en prijzen

45


Dakbestrating

RoofDeck Light

300 x 300 x 35

9

26

3 mm

Detail aansluiting tussen 2 tegels

RoofDeck 3030

300 x 300 x 45

15

30

3 mm

Detail aansluiting tussen 2 tegels 46


Productoverzicht en prijzen

RoofDeck 5050

500 x 500 x 60

15

45

3 mm

Detail aansluiting tussen 2 tegels

RoofDeck

RoofDeck zaagtegel

300 x 300 x 35 (Light) 300 x 300 x 45 (3030) 500 x 500 x 60 (5050)

300 x 300 x 35 300 x 300 x 45 500 x 500 x 60

47

RoofDeck 300 x 150 x 45


Dakbestrating

RoofDeck type

tegelprijzen

afmeting omschrijving in cm

code gewicht in aantal kg per m2 per m2

aantal per pak

prijs per m2

30x30x3,5 Light 30x30x3,5 30x15x3,5

grijs grijs zaagtegel grijs

S L L

64 64 64

11 11 22

68 68 136

14,05 14,05 21,20

3030

30x30x4,5 30x30x4,5 30x15x4,5

grijs grijs zaagtegel grijs

S L L

75 75 75

11 11 22

52 52 104

14,50 14,50 21,30

5050

50x50x6 50x50x6 50x25x6

grijs grijs zaagtegel grijs gezaagd

S L L

120 120 120

4 4 8

19 19 50

18,80 18,80 38,25

30x30x4,5 rood 3030 30x30x4,5 zwart Color Grijstinten op aanvraag

M S

75 75

11 11

52 52

18,65 18,65

50x50x6 rood 5050 50x50x6 zwart Color Grijstinten op aanvraag

M S

120 120

4 4

19 19

22,95 22,95

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

*

*

* * geen kleurechte deklagen

Kleurtegels worden in plastic hoezen verpakt.

48


Productoverzicht en prijzen

- Geen kleurechte deklagen - Kleurtegels worden in plastic hoezen verpakt

49


Dakbestrating

50


Productoverzicht en prijzen

51


Dakbestrating

Betontegels 30/30 afmeting in cm

omschrijving

30x30x4,5 komo grijs 30x30x4,5 komo rood 30x30x4,5 komo zwart 30x30x5 komo grijs 30x30x6 komo grijs 30x30x7 komo grijs 30x30x8 komo grijs Andere kleuren en diktes op aanvraag *

*

prijzen code

gewicht in kg per m2

aantal per m2

aantal per pak

prijs per m2

S L L L S L S M

105 105 105 121 138 168 198

11 11 11 11 11 11 11

52 52 52 46 38 34 30

8,15 11,45 11,45 8,80 9,45 10,50 11,20

* * geen kleurechte deklagen

Kleurtegels worden in plastic hoezen verpakt.

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

52


Productoverzicht en prijzen

Betontegels 30/15 afmeting in cm

omschrijving

prijzen

code

gewicht in kg per m2

aantal per m2

aantal per pak

prijs per m2

105 138 198

22 22 22

104 76 60

10,05 11,35 22,80

30x15x4,5 komo grijs S 30x15x6 komo grijs S 30x15x8 komo grijs L Andere kleuren en diktes op aanvraag M

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

53


Dakbestrating

Betontegels 50/50 afmeting omschrijving in cm 50x50x5 komo grijs 50x50x6 komo grijs 50x50x8 komo grijs komo rood 50x50x5 komo zwart 50x50x5 Andere kleuren en diktes op aanvraag *

*

prijzen code

gewicht in kg per m2

aantal per m2

aantal per pak

prijs per m2

S S L L L M

120 141 188 120 120

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

23 19 15 20 20

10,85 12,55 16,50 14,55 14,55

* * geen kleurechte deklagen

Kleurtegels worden in plastic hoezen verpakt.

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

54


Productoverzicht en prijzen

Betontegels 40/60 afmeting in cm

omschrijving

prijzen

code

gewicht in kg per m2

aantal per m2

aantal per pak

prijs per m2

120 141 188

4,17 4,17 4,17

23 19 15

10,50 12,10 15,90

40x60x5 komo grijs S 40x60x6 komo grijs S 40x60x8 komo grijs L Andere kleuren en diktes op aanvraag M

Betontegels 60/60 afmeting in cm

omschrijving

60x60x7 60x60x8

komo grijs komo grijs

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

prijzen

code

gewicht in kg per m2

aantal per m2

aantal per pak

prijs per m2

L L

165 188

2,78 2,78

17 15

15,90 17,35

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

55


Dakbestrating

Tegeldragers Kijlstra levert tegeldragers gemaakt van rubbergranulaat. Voor bitumineuze ondergronden wordt gebruik gemaakt van polyurethaan gebonden rubbergranulaat volgens onderstaande specificatie. Basismateriaal:

polyurethaanrubbergranulaat Soortelijk gewicht: ca. 710 kg/m3 Koudebestendig: tot -120 gr. C Warmtebestendig: tot +300 gr. C (kortstondig) Shore-hardheid: A = 48 Breuksterkte bij trekbelasting: 0,33 N/mm2. Rek bij max. trekspanning: 36% Brandklasse: B2 volgens DIN 4102

56


Productoverzicht en prijzen

Tegeldragers HP Voor kunststof ondergronden wordt gebruik gemaakt van opnieuw gevulcaniseerd rubbergranulaat volgens onderstaande specificatie. Basismateriaal: Soortelijk gewicht: Koudebestendig: Warmtebestendig: Shore-hardheid: Breuksterkte bij trekbelasting: Rek bij max. trekspanning: Brandklasse: Weekmakersverlies:

Tegeldragers voor kunststof ondergronden worden aangeduid met de letters HP (harde persing). Alleen deze tegeldragers kunnen zonder toevoeging op kunststof ondergronden worden toegepast. HP-tegeldragers kunnen uiteraard ook op bitumineuze ondergronden worden toegepast.

rubber ca. 1090 kg/m3 tot -40 gr. C. tot +100 gr. C. A = 52 3 N/mm2. 15% B2 volgens DIN 4102 geen weekmakers migratie bij temperaturen onder 50 gr. C.

57


Dakbestrating

Tegeldragers rubbergranulaat PU-gebonden rubbergranulaat persing 710 kg/m3

prijzen

Opnieuw gevulcaniseerde rubbergranulaat persing 1090 kg/m3 (HP)

afmeting in mm

code

aantal per pak

prijs per stuk

code

aantal per pak

100x100x10 100x100x15 100x100x20

S S S

135 90 72

0,16 0,28 0,36

L L

135 90

0,27 0,39

150x150x10 150x150x15 150x150x20

S S S

60 40 32

0,40 0,61 0,80

L L

60 40

0,65 0,98

200x200x10 200x200x15 200x200x20

S S S

30 20 16

0,72 1,07 1,43

L L

30 20

0,99 1,51

300x300x15

L

10

2,42

L

10

3,90

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

58

prijs per stuk


Productoverzicht en prijzen

Verstelbare tegeldragers

prijzen

type

hoogteregeling van - tot -

code

aantal per pak

PV 3/5/+C3/4T PV 5/9+C3/4T PV 9/13+C3/4T PV 11/15+C3/4T PV 15/19+C3/4T

30 - 50 mm 50 - 90 mm 90 - 130 mm 110 - 150 mm 150 - 190 mm

S S M 50 M 40 M 40

50 50 50 40 40

1,79 2,14 2,34 2,47 2,58

C3/4T D E80

losse bovenplaat verlengstuk eind verlengstuk tussen

S M 50 M 50

50 50 50

0,37 0,53 0,53

PV 3/5+C3/4T

PV 5/9+C3/4T

prijs per stuk

D PV 15/19+C3/4T

PV 9/13+C3/4T

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

PV 11/15+C3/4T

C3/4T

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

59

E80


Dakbestrating

Plakzegels

kern van glasvezel met zachte bitumen

Plakzegels worden gebruikt bij RoofDeck tegels. Plakzegels mogen nooit zonder meer op kunststof dakbedekking worden toegepast. Raadpleeg van te voren uw dakbedekkingsleverancier.

60


Productoverzicht en prijzen

Plakzegels

prijzen

afmeting in mm

code

aantal per doos

rond 100x3 rond 110x3 rond 200x3

S S S

450 450 150

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

61

prijs per stuk 0,18 0,20 0,33


Dakbestrating

Randafwerking rubbergranulaat Om zijdelingse druk op te vangen en de dakopstanden te beschermen worden rubbergranulaat drukverdeelstroken volgens onderstaande specificatie toegepast.

Drukverdeelstroken mogen niet zonder toepassing van een scheidingslaag tegen kunststof ondergronden gebruikt worden in verband met weekmakersmigratie. Raadpleeg van te voren uw dakbedekkingsleverancier.

Basismateriaal:

polyurethaanrubbergranulaat Soortelijk gewicht: ca. 713 kg/ m3 Koudebestendig: tot -120 gr. C. Warmtebestendig: tot +300 gr. C. (kortstondig) Shore-hardheid: A = 48 Breuksterkte bij trekbelasting: 0,33 N/mm2. Rek bij max. trekspanning: 36% Brandklasse: B2 volgens DIN 4102

Formaat in mm 1200x45x15 Formaat in mm 1200x60x15 1200x80x15

62


Productoverzicht en prijzen

Randafwerking rubbergranulaat

prijzen

afmeting in mm

code

prijs per stuk

1200x45x15 1200x60x15 1200x80x15

L L L

1,85 2,45 3,25

Bivoegfix Bivoegfix is een fijnkorrelig koudasfaltmengsel dat toegepast kan worden om de vrije ruimte tussen de tegels en de drukverdeelstrook en/of rand op te vullen. Bivoegfix wordt gebruiksklaar geleverd in zakken van 25 kg., is gemakkelijk verwerkbaar zonder voorbehandeling, milieuvriendelijk en blijvend flexibel. Verwerking is onder vrijwel alle weersomstandigheden mogelijk mits vorstvrij. Na het aanbrengen dient het oppervlak goed verdicht te worden met een stamper of dergelijke. Hierdoor S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

wordt een perfecte hechting verkregen. Bivoegfix is geschikt voor recycling. Soortelijk gewicht ca. 1400 kg./m3. Bivoegfix kan niet zonder scheidingslaag op kunststof ondergronden worden toegepast in verband met weekmakers-migratie. Raadpleeg van te voren uw dakbedekkingsleverancier. Zak 25 Kg L Prijs per zak 11,65

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

63


Dakbestrating

EasyRoll EasyRoll wordt op rol geleverd volgens hiernaast weergegeven specificatie.

Basismateriaal:

polyurethaanrubber Soortelijk gewicht: ca. 710 kg/ m3 Koudebestendig: tot -120 gr. C. Warmtebestendig: tot +300 gr. C. (kortstondig) Shore-hardheid: A = 48 Breuksterkte bij trekbelasting: 0.33 N/mm2. Rek bij max. trekspanning: 36% Brandklasse: B2 volgens DIN 4102

Easyroll is een ideale lichtgewicht oplossing voor het creĂŤren van looppaden of op andere plaatsen waar de dakbedekking beschermd moet worden. Zowel voor permanent als tijdelijk gebruik.

EasyRoll kan niet zonder scheidingslaag op kunststof ondergronden worden toegepast in verband met weekmakersmigratie. Raadpleeg van te voren uw dakbedekkingsleverancier. (Is als bouwmat herbruikbaar) Voor verwerking zie pag 14/15. 64


Productoverzicht en prijzen

EasyRoll

prijzen

breedte in mm

code

lengte in m

m2 per rol

gewicht per rol in kg.

prijs per m2

10 15 20

1200 1200 1200

L L L

10 10 10

12 12 12

88 133 176

18,00 23,95 31,95

10 15 20

600 600 600

L L L

10 10 10

6 6 6

44 66 88

18,00 23,95 31,95

dikte in mm

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

M xxx

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

65


Dakbestrating

Kruisstukken Kruisstukken worden toegepast om betontegels zonder waterdoorlatende voorziening geschikt te maken als dakbestrating. Kruisstukken zijn gemaakt van p.v.c. en verkrijgbaar in 2 afmetingen: - klein (65 x 19 x 7 mm) voor tegels met een dikte boven 25 mm en een voegbreedte van 7 mm. - groot (100 x 35 x 4 mm) voor tegels met een dikte vanaf 50 mm een voegbreedte van 4 mm.

Kruisstuk klein: Afmetingen kruisstuk groot: 65 x 19 x 7 mm

Kruisstuk groot: 100 x 35 x 4 mm

66


Productoverzicht en prijzen

Kruisstukken afmeting

code

groot pvc voeg 4 mm klein pvc voeg 7 mm

S = standaard op voorraad L = soms op voorraad

prijzen

M xxx

prijs 100 stuks 115,00 12,00

L L

= aanmaak op maat, afnameverplichting, minimale bestelhoeveelheid (xxx)

67


Dakbestrating

Notities

68


5

Dakbestrating 2009

D A K B E S T R AT I N G 2 0 0 9

Kijlstra bv Vianen De Limiet 23, Postbus 1, 4130 EA Vianen T 0347 365900 F 0347 377508 Drachten Tussendiepen 28, Postbus 23, 9200 AA Drachten T 0512 585300 F 0512 524754 E info@kijlstra.eu I www.kijlstra.eu

De kunst van het alledaagse

Dakbestrating  

Dakbestrating

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you