Page 1

Pr a c er e a l i z o wa n ewr a ma c hz a j ę ćwI n s t y t u c i eDz i e n n i k a r s t wai K o mu n i k a c j i Sp o ł e c z n e j Un i we r s y t e t uWr o c ł a ws k i e g o 1 . Ós mys e z o ns e r i a l u„ Go t o wen aws z y s t k o ”-n o t a t k ap r a s o wa ; n o t a t k an ab l o g ; s c e n a r i u s zd z i a ł a ńn aF B; s c e n a r i u s ze v e n t u 2 . “ Z d r o wi e j ws o p o c i e ”-k a mp a n i aP Rmi a s t aSo p o t 3 . “ Ma t u r z y s t o , Ma t u r z y s t k o !Wy z wa l a mymy ś l i ! ”-k a mp a n i aP RI n s t y t u t uDz i e n n i k a r s t wai K o mu n i k a c j i Sp o ł e c z n e j Un i we r s y t e t uWr o c ł a ws k i e g o 4 . “ Re c e p t an ama r z e n i ar e a l i z o wa n ezp a s j ą ”-s c e n a r i u s zfi l muk o r p o r a c y j n e g oHa s c o L e k 5 . P e l i k a n-Wi n d y k a c j a-o p r a c o wa n i ep l a n ud ł u g o t e r mi n o wy c hd z i a ł a ńP R;o p r a c o wa n i ep l a n ud z i a ł a ńk r y z y s o wy c h 6 . “ Kj a kKAJ AK”-p r z e p r o j e k t o wa n i ep r z e wo d n i k ak a j a k o we g op oWr o c ł a wi u Ur s z u l aSt r ą k u k u p i s i e wi c z @g ma i l . c o m t e l . 7 9 3 4 8 2 7 2 1

















„Wyzwalamy myśli!”

I.

ANALIZA SYTUACJI WYJŚCIOWEJ

Gdzie jesteśmy? - analiza sytuacji wyjściowej Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się placówek naukowych i dydaktycznych nie tylko w Uniwersytecie Wrocławskim lecz także w skali ogólnopolskiej. Siedziba Instytutu znajduje się przy Placu Grunwaldzkim. Aktualnie na kierunku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej studiuje blisko 2500 studentów. Placówka oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie dziennym i zaocznym. Poza grupą stałych pracowników, Instytut zatrudnia grono specjalistów-praktyków z zakresu: dziennikarstwa, reklamy, public relations, brandingu, marketingu, nowych mediów, fotografii. Instytut dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego od 2010r. kształci w 8 specjalnościach:  Public Relations  Projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji  Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne  Dziennikarstwo prasowe  Dziennikarstwo sportowe  Creative Writing  Fotografia Dziennikarska, Reklamowa i Artystyczna  Nowe Technologie Multimedialne Oferuje również studia w języku angielskim:  Journalism and Public Relations studies in English (planowo od 2011r) Są to studia zarówno I jak I II stopnia.

Głównym narzędziem komunikacji z otoczeniem jest strona internetowa Instytutu. Od niedawna placówka posiada także swoje konto na Facebooku, które przekazuje głównie informacje zamieszczane na stronie. Szczegółowa analiza witryny znajduje się w charakterystyce narzędzi komunikacyjnych. Aktywności promocyjno-wizerunkowe Instytut to m.in.:  

dotychczas

podejmowane

przez

konkursy (np. fotograficzny „okularnicy”) warsztaty dla licealistów – (np. z zakresu Communications Design)

    

spotkania poza instytutem – (np. cykl „komunikacje w rozmowie”) stała współpraca z mediami. Konferencje, festiwale (np. Chamlet, Adconference) Stypendia dla najlepszych, Erasmus projekty międzynarodowe (np. miedzynarodowe warsztaty medialne w Oerlinghausuen)

Liczba miejsc na studiach I stopnia to: 1. studia stacjonarne:  liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą 81  liczba miejsc dla kandydatów ze starą maturą 9 2. studia zaoczne  liczba miejsc dla kandydatów z nową maturą 261  liczba miejsc dla kandydatów ze starą matur 29 Liczba kandydatów na studia stacjonarne I stopnia w poprzedniej rekrutacji (2010/2011) wyniosła 1675, na jedno miejsce było 18,6 kandydatów. Na studia niestacjonarne przeprowadzona była druga tura rekrutacji. Na studiach stacjonarnych w roku ubiegłym uruchomione zostały 4 specjalności: Dziennikarstwo prasowe, Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, Creative Writing, Public Relations. Na studiach niestacjonarnych otworzonych zostało 6 specjalności: Dziennikarstwo sportowe(1gr), Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne(2gr), Creative Writing(1gr), Public Relations(2gr), Projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji(2gr), fotografia(1gr)

Wnioski:  dziennikarstwo cieszy się dużym zainteresowaniem  prezentuje szeroki wachlarz specjalności w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i poszukiwanie pracy  otworzono specjalności dziennikarskie  nie otwarto tych, które nie są stricte związane z dziennikarstwem  brak zaufania kandydatów do jakości oferowanych przez instytut nowych specjalności  niedoinformowanie – potencjalni studenci nie wiedzieli nic o nowych specjalnościach  dziennikarstwo jest kojarzone ze specjalnościami wyłącznie dziennikarskimi

2


„Wyzwalamy myśli!”

Analiza konkurencji:

Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna można podjąć na kilkuset uczelniach – publicznych i niepublicznych w Polsce. Oferowane przez Instytut specjalności: Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, Dziennikarstwo prasowe, Dziennikarstwo sportowe, Creative Writing są dostępne na wielu z nich. Jednakże Studia na Uniwersytecie Wrocławskim mogą być wyjątkowo atrakcyjne, Uniwersytet plasuje się w czołówce – zajmuje czwarte miejsce w ogólnopolskim rankingu Uniwersytetów przeprowadzonych przez Perspektywy. Siłą Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego jest możliwość wyboru przedmiotów z różnych obszarów dziennikarstwa oraz z nowoczesnych specjalności dostępnych w ofercie Instytutu. Jako jedna z nielicznych – wrocławska placówka proponuje kandydatom studia dziennikarskie w języku angielskim (wśród uczelni państwowych tylko Uniwersytet Warszawski posiada taką opcję). Uniwersytet Wrocławski oferuje unikatową ofertę kształcenia łącząc kierunek Dziennikarstwo z nowymi specjalnościami. W Polsce niepłatne studia z zakresu fotografii czy nowych mediów można podjąć w niewielu miastach, co więcej zazwyczaj głównie na uczelniach artystycznych lub filmowych, wymagają one już dużej wiedzy i doświadczenia od kandydatów. Również Wśród uczelni niepublicznych kierunki te nie są popularne, więc także studia zaoczne w Instytucie stanowią konkurencyjną ofertę dla uczelni niepaństwowych.

Konkurencja - uczelnie posiadające specjalność fotografia i/lub design Uczelnie niepaństwowe 1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Specjalności: web design, fotografia i realizacja obrazu 2. Dolnośląska Szkoła Wyższa Specjalność: fotografia w multimediach 3. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Specjalność fotografia i techniki multimedialne 4. Wrocław Design Institute Specjalności: Design w komunikacji, Fotografia, Grafika i design 5. Szkoła wyższa Psychologii Społecznej Uczelnie Państwowe 6. Uniwersytet Warszawski Specjalność: Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydawnicza 7. Uczelnie artystyczne (Akademie Sztuk Pięknych i UA, np. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Specjalność: Fotografia) 8. PWSFiTV w Łodzi – kierunek: fotografia

3


„Wyzwalamy myśli!”

Analiza SWOT S (strong) -lokalizacja Instytutu (centrum miasta) -nowoczesny budynek (multimedialne sale wykładowe, klimatyzacja) -zaplecze technologiczne, sprzętowe Instytutu (rzutniki, komputery, Internet, kamery, dyktafony) -obecność studia radiowo-telewizyjnego w budynku – elementy ściśle związane ze specyfiką studiów -możliwości poszerzania wiedzy technologicznej, rozwoju – współdzielenie budynku z wydziałem informatyki -baza edukacyjna – biblioteka wyposażona w literaturę medioznawczą i branżową (PR, CI, fotografia) -przestrzeń studencka – restauracja, hall, miejsce przed Instytutem -koła naukowe (np. prima via, projekt.design młody Pr, Laboratorium Badań Komunikacji) - cykliczne wydarzenia organizowane przez Instytut (Social Media Day) -prestiż, tradycja, stałe miejsce w rankingach wyższych uczelni -bogata oferta edukacyjna, dowolność w doborze części przedmiotów -kadra – znane nazwiska wykładowców, zajęcia z uznanymi w branży praktykami - strona internetowa i działalność na Facebooku -dodatkowe działania prowadzone w Internecie (strona specjalności CI, blog PR) -stała współpraca z uni radio i itv.wro -organizacja konferencji, wystaw, spotkań z literatami, dziennikarzami -praktyczny sposób prowadzenia zajęć, formy zaliczenia przedmiotu mają przełożenie na rzeczywistość (np. organizacja eventu)

W (worst) -

brak jednolitej komunikacji dla całego Instytutu brak spójności w działaniach promocyjnych, wizerunkowych mało informacyjna strona internetowa brak harmonogramu wydarzeń odbywających się w instytucie.

- słabe pozycjonowanie strony pod hasłami związanymi ze specjalnościami - dziekanat w innym budynku - brak własnej siedziby - sztampowy, nudny opis oferty edukacyjnej - brak informacji o nowych specjalnościach kierowanych do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego - niewielka obecność Instytutu na portalach dla potencjalnych kandydatów - brak współpracy wśród niektórych wykładowców - brak współpracy pomiędzy kołami naukowymi

O (opportunities) - modne miasto - połączenia komunikacyjne z całym krajem - możliwość zdobycie doświadczenia, odbycia stażu lub praktyk (ok. 130 agencji PR we Wrocławiu) - bogate życie kulturalne miasta - oferta edukacyjno-sportowa miasta - postrzeganie kierunków dostępnych w ofercie Instytutu jako praktycznych, modnych - liczne organizacje studenckie

T (threat) - przeświadczenie, że na dziennikarstwie nic nie trzeba robić - drogie miasto - trudności w komunikacji z niektórymi regionami Polski (Warszawa, Gdańsk) - skomplikowana komunikacja miejska - negatywne konotacje związane z dziennikarstwem – skojarzenia takie jak: snobizm, zadufanie, wysokie mniemanie o sobie - coraz bogatsza oferta innych uczelni (w tym niepublicznych) - problemy ze znalezieniem pracy po studiach humanistycznych

4


„Wyzwalamy myśli!”

II.

CELE KAMPANII

Gdzie chcemy być- Cele kampanii Kluczowe przesłanie: "Jesteśmy Uniwersytetem, który oferuje unikalne specjalności, łącząc teorię z praktyką." Cel ogólny dotarcie do maturzystów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego, obejmującą szeroki wybór specjalności. Cele szczegółowe stworzenie innowacyjnego wizerunku Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego zachęcenie maturzystów do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu zachęcenie maturzystów (cechujących się ambicją, pasją, aktywnie działających) do podjęcia studiów na Uniwersytecie Wrocławskim zaktywizowanie maturzystów, zachęcenie ich do udziału w prowadzonych działaniach

Jako Instytut chcemy zaistnieć w świadomości maturzystów. Przedstawić nasze specjalności jako działające na zasadzie synergii – tworzące nową, niepowtarzalną jakość – przestrzeń dla rozwoju osobistego i intelektualnego, miejsce dla wymiany doświadczeń i poszerzania horyzontów. Chcemy pokazać, że studiowanie to nie tylko teoria, ale również pasjonująca praktyka, dająca przygotowanie do zawodu, ale także ogromną satysfakcję. Naszym celem jest stworzenie kompleksowej platformy - bazy niezbędnych dla maturzysty informacji związanych z podjęciem studiów (często poza miejscem zamieszkania) oraz wypromowanie specjalności oferowanych przez Instytut. Chcemy również zaistnieć jako konkurencja dla kierunków związanych z multimediami, projektowaniem czy fotografią, które w Polsce, zwłaszcza na państwowych uczelniach są dostępne głownie na uczelniach artystycznych, lub niepublicznych. Nie chcemy być kojarzeni z „archaicznym i nienowoczesnym” uniwersytetem, ale pokazać jak się rozwijamy razem ze studentami – i przez nich, i dla nich.

III.

GRUPA DOCELOWA

Charakterystyka grupy docelowej Mężczyźni i kobiety w wieku 17-20 lat. uczniowie szkół średnich – głównie liceów ostatnich lat, maturzyści, ewentualnie osoby poprawiające maturę, zamierzające kontynuować naukę na studiach . Najczęściej jeszcze nieaktywni zawodowo ( w pełnym wymiarze godzin), ciekawi świata , w obszarze ich zainteresowań leżą tematy społeczne, polityczne, kulturalne, często posiadają i rozwijają już swoje pasje, są zaangażowani w swój rozwój. Korzystają z nowinek technologicznych, internet jest dla nich nieodłącznym narzędziem komunikacji, a uczestnictwo w mediach społecznościowych stałym elementem życia Są to osoby aktywnie poszukujące informacji o uczelniach, zwłaszcza w okresie około maturalnym.

5


„Wyzwalamy myśli!”

IV.

OPIS KAMPANII

Działania w ramach projektu ‘wyzwalamy myśli’ będą realizowane jako spójna strategia z czytelną identyfikacją wizualną. Pojawiające się w mediach informacje mają być ściśle powiązane z działaniami podejmowanymi w ramach projektu i wspierać je. Rozpoczęcie kampanii to zaistnienie w internecie we wrześniu 2011r. Pojawia się wtedy strona internetowa kampanii („wyzwalamymysli.pl”) powiązana ze stroną instytutu i uniwersytetu oraz fanpage na facebooku. Punktem kulminacyjnym kampanii będą spotkania z maturzystami w kilku miastach Polski oraz Dni Otwarte Instytutu poprzedzające bezpośrednio czas rekrutacji na studia a tym samym czas wyboru uczelni przez maturzystów. Działania w związku z drugą turą rekrutacji maja przebiegać dalej, aż do września 2012r. jest to kampania podtrzymująca zainteresowanie. Komunikacja przebiega głównie przez Internet, ze względu na specyfikę grupy docelowej – wg badań 98procent młodych ludzi (w wieku 15-19lat) korzysta z Internetu. W kampanii wykorzystane zostaną także inne media intensyfikujące przekaz . Kampania „Wyzwalamy myśli” w warstwie wizualnej, językowej i tematycznej nawiązuje do stylistyki PRLu. Kampania nie jest jednak apoteozą czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a jedynie odwołaniem do zabawnej dla młodych ludzi estetyki i bawienie się tematyką znaną maturzystom już tylko z opowieści oraz lekcji historii i kultury. Nawiązanie do tej tematyki pozwala na zaakcentowanie wspólnych („kolektywnych”) działań specjalności w obrębie Instytutu i możliwości jakie oferuje. Czerpiąc z PRLowskiej nowomowy możemy tworzyć atrakcyjne komunikaty zabawne, ciekawe, niebanalne i kreatywne. Kampania ta swoja stylistyką i tonem komunikacji ma odwoływać się do trendów pojawiających się wśród młodych ludzi (np. popularność sklepów typu „pan tu nie stał”, kawiarni w stylu PRL czy pojawianie się projektów typu „projekt montelansino”) równocześnie tematyka ta daje pretekst do poruszania zagadnień ogólnospołecznych, politycznych a także odwołanie się do skojarzeń z wolnością- słowa, myśli, niezależnością, młodzieńczą walką o swoje prawa, sprawiedliwość i szeroko pojętą przyszłość.

Taki ton komunikacji pozwala na stworzenie atrakcyjnej, spójnej komunikacji dla wszystkich działań instytutu w czasie trwania kampanii.

V.

NARZĘDZIA

1. Strona internetowa kampanii „wyzwalamy myśli” – portal dla maturzystów. Strona internetowa to podstawowe narzędzie komunikacyjne dla potencjalnych kandydatów. Strona spełnia 3 podstawowe funkcje – wizerunkową, promocyjna i informacyjną. Prawidłowe pozycjonowanie witryny internetowej oraz regularne zarządzanie informacjami na niej zamieszczanymi wpływa na jej odbiór i zwiększa ilość odwiedzin.

Analiza strony internetowej instytutu pod kątem rekrutacji: Instytut posiada własną, bieżąco aktualizowaną stronę internetową. Pozycjonowanie strony po wpisaniu słów-kluczy (nazwy specjalizacji, słowa związane ze studiami dziennikarskimi). Strona dobrze pozycjonuje się pod hasłem „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, natomiast w przypadku słów kluczy związanych ze specjalnościami (studia fotografia, studia nowe media, studia design, projektowanie) pozycjonowanie to wygląda dużo gorzej. Warto zwrócić uwagę na: brak odniesienia na ogólnouniwersytecką stronę rekrutacji uni.wroc.pl/studia-na-uniwersytecie-wrocławskim (w tym do systemu irka.uni.wroc.pl) brak informacj ogólnych na temat studiów we Wrocławiu, infrastruktury, zaplecza socjalnego, również wydarzeń kulturalnych, brak ciekawych artykułów na temat nowych specjalności przejrzystych i interesujących kandydata Brak spójności (wizualnej, językowej, strukturalnej) oraz linkowania podstron specjalności – blog pr, projektowanie komunikacji, część specjalności nie ma swoich podstroi a tym samym nie ma o nich informacji -szczegółowych aktualnych i ciekawych

6


„Wyzwalamy myśli!”

Wnioski Część informacji na stronie instytutu jest niedostępna (lub trudnodostępna). Strona jest przejrzysta, ale może być niefunkcjonalna dla kandydatów na studia. Pozycjonowanie specjalności pod hasłem „dziennikarstwo” może skutkować brakiem zainteresowania osób chcących podjąć studia związane np. z fotografią czy nowymi mediami. Brak spójności stron specjalności utrudnia zbudowanie jednolitego wizerunku Instytutu. Instytut chce być postrzegany jako nowoczesny i kreatywny, natomiast opisy specjalności są lakoniczne i mało interesujące, napisane formalnym językiem. Strona internetowa projektu ‘wyzwalamy myśli’ Strona poświęcona tematyce maturalnej oraz rekrutacji na studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna przeznaczony dla maturzystów. Jej celem jest 1. rzetelne, jasne i przejrzyste informowanie na temat przebiegu rekrutacji, warunków przyjęć, terminarzu, bazą niezbędnych dokumentów oraz ważnych informacji i aktualnych komunikatów. 2. zaprezentowanie oferowanych przez instytut specjalności, przybliżenie tematyki studiów przez regularne artykuły poświęcone wybranym zagadnieniom z nimi związanymi. 3. zaprezentowanie perspektyw dalszego rozwoju przez informowanie o działalności kół naukowych itp. Oraz o możliwościach dalszej pracy, przybliżanie sylwetek absolwentów, pracodawców itp. 4. przybliżenie miasta Wrocławia jako miejsca przyjaznego studentom – stworzenie bazy wiedzy na temat tego gdzie i jak: mieszkać, zjeść, bawić się, uczyć, jak poruszać się po Wrocławiu, informacje o rekordzie guinnessa gitarowym, projekcie podwodny Wrocław, tylko wybrane atrakcyjne imprezy – bez przeładowania treściami. 5. stworzenie platformy dla prezentacji działań instytutu, z naciskiem na te, które mogą zainteresować potencjalnych kandydatów 6. zaprezentowanie instytutu jako działającego na zasadzie synergii – czerpiącego z bogactwa specjalności, gdzie współistnieją i współpracują ze sobą, wzajemnie się uzupełniając 7. stworzenie miejsca edukacyjnego – atrakcyjnego dla maturzysty, który również w najtrudniejszym okresie matur, będzie chciał zaglądać na stronę – w celach edukacyjnych (dział testów z przedmiotów, jakie są wymagane na kierunek dziennikarstwo) 8. strona internetowa ma wyjść naprzeciw maturzystom, dla których czas rekrutacji jest szczególnie trudny, gdyż często wiąże się z poruszaniem

w nieznanym terenie, nieznanym środowisku. Często zdobycie wiedzy koniecznej do podjęcia rekrutacji wiąże się z poszukiwaniem wielu informacji w Internecie, a ich brak może demotywować do podjęcia studiów w nieznanym miejscu. Portal ma być miejscem przyjaznym maturzyście, gdzie znajdzie interesujące informacje na temat instytutu, ale również będzie stale zaglądał poszukując informacji przydatnych jeszcze w ostatniej klasie liceum. Ciekawe mają być dla niego także konkursy oraz możliwość wymiany opinii, zadawania pytań, poznanie instytutu „od podszewki” – czyli zasmakowanie studenckiego życia.

Konkursy cykl „dobra praca popłaca” To istotny element strony internetowej, ich celem jest przyciągnięcie jak największej liczby użytkowników strony oraz zaangażowanie w życie instytutu. Cykliczność pojawiania się konkursów oraz atrakcyjne nagrody mają skłonić maturzystów do regularnego korzystania z portalu. Założenia:  pojawianie się nowego konkursu raz w miesiącu  każdy kolejny konkurs ma wiązać się z inną specjalnością  nagrodą główną w każdym konkursie jest indeks dziennikarstwa  pozostałe nagrody to nagrody rzeczowe  Konkursy trwają od września (pierwszy konkurs) do maja, rozstrzygnięcie konkursu i finałowa gala oraz wystawa prac konkursowych – na dniach otwartych instytutu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

projekt „funkcjonalnego superbiurka” dla maturzysty konkurs na recenzję filmową w związku z ogólnopolskim festiwalem filmowym „Pięć Smaków” konkurs fotograficzny „przed nami siódme niebo” konkurs na film wirusowy „horror przedmaturalny” konkurs na pracę związaną z euro2012 (dowolnie: artykuł, felieton, wywiad itd.) konkurs na wykreowanie marki – wymyślenie produktu – pomocy naukowej dla maturzysty. konkurs na reportaż w języku angielskim konkurs na wywiad Pt. „300 procent normy” konkurs na słuchowisko „przeżyjmy to jeszcze raz” – parodię słuchowiska z lat ’70 lub ’80.

7


„Wyzwalamy myśli!”

2.

Facebook

Facebook – fanpage kampanii „wyzwalamy myśli” Interaktywna platforma kontaktu z grupą docelową. Założenia:  Regularność wpisów – wpisy tematyczne, cykliczne, spontaniczne  Wpisy informacyjne, inicjujące dyskusję, komentujące i angażujące fanów + konkursy i aplikacja  Administrator ma obowiązek szybkiej i rzeczowej odpowiedzi na komentarze (również negatywne)  Realizacja funkcji strony internetowej (wizerunkowa, informacyjna, promocyjna) i zachęcenie do interaktywności  Możliwość monitorowania aktywności fanów, moderowania dyskusji, badania ich potrzeb, oczekiwań w stosunku do kampanii  Tworzenie wizerunku jednostki naukowej otwartej i przyjaznej wszystkim zainteresowanym mediami i komunikacją społeczną  Operowanie językiem prostym (ale nie prostackim), luźnym, nieformalnym. Język jak i sposób dyskusji musi być jak najbardziej naturalny, przyjacielski. Założenia scenariusza działań na facebooku Wpisy informacyjne – aktualności ze strony internetowej instytutu (konkursy organizowane przez jednostkę, spotkania, szkolenia) i witryny kamapanii, relacje i fotorelacje z wydarzeń, które już się odbyły. Wpisy związane będą bezpośrednio z charakterem działalności instytutu. Cel – prezentacja oferty instytutu przez pryzmat tego, co robi dla studentów Konkursy. Dwa rodzaje: a. Informowanie i promowanie konkursów ogłaszanych na stronie kampanii. Związane z przysyłaniem prac, realizacją zadań związanych ze specyfika studiów. Oceniane przez jury złożone z pracowników instytutu. (Przykładowe konkursy: napisanie recenzji, opracowanie kampanii danej marki, konkurs fotograficzny, filmowy, radiowy. – opis wyżej) Zwycięskie prace poza nagrodą rzeczową zostaną wystawione/zaprezentowane podczas dni otwartych. Uroczyste wręczenie nagród – dni otwarte. b. „Szybka obsługa dla ludzi pracy!” Konkursy „szybkie” z nagrodami rzeczowymi. Aplikacje sprawdzające wiedzę z zakresu określonych specjalności. Uzyskanie najlepszego czasu prawidłowych odpowiedzi

(np. 10 najlepszych wyników) zostaje nagrodzone (bilety do kina, teatru, na koncert – wybrane imprezy, na które ceny biletów z perspektywy grupy docelowej mogą być wysokie; możliwość wybrania nagrody przez zwycięzcę). Inne przykłady konkursów: kto jest autorem zdjęcia, kto był twarzą określonej kampanii, pytania (tematyczne związane z profilem instytutu). Nagrody: drobne gadżety (pendrivy), bilety na imprezy kulturalne. Zwycięzcami zostają osoby które jako pierwsze prawidło odpowiedzą na „pytanie dnia”. Dwa rodzaje konkursów będę spełniały funkcję promocyjną. Jednocześnie ograniczona ilość konkursów na tablicy nie znudzi fanów (każdy konkurs będzie dla nich okazją do sprawdzenia siebie oraz zgłębienia tematyki, którą zajmuje się instytut. Wpisy cykliczne – regularnie zamieszczane wpisy dotyczące Dni Otwartych, do których się przygotowujemy. Raz w tygodniu maturzyści będą mieli okazję sprawdzenia na jakim etapie są obecnie prace organizacyjne. Istotne, że fani są ważnym elementem tych prac – poprzez sondy decydują co chcą robić w czasie dni otwartych, wyrażają swoje opinie na temat już przygotowanych (lub właśnie przygotowywanych) materiałów, informują czy wezmą udział w wydarzeniu Wpisy spontaniczne – odnoszą się do bieżących wydarzeń godnych skomentowania, zaprezentowania. Przykłady: ważne wydarzenia społeczne, polityczne, sportowe, medialne, absurdalne sytuacje. Wpisy kreacyjne. Wzorowane na demotywatorach - cięte, trafne komentarze dotyczące rzeczywistości opatrzone zdjęciem. Tworzone przez studentów instytutu. Cel – odejście od dyskusji wyłącznie tematycznej, zwrócenie uwagi na pomysłowość i inteligencję studentów instytutu, zabawa Sondy – facebook daje możliwość i narzędzie gotowej sondy dzięki której można badać nastroje społeczne, przyzwyczajenia, potrzeby. Wykorzystanie jej pozwoli określić np. oczekiwania studentów wobec dni otwartych, wyrazić opinie, dokonać wyboru (np. na jakie warsztaty chcieliby pójść podczas dni otwartych) „młodzieży, naprzód do walki o szczęśliwą myśl polską” Aplikacja dopasowująca każdemu fanowi specjalizację idealnie dla niego dobraną – element zabawy

8


„Wyzwalamy myśli!”

Wpisy inicjujące dyskusję, zaczepki – zapytania kierowane do fanów, których tematyka oscyluje wokół matury, wyboru studiów, planów, etapu przygotowań do egzaminów Linki – zamieszczanie linków do strony projektu i strony instytutu. Celem jest przybliżenie i oswojenie fanów z tymi witrynami i pokazanie ich walorów (zakładka edukacyjna, aktualności)

4. Kanał youtube Utworzenie kanału „dziennik telewizyjny” na youtube  

3.

Bezpłatny biuletyn dla maturzystów

Biuletyn „Naprzód!” podtytuł „Walka o plan pięcioletni” Częstotliwość ukazywania – miesięcznik (od lutego do czerwca) Objętość – ok. 10 stron Autorzy: studenci, nasza agencja PR Bezpłatny Dystrybucja: największe miasta, 50 najlepszych liceów w każdym województwie (według rankingu szkół) Cel: informacyjno-promocyjny, stanowi uzupełnienie strony internetowej „wyzwalamy myśli” Tematyka biuletynu:  Informacyjna  Rozmowy z wykładowcami (ich zainteresowania, komentarze, opinie na temat tego co dzieje się w Instytucie oraz tego co „dzieje się” w ich branży, zalety studiów w Instytucie, opowieści o ofercie edukacyjnej – teoria przełożona na praktykę)  Instytut okiem studenta – komentarze i relacje przygotowywane przez studentów  Relacje z konkursów, zamieszczanie najlepszych prac  Cykliczne rubryki dotyczące każdej ze specjalności (informacje o branży – zapoznawanie maturzystów z ich tematyką, nowinki z branży, ważne wydarzenia, ciekawostki)  „Cafe Grażynka” Relacje z eventów (spotkania w kawiarniach)  Rubryka „Przyjaźń na mur” - absolwenci opisują swoje doświadczenia z pracy po ukończeniu studiów  Zabawne zdjęcia wykładowców i studentów robione z zaskoczenia jako zabawny element

5.

zamieszczenie w serwisie relacji z przeprowadzonego flashmobu. krótki film, przygotowany przez studentów (na zajęciach, na zaliczenie), prezentujący kolejno wszystkie specjalizacje (luźny charakter, przekazanie niezbędnych informacji, zapowiedź wydarzeń) filmik, którego ideą będzie zaprezentowanie prac wykonanych przez maturzystów, biorących udział w zorganizowanych w czasie trwania kampanii, konkursach filmiki będące relacją z organizowanych spotkań w kawiarniach (zawartość: wypowiedzi zaproszonych gości, wypowiedzi maturzystów, informacje o harmonogramie kolejnych spotkań) filmiki będące relacją dni otwartych (zawartość: wypowiedzi organizatorów, uczestników, zaproszonych gości, fragmenty przeprowadzanych warsztatów tematycznych)

Działania ambientowe

Flashmob „Kolejka za wiedzą” W pierwszy dzień dni otwartych (sobota) w samo południe obecni na rynku maturzyści oraz uczestnicy dni otwartych ustawiają się w długie kolejki w kilku punktach (empik, starbucks, informacja turystyczna) z „kartkami na wiedzę” kolejno pytają czy jest jeszcze wiedza, kiedy będzie kolejny rzut, domagają się towaru, bo posiadają na niego kartki, wciągają do rozmowy przechodniów. Kartki na wiedzę oraz informację o flashmobie maturzyści dostaną przy wejściu na dni otwarte.

6.

Spotkania w ramach „Wiedza dla ludu!”

Cykl spotkań organizowanych dla maturzystów „Wiedza dla ludu!” 

Czas trwania: w każdym z czterech miast czerty dwugodzinne spotkania, to kontynuacja artykułów pod tym samym tytułem pojawiających się na stronie internetowej. Miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień

9


„Wyzwalamy myśli!”

Cel: spotkania mają na celu udzielenie maturzystom praktycznych porad związanych z kreatywnym pisaniem, sposobami skutecznego uczenia, a także wyrażania siebie. Nabyte umiejętności będą mogły posłużyć przyszłym studentom podczas matury. Wydarzenie to ma na celu budowanie wizerunku Instytutu, jako jednostki podejmującej działania w zakresie rozwoju młodych ludzi. Taka forma interakcji pozwoli także zapoznać maturzystów z bogatą ofertą specjalności Instytutu – stąd też tematyka dwóch spotkań związana stricte ze specjalnościami - fotografią i communication design. Miejsce spotkań- spotkania odbędą się w 8 miastach: Wrocław, Rzeszów, Poznań, Gdańsk, Kraków, Katowice, Warszawa, Łódź

II. Maturzysto! Rozwój osobisty przyszłością narodu!  Spotkanie z Tomaszem Szurawskim, autorem książki „Pamięć. Trening interaktywny.”  Tematyka: metody skutecznej nauki, ćwiczenie pamięci, przyswajanie wiedzy  Zajęcia praktyczne: trening interaktywny  Konkurs: wykorzystanie zdobytej wiedzy w zadaniu polegającym na zapamiętywaniu jak największej ilości słów metodą skojarzeniową. Do wygrania książka Pamięć. Trening interaktywny i komputerowy program zawierający zestawy ćwiczeń, porady i wskazówki dotyczące skutecznej nauki.

Miejsce spotkań: Wrocław: Miejsce: klubokawiarnia literatka Rzeszów: Miejsce: kawiarnio-galeria SOHO Poznań: Miejsce: Republika Róż Gdańsk: Miejsce: Kolumb – kawiarnia literacka Kraków: Miejsce: Magazyn Kultury – klub Kolanko nr 6 Katowice: Miejsce: Jazz club hipnoza Warszawa: Miejsce: Nowy wspaniały Świat Łódź Miejsce: Bagdad Cafe

III. twórcza postawa dla rozwoju kraju! Spotkanie z Tomaszem Gudzowatym, laureatem najważniejszych konkursów fotograficznych, w tym World Press Photo, Pictures of the Year i NPPA Best of Photojournalism.  Tematyka: fotografia jako narzędzie rejestrujące rzeczywistość, kreatywność w fotografii, porady techniczne, emocje w fotografii  Przegląd portfolio przyniesionych przez uczestników spotkania.

spotkania: I. Maturzysto! Strzeż poprawnej polszczyzny!  Spotkanie z Profesorem Janem Miodkiem  Tematyka: najczęściej popełniane błędy językowe, poprawna polszczyzna i interpunkcja  Konkurs przeprowadzony przez profesora – dokonanie prawidłowej korekty tekstów językowych. Nagrodą w konkursie są multimedialne leksykony, słowniki poprawnej polszczyzny

Przygotowanie do spotkań:  stworzenie informatora zawierającego informacje o cyklu spotkań, a także ofercie Instytutu.  rozesłanie informatorów do liceów (50 najlepszych liceów w województwie)  umieszenie informacji na stronie projektu  informacja na facebooku  informacja na stronach poświęconych edukacji; www.edulandia.pl, www.interklasa.pl, www.edu.com.pl, www.eduforum.pl notki do prasy (prasa wymieniona w osobnym dziale)

IV. kolektywnie budujemy!  Spotkanie z Januszem Kaniewskim, jednym z najbardziej znanych polskich designerów i projektantów  Temat spotkania: krótka historia designu, styling, znaczenie formy, praca projektanta  Konkurs pt. „Kreatywna pomoc naukowa” /projekt w dowolnej formieszkic, makieta, projekt elektroniczny.

10


„Wyzwalamy myśli!”

7.

Dni otwarte

Dni otwarte I walny zjazd maturzystów „Wyzwalamy myśli”     

Czas trwania: 2 dni Pierwszy weekend czerwca Pierwszy dzień dni otwartych – specjalności: dziennikarstwo radiowe i TV, prasowe, sportowe, creative writing Drugi dzień dni otwartych – specjalności: PR, Projektowanie komunikacji, nowe technologie multimedialne, fotografia Cel: prezentacja oferty instytutu poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne; wzbudzenie zainteresowania w grupie docelowej

Przygotowanie do dni otwartych  Facebook  Przygotowania rozpoczną się około stycznia – kanał komunikacji Facebook  Uczestnicy będą przygotowywani poprzez informacje dotyczące wydarzenia. Regularne wpisy (cykliczne, np. raz w tygodniu) będą uchylały rąbka tajemnicy co instytut planuje na dni otwarte. Każdemu wpisowi towarzyszyć będzie background dotyczący np. osoby z którą wpis jest związany (np. informacja o prowadzącym warsztaty, rozmowa z organizatorem)  Poprzez sondy dostępne na Facebooku organizatorzy mogą dowiedzieć się jakie aktywności szczególnie interesują potencjalnych uczestników (jakimi warsztatami są zainteresowani, co chcieliby zobaczyć, jaka forma aktywności ich interesuje)  Utworzenie wydarzenia Dni otwarte pozwoli organizatorom określić potencjalną liczbę uczestników.  Dwa tygodnie przed wydarzeniem - zamieszczenie planu Dni otwartych na Facebooku i stronie internetowej  Zamieszczanie wpisów „praktycznych” związanych z poruszaniem się we Wrocławiu (komunikacja miejska), noclegami, ważnymi adresami, planem dojazdu do instytutu Organizacja  Przygotowanie oznaczeń ścieżek tematycznych wyselekcjonowanych według specjalności (oznaczenie kolorem)

 

Opracowanie i stworzenie materiałów poligraficznych zgodnych z przyjętą regułą. Każdy z uczestników dostanie plan instytutu i dni otwartych przy wejściu Opracowanie szczegółowego planu dni otwartych Na podstawie danych z facebooka opracowanie listy warsztatów, wykładów, spotkań – organizacja prowadzących, zebranie materiałów (prezentacje, fotografie, materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć) Po opracowaniu ostatecznej listy warsztatów nawiązanie współpracy z prowadzącymi zaplanowane zajęcia (pracownicy instytutu i zaproszeni goście) Przygotowanie wystawy prac studentów i pomieszczeń, gdzie będą odbywały się projekcje filmowe czy możliwość odsłuchania materiałów radiowych (potrzebny sprzęt, miejsca siedzące) Nawiązanie współpracy z kołami naukowymi chętnymi do współpracy przy organizacji Dni Otwartych. Członkowie kół naukowych tworzą grupę wolontariuszy-przewodników dla większych grup uczestników (przynajmniej 10 osób)

Założenia dni otwartych  Utworzeni ścieżek tematycznych według specjalności. Każda ze ścieżek oznaczona zostanie odpowiednim kolorem. Zgodnie z opracowaną zasadą zostaną przygotowane materiały poligraficzne, które każdy z uczestników dostanie po wejściu do instytutu (plan miejsca, lista wydarzeń z godzinami, plan dni otwartych). Przygotowanie oznaczeń (zgodnych z przyjętą formułą) w całym budynku dla ułatwienia poruszania się po nim. Organizacja grupy wolontariuszy (koło naukowe), która dla większych (przynajmniej 10 osób) grup będzie przewodnikiem po instytucie. Warsztaty  Interdyscyplinarne – kreowanie marki, proksemika, fotografia, poszukiwanie newsów, Web 2.0.; godzina warsztatów opcyjnych – każdy z uczestników może sobie wybrać co go interesuje; praca w grupach  Warsztaty tematyczne – dopasowane do konkretnego kierunku; o określonej godzinie; forma warsztatu, spotkania z prezentacją, wykład – opowiadanie jak wygląda praktyka zawodowa (ciekawostki, praca na case’ach), warsztaty w studiu radiowym, telewizyjnym, tworzenie strategii PR, pisanie recenzji

11


„Wyzwalamy myśli!”

Najlepsze warsztatowe prace mają szansę znaleźć się na stronie instytutu, w biuletynie, być nadawane w uniradiu (opcja relacji na żywo z uczestnikami zajęć) Zajęcia z zaproszonymi gośćmi

Dniom otwartym towarzyszy relacja z wydarzenia w innych kanałach informacyjnych (facebook, uniradio, itv.wro). Możliwość nagrywania wypowiedzi uczestników, organizatorów, fotorelacje Instytut jako interaktywne muzeum Wystawa prac przygotowywanych przez studentów prezentowana w instytucie i na zewnątrz (fotografie, filmy, kampanie, np. marek). Jedna z pracowni jest miejscem, gdzie odbywa się projekcja filmu reklamowego przygotowanego przez studentów instytutu (forma zaliczenia zajęć). Poza filmem uczestnicy mogą posłuchać nagrań studenckich audycji.

8.

Informacje prasowe

Założenia Informacje prasowe mają pojawiać się regularnie, wraz z wszystkimi podejmowanymi przez nas działaniami, początkowo odnośnie całego projektu, później, odnośnie poszczególnych podejmowanych przedsięwzięć. dotyczące projektu ‘wyzwalamy myśli’ – rozpoczęcie dużego projektu realizowanego przez instytut dziennikarstwa, stworzenia platformy wiedzy dla maturzystów  dotyczące projektu ‘wiedza dla ludu’ pojawienie się propozycji dla maturzystów – ciekawej formy usystematyzowania wiedzy i poszerzenia horyzontów, a także spotkania z ciekawymi ludźmi- na stronie internetowej.  dotyczące toczących się konkursów i atrakcyjnych nagród  dotyczące poszczególnych spotkań  dotyczące atrakcyjnych specjalności w instytucie.  dotyczące podsumowania projektu INTERNET 1. Strony edukacyjne dla studentów: ● www.dlastudenta.pl-portal poświęcony życiu studenckiemu, pracy, turystyce, wydarzeniom kulturalnych, rozrywce. Na portalu znaleźć można zakładkę dla maturzystów, gdzie zamieszczone są informacje o 

aktualnościach związanych z uczelniami, oferty, a także wszelkiego rodzaju porady. ● www.studente.pl – portal skierowany do studentów i licealistów i przyjął charakter ogólnopolskiego medium stworzonego dla młodych ludzi. Zamieszczane treści w znacznej części profilowane są z myślą o użytkownikach z największych polskich miast akademickich: Wrocławia, Krakowa, Poznania, Warszawy, Katowic, Trójmiasta, Łodzi, Lublina i Szczecina. Najmocniejszym elementem strony jest dział edukacyjny. ● Eurostudent.pl – odpowiednik bezpłatnego magazynu, wzbogacony o forum poświecone kwestiom związanym z edukacji. 2. Strony edukacyjne dla maturzystów: ● www.edulandia.pl - portal internetowy skierowany do maturzystów, poświęcony bieżącym informacjom o szeroko pojmowanej edukacji, w tym o szkoleniach, kursach, maturach i studiach. (szczególne uwzględnienie rankingu kierunków) ●www. gazetamaturzysty.cominternatowy odpowiednik tytułu, zawierający dodatkowo archiwum ● www.cogito. com – internetowy odpowiednik papierowego wydania, wzbogacony o ogłoszenia i forum poświęcone wszelkim zagadnieniom z tematyki edukacji. 3. Strony edukacyjne o uczelniach i kierunkach studiów: ● www.interklasa.pl - Największy portal edukacyjny, przeznaczony dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Treści dydaktyczne uporządkowane są według przedmiotów szkolnych. Portal zawiera katalog stron edukacyjnych, forum dyskusyjne, porady prawne, informacje o kursach i szkoleniach. ● www.edu.com.pl- Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej. Zawiera aktualności edukacyjne, internetową bazę szkół, giełdę podręczników i książek. ● www.eduforum.pl- Portal edukacyjny. Zawiera ciekawe artykuły, aktualności oświatowe, katalog stron www, forum dyskusyjne, przykładowe konspekty, oferty pracy. 4. Serwisy internetowe ● www. Onet.pl – strona zawierająca aktualności z kraju i świata. Zawiera między innymi następujące zakładki; wiadomości, styl życia, wiedza, technologie.

12


„Wyzwalamy myśli!”

●www.Gazeta.pl – strona zawierająca zakładki poświęcone między innymi studiom, finansom i kulturze ●www.wp.pl - podstrona 'nauka'- największy serwis edukacyjny ciekawostki ze świata nauki, aktualności związane z kształceniem i rozwojem ●www.wprost.pl- elektroniczne wydanie tygodnika "Wprost". Na stronie znajduje się dział całkowicie poświęcony edukacji. Znaleźć w nim można między innymi rankingi szkół wyższych PRASA 1. Prasa dla studentów: ● „Eurostudent”: bezpłatny, ogólnopolski magazyn studencki, zawierający informacje miedzy innymi o stażach, praktykach i rynku pracy. Magazyn od 3 lat utrzymuje pierwszą pozycję, jako najchętniej czytany magazyn studencki. ● „Gazeta Studencka” - bezpłatny miesięcznik społeczno-kulturalny skierowany do środowiska akademickiego. Ma formę magazynu łączącego praktyczne porady dotyczące studiowania i pierwszych doświadczeń w pracy z tekstami dotyczącymi popkultury, trendów, mody. 2. Prasa dla maturzystów: ● „Cogito”: Edukacyjny dwutygodnik skierowany do licealistów (ostatnio dodane!!o kierunkach), przygotowujący do matur. Znaleźć w nim można szereg informacji o aktualnościach z uczelni z całej Polski, porady i wskazówki, dotyczące szeroko pojętego kształcenia i rozwoju. ● „Gazeta Maturzysty”- miesięcznik skierowany do uczniów szkół średnich, zawierający aktualne informacje o uczelniach, porady i wskazówki dotyczące życia studenckiego. Gazetę znaleźć można między innymi w bibliotekach, szkołach, muzeach, kinach teatrach, domach kultury czy sklepikach szkolnych. 3. Bezpłatne tytuły: ● „Metro”- ogólnopolska bezpłatna gazeta codzienna, skierowana głównie do młodych osób, zawierająca aktualności z kraju i ze świata. Jej stałym elementem są informacje lokalne, a w tym między innymi repertuary kin i zapowiedzi zbliżających się wydarzeń. Od sierpnia 2007 ukazuje się także ewydanie Metra. ● „Echo Miasta” - to bezpłatna gazeta miejska, ukazująca się 2 razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek). Porusza tematykę głównie lokalną. Zawiera strony branżowe poświęcone między innymi pracy i nauce.

4. Tytuły opiniotwórcze: ●„Rzeczpospolita” - ogólnopolski dziennik o charakterze informacyjnopublicystycznym i ekonomiczno-prawnym. Na stronie internetowej gazety (www.rp.pl) znajdują się: osobne zakładki: edukacja (dostępne informacje z zakresu oświaty, szkolenia, studiów) i uczelnia (uznane uczelnie, oblegane kierunki, rynek pracy). Rzeczpospolita co roku przedstawia ranking wyższych uczelni. ●„Polityka” - polski liberalny tygodnik społeczno-polityczny. Pismo przez lata ugruntowało swoją mocną pozycję na rynku prasowym i czytelniczym wyważonymi komentarzami i obiektywnymi sądami. W opinii czytelników to marka ceniona za rzetelność i wiarygodność, fachowość i trafność w komentowaniu i analizowaniu. Stałym działem gazety jest nauka. Polityka co roku publikuje ranking uczelni wyższych. Ponadto we wrześniu tygodnik publikuje poradnik maturzysty (a w nim oferty, porady związane z wyborem studiów, kierunki cieszące się największa popularnością). ●„Newsweek” – znajduje się w czołówce najchętniej czytanych tygodników opinii. Jednym ze stałych działów jest nauka. Każdego roku pismo publikuje ranking uczelni wyższych. ● „Wprost” – polski tygodnik społeczno-polityczny. Posiada stały dział Nauka. Pismo co roku publikuje ranking uczelni wyższych. 5. Gazety fachowe: ●„Foto” – miesięcznik informacyjny dla osób fotografujących amatorsko i profesjonalnie, zawiera wydarzenia, porady warsztatowe i konkursy ● „Digital Camera” - to poradnik dla pasjonatów cyfrowego fotografowania, zwłaszcza tych zainteresowanych lustrzankami cyfrowymi. Magazyn skierowany jest do osób doskonalących swój warsztat fotograficzny, głównie zaawansowanych amatorów i półprofesjonalistów. ● „2+3D” - Ogólnopolski kwartalnik projektowy. To profesjonalny magazyn dla dizajnerów – poświęcony jest przede wszystkim grafice użytkowej i projektowaniu produktu. 6. Dodatki Edukacyjne, strony edukacyjne w prasie ogólnopolskiej i regionalnej Gazeta Wyborcza, Dziennik Polska (Dziennik Bałtycki, Dziennik Zachodni, Dziennik Łódzki, Kurier Lubelski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Express Ilustrowany)

13


„Wyzwalamy myśli!”

9.

współpraca z mediami – radio i TV

nawiązanie współpracy z mediami – radiem i TV (m.in. patronat) w ramach przedsięwzięć Instytutu. Informowanie o wydarzeniach, relacje, wywiady. Media Radio: eska, eska rock, antyradio, roxy fm, TV: telewizja śniadaniowa: kawa czy herbata (TVP1), dzień dobry TVN (TVN), pytanie na śniadanie (TVP2)

10.

Targi edukacyjne

Udział w targach edukacyjnych               

15-16 lutego, Lublin 17 luty, Zielona Góra 22 luty, Olsztyn 28-29 lutego, Wrocław 3 marca, Nowy Sącz 4 marca, Nowy Targ 5 marca, Warszawa 6 marzec 2011, Poznań 8-10 marca, Katowice 11 marca, Bydgoszcz 16-18 marca, Kielce 19 marca, Łódź 23-24 marca, Kraków 25 marca, Gdańsk 29-30 marca, Rzeszów

14


„Wyzwalamy myśli!”

VI.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

działania

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październi k

Działanie strony Artykuły na stronie Testy na stronie Konkursy na stornie Fanpage facebook Wpisy, aktywności, informowanie, aplikacja,

Sondy, konkursy biuletyn youtube flashmob Spotkania „wiedza dla ludzi” 4miasta Spotkania wiedza dla ludzi 4 miasta

Dni otwarte Informacje prasowe i strony internetowe

na

Współpraca z mediami Targi edukacyjne monitoring ewaluacja LEGENDA

15

Działania przygotowanie

Działania prowadzenie

-

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik


VII.

BUDŻET


„Wyzwalamy myśli!”

VIII.

METODY EWALUACJI

a) Przeprowadzenie badania sondażowego przed rozpoczęciem rekrutacji Cele badania: - zweryfikowanie znajomości oferty Instytutu wśród maturzystów z całej Polski (ocena, w jakim stopniu do przyszłych studentów dotarła informacja o szerokiej ofercie specjalności, a w tym kwestie bardziej szczegółowe, dotyczące znajomości oferty pod kątem programu zajęć). - pozyskanie danych o tym, z jakich źródeł maturzyści czerpią informacje dotyczące uczelni i ofert - pozyskanie informacji o tym, które z dostępnych źródeł jest dla maturzystów najbardziej wiarygodne - pozyskanie wstępnych danych o tym, ilu respondentów jest zainteresowanych ofertą Badanie ma na celu ocenę skuteczności dotychczasowych działań związanych z dotarciem z ofertą do przyszłych studentów. Zebrane dane posłużą do modyfikacji działań komunikacyjnych, tak aby poinformować i zachęcić maturzystów do skorzystania z bogatej oferty Instytutu. Istotą staje się możliwie najskuteczniejszy dobór kanałów, za pomocą których będziemy komunikować odbiorcom o proponowanych specjalnościach. Opis badania: Czas trwania badania: lipiec-sierpień (okres rekrutacji poprzedzający działania kampanii, rozpoczynającej się we wrześniu, aby wyciągnąć z niego wnioski i dopracować działania tak, by były najskuteczniejsze) Forma badania Kwestionariusz w wersji elektronicznej składający się z pytań zarówno otwartych jak i zamkniętych, zamieszczony na następujących stronach internetowych: www.uni.wroc.pl, www.interklasa.pl , www.edu.com.pl, www.eduforum.pl, www.facebook.com., www.onet.pl. b) Przeprowadzenie badania sondażowego wśród przyjętych studentów po zakończeniu rekrutacji Cele badania: - ocena skuteczności przeprowadzonej kampanii pod względem dotarcia z ofertą do maturzystów - pozyskanie informacji dotyczących tego, w jakim stopniu maturzyści brali aktywny udział w organizowanych przedsięwzięciach (drzwi otwarte, działania ambientowe, spotkania w kawiarniach) - pozyskanie szczegółowych informacji dotyczących znajomości specyfiki ofert specjalności (kwestie związane z programem zajęć) -zweryfikowanie kanałów za pomocą których maturzyści pozyskali informacje o specjalnościach oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski

- pozyskanie wstępnych danych o tym, ilu respondentów skorzystało z oferty Badanie ma na celu ocenę skuteczności doboru kanałów i przeprowadzonych działań komunikacyjnych. Dane uzyskane w badaniu przeprowadzonym przed jak i po kampanii zostaną zestawione, tak aby oszacować efektywność kampanii. Szczegółowa analiza odpowiedzi respondentów pierwszego i drugiego badania pozwoli ocenić, w jakim stopniu sposób dotarcia z informacją o ofercie wpłynął na zainteresowanie specjalnościami i czy poprawa systemu komunikacji zaproponowana w kampanii zwiększyła zainteresowanie skorzystania z oferty. Opis badania: Czas trwania badania: październik (po zakończeniu rekrutacji) Forma badania Studenci podczas odbioru indeksu oraz legitymacji w dziekanacie poproszeni byliby do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z pytań otwartych i zamkniętych. c) Analiza dokumentacji tuż po zakończeniu rekrutacji, Cele badania - sprawdzenie, ile osób złożyło dokumenty aplikacyjne w roku badania oraz w latach poprzednich - porównanie, jak zmieniała się liczba zainteresowanych studiowaniem dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim podczas wszystkich lat obejmujących rekrutację - ocena skuteczności, przeprowadzonej kampanii pod względem zwiększenia lub zmniejszenia zainteresowania ofertą Opis badania Czas trwania badania: Październik (tuż po zakończeniu rekrutacji) Forma badania: Analiza dokumentacji, sporządzenie statystyk. d) Bieżące monitorowanie strony internetowej (Google analitics) facebooka (statystyki) raportowanie z monitoringu prasy

17


Klient: Hasco-Lek Marka: Hasco-Lek Projekt: film korporacyjny Tytuł: Hasco-Lek – recepta na marzenia realizowane z pasją Scenariusz: Agnieszka Karpińska i Urszula Kupisiewicz


Wstęp Motyw przewodni filmu to senne marzenie głównego bohatera – 7-letniego Tomka. Chłopiec jest synem jednego z pracowników Hasco Leku. Tomek opowiadając o swoim ojcu przenosi się w świat marzeń (czy też wspomnień) do jego miejsca pracy taty. Chłopiec zwiedza po kolei różne miejsca w firmie. Film prawie nie zawiera dialogów. Informacje, które chcemy przekazać oddajemy obrazami. Nasza koncepcja wynika z analizy innych filmów korporacyjnych, które zazwyczaj są „przegadane”, widz wyłącza się po drugim dialogu (tudzież wypowiedzi) i nie rejestruje przekazu. W zaproponowanym scenariuszu duży nacisk położono na dynamizm akcji i interesujący, zaciekawiający sposób realizacji. Film realizowany jest w dwóch zaproponowanych w briefie miejscach – centrali firmy i zakładzie produkcyjnym. Scenariusz wykorzystuje obie lokalizacje. Płynne przejścia pomiędzy nimi zostały rozwiązane poprzez gest zamknięcia oczu przez głównego bohatera. Przenosząc się w kolejne miejsce w firmie chłopiec zamyka oczy lub wychodzi z jakiegoś pomieszczenia. Na dole pojawia się nazwa miejsca gdzie w tym momencie znajduje się bohater (produkcja w Siechnicach lub centrala we Wrocławiu). Zastosowanie konwencji snu w filmie pozwala nam na dowolne przenoszenie akcji.

Widzimy Hasco Lek oczami dziecka. Zafascynowanego, zdziwionego i zachwyconego jednocześnie. Przyjęłyśmy tę koncepcję, ponieważ dla odbiorców filmu (nawet jeśli są to lekarze i farmaceuci znający specyfikę firmy) kuluary firmy farmaceutycznej to świat nieznany, na który patrzą (tak jak Tomek) oczami dziecka. Wszystko jest nowe. Film komunikuje to, co zawierał brief. Skupiłyśmy się na tym, by pokazać Hasco Lek jako firmę nowoczesną, bliską klientowi, innowacyjną, otwartą. Pracownicy zaprezentowani w filmie są przyjaźnie nastawieni do chłopca, nie traktują go jak intruza tylko jak kogoś bliskiego. Film został przygotowany w jednej wersji. W przypadku pozostałych grup odbiorców, tj. farmaceutów i lekarzy oraz kontrahentów i dostawców planujemy podkreślić w niektórych scenach istotne dla nich informacje (inne niż w wersji dla klientów i mediów). Wyszczególnienie i podkreślenie tych informacji możliwe jest poprzez umieszczenie w niektórych scenach innych treści i zwrócenie na nie uwagi. Na przykład, na kartach w pokoju projektowym w scenie 3 zamiast informacji o tanich lekach, dla kontrahentach może pojawić się informacja o udziale firmy w rynku farmaceutycznym; podobnie w przypadku sceny z prezesem firmy: zamiast podkreślenia dobrej współpracy z przedstawicielami handlowymi możemy podkreślić dobrą współpracę z dostawcami). Poprzez ujęcia na detale i zbliżenia chcemy podkreślić to, co Hasco-Lek chce odbiorcom przekazać.

Dzięki temu nie zaburzamy całej koncepcji filmu, a przekazujemy każdej grupie docelowej ważne dla niej informacje. W przypadku informacji od Klienta, że któraś z wersji filmu potrzebuje dodatkowej sceny komunikującej o ważnym dla danej grupy aspekcie, scena taka zostanie dopisana i „wpleciona” w scenariusz. Aktorzy w filmie są niezbędni do roli głównego bohatera-Tomka i jego ojca-Pawła. Zatrudnienie aktorów będzie koniecznie również podczas realizacji sceny 1 w szkole (grupa dzieci i nauczycielka). W pozostałej części filmu, poza Tomkiem i jego ojcem bohaterami są wyłącznie pracownicy Hasco-Leku. Decyzja, czy będą to prawdziwi pracownicy, czy aktorzy należy do Klienta.

Scenariusz filmu korporacyjnego dla Hasco Leku Czas trwania: 5-7 minut Miejsce realizacji: siedziba Hasco Leku, szkoła podstawowa (klasa), zakład produkcyjny w Siechnicach Bohaterowie: • Tomek – 7-letni chłopiec; syn jednego z pracowników • Paweł – ojciec Tomka; pracownik firmy Hasco Lek • Pracownicy firmy: ochroniarz, prezes, pracownicy produkcji, pracownicy laboratorium, specjaliści od marketingu i strategii sprzedaży


Hasco-Lek recepta na marzenia realizowane z pasją

Scena 1 Miejsce: szkoła podstawowa – sala klasowa Bohaterowie: Tomek, ok. dziesięcioro dzieci (uczniowie), nauczycielka

Dźwięk szkolnego dzwonka i zbliżenie na ten detal (klika sekund)

Nauczycielka pisze na tablicy „czym zajmuje się mój tata?”

Wnętrze kolorowej klasy w szkole podstawowej (meble, zabawki, prace uczniów stojące na półkach)klasy. Pod tablicą stoi nauczycielka. W ławkach siedzą dzieci.

Zbliżenie na jej rękę i tablicę.


Kamera pokazuje uczniów z rękami podniesionymi do góry (gest zgłaszania się). Szybkie ujęcia kamery. Jeden z chłopców mówi „Mój tata pracuje w banku”. Kolejne ujęcie, kiedy dziewczynka mówi „A mój jest informatykiem i robi Internet”.

Scena 2 Miejsce: brama wjazdowa przez Hasco Lek Bohaterowie: Tomek, ochroniarz Hasco Leku Chłopiec stoi przez bramą wejściową do firmy. Na plecy ma zarzuconą pelerynę (granatowa, przypominająca pelerynę Supermana). Ujęcie panoramiczne na siedzibę. Pod budynkiem widać cały rząd samochodów firmowych.

Bohater filmu Tomek wstaje i mówi dumnym pewnym głosem „A mój tata jest superbohaterem. Wie jak leczyć ludzi.”.

Po tych słowach chłopiec zamyka oczy.

Tomek stoi pod budką ochroniarzy.

Ujęcie na ochroniarza. Ochroniarz uśmiecha się, „puszcza oczko” i pokazuje ruchem głowy, że może wejść


Chłopiec radośnie wbiega na teren siedziby firmy (najpierw ujęcie na jego uśmiechniętą twarz, następnie moment jak biegnie; całe czas widać teren siedziby). Nacisk na to by ujęcia kamery były dynamiczne, obraz pokazywał detale, gesty i elementy przestrzeni na które chcemy zwrócić uwagę (samochody firmowe, siedziba)

Scena 3 Miejsce: hall firmy winda Bohaterowie: Tomek

Trzyma przed sobą zaciśnięta pięść i wykonuje ruch jakby coś z niej wyrzucał (czarował). W tym momencie drzwi windy się otwierają. Chłopiec wbiega do niej, wciska któryś z guzików i przykleja twarz do szyby.

Obserwuje z góry firmę, pracowników (ujęcie z oczu chłopca na wnętrze firmy).

Tomkowi wydaje się, że przed wejściem do firmy widzi małego robota, który przywołuje go ruchem ręki.

Najpierw zbliżenie na robota (krótkie ujęcie), następnie ujęcie zdziwionej twarzy chłopca. Kolejne ujęcie tej sceny to widok na cały hall firmy. Wszędzie kręcą się pracownicy. Tomek stoi pod windą, z mocno zamkniętymi oczami.

Winda zatrzymuje się, a chłopiec ruchem rąk wykonuje gest jakby siłą woli otwierał drzwi (rozszerza ręce). W tym samym momencie drzwi windy powoli się rozsuwają.


Scena 3 Miejsce: pokój projektowy Bohaterowie: pracownicy projektowi Hasco Lek, Tomek

Robot (którego chłopiec widział przy wejściu) przywołuje chłopca do drzwi. Krótkie ujęcie robota wykonującego gest.

Tomek lekko uchyla drzwi i przez szparę podgląda co dzieje się w pokoju.

W pokoju pracownicy debatują nad projektem. Nie słychać o czym mówią. Gestykulują, rysują na tablicy, rozmawiają.

Na tablicy znajdują się informacje o udziale Hasco Leku na rynku farmaceutycznym (diagram kołowy) – ujęcie na tablicę, następnie na diagram. Chłopiec wkrada się do pokoju i przysłuchuje się.

Ujęcie na stół i porozrzucane na nim kartki. Na każdej z nich znajduje się hasło-slogan firmy jej filozofię, mówiące o działalności oraz zapiski (mniej istotne, trochę zamazane). Przykładowe informacje na kartkach: informacja o tańszych lekach, korzystna oferta produktowa, nowości produktowe, inicjatywy podejmowane przez firmę, informacje o eksporcie (rynek Bliskiego, Dalekiego Wschodu i Europy). Wymienione informacje są wyróżnione (podkreślone czerwonym pisakiem lub zaznaczone innym kolorem). Ujęcia (kilkusekundowe) na każdą z kartek leżących na stole.

Chłopiec idzie pewnie przez pokój, pracownicy nie zwracają na niego uwagi.


Tylko jeden z nich odwraca się w jego stronę, uśmiecha się do niego.

Chłopiec ucieka widząc w drzwiach znajomego już robota.

Chłopiec staje pod tablicą, bierze czerwony pisak.

Następnie ujęcie na narysowane przez Tomka serduszko.

Scena 4 Miejsce: laboratorium Hasco Lek Bohaterowie: Tomek, pracownicy laboratorium Tomek wchodzi do laboratorium. Chłopiec ma zachwycony wzrok. Jedna z laborantek uśmiecha się do niego, puszcza oczko i bierze go za rękę.


Pokazuje mu probówki z kolorowym płynem, chłopiec patrzy urzeczony. Rozgląda się po pokoju (ujęcie z oczu Tomka).

Ujęcie na jednego a pracowników, który ruchem głowy przywołuje Tomka. Chłopiec podbiega i zagląda do środka – widać co dzieje się w maszynie. W kolejnym ujęciu chłopiec stoi przed taśmą produkcyjną i obserwuje ją

Widać nowoczesne laboratorium, wszystko jest dopracowane, pracownicy debatują pracują nowymi formułami, piszą receptury na tablicach,widać krzątających się pracowników. Na ścianie wisi zdjęcie Centrum badawczo-Rozwojowego NOVASOME z podpisem co to jest – ujęcie na ten detal. Chłopiec mocno zamyka oczy (ujęcie jego twarzy).

Scena 5 Miejsce: hala produkcyjna Bohaterowie: pracownicy produkcji

Patrzy na wszystkie maszyny – ujęcia panoramiczne hali; widok z oczu bohatera. Przy taśmach znajdują się pracownicy, hala jest czysta, panuje w niej nienaganny porządek.

Pracownik, który pokazywał Tomkowi tabletkarkę daje mu kilka kolorowych witamin.

Tomek stoi przed wejściem na halę produkcyjną. Obok niego znajduje się znajomy robot. Chłopiec zakrada się na halę.


Chłopiec siada na schodach/przy stoliku i układa z nich uśmiech

Scena 6 Tomek jest na korytarzu. Przechodzi powoli. Staje pod drzwiami z tabliczką „prezes”. Na ścianie wiszą wszystkie nagrody.

Patrzy zachwyconym wzrokiem w górę. Pojedyncze, krótkie ujęcia na najważniejsze nagrody. Następnie przenosi wzrok na zdjęcia z eventów, imprez organizowanych przez Hasco Lek.

ujęcie na detal.

Zdjęcie z maratonu i biegu rodzinnego. Chłopiec zamyka mocno oczy. Zbliżenie na zdjęcie. Postaci na zdjęciu najpierw zaczynają się poruszać a potem przez chwilę bohater przenosi się na maraton z 11 września. Widać finisz, pierwszych przybiegających, w tle logo Hasco Leku i inne oznaczenia podkreślające rolę organizatora. Tomka nie widać w maratonie. Bohater razem z widzami przenosi się w czasie. Po 15-30 sekundach Tomek razem z widzami przenosi się na korytarz. Otwiera oczy.


Następnie przenosi wzrok na zdjęcie z wykładów Prezesa. odobnie jak w pierwszym przypadku zamyka oczy, zdjęcie zaczyna się poruszać i przenosimy się na salę wykładową. W tle słychać fragment wykładu. Po 15-20 sekundach Tomek „wraca” na korytarz

poznaje człowieka ze zdjęcia, uśmiecha się. Prezes i przedstawiciele handlowi pospisują umowy. Następnie wykonują gest uściśnięcia dłoni. Zbliżenie na umowę, na której zaznaczona jest nazwa Hasco Lek Dystrybucja (możliwa jest również zaznaczenie na pokazanej przez kamerę umowie zdania wyjaśniającego czym jest Hasco Lek Dystrybucja).

•Kolejne zdjęcie to akcja charytatywna. Po zamknięciu oczu jest w hipermarkecie. Ujęcie z perspektywy oczu bohatera. Ludzie wkładają produkty do wózków. Obok wózka stoi tablica wyjaśniająca cel akcji i logotyp organizatora (Hasco Lek). Po 15 sekundach chłopiec „wraca” do rzeczywistości i znowu patrzy na zdjęcia.

Tomek wybiega i przemierza dalej korytarze,

Cała scena jest dynamiczna. Przechodzenie zdjęć odbywa się płynnie. Krótkie scenki są od siebie oddzielone, ale nie są zupełnie oderwane i pocięte. W kolejnym ujęciu chłopiec zagląda do gabinetu prezesa,

wychodzi na dach firmy, skąd rozpościera się widok na całą okolicę.


Scena 7 Akcja dzieje się na dachu Hasco Leku. Ujęcie na Tomek, który wygląda jakby leciał w powietrzu.

Kamera odsuwa się i widać, że to ojciec chłopca trzyma go w powietrzu. Następnie, panoramiczne ujęcie tego co widać z dachu Hasco Leku (inwestycje). Ujęcie na uśmiechnięte twarze ojca i syna.

Zabiera plecak (ujęcie tylko na plecak) i powoli wychodzi z klasy. Przed klasą widzi swojego tatę (ujęcia na ojca) i mocno go przytula.

Odchodzi razem z nim (trzymając go za rękę). Ujęcie na plecak chłopca, z którego wystaje malutka ręka robota.

Scena 8 Tomek otwiera oczy, dzwoni szkolny dzwonek. Akcja dzieje się w klasie. Chłopiec ma zdziwiony wyraz twarzy (nie wierzy w to co widział).


Scena 1

Scena 4

Scena 7

Miejsce: szkoła podstawowa – sala klasowa Bohaterowie: Tomek, ok. dziesięcioro dzieci (uczniowie), nauczycielka

Miejsce: pokój projektowy Bohaterowie: pracownicy projektowi Hasco Lek, Tomek

Tomek jest na korytarzu. Przechodzi powoli. Staje pod drzwiami z tabliczką „prezes”. Na ścianie wiszą wszystkie nagrody. Patrzy zachwyconym wzrokiem w górę. Pojedyncze, krótkie ujęcia na najważniejsze nagrody. Następnie przenosi wzrok na zdjęcia z eventów, imprez organizowanych przez Hasco Lek. • Zdjęcie z maratonu i biegu rodzinnego. Chłopiec zamyka mocno oczy. Zbliżenie na zdjęcie. Postaci na zdjęciu najpierw zaczynają się poruszać a potem przez chwilę bohater przenosi się na maraton z 11 września. Widać finisz, pierwszych przybiegających, w tle logo Hasco Leku i inne oznaczenia podkreślające rolę organizatora. Tomka nie widać w maratonie. Bohater razem z widzami przenosi się w czasie. Po 15-30 sekundach Tomek razem z widzami przenosi się na korytarz. Otwiera oczy. • Następnie przenosi wzrok na zdjęcie z wykładów Prezesa. Podobnie jak w pierwszym przypadku zamyka oczy, zdjęcie zaczyna się poruszać i przenosimy się na salę wykładową. W tle słychać fragment wykładu. Po 15-20 sekundach Tomek „wraca” na korytarz • Kolejne zdjęcie to akcja charytatywna. Po zamknięciu oczu jest w hipermarkecie. Ujęcie z perspektywy oczu bohatera. Ludzie wkładają produkty do wózków. Obok wózka stoi tablica wyjaśniająca cel akcji i logotyp organizatora (Hasco Lek). Po 15 sekundach chłopiec „wraca” do rzeczywistości i znowu patrzy na zdjęcia. Cała scena jest dynamiczna. Przechodzenie zdjęć odbywa się płynnie. Krótkie scenki są od siebie oddzielone, ale nie są zupełnie oderwane i pocięte. W kolejnym ujęciu chłopiec zagląda do gabinetu prezesa, poznaje człowieka ze zdjęcia, uśmiecha się. Prezes i przedstawiciele handlowi pospisują umowy. Następnie wykonują gest uściśnięcia dłoni. Zbliżenie na umowę, na której zaznaczona jest nazwa Hasco Lek Dystrybucja (możliwa jest również zaznaczenie na pokazanej przez kamerę umowie zdania wyjaśniającego czym jest Hasco Lek Dystrybucja). Tomek wybiega i przemierza dalej korytarze, wychodzi na dach firmy, skąd rozpościera się widok na całą okolicę.

Dźwięk szkolnego dzwonka i zbliżenie na ten detal (klika sekund) Wnętrze kolorowej klasy w szkole podstawowej (meble, zabawki, prace uczniów stojące na półkach)klasy. Pod tablicą stoi nauczycielka. W ławkach siedzą dzieci. Nauczycielka pisze na tablicy „czym zajmuje się mój tata?”. Zbliżenie na jej rękę i tablicę. Kamera pokazuje uczniów z rękami podniesionymi do góry (gest zgłaszania się). Szybkie ujęcia kamery. Jeden z chłopców mówi „Mój tata pracuje w banku”. Kolejne ujęcie, kiedy dziewczynka mówi „A mój jest informatykiem i robi Internet”. Bohater filmu Tomek wstaje i mówi dumnym pewnym głosem „A mój tata jest superbohaterem. Wie jak leczyć ludzi.”. Po tych słowach chłopiec zamyka oczy. Scena 2 Miejsce: brama wjazdowa przez Hasco Lek Bohaterowie: Tomek, ochroniarz Hasco Leku Chłopiec stoi przez bramą wejściową do firmy. Na plecy ma zarzuconą pelerynę (granatowa, przypominająca pelerynę Supermana). Ujęcie panoramiczne na siedzibę. Pod budynkiem widać cały rząd samochodów firmowych. Tomek stoi pod budką ochroniarzy. Ujęcie na ochroniarza. Ochroniarz uśmiecha się, „puszcza oczko” i pokazuje ruchem głowy, że może wejść Chłopiec radośnie wbiega na teren siedziby firmy (najpierw ujęcie na jego uśmiechniętą twarz, następnie moment jak biegnie; całe czas widać teren siedziby). Nacisk na to by ujęcia kamery były dynamiczne, obraz pokazywał detale, gesty i elementy przestrzeni na które chcemy zwrócić uwagę (samochody firmowe, siedziba) Scena 3 Miejsce: hall firmy winda Bohaterowie: Tomek Tomkowi wydaje się, że przed wejściem do firmy widzi małego robota, który przywołuje go ruchem ręki. Najpierw zbliżenie na robota (krótkie ujęcie), następnie ujęcie zdziwionej twarzy chłopca. Kolejne ujęcie tej sceny to widok na cały hall firmy. Wszędzie kręcą się pracownicy. Tomek stoi pod windą, z mocno zamkniętymi oczami. Trzyma przed sobą zaciśnięta pięść i wykonuje ruch jakby coś z niej wyrzucał (czarował). W tym momencie drzwi windy się otwierają. Chłopiec wbiega do niej, wciska któryś z guzików i przykleja twarz do szyby. Obserwuje z góry firmę, pracowników . (ujęcie z oczu chłopca na wnętrze firmy). Winda zatrzymuje się, a chłopiec ruchem rąk wykonuje gest jakby siłą woli otwierał drzwi (rozszerza ręce). W tym samym momencie drzwi windy powoli się rozsuwają.

Robot (którego chłopiec widział przy wejściu) przywołuje chłopca do drzwi. Krótkie ujęcie robota wykonującego gest. Tomek lekko uchyla drzwi i przez szparę podgląda co dzieje się w pokoju. W pokoju pracownicy debatują nad projektem. Nie słychać o czym mówią. Gestykulują, rysują na tablicy, rozmawiają. Na tablicy znajdują się informacje o udziale Hasco Leku na rynku farmaceutycznym (diagram kołowy) – ujęcie na tablicę, następnie na diagram. Chłopiec wkrada się do pokoju i przysłuchuje się. Ujęcie na stół i porozrzucane na nim kartki. Na każdej z nich znajduje się hasło-slogan firmy jej filozofię, mówiące o działalności oraz zapiski (mniej istotne, trochę zamazane). Przykładowe informacje na kartkach: informacja o tańszych lekach, korzystna oferta produktowa, nowości produktowe, inicjatywy podejmowane przez firmę, informacje o eksporcie (rynek Bliskiego, Dalekiego Wschodu i Europy). Wymienione informacje są wyróżnione (podkreślone czerwonym pisakiem lub zaznaczone innym kolorem). Ujęcia (kilkusekundowe) na każdą z kartek leżących na stole. Chłopiec idzie pewnie przez pokój, pracownicy nie zwracają na niego uwagi. Tylko jeden z nich odwraca się w jego stronę, uśmiecha się do niego. Chłopiec staje pod tablicą, bierze czerwony pisak. Następnie ujęcie na narysowane przez Tomka serduszko. Chłopiec ucieka widząc w drzwiach znajomego już robota. Scena 5 Miejsce: laboratorium Hasco Lek Bohaterowie: Tomek, pracownicy laboratorium Tomek wchodzi do laboratorium. Chłopiec ma zachwycony wzrok. Jedna z laborantek uśmiecha się do niego, puszcza oczko i bierze go za rękę. Pokazuje mu probówki z kolorowym płynem, chłopiec patrzy urzeczony. Rozgląda się po pokoju (ujęcie z oczu Tomka). Widać nowoczesne laboratorium, wszystko jest dopracowane, pracownicy debatują pracują nowymi formułami, piszą receptury na tablicach,widać krzątających się pracowników. Na ścianie wisi zdjęcie Centrum badawczo-Rozwojowego NOVASOME z podpisem co to jest – ujęcie na ten detal. Chłopiec mocno zamyka oczy (ujęcie jego twarzy). Scena 6 Miejsce: hala produkcyjna Bohaterowie: pracownicy produkcji Tomek stoi przed wejściem na halę produkcyjną. Obok niego znajduje się znajomy robot. Chłopiec zakrada się na halę. Ujęcie na jednego a pracowników, który ruchem głowy przywołuje Tomka. Chłopiec podbiega i zagląda do środka – widać co dzieje się w maszynie. W kolejnym ujęciu chłopiec stoi przed taśmą produkcyjną i obserwuje ją. Patrzy na wszystkie maszyny – ujęcia panoramiczne hali; widok z oczu bohatera. Przy taśmach znajdują się pracownicy, hala jest czysta, panuje w niej nienaganny porządek. Pracownik, który pokazywał Tomkowi tabletkarkę daje mu kilka kolorowych witamin. Chłopiec siada na schodach/przy stoliku i układa z nich uśmiech – ujęcie na detal.

Scena 8 Akcja dzieje się na dachu Hasco Leku. Ujęcie na Tomek, który wygląda jakby leciał w powietrzu. Kamera odsuwa się i widać, że to ojciec chłopca trzyma go w powietrzu. Następnie, panoramiczne ujęcie tego co widać z dachu Hasco Leku (inwestycje). Ujęcie na uśmiechnięte twarze ojca i syna. Scena 9 Tomek otwiera oczy, dzwoni szkolny dzwonek. Akcja dzieje się w klasie. Chłopiec ma zdziwiony wyraz twarzy (nie wierzy w to co widział). Zabiera plecak (ujęcie tylko na plecak) i powoli wychodzi z klasy. Przed klasą widzi swojego tatę (ujęcia na ojca) i mocno go przytula. Odchodzi razem z nim (trzymając go za rękę). Ujęcie na plecak chłopca, z którego wystaje malutka ręka robota.


Analiza otoczenia komunikacyjnego

Analiza obszarów komunikacyjnych

Analiza SWOT

Określenie celów komunikacji

Opracowanie planu długoterminowych działań PR

Opracowanie planu działań kryzysowych


dotychczasowi klienci: korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa

potencjalni klienci: sektor finansowy i usługowy

dłużnicy, potencjalni dłużnicy

dotychczasowy pracownicy

potencjalni pracownicy

media branżowe, dziennikarze wyspecjalizowani w tematyce finansowej

konkurencja

instytucje związane z finansami: BIK, KRD

potencjalni współpracownicy: kancelarie prawnicze, firmy rekrutacyjne, firmy szkoleniowe


Windykacja wizerunek firm windykacyjnych; zasady i obszary działalności; sposoby działania wizerunek firmy Pelikan – komunikowanie z dotychczasowymi klientami i nawiązanie kontaktu z nowymi/potencjalnymi klientami/dłużnikami

Dłużnik Zmiana wizerunku osoby dłużnika/ firmy zalegającej ze spłatą, przełamanie tabu bycia zadłużonym, pokazanie dobrych praktyk związanych z rozwiązywaniem problemów nieterminowej spłaty zobowiązań

Prewencja sposoby oceny zdolności kredytowej i możliwości spłaty rat oraz mądrego planowania domowych inwestycji/ firmy; zrozumienie skali problemu i mechanizmu zadłużania się; zadłużanie się jako problem społeczny; konsekwencje nieterminowej spłaty zobowiązań

Możliwości spłaty zadłużenia sposoby zarządzania zobowiązaniami, rozwiązywanie problemów związanych z niemożnością spłaty zadłużenia; Prawne aspekty zadłużenia, instytucje związane z zadłużeniem – Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy rejestr długów, BIK.


Mocne strony:  jedna z dziesięciu największych firm branżowych w Polsce, ugruntowana pozycja, marka znana w branży  ponad pięcioletnie doświadczenie na polskim rynku  profesjonalna kadra, duża skala działalności  wysokie wskaźniki efektywności  zaufanie kontrahentów wynikające ze skuteczności działań firmy  specjalizowanie się w obsłudze korporacyjnej (wysokie nakłady inwestycyjne, rosnący popyt na tego typu usługi)

 kompleksowa oferta

Słabe strony:  negatywny odbiór społeczny branży windykacyjnej, nieprzychylność obserwatorów społecznych  niewielkie doświadczenie firmy w windykacji masowej


Szanse: 

    

      

kompleksowa oferta liczne rekomendacje, bardzo dobra renoma poszerzenie skali działalności nowe miejsca pracy kreowanie wizerunku firmy „przyjaznej” inwestycyjność, podwyższanie kwalifikacji pracowników duży potencjał rozwoju branży outsourcing większy odsetek kredytów zagrożonych europejski standard usług rozwój biur informacji gospodarczej zmiana profilu dłużników Zmiana wizerunku branży windykacyjnej

Zagrożenia: wysoka konkurencyjność rezygnacja z silnej specjalizacji usług rozwój usług nieidący w parze ze zmiana świadomości społecznej  zagrożenia inwestycyjne  makroekonomiczne - kryzys gospodarczy  kultura organizacji, problemy komunikacyjne, problemy związane z zarządzaniem firmą (utrudniona koordynacja pracy pracowników stacjonarnych i terenowych) 

 


Załagodzenie wizerunku firmy 

firma przyjazna dla klientów i dłużników

poszanowanie etyki i prawa

pozytywna zmiana profilu osoby/firmy dłużnika

Podkreślenie skuteczności w windykacji długów 

profesjonalne, szybkie i bezkonfliktowe rozwiązywanie sporów finansowych

Zdobycie zaufania klientów i dłużników 

odpowiedzialność i prewencja

partnerstwo i dbałość o interes płatników

informowanie o działaniach prewencyjnych i dobrych praktykach

wiarygodność


Organizacja konferencji branżowej na temat kryzysu gospodarczego i jego skutków w wzrastającej liczbie firm ogłaszających upadłość 

aktywny udział w dyskusji w z innymi podmiotami windykacyjnymi

zaproszenie ekspertów z branży ekonomii i finansów i media branżowe

przedstawienie wyników kampanii

Nawiązanie współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej i Krajowym Rejestrem Długów 

współtworzenie raportów

analiza porównawcza zadłużeń konsumenckich z perspektywy czasu

podsumowanie kampanii


Potencjalni i obecni dłużnicy – indywidualni/małe i średnie przedsiębiorstwa

Ogólnopolska kampania „z DŁUGopisem w ręku”

Cele kampanii: Budowanie marki, Informacja i pomoc w problemie zadłużenia Prewencja Zmiana podejścia do tematu zadłużenia, wizerunku dłużnika i firmy windykacyjnej


Komunikacja - MEDIA (Internet: ogólnopolskie portale informacyjne, poświęcone finansom; Prasa: ogólnopolska prasa codzienna; tabloidy, gazety/dodatki z tematami gospodarczym, tygodniki opinii; codzienna prasa bezpłatna)  

Nawiązanie kontaktu z dziennikarzami, przygotowanie listy kontaktów, podtrzymywanie kontaktu Przygotowywanie/ opracowywanie: informacji prasowych, raportów, materiałów eksperckich, materiałów dotyczących problemu zadłużenia polaków, case studies, informacji związanych z naszą firmą, działaniami i przebiegiem kampanii.

Portal edukacyjno- informacyjny „zdługopisemwreku.pl” Porady jak nie zostać dłużnikiem (kalkulator wydatków, porady ekspertów), miesiąc z życia dłużnika, jak postępować z zadłużeniem, informacje prawne, raporty, ciekawostki, FAQ, relacje z przebiegu kampanii, informacja o infolinii;

Strefa Dłużnika Możliwość monitorowania swojego zadłużenia przez wierzycieli naszych klientów. Komunikowanie wydarzeń związanych z akcją


Fanpage „z DŁUGopisem w ręku” Newsy z kampanii; nieprawdopodobne historie dłużników, krótkie ciekawostki, informacje prawne, szybkie konkursy 

Blog Romana Młodkowskiego (videoblog)

Broszury promujące akcję Rozmieszczenie materiałów we współpracujących bankach/instytucjach finansowych/firmach

Interesujące newsy ze świata ekonomii połączone z problemami zadłużenia

Telewizja śniadaniowa, programy TV Uczestnictwo w programach (windykatorów jak i osób zadłużonych) z uwzględnieniem okresów w roku w których najczęściej zaciągane są kredyty – przedstawienie tematu niewypłacalności jako problemu społecznego i osadzenie go w szerszym kontekście (kryzys, życiowe dramaty, nieporadność); promowanie kampanii.

Infolinia 

Informacje podobne jak na portalu zdlugopisemwreku.pl


Program „Trudne sprawy” – edycja „zadłużeni” •

Przedstawienie fikcyjnych ale prawdopodobnych historii związanych z popadnięciem w długi oraz rozwiązaniem tego problemu z pomoca firmy windykacyjnej – przyjaciela windykatora.

Autobus „z DŁUGopisem w ręku” • Wizyta w kilkudziesięciu miastach Polski: możliwość poznania windykatorów i zrozumienia ich pracy, możliwość zaplanowania „z długopisem w ręku” swoich przyszłych wydatków (kredytów) oraz pomoc w rozwiązaniu obecnych problemów z zadłużeniem.

Konkurs „złoty DŁUGopis” •

Konkurs dla osób prywatnych oraz firm mający na celu promowanie aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z zadłużeniem. Wyróżnione osoby to dłużnicy, którzy mimo trudnej sytuacji wspólnie z naszą firmą znaleźli rozwiązanie na wyjście z długów. Gala wyręczenia nagród 17.11.2012 – podczas podsumowania kampanii i obchodów „dnia bez długów”


Ogólnopolska kampania „Firma bez DŁUGu” Cele kampanii Budowa wizerunku firmy partnerskiej, wiarygodnej i odpowiedzialnej, która dba o interesy wszystkich płatników i firm mających problemy ze spłatą należności. Zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego 

Adresaci kampanii 

Małe i średnie firmy zalegające z płatnościami lub zagrożone brakiem płynności finansowej


Komunikacja: MEDIA

(Pisma branżowe, portale o tematyce gospodarczej, tygodniki opinii, internetowe fora branżowe, programy informacyjne/biznesowe ) Przygotowywanie/ opracowywanie: raportów na temat powodów zadłużeń firm, informacje prasowe i artykuły eksperckie z radami prawnymi i prognozami rynkowymi

Newsletter 

Opracowanie i wysyłanie newsletterów do firm (kampania, szkolenia, artykuły, porady, raporty)

Infolinia doradcy 

Indywidualny doradca finansowy dla firm doradza w sprawach spłaty długu

Kwartalnik Firma bez Długu Kolportaż do małych i średnich firm W nim raporty, artykuły eksperckie, zmiany prawne

Biała lista wiarygodnych firm Prowadzenie monitoringu i sporządzenie listy wypłacalnych kontrahentów i wiarygodnych partnerów biznesowych


Program Płynna finansowość Program do monitoringu przychodów i rozchodów firmy na płycie CD dołączony do pism branżowych. Pozwala na kontrolę zasobami finansowymi Kompatybilna z programami do księgowości W przejrzysty sposób przedstawia aktualny stan finansowy firmy, na każdym etapie udziela porad prawnych, oblicza stopień zagrożenia brakiem płynności finansowej, alarmuje o opóźnieniach w spłatach W przypadku, gdy firma jest już zadłużona, program generuje raty spłaty długu, oblicza odsetki

Forum gospodarcze Firma bez Długów 

Cykl spotkań i szkoleń w całej Polsce, podczas których eksperci finansowi doradzą zadłużonym firmom w jaki sposób wydostać się z długów, propozycje optymalnych rozwiązań 

Omówienie błędów na przykładach firm, które upadły

Konkurs „złoty DŁUGopis” „Dzień bez długów” – 11.17.2012 – podsumowanie kampanii „z długopisem w ręku”


Ogólnopolska kampania „MIKROświadomość = MAKROstabilność”

Cele kampanii: 

interpretowanie zadłużenia w skali mikro- i makroekonomicznej – znaczenie procesów windykacyjnych dla przywrócenia jak największej ilości pieniędzy do obrotu gospodarczego (łańcuch powiązań)

budowanie wizerunku firmy „przyjaznej”

prewencja

zmiana podejścia do dłużnika


Komunikacja – MEDIA (Media tradycyjne: branżowe/ biznesowe/finansowe/specjalistyczne/managerskie; prasa codzienna – dodatki ekonomiczne, tygodniki opinii; Internet: portale branżowe) 

Przygotowanie klucza mediowego i bazy dziennikarzy. Kontakt z dziennikarzami z kluczowych mediów.

Cykliczne przygotowywanie i wysyłka informacji prasowych dotyczących działalności firmy, problemów makro- i mikroekonomicznych związanych z zadłużeniem i sytuacja finansowa gospodarki krajowej/ światowej. Przygotowywanie materiałów informacyjnych, raportów i zestawień, materiałów eksperckich, informacji dotyczących samej kampanii i działań z nią powiązanych, case studiem, informowanie również o równolegle przeprowadzanej kampanii „z DŁUGopisem w ręku”)


Strefa klienta 

Projekt informacyjno – edukacyjny w ramach oficjalnej strony internetowej firmy (podstrony dedykowane Klientom).

Informowanie o zakresie usług oferowanych przez firmę.

Nacisk na działania z zakresu prewencji, monitoringu należności i zarządzania portfelem wierzytelności.

Informowanie o dodatkowych formach wsparcia działań jak porady prawne na etapie windykacji polubownej (negocjacje), sądowej i egzekucyjnej.

Twój Świadomy Konsultant 

Jednostka przypisana określonemu klientowi z nastawieniem na kompleksowa obsługę, w pełni zaznajomiona z problematyka sytuacji w jakiej znalazł się klient.

Stały kontakt z klientem, przygotowywanie cyklicznych bilansów i propozycji dalszych działań, raportowanie, prognozowanie, pełna odpowiedzialność za realizacje strategii.

Współpraca z call center firmy.

Regularne podnoszenie kompetencji w ramach przewidzianych szkoleń.


Newsletter Fanpage kampanii w ramach profilu PELIKAN„MIKROświadomość = MAKROstabilność” 

Oficjalny Fanpage firmy windykacyjnej PELIKAN, ukierunkowany na kampanię adresowana do klientów Informowanie o przebiegu kampanii, działaniach firmy, raportach i materiałach eksperckich – charakter informacyjny). 

Narzędzie wykorzystywane do komunikowania o „nowym profilu” wizerunku dłużnika a także sposobie interpretacji zjawiska zadłużenia. 

Stały kontakt z Klientem poprzez mailing/newsletter: informowanie o ważnych wydarzeniach związanych z firmą i kampanią, wydarzeniach branżowych, sytuacji ekonomicznej.

Broszura informacyjna Element działań mających na celu informowanie o działalności firmy, głównych założeniach procesu windykacyjnego, komunikowanie o „nowym profilu” dłużnika oraz konieczności wielopłaszczyznowego interpretowanie zjawiska zadłużenia. Rozmieszczenie materiałów we współpracujących bankach/instytucjach finansowych/firmach; organizacjach i innych jednostkach powiązanych z kampania.


Dni otwarte 

Cykl spotkań o charakterze półformalnym w formie dni otwartych w siedzibie firmy PELIKAN. Zgodnie z formułą dni otwartych uczestnicy maja możliwość zapoznania się ze struktura i organizacja pracy w firmie, maja możliwość zdobycia istotnych informacji w temacie windykacji.

Konferencje prasowe 

Cykliczne (raz na kwartał) organizowanie konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli firmy i kluczowych mediów o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.

Cykl eventów promujących kampanie 

Cykl wydarzeń – spotkań biznesowych w ramach kampanii „MIKROświadomość = MAKROstabilność”.

Prelekcje ekspertów wyspecjalizowanych w problematyce procesów windykacyjnych, prezentacja współczesnych założeń procesu windykacyjnego przeprowadzanego w „białych rękawiczkach”, event zakłada udział osób stykających się z problem zadłużenia w roli dłużnika – spotkanie dwóch stron komunikacji („nowy profil” dłużnika).


Udział w wydarzeniach powiązanych z biznesem 

Partycypowanie firmy w wydarzeniach związanych z branżą, także w ważnych spotkaniach biznesowych, targach w charakterze sponsora/ partnera.

Konkurs „MIKROświadoma = MAKROstabilna Firma Roku” 

Konkurs adresowany do firm, która przyłączyły się do kampanii i wdrożyły jej założenia do swojej strategii komunikacyjnej. 

Gala wyręczenia nagród 17.11.2012 – podczas podsumowania kampanii i obchodów „dnia bez długów”.


„Dzień bez długów” 17.11.2012 Gala rozdania nagród konkursowych w Sali Kongresowej w Warszawie. Eventy w kilkunastu miastach Polski – konferencje dla firm i imprezy rodzinne.


Sytuacja: wypłynięcie do Internetu szczegółowych danych osobowych związanych z zadłużeniem wobec jednej z firm telekomunikacyjnych woj. dolnośląskiego

Strategia komunikacji 

Cel: utrzymanie profesjonalnego wizerunku firmy, uspokojenie klientów Grupy docelowe: media, klienci

 

Kanały komunikacji: media


Kluczowe komunikaty: MEDIA  jak do tego doszło? – przyczyną jest awaria systemu spowodowana atakiem hakerskim  co zrobimy w tej sytuacji? – dane naszych klientów zostały już zabezpieczone przez informatyków, rekompensata ewentualnych strat wśród klientów  jak unikniemy takich sytuacji w przyszłości? – poprawa i umocnienie zabezpieczeń internetowych, zmiana procedur przechowywania danych

KLIENCI  Kluczowy komunikat: przepraszamy za zaistniałą sytuację, zapewniamy że państwa dane są bezpieczne Narzędzia:  Regularne komunikaty prasowe: prasa, radio, telewizja, Internet, strona internetowa firmy  Konferencja prasowa  Przygotowanie do rozmów z dziennikarzami i klientami  Przygotowanie Q&A  Monitorowanie przekazów medialnych  Uruchomienie infolinii dla klientów


Magda Banasińska, Monika Kulej, Urszula Kupisiewicz, Ewa Orczykowska


kan

ał ż

egl

ugo

wy

ski

aw rsz a st W

kanał miejs

ki

Mo

Śluza Zacisze

Ja

zP sie

Zabytkowy Wrocław

kajakiem po zabytkowym fragmencie Wrocławskiego Węzła Wodnego Długość: ok.14 km Czas: ok.3-4h Przenoski: 0

Po le

PRZENOSKA

PRZEN

OSKA

Mosty Jagiellońskie

Odra Stara

Park Tołpy

Zacisze Stadion Olimpijski

tu c

Oławą w górę rzeki, wśród zielonych terenów Wrocławia Długość: ok.11km Czas: ok.2-3h Przenoski: 2

jem

Mo

umu

S st

sk i Most Tum Ostrów Tumski bibliot uni w eka

y

miejsce i droga przenoski trasa opisana w przewodniku

Na Grobli

zoo

ce

PRZENOSKA

Jaz Małgorzaty i Żabia Kładka

za owi Ślu rtosz Ba

miejsce wyróżnione w przewodniku

y

zczy tniki

przystań - wypożyczalnia Most Tumski

ow

wy

jaz s

a ws k i

zio

Hala Stulecia

PRZENOSKA

Most Oł

lug

Urząd Wojewódzki

PRZYSTAŃ ZWIERZYNIECKA

od

holow dźwig nik Nadbó Wrób r lin

Sępolno

Pa

ow

Galeria Dominikańska

Most

aldzki w n u r G

żeg

Muzeum Narodowe

i tnick y z c z rk S

łp na ka

przystanek autobusowy/tramwajowy

ersyt ecka

ZATOKA GONDOLI

ał kan

Rynek

ki yc jsz wo

w górę Odry, poza granice miasta, do jeziora Bajkał Długość: ok. 19 km Czas: ok.6-7h Przenoski: 3 lub 4

Jaz Zacisze Zalesie

Meandry Parku Wschodniego

Wrocławski Bajkał

ł a jk a B i k s w a ł c o Wr

Opa

Kładka Zwierzyniecka

tow Jaz i ck i

Biskupin

KA

OS

N RZE

P

Na niskich łąkach

ał. ziora Bajk je o d , ia rocław prąd), a obszar W u. z o p i niemy pod z ły d a (p w a c o i odpoczynk r ą z p ia c n e a m w o o k Trasa w a o tk wadzi ca do biw ługa i począ w”, dalej pro u Kapok aleźć miejs n ła z c a ro n Jest dość d ż W o y m w i klub abytko miejscach szlakiem “Z wypożyczaln e iz n ale w wielu y ta s ln y ó p rz s p w z rzeki) sy jest na trasę Początek tra ,5 km w górę Wyruszamy 1 . . k ta o s y ia m m ie e łyn nic już poza gra ndoli, wtedy najpierw p o G . i Wrocławską (lub z Zatok owego rą d O ą rn ó wia Ratunk w. G to tz o , g d o P rą p o g d e o p hotnicz odnego Oc W ancho ń ta s y rz cką Wodnego R my p ie a a k ij n d y m z ro r ś m ie O k kiego • 0,5 dalej ką Zw y pod kład ystań i obiekty Harcers ad Odrą rurociągiem; m a w ły p e rz a 11A) rz ip wiszącym n ystani, ul. Opatowick z my molo, p a ję ij c m k u m tr s k od prz • 1,5 wą kon zimy cieka (ok. 100 m id i” w o jazu m m a k n a ,8 t •2 zi do dużeg tani Kasz d a d w o p ro p d z o aja rzys we w lew mijamy „Z wadzi do p reny zalewo atowickiej; odnoga ro te p e o n w ż e ra rz p b w d py Op dnoga ści i dzikie, na my do Wys mozna wiosłować; o m, szeroko a 5 w 7 i ły c p ś o o d . g • 4,2km śluzę (o dłu lub przenieść kajak którego nie z u e ż rz li p b o ć p ą n w ły ów 0(52) Opatowice, ickiej; możemy przep kraju park 71 347855 w r h n c d y z o w s p k to ić a ię n z najw y dzwo i śluzy Op dzić jeden ,5m) należ ie 2 w d ie o z i d a ć p a s w 10m i acumo ożemy tu z m ię ji z a k o y Prz ierujemy s icka.pl) k w i to a ry p d O .o w u rt (ww o nu wej linowych do główneg chodniej mając po le y m a w ły p s o • 4,8km d Grobli Opatowickiej W wieżą ok si Trestno z w ia w prawo ob iński i smoczy n a w o ziomu d oc się zabu omiarów po p z e n a n las strach rawej stronie ukazują z t Trestno jes op • 6,4km p Boskiej Niepokalanej. odzią w 1997r. ny, atki ania wsi Ła z pow w ń o a d g u a b m a z z kościoła M ą h ic j ochodz i bohatersk a do niej d nianą wyże , m o o w p s le lustra rzeki w w e a z eka skręc s zmagań • 5,6km rz ż było głośno podcza dnoga nie ometrach o piona) il k to a h z c o której rów ć ó y w b d ał; zbiornik . po iała jk i, m a k ś e B rz ie m ia (w e n r u ią powodz do rozwidle nu nazywanego jezio cji glin, piasku i żwir y m a w ły p o o akwe sploata • 8,7km d wadzi nas d odry wyrobiska po ek sypanych przed kilku ro p o d o w odami czyli za Odry w le y; z zalanie w ego dębu, e rn rz a p z ł c ta y s zarnej barw d w c ła k ły o p ra b ten po a tu n laty odkryto stępu tlenu iwak, choć przed wielu ni drzew, które bez do ą i można tu rozbić b tp yjn odarowane p s o tysiącami la ik spełnia rolę rekreac g a z ie n iorn ostatecz obecnie zb zone i nied c z rzeki s y z c ie n za tem w dół ą s ro a w ż o e p rz z b y a n iem amy i płyn tu zawrac

Wyspa Opatowicka

Rakowiecka

most Rakowiecki pałac Hollenderów

przenoska Śluza Opatowice

Zajazd Pod Kasztanami

Las Strachociński

Opatowice

PRZENOSKA

Zabytkowy Wrocław Trasa widokowa prowadząca przez zabytkowy fragment Wrocławskiego Węzła Wodnego pozwala na zwiedzanie uroczych zakątków miasta (również pieszo - ze względu na wskazane liczne miejsca do cumowania). W opisie zaznaczone są obiekty znajdujące się po prawej stronie trasy. Wycieczkę rozpoczynamy na przystani - wypożyczalni kajaków klubu KAPOK (lub w Zatoce Gondoli, wtedy płyniemy dodatkowo ok. 1,5km w górę rzeki) Ruszamy pod prąd, w prawo, w górę rzeki (to tzw. Górna Odra Wrocławska). • 0km tuż po starcie widzimy odrestaurowany w 2010 r. pałacyk przy ul. Na Grobli 32 (użytkowany obecnie przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego i AZS Politechniki Wrocławskiej) • 0,5km mijamy przystań Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i przepływamy pod kładką Zwierzyniecką • 1,5km mijamy molo, przystań i obiekty Harcerskiego Ośrodka Wodnego Rancho • 2,8km widzimy ciekawą konstrukcję z wiszącym nad Odrą rurociągiem; dalej mijamy „Zajazd pod Kasztanami” (ok. 100 m od przystani, ul. Opatowicka 11A) i dzikie, nadbrzeżne tereny zalewowe • 4,2km - dopływamy do Wyspy Opatowickiej ze słabo zagospodarowaną przystanią; nieco dalej znajduje się kanał i śluza Opatowicka; na wyspie znajduje się jeden z największych w kraju parków linowych (www.opatowicka.pl); istnieje możliwość cumowania i zwiedzania pieszego wyspy. • przy wyspie Opatowickiej nawracamy; po prawej stronie widzimy wielki jaz Opatowicki, w pobliże którego nie wolno podpływać (silny nurt grozi niebezpieczną wywrotką) • 6,8km płyniemy w dół z nurtem rzeki; na prawym brzegu za groblą Szczytnicko-Bartoszowicką rozpościera się Park Nadodrzański, a dalej w zieleni osiedle Biskupin; znajdują się tu tereny częstego biwakowania wrocławian; Mamy tu możliwość cumowania i zwiedzania okolic Parku Szczytnickiego; • 8,6 km mijamy klub PTTK Wiadrus (istnieje możliwość wyjścia na brzeg i zwiedzania ZOO oraz okolic Parku Szczytnickiego) i willę Akademii Wychowania Fizycznego; docieramy do przystani Zwierzynieckiej przy Bramie Japońskiej - nowym wejściu do Ogrodu Zoologicznego; obok kompleksu jazu i śluzy Szczytniki znajduje się kawiarnia letnia; można tu wyjść na ląd (jednak cumowanie utrudnione jest z powodu ruchu statków pasażerskich), zwiedzić ZOO, przejść kilkaset metrów do Parku Szczytnickiego z Halą Stulecia (Ludową), pergolą, multimedialną fontanną, centrum turystyki biznesowej i Ogrodem Japońskim;

płynąc dalej oglądamy zabytkowy, historyczny holownik parowy Nadbór i dźwig pływający Wróblin, mijamy Ośrodek Sportów Wodnych AZS Politechniki Wrocławskiej • 9,8km płyniemy obok Wybrzeża Wyspiańskiego i pod monumentalnym mostem Grunwaldzkim; za nim Wybrzeże F. JoIiot-Curie z nowym gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej • 10,2km przepływając pod mostem Pokoju mamy niepowtarzalny widok na historyczny i zabytkowy Ostrów Tumski ze wzgórzem widokowym, katedrą p.w. Jana Chrzciciela, Papieskim Fakultetem Teologicznym, pałacem biskupim i pięknymi ogrodami • 10,9km kierując się w prawo, przepływamy pod zabytkowym mostem Tumskim obwieszonym kłódkami nowożeńców i dopływamy do trzykondygnacyjnej nowej restauracji - Barki Tumskiej na wodzie. By przespacerować się po wyspach miejskich oraz urokliwych uliczkach Ostrowa Tumskiego (zaczynając od kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku i pomnika kardynała Bolesława Kominka) cumujemy na łasze piaszczystej na przeciw Barki Tumskiej, obok kamiennych schodków prowadzących na bulwar Słoneczny przy ul. B. Drobnera. • tu nawracamy i trzymając się ciągle prawej strony omijamy przystań Kardynalską na wyspie Piasek (jedna z czterech wysp miejskich obok Bielarskiej, Słodowej i Tamki) oraz przystanie: Złotą Kaczkę i Targową na bulwarze Dunikowskiego • 11,5km dopływamy do Wzgórza Polskiego i Zatoki Gondoli; możemy tu zacumować, wysiąść z kajaka i skorzystać z kawiarenki na barce lub pójść na spacer po Parku J. Słowackiego, zwiedzić Muzeum Narodowe i Panoramę Racławicką • 13.5km mijamy zabytkową Wieżę Ciśnień z czerwonej cegły • 14,3km kończymy spływ na przystani klubu KAPOK

Park Wschodni

P

OS RZEN

KA

Meandry P

arku Wsch

odniego

Trasa p rz prąd), a ebiega wśród le z wracam jej nurt jest słab ielonych tere y tą sam nów W y , czasami rocław ą trasą, 1km w d p r a w ia. j ie u ż ół rzeki Odry) lu z prądem rzeki. nieodczuwalny Najpierw płynie .P b w Zato m • 1,0km ce Gond Spływ rozpoczy o opynięciu fra y w górę rzeki ujście O n o g Oława ( a li (stąd mentu P • 1,5km ławy; pr a płyniem my w wypożyc a r k z u e n d W u w r schodnie więc pod zalni Ka t robi się y 0,6km ysokim • 2,0k p b . g o s u w górę r o k (stąd p łaby dynk m zeki, po łyniemy • 2,5km mijamy powalon , przepływamy p iem Centrum C d p r ą iep d). od e strony k przepływamy pr konary, zostawia zabytkowym m łownictwa wpł y ryją się z o w m e stem O z jaz M amy do głazy • 3,0km ałgorza y w tyle kładkę ł Oławy Na Grob awskim ty; trzym przepływ ; płyniemy dale l ę przeciąg amy się j pod kł amy pod ad ną lewej st rony, gd • 4,0km ć lub przenieść mostem Rako ką Żabią yż pod t , gdyż p wieckim gdy wpł aflą wod r z e mieli m y ( s n t z u ie k t odę stan aj przy n my znów y z praw iejsce n o is ej m w kim stan ią wystę a pierws iędzy dr brzeg je ie p z z ewa (w u y odpoc w st beton j ą o c d e y kajak z wod wąsk zyne ow płyniem y dalej, y, ale niewysok k, obok ścieżki ą rzeczkę po pr y kamienie); wp trzeba mijamy i a • 4,4km wodocią co ułatwia wyjś biegnącej wzdł wej stronie) bę ływamy na otwa po lewe u dziemy g rty akwe c ż ; ie szlaku w dalej na • 4,6km j stronie z kajaka n o r ) o d m ; z n t w ij r e z a g id y m o; mamy s leniu pły y pałac w prawo ię n iemy lewe Holl ;d dalej mię rugim można d j strony i mijam enderów z pia w lewo (odnog o sz y a w praw p d o jest „ś • 5,0k zy trzcinami do łynąć do kładki dwa rozwidlenia czystą plażą m Park W pływam lepa”) p a r k o w e y do Pa j (nieste schodni, to jeden r k t y u Wsch w z odnieg nurt zarośnięty) powodz najmłodszych p którym się znaj o , i w 1997 dujemy arków W zajmuje r., odbu rocławia • 5,5km d p owany). (natural o natrafiam ny, krajo wierzchnię ok. Po po jego brazowy 3 prawej s y na kolejne ro prawej stronie , bardzo 0 ha; odnoga; zwidlenie tronie p gdy zno z n r m isz zen wu rzeki; sk ręcamy y płyniemy dale czony w czasie tak sam jesteśmy w kaj osimy kajak w j o na kol prosto i a p ku dopły w rawo, sk ejnym wamy d ychodzimy na przeno ą d w id w ać p tara o ro ida sk ogłówne i; wsiadamy do ć tu już kadkę n zwidlenia rzeki s widokowy pa róg wodny; rku; kajaków ad wodą go nurtu i płyniem i płyniem - to mie Oławy i y w p r awo, płyniem js y y z pow prosto; tu wrac ce kolejnej amy do rotem, z nurtem , w dół r zeki.

Łany

Blizanowice

Jezioro Bajkał

Urszula Strak - Projekty  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you