You&Me 01/2015

Page 143

Lukáš Navara - svatební fotograf

Svatební agentura - Svatba na úrovni

Svatba, to jsou emoce, radost, společně prožívané štěstí

Zaměřujeme se na nejnovější trendy, tematické svatby

a pro mnohé nejkrásnější den jejich života. Snažím se,

a plný servis před i po obřadu. Naší specialitou jsou

aby mé originální fotografie tento okamžik zachytily

svatby na klíč v Brně a okolí, při kterých se postaráme

co nejvěrněji a záleží mi na tom, aby ženich a nevěsta

o celý proces plánování od A do Z. A když je vše zařízené,

byli spokojeni a díky mým fotografiím znovu a znovu

zajistíme bezchybný průběh Vašeho svatebního dne.

prožívali svůj velký den.

Vy si tak můžete svou svatbu užít naplno a bez starostí.

www.navarafoto.cz

Horejšovi.com

www.svatbanaurovni.cz

Lucie Schweinerová

Jsme svatební kameramani, manželé a přátelé, kteří

Boudoir je o zkušenosti a o tom, že každá žena může

mají rádi lidi, emoce, příběhy, hudbu, dobré jídlo a víno

zažít chvíle, kdy se cítí krásná. Váš věk ani konfekční

:). Žijeme momentálně v Praze, ale cestujeme po celé

velikost nehraje roli. Chci, abyste se cítila skvěle a abyste

ČR i mimo ni, abychom zachytili příběhy napsané vaším

si focení příjemně „žensky“ užila. Boudoir vnímám jako

životem.

transformaci toho, jak sama sebe vnímáte a pokud se po focení se mnou budete cítit krásnější a sebevědomější, splnily jsme misi.

www.horejsovi.com

www.lucies.cz