Page 1

‫חזית דרום מזרחית קנ“מ ‪1/200‬‬


‫קומה שניה‬

‫קומה שישית‬

‫קומה שלישית‬

‫קומה שביעית‬

‫קומה רביעית‬

‫קומה שמינית‬


‫חזית צפון מערבית קנ“מ ‪1/200‬‬


‫‪LW‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪I‬‬ ‫‪GR‬‬ ‫‪Pub-Mov‬‬ ‫‪x‬‬

‫‪LW‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪OP‬‬ ‫‪x‬‬

‫‪LW 7‬‬

‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪E‬‬

‫‪GR‬‬ ‫‪Pub-Mov‬‬ ‫‪x‬‬

‫‪D‬‬

‫‪OP‬‬ ‫‪x‬‬

‫‪Pub-Mov‬‬

‫‪Ho‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪C‬‬ ‫‪Ho‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪LW‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪GR‬‬ ‫‪Ho-7‬‬ ‫‪x‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪OP‬‬ ‫‪x‬‬

‫‪Pub-Mov‬‬

‫‪A‬‬

‫‪17 18 19 20 21 22 23‬‬

‫פרטיות‬ ‫ניצול אנרגיה‬ ‫הצללה‬

‫חזית פוטוולטאית‬ ‫מאירה בלילה‬

‫היחשפות‬

‫חזית זכוכית חלבית‬

‫פרטיות‬

‫רשת מתכת‬

‫הצללה‬

‫צמחייה‬

‫מבט החוצה‬ ‫היחשפות‬ ‫אור‬

‫פרטיות‬ ‫ניצול אנרגיה‬ ‫הצללה‬

‫פרטיות‬

‫אור‬

‫מבט החוצה‬ ‫היחשפות‬ ‫אור‬ ‫מבט החוצה‬ ‫היחשפות‬ ‫אור‬

‫שכבות החזית מאפשרות טווח תגובות מגוון בהתאם‬ ‫למיקום היחידה באתר וביחס לשמש‪ ,‬ותוך התחשבות‬ ‫בפרמטרים נוספים כמו פרטיות‪ ,‬אור‪ ,‬צורך במשיכת‬ ‫קהל ועוד‪.‬‬


‫א‘‬

‫פריסה פרוגרמטית שיתוף וגמישות‬ ‫המבנה מייצר תכניות מגוונות ושונות בכל מפלס‪ ,‬ומייצר ספציפיקציה ברמת המקומית לכל פרוגרמה‪.‬‬ ‫התכניות והחתכים מאפשרים רמות שונות של גמישות‪ ,‬של שיתוף ומפגשים‪ ,‬ומייצרים איזורים ציבוריים‬ ‫בכל קומות הפרויקט‪.‬‬ ‫יחידת המגורים נמצאת בשיתוף ובמגע עם יחידות העבודה‪ ,‬יחידות המסחר והיחידות הציבוריות‪ ,‬ומתפקדת לא רק כנקודת קצה‬ ‫למטרות שינה‪.‬‬

‫ב‘‬

‫א‘‬

‫ב‘‬

‫א‘‬

‫קומת קרקע‬

‫מקרא‪ ,‬ושיטת התכנון‬

‫א‘‬

‫ב‘‬

‫תכניות מקטע א‪ ,‬קנ“מ ‪1/200‬‬ ‫קומה חמישית‬

‫ב‘‬


‫א‘‬ ‫ב‘‬

‫א‘‬

‫ב‘‬

‫תכנית פיתוח קנ“מ ‪1/500‬‬


cadcoaching.co.uk

1/200 ‫ב קנ“מ‬-‫חתך ב‬


‫חתך א‪-‬א קנ“מ ‪1/200‬‬

Architecture Drawings-Final Project  

Final Project's architectural drawings

Architecture Drawings-Final Project  

Final Project's architectural drawings

Advertisement