Page 1

REDEFI NI ENDOELMI NI STERI OJ UVENI L

LAFORMADEDI RI GI R LOSACERTI J OS

Lamaner aenqueelv ol unt ar i ooconf i dent edel osacer t i j oshacepr es ent aci ón des imi s moalgr upos oni l i mi t adas ,l os coment ar i osacont i nuaci óni nt ent ans er s uger enci asdeal gunascons i der aci ones at omarencuent a. •Sét umi s mo •Séabi er t o •Dabas t ant eapoy oyáni mo •As egúr at edequel esdescual qui erpr e cauci ónconr es pect oas us egur i dad,en par t i cul arf í s i ca.

Lar ef l ex i ón:l aes enci adelapr endi z aj ev i v enci al

www. yosoydi nami co. com

12_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you