Page 1


Yorgos Kazantzis "Tou Erota kai Touranou" artwork  

This is the artwork of Yorgos Kazantzis' CD titled "Tou Erotra kai touranou' "Of the Eros and Sky". Futured by Dimitris Zervoudakis, Panteli...

Yorgos Kazantzis "Tou Erota kai Touranou" artwork  

This is the artwork of Yorgos Kazantzis' CD titled "Tou Erotra kai touranou' "Of the Eros and Sky". Futured by Dimitris Zervoudakis, Panteli...