Issuu on Google+

LexusDesi gnAwar d2014 gnaNew DoorHandl e I nt er nat i onalDesi gnCompet i t i on-Desi

Sket chwor k,Model l i ng,Gr aphi cwor k s,Sel fmadear texhi bi t i on,Dr awi ng Ar twor k-Nudecroqui


10_