Issuu on Google+

MNS 6384.6:2013 Congenital Heart disease. Tetralogy of Fallot. Diagnosis and surgical treatment

MNS 6384-6:2013 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Фаллогийн дөрвөлсөн гажиг (ФДГ). Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ


Mns 6384 6 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)