Issuu on Google+

MNS 6384.5:2013 Congenital Heart disease. Pulmonary Artery Stenosis and Atrium Septum Defect. Diagnosis and surgical treatment

MNS 6384-5:2013 Зүрхний төрөлхийн гажиг. Уушгины артерийн хавхлагын нарийсал, тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой хавсарсан гажиг. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ


Mns 6384 5 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)