Page 1

MNS 6365:2013 Requirements for call center of ICT operators

MNS 6365:2013 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчийн дуудлагын төвд тавих шаардлага О, ДУУ ДҮРСИЙН ТЕХНИК

Mns 6365 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you