Issuu on Google+

MNS 6365:2013 Requirements for call center of ICT operators

MNS 6365:2013 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчийн дуудлагын төвд тавих шаардлага О, ДУУ ДҮРСИЙН ТЕХНИК


Mns 6365 2013 translation (english, deutsch, francais, italiano)