Issuu on Google+

MNS 6314:2012 MNS Small Craft. Navigation Lights & Marks, Types. Terms and definitions, Installation and Placement

MNS 6314:2012 Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хэрэглэх дохио тэмдэг, төрөл загвар, нэр томьёо, тодорхойлолт, суурилуулах ба байрлуулах


Mns 6314 2012 translation (english, deutsch, francais, italiano)