Issuu on Google+

MNS 6308:2012 Residue limits of microorganisms safety and hygienic criterion in food products (Amended by 2013/53)

MNS 6308:2012 Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ


Mns 6308 2012 translation (english, deutsch, francais, italiano)