Page 1

MNS 6238:2011 Woven fabric for military uniform use. Technical requirement

MNS 6238:2011 Нэхмэл. Цэргийн алба хаагчдын дүрэмт хувцасны зориулалттай даавуу. Техникийн шаардлага

Mns 6238 2011 translation (english, deutsch, francais, italiano)  
Advertisement