Page 1

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği


ALİ KAYA

İş Kanunu

İş Kanunu’nun 77 nci maddesine göre, işverenler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

H


ALİ KAYA

Kazaların Genel Yapısı

Kazaya Doğrudan Neden Olan 1. 2. 3. 4. 5.

Güvensiz Davranışlar Güvensiz Durumlar İş Güvenliği Yönetimi Performansı İşçinin Ruhsal Durumu İşçinin Fiziksel Durumu

Kaza Tipi

Düşme Kayma Tökezleme …

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA OHSAS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS:Occupational Health and Safety Assesment Series)

OHSAS 18001, bir iş sağlığı ve güvenliği politikasına oturan, 1. “Planlama”, 2. “Uygulama ve çalıştırma”, 3. “Kontrol ve düzeltici faaliyet”, 4. “Yönetimin gözden geçirilmesi” ve 5. “Sürekli iyileştirme” unsurlarına dayanan bir iş sağlığı ve güvenliği sistemidir Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kazaların Oluşumu

Domino Teorisi 1. Kişinin geçmişi ve sosyal çevre 2. İşçi hatası 3. Mekanik ve fiziksel tehlike ile birlikte güvensiz davranış 4. Kaza 5. Hasar ve yaralanma Bir sıradaki herhangi bir domino taşının kaldırılması, serinin gidişatını engelleyecektir. W.H. Heinrich/Domino Teorisi/1931

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte çalışma nedir?

Yüksekte çalışma: Çalışma yapılan yer, gerek yer seviyesinin altında gerekse üstünde olsun, bir düşüşün gerçekleşmesi durumunda yaralanma riski taşıyor ise, bu yerlerde yapılan çalışmalara “yüksekte çalışma” denir. 6 Nisan 2005/Yüksekte Çalışma Yönetmeliği/İngiltere

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte çalışma nedir?

Yüksekte çalışma/İngiltere: Çalışma yapılacak yere ulaşmak ve çalışma yerinden başlangıç noktasına geri dönmek de yüksekte çalışma kapsamındadır.

6 Nisan 2005/Yüksekte Çalışma Yönetmeliği/İngiltere

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte çalışma nedir?

Yüksekte çalışma/Türkiye: Ülkemizde ise güvenlik tedbirlerinin alınması gereken yükseklik Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde ise 3 mt, olarak belirlenmiştir.

Madde 13 - Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara güvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte çalıştırma gerektiren çalışma alanları

İnşaat Sektörü: a) Çatı b) Şaft c) Cephe d) Kalıp, iskele e) Çelik Konstrüksiyon ve benzeri işler

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Boşluklar

Hazırlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA Tehlikeli Hareketler

Haz覺rlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte Çalışma 1

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Merdivenlerle çalışırken dikkat !

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Merdivenlerle çalışırken dikkat !

Hazırlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

EN Standartlar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Emniyet Kemerlerinde EN Standartları EN 341 Yüksekten Güvenli İndiren Sistemler/Aparatlar EN 353-1 Düşmeyi Önleyen/Frenleme Sistemi (Dikey Hat Üzerinde) EN 353-2 Düşmeyi Önleyen/Frenleme Sistemi (Esnek Elastik Hat Üzerinde) EN 354

Emniyet Halatları (Lanyard)

EN 355

Yüksekten Ani Düşmeyi Önleyici Şok (Enerji) Absorberları ve Emniyet Halatları

EN 358

Bel Tipi Emniyet Kemeri ve Emniyet Halatı

EN 360 Yüksekten Ani Düşmeyi Önleyici, Geri Sarmalı ve İnertia (Ataletli) Tipi Makaralar, Aparatlar ve Örgü Kolonlu Halatlar EN 361

Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri

EN 362

Emniyet Kancası

EN 363

Düşmeyi Durduran Sistemler

EN 795 Ankraj

Yüksekten Düşmeye Önlemek İçin KorumaCihazları Özellikler ve Deneyler

EN 813 Koruyucu

Yüksekten Düşmeye Önlemek İçin Personel Donanım-Oturma Kuşağı

EN 1497

Kurtarma Donanımı-Kurtarma Kuşakları

EN 1498

Kurtarma Donanımı-Kurtarma Halkaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kişisel Koruyucu Donanımlarda Kategoriler

(Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Madde 5) Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasaya Arzı Madde 5’e göre CE işareti taşımak zorundadır. CE işareti taşımayan KKD ler hiçbir amaçla kullanılamaz, satılamaz, fuarlarda sergilenemez ve tanıtımı yapılamaz.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Bel Kemerleri Neden Uygun Değildir?

Düşme gerçekleştiğinde durdurma kuvveti, kullandığınız sistem tarafından vücuda yayılır. Bel kemerlerinde ise sadece tek noktadan büyük bir güç biner ve ağır iç hasarlara neden olur. Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA Kategori III

Kategori III’de yer alan ürünler, tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

(Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ)

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Düşme Faktörü, bilinmesi gerekenler !

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yükseklik

Düştüğünüzde yaralanma riski olan her nokta yüksekte çalışmadır. Yer seviyesinin altında bile yüksekte çalışma olabilir.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Nerelerden Düşeriz

Bir seviyeden diğer bir seviyeye geçme, Boşluklar, şaftlar ve korumasız delikler, Çalışma platformlarının taşıma güçleri,

El tutunma noktalarının zayıflığı, Yüzeylerin kayganlığı, Uygunsuz ayakkabı ve çizmeler, Merdivenleri yanlış kullanma,

Yumuşak zeminler, Kötü hava şartları, Araçların çarpması (iskele merdiven vb.)

KKD doğru kullanılmaması Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Çalışanların Düşmesine Neden olabilecek Faktörler

Bilgi Eksikliği Eleman Atama Yanlışlığı İş Güvenliği Kurallarının Uygulanmaması

Mühendislik Yetersiz Kişisel Koruyucu Ekipman Yetersiz/ Düşük Kaliteli Ekipman Alımı

Yetersiz Kontrol ve Bakım Programı Yetersiz Ödüllendirme Güvensiz Çalışma Yöntemleri Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekten Düşmenin Etkileri

Dolaysız Maliyetler (Direkt) Tedavi Harcamaları Kazaya uğrayana yapılan tıbbi müdahale, hastane masrafları, ilaç bedelleri yaralıların tedavisi için yapılan harcamalardır.

Geçici İşgöremezlik, Sürekli İş Göremezlik, Malullük ve Ölüm Ödenekleri: Kaza sonucundaki duruma göre SGK tarafından yapılan ödemelerdir.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekten Düşmenin Etkileri

Dolaysız Maliyetler (Direkt) Kazaya Uğrayana Ödenen Diğer Tazminatlar SGK’nın yaptığı ödemelerden başka, kazaya uğrayana veya ölmüşse yakınlarına maddi ve manevi tazminat olarak yapılan ödemelerdir. Mahkeme Masrafları

İş kazası nedeniyle açılan ceza ve hukuk davalarında söz konusu olan mahkeme harçları, vekalet ücretleri, bilirkişilik ücretleri ve benzeri masraflardır. Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekten Düşmenin Etkileri

Dolaylı Maliyetler (İndirekt) Dolaylı maliyetler, dolaysız maliyetlerin 4-6 katı kadar olduğu tahmin edilmektedir. Dolaylı maliyetler, ölçülmesi zor ve dolayısıyla miktar bakımından tam olarak saptanamayan maliyetlerdir. İş gücü kaybı Üretim kaybı İşyerindeki maddi hasarların giderilmesi harcamaları Yeni işçinin öğrenme süresinin maliyeti: Firmanın prestij kaybı Soruşturma masrafları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri ve Kişisel Koruma Yöntemleri

Korkuluklar İskeleler Mobil İskeleler Mobil Yükselebilen Platformlar Mobil Basamaklar

Pasif Sistemler

Uyarı Hatları Kontrollü Giriş Alanı Sistemi Bariyerler, Çitler, Siperler ve Perdeler Güvenlik Ağları Hava Yastıkları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri ve Kişisel Koruma Yöntemleri

Kişisel Düşüş Önleyici Sistemler Kişisel Düşüş Durdurma Sistemleri Kişisel Düşüş Koruma Sistemleri

Çalışma Alanı Sınırlandırma Sistemi Pozisyon Alma Sistemi

İple Erişim Sistemi Aktif Sistemler

Lanyardlar (Uzatma Halatları) Şok Emiciler

Geri Sarmalı Düşüş Tutucular Konektörler (Karabinalar) Bel Tipi Kemerler İş Oturağı Halatlar Tam Korumalı Kemerler Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskelelerde Güvenli Çalışma Uygulamalı Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kalıp İskelelerinde Güvenli Çalışma Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kalıp İskelelerinde Güvenli Çalışma Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskelelerde Güvenli Çalışma Uygulamalı Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte çalışma Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yaşam Hatları Oluşturma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskelelerde çalışma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskelede Kurtarma Eğitimi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Sahaya Özel eğitimler

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kaldırma Operasyonları Uygulamalı Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kaldırma Operasyonları Uygulamalı Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskele Kurulumu Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskele Kurulumu Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskele Kurulumu Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Kurtarma Tatbikatlar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Kurtarma Tatbikatlar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Kurtarma Tatbikatlar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İlk Yardım Uygulamalı Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İlk Yardım Uygulamalı Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İlk Yardım Uygulamalı Eğitimleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Sahada Kurtarma-İlkyardım Tatbikatları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Vinç Operatörünün Tahliyesi Tatbikatı

Hazırlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Yayg覺n Tatbikatlar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Yang覺n Tatbikatlar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Yang覺n Tatbikatlar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Uyar覺 Levhalar覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İnşaat Sahası Güzergahların Tayini

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Araç Güzergahları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Uyar覺c覺 Talimatlar

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Uyar覺c覺 Talimatlar

Haz覺rlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yatay Yaşam Hatları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yatay Yaşam Hatları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte Çalışma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte Çalışma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yatay Yaşam Hatları ile Yüksekte Çalışma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yatay Yaşam Hatları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Dikey Yaşam Hatları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Platformlarla Çalışma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Platformların Bakım Kontrolü

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kalıplardaki Çalışma Platformları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Saha Güvenliği Uygulamaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Toplu Koruma Yöntemleri

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Cephe Emniyet Ağları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa,

güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak,

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Düşme Tehlikesi !

Düşme Tehlikesi! “Toplu Koruma, KKD.”

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Güvenlik Ağı Sistemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Dikey Yaşam Hattı

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Enerji Dağıtım Elemanları (Şok Emiciler) Düşmeyi önleme sisteminin bir parçasıdır. Düşme esnasında oluşan enerjiyi boşaltmak veya minimize etmek gerekir.

Tek Bacaklı

Tek Bacaklı, Kolonlu Hazırlayan: Ali KAYA

Tek Bacaklı Ayarlanabilir

İki Bacaklı


ALİ KAYA

Emniyet Kemerinin Kontrolü

Şeritlerin doğal renklerinin değişip değişmediğini, Şeritlerin yıpranıp yıpranmadıklarını, Şeritlerin dikiş yerlerinin sökülüp sökülmediğini, Tokaların gerektiği gibi işleyip işlemediğini, Madensel bölümlerin şekil değiştirip değiştirmediğini, Madensel bölümlerin paslanıp paslanmadığını, Markanın okunur olup olmadığını, yukarıdaki belirtilen hususlardan sadece biri bile gerçekleşiyorsa, HİÇ BİR BİÇİMDE donanım kullanılmamalıdır.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Tam Korumalı Vücut Kuşağı 1

4

2

3

5

6

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Çatı Üstü Çalışmaları

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Çalışma alanı Sınırlama Sistemi

Kişinin yüksekten düşüş riskinin oluştuğu bölgelere ulaşmasını sınırlamak üzere tasarlanmış sistem.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yatay Yaşam Hattı

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yatay Yaşam Hattı

Hazırlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA

Kap覺 Ankraj覺

Haz覺rlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Çatılara Çıkış

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Çatılarda Çalışma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Emniyet Hattı ve Emniyet Gözcüsü

 Emniyet hattı çatı ucundan 1,8 m içeride ve 60-90 cm. yüksekliğinde olmalıdır,  Bu hattın dışında emniyetle çalışma için Emniyet Gözcüsü atanmalıdır.

 Bu hattın dışında (Emniyet tedbirleri almadan) çalışılmamalı, asla malzeme bırakılmamalıdır.

Emniyet hattı

Emniyetli bölge

1,8 m.

Çatı ucu

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Emniyet Gözcüsü

Emniyet Hattının Dışında Çalışma Emniyetli bölgenin dışında iken düşmeyi önleyici teçhizat giymeli ve emniyet gözcüsü bulundurmalısınız. Emniyet Gözcüsü

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Düşen Parçalara Karşı Tedbirler Çalışanlarınızı yukarıdan düşebilecek maddelere karşı korumak için hangi koruma tedbirleri alınmalı.

Kasklar

İkaz işaretleri

İkaz hatları oluşturma

Yıkıntı perdeleri

Emniyetli yürüme yolları alanları oluşturma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA Merdivenler

2 el 1ayak – 1el 2 ayak kuralı

Hazırlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA Seyyar Merdivenler

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA Seyyar Merdivenler

Haz覺rlayan: Ali KAYA


AL襤 KAYA Seyyar Merdivenler

Haz覺rlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Düşüş Durdurma

Sistem bileşenleri; Ankraj noktası, Paraşüt tipi emniyet kemeri, Geri sarmalı düşme durdurma sistemi.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskelelerde Çalışma

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskelede Çalışma Platformu

Üst korkuluk (min 1.0 m), Orta korkuluk (mak.boşluk 47cm), Tekmelik (min 15 cm), Kalaslar (min 60 cm genişlik)

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

İskelelere Erişim Merdivenlerinin Önemi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Personel Yükselticiler / Manlift

Mobil Motorlu Araçlar

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Çatılarda Koruyucu Önlemler

Her çatıda çalışma öncesinde mevcut şartlar ve imkanlar değerlendirilmelidir. Düşme riskleri mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılmalıdır. ◦ ◦ ◦ ◦

Hazırlayan: Ali KAYA

Kenar korkulukları, İskeleler, Düşme önleyici korunma ekipmanları, Güvenlik ağları.


ALİ KAYA

Çatı Çıkışları / Sky window

Çatıya çıkışlar sağlamca kapatılmalı veya korkuluk ile çevrilmelidir.

Çatı pencereleri düşme sonucu oluşan zorlama halinde kırılabilirler. Bunlar emniyete alınmalı ya da görünür şekilde işaretlenmelidir.

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Çatı Çıkışları

Düşme Tehlikesi

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Elektrik Hatları ile Çatılar arası mesafeler

0-1 kV

1-17,5 kV

36 kV

72,5 kV

170 kV

420 kV

Herkes tarafından çıkılan düz damlı yapılar

2.5 m

3.5 m

3.5 m

4m

5m

8.7 m

Herkes tarafından çıkılmayan eğik damlı yapılar

Elektrik Hatlarıyla Çatı Arasındaki Dikey Güvenlik Mesafeleri

2m

3m

3m

3.5 m

5m

8.7 m

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Kaza Sonuç Oranları

1

29

300

Her 300 ramak kala olduğunda, 29 kaza, 1 ölüm gerçekleşmiştir. Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA

Yüksekte Çalışma 1

Hazırlayan: Ali KAYA


ALİ KAYA Son

İş Sağlığı ve Güvenliğine hassasiyetiniz için Teşekkür Ederim

Hazırlayan: Ali KAYA

Yüksekte çalışma  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you