Page 1


1.Kaynak yapılan yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

• • • •

A) Kaynak yapılan yerlerde yangın söndürücü bulundurulacaktır. B) Kaynak yapılan bölgelerde elektrik akımı kesilecektir. C) Kaynak yapılan yerlerde kaynak dumanına karşı gerekli önlemler alınacaktır. D) Kaynak yapılan yerlerde tüpler taşıma arabaları ile taşınacaktır.


2.Kaynak işlerinde kullanılan gaz tüplerinin kaynak gazlarının renk kodu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

• • • •

A) Asetilen tüpleri - sarı B) Oksijen tüpleri - yeşil C) Hidrojen tüpleri - kırmızı D) Helyum tüpleri - kahverengi


3. Aşağıdakilerden hangisi sanayide kullanılan kaynak tekniklerinden değildir?

• • • •

A) Oksi asetilen kaynağı B) Direnç nokta kaynağı C) Elektrik ark kaynağı D) Oksi nitrojen kaynağı


4. Aşağıdakilerden hangisi kaynak makineleri ile ilgili olarak alınması gereken tedbirlerden birisi değildir?

• • • •

A) Metal parçaların birbirine temas etmesi sonucunda kıvılcım çıkma ihtimali nedeni ile hortum bağlantı elemanları sert polietilen veya PVC’ den imal edilmiş olmalıdır. B) Gaz hortumları: eksiz ezilmemiş yırtılmamış deliksiz kusursuz olmalıdır. Hortum metal bağlantıları gaz kaçırmaz bir şekilde kelepçelerle sıkıca tutturulmuş olmalıdır. C) Kaynak makinesini besleyen elektrik kablosu topraklanmış olmalıdır. D) Gaz tüpleri ısı kaynaklarından uzak yerlerde olmalıdır.


5.Aşağıdakilerden hangisi kaynakçılıkta kullanılan yanıcı gazlardan değildir?

• • • •

A) Metan B) Argon C) Propan D) Etan


6. Elektrik kaynağı yapılmasında aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

• • • •

A) Kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır. B) Elektrik kaynak makinelerinin şalteri makineden uzak bir yerde bulunacaktır. C) Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmayacaktır. D) Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinelerinde operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü kullanılacaktır.


7. Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazaları artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

• • • •

A) Kalifiye eleman eksikliği B) Elektrik kullanılan kaynak işlerinde şebeke geriliminin iç parçasına bağlanması C) Oksi – asetilen kaynak işlerinde arızalı regülatör kullanılmak D) Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahale edilmesi


8.Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz?

• • • •

A) Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları B) Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması C) Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması D) Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması


9. Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?

• • • •

A) Asetilen B) SPG C) Hidrojen D) Oksijen


10. Oksi – asetilen kaynak işlerinde Flashback arrestor ne işe yarar?

• • • •

A) Gazın düzenli akışını ayarlar B) Alev geri tepmesini önler C) Alev boyunu ayarlar D) Gazın filtre edilmesini sağlar


11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

• • • •

A) Kaynak ışınlarının % 60 IR ışınlarıdır B) Kaynak ışınlarını iyonlayıcı radyasyon neşretmez, C) Görünen ışınlar ışık stresi yorgunluk mide bulantısı yapar D) Kaynak akım şiddeti (amper) artıkça lens koyuluğu azalır


12. Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?

• • • •

A) 1 metre B) 3 metre C) 5 metre D) 7 metre


13. Oksijen tüplerinin valfları manometreleri ile tesisatının aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir?

• • • •

A) Su B) Toz C) Toprak D) Yağ


14. Kaynak işlerinde çalışanlar günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

• • • •

A) 4,5 B) 7,5 C) 8,5 D) 9,5


15. Sanayide kullanılan asetilen tüpleri hangi renktedir?

• • • •

A) Beyaz B) Mavi C) Sarı D) Yeşil


16. Sanayide kullanılan oksijen tüpleri hangi renktedir?

• • • •

A) Beyaz B) Mavi C) Sarı D) Yeşil


17. Kaynakçıların iş elbiselerinde kullanılan ve ultraviyole ışınlarına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaş cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

• • • •

A) Naylon B) Pamuklu C) Deri D) Yün


18. Kaynak işlerinde kullanılan basınçlı gaz tüplerinin periyodik olarak basınç testleri en az ne kadar sürede yapılmalıdır?

• • • •

A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl D) 5 yıl


19. Oksijen tüpleri diğer yanıcı ve patlayıcı gaz ihtiva eden tüplerden en az kaç metre uzakta ayrı olarak depolandırılmalıdır?

• • • •

A) 1 B) 6 C) 10 D) 15


20. Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı yerler işyerinin neresinde olmalıdır?

• • • •

A) Kaynak yapılan yerlere yakın B) İşyerinin bulunduğu binanın en alt katında C) İş yerinin bulunduğu binanın baş veya son kısımlarında binadan ayrı bölümlerde D) İşyerinin bulunduğu binanın en üst katında


21. Direk güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir?

• • • •

A) 30*c B) 40*c C) 50*c D) 100*c


22. Sigara içilmez, her türlü kıvılcım, alev ,ateş yasağı basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanlara en az kaç metredir?

• • • •

A) 1 m B) 5 m C) 15 m D) 20 m


23. Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

• • • •

A) Tüpler devrilmeye ve yuvarlanmaya karşı önlem alınmış şekilde bulundurulacaktır. B) Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneş ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır. C) Depolama kısmında ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır. D) Tüplerin depolandığı kısımların havalandırılması sağlanacaktır.


Kaynak işlerinde is sağlığı ve güvenliği sorular  
Kaynak işlerinde is sağlığı ve güvenliği sorular  
Advertisement