Page 85

İmalatçının Makinelerde Güvenlik İle İlgili Sorumlulukları • Gerekli olduğu durumlarda makineye bağlanabilen takımların temel karakteristikleri. • Gerekli olduğu durumlarda, talimatlar makinenin kullanma güçlüklerine de dikkati çekmelidir. • Bütün makineler, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya talimat makinenin kullanılacağı ülkenin dilindeki bir tercümesi ile verilmelidir. • Bu talimatlar, üretici tarafından mahalli dile tercüme edilmelidir. • Talimatlar, hizmeti alma, bakım, muayene, düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü ve uygun olduğu durumlarda, makinenin onarımı ile ilgili teknik resimleri ve özelikle güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları bulunmalıdır. • Makineyi tarif eden herhangi bir doküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters düşmemelidir. 85

Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Advertisement