Page 77

Manyetik Partikül Testi Bu metot süreksizliklerin manyetik kuvvet çizgilerini bozması esası üzerine kurulmuştur. Uygulanması: • Kabaca

yüzey

temizliği

yapılır.

• Örneklerle manyetik alan oluşturulur. • Alana • Manyetik

manyetik akı

tozlar

çizgilerinde

• Manyetik alanın yönü

dökülür. sapmalar gözlenir.

değiştirilerek

test

tekrarlanır.

Not : 1. Bu test yalnızca manyetik malzemelere uygulanabilir. 2. Köşelerde ve kaynak yerlerinde yanıltıcı netice verebilir. 77

Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sagligi ve güvenliği  
Advertisement